Sunteți pe pagina 1din 34
Asoclatia de Standardizare din Romania, COMPROIECT 92, 13/10/2010 STANDARD ROMAN APROBARE CORESPONDENTA DESCRIPTOR! TIT [arrive COMPROIECT - 92 33 Lolo Zoo} abi aac ICS 29,060.20 Indice de clasificare F 32 CABLURI ELECTRICE — CALCULUL INTENSITATII ADMISIBILE A CURENTULUI curentului (factor de incarcare 100%) si calculul pierderilor Sectiunea 1: Generalitati IDT CEI 60287-1-1:1994+A1:1995, Electrical cables - Calculation of the current rating — Part 1: Current rating equations (100% {oad factor) and calculation of losses. Section 1; General Cables électriques — calcul du courant admissible Partie 1: Equations de I'intensité du courant admissible (tacteur de charge 100%) et calcul des pertes — Section 1: Généralités Aprobat de Pregedintele ASRO la 23.mai 2001 Tnlocuieste STAS 10955-83 Acest standard este identic cu standardul international CE 60287-1-1:1994 gi cu amendamentul A1:1995 care 2 fost incorparat This standard is identical with the International Standard IEC 60281-1-1:1994 and with the incorporation of its amendment A1:1995 La présente norme est identique la Norme internationale CEI 80287-1-1:1994 et a 'amendement A1: 1995 incorporé | Cablu electric, calcul, pierdere, generalitati ‘ASOGIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO), ‘Adresa postala: str. Mendeleev 21-26, 70168, Bucuresti t Directia Generala: Tel: +40 1 211.32.96; 650.20.80/284; Fax: +40 1 210,08.33, Directia Standardizare: Tel: +40 1 $10.43,08; +40 1310.43.09, Fax: +40 1 31858 70 ‘@ ASRO Reproducerea seu uiiizarea integrala sau parjialé a prezentului standard in orice publica si prin orice procedeu (@ectronic, mecani, folocopiere, microflmare etc.) este interis& daca nu existé acordul scris al ASRO Ref. SR CEI 60287-1-1+A1:2001, Ediia 1 Asociatia de Standardizare din Romania, COMPROIECT 92, 13/10/2010 PREAMBUL NATIONAL, ‘Acest standard este identic cu. Standardul international CEI 60267-1-1:1994 gi amendamentul A1:1996, reprezentand versiunea romana a textului In limba engieza. Versiunea romana a fost recunoscuta de CEI ca avand aceeagi valabilitate ca versiunea oficial Amendamentul A1 se regseste In continutul standardului print-o bard verticald tn stanga textului, Prezentul standard inlocuieste STAS 10955-83. Pentru standardele internationale la care se face referire exista urmatoarele standarde romane corespondente: CEI 60183:1984+A1:1990 IDT ——-SRCEI60183+A1:1999, Ghid pentru alegerea cablurlor de ‘nalt& tensiune CEI 60228:1978+A1:1993 IDT SR CEI 60228+A1:1995 Conductoare pentru cabluriizolate CEI 60228A:1982 IDT —_ SR.CEI 60228A:1995 Conductoare pentru cabluri izolate. Ghid pentru limitele dimensionale ale conductoarelor circulate CEI 60502 (standard pe pari) NEQ SR CEI 60502:4994 Cabluri de energie cu izotatie din dielectrici masivi extrudati pentru tensiuni de la 1 KV la 30 kV CEI 60889:1987 lor SR CEI 60889:1995 Sarma de aluminiu trasé\ la rece in stare de ecruisare tare pentru conductoarele linilor aeriene Standardele internationale CE! 60027 (standard pe par), CEI 60028:1925, CEI 60141 (standard pe part) si CEI 60502 (standard pe par), pentru care nu existh standarde romane corespunzétoare, se utlizeaza Impreung cu prezentul standard, Cuvintele ,Standard international” ain textul prezentului standard trebuie cite ,Standard roman”. ‘Asociatia de Standardizare din Romania, COMPROIECT 92, 13/10/2010 SR CEI 60287-1-14A1 Versiunea romana CABLURI ELECTRICE — CALCULUL INTENSITATIL ADMISIBILE A CURENTULU! — Partea -cuatiile intensitafii admisibile a curentului (factor de incarcare 100%) gi calculul pierderilor — Secfiunea 1: Generalitati CUPRINS Preambul Introducere .. Pagina 3 Articolul 1 Generalitati 4.1. Domeniu de aplicare .. 4.2. Referinje normative 1.3. Simbolur. 1.4 Intensitatea admisibilé a curentului cablutilor. ‘44 CablurTngropate,n eazul in care nu se produce uscarea solu si calur porate Inaer 1.42 Cabluri Ingropate, in cazul in care se produce uscarea parfiala @ solului 4.4.3 Cabluri ingropate, in cazul in care trebule evitata uscarea solului 1.44 — Cabluri expuse direct radiatiei solare.. 1 2 Calculul pierderitor 2.1. Rezistenja conductorulul in curent alternatv. 241 Rezistenta conductorului in curent continuu 12 24.2 — Factorul efectului pelicviar y. 12 2.1.3 Factorul efectului de proximitate yp pentru cabluri cu dou conductoare si pentru dou’ cabluri cu un conductor. ot 2.1.4 Factor efectuli de proximate y, pent cablur cu el conductoare i pentru el cabluri cu un conductor. 2.4.5. Efectele pelicular gi de proximitate la lurile fn tub 14 2.2 Pierderidielectrice (numa la cablurile de curent alternativ) 23. Factorul de pierdesi in mantale si ecran (numai la cablurile de curent alternativ ia frecventa industriala) : 2.3.1 Doua cablur unipolsre gi trei cabluri unipotare (dispuse in tefla), cu mantalele scurtcircuitate ta ambele cepeta ale unei secfiuni electrice .. - 15

S-ar putea să vă placă și