Sunteți pe pagina 1din 4

Raport de Selecţie lunar sM 4.

2 - componenta creare - etapa 1/2018 - Se


Sesiunea nr. M4.2 - 01/18 - 02.08.2018 / Etapa lunara: 1 (03.08.2018 - 31.08.2018) Masura 0420

Suma alocată pe sesiune: 121,800,000.00 Euro


Suma ramasa disponibila pentru luna/lunile urmatoare: 119,914,550.00 Euro
Suma rezervată pentru proiectele contestate din etapa anterioară: 0.00 EURO
Valoarea publică totală a contestaţiilor depuse din etapa anterioară: 0.00 EURO
Numarul proiectelor depuse in luna (03.08.2018 - 31.08.2018) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (40 de puncte): 1
Numărul proiectelor depuse în lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0
Valoarea publica totala a proiectelor depuse in luna (03.08.2018 - 31.08.2018) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (40 de puncte):
1,885,450.00 Euro
Valoarea publica totala a proiectelor depuse in lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0.00 Euro
Numărul proiectelor selectate pentru finanţare, in luna (03.08.2018 - 31.08.2018): 1
Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare, in luna (03.08.2018 - 31.08.2018): 1,885,450.00 Euro

Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de s

Punctaj estimat (autoevaluare,

Punctaj AFIR
Licitatie

prescoring)
Codificare de rezerva

Nr.crt. Titlu proiect Solicitant


Sub-măsură

Nr. ordine
Regiune
Măsură

Judeţ

CS1

CS2
An Luna Zi Judeţ Localitate
Etapa lunara

An

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (03.08.2018 - 31.0

FABRICĂ DE SOCIETATEA Comuna/Oras


1 04 20 C000 01 18 7 15 0000 2018 08 29 CONSTRUIRE AGRICOLĂ COVASNA ARCUS Sat 65.0000 65.0000 30.0000 0.0000
2 BRÂNZETURI MATURATE SPICOM ARCUȘ ARCUS

Page 1 of 4
Număr proiecte selectate pentru finanţare 1 Valoare

Page 2 of 4
mponenta creare - etapa 1/2018 - Selectate

Criterii de
Criterii de selecţie departajare

Criterii de
CD2 - Dimensiunea

Sector Valoare Total cumulat Eligibilitate


Valoare eligibilă
intreprinderii

prioritar publică (valoare publică) neîndeplinit


e
CD1
CS3

CS4

21 22 23 24 25 26 27 28 29
ntare pentru luna (03.08.2018 - 31.08.2018)

15.0000 20.0000 0.000 0.0000 1 2,693,500.00 1,885,450.00 1,885,450.00


0

Page 3 of 4
Valoare publică totală 1,885,450.00

Page 4 of 4