Sunteți pe pagina 1din 9

Sesiunea nr. M6.3 - 01/18 - 24.07.2018 / Etapa lunara: 1 (01.08.2018 - 31.08.

2018) Masura 0630

Cod proiect Data Localizare proiec

Licitatie
Codifcare de rezerva

Nr.crt. Titlu proiect Solicitant


Sub-măsură

Nr. ordine
Regiune
Măsură

Judeţ An Luna Zi Judeţ


Etapa lunara

An

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE TURTOI TURTOI NIGHIAR-NERMAN


1 06 30 00I0 01 18 2 38 01749 2018 08 10 TULCEA
NIGHIAR-NERMAN PFA, ISACCEA, TULCEA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE DANILA C. DANILA C. CRISTIAN PERSOANA


2 06 30 00I0 01 18 2 38 02387 2018 08 15 TULCEA
CRISTIAN PFA, ISACCEA, TULCEA FIZICA AUTORIZATA

DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE AVRAM AVRAM PETRICA PERSOANA FIZICA


3 06 30 00I0 01 18 2 38 02756 2018 08 21 PETRICA PFA, JIJILA, TULCEA AUTORIZATA TULCEA

Page 1 of 9
Total număr proiecte 3

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE


1 06 30 00I0 01 18 2 38 02391 2018 08 16 BUTICA N.OCTAVIAN PFA DIN COMUNA SLAVA BUTICA N.OCTAVIAN PERSOANA TULCEA
FIZICA AUTORZATA
CERCHEZA,SAT SLAVA RUSA , JUDETUL TULCEA”

"SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI


2 06 30 00I0 01 18 2 38 03366 2018 08 24 PURCAREA IORDAN AGRO P.F.A. TULCEA
PURCAREA IORDAN P.F.A."

"DEZVOLTARE FERMA MIXTA IORGA LIVIU


3 06 30 00I0 01 18 2 38 05721 2018 08 31 IORGA LIVIU ALEXANDRU PFA TULCEA
ALEXANDRU PFA"

Total număr proiecte 3

02 DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE PANAITE A.


1 06 30 00I0 01 18 2 38 00049 2018 08 PANAITE A. GHEORGHE PFA TULCEA
GHEORGHE PFA, BABADAG, TULCEA

Page 2 of 9
DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE TURTOI TURTOI NIGHIAR-NERMAN
2 06 30 00I0 01 18 2 38 00100 2018 08 07 TULCEA
NIGHIAR-NERMAN PFA, ISACCEA, TULCEA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI NICULESCU


D.GHEORGHE PERSOANA FIZICA NICULESCU D.GHEORGHE PERSOANA
3 06 30 00I0 01 18 4 40 02393 2018 08 17 VALCEA
AUTORIZATA,LOCALITATAE NICOLAE BALCESCU FIZICA AUTORIZATA
,JUDETUL VALCEA

22 DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE PIRIU M. PIRIU M. NICU PERSOANA FIZICA


4 06 30 00I0 01 18 2 38 03131 2018 08 TULCEA
NICU PFA, MURIGHIOL, TULCEA AUTORIZATA

Total număr proiecte 4

Total număr proiecte nefnanţate 10

Page 3 of 9
Raport de Selecţie lunar sM 6.3 - ITI - ses. 01/2018 - NEFINANTATE

Criterii de

Punctaj estimat (autoevaluare, prescoring)


Localizare proiect Criterii de selecţie departajare

exploatației agricole exprimate prin


Dimensiunea economica a
Punctaj AFIR

Standard Output (SO)


Sector Valoare eligibilă Valoare publică
prioritar

CS1

CS2

CS3

CS4

CS5
Localitate

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lista proiectelor nefnanţate


Proiecte neconforme

Comuna/Oras ORAS 55.2055 54.7100 10.0000 12.0000 30.0000 0.0000 2.7100 4,650.3600 A.b.2 15,000.00 15,000.00
ISACCEA Sat ISACCEA

Comuna/Oras ORAS 55.1250 54.9411 10.0000 12.0000 30.0000 0.0000 2.9411 4,769.6000 A.b.2 15,000.00 15,000.00
ISACCEA Sat ISACCEA

Comuna/Oras JIJILA Sat


JIJILA 55.1650 54.9760 10.0000 12.0000 30.0000 0.0000 2.9760 4,709.9800 A.b.2 15,000.00 15,000.00

Page 4 of 9
Valoare publică totală

Proiecte neeligibile

Comuna/Oras SLAVA
CERCHEZA Sat SLAVA 62.0000 - - - - - - - 15,000.00 15,000.00
RUSA

Comuna/Oras GRECI Sat 55.0000 - - - - - - - 15,000.00 15,000.00


GRECI

Comuna/Oras LUNCAVITA 80.0000 - - - - - - - 15,000.00 15,000.00


Sat LUNCAVITA

Valoare publică totală

Proiecte retrase

Comuna/Oras ORAS 57.0000 15,000.00 15,000.00


BABADAG Sat BABADAG

Page 5 of 9
Comuna/Oras ORAS 57.0000 15,000.00 15,000.00
ISACCEA Sat ISACCEA

Comuna/Oras NICOLAE
BALCESCU Sat LINIA 82.0000 15,000.00 15,000.00
HANULUI

Comuna/Oras MURIGHIOL 55.1250 15,000.00 15,000.00


Sat MURIGHIOL

Valoare publică totală

Valoarea publică totală a proiectelor nefnanţate

Page 6 of 9
Total cumulat Criterii de Eligibilitate neîndeplinite
(valoare publică)

28 29

15,000.00

30,000.00

45,000.00

Page 7 of 9
45,000.00

- Reprezentantul legal al solicitantului, Butica Octavian, a fost titularul Butica Octavian PFA si a beneficiat de sprijin prin intermediul masurii 141, proiect finalizat.
- Planul de Afaceri si Cererea de finantare, Declaratia F semnata nu pot fi accesate (eroare - document corrupt). Solicitantul nu a incarcat decalratia pentru anul "n-
1" respective 2016.
In cadrul verificarilor au mai aparut urmatoarele neconcordante:
1. Regsitrul Agricol aferent persoanei fizice: nu este semnat de catre declarant, in anul 2017, sem II sunt inregsitrate 80 familii albine desi in Declaratia 221 si
Registrul Agricol al PFA-ului figureaza cu 85.
15,000.00 2. Registrul agricol al PFA –ului: vatra stupinei nu este inregistrata,
3. Declaratia Unica 2018: Solicitantul a declarant 4.7 ha teren in UAT Mihail Kogalniceanu, Jud Constanta. Solcitantul nu a prezentat extrasul din Registrul Agricol al
UAT Mihail Kogalniceanu pentru a dovedi ca a preluat intreaga exploatatie.
4. Carnet de stupina: carnetul de stupina prezentat este aferent unui PFA radiat, CUI: 27535723, fara numar de inregsitrare si data, in Jud. Constanta si nu prezinta
semnaturile aferente anului 2018.
5. Declaratia F: nu a fost incarcata declaratia F semnata si stampilata
6. Adeverinta ANZ: din adeverinta nu rezulta numarul de familii de albine

- EG.3- Nu a fost prezentata dovada ca Solicitantul are exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de
solicitarea sprijinului.
Au fost solicitate informatii suplimentare prin intermediul E3.4. la care solicitantul nu a raspuns.
30,000.00 EG4A-exista neconcordante in cadrul planului de afaceri pentru care au fost solicitate informatii suplimentare la care Solicitantul nu a raspuns.
EG13-Solicitantul nu a specificat daca se afla sau nu intr-o activitate salarizata.

- Conform documentelor anexate si raspunsul la informatii suplimentare, solicitantul nu demonstreaza criteriul de eligibiluitate din Ghidul Solicitantului, respectiv
45,000.00 inregistrarea de catre solicitant in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului.

45,000.00

15,000.00

Page 8 of 9
30,000.00

45,000.00

60,000.00

60,000.00

150,000.00

Page 9 of 9