Sunteți pe pagina 1din 2

APA CANAL SA GALATI FACTURA Seria GL APAA Nr.

4478364
Str. Constantin Brancoveanu nr. 2 Cod client: 1163514
Jud. Galati, Cod postal : 800058 Cod ID: 9933735267
Nr.ord.Reg.Com./an:J17/1795/2004 Cod fiscal :
Data(ziua,luna,anul) 31.03.2020
C.I.F. RO 16914128/2004
Utilizator : JALBA IULIANA
Capital soc.(subscris si varsat):41.851.227,50 RON Data scadentei 15.04.2020
Tel. 0236 473380, Fax.0236 473332/473367
Perioada facturare MARTIE 2020 Adresa : BARBOSI, nr. 21, bl. L, sc. 3, ap. 49,
Cod IBAN : RO11 RNCB 0141 0328 6098 0001
Banca : BCR Sucursala Galati
Cod IBAN : RO87 TREZ 3065 069X XX00 4306 Localitatea: GALATI
Banca : Trezoreria Galati Judetul: GALATI
Banca:
Cont :
Contract : 63514A/01.04.2019
Casier : E-MAIL

Nr. crt. Denumirea produselor Cota UM Cantitatea Pret unitar Valoarea Valoarea TVA
sau serviciilor TVA - lei- -lei- -lei-

0 1 2 3 4 5 6 7
1 APA RECE 9% MC 1,000 5,04 4,62 0,42
2 CANALIZARE APA RECE 9% MC 1,000 3,27 3,00 0,27
3 APA METEORICA. 9% MC 0,060 3,27 0,18 0,02

FACTURA CIRCULA FARA SEMNATURA SI STAMPILA Total 7,80 0,71


CONFORM LEGII 227/2015, ART.319 ALIN. 29. Total factura curenta 8,51
Sold la data : 23.03.2020 -38,98
Factura curenta GL APAA4478364 / 31.03.2020 8,51
TOTAL DE PLATA -30,47

Temei legal pret : DECIZIA ANRSC NR.137 DIN 03.07.2019, tariful contine TVA

Prezenta factura constituie titlu executoriu / L224/2015


Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei

PREZENTA CONSTITUIE PREAVIZ DE DEBRANSARE IN CAZUL NEPLATII CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE


Serviciu % Serie contor Index Data vechi Index nou Data nou Dif. Cantitate Pret Valoare Total cu tva
114353A / JALBA IULIANA / BARBOSI, nr. 21, bl. L, sc. 3, ap. 49,
APA RECE 53056673 202 08.02.2020 203 09.03.2020 1 1,000 5,040 4,62 5,04
CANALIZARE APA RECE 100.00 53056673 202 08.02.2020 203 09.03.2020 1 1,000 3,270 3,00 3,27
APA METEORICA. 0,060 3,270 0,18 0,20
Total servicii factura GL APAA4478364 / 31.03.2020 : 7,80 8,51
Important:
În contextul pericolului pentru sănătatea publică reprezentat de răspândirea extrem de rapidă a virusului ​COVID-19​, sfătuim clienții să apeleze la
variantele electronice de depunere a solicitărilor. Pe adresa de ​email: ​office@apa-canal.ro ​puteți transmite documente, înscrisuri scanate. De
asemenea, puteți folosi ​fax: 0236.473367. Date referitoare la consumul de apă, valoarea facturii/soldului puteți afla automat sau prin intermediul
operatorilor ​Call Center. Pentru orice întrebare puteți apela ​Serviciul Relații cu Publicul – tel. 0236.473380​. Avariile pot fi sesizate la ​Dispecerat. Toate
noutățile despre activitatea/acțiunile societății noastre le puteți găsi pe ​site (​www.apa-canal.ro​) sau pe pagina de ​Facebook
(​www.facebook.com/ApaCanalGalati​).

Societatea APA CANAL SA GALAȚI prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, CNP, adresă, numere de telefon, adrese de e-mail),
prin mijloace automatizate și manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creanțelor legate de acestea precum și rezolvării solicitărilor
dumneavoastră în legătură cu activitatea desfășurată APA CANAL SA. Informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal și modul de
prelucrare al acestor date de către societatea noastră vor putea fi obținute la adresa:
https://www.apa-canal.ro/relatii-clienti/prelucrarea-datelor​ .

Portal online
Este activ portalul online al societății: ​https://portal.apa-canal.ro Pentru autentificare în cont trebuie să aveți la îndemână „cod ID” (începe cu cifra 9 și îl
găsiți pe factură, în dreapta, sus, deasupra numelui dumneavoastră) iar parola este codul dvs. de client („cod client” îl găsiți înainte de „cod ID”). După
prima accesare vă recomandăm să vă schimbați parola!
Prin intermediul portalului online puteți accesa toate datele referitoare la facturi, consum de apă, valoarea facturilor și soldul etc. De asemenea, aveți
codul de bare al facturilor, pentru efectuarea plăților prin intermediul punctelor de încasare de la comercianți sau, dacă vi se pare mai comod, puteți plăti
online, din interfața portalului.
Cum puteţi achita factura?

La partenerii noștri: un-doi Centru de plăți, PayPoint, Raiffeisen Bank, BCR, BRD, CEC Bank, Garanti Bank, ING Bank, Banca
Transilvania, prin modalități diverse: încasări facturi în numerar prin scanarea codului de bare (la ghișeele băncilor menționate, casieriilor de teren și ale
celor de la sediul Apă Canal SA), încasări la bancomat (ATM/AST), debit direct, încasări prin virament și plăți interbancare efectuate în domeniul
electronic (internet banking).
Conturile curente în care se pot efectua plăți ale facturilor emise de Apă Canal SA și modalitățile de plată sunt:
Raiffeisen Bank RO69 RZBR 0000 0600 0579 0827 Prin debit direct , Poșta Română
RO17 RZBR 0000 0600 1601 1683 Prin ATM și virament (Internet Banking, OP, etc.), scanare cod bare la MFM
BCR RO11 RNCB 0141 0328 6098 0001 Prin încasare la ghișeele băncii (cu numerar), ATM/ATS și Internet Banking, debit direct
RO32 RNCB 0141 0328 6098 0108 (Tecuci)
BRD RO29 BRDE 180S V843 6427 1800 Prin MyBRD Net, ROBO scanare cod de bare
RO78 BRDE 180S V595 8173 1800 Prin íncasare la ghișeele băncii (cu numerar), Debit Direct Intrabancar
CEC Bank RO18 CECE GL01 30RO N075 9854 (debit direct) Prin Internet Banking, ATM și Plăți Expres, debit direct
RO71 CECE GL01 44RO N094 6967
Garanti Bank RO70 UGBI 0000 1520 0823 7RON Prin încasare la ghișeele băncii (cu numerar), debit direct și Internet Banking
ING Bank RO47 INGB 0010 0000 3571 8911 Prin ATM și Internet Banking, debit direct
Banca Transilvania RO23 BTRL 0180 1202 3504 07XX Prin încasare la ghișeele băncii (cu numerar), debit direct, Internet Banking, ATM,
Facturel
EximBank RO34 EXIM 1150 0002 1454 RO03 Prin transfer - doar persoane juridice
Casierii Apa Canal S.A. Prin încasare la ghișee (cu numerar) și POS
Portal Clienți https://portal.apa-canal.ro Online, cu cardul bancar

Pentru lista completă a modalităților de plată consultați site-ul ​www.apa-canal.ro

Când trebuie să plătiți factura?


Factura de apă și canalizare trebuie plătită în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii. În cazul neachitării facturilor de apă și canalizare în
termen de 30 de zile de la data scadenței se vor percepe majorări de întârziere.
Cuantumul procentului pentru penalități de întârziere va fi 0,02% conform Codului de Procedură Fiscală Legea 207/2015, art.174, alin.5.
Operatorul are dreptul să întrerupă furnizarea serviciului de apă și canalizare începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz
de 5 zile lucrătoare.
Pentru probleme legate de factură, puteți solicita clarificări apelând Call Center-ul la tel. nr: ​0336/390.272​ sau trimițând un e-mail la ​office@apa-canal.ro
Reluarea serviciului de apă și canalizare se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății, utilizatorul urmând să suporte
cheltuielile aferente sistării, respectiv reluării serviciului, în conformitate cu legislația specifică în vigoare. Legislația aplicabilă: Legea 241/2006
republicată, Legea 51/2006 republicată, Legea 225/2016. ​Rezilierea contractului ​de apă și canalizare se face atunci când se înstrăinează locul de
consum (vânzare, cumpărare sau schimbare de locatar), iar noul proprietar/locatar va încheia contract în nume propriu.
Partile sunt obligate sa respecte prevederile Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al Operatorului Regional Apa Canal
S.A. Galati, aprobat prin Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Serviciul Regional Apa Galati’’ nr. 44/2015’’.

Pentru a accesa, modifica sau șterge informațiile personale în cazul în care au survenit modificări de date (schimbarea numelui, serie și număr carte nouă
de identitate, telefon, fax, email, schimbare titular de contract, etc.) vă rugăm să vă prezentați la sediul societății APA-CANAL GALAȚI, serviciul Vânzări –
Contracte pentru actualizarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Contact
Aveți întrebări privind: factura, serviciile noastre, contracte Aveți urgențe apă - canalizare?
Apelați Call Center-ul Apă Canal SA Galați Apelați Dispeceratul Apă Canal SA Galați
la telefon: ​ 0336/390.272 la telefon: ​0236/463.294
Program: luni-joi: 7.30 - 16.00; vineri: 7.30 - 13.30 Program:​ non-stop