Sunteți pe pagina 1din 2

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6002833576 / 17.10.

2010 FACTURA
Seria GDF nr.10212181482
Directia Regionala Comercializare Centru Data facturii: 10.12.2010
Serviciul Gestiune Clientela Bucuresti Data scadentă: 10.01.2011
B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4, Bucuresti

Call Center Comercial **: 0219366 j >Te(d Sk

Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281; 0800 877778


(incendii, explozii, miros gaz, lipsa gaz accidentala): Nume client: AS DE PROPRIETARI BL SB1 SCB
Adresa: Intrarea MIHAI BRAVU Nr. 311-313 Bl. SB1SC.B
Cod client: 112161300283 localitatea BUCURESTI Bucuresti România 021346
Contract furnizare: 3000890189 / 24.08.2010

C.I.F. 17036254
Serie Consum Consum estimat Perioada de facturare: 05.11.2010 - 06.12.2010
Index Index Pcs
contor/ Perioada facturată
vechi nou
estimatlunar
(KWh/mc)
lunar Adresa locului de consum: MIHAI BRAVU Nr. 311 Bl. Bl. SB1 Sc. B
corector (mc) (KWh) BUCURESTI Bucuresti România 021346
05.11.2010 2.257 2.612 Categorie consum: B2
157343 355 10,67400 3.789,270
-06.12.2010 (citit) (estimat)
Instalaţie: 4000558254
Cod tehnic: DGSBSC101613002
Informatii necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire: 1444826
Telefon autocitire 0800 800 200
Interval transmitere 06.01.2011-08.01.2011

COTA T.V.A. 24 %

Pret unitar Valoare Valoare


U.M. Cantitate gaze naturale Total valoare (lei)
fără T.V.A. fără T.V.A.(lei) T.V.A.(lei)
KWh 3.789,270 0,09631 lei/KWh 364,94 87,59 452,53

Acciza: 0,00 0,00 0,00


TOTAL FACTURĂ CURENTĂ CU T.V.A.: 364,94 87,59 452,53
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr. 65/16.06.2009 publicat in M.O. nr. 437/26.06.2009

Situaţia contului la data de : 10.12.2010


*Sold precedent: 544,79 LEI
Majorari de intarziere/Dobanzi/Penalitati: 0,00 LEI
Factura curentă: 452,53 LEI

Ó}}~}‚}||~„}|}~}||||……ƒ~yÖ
TOTAL DE PLATĂ 997,32 LEI
112161300283101210000997323 CU T.V.A.: Atenţie!Aveţi sold precedent!
SC GDF SUEZ Energy România SA
Sediul: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4, Bucureşti
www.gdfsuez-energy.ro
* Soldurile neachitate pentru facturile precedente au datele scadente înscrise pe fiecare factură în parte. În cazul în
C.I.F.: RO13093222, Nr.Reg.Com.: J40/5447/2000, Capital social: 177.323.240 lei
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim.
Contacte clienti:
Call Center Comercial** Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281; 0800 877778
(pentru informatii facturi,contracte si situatii plati): (incendii, explozii, miros gaz, lipsa gaz accidentala):
Luni-vineri:orele 8.30-19.00
Call Center Comercial **: 0219366
contact@gdfsuez.ro Telefon pentru transmitere Autocitire***: 0800 800 200
www.gdfsuez-energy.ro
PLATA FACTURII: UNDE ŞI CUM Când trebuie să plătiţi factura?
NOU: vizualizare factură prin Agenţia online GDF SUEZ Energy România Factura de gaze naturale trebuie plătită până Ia data scadentă înscrisă pe factură. Termenul
scadent al facturii este de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.
http://agentia.gdfsuez-energy.ro
În cazul neachitării facturilor, GDF SUEZ Energy Romania poate să perceapă:
Program unic pentru casieriile GDF SUEZ Energy România: 08:30-16:30
- majorări de întârziere pentru facturile cu scadenţa până la data de 30.06.2010 inclusiv;
Modalităţi de plată: - dobânda pentru facturile cu scadenţa începând din data de 01.07.2010, precum şi
Puteţi achita factura non-stop, 7 zile din 7, prin numerar la automatele bancare penalităţi de întârziere la plată.
Citibank şi benzinăriile Eni (Agip) sau prin card bancar la automatele CEC BANK, BRD Groupe - întrerupă furnizarea gazelor naturale, începând cu a 46 -a zi calendaristică de la data
Societe Generale, Bancpost, BCR, MKB Romexterra Bank, Banca Transilvania, UniCredit Ţiriac emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice;
Bank.
Gratuit: Dobânda se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31 zi, dacă plata nu
l Prin debit direct: pentru clienţii noştri care au cont bancar la BCR, BRD, se realizează in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei şi până la data
Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conf. art.155 alin.(6) din Codul Fiscal 2009

Raiffeisen Bank, MKB Romexterra Bank, UniCredit Ţiriac, ING Bank, Transilvania, stingerii sumei datorate, inclusiv şi pentru facturi aflate în sold după data de 01.07.2010.
Bancpost şi CEC BANK. Cuantumul dobânzii este de 0,04% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere,
l Cu numerar la automatele bancare Citibank, la casieriile GDF SUEZ conform OUG nr. 88/2010.
Energy România, agenţiile BRD-Groupe Société Générale, CEC BANK, În afară de dobânda calculată, plata cu întârziere se sancţionează şi cu o penalitate de
întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor de plată.
Transilvania, Bancpost, CreditCoop, UniCredit Tiriac şi la comercianţii
Nivelul penalităţii de întârziere stabilit prin OUG nr. 39/2010:
parteneri din reteaua BRD, Pay Point si Pay Zone, benzinariile ENI (foste
- În cazul stingerii obligaţiei de plată în primele 30 de zile calendaristice de la
AGIP), OMV prin Westaco-Express si la Posta Romana data scadenţei, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere.
l Cu card bancar la ATM: (serviciu disponibil) pentru posesorii de carduri - În cazul stingerii obligaţiei de plată în intervalul de la 31 zile la 90 zile
emise de către băncile BRD, BCR , ING, UniCredit Tiriac, Transilvania, CEC BANK, calendaristice de la data scadenţei se aplică 5% la valoarea achitată din debit.
MKB Romexterra Bank si Banc Post. - În cazul nestingerii obligaţiei de plată pana in a 90 zi inclusiv de la data
Prin virament bancar: din orice cont bancar către conturile scadenţei se aplică 15% la valoarea debitului neachitat.
GDF SUEZ Energy România indicate mai jos (nu uitaţi să indicaţi codul de client pe Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere conform clauzelor
ordinul de plată): contractual care fac trimitere la prevederile Codului de Procedură Fiscală Art. 120, alin. (1)
Conturile GDF SUEZ Energy România : şi (7), pentru facturile cu scadenţa până la data de 30 iunie 2010 inclusiv. Cuantumul
BRD GSG-SMCC: RO26 BRDE 450S V114 3681 4500 majorărilor de întârziere este de 0,1% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.
RAIFFEISEN BANK-AG.PTA.ALBA IULIA:RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361 Reluarea furnizării gazelor naturale
RBS BANK ROMANIA-BUCURESTI:RO45 ABNA 4100 2641 0026 6872 Reluarea furnizării gazelor naturale este posibilă în maxim 24 de ore, dacă: achitaţi
BCR-SUC.SECTOR 3: RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242 obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere, taxa de reconectare, faceţi dovada
MKB Nextebank:RO76 CRDZ 007A 0000 2047 5006 plăţii şi dacă se permite accesul furnizorului la instalaţia de utilizare.
CITIBANK EUROPE-SUC.ROMANIA:RO18 CITI 0000 0008 2490 2224 După achitarea obligaţiilor de plată, vă rugăm sa solicitaţi la serviciul Recepţie Gestiune
CreditCoop-AG.BUCURESTI: RO70 CRCO X410 0410 0002 1931 Clienţi reconectarea.
UNICREDIT TIRIAC BANK-SUC.Ch. De GAULLE:RO54 BACX 0000 0001 2482 3310 Rezilierea contractului
ING BANK NV-SUC BUCURESTI: RO83 INGB 0001 0000 0000 0888 Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale,
CEC BANK-AG.LIPSCANI: RO80 CECE B315 N5RO N218 9733 în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage: rezilierea contractului de drept,
BANCA TRANSILVANIA-SUC.UNIRII:RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643 începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile
BANCPOST-SUC.VITAN:RO79 BPOS 8200 2783 000R ON03 calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de
furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.
Comercianţii parteneri unde puteţi plăti factura: De asemenea, este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare gaze naturale,
Magazin Diverta - plata in numerar si card BRD - Calea Vitan,nr. 55-59,sector 3; Bd. C. A. Rosetti,nr. 14 - atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare, cumpărare sau schimbare de locatar),
16,sector 1; Bd. Timisoara,nr. 26,sector 6; Str. Fainari,nr. 3,sector 2; Calea 13 Septembrie,nr. 221 - iar noul proprietar/locatar va încheia contract în nume propriu.
225,sector 5; Sos. Oltenitei,nr. 2,sector 4
Magazin Proton - plata in numerar si card BRD - Bd. Iuliu Maniu,nr. 59,bl. 10,sc. A,sector 6
Cum se calculează Energia?
Magazin Internity - plata in numerar si card BRD - P-ta Unirii,nr. 1,parter,sector 3; Bd. Iuliu Maniu,nr. 55,bl.
17,sector 6; Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr. 42-44,sector 1 Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face aplicând formula:
Benzinarie Agip - Bd. Ion Mihalache,nr. 176,sector 1; Str. Nicolae Caramfil,nr. 76-80,sector 1; Str. Barbu E = V(b) x PCs; unde:
Vacarescu,nr. 164 B,sector 2; Sos. Colentina,nr 258 - 260,sector 2; Bd. Decebal,nr. 23,sector 3; Calea E - energia gazelor naturale - kWh;
Vacaresti,nr. 132 - 134,sector 4; Sos. Oltenitei,nr. 83 A,secto
V(b) = volumul corectat (volumul măsurat în condiţii de bază) - mc;
Banca CreditCoop-Agentia sector 1 - Intr. Stefan Furtuna,nr. 7,sector 1
Banca CreditCoop-Agentia sector 2 - Calea Mosilor,nr. 302,sector 2 (condiţiile de bază sunt p = 1,01325 bar si T = 288,15K)
Banca CreditCoop-Agentia sector 4 - Str. Paduroiu,nr. 6,bl. B22A,ap. 4,sector 4 PCs = puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 150C - kWh/mc.
Banca CreditCoop-Agentia sector 6 - Bd. Iuliu Maniu,nr. 65,bl. 7P,sc. 4,ap. 104,sector 6; Bd. Iuliu Maniu,nr. Revizii şi verificări
105,bl. C,sc. 1,ap. 4
Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei de
Comercianti PayPoint si PayZone - lista o puteti accesa pe site-ul www. gdfsuez-energy.ro
utilizare a gazelor naturale este o operaţiune periodică obligatorie. În calitate de client GDF
SUEZ Energy Romania sunteţi responsabil de propria dumneavoastră siguranţă. Pentru
** tarif normal în reţeaua Romtelecom
efectuarea serviciilor de verificare/revizie puteţi alege orice firmă autorizată de ANRE. Pentru
***apel gratuit în reţelele de telefonie fixă şi mobilă mai multe informaţii, vă invităm să vizitaţi site-ul www.gdfsuez-energy.ro.