Sunteți pe pagina 1din 4

E.ON Gaz Furnizare S.A.

, Pandurilor 42, 540554, Târgu Mureş

O.P.1, C.P.10, Târgu Mureş


Adresă de corespondenţă Centru Relații Clienți
DIACONU ANDREEA P-ta Ştefan cel Mare şi Sfânt 1A, Iaşi
Str. Nicorita(Strada) 14 Bl. BL.14,SC.A Ap. P2
700397, Iasi(IS), Judeţul Iaşi
T 0800 800 366
T 0800 800 900
T 0265 200 366
F 0265 200 367
Luni - Vineri 8:00 - 20:00
Factură fiscală de gaze naturale
serviciiclienti@eon-romania.ro
Serie Număr Tip Dată emitere Dată scadență eon-gaz-furnizare.ro
myline-eon.ro
MS EON 11600920756 autocitire 18.04.2018 18.05.2018

Factură curentă 322,72 RO30BRDE270SV15299602700


BRD
Facturi neachitate 0,00
RO67INGB0001008224418940
Plăţi în avans -0,54 ING BANK
Total de plată la data de 16.04.2018 322,18
Număr situații de urgență
T 0265 200 928
Date client
Cod încasare Cod abonat Cod loc CLC Număr Categorie Zonă
de consum contract de consum de calitate NOU!
Cu serviciul Info Sold SMS
2101979220 1002533807 5003187687 DEG3346774 3010070200 B1 75,0 afli imediat soldul E.ON
oricând și oriunde!
Adresă loc de consum
Str. Nicorita(Strada) 14 BlA14 ScA 2, 700397, Iasi(IS) 07456 12345
Trimite un sms cu textul sold
urmat de codul încasare și
Detalii sold curent gata, ești informat instant!

Facturi în sold Număr factură Dată emitere Dată scadenţă Valoare cu TVA [Lei] Exemplu SMS: Sold 2xxxxxxxxx
unde 2xxxxxxxxx este codul de
Factură curentă 11600920756 18.04.2018 18.05.2018 322,72 încasare de pe factură, format din 10
cifre și care începe cu 2; între text și
cod lasă spațiu
Plată în avans 50117271755 30.03.2018 -0,54
Sold total [Lei] 322,18
Poți transmite autocitirea
în intervalul lunar
Detalii factură curentă
Produse și servicii Perioadă Cantitate u.m. Preţ unitar fără Valoare fără Valoare TVA 01-07
facturare TVA [Lei/u.m.] TVA [Lei] (19%) [Lei]
NOU! 3 modalități pentru
Consum gaze naturale prin 03.03.18 - 1.674,876 kWh 0,13393 224,32 42,62 transmiterea indexului,
autocitire 31.03.18 vezi pe verso.

Consum gaze naturale prin 01.04.18 - 352,044 kWh 0,13315 46,87 8,91
autocitire 06.04.18
Total factură curentă 271,19 51,53 Verificarea instalației de
utilizare a gazelor naturale
Total de plată factură curentă [Lei] 322,72 expiră la
16.01.2019

Cod de bare pentru sold total la data de 16.04.2018: 322,18 Cod de bare pentru factura curentă: 322,72 Lei
Capital social subscris şi vărsat: 460.800.000,00 Lei; CUI: RO37762847; Atribut fiscal: RO; Nr. Înreg. O.R.C.: J26/1108/2017
Gabriel Sîrbu (Director General)

1/4
Date contor
Serie contor Perioadă Index vechi Index nou Cantitate Pcs Cantitate
de consum [mc] [kWh/mc] [kWh]*
6485.79/2012 03.03.18- 7.622 7.812 190 10,668 2.026,920
06.04.18 (citire) (autocitire)
* Mod calcul consum în kWh: Energia gazelor naturale [kWh] = Volumul de gaze naturale consumate [mc] x puterea
calorifică superioară [kWh/mc]

2/4
Noutăți despre datele tale personale O.P. 1 C.P. 10
Tîrgu Mureș, Mureș

Dragă client,
T 0800 800 900
T 0800 800 366
Pentru că faci parte din comunitatea clienților E.ON trebuie să știi că F 0265 200 367
responsabilitatea noastră în această relație implică și modul în care avem grijă de
datele tale personale. Prin urmare, începând cu data de 25 mai 2018, ne vom
alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter serviciiclienti@eon-romania.ro
personal și libera lor circulație, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Acum, este un moment potrivit să îți explicăm câteva aspecte importante.

Scopul prelucrării datelor personale

Așa cum știi, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual și
legal. Temeiul prelucrării este constituit din contractul de furnizare și prevederile
legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în
legătură cu contractul și/sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm
aceste date către afiliații sau partenerii noștri contractuali, auditorii sau
consultanții E.ON, către autorități și instituții publice. Tot în acest scop pot exista
situații de transfer al datelor în/în afara Uniunii Europene către afiliații sau
împuterniciții E.ON pentru prevenirea fraudelor, raportare internă și analiză ori în
vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de către noi. Detalii complete
găsești accesând www.eon-romania.ro secțiunea Protecția Datelor.
Datele tale personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la
expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare.
Mai exact, la E.ON, prelucrăm datele personale pentru:

îndeplinirea obligațiilor și drepturilor ce decurg din contractul cu tine


Peste 3 milioane de
realizarea unor interese legitime E.ON în beneficiul tău, precum: clienți din România
marketing direct pentru promovarea produselor, serviciilor, soluțiilor au ales E.ON ca
noastre (electricitate, gaze naturale, servicii asistență și intervenții furnizor de electricitate,
tehnice 24/7, soluții încălzire, soluții smart sau de mobilitate electrică etc.) gaze naturale și soluții
evaluarea gradului tău de satisfacție energetice.
determinarea/evaluarea intereselor tale prin mijloace automate sau nu, Alege și tu să fii informat
pentru a-ți oferta produse, servicii cât mai potrivite simplu, transparent și
realizarea de analize statistice fără crearea de profiluri individuale, inclusiv corect ori de câte ori ai
prin metode automate nevoie!
în contextul unor posibile fuziuni, divizări, achiziții ș.a.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza
numai în funcție de alegerile tale.

Drepturile tale

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează


datele cu caracter personal. În continuare îți explicăm drepturile tale:
Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din
partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim
acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate

3/4
Dreptul la portabilitate se referă la faptul ca poți primi datele personale într-un format structurat, care
poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta
deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele colectate fără
întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru
prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea
unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată
exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este
ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora, în cazul în care E.ON nu mai
are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le soliciți pentru apărarea unui drept
în instanță, daca te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime
prevalează asupra drepturilor tale.

Contact și suport privind datele tale

Toate aceste drepturi le poți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către E.ON prin:

poștă la O.P. 1 C.P. 10 Tîrgu Mureș, Mureș, CP 540554


telefon la 0800 800 366, gratuit de luni până vineri între orele 8-20
e-mail la serviciiclienti@eon-romania.ro

În plus, începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa responsabilului nostru
pentru prelucrarea datelor prin e-mail la protectiadatelor@eon-romania.ro, iar dacă ești de părere că ți-am
încălcat vreun drept privind acest subiect, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității
datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat
asupra lor.

Sperăm că în curând vei alege să rămâi conectat la noua lume a energiei E.ON, prin acordarea
consimțământului tău cu privire la cele menționate în aceste rânduri. Bucură-te de experiențe excepționale
alături de noi, cu energie și ceva în plus de fiecare dată.

Îți mulțumim pentru încredere,


Echipa E.ON

4/4