Sunteți pe pagina 1din 5

E.ON Energie România S.A.

, Pandurilor 42, 540554, Târgu Mureş Centru Servicii Clienţi

DIACONU ANDREEA T 0800 800 366


Str. Nicorita(Strada) 14, Bl.BL.14,SC.A, Ap.P2 T 0800 800 900
700397, Iasi(IS), Judeţul Iaşi T 0265 200 366
F 0265 200 367
Luni - Vineri 8:00 - 20:00

O.P.1, C.P.10, Târgu Mureş


Dragă client,

serviciiclienti@eon-romania.ro
Te informăm că în data de 16.04.2018 a fost emisă factura de energie electrică în eon-energie-romania.ro
valoare de 220,17 lei, scadentă în data de 02.05.2018. myline-eon.ro

Sumar factură
NOU!
Cu serviciul Info Sold SMS
Sold precedent -1,92 lei afli imediat soldul E.ON
Valoare factură curentă 220,17 lei oricând și oriunde!

Total de plată 218,25 lei 07456 12345


Trimite un sms cu textul sold
urmat de codul încasare și
gata, ești informat instant!

Exemplu SMS: Sold 2xxxxxxxxx


În următoarele pagini găseşti factura fiscală necesară la efectuarea plăţii, detalii unde 2xxxxxxxxx este codul de
încasare de pe factură, format din 10
despre modul de facturare, componentele facturii, modalităţile de plată, precum şi cifre și care începe cu 2; între text și
cod lasă spațiu
informaţii legislative.

Îţi mulţumim,

E.ON Energie România S.A.

1/5
Consiliul Director: Dan Morari (Director General), Claudia Griech (Director General Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş, CUI: 22043010, Atribut fiscal: RO, Nr. Înreg. O.R.C.: J26/1194/2007
Factură fiscală seria MS EON nr. 170007227514 din data de 16.04.2018
Furnizor Adresă de corespondenţă

E.ON Energie România S.A. DIACONU ANDREEA


Pandurilor 42, 540554, Târgu Mureş, Judeţul Mureş Str. Nicorita(Strada) 14, Bl.BL.14,SC.A, Ap.P2
700397, Iasi(IS)
CIF: RO22043010 Nr. Înreg. O.R.C.: J26/1194/2007 Judeţul Iaşi
Capital social subscris şi vărsat: 184.781.415,00 Lei
RO53BRDE270SV23904012700 - BRD DIACONU ANDREEA
RO27INGB0015000028188911 - ING BANK Str. Nicorita(Strada), nr. 14, bl. BL.14,SC.A, ap. P2
700397, Iasi(IS), Judeţul Iaşi

Operator de date cu caracter personal nr. 9274

Centru Relaţii Clienţi Cod abonat: 1002533807


Luni, Marți, Miercuri, Vineri 8:00 - 16:00, Joi 10:00 - 18:00 Cod loc de consum: 5001881268
P-ta Ştefan cel Mare şi Sfânt 1A, Iaşi Cod punct de măsură: EMO2017109
Număr contract: 1471951-2
Centru Servicii Clienţi
Luni - Vineri 8:00 - 20:00
O.P.1, C.P.10 Târgu Mureş
T 0800 800 366 / 0800 800 900 / 0265 200 366
F 0265 200 367
serviciiclienti@eon-romania.ro
eon-energie-romania.ro

Telefon deranjamente: 0800 800 929/0232 200 430

Perioadă comunicare index autocitit: 01.04-07.04 Date necesare transferului bancar:


Telefon comunicare index: 0800 800 366 Cod încasare: 2200470135
Citire de regularizare în intervalul: 1- 30 Număr factură: 170007227514

Perioadă de facturare Produse u.m. Valoare


08.02.2018 - 06.04.2018 1 Valoare factură fără TVA (conform "Detalii factură") lei 185,02
2 Total bază de impozitare TVA lei 185,02
Mod stabilire index 3 Valoare TVA (cota 19%) [3=2*19%] lei 35,15
Autocitire 4 Total de plată factură curentă [4=1+3] lei 220,17
5 Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit) lei -1,92
Dată scadenţă 6 Total de plată [6=4+5] lei 218,25
02.05.2018 7 Consum total energie activă kWh 330
(Detaliile la factură se regăsesc în pagina/paginile următoare)

Potrivit Regulamentului de furnizare a energiei


Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data
electrice (aprobat prin Ordinul ANRE 64/2014), costul
scadenţei are drept consecinţă perceperea penalităţilor
aferent preavizării pentru neplata la termen a facturilor
de întârziere, începând cu prima zi după data scadenţei
va fi suportat de către dumneavoastră. În eventualitatea
facturii şi până la data achitării acesteia şi întreruperea
în care vi se va emite un preaviz de plată prin care
alimentării cu energie electrică, conform preavizului
sunteţi notificat cu privire la existenţa unor debite
comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai
restante, costul acestui preaviz va fi menţionat distinct
devreme de a 50-a zi de la data scadenţei.
pe factura de energie electrică.

220047013522001700072275140010000022017 220047013522001700072275140010000021825

Cod de bare pentru factura curentă: 220,17 Lei Cod de bare pentru total de plată: 218,25 Lei
2/5
Detalii factură fiscală seria MS EON nr. 170007227514 din data de 16.04.2018

Client DIACONU ANDREEA


Denumire loc de consum LOCUINTA
Adresă loc de consum Str. Nicorita(Strada), 14, SC.A, Ap. P 2, Iasi(IS), Cod poştal 700397

Nivel Nivel Perioadă Citire de


Cod loc de Cod punct de tensiune tensiune Tip Serie Tip comunicare regularizare
consum măsură punct punct contor contor tarif index
măsură delimitare autocitit în intervalul
5001881268 EMO2017109 JT JT ENERLUX M BW11Q 25034282 CR-JT 01.04-07.04 1 - 30

Specificaţie Perioadă de consum u.m. Const. Index vechi Index nou Cantitate Factor de Cantitate Nr. de Consum
(mod stabilire) (mod stabilire) măsurată Corecţii putere de facturat zile mediu
5.225,000 5.341,000
Energie activă 08.02.2018-02.03.2018 kWh 1 116 0 116 23 5,043
(autocitire) (citire)
5.341,000 5.555,000
Energie activă 03.03.2018-06.04.2018 kWh 1 214 0 214 35 6,114
(citire) (autocitire)

Cantitate Preţ unitar Valoare Valoare


Perioadă de
Produse şi servicii facturate u.m. fără TVA fără TVA TVA
facturare facturată [Lei/u.m.] [Lei] [Lei]
08.02.18 -
Energie activă (CPC 100%) factură curentă 06.04.18 330,000 kWh 0,49750 164,18 31,19
08.02.18 -
Contribuţie cogenerare factură curentă 06.04.18 330,000 kWh 0,01194 3,95 0,75
08.02.18 -
Certificate verzi factură curentă 06.04.18 0,330 MWh 46,46853 15,33 2,91
08.02.18 -
Acciză necomercială 06.04.18 0,330 MWh 4,74000 1,56 0,30

Total energie activă 185,02 35,14

Total de plată factură curentă/loc de consum fără TVA [Lei] 185,02

Total de plată factură curentă/loc de consum cu TVA [Lei] 220,17

Energie activă facturată în perioada similară a anului precedent 786 kWh

Tarife reglementate şi accize [lei/MWh]


Temei legal
Tarif transport: 16,780
Tarif distribuţie: 176,720
Tarif CPC: Aviz ANRE 43/20.12.2017
Tarif servicii de sistem: 13,17
Contribuţie cogenerare: Ordin ANRE 123/20.12.2017
Acciză scop comercial: 2,37
Certificate verzi: Legea nr. 220/2008
Acciză scop necomercial: 4,74

3/5
Noutăți despre datele tale personale O.P. 1 C.P. 10
Tîrgu Mureș, Mureș

Dragă client,
T 0800 800 900
T 0800 800 366
Pentru că faci parte din comunitatea clienților E.ON trebuie să știi că F 0265 200 367
responsabilitatea noastră în această relație implică și modul în care avem grijă de
datele tale personale. Prin urmare, începând cu data de 25 mai 2018, ne vom
alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter serviciiclienti@eon-romania.ro
personal și libera lor circulație, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Acum, este un moment potrivit să îți explicăm câteva aspecte importante.

Scopul prelucrării datelor personale

Așa cum știi, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual și
legal. Temeiul prelucrării este constituit din contractul de furnizare și prevederile
legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în
legătură cu contractul și/sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm
aceste date către afiliații sau partenerii noștri contractuali, auditorii sau
consultanții E.ON, către autorități și instituții publice. Tot în acest scop pot exista
situații de transfer al datelor în/în afara Uniunii Europene către afiliații sau
împuterniciții E.ON pentru prevenirea fraudelor, raportare internă și analiză ori în
vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de către noi. Detalii complete
găsești accesând www.eon-romania.ro secțiunea Protecția Datelor.
Datele tale personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la
expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare.
Mai exact, la E.ON, prelucrăm datele personale pentru:

îndeplinirea obligațiilor și drepturilor ce decurg din contractul cu tine


Peste 3 milioane de
realizarea unor interese legitime E.ON în beneficiul tău, precum: clienți din România
marketing direct pentru promovarea produselor, serviciilor, soluțiilor au ales E.ON ca
noastre (electricitate, gaze naturale, servicii asistență și intervenții furnizor de electricitate,
tehnice 24/7, soluții încălzire, soluții smart sau de mobilitate electrică etc.) gaze naturale și soluții
evaluarea gradului tău de satisfacție energetice.
determinarea/evaluarea intereselor tale prin mijloace automate sau nu, Alege și tu să fii informat
pentru a-ți oferta produse, servicii cât mai potrivite simplu, transparent și
realizarea de analize statistice fără crearea de profiluri individuale, inclusiv corect ori de câte ori ai
prin metode automate nevoie!
în contextul unor posibile fuziuni, divizări, achiziții ș.a.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza
numai în funcție de alegerile tale.

Drepturile tale

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează


datele cu caracter personal. În continuare îți explicăm drepturile tale:
Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din
partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim
acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate

4/5
Dreptul la portabilitate se referă la faptul ca poți primi datele personale într-un format structurat, care
poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta
deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele colectate fără
întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru
prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea
unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată
exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este
ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora, în cazul în care E.ON nu mai
are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le soliciți pentru apărarea unui drept
în instanță, daca te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime
prevalează asupra drepturilor tale.

Contact și suport privind datele tale

Toate aceste drepturi le poți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către E.ON prin:

poștă la O.P. 1 C.P. 10 Tîrgu Mureș, Mureș, CP 540554


telefon la 0800 800 366, gratuit de luni până vineri între orele 8-20
e-mail la serviciiclienti@eon-romania.ro

În plus, începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa responsabilului nostru
pentru prelucrarea datelor prin e-mail la protectiadatelor@eon-romania.ro, iar dacă ești de părere că ți-am
încălcat vreun drept privind acest subiect, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității
datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat
asupra lor.

Sperăm că în curând vei alege să rămâi conectat la noua lume a energiei E.ON, prin acordarea
consimțământului tău cu privire la cele menționate în aceste rânduri. Bucură-te de experiențe excepționale
alături de noi, cu energie și ceva în plus de fiecare dată.

Îți mulțumim pentru încredere,


Echipa E.ON

5/5

S-ar putea să vă placă și