Sunteți pe pagina 1din 1

Dreapta socoteala

„Nebogăţia şi strâmtorarea însoţite de dreapta chibzuire a raţiunii, sunt o cale


împărătească. De aceea asprimea lipsită de dreapta chibzuinţă sau fără judecată e
nefolositoare, ca şi îngăduirea tuturor greşelilor nesocotite, fie într-o parte fie în alta,
contrară”, Talasie, Filocalia 8, p. 89.
„Odihnei trupului îi urmează ieşirea din liniştire şi tulburarea gândurilor; şi
lucrării nemăsurate îi urmează trândăvia, iar trândăviei, ieşirea din liniştire …
lucrarea cu osteneală, ce ţine măsura, nu caută slavă. Micşorarea ei înmulţeşte
plăcerea, iar lipsa de măsură, ieşirea gândurilor”, Sfântul Isaac Sirul, ibid. p. 89-90.
„Să nu-ţi îndrepţi toată luarea aminte spre trup, ci hotărăşte-i o nevoinţă după
putere şi întoarce toată mintea spre cele dinăuntru”, Sfântul Maxim Mărturisitorul,
ibid., p. 90.

S-ar putea să vă placă și