Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

FACULTATEA BUSINES ȘI ADMINISTRARE

OBIECTUL DE STUDIU AL POLITOLOGIEI

Referat la Politologie
al studentei gr. BA-161,
Leonela GUGUȚĂ
Consultant ştiinţific:
Simion ROŞCA,
doctor în filosofie,
conferenţiar universitar

Chişinău, 2017
PLAN

Introducere..................................................................................................................................3

1.Geneza, conținutul și definiția politologiei..............................................................................4

2.Obiectul de studiu al politologiei...........................................................................................10

3.Metodele și funcțiile politologiei...........................................................................................15

Concluzii...................................................................................................................................19

Bibliografia...............................................................................................................................20
Model de scriere a bibliografiei.

Bibliografia

1. Enciu, Nicolae. „Politologie”. Editura CIVITAS, Chișinău, 2005.

2. Iliescu, Adrian-Paul. „Introducere în politologie”. Editura All, București, 2003.

3. Mihuț, Liliana. „Dilemele științei politice”. Editura Enciclopedică, București, 1995

4. Roşca, Ludmila. Filosofia. Ghidul afacerii de succes. Chişinău, 2013.

5. www.maxpedia.ro/educatie1/multiculturalism.php vizualizat la 22.09.2013.

6. www.ro.scribd.com/doc/52865230/com-interculturala vizualizat la 20.09.2013.

7. www.enymaryge.wordpress.com/category/uniategorized/ vizualizat la 20.09.2013.

8. http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/010_-_Politologia.pdf
vizualizat la 01.10.2015.

9. http://www.academia.edu/8595784/Introducere_%C3%AEn_politologie vizualizat la
01.10.2015.

10. http://www.perspectiva.md/ro/files/biblioteca/efremov_politologie.pdf vizualizat la


01.10.2015.

11. http://www.academia.edu/7063907/TemaI._OBIECTUL_DE_STUDIU_AL_POLITOLO
GIEI vizualizat la 01.10.2015.

În felul acesta se scrie bilbliografia.

Mai întâi cărţile, după alfabet, după care, adresele electronice din net.

Anume aşa cum este arătat mai sus şi nici de cum altfel,căci în felul acesta

veţi oforma şi Tezele de licenţă.