Sunteți pe pagina 1din 1

Peronalul arhivelor

Probleme reglementate de acte normative, norme, coduri de conduita


Legislatia- personalul din arhivele nationale
● Art 23 din leg 16-creatorii si detinatorii de doc,personale, juridice, obligatia de a infiinta compartimente ,
asu personal care sa se ocupe cu aceasta problema.personalul si structurile cu atributii de arhivasunt stabilte de
conducerea unitatiiale arhiv. Nat.
Formarea atestarea perfectionarea personalului din arhive se face de Facultatea de arhivistica-Buc. si de Sc.
Nationala de perfectionare in arhivistica.
● art 25 leg 16: pers dimensionat in functie de calitatea si specificul materialelor alfate in administrare,
personalul arhivei nationale face parte din categoria de functionari publici
Funtionarii publici:- leg 188/1999 privind statutul functionarilor publici. Ansamblul atributiilor si a
responsabiliilor pe baza legii in scopul realizarii derogativelor publice de catre administrarea centrala, locala,
pubica
Personaul numit in functie publica.
Categorii de functionary publici:
-inalti F.P.: secretar genral al guv, consilier de stat, secretar de ministr, prefecti, directori generali si ministrii
-F.P. de conducere: secretari unitatilor administrative, directorii, sefi de serviciu, de birou din adminstratie
F.P. de executie:1 expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor; 2 referenzi de specialitate;3
referenzi.
Toate functiile structurate pe grade profesinale: debutant, asistent, principal, superior.
Personalul contractual-arhivar-pregatire preuniv, in lab de resturare.
Statutul de FP bine reglementata, controlat de Agentia Nat. a FP.-contorleaza , participa la diverse momente dintre
angajator si nagajat, solutioneaza diferendele intre parti.
Codul de conduita a FP –lege adoptatade parlementul Ro. legea nr.7/2004.
Principiile care guverneaza conduita FP:1.suprematia constitutiei si a legii, 2.prioritatea intersuluimpublic,
interesului personal al FP. 3. asigurarea egalitatii de tratament in fata autoritatilor publice, 4. profesinalismul,
responsabilitatea, 5. competenta eficienta, corectitudine, constinciozitate, 6. impartialitate si independenta,
atitudine obiectiva neutral fata de probleme plitice , religioase.b.integritate morala, 8. libertatea gandirii si
exprimarii, 9. cinstea si coerctitudinea de buna credinta, 10. deschidere si transparenta.
FP Nu poate : sa exprime in public aprecieri neconform cu realitatea; sa faca aprecieri neautorizate in
legatura cu litigiile nesolutionate; sa dezvaluie inf care nu au caraecter public; interzis sa se acorde colsultanta pers
fizice /juridice in vedrea promovarii de actiuni juridice impotriva statului s-au instit. publice in care isi desfasoara
activitatea.
Libertatea opiniilor:-obligatria respectarii opiniie publice, a nu se lasa influentati; FP au obligatia de a nu
folosii expersii jugnitoarea, sesizari calomnioase.
FP este avaluat annual pe baza unei criterii de performanta.
Codul deontologic arhiv.: doc CIA adoptat in 1996de la Beijing la Congress. Elaboreaza standarede si
recomandari pt ameliorarea active sin arhive. Dupa 1996 asemenea coduri au fost acceptate in diverse tari , in
institutii nationalem asociatiile profesinale sau organizatiile cu preocupare in domeniul arhiv.
Decalop : 1. arhiv sa protejeze doc sis a-respecte pt urmasi; 2. sa respecte sa mentina doc in contextual sau
istoric juridic si adminstrativ , pastrand sursa provenientei; 3. sa protejeze autenticitatea doc.; 4. sa asigure
permanent accesibilatea si inteligibilitate a materiei; 5. sa tina evidenta sis a poate justifica interventia asupra mat.
Arhivistic; 6. sa promoveze accesul la doc, accese egale tuturor la doc; 7. sa asigure accesul la doc tinand cont de
respectul pt viata privata; 8. sa evite folosirea pozitiei pt interese private necuvenite; 9. arhivistii sa aspire la
performanate profesinale, la perfectinare si domeniu; 10. sa promoveze protejarea si folosirea mostenirii
documentare universale, prin cooperarea cu colegii din acceasi profesiune.