Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina: Cultura plantelor horticole Clasa X ŞAM

Data:…………….. Numele şi prenumele:…………………

TEST
(varianta 1)

I. Daţi exemple de legume care se înmulţesc prin rasad:


.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

II. Încercuiţi varianta corectă :


Răsadurile se produc în :
a) câmp
b) solarii de diferite tipuri
c) în aer

III. Completaţi spaţiile libere:


Răsadniţele cu o pantă se orientează cu latura lungă pe direcţia ……………….; răsadurile cu două
pante şi solariile individuale cu latura lungă pe direcţia …………...

IV. Efectuaţi un eseu cu titlul – Dirijarea factorilor de mediu la producerea răsadurilor – cu următoarea
structură:
a) dirijarea luminii
b) dirijarea temperaturii
c) dirijarea umidităţii
d) explicarea modului cum se face aerisirea răsadurilor
e) îngrăşarea sau asigurarea nutriţiei
NOTĂ:
Se acordă un punct din oficiu.
Se acordă 2 puncte pentru rezolvarea corectă a cerinţelor de la punctele I, II, III şi 4 puncte pentru cerinţele de
la punctul IV.
Timp de lucru efectiv 30 minute.
Disciplina: Cultura plantelor horticole Clasa X ŞAM
Data:…………….. Numele şi prenumele:…………………

TEST
(varianta 1 - corectare)

I. Daţi exemple de legume care se înmulţesc prin rasad:


- tomate, ardei, vinete, legume din grupa verzei, castraveţii, pepenii galbeni şi salata pentru cultura în sere,
solarii şi timpurii în câmp, ţelina de rădăcină şi peţiol, ceapa de apă, prazul

II. Încercuiţi varianta corectă :


Răsadurile se produc în :
d) câmp
e) solarii de diferite tipuri
f) în aer

III. Completaţi spaţiile libere:


Răsadniţele cu o pantă se orientează cu latura lungă pe direcţia est - vest ; răsadurile cu două pante şi
solariile individuale cu latura lungă pe direcţia nord – sud.

IV. Efectuaţi un eseu cu titlul – Dirijarea factorilor de mediu la producerea răsadurilor – cu următoarea
structură:
a) dirijarea luminii
b) dirijarea temperaturii
c) dirijarea umidităţii
d) explicarea modului cum se face aerisirea răsadurilor
e) îngrăşarea sau asigurarea nutriţiei
Dirijarea factorilor de mediu la producerea răsadurilor
• Lumina- orientarea corectă a răsadurilor faţă de punctele cardinale: înclinarea uşoară a terenurilor de
răsadniţă spre sud, iluminare artificială în sere, asigurarea desimii optime. În mai-iunie umbrirea
răsadurilor de vară toamnă cu paie sau rogojini rupte.
• Temperatura cu instalaţii de încălzire în seră şi gunoi de grajd în răsadniţe
• Umiditatea la început se udă rar apoi mai des
• Aerisirea pentru eliminarea gazelor de fermentaţie
• Îngrăşarea (asigurarea nutriţiei) cu îngrăşământ organic, azotatul de amoniu, superfosfatul, sarea
potasică, sau complex III