Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere informații de interes public

Stimată doamnă/Stimate domnule,

Subsemnata, Neamțu Bogdana, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath, bl. IX, ap. 56, în temeiul
Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, vă rog să-mi comunicați următoarele
informații cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor în instituția dvs. Această solicitare are în vedere
art. 14 din O.G. 27/2002 care creează obligația redactării de către autoritățile și instituțiile publice a unui
raport semestrial cu privire la soluționarea petițiilor.
Art. 14. Semestrial autoritățile și instituțiile publice vor analiza activitatea proprie de
soluționare a petițiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1)
al art. 6.
Vă rog să îmi furnizați următoarele informații pentru anii 2016 și 2017:
 numărul total de petiții primite în fiecare an (vă rog să precizați care sunt categoriile de
solicitări pe care le considerați petiții sau dacă sunt anumite solicitări pe care instituția le
primește și pe care nu le consideră petiții – altele decât cererile formulate în baza legii
544/2001 a liberului acces la informațiile de interes public),
 numărul de petiții care au fost soluționate în termenul legal
 numărul de petiții pentru care s-a prelungit termenul de răspuns și principalele motive pentru
care s-au prelungit termenele de răspuns
 numărul mediu de zile în care instituția dvs. a răspuns petițiilor
 câte petiții au fost trimise de persoane fizice și de către persoane juridice
 care este tematica petițiilor primite
Vă rog să prezentați aceste informații separat pentru fiecare an (2016 și 2017), și nu ca cifre totale pentru cei
doi ani împreună.
Vă rog de asemenea să îmi comunicați dacă ați avut cazuri de aprobare tacită în instituția dvs. în baza
OUG 27/2003. În cazul în care au existat, vă rog să îmi comunicați date despre aceste cazuri (în ce
domeniu au intervenit).
Datele solicitate vor fi folosite la o cercetare științifică internaționala care include 15 state europene, printre care
și România, derulată de Universitatea Babeș Bolyai, Centrul de Studii privind Buna Guvernare și alte
universități europene.
Vă rog să îmi comunicați informațiile solicitate în format electronic la adresa de email
cercetaredamp@fspac.ro.

Va mulțumesc anticipat pentru sprijinul acordat,


Conf. univ. dr. Bogdana Neamțu
Telefon: 0728-883.573