Sunteți pe pagina 1din 16

Clasa a V-a

1. Aflaţi câte numere naturale xyz verifică relaţia:

x  yz  360  z  yx.

Carmen şi Viorel Botea, profesori, Brăila

Soluţie:

x  10 y  z   360  z  10 y  x  ..... 1 p   10 xy  xz  360  10 yz  xz  10 y   x  z   360 


 y   x  z   36..... 1 p  .
De aici rezultă că y 36 şi y  9 şi x  z 36 şi x  z  4; x  z  9  x  z  4, 6,9 şi y  9, 6, 4 .. 1 p  .
y  9
   x, z    4, 0  ,  5,1 ,  6, 2  ,  7, 3 8, 4  9,5  , 6 soluţii.... 1 p 
x  z  4
y  6
   x, z    6, 0  ,  7,1 8, 2  9,3 .... 1 p  , 4 soluţii.... 1 p 
x  z  6
y  4
   x, z    9, 0 .... 1 p  , 1 soluţie.... 1 p  atunci
x  z  9
xyz  490, 591, 692, 793,894,995, 660, 761,862, 963,940 ,11 soluţii.... 1p 

1. Pentru n   fixat, se consideră tabelul

1 1 2 3 3 4 5 5 6 ... 2n -3 2n -3 2n -2 2n -1 2n -1 2n
1 3 4 5 7 8 9 11 12 ...

a) Câte coloane avem? Justificaţi răspunsul.


b) Completaţi ultimele 6 casete din linia a doua a tabelului. Justificaţi răspunsul.
c) Calculaţi suma elementelor de pe linia a doua a tabelului.

Carmen şi Viorel Botea, profesori, Brăila

Soluţie:
a) Formăm tripletele
1,1, 2  ,  3,3, 4 ,  5,5,6  ,...,  2n  3, 2n  3, 2n  2  ,  2n  1, 2n  1, 2n  .... 1 p   n triplete 
 3n coloane... 1 p 

b) Observăm regula: un element de pe linia a doua şi coloana i se obţine adunând elementele de


pe linia întâi şi coloanele i -1 şi i +1 ....  2 p  .Ultimele şase poziţii sunt respectiv:
 2n  4    2n  3  4n  7;  2n  3   2n  2   4n  5;  2n  3   2n  1  4n  4;  2n  2    2n  1 
 4 n  3;  2n  1  2n  4n  1;  2n  1   2 n  1  4n.... 1 p 
c) Observăm că pe linia a doua sunt elemente ce provin din adunări de forma
 2k  4    2k  3  4k  7;  2k  3   2k  2   4k  5;  2k  3    2k  1  4k  4;  2k  2    2k  1 
 4 k  3;  2k  1  2k  4k  1;  2k  1   2k  1  4k .
Lipsesc toate elementele de forma M 4  2, adică 2, 6,..., 4n  2.... 1 p  .Suma de pe linia a doua
este:
4n  4n  1 4n  n
S  1  2  3  ...  4n    2  6  ...  4n  2     2 n  4n  1  2n 2  2n  3n  1 .... 1 p 
2 2

3. Se scriu în ordine crescătoare toate numerele naturale de patru cifre care au produsul cifrelor
egal cu zero. Al câtelea număr este 2016?

Soluţie: Determinăm mai întâi câte numere naturale de la 1000 la 1999 au produsul cifrelor zero,
adică toate numerele care au cel puţin o cifră zero. ....  2 p  .

Din cele 1000 de numere, avem 9  9  9  729 nu conţin cifra zero .... 1p  . Deci restul de 271 au
cel puţin un zero .... 1p  . De la 2000 până la 2016 sunt 17 numere şi fiecare conţine cifra zero,
cel puţin o dată .... 1p  . În total sunt 271+17= 288 numere, .... 1p  deci 2016 este al 288-lea
număr. .... 1p 
Clasa a VI-a

1) Determinaţi numerele raţionale x, y, z pentru care

x y z 1 2 3
  şi   6 .
2 x  1 3 y  2 4z  3 3x  1 4 y  2 5z  3

Lucian Dragomir ,Oţelu-Roşu, Supliment Gazeta, Matematica nr.3\2016

Barem :

Condiţii :
1 1 2 2 3
2x 1  0 , x  , 3x  1  0 , x  , 3y  2  0 , y  , 4y  2  0 , y  , 4z  3  0 , z  ,
2 3 3 4 4
3
5z  3  0 , z  . Dacă x  y  z  0 , înlocuind în a doua relaţie obţinem 3  6 fals .
5
Dacă x  0 , înlocuind în prima relaţie obţinem y  z  0 , fals …………… (1 p)
2 x 1 3 y  2 4z  3 1 1 2
Rezultă x, y, z nenule . Deci    k , 2  k , x  , 3  k ,
x y z x k 2 y
2 3 3
y , 4  k , z  ,…….. (1 p)
k 3 z k 4

1 1 k 2
Înlocuim x, y , z în a doua relaţie . Deci   ,
3x  1 3 k  1
1
k 2
2 2 2  (k  3) k  3 3 3 3  (k  4) k  4
   ,    ,……. (1 p)
4y  2 8 2  ( k  1) k  1 5 z  3 15 3  ( k  1) k  1
2 3
k 3 k 4

k  2 k 3 k  4 3k  9
  6 ,  6 , 3k  9  6k  6 , 3k  15 , k  5 ,…….. (1 p)
k 1 k  1 k 1 k 1

1 1 2 2 1 3 3 1
Găsim numerele : x   , y   , z     ,…….. (3 p)
k 2 7 k 3 8 4 k 4 9 3

2) Arătaţi că ecuaţia x 2  y19  z 53  t 2015 are o infinitate de soluţii numere naturale .

George-Florin Şerban, profesor ,Brăila

Barem :
Căutăm soluţii de forma 3m

,3n ,3 p ,3u ,32 m  319 n  353 p  32015u , m, n, p, u   , ,…….. (1 p)

Fie 2m  19n  53 p  k , deci 2015u  k  1


Deci k  2,19,53 , k [2,19,53]  2014 , k  2014v , v   ,…….. (2p)
2014v  1
Găsim m  1007 v , n  106v , p  38v şi u   N ,…….. (1 p)
2015

Fie v  2015w  1, w   .
Deci m  1007  2015  w  1007 , n  106  2015  w  106 , p  38  2015  w  38 , u  2014  w  1 .
Deci ecuaţia are o infinitate de soluţii naturale . ,…….. (3 p)

3) Se consideră triunghiul ABC , în care m(C )  2  m(A) şi AC  2  BC . Determinaţi


măsurile unghiurilor triunghiului ABC .

Marcel Chiriţă , profesor, Bucureşti


Barem:

Fie (CD bisectoarea unghiului ACB , D  AB , ACD  BCD  BAC rezultă


ACD isoscel , AD  DC ,…….. (2 p)

Fie M mijlocul segmentului [AC] , [DM] mediană în ACD isoscel rezultă [DM]
înălţime , DM  AC ,…….. (1 p)

AC
Din AC  2  BC rezultă MC   BC , MDC  BDC ( LU. .L) deoarece MC  BC ,
2
MCD  BCD şi CD  CD  m(DBC )  m(DMC )  90 0  m(DBC )  m(DMC )  900
rezultă , m( B )  900 ,…….. (3 p)

m( A)  m( C)  900 , 3  m( A)  900 , m( A)  300 , m( C )  600 ,…….. (1 p)


Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” Brăila
Societatea de Ştiinţe Matematice din România, filiala Brăila

Concursul interjudeţean de matematică “Victor Vâlcovici”


Ediţia a - a, 14 mai 2016

CLASA A VII-A, SOLUŢII ŞI BAREME ORIENTATIVE

1. Fie n  2 un număr natural. Arătaţi că numărul n 4  n 2  3 nu poate fi scris ca suma a două


numere prime.
Gazeta Matematică
Soluţie.
 
n 4  n 2  3  n 2 n 2  1  3 este număr impar ………………………………………….…...2p
Presupunem că există două numere prime a şi b astfel încât n 4  n 2  3  a  b şi cum n 4  n 2  3
impar, unul dintre numerele a şi b trebuie să fie 2 ………………………………………….2p
  
Obţinem n 4  n 2  3  2  b  b  n 2  n  1 n 2  n  1 şi numerele n 2  n  1 şi n 2  n  1 sunt
mai mari decât 3, adică b nu este prim. Prin urmare, presupunerea făcută este falsă ……….3p

2. Fie numerele naturale nenule a , b astfel încât a  b  6 . Demonstraţi că a 2016  b 2016  4 sau
a 2016  b 2016  1 4.
Daniela şi Nicolae Stănică
Soluţie.
Cazul I:
Dacă a  6k  a 2016  4.
Avem b  6 p; 6 p  1;6 p  2;6 p  3;6 p  4;6 p  5 . Dacă b este număr par, atunci b 2016  4.
Avem de studiat doar cazurile când b este impar.
2016 1008 1008
 6 p  1   36 p 2  12 p  1   M 4  1  M 4  1  b 2016  1 4.
2016 1008 1008
 6 p  3   36 p 2  36 p  9    M 4  1  M 4  1  b 2016  1 4.
2016 1008 1008
 6 p  5   36 p 2  60 p  25    M 4  1  M 4  1  b 2016  1 4. ………………….…2p
Cazul II:
Dacă b  6k , se studiază analog ca în cazul I. ………..………………………………………1p
Cazul III:
Dacă a 2 şi b 3
a  2  a 2016  4.
Dacă b este par, atunci a 2016  b 2016  4.
Din b3 şi b impar, obţinem că b este de forma
4k  1  b 2016
 M 4  1  b  1 4 ………………………………………….……………….3p
2016

Cazul IV:
Dacă a 3 şi b 2 , se studiază analog ca în cazul III……..……………………………..……..1p

3. Fie dreptunghiul ABCD ( AB  BC ) şi ( BB ' bisectoarea 


ABC , B '  AD. Avem (DP
' , P   BB ' şi CP  AD  R , AP  DC  Q , BB ' DC  S  ,
bisectoarea CDB
RQ  AB  T  . Dacă TS  AP , arătaţi că L3  l 3  2 L2l , unde AB  L şi BC  l.
Daniela şi Nicolae Stănică

Soluţie.

ADP  CSP (L.U.L.)  AP  PC şi AP  RC . (1) …………………….1p

Dar APR  CPQ (C.U.)  QC  AR  QS  DR.

Din TS  AQ  ATSQ paralelogram  AT  QS  AT  RD .


DQ RD DQ  AR
Dar DQ  AT    AT  (2) .................................1p
AT AR RD
Din teorema lui Menelaus în DB ' S şi transversala R  P  C :
DR B / P CS DR CD L  (L  l)
/
   1 /
  DR 
RB PS CD DR  RB CD  CS Ll
(3)...................................................................................................................................................1p
DQ l
ADQ  CDR (U.U.)  (4)...............................1p
RD L
l l
Din (2) şi (4)  AT   AR   (l  DR ) şi conform (3) obţinem:
L L
l  L2  L  l  l  L2  l 2 
AT    l     .
L  L  l  L  L  l 
l  L2  l 2  L  ( L  l )
Din condiţia AT  RD     =  L3  l 3  2 L2l. ………………………..3p
L  Ll  Ll
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
“VICTOR VÂLCOVICI”
Ediţia a XXIV-a, Brăila, 14.05.2016

CLASA a VIII a

1. a) Arătaţi că, oricare ar fi numărul real x , are loc inegalitatea x 4  2 x 3  8 x  16  0. Când are loc
egalitatea ?
b) Aflaţi numere reale x1 , x2 ,..., x2016 care verifică simultan condiţiile :

i) 8  x1  x2  ...  x2016   32255

ii) x14  x24  ...  x2016


4
 2  x13  x23  ...  x2016
3
 1
Carmen şi Viorel Botea, profesori, Brăila

Rezolvare:

a) x3  x  2  8  x  2  0   x  2   x3  8   0.... 1 p    x  2  x  2   x 2  2 x  4   0 
2 2
  x  2  x  1  3  0...... 1 p  ,Egalitatea are loc pentru x  2.....1 p  .
 
b) Scădem relaţia i) din ii) şi obţinem
x14  x24  ...  x2016
4
 8  x1  x2  ...  x2016   2  x13  x23  ...  x2016
3
 - 32256; 32256  2016 16..... 2 p  
 x 4
1  8x1  2 x13  16   x24  8x2  2 x23  16   ....   x2016
4 3
 8x2016  2 x2016  16   0..... 1 p  
2 2 2
  x1  2  x12  2 x1  4    x2  2   x22  2x2  4   ...   x2016  2   x2016
2
 2x2016  4   0, adevărat.
Egalitatea are loc pentru x1  x2  ...  x2016  2, fals deoarece nu verifică i) deci problema nu are soluţii... 1p 
1
2...Dacă a1 , a 2 , a3 ......a n sunt numere reale şi a1 , a2 , a3 ......an  demonstraţi inegalitatea:
4
a14  a24 a 4  a34 a4  a4 n 2
 2  ...........  n 1 
4a1  1 4 a2  1 4an  1 4

Daniela Tilincă şi Adriana Mihăilă, profesori, Brăila

Rezolvare:
a 2  b2 a  b ab
Folosind inegalitatea  , a, b  0  a 2  b 2  , 1 .... 1 p 
2 2 2
a14  a24 a24  a34 an4  a14 (1) a 2  a22 a22  a32 an2  a12
  ...   .... 1 p  1   ...   .... 1 p 
4a1  1 4 a2  1 4an  1 2(4a1  1) 2(4a2  1) 2(4an  1)
a12 a22 an2 a12 (2a1  2a2  ........  2an ) 2
  ...    (2) ...  3 p  
2(4a1  1) 2(4a1  1) 2(4an  1) 2(4an  1) 2(8a1  8a2  .......  8an  2n)

4(a1  a2  .....  an ) 2 2 x2 n 2
   ,... 1 p 
2 2(4a1  4a2  ......  4an  n) 2(4 x  n ) 4
a12 a22 a 2 (a  a  .....  an ) 2
 2 b 
b2
 ........  n  1 2
bn b1  b2  ....  bn
, bi  0, i  1, n 
1
n
Avem 4 x 2  n(4 x  n)  4 x 2  4 nx  n 2  0  (2 x  n) 2  0 . Egalitatea are loc pentru x  şi
2
1
a1  a2  ...  an  .
2

3. Fie ABCD tetraedru cu toate muchiile de lungime a. Fie O centrul cercului circumscris triunghiului
BCD, M   BC  , N   BD  astfel încât M , O , N sunt coliniare. Fie A/ mijlocul lui  CD  .
a) Calculaţi cosinusul unghiului format de BA/ cu planul  CAD  .
1 1 3
b) Arătaţi că   .
BM BN a
8a 2
c) Arătaţi că BM 2  BN 2  .
9
Prelucrare, Carmen şi Viorel Botea, profesori, Brăila

Rezolvare:

a) BCD este echilateral O este centrul său de greutate


/ /

 /   
BA ,  CAD     BA , AA   BA/
A  OA A....... 1 p  . În OAA ,cos OA A 
/ / / OA
AA
/ /
/
OA 1
  ....... 1 p 
BA/ 3
b) Fie MN  CD  T  . Aplicăm teorema lui Menelaus în BCA / , secanta
BM CT OA/ BM CT 1 MC CT
M  O T  /
1 /
1  , 1 .... 1 p 
MC TA BO MC TA 2 BM 2TA/

Aplicăm teorema lui Menelaus în BA/ D , secant


BN DT OA/ BN DT 1 ND TD
O  N T  /
1 /
1  ,  2  .... 1 p 
ND TA BO ND TA 2 BN 2TA/
Adunând 1 cu  2  
MC ND CT  TD a  BM a  BN 2CA/  DT  TD a a 2  DT  DA/ 
       2 
BM BN 2TA/ BM BN 2TA/ BM BN 2TA/
 1 1  2TA/  1 1  1 1 3
a    2  /
 a   3   ..... 1 p  .
 BM BN  2TA  BM BN  BM BN a
2a 1 1 3
Dacă MN CD  BM  BN     .
3 BM BN a

 1 1  4a
c) Avem  BM  BN      4  BM  BN  ..... 1 p  Din inegalitatea C.B.S. avem
 BM BN  3
2 16a 2 8a 2
2  BM 2  BN 2    BM  BN    BM 2  BN 2  ..... 1 p 
9 9
Concursul Interjudetean De Matematica
“Victor Valcovici”
Editia a XXIV-a, Braila, 14.05.2016
Solutii , clasa a IX-a

Problema 1
Fie f : ℕ∗ ⇾ ℕ∗ o functie crescatoare care are proprietatea
(f°f)(n)= ,(∀)n ℕ∗ . Se cere :
a) Sa se calculeze f ( 4 ) , stiind ca 3 Imf.
b) Sa se demonstreze ca f ( ) ≥ ( + 1 ) , ( ∀ ) n ≥ 2.

Solutie:
a) Daca f ( 1 ) ≥ 1 si f crescatoare ⇒ f ( f (1 ) )≥ f(1)⇒ 1 ≥ f (1) ⇒
⇒ f ( 1 ) = 1……..(1p)
Cum f crescatoare ⇒ f( n ) ≤ f ( n+1 ), ( ∀ ) n ≥ 1.
Observam ca f (n ) = f (n+1 ) ⇒ f( f ( n ) ) = f ( f ( n+ 1 ) )⇒
⇒ = ( + 1) , fals.
Deci, f ( n )< f ( n + 1 ) , (∀ ) n ℕ∗ ……..(1p)
3 Imf si f strict crescatoare⇒ f (2 ) {2,3}.
f (2 ) = 2 ⇒ f ( f ( 2 ) ) = f ( 2 ) ⇒ 4 = 2 , fals.
Deci, f (2) = 3 ⇒ f ( f ( 2 ) ) = f (3 ) ⇒2 = f ( 3 )⇒
⇒ 4= f (3 ) ⇒f ( 4 ) = f ( f ( 3 ) )⇒ f( 4 )= 9. ……..(2p)
b) f(f(n)= ⇒ f (f(f (n)))= f( ) ⇒ (n) = f( ),( ∀) n ℕ.
Demonstram ca f( n) ≥ f(n+1), (∀) n ≥2.
Cum f crescatoare si f: ℕ∗ ⇾ ℕ∗ ⇒f(n)≥ n , ( ∀ ) n ℕ∗
Daca f ( n ) = n, atunci f(f(n))= f(n),deci = n , adica n= 1.
Asadar, f(n)≥n+1, (∀) n ≥ 2⇒f( )≥ ( + 1) , ∀ ℕ ,n ≥2. …..(3p)

Problema 2
Fie k un numar natural impar si < < < …< numere naturale
impare.
Sa se arate ca:
- + - +…+ ≥2 -1.

Solutie:
- + - +…+ =( - )+( - )
+…+( - )+ ⇔……..(1p)

⇔ - + - +…+ =( + )( - )+(
+ )( - )+…+( + )( - )+ ≥2(
+ +…+ + )+ ,
Unde k= 2m+1 , - ≥ 2 , ( ∀ ) < <…< numere natural
impare consecutive. ……..(3p)

Cum suma primelor k = 2m + 1 numere impare consecutive este ,


rezulta ca:
- + - +…+ ≥2( + +…+ )+ ≥2(
( 2k – 1 ) + ( 2k – 3 ) + … + 3 ) + 1 = 2 ( -1 ) + 1 =
=2 – 1, ceea ce trebuia demonstrat.
Se observa din ipoteza problemei ca ≥ 2 − 1. ……..(3p)

Problema 3.

In triunghiul ABC se considera punctele M ( ), N ( ), P ( )cu AM


= BN = CP. Daca , , sunt centrele de greutate ale triunghiurilor AMP ,
BMN, CNP , sa se arate ca triunghiurile ABC si au acelasi centru de
greutate daca si numai daca triunghiul ABC este echilateral.

Solutie:
Fie triunghiul ABC, cu AB = c,BC = a, AC = b .
Notam AM = BN = CP = x.
⃗= ⃗, ⃗= ⃗

⃗= ⃗, ⃗= ⃗

⃗= ⃗, ⃗= ⃗ ……..(1p)

⃗ ⃗ ⃗
Cum G este centrul de greutate al ∆ ABC ⇒(∀) x , ⃗=

Asadar, ∆ABC si ∆ au acelasi centru de greutate ⇔

⇔ ( ⃗ + ⃗+ ⃗) = ( ⃗+ ⃗+ ⃗) ⇔
⇔ ⃗+ ⃗+ ⃗ = 0⃗ . ……..(2p)

Fie mijlocul laturii ( MP ), (A ).

Avem ⃗ =2 ⃗, ⃗= ( ⃗+ ⃗ )+ ⃗

⃗= ( ⃗+ ⃗ )- ⃗ ⇔ ⃗= ( ⃗+ ⃗)⇔

⇔ ⃗ = ( ⃗+ ⃗ ).

Analog, rezulta ⃗= ( ⃗+ ⃗ ), ⃗= ( ⃗+ ⃗ ). ……..(2p)

⃗+ ⃗+ ⃗= ( ⃗+ ⃗+ ⃗+ ⃗+ ⃗+ ⃗ )= 0⃗ ⇔

⇔ ⃗ + ( -1 ) ⃗ + ( - 1 ) ⃗+ ⃗ + ( -1 ) ⃗ + ⃗ = 0⃗⇔

⇔ ( -1) ⃗+( -1) ⃗+( -1)( ⃗+ ⃗ ) = 0⃗ ⇔

⇔ ( - ) ⃗+( - ) ⃗ = 0⃗ ⇔

2 − =0
⇔ ⇔ a = b = c . ……..(2p)
2 − =0
Clasa a 10-a

Problema 1

1. Pentru orice triplet de funcții, f , g , h :  0,1   demonstrați că există x, y , z   0,1 astfel ȋncȃt
1
f  x   g  y   h  z   xyz 
3

***

Soluție:

Presupunem că pentru oricare , , ∈ [0,1] avem | ( ) + ( ) + ℎ( ) − |< .

Atunci, particularizând obținem următoarele inegalități:

| (0) + (0) + ℎ(0)| < ,

| (0) + ( ) + ℎ( )| < ,

| ( ) + (0) + ℎ( )| < ,

| ( ) + ( ) + ℎ(0)| < …….(3p)

Astfel vom putea scrie:


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) + ( ) + ℎ( )= + + - .

Folosind inegalitatea triunghiului vom obține:| ( ) + ( ) + ℎ( )| < .

În particular, | (1) + (1) + ℎ(1)| < . …….(2p)

Conform presupunerii făcute | (1) + (1) + ℎ(1) − 1| < , sau

|1 − (1) − (1) − ℎ(1)| < .

Adunând cele două inegalități și folosind inegalitatea triunghiului obținem:


1=|1 − (1) − (1) − ℎ(1) + (1) + (1) + ℎ(1)| ≤ |1 − (1) − (1) − ℎ(1)|+ +| (1) +
(1) + ℎ(1)| < + = 1, și deci 1<1, ceea ce este fals. . …….(2p)
Subiectul 2.

2. a) Fie z1 , z 2  * , z1  z 2 ]i m z1  z2   2 m  1 z1  z2 şi m  * \ 1, 2 atunci z1  z2 .

b) Fie ABCD un patrulater convex în reperul XOY , A a  , B  b , C  c  , D  d  şi G  g  , G1  e , G2  f 


respectiv, centrele de greutate pentru ABCD, ACO, BDO cu e  f şi 4m g  3  2m  1 e  f ,
m  * \ 1, 2 , atunci ABCD este paralelogram.

Gheorghe Alexe şi George-Florin Şerban, profesori , Brăila

Soluţie:

a) z1  z1  z2  z2 | z1 |2 | z2 |2 , m 2 | z1  z 2 |2 | (2m  1) z1  z 2 |2

m 2 | z1 |2  m2 | z2 |2 m 2 z1 z2  m 2 z2 z1  (2m  1) 2 | z1 |2  | z2 |2 (2m  1)( z1 z2  z2 z1 ) ,

(m 2  2 m  1)( z1 z2  z2 z1 ) | z1 |2 (2m 2  4m  2) , (m  1) 2 ( z1 z2  z2 z1 )  2 | z1 |2 ( m  1) 2 ,

z1 z2  z2 z1  z1  z1  z2  z2 , ( z1  z2 )  ( z1  z2 )  0 , | z1  z2 |2  0 dar | z1  z2 |2  0 deci | z1  z2 | 0 ,

z1  z2 . .. …….(4p)

a bcd ac0 bd 0


b) g  ,e  ,f  , | e || f | , | a  c || b d | ,
4 3 3

4m | g | m | (a  c)  (b  d ) | 3 | (2m 1) e f || (2m  1)(a  c)  (b  d ) | dar | a  c || b d |

Din a) rezulta a  c  b  d , rezulta ABCD este paralelogram . .. …….(3p)

3. Numim n-cuvânt o succesiune de n cifre dintr-o mulţime, numită alfabet. Determinaţi câte n-
cuvinte din alfabetul A  0,1, 2 se pot forma, cu proprietatea că oricare ar fi două elemente vecine,

acestea diferă cel mult prin 1 .

Soluţie:
Fie xn numărul de n-cuvinte care verifică proprietatea din enunţ .Astfel x1 = 3, x2 = 7.
Fie yn numărul de n-cuvinte care verifică proprietatea din enunţ şi care încep cu 0. (Schimbând, de

exemplu, 0 cu 2, yn reprezintă, de asemenea, numărul de n-cuvinte care verifică proprietatea din

enunţ şi care încep cu 2.) .. …….(2p)

Adăugând o cifră în faţa unui n-cuvânt, obţinem:

xn+1 =3xn – 2yn şi yn+1 = xn – yn.

Din cele două relaţii obţinem că xn+2 – 2xn+1 – xn = 0.

Considerăm x0 =x2 – 2x1 = 1.

Cum ecuaţia r2 – 2r – 1 = 0 are rădăcinile 1 ± √2 , x0 = 1 şi x1 = 3, .. …….(3p)

√ √
obţinem = 1 + √2 + 1 − √2 , unde = şi = .

Deci = 1 + √2 + 1 − √2 . …….(2p)