Sunteți pe pagina 1din 9

COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” ARAD Aprobat,

310124 Arad, B-dul Decebal nr. 31 A Inspector Şcolar General


tel. 0257-281437 Prof. Mladin Claudius Lucian
fax. 0257-281773
email: licvlaicu@yahoo.com
Nr. 1888/ 06.11.2017

REGULAMENT
CONCURS-SIMPOZION NAŢIONAL
Plurilingvism şi multiculturalitate în secolul XXI

Ediţia a IV-a

COORDONATORI: ECHIPA DE PROIECT:

Prof. Vlad Roxana Prof. Iuhasz Adelina


Prof. Mateuţ Mădălina Prof. Cornea Carmen
Ing. Prof. Ilona Enikö
Ing. Prof Ban Emilia
Ing. Prof Sabău Angela
Rebeleş Cristina
Informatician Popa Gabriel
Contabil Şoavă Dorin

Director, Prof. Leahu Emanuela


ARGUMENT
De sute de ani, dezvoltarea societăţii s-a bazat pe educaţia realizată în şcoală. De-a lungul
timpului, şcoala a suferit numeroase transformări, atât ca spaţiu de găzduire, cât şi din punctul de
vedere al strategiilor educaţionale. Ea a rămas, însă, o parte importantă din viaţa fiecărui om.
Educaţia primită în şcoală deschide noi orizonturi. Profesorii sunt aceia care au capacitatea de a
influenţa pozitiv elevii, de a-i ajuta pe aceştia să îşi dezvolte potenţialul latent, devenind modele
demne de urmat.
Proiectul îşi propune să îi determine pe elevi, dar şi pe profesori, să promoveze şcoala din
care provin, activităţile extracurriculare desfăşurate, să conştientizeze rolul educaţiei primite în
şcoală.
Promovarea imaginii şcolii din comunitatea din care fac parte va determina manifestarea unei
atitudini de respect pentru valorile transmise în şcoală, va stimula potențialul creativ al elevilor,
va creşte sentimentul de apartenență la o anumită comunitate şcolară, şcoala de mâine devenind
astfel o casă primitoare în care fiecare să fie pus în valoare.

CONCURSUL NAŢIONAL CU TEMA: Şcoala mea


Prezentarea şcolii, imagini din şcoală de-a lungul timpului, prezentări ale unor activităţi
educative realizate extraşcolare, profesorul ideal, şcoala ideală.
Secţiuni în cadrul concursului
I: Creaţie literară (poezie, proză)
I.1 Creaţie literară (poezie, proză) în limba română;
I.2 Creaţie literară (poezie, proză) în limba franceză;
I.1 Creaţie literară (poezie, proză) în limba engleză;
II: Eseu liber
II.1 Eseu în limba română
II.2 Eseu în limba franceză
II.3 Eseu în lima engleză
III: Traducere din limba română în limba străină
IV: Desen
V: Fotografie/colaj
VI: Prezentări PowerPoint
SIMPOZION NAŢIONAL cu tema: Şcoala de ieri, de azi şi de mâine
Secţiuni în cadrul simpozionului
I: Lucrări ştiinţifice, referate metodice
II: Proiecte educaţionale, exemple de bune practici, diseminare de proiecte şi parteneriate
şcolare
ETAPE:
A) Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor: 01.01.2018 – 20.03.2018
În această etapă, participanţii vor completa şi vor trimite organizatorilor:
- fişa de înscriere (anexa 1 pentru concurs, anexa 2 pentru simpozion)
- parteneriatul opţional (anexa 3)
- lucrarea participantă la concurs/simpozion.
Documentele vor fi trimise conform secţiunilor concurs/ simpozion, după cum urmează:

PRIN E-MAIL: PRIN E-MAIL:


- lucrarea elevului participant - lucrarea cadrului didactic participant
- fişa de înscriere (anexa 1) - fişa de înscriere (anexa 2)
Subiect e-mail: pentru concurs 2018 Subiect e-mail: pentru simpozion 2018
la adresa: concurs.aurel.vlaicu@gmail.com la adresa: simpozion.aurel.vlaicu@gmail.com

PRIN POŞTĂ:
Vor trimite documentele următoare doar cadrele didactice participante la secţiunea concurs:
- fişa de înscriere (anexa 1)
- parteneriatul semnat şi ştampilat în dublu exemplar (opţional)
- un plic timbrat autoadresat, format A4, valoare timbru minim 3 LEI
DESTINATAR: Vlad Roxana & Mateuț Mădălina
la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”Arad
Bd. Decebal, nr. 31A, Arad, cod poştal 310124
cu menţiunea: Pentru concurs naţional

NOTE:
1° Cadrele didactice participante la secțiunea concurs vor trimite documentele prin poştă şi prin
e-mail
2° Un cadru didactic participant la ambele secţiuni (concurs, în calitate de profesor coordonator
şi simpozion, în calitate de autor referat) va completa un singur parteneriat.
3° Se recomandă: mai multe cadre didactice participante din aceeaşi şcoală vor completa un
singur parteneriat
4° Fişele de înscriere (concurs, simpozion) în format electronic vor fi denumite după cum
urmează: fişă înscriere simpozion_prof. nume, prenume, fişă înscriere concurs_prof. nume,
prenume
5° Subiect e-mail: pentru concurs/ pentru simpozion conform secţiunii corespunzătoare
6° În cazul participării la secţiunea concurs, profesorul coordonator este direct răspunzător de
timbrarea şi expedierea plicului către instituţia organizatoare. Costurile aferente nu intră în
atribuţiile elevilor participanţi!

B)REDACTAREA MATERIALELOR
Secţiunea I. 1.1,1.2,1.3 Creaţii literare în limbile română, franceză sau engleză
Lucrările vor transfigura experienţe ale elevilor, şcoala prin ochii acestora, evoluţia şcolii de-a
lungul timpului, portrete ale unor profesori care le-au marcat existenţa, Aceştia vor exprima într-
o manieră specifică creaţiei literare, expresiv, prin intermediul imaginilor artistice, propria
viziune asupra şcolii.
- lucrările vor avea 1, maxim 2 autori elevi;
- redactarea se face în format A4;
- titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat;
- la două rânduri sub titlu, numele elevului, clasa, numele profesorului coordonator, şcoala,
localitatea, judeţul, Times New Roman, 12, aliniat la dreapta;
- la două rânduri sub numele autorului, textul lucrării, redactat în format A4, scris la un rând, cu
margini egale de 2cm, text aliniat stânga - dreapta, fără alte setări speciale;
- lucrările fără semne diacritice corespunzătoare vor fi descalificate;
Secţiunea II: Eseuri: lucrările vor avea în vedere prezentarea unor aspecte din viaţa şcolii,
istoria şcolii, sisteme educative europene, portrete de dascăli
- lucrările vor avea 1, maxim 2 autori elevi;
- redactarea se face în format A4;
- titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat;
- la două rânduri sub titlu, numele elevului, clasa, numele profesorului coordonator, şcoala,
localitatea, judeţul, Times New Roman, 12, aliniat la dreapta;
- la două rânduri sub numele autorului, textul lucrării, redactat în format A4, scris la un rând, cu
margini egale de 2cm, text aliniat stânga - dreapta, fără alte setări speciale;
- lucrările fără semne diacritice corespunzătoare vor fi descalificate;
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, după cum urmează: nume,
prenume autor, anul, titlul, editura, localitatea
- Secţiunea III: Desen, colaj – lucrări individuale. Lucrarea va fi realizată pe coală de desen A4
sau A3. Orice tehnică compoziţională este acceptată : ulei, acuarelă, creion, peniţă, colaj, etc. În
partea dreaptă jos, se va lipi o etichetă pe care va fi scris citeţ, cu majuscule, titlul lucrării,
numele elevului, clasa, numele profesorului coordonator, şcoala de provenienţă.
- Secţiunea IV: Fotografie, colaj – lucrări individuale. Lucrarea, format A4 sau A3, poate
cuprinde un colaj de fotografii. Lucrările vor reflecta experienţa personală a autorilor şi
capacitatea lor de înţelegere a tematicii propuse.
- Secţiunea V: Prezentări PPT – lucrări individuale sau de grup (2-4 elevi), imagini din şcoala de
ieri si de azi, prezentări ale unor activităţi derulate în şcoală, 8-10 slide-uri. Materialul va
cuprinde imagini sugesive, care reflectă experienţa personală a autorilor şi capacitatea lor de
înţelegere a tematicii propuse. Profesorul poate participa activ la realizarea materialului.
Lucrarea individuală sau de grup va fi coordonată de un singur cadru didactic.
Un profesor va coordona un număr maxim de 4 elevi, la toate secțiunile concursului.
Un profesor va coordona elevi participanți la maxim două secțiuni în cadrul concursului.

SIMPOZION PENTRU CADRELE DIDACTICE:


1. Secţiunea I: Referate metodice, lucrări ştiinţifice
2. Secţiunea II: Proiecte educaţionale, exemple de bune practici (se trimite rezumatul
descriptiv al proiectului, modul de implementare, nu întregul proiect)
- lucrările vor avea 1, maxim 2 autori elevi;
- redactarea se face în format A4;
- titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat;
- la două rânduri sub titlu, numele autorului, şcoala, localitatea, judeţul, Times New Roman, 12,
aliniat la dreapta;
- la două rânduri sub numele autorului, textul lucrării, redactat în format A4, scris la un rând, cu
margini egale de 2cm, text aliniat stânga - dreapta, fără alte setări speciale;
- lucrările fără semne diacritice corespunzătoare vor fi descalificate;
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, după cum urmează: nume,
prenume autor, anul, titlul, editura.
C) PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL CONCURSULUI - SIMPOZION
20.04.2018:
Primirea invitaţilor 14,00-14,30
Alocuţiuni ale reprezentanţilor instituţiilor partenere 14,30-15,00
Program artistic 15,00 -15,15
Prezentarea lucrărilor pe secţiuni 15,15-17,00
Concluzii 17,00-17,30

D) EVALUAREA LUCRĂRILOR PARTICIPANTE ÎN CADRUL CONCURSULUI


- Evaluarea lucrărilor va fi realizată de un juriu format din profesori de specialitate.
-În evaluarea lucrărilor se vor urmări: originalitatea şi valorificarea experienţei participanţilor,
creativitatea acestora, respectarea tematicii, coerenţa. În cazul lucrărilor literare/ referatelor se
vor avea în vedere şi aspecte precum ortografia şi vocabularul utilizat. Se vor acorda premiile I,
II, III, Menţiuni şi Premii speciale pentru fiecare secţiune, sub-secţiune şi pentru fiecare grupă de
vârstă (clasele I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII), în limita a 25 % din numărul total de
participanţi şi/ sau din numărul de participanţi pentru fiecare secţiune Toţi elevii vor primi cel
puţin diplomă de participare, cu numele profesorului coordonator.
- În incinta liceului, va fi amenajată o EXPOZIŢIE în cadrul căreia vor fi expuse lucrările
participante la Secţiunea III a concursului (desene, fotografii), vizibilă până la finalul proiectului.

F) EXPEDIEREA MAPELOR CĂTRE PARTICIPANŢI: 01.07.2017 – 31.07.2017


Cadrele didactice participante vor primi prin Poşta Română, la adresa de corespondenţă
menţionată în fişa de înscriere şi/sau pe plicul autoadresat, mapa proiectului, compusă din:
diploma premiu/participare în cadrul concursului-simpozion naţional, CD cu ISSN cuprinzând
lucrările participante la simpozion, în cazul în care este solicitată publicarea lucrării. Numele
cadrului didactic coordonator se regăseşte pe diploma elevului.
OBSERVAŢII/PRECIZĂRI GENERALE:
- Nu se percepe taxă pentru participarea elevilor la concurs.
- Cadrele didactice care doresc publicarea lucrării din cadrul simpozionului şi
achiziționarea CD-ului cu ISSN , vor trimite suma de 25 lei un autor / 35 lei doi autori pe
lucrare, la adresa:
DESTINATAR: Vlad Roxana & Mateuţ Mădălina
la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”Arad
Bd. Decebal, nr. 31A, Arad, cod poştal 310124
cu menţiunea: Pentru concurs naţional
- Participarea elevilor şi a cadrelor didactice coordonatoare poate fi directă sau indirectă.
- Un cadru didactic poate participa la cel mult două secțiuni în cadrul concursului,
coordonând un număr maxim de 4 elevi.
- Toate materialele pot fi, la alegere, în limbile româna, engleză sau franceză.
- Un cadru didactic poate participa cu o singură lucrare în cadrul secţiunii simpozion.
- În redactarea lucrării nu se vor introduce note de subsol, antet şi nu se vor numerota
paginile.
- O lucrare scrisă poate avea maxim doi autori, atât la secţiunea simpozion, cât şi la
secţiunea concurs
- Autorii, elevi şi profesorii coordonatori, îşi asumă întru totul originalitatea informaţiilor
cuprinse în lucrări.
- Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge materialele care nu se încadrează în
tematica propusă, care nu respectă condiţiile de tehnoredactare, etichetare şi expediere.
Modalităţi de contact :
Telefonic: Vlad Roxana: 0752092528 Prin email: simpozion.aurel.vlaicu@gmail.com
Mateuţ Mădălina: 0744901151 concurs.aurel.vlaicu@gmail.com
ANEXA 1 – FIŞA DE ÎNSCRIERE CONCURS - Şcoala mea
Se completează şi se trimite în perioada 01.01.2018 – 20.03.2018

Plurilingvism şi multiculturalitate în secolul XXI, Ediţia a IV-a

Nr. Nume, prenume Titlul lucrării Clasa/ Şcoala/ Secţiunea Nume, prenume
crt. profesor
elev Localitatea/ Judeţul
îndrumător
1
2
3
4

* max. 4 elevi / profesor coordonator


Participare: directă/indirectă
Date de contact:
Adresa de corespondenţă a cadrului didactic îndrumător :
Telefon cadru didactic:
E-mail cadru didactic:
Mijloace necesare pentru prezentarea lucrării:

Observaţie: Dacă este înscris un echipaj, se va preciza nume, prenume elev - echipă
Notă: Declar pe propria răspundere că lucrarea/ materialul prezentat îmi aparţine în întregime şi
că toate sursele folosite au fost menţionate în bibliografie, respectând legea dreptului de autor.
ANEXA 2 – FIŞA DE ÎNSCRIERE SIMPOZION - Şcoala de ieri, de azi şi de mâine -
Se completează şi se trimite în perioada 01.01.2018 – 20.03.2018

Plurilingvism şi multiculturalitate în secolul XXI, Ediţia a IV-a

TITLUL LUCRĂRII:

AUTOR 1, Instituţia de învăţământ, localitatea, judeţul:


Nr. telefon, adresă e-mail

AUTOR 2, Instituţia de învăţământ, localitatea, judeţul:


Nr. telefon, adresă e-mail

Secţiunea:
Participare: directă/indirectă

Doresc /dorim publicarea lucrării şi achiziționarea CD-ului cu ISSN


DA
NU
(In cazul răspunsului afirmativ, se va trimite suma corspunzătoare, aşa cum este precizat
în regulament, la OBSERVAŢII/PRECIZĂRI GENERALE:)
Date de contact:
Adresa de corespondenţă, unde doriţi să primiţi mapa de participare:
Telefon:
Adresă e-mail (personală):

Mijloace necesare pentru prezentarea lucrării:(doar în cazul participării directe)

Notă: Declar/declarăm pe propria răspundere că lucrarea/materialul prezentat îmi/ne aparţine în


întregime şi că toate sursele folosite au fost menţionate în bibliografie, respectând legea dreptului
de autor.

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” …………………………….


Bulevardul. Decebal Nr. 31 A ……………………………..
Arad, Jud. Arad ………………………………
Tel/fax: 0257281437/0257281773 ……………………………….
Nr..................../........................ Nr..................../.......................

Acord de parteneriat

Încheiat azi ............................................

1. Părţile contractante:
A. Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, Bulevardul Decebal, nr. 31 A, judeţul Arad,
reprezentat de director prof. Leahu Emanuela în calitate de organizator,.
Profesori coordonatori: Vlad Roxana, Mateuţ Mădălina.
şi

B. ………………………………….., localitatea………, Strada……. nr………, judeţul


Arad reprezentată de director prof. …….în calitate de partener.

2. Obiectul acordului
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener
în vederea organizării şi desfăşurării Concursului - Simpozionului Naţional Plurilingvism şi
multiculturalitate în secolul XXI, Şcoala de ieri, de azi şi de mâine , ediţia a IV-a, 20 aprilie
2018

3. Obligaţiile părţilor:
Organizatorul se obligă:
 să informeze în timp util instituţiile de învăţământ partenere
 să respecte termenele de desfăşurare a concursului - simpozionului naţional
 să distribuie diplomele, programul şi revista electronică a concursului/ simpozionului, în
perioada anunţată

Partenerul se obligă:
 să mediatizeze concursul/ simpozionul în instituţie
 să respecte regulamentul concursului/simpozionului

Acordul intră în vigoare de la data semnării acestuia.


Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata organizării şi desfăşurării proiectului.

Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi este valabil
pe perioada organizării şi desfăşurării proiectului.

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, Arad ………………………………….


Director Director,
Prof. Leahu Emanuela ………………………………….

S-ar putea să vă placă și