Sunteți pe pagina 1din 6

DELINCVENŢA JUVENILĂ

SIGURANTA ÎN SCOALA DEPINDE ŞI DE TINE!

ŞI TU POŢI CONTRIBUI LA SIGURANŢA ŞCOLII TALE!

Ai colegi agresivi?
S-a iscat o încăierare ce tinde să se amplifice?
Un coleg aduce la şcoală arme albe, bâte, intimidează sau ameninŃă alŃi colegi?
Gaşca unui elev vine la şcoală, ameninŃă sau agresează pe cineva?
Persoane străine intră în şcoală?
Tu sau colegii sunteŃi ameninŃaŃi/agresaŃi pe drum spre casă?

REACŢIONEAZĂ! TĂCEREA TA ÎNCURAJEAZĂ RĂUFĂCĂTORII!

MÂINE POŢI FI ŞI TU VICTIMĂ!

AnunŃă imediat un adult: profesor, diriginte, director, părinte!

Ia legătura cu poliŃistul de proximitate!

În caz de urgenŃă, sună la 112!

Sunt alături de tine: PoliŃia, Jandarmeria, PoliŃia Comunitară, SMURD

VREI SĂ TE SIMŢI ÎN SIGURANŢĂ LA ŞCOALĂ?

NU FII INDIFERENT!

IA ATITUDINE!

• Delincvenţa juvenilă se referă la comportamentul minorilor, care contravine legii.

• Până la împlinirea vârstei de 14 ani , minorii nu răspund penal. De la această vârstă, însă, până la
împlinirea a 16 ani, minorii răspund penal dacă se constată că au avut discernământ în momentul
comiterii faptei, adică dacă au ştiut că fac un lucru rău, nepermis şi şi-au dat seama de
consecinţele lui. După împlinirea vârstei de 16 ani, MINORII RĂSPUND PENAL ca şi majorii.
• Deci nu vă lăsaţi atraşi la comiterea de fapte penale de către majori care vă spun.”Hai, du-te tu acolo, fă
tu asta, pentru că eşti minor şi n-o să păţeşti nimic!” GREŞIT! O dovadă? Minorii aflaţi în penitenciar.

• Pedepsele pentru minori

Art.52 C.p.(Codul penal) „Pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a


condamnatului. Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni”.
Art. 100 C.p. „Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o
pedeapsă”.Măsurile educative care se pot lua faţă de minori sunt:
- mustrarea;
- libertatea supravegheată (timp de un an);
- internarea într-un centru de reeducare;
- internarea într-un institut medical-educativ.

Art. 109 C.p. „Pedepsele ce se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda prevăzute de lege pentru infracţiunea
săvârşită. Limitele pedepselor se reduc la jumătate”. Asta înseamnă că , dacă pentru o faptă este prevăzută, de
exemplu, pedeapsa închisorii între 6 şi 10 ani, minoruli i se va aplica pedeapsa închisorii între 3 şi 5 ani.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
- pedeapsa aplicată este închisoare de cel mult 4 ani sau amenda;
- infractorul nu a fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, afară de cazul în care
condamnarea intră în vreunul din cazurile ce nu atrag starea de recidivă (infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii,
infracţiunile săvârşite din culpă, infracţiunile amnistiate, condamnările pentru care a intervenit reabilitarea);
- se apreciază, ţinând seama de persoana condamnatului, de comportamentul său după comiterea faptei, că
pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta.

Termenul de încercare

Se compune din cuantumul pedepsei aplicate, la care se adaugă un interval de timp, stabilit de instanţă, între 2 şi
5 ani. Termenul de încercare se socoteşte de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea
condiţionată a executării pedepsei a rămas definitivă.

Măsurile de supraveghere şi obligaţiile condamnatului

Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:


- să se prezinte la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la alte organe stabilite de instanţă;
- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile,
precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaţii de natură a pute fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Instanţa poate să impună condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din următoarele obligaţii:
- să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare;
- să nu schimbe domiciliul sau reşedinţa avută ori să nu depăşească limita teritorială stabilită, decât în condiţiile fixate
de instanţă;
- să nu frecventeze anumite locuri stabilite;
- să nu intre în legătură cu anumite persoane;
- să nu conducă nici un vehicul sau anumite vehicule;
- să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Instanţa poate să impună minorului (în cazul luării măsurii libertăţii supravegheate) respectarea
uneia sau mai multora dintre următoarele obligaţii:
- să nu frecventeze anumite locuri stabilite;
- să nu intre în legătură cu anumite persoane;
- să presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public fixată de instanţă cu o durată între 50
şi 200 de ore, de maximum 3 ore pe zi, după programul de şcoală, în zilele nelucrătoare şi în vacanţă.

În acest sens, este bine de ştiut că:

Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor funcţionează pe lângă Tribunalul


Vâlcea, aflându-se sub autoritatea Ministerului Justiţiei. Obiectivele activităţii acestui serviciu vizează:
- oferirea de asistenţă specializată în vederea diminuării impactului psihologic al infracţiunii asupra victimei;
- creşterea gradului de siguranţă în comunitate prin supravegherea persoanelor condamnate la sancţiuni
neprivative de libertate;
- reducerea riscului de recidivă al persoanelor care au comis infracţiuni.

Activităţi principale ale serviciului:

- Consilierea psihologică a victimelor infracţiunilor se acordă gratuit, prin depunerea unei cereri la sediul
serviciului din circumscripţia de domiciliu a victimei, numai după sesizarea organelor de urmărire penală sau a
instanţei de judecată cu privire la săvârşirea infracţiunii. Pot solicita consiliere psihologică victimele infracţiunilor
săvârşite cu violenţă, victimele traficului de fiinţe umane şi victimele infracţiunilor sexuale.

- Referatul de evaluare este un document scris, cu caracter consultativ, care are rolul de a oferi instanţei de
judecată şi organelor de urmărire penală date relevante despre persoana inculpatului. Acesta se întocmeşte la
solicitarea instituţiilor sus menţionate. Referatul de evaluare conţine informaţii relevante despre familia, şcoala,
locul de muncă al inculpatului, comportamentul acestuia înainte şi după comiterea infracţiunii, factorii care îi pot
influenţa comportamentul şi perspectivele sale de reintegrare în societate.

- Supravegherea în comunitate a persoanelor condamnate vizează verificarea modului de îndeplinire a


măsurilor şi/sau obligaţiilor dispuse de instanţa de judecată în sarcina persoanei condamnate. Supravegherea se
realizează prin întrevederi cu persoana condamnată şi familia acesteia, vizite la domiciliul persoanei condamnate,
la locul de muncă sau la şcoală, verificarea unor documente justificative: adeverinţe, certificate etc., verificarea
modului de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii ( dacă este cazul), colaborarea cu organele de
poliţie; colaborarea cu oricare alte persoane şi instituţii care pot oferi informaţii relevante despre persoana
condamnată.
- Asistenţa şi consilierea persoanelor condamnate prin această activitate se urmăreşte reabilitarea
comportamentală şi facilitarea reintegrării în comunitate a persoanelor condamnate. Asistenţa şi consilierea se
realizează prin derularea unor programe specializate, care să contribuie la rezolvarea problemelor ce au condus la
comiterea de infracţiuni, sau prin orientarea persoanei condamnate către alte organisme, în vederea calificării
profesionale sau continuarea studiilor, identificării unui adăpost etc. Pot solicita asistenţă şi consiliere persoanele
aflate în supravegherea serviciului, persoanele condamnate care se pregătesc pentru liberare, persoanele liberate
condiţionat, persoanele graţiate, minorii liberaţi din centrele de reeducare.

Cauzele delincvenţei

- situaţia financiară precară a unor familii


- deficienţe la nivelul familiei (lipsa de supraveghere, necunoaşterea anturajului, lipsa legăturii cu şcoala)
- mediul familial dezorganizat
- prezenţa modelului infracţional în familie
- tentaţiile tot mai numeroase pe care societatea le oferă permanent
- influenţarea de către persoanele majore
- convingerea greşită că „dacă eşti minor nu păţeşti nimic”
- influenţa, de multe ori nefastă, a grupului de prieteni, a „găştii ”
- tendinţa de bravură, de a fi „grozav”, „cool”
- consumul de alcool (inclusiv în familie)
- abandonul şcolar şi lipsa de ocupaţie a minorilor
- vulnerabilitatea victimelor (neglijenţa, starea de ebrietate, vârsta)

Poţi evita delincvenţa?

Ai grijă cum îţi petreci timpul liber, evită împrejurările ce te-ar putea aduce în situaţia de a comite un act
antisocial!

Nu lega prietenii cu persoane ce au un comportament atisocial, ce te îndeamnă doar la lucruri rele! Şi nu


face nimic doar pentru a impresiona pe „şeful găştii”, fii tu însuţi şi vei fi mult mai apreciat!

Gândeşte-te de două ori înainte de a te duce cu prietenii atunci când te cheamă să faceţi diverse
lucruri rele (uneori privite ca « avebturi »), ale căror consecinţe pot fi grave !Ştim cu toţii că băutura cauzează
foarte multe probleme. Din păcate, pentru mulţi tineri distracţia este condiţionată de consumul de alcool sau, mai rău, de
droguri şi astfel se ajunge uneori la situaţii cu urmări nefaste. Nu vă distrugeţi viaţa ! Aveţi atâta tinereţe în suflete să vă
puteţi distra şi fără aceste stimulente înşelătoare.

Nu riposta la agresivitatea verbală şi evită agresiunea fizică! Nu te lua la bătaie cu colegii, pentru că,
fără să vreţi, puteţi suferi accidente dintre cele mai grave!

Atenţie la capcana drogurilor şi a alcoolului! Aceste substanţe sunt în strânsă legătură cu infracţionalitatea!
Dacă organizezi o petrecere la tine acasă, asigură-te că nu vor veni persoane care consumă droguri, pentru că şi
tu vei fi pedepsit!

Limitează-te la posibilităţile financiare de care dispui, dorinţa de a avea tot mai mulţi bani (uneori pentru
că cei din anturajul tău au) a determinat mulţi tineri să comită infracţiuni! Atenţie: de la un simplu furt se
poate ajunge uşor la tâlhărie! Este suficient ca, surprins în timpul săvârşirii furtului, autorul, încercând să se
apere sau dintr-un impuls de moment, să devină violent şi… va fi vorba de tâlhărie. Iar acest lucru se va face bine
simţit la « dozarea » pedepsei.

Ascultă sfatul părinţilor sau profesorilor! Fii convins că îţi vor întotdeauna binele!
Cum te poţi feri de delincvenţi?

Pentru a nu rămâne fără banii de cheltuială, trebuie să ai grijă de ei. Mai ales în mijloacele de transport,
pe drum de acasă spre şcoală şi invers. Fetele să poarte geanta imobilizată de braţ sau să o ţină în partea din faţă
a corpului, lipită de haină, iar băieţii ar fi bine să poarte portofelul într-un buzunar interior, în partea din faţă, cât
mai aproape de corp ! În nici un caz nu purta banii în buzunarele din spate sau în cele laterale !! Mare atenţie şi la
telefonul mobile, nu-l purta la gât.

De bani şi de telefoane trebuie să ai grijă şi în sala de clasă! Ţine banii la tine, în buzunare, la fel şi
telefonul, nu-l lăsa în bancă sau în hainele de pe cuier! În pauze sau când nu eşti atent, unii colegi mai „lacomi” s-
ar putea să te lase fără ele!

Evită să intri în vorbă cu necunoscuţi şi nu-i primi în casă când eşti singur, indiferent cine spun ei că
sunt. Dacă mai porţi cheia la gât, ai grijă să fie sub haine, să nu se vadă, pentru că pentru răufăcători e un semn
clar că nu e nimeni acasă.

Evită deplasările pe timp de noapte, mai ales neînsoţit(ă) şi locurile izolate, lăturalnice, necirculate!

Nu riposta la agresivitatea verbală şi evită agresiunea fizică! Nu te lua la bătaie cu colegii, pentru că,
fără să vreţi, puteţi suferi accidente dintre cele mai grave!

Atenţie la capcana drogurilor şi a alcoolului! Cei care le oferă prezintă doar lucruri frumoase despre acestea.
Ei omit să spună că alcoolul şi drogurile vă distrug viaţa!

În vacanţă...

E o perioadă frumoasă, cu mai mult timp petrecut cu prietenii, cu tabere, drumeţii, distracţii diverse. Totul pare foarte
frumos, însă trebuie să ţinem cont că apar şi noi pericole de a deveni victime ale infractorilor.Aveţi grijă de banii pe care-
i aveţi. La ştrand, pe plajă, în tabere, sau în mijloacele de transport, păstraţi banii în buzunare interioare, în partea din
faţă.Dacă vă hotărâţi să mergeţi la munte, mai ales cu corturile, ar fi indicat să mergeţi împreună cu alţi prieteni şi tot
aşa să faceţi şi drumeţiile.Cei pasionaţi de mare trebuie să fie mai atenţi pe plajă, dar şi unde îşi ţin banii: lăsaţi-i la
recepţie sau în locuri sigure, pentru că în cort sau în vile aţi putea avea musafiri nedoriţi.De asemenea, iubitorilor, sau
mai exact iubitoarelor de plimbări pe faleză, noaptea, le sugerez să nu petreacă aceste momente romantice cu
necunoscuţi şi mai ales în locuri mai îndepărtate. S-ar putea ca plimbarea să le lase un gust amar.Pentru cei/cele care
intenţionează să plece în străinătate, să lucreze, fiţi foarte atenţi: traficul de persoane este un fenomen real,
fiinţele umane fiind vândute şi revândute din ce în ce mai scump, ca simple obiecte şi apoi exploatate.

Dacă se întâmplă să fii victima unei infracţiuni, cere cât mai repede ajutorul Poliţiei sau al unui adult (părinte, profesor,
vecin)! Tăcerea ta va încuraja infractorul să mai comită alte fapte!

Stimaţi părinţi ... feriţi-vă copilul de infracţionalitate!

Tinerii interpretează adeseori greşit faptele pedepsibile penal. Pentru copii se şterg uşor graniţele
dintre faptele pedepsibile şi simplele lovituri, dacă acestea nu le-au fost explicate corect din timp şi
nu li s-a vorbit clar atât despre urmările acestor fapte asupra lor şi a părinţilor. În primul rând
sunteţi dumneavoastră (ca mamă sau tată, mătuşă sau bunic) traşi la răspundere. Mulţi tineri pot fi
ţinuţi departe de “cariera de infractor” dacă părinţii şi alte persoane care se ocupă de educarea
copilului ştiu despre ce este vorba şi acţionează rapid şi eficient pentru a-l opri să alunece pe o pantă
greşită. În acest sens vă recomandăm câteva sfaturi utile, care sperăm că vă vor ajuta să vă feriţi
copiii de infracţionalitate:
- explicaţi clar copiilor şi adolescenţilor că furturile, indiferent cât de nesemnificative sunt, nu reprezintă probe
de curaj, ci fapte culpabile;
- spuneţi-le clar că, în cazul săvârşirii unor furturi, nu va fi prejudiciat numai un magazin sau cumpărător, ci
hoţul însuşi va trebui să plătească pentru faptele sale;
- vorbiţi cu copiii şi adolescenţii despre valoarea proprietăţii personale şi publice. Spuneţi-le că distrugerile nu
aduc prejudicii doar celor care le fac, ci şi comunităţii;
- explicaţi copiilor şi adolescenţilor ce fel de pedepse pot primi ca urmare a comiterii acestor fapte (de ex.
percheziţionarea locuinţei, interogarea, măsuri de internare într-un centru de minori);
- vorbiţi cu copilul dumneavoastră despre cine îi sunt prietenii şi cunoştinţele. Întrebaţi-l unde şi cum îşi petrece
timpul liber în afară casei.
- fiţi atenţi la câţi bani dispune copilul dumneavoastră; testaţi felul cum cheltuie banii de buzunar sau
economiile, iar în caz că aveţi îndoieli, staţi de vorbă cu el;
- urmăriţi comportamentul copilului dumneavoastră, observând dacă se plimbă cu o bicicletă sau are alte lucruri
pe care dvs. nu i le-aţi cumpărat ;
- explicaţi-le ce urmări poate avea distrugerea diferitelor lucruri sau bunuri;
- gândiţi-vă dacă pot face diferenţa între lucrurile bune şi rele. Pentru majoritatea copiilor, familia este locul
protector în care se nasc, care le asigură existenţa şi afecţiunea de care au nevoie pentru a supravieţui, a creşte, a-şi
dezvolta personalitatea. Copilul mic învaţă prin imitaţie, având ca model comportamentul şi limbajul adulţilor. De aceea,
viaţa în familie constituie prima şcoală pentru copii.

Deci, dragi părinţi, gândiţi-vă bine, ce fel de exemplu daţi copiilor?

Feriţi-i de certuri, de scandaluri, de vorbe urâte, de violenţă, de consumul de alcool cu toate urmările lui! Nu uitaţi că
sunteţi responsabili de comportamentul lor de mai târziu.

Părinţi, faceţi-vă timp pentru copiii dvs ! Urmăriţi-le comportamentul, modul de petrecere a timpului liber, persoanele din
anturaj ! Staţi de vorbă cu ei şi explicaţi-le riscurile la care se expun dacă intră în sfera delincvenţei, până nu va fi prea
târziu!