Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MATEMATICǍ ŞI INFORMATICǍ

SPECIALIZAREA INFORMATICĂ ROMÂNĂ

LUCRARE DE LICENŢĂ

Conducător ştiinţific Absolvent


Lect. univ. dr. Vasile Cioban Alex-Daniel Suciu

2018