Sunteți pe pagina 1din 1

Belarus (�n belarus� ????????; �n rus� ????????

, transliterat: Belarus
sau ??????????, transliterat Belorussia, pronun?ie belarus�: /b????�'rus??/),
denumit� oficial Republica Belarus, este o ?ar� f�r� ie?ire la mare, aflat� �n
Europa de Est,[7] vecin� cu Rusia c�tre nord-est, Ucraina c�tre sud, Polonia c�tre
vest, ?i Lituania ?i Letonia c�tre nord-vest. Capitala ?�rii este Minsk; printre
alte ora?e mari se num�r� Brest, Hrodna, Gomel, Moghil�u ?i Vitebsk (Vi?ebsk).
Peste 40% dintre cei 207.600 km2 sunt �mp�duri?i,[8] iar principalele sectoare
economice sunt agricultura ?i industria prelucr�toare.

P�n� �n secolul al XX-lea, teritoriile Belarusului modern au apar?inut mai multor ?


�ri, �ntre care se num�r� Principatul Polo?kului, Marele Ducat al Lituaniei,
Uniunea Polono-Lituanian�, ?i Imperiul Rus. Dup� Revolu?ia Rus�, Belarusul a
devenit republic� constituent� a Uniunii Sovietice, primind numele de Republica
Sovietic� Socialist� Bielorus� (RSSB). Frontierele Belarusului au luat forma lor
actual� �n 1939�1945, c�nd unele teritorii ale Poloniei i-au fost incorporate �n
urma invaziei sovietice a Poloniei.[9][10][11][12][13][14] ?ara ?i teritoriul s�u
au fost devastate de al Doilea R�zboi Mondial, �n timpul c�ruia Belarusul a pierdut
circa o treime din popula?ie ?i mai mult de jum�tate din resursele economice.[15]
Republica s-a dezvoltat din nou �n anii postbelici. �n 1945, RSS Bielorus� a
devenit membr� fondatoare a Na?iunilor Unite, �mpreun� cu Uniunea Sovietic� ?i cu
RSS Ucrainean�.