Sunteți pe pagina 1din 2

Studiul de caz: Problema 1:

Entitatea “AAA” SRL a procurat un utulaj de la un nerezident. Pretul de achizitie si


consumurile ulterioare sunt:
a. Pretul de procurare 1 200 000 u.m. Cursul official la momentul procurarii 1 u.m.= 4.6 MDL.
Plata pentru utilaj a fost efectuata peste 2 zile la cursul official 1 u.m.= 4.64 MDL.
b. Taxa vamala – 2%. TVA – 20%.
c. Costul serviciilor de transport a utilajului pina la fabrica – 2 723 MDL.
d. La momentul procurarii, s-a semnat un contract pe 2 ani de deservire si reparatie de catre
furnizor a utilajului vindut, pretul contractului – 100 000 MDL.
e. Costul instalarii si testarii utilajului = 6 400 MDL, compusa din calculul salariului
muncitorilor – 3 000 MDL si 3 400 MDL plata serviciilor acordate de o entitate terta.
f. De la testarea activului s-a obtinut produse, venitul din vinzare a carora = 500 MDL.
g. 12 500 s-au cheltuit pentru promovarea produsului nou;
h. Cheltuielile aferente instruirii personalului ce uremaza sa lucreze la utilajul nou = 4 800
MDL.
Se cere: De determinat Valoarea de intrare a utilajului.

Studiul de caz: Problema 2:


La 01.10.2006, “LLL” SRL a procurat un strung de dozare a medicamentelor la pretul de 15 mil.
MDL + 20% TVA. DFU probabil d expluatare = 15 ani. O data la 5 ani, utilajul urmeaza sa fie reparat
capital pentru a trece inspectia metrological. Costul lucrarilor de reparative capital + metrologia
utilajului se estimeaza a fi de 1.8 mil. MDL.
Se cere: De determinat suma amortizarii utilajului pina si dupa efectuarea lucrarilor de reparative
capital + metrologice.
Studiul de caz: Problema 1:
Entitatea “AAA” SRL a procurat un utulaj de la un nerezident. Pretul de achizitie si
consumurile ulterioare sunt:
i. Pretul de procurare 1 200 000 u.m. Cursul official la momentul procurarii 1 u.m.= 4.6 MDL.
Plata pentru utilaj a fost efectuata peste 2 zile la cursul official 1 u.m.= 4.64 MDL.
j. Taxa vamala – 2%. TVA – 20%.
k. Costul serviciilor de transport a utilajului pina la fabrica – 2 723 MDL.
l. La momentul procurarii, s-a semnat un contract pe 2 ani de deservire si reparatie de catre
furnizor a utilajului vindut, pretul contractului – 100 000 MDL.
m. Costul instalarii si testarii utilajului = 6 400 MDL, compusa din calculul salariului
muncitorilor – 3 000 MDL si 3 400 MDL plata serviciilor acordate de o entitate terta.
n. De la testarea activului s-a obtinut produse, venitul din vinzare a carora = 500 MDL.
o. 12 500 s-au cheltuit pentru promovarea produsului nou;
p. Cheltuielile aferente instruirii personalului ce uremaza sa lucreze la utilajul nou = 4 800
MDL.
Se cere: De determinat Valoarea de intrare a utilajului.

Studiul de caz: Problema 2:


La 01.10.2006, “LLL” SRL a procurat un strung de dozare a medicamentelor la pretul de 15 mil.
MDL + 20% TVA. DFU probabil d expluatare = 15 ani. O data la 5 ani, utilajul urmeaza sa fie reparat
capital pentru a trece inspectia metrological. Costul lucrarilor de reparative capital + metrologia
utilajului se estimeaza a fi de 1.8 mil. MDL.
Se cere: De determinat suma amortizarii utilajului pina si dupa efectuarea lucrarilor de reparative
capital + metrologice.