Sunteți pe pagina 1din 1

Doamne, te rog vindecă rănile sufletului meu !

,,Doamne, mângâie inima mea ! Odihnește-o și fă-i bine cu apele dragostei Tale. Caută cu
bunătate spre toată alcătuirea firii mele și povățuiește sufletul meu, căci el în mâinile Tale este.
Iartă-mă pe mine cel mândru, lacom, fățarnic, desfrânat, leneș, neiertător, nemilostiv, bârfitor,
mincinos, viclean, neputincios, căci viața mea am petrecut-o în păcate care depășesc mulțimea
nisipului mării. Știu că am murdărit haina sufletului meu pe care mi-ai dat-o și Te-am întristat cu
căderile mele. Doamne, Te rog, vindecă rănile sufletului meu !
Ajută-mă să iert celor celor ce-mi greșesc, cu voie sau fără de voie, iar celor ce mă iubesc
răsplătește-le cu darurile tale cele bogate. Pe toți cei ce mi-au cerut să mă rog pentru dânșii și
pentru toți cei ce nu mai au pe nimeni să se roage pentru ei, Milostive, miluiește-i cu iubire de
oameni. Tu ești un Părinte Preabun, Răbdător, Iubitor și privești cu multă dragoste spre noi, copiii
Tăi.
Doamne, pe Tine Te iubim, în Tine credem, Ție ne rugăm, spre Tine nădăjduim și Ție îți mulțumim
pentru toate pe care le știm și nu le știm. Miluiește-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, după mare
mila Ta și ne așează în Împărăția Ta cea cerească. Amin."
Ierom. Hrisostom Filipescu