Sunteți pe pagina 1din 1

La la loc me-tal Lap-top E-LE-NA

La-lea cli-pă
Le le melc RA-UL
co-pil
Li li clei li-ni-ar NI-CO-LE-TA
cul-cat
miel li-pi-e Cle-o-pa-tra
Lo lo a-lo-e
clor li-te-ră Ra-lu-ca
a-lu-at
Lu lu Li-tru
Lemn iu-li-e Lu-ca
ca-lă
AL cal a-co-lo
Leu a-lei ca-le Re-lu
EL mo-tel
Lup a-pel Le-neș Li-li
IL lin cla-mă
o-lar la-com Lo-lo
OL lut
e-lan lam-pă Lu-nă Li-na
lac
UL Lap-te LI-LI-A-NA
i-lic A-li-na