Sunteți pe pagina 1din 2

Proces – verbal,

Încheiat astăzi, 01.12.2015, ca urmare a desfășurării activității cu tema - ,,1 Decembrie, Ziua
României,,– organizată de către următoarele cadre didactice: înv. Carp Ioan , prof. Davidescu Oana-
Daniela, Pânzaru Aurel şi Popa Rodica.
Activitatea a avut ca scop îmbogățirea culturii generale a elevilor cu informații despre data de 1
decembrie și organizarea unor activități practice pentru formarea abilităților de comunicare și tehnice.
La ea au participat elevii claselor din învăţământul primar şi gimnazial, directorul unității de
învățământ, prof. Popa Rodica, consilierul educativ, prof. Davidescu Oana- Daniela, părinți şi alte rude
ale elevilor.
Activitatea s-a desfășurat în etape, după cum urmează:
prezentarea unor cunoștințe despre data de 1 Decembrie, declarată Ziua României, adecvate
vârstei elevilor, folosind un slide în power-point;
ateliere de lucru pentru confecționarea unor postere și realizarea unor lucrări – desene, picturi
cu tematică adecvată;
organizarea unei expoziții de desene și picturi relizate de elevi;
recitarea unor poezii de către elevi;

Activitatea dedicată zilei de 1 Decembrie s-a încheiat cu acordarea diplomelor de participare


pentru cel mai frumos desen.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Director, Întocmit,
Prof. Înv. Primar Popa Rodica Davidescu Oana- Daniela – coordonator proiect
Profesorii participanţi la activitatea extracurriculară 1 Decembrie, ziua României, din data
de 01.12.2015

Nr. Numele şi prenumele profesorilor Semnătura


crt.
1. Davidescu Oana-Daniela
2. Popa Rodica
3. Pânzaru Aurel
4. Carp Ioan