Sunteți pe pagina 1din 12

MECIUL

MILITAR ȘI
SECUNDAR AL
SCHEHERAZAD
EI
Adevărul este mai strălucitor decât
ficțiunea.

ZICALĂ VECHE.

Întrucât, în ultimul timp, în cursul unor investigații orientale, a avut ocazia să se


consulte cu Tellmenow Isitsoornot, o lucrare care, la fel ca Zohar de Simeon
Jochaides, este puțin cunoscută, chiar și în Europa; și care nu a fost niciodată citat,
după cunoștințele mele, de vreun american - dacă noi, cu excepția, poate, autorul
"Curiozităților literaturii americane" - având ocazia, să spun, să întoarcem câteva
pagini ale primului o lucrare foarte remarcabilă, nu am fost puțin uimită să descopăr
că lumea literară a fost până în prezent ciudată din greșeală cu privire la soarta fiicei
vizierului Scheherazade, așa cum această soartă este descrisă în "nopțile arabe"; și că
dezvăluirea dată acolo, dacă nu complet inexactă, în măsura în care aceasta se
întâmplă,
Pentru informații complete despre acest subiect interesant, trebuie să adresez
cititorul curios la "Isitsoornot", dar între timp, voi fi iertat că am dat un rezumat al
ceea ce am descoperit acolo.
Se va aminti că, în versiunea obișnuită a poveștilor, un anumit monarh care are
motive bune de a fi gelos față de regina sa, nu numai că o omoare, ci face un
jurământ, prin barbă și profet, pentru a-și asuma fiecare noaptea cea mai frumoasă
fecioară din stăpînile sale, și dimineața următoare să o ducă pe călăul.
După ce a împlinit acest jurământ timp de mulți ani cu scrisoarea și cu o
punctualitate și o metodă religioasă care i-au conferit un mare credință ca un om de
sentiment devotat și un sens excelent, a fost întrerupt într-o după-amiază (fără îndoială
la rugăciunile sale) marele lui vizier, a cărui fiică, se pare, a avut loc o idee.
Numele ei era Scheherazade, iar ideea ei era că ea va răscumpăra terenul de pe urma
depopulării taxei asupra frumuseții sale sau va pieri, după încercarea aprobată a
tuturor eroinelor.
În consecință, și deși nu o considerăm că este un salt-jumătate (ceea ce face
sacrificiul mai meritoriu), ea îl trimite pe tatăl ei, marele vizier, să facă o ofertă
împăratului mâinii ei. Această mână pe care regele o acceptă cu duioșie - (intenționase
să o ia în orice moment și a pus jos chestia din zi în zi, numai prin teama
vizionarului), - dar, acceptând-o acum, în mod clar să înțeleagă că, marele vizier sau
nici un mare vizier, el nu are nici cea mai mică intenție de a renunța la un jot al
jurământului său sau al privilegiilor sale. Când, prin urmare, Scheherazada a insistat
să se căsătorească cu regele și chiar sa căsătorit cu el, în ciuda sfatul excelent al tatălui
său de a nu face nimic de felul acesta - atunci când ar fi și se va căsători cu el, spun,
Se pare, totuși, că această femeie politică (care o citea pe Machiavelli, dincolo de
îndoială) avea un miniatură foarte ingenioasă în mintea ei. În noaptea nunții, ea a
inventat, după ce am uitat ce pretenție seamănă, ca sora ei să ocupe o canapea
suficient de aproape de perechea regală pentru a recunoaște conversația ușoară de la
pat la pat; și, cu puțin înainte de cocoș, a avut grijă să-i trezească pe monarhul bun, pe
soțul ei (care nu și-a purtat voința mai rea pentru că intenționa să-i strângă gâtul a
doua zi) - a reușit să-l trezească, (deși datorită unei conștiințe de capital și a unei
digerări ușoare, a dormit bine), datorită interesului profund al unei povestiri (despre
un șobolan și o pisică neagră, cred), pe care ea o povesti (bineînțeles, într-o subtilă)
sora ei.
Cu toate acestea, curiozitatea regelui, îmi pare rău să spun că, chiar peste principiile
sale religioase sănătoase, l-au determinat odată să amâne împlinirea jurământului până
dimineața următoare, în scopul și cu speranța de a auzi în noaptea aceea cum în final,
cu pisica neagră (o pisică neagră, cred că a fost) și șobolanul.
Cu toate acestea, în noaptea de sosire, doamna Scheherazade nu numai că a dat
lovitura finală pisicii neagră și șobolanului (șobolanul era albastru), dar înainte ca ea
să știe despre ce era, sa găsit adânc în complicațiile unei narațiuni, având (dacă nu mă
înșel cu totul) unui cal roz (cu aripi verzi) care a mers, într-o manieră violentă, de
ceasornicărie și a fost înfășurat cu o cheie indigo. Cu această istorie, regele era și mai
profund interesat decât celălalt - și, pe măsură ce ziua a izbucnit înainte de încheierea
sa (fără a aduce atingere tuturor eforturilor reginei de a ajunge la timp în acest scop),
nu a mai existat nici o resursă decât amânarea ceremonia ca și înainte, timp de
douăzeci și patru de ore. În noaptea următoare sa produs un accident similar cu un
rezultat similar; și apoi următoarea - și apoi din nou următoarea; astfel încât, în cele
din urmă, monarhul bun, fiind în mod inevitabil lipsit de orice ocazie să-și păstreze
jurământul în decursul unei perioade de nu mai puțin de o mie și unu nopți, îl uită
complet de expirarea acestui timp sau se absolută din ea în modul obișnuit, sau (ceea
ce este mai probabil) o distruge complet, precum și pe capul tatălui său confesor. În
toate cazurile, Scheherazade, care a fost descendentă din Eva, a căzut moștenitor,
probabil, la cele șapte coșuri de vorbire, despre care această ultimă doamnă, cu toții
știm, a luat-o de sub copacii din grădina Eden-Scheherazadei, Spun, în cele din urmă a
triumfat, iar tariful pentru frumusețe a fost abrogat. și apoi următoarea - și apoi din
nou următoarea; astfel încât, în cele din urmă, monarhul bun, fiind în mod inevitabil
lipsit de orice ocazie să-și păstreze jurământul în decursul unei perioade de nu mai
puțin de o mie și unu nopți, îl uită complet de expirarea acestui timp sau se absolută
din ea în modul obișnuit, sau (ceea ce este mai probabil) o distruge complet, precum și
pe capul tatălui său confesor. În toate cazurile, Scheherazade, care a fost descendentă
din Eva, a căzut moștenitor, probabil, la cele șapte coșuri de vorbire, despre care
această ultimă doamnă, cu toții știm, a luat-o de sub copacii din grădina Eden-
Scheherazadei, Spun, în cele din urmă a triumfat, iar tariful pentru frumusețe a fost
abrogat. și apoi următoarea - și apoi din nou următoarea; astfel încât, în cele din urmă,
monarhul bun, fiind în mod inevitabil lipsit de orice ocazie să-și păstreze jurământul
în decursul unei perioade de nu mai puțin de o mie și unu nopți, îl uită complet de
expirarea acestui timp sau se absolută din ea în modul obișnuit, sau (ceea ce este mai
probabil) o distruge complet, precum și pe capul tatălui său confesor. În toate cazurile,
Scheherazade, care a fost descendentă din Eva, a căzut moștenitor, probabil, la cele
șapte coșuri de vorbire, despre care această ultimă doamnă, cu toții știm, a luat-o de
sub copacii din grădina Eden-Scheherazadei, Spun, în cele din urmă a triumfat, iar
tariful pentru frumusețe a fost abrogat. fiind inevitabil lipsit de orice ocazie de a-și
păzi jurămintele pe o perioadă de nu mai puțin de o mie și una de nopți, fie o uită
complet de expirarea acestui timp, fie se eliberează de ea în modul obișnuit sau mai
probabil) îl împiedică, precum și pe capul mărturisitorului tatălui său. În toate
cazurile, Scheherazade, care a fost descendentă din Eva, a căzut moștenitor, probabil,
la cele șapte coșuri de vorbire, despre care această ultimă doamnă, cu toții știm, a luat-
o de sub copacii din grădina Eden-Scheherazadei, Spun, în cele din urmă a triumfat,
iar tariful pentru frumusețe a fost abrogat. fiind inevitabil lipsit de orice ocazie de a-și
păzi jurămintele pe o perioadă de nu mai puțin de o mie și una de nopți, fie o uită
complet de expirarea acestui timp, fie se eliberează de ea în modul obișnuit sau mai
probabil) îl împiedică, precum și pe capul mărturisitorului tatălui său. În toate
cazurile, Scheherazade, care a fost descendentă din Eva, a căzut moștenitor, probabil,
la cele șapte coșuri de vorbire, despre care această ultimă doamnă, cu toții știm, a luat-
o de sub copacii din grădina Eden-Scheherazadei, Spun, în cele din urmă a triumfat,
iar tariful pentru frumusețe a fost abrogat. fie o uită complet de expirarea acestui timp,
fie se eliberează de ea în modul obișnuit, sau (ceea ce este mai probabil) o împiedică,
precum și capul tatălui său mărturisitor. În toate cazurile, Scheherazade, care a fost
descendentă din Eva, a căzut moștenitor, probabil, la cele șapte coșuri de vorbire,
despre care această ultimă doamnă, cu toții știm, a luat-o de sub copacii din grădina
Eden-Scheherazadei, Spun, în cele din urmă a triumfat, iar tariful pentru frumusețe a
fost abrogat. fie o uită complet de expirarea acestui timp, fie se eliberează de ea în
modul obișnuit, sau (ceea ce este mai probabil) o împiedică, precum și capul tatălui
său mărturisitor. În toate cazurile, Scheherazade, care a fost descendentă din Eva, a
căzut moștenitor, probabil, la cele șapte coșuri de vorbire, despre care această ultimă
doamnă, cu toții știm, a luat-o de sub copacii din grădina Eden-Scheherazadei, Spun,
în cele din urmă a triumfat, iar tariful pentru frumusețe a fost abrogat.
Acum, această concluzie (care este cea a povestirii, așa cum o avem în evidență)
este, fără îndoială, excesiv de corectă și plăcută - dar, din păcate! ca multe lucruri
plăcute, este mai plăcut decât adevărat și sunt îndatorat cu totul "Isitsoornot" pentru
mijloacele de corectare a erorii. "Le mieux", spune un proverb francez, "est l'ennemi
du bien", și, menționând că Scheherazada a moștenit cele șapte coșuri de discuții, ar fi
trebuit să adaug că le-a scos la interes compuse până când au ajuns la șaptezeci -Șapte.
- Draga mea soră, spuse ea, în noaptea de o mie și seară (citez limbajul "Isitsoornot"
în acest moment, în cuvânt) "draga mea soră", a spus ea, "acum că toată această mică
dificultate despre cealaltă jumătate de coardă și că acest impozit îndrăzneț este abrogat
atât de fericit, simt că am fost vinovat de o mare indiscreție în reținerea din partea ta și
a regelui (pe care îmi pare rău să-l spun, snores - lucru pe care nici un domn n-ar face-
o ) încheierea completă a lui Sinbad marinarul. Această persoană a trecut prin
numeroase alte aventuri mai interesante decât cele pe care le-am asociat; dar adevărul
este că m-am simțit somnoros în noaptea specială a narațiunii lor și astfel am fost
seduși de a le tăia scurt - o greșeală de comportament greșit, pentru care am încredere
doar că Allah mă va ierta.
În consecință, sora Scheherazadei, așa cum o am de la "Isitsoornot", nu a exprimat o
intensitate deosebită de satisfacție; dar regele, după ce a fost suficient de ciupit, a
încetat să mai sfârșească și, în cele din urmă, a spus: "zumzet" și apoi "hoo!", când
regina, înțelegând aceste cuvinte (care sunt fără îndoială arabe) și ar face tot posibilul
să nu mai sforăie - regina spune că, după ce le-a aranjat aceste lucruri spre satisfacția
ei, a intrat astfel, imediat, în istoria Sinbadului marinarului:
"În cele din urmă, la bătrânețe," [acestea sunt cuvintele lui Sinbad însuși, așa cum a
fost distribuit de Scheherazade] - "în cele din urmă, la bătrânețea mea și după ce am
avut mulți ani de liniște acasă, am devenit din nou posedat de dorința de a vizita țările
străine; și într-o zi, fără să-mi cunosc familia cu designul meu, am împachetat niște
pachete de astfel de mărfuri care erau cele mai prețioase și mai puțin voluminoase și,
angajând un portar pentru a le purta, mergeau cu el până la malul mării așteaptă
sosirea oricărei nave șanse care ar putea să mă scoată din împărăție într-o regiune pe
care nu am explorat-o încă.
"După ce am pus pachetele pe nisip, ne-am așezat sub niște copaci și ne-am uitat în
ocean, în speranța de a vedea o navă, dar în câteva ore n-am văzut nimic. În final, mi-
am imaginat că am auzit un sunet singular bâzâit sau bâzâit; iar portarul, după ce a
ascultat o vreme, a declarat că și el ar putea să o distingă. În prezent, a devenit mai
tare și apoi mai tare, astfel încât să nu avem nicio îndoială că obiectul care a provocat-
o se apropia de noi. În lungime, la marginea orizontului, am descoperit o specie
neagră, care a crescut rapid în dimensiune, până când am reușit să fie un monstru vast,
înotând cu o mare parte a corpului său deasupra suprafeței mării. Ea a venit spre noi
cu o viteză de neconceput, aruncând valuri uriașe de spumă în jurul sânului,
"" Așa cum lucrurile s-au apropiat, am văzut-o foarte clar. Lungimea lui era egală cu
cea a celor trei dintre cei mai înalți copaci care creșteau și era la fel de largă ca marea
sală de audiență din palatul tău, O, cea mai sublimă și mai amabilă dintre
califi. Corpul său, care nu era asemănător cu cel al peștilor obișnuiți, era la fel de solid
ca o stâncă și de o negură de la capăt în tot porțiunea care plutea deasupra apei, cu
excepția unei serii înguste de sânge-roșu, care o înconjura complet. Pântecele, care
plutea sub suprafață și de care puteam să vedem din când în când monstrul sa ridicat și
a căzut cu valurile, era acoperit în întregime de cântare metalice, de o culoare
asemănătoare celei a lunii, în vremea ceață. Spatele era plat și aproape alb,
"Creatura oribilă nu avea nici o gură pe care o puteam percepe, dar, ca și cum ar fi
făcut pentru a face față acestei deficiențe, ea avea cel puțin patru scoruri de ochi care
i-au ieșit din prize ca cele ale zmeei dragonului verde și au fost aranjate în jurul
corpului în două rânduri, una deasupra celeilalte, și paralel cu sângele roșu, care părea
să răspundă scopului unei sprâncene. Doi sau trei dintre acești ochi îngrozitori erau
mult mai mari decât ceilalți și aveau aspectul de aur solid.
"Deși această fiară ne-a apropiat, așa cum am spus mai înainte, cu cea mai mare
viteză, trebuie să fi fost mișcată cu necromanță - căci nu avea nici aripioare ca un
pește, nici niște picioare ca o rață, nici aripi ca scoica care este aruncată de-a lungul
felului unui vas; nici măcar nu s-a înfrâns înainte ca și anghilele. Capul și coada au
fost modelate tocmai la fel, doar că, nu departe de acesta, erau două găuri mici care
serveau pentru nări și prin care monstrul își sufla respirația groasă cu violență
prodigioasă și cu un zgomot urlat și dezagreabil.
"Teroarea noastră de a privi acest lucru hidos a fost foarte mare, dar a fost chiar
depășită de uimirea noastră, când, după ce am privit mai aproape, am perceput pe
creatura din spate un număr mare de animale despre mărimea și forma bărbaților și
asemănătoare acestora, cu excepția faptului că nu purtau haine (așa cum fac oamenii),
fiind furnizate (prin natura lor, fără îndoială) cu o acoperire urâtă incomodă, o afacere
bună ca o cârpă, dar care se potrivea atât de strâns pielea, ciudați, ciudați, ciudați, și i-
au pus aparent durere severă. Încă de la vârfurile lor erau niște cutii cu aspect pătrate,
care, la prima vedere, mi se părea că ar fi trebuit să le răspundă ca turbane, dar în
curând am descoperit că erau excesiv de grele și solide, și, prin urmare, am
concluzionat că au fost concepute, datorită greutății lor mari, să țină capetele
animalelor în mod constant și în siguranță pe umerii lor. În jurul gâturilor creaturilor
erau fixate gulere negre (insigne de servitute, fără îndoială), cum ar fi păstrați-le pe
câinii noștri, numai mult mai largi și mai infinit mai rigizi, astfel încât era imposibil ca
aceste victime sărace să-și miște capul orice direcție fără a mișca corpul în același
timp; și astfel erau condamnați la o contemplare perpetuă a nasilor lor - o vedere
puflinică și strălucitoare într-un minunat, dacă nu pozitiv, într-un grad îngrozitor. (fără
îndoială, insigne), așa cum ne păstrăm pe câinii noștri, numai mult mai extinși și mai
infinit mai rigizi, astfel încât era imposibil ca aceste victime sărace să-și miște capul
în orice direcție fără a mișca corpul în același timp; și astfel erau condamnați la o
contemplare perpetuă a nasilor lor - o vedere puflinică și strălucitoare într-un minunat,
dacă nu pozitiv, într-un grad îngrozitor. (fără îndoială, insigne), așa cum ne păstrăm pe
câinii noștri, numai mult mai extinși și mai infinit mai rigizi, astfel încât era imposibil
ca aceste victime sărace să-și miște capul în orice direcție fără a mișca corpul în
același timp; și astfel erau condamnați la o contemplare perpetuă a nasilor lor - o
vedere puflinică și strălucitoare într-un minunat, dacă nu pozitiv, într-un grad
îngrozitor.
"Când monstrul ajunsese aproape la țărm în care stăteam, brusc i-am împins într-o
mare măsură un ochi și i-am aruncat un foc teribil, însoțit de un nor dens de fum și un
zgomot pe care l se poate compara cu nimic altceva decât cu tunetul. Pe măsură ce
fumul se îndepărta, am văzut unul din animalele ciudate care stăteau în apropierea
capului fiarei mari, cu o trâmbiță în mână, prin care (punându-l în gură) ne-a adresat
în prezent, cu voce tare, aspru și dezagreabil accente, că, probabil, ar fi trebuit să ne
confundăm cu limba, dacă n-ar veni complet prin nas.
"Fiind evident vorbind, am avut de pierdut cum să răspund, deoarece nu puteam
înțelege în niciun fel ceea ce sa spus; și în această dificultate m-am întors la porter,
care aproape că a rătăcit prin agitație, și i-am cerut opinia cu privire la ce specie de
monstru era, ce voia și ce fel de creaturi erau atât de înfipte în spate. La acest răspuns,
portarul a răspuns, la fel de bine ca și cum ar fi putut să tremure, că a auzit odată
despre această bestie de mare; că a fost un demon crud, cu intestine de sulf și sânge de
foc, creat de genii răi ca mijloc de a provoca mizerie asupra omenirii; că lucrurile de
pe spate erau paraziți, cum ar fi păsări și câini infestați uneori, doar un pic mai mare și
mai sălbatic; și că aceste viermi aveau folosințele lor, oricât de rău,
"Acest cont mi-a determinat să-mi iau tocurile și, fără să mă mai uit niciodată în
spatele meu, am alergat la viteză maximă în dealuri, în timp ce porterul a alergat la fel
de repede, deși aproape într-o direcție opusă, , în cele din urmă a scăpat cu pachetele
mele, despre care nu am nici o îndoială că a avut o grijă deosebită - deși acesta este un
punct pe care nu îl pot determina, pentru că nu-mi amintesc că l-am văzut vreodată din
nou.
"Pentru mine însumi, am fost atît de hotărît de un roi de oameni-viermi (care
veniseră la mal în vapoare) că eram foarte curând depășiți, legați de mînă și de picior,
și-i dădusem fiarei, din nou în mijlocul mării.
"Acum m-am pocăit cu amărăciune pentru că am renunțat la o casă confortabilă
pentru a-mi periclita viața în astfel de aventuri ca asta; dar regretul fiind inutil, am
făcut tot ce mi-am făcut și m-am exercitat pentru a asigura bunăvoința omului-animal
care deținea trâmbița și care părea să-și exercite autoritatea asupra semenilor săi. Am
reușit atât de bine în această încercare încât, în câteva zile, creatura mi-a dat diverse
jertfe de favoarea lui și, în cele din urmă, chiar sa dus la necazul de a mă învăța
rudimentele a ceea ce era destul de zadarnic pentru a-și denumi limba; astfel încât, în
cele din urmă, mi sa permis să vorbesc cu ușurință cu ea și am venit să înțeleg dorința
arzătoare de a vedea lumea.
"Spălați scârțâitul de scuturați, Sinbad, zâmbetul, zgomotul, zgomotul, nenorocitul,
zgomotul", mi-a spus el, o zi după cină - dar mă rog o mie de iertare, am uitat că
maiestatea voastră nu este cunoscută cu dialectul Cocainelor (așa că au fost chemați
animalele-om, presupun că limba lor a format legătura dintre cea a calului și cea a
cocoșului). Cu permisiunea ta, voi traduce. "Spălați squashish", și așa mai departe:
-Asta este să spun, "Sunt fericit să găsesc, draga mea Sinbad, că sunteți într-adevăr un
om foarte excelent; acum suntem în legătură cu a face un lucru care se numește
circumnavigarea globului; și din moment ce sunteți atât de doritori să vedeți lumea,
voi strânge un punct și vă voi da un pasaj liber pe spatele fiarei "."
Când Lady Scheherazade a procedat până acum, relatează "Isitsoornot", regele sa
întors de la stânga la dreapta și a spus:
"Este, de fapt, foarte surprinzător, draga mea regină, că ați omorât până acum aceste
aventuri din Sinbad. Știi că eu cred că sunt foarte distractiv și ciudat?
Împăratul, exprimându-se astfel, ni se spune, scheherazada echitabilă și-a reluat
istoria cu următoarele cuvinte:
"Sinbad a continuat în această manieră cu povestea sa la calif -" Am mulțumit
omului-animal pentru bunătatea lui și, în curând, m-am trezit foarte mult acasă pe
fiara care a înotat într-un ritm uriaș prin ocean; deși suprafața acestuia din urmă este,
în acea parte a lumii, în nici un caz netedă, dar rotundă ca o rodie, așa că ne-am dus -
așa zicem - fie pe dealuri, fie pe dealuri tot timpul.
- Cred că a fost foarte singular, întrerup regele.
- Totuși, este adevărat, răspunse Scheherazade.
"Am îndoieli", a revenit regelui; "Dar, roagă-te, fii atât de bun ca să continui
povestea."
- Voi, spuse regina. "Fiara", a continuat Sinbad la calif, "a înotat, așa cum am legat,
pe deal și pe deal, până când, în cele din urmă, am ajuns pe o insulă cu circumferință
de sute de mile, dar care totuși fusese construit în mijlocul mării de o colonie de
lucruri mici precum omizi "(* 1)
"Hum!", A spus împăratul.
"" Plecând de pe această insulă ", a spus Sinbad - (pentru Scheherazade, trebuie să
fie înțeles, nu a luat cunoștință de ejacularea bolnavă a soțului ei)" plecând de pe
această insulă, am venit în altul unde pădurile erau de piatră solidă și atât de greu că
au scuturat în bucăți cele mai bune axe cu care ne-am străduit să le tăiem. "(* 2)
- Hum! Spuse regele; dar Scheherazada, fără să-i acorde atenție, a continuat în
limba lui Sinbad.
"Trecând dincolo de această insulă, am ajuns într-o țară în care era o peșteră care se
desfășura la o distanță de treizeci sau patruzeci de kilometri în interiorul pământului și
care conținea un număr mai mare de palate mult mai spațioase și mai magnifice decât
care se găsește în tot Damasc și Bagdad. De pe acoperișurile acestor palate erau
atârnate miriade de pietre, ca niște diamante, dar mai mari decât bărbații; și printre
străzile turnurilor, piramidelor și templelor au străbătut râuri imense ca negru ca
abanosul și care se umflau cu pești care nu aveau ochi "(3)
"Hum!", A spus împăratul. "Apoi am înotat într-o regiune a mării, unde am găsit un
munte înalt, în josul căruia s-au strecurat torente de metal topit, dintre care unele erau
de douăsprezece mile și șaizeci de mile lungime (* 4); în timp ce, dintr-un abis de pe
vârf, a emis o cantitate atât de vastă de cenușă încât soarele a fost complet eliminat
din cer, și a devenit mai întunecat decât cea mai întunecată miez de noapte; așa că,
când eram chiar la o distanță de o sută cincizeci de kilometri de munte, era imposibil
să vedem obiectul cel mai alb, oricât de aproape l-am fi ținut la ochii noștri. "(* 5)
"Hum!", A spus împăratul.
După ce a renunțat la această coastă, fiara și-a continuat călătoria până când ne-am
întâlnit cu o țară în care natura lucrurilor părea inversată - pentru că am văzut aici un
lac mare, la baza căruia, la mai puțin de o sută de picioare sub suprafața apa a înflorit
în frunze întregi o pădure de copaci înalți și luxurianți. "(* 6)
- Hoo! Spuse regele.
"O sută de kilometri mai departe ne-au adus într-un climat în care atmosfera era atât
de densă încât să susțină fierul sau oțelul, la fel ca și noi." (7)
- Fiddle de dee, spuse împăratul.
"Continuând în aceeași direcție, am ajuns în prezent la cea mai magnifică regiune
din întreaga lume. Prin ea, acolo a răsărit un râu glorios pentru câteva mii de
kilometri. Acest râu avea o adâncime de necontestat și o transparență mai bogată decât
cea a chihlimbarului. A fost de la trei la șase mile în lățime; și băncile care au apărut
de o parte și de alta până la douăsprezece sute de picioare înălțime perpendiculară, au
fost încoronate cu copaci mereu înfloriți și flori perpetue, dulci, care făceau întregul
teritoriu o grădină superbă; dar numele acestui pământ luxuriant a fost Împărăția
groazei și pentru a intra în ea a fost moartea inevitabilă "(* 8)
- Humph! Spuse regele.
"Am părăsit această regală în grabă și, după câteva zile, am ajuns la alta, unde am
fost uimiți să percepem miriade de animale monstruoase, cu coarne asemănătoare
coaselor pe capete. Aceste fiare ascunse își sapă vaste peșteri în sol, de formă de
pâlnie și își înlănțuie părțile cu pietre, astfel dispuse unul peste celălalt încât cad
imediat, când sunt călcate de alte animale, precipitându-le astfel în monstru în care
sângele lor este imediat aspirat, iar carcasele lor se aruncă disprețuitor la o distanță
imensă de "cavernele morții". "" (* 9)
- Pooh! Spuse împăratul.
"Continuând progresul nostru, am perceput un cartier cu legume care nu cresc pe
nici un pământ, ci în aer. (* 10) Au existat și alții care au izvorit din substanța altor
legume; (* 11) altele care și-au derivat substanța din corpurile animalelor vii; (* 12) și
apoi din nou, au existat și alții care străluceau peste tot cu foc intens; (* 13) altele care
s-au mutat de la locul la loc la plăcere (* 14) și ceea ce a fost încă mai minunat, am
descoperit flori care au trăit și au respirat și și-au mutat membrele la voință și au avut,
de altfel, pasiunea detestabilă a omenirii pentru înrobire alte creaturi și închizându-le
în închisori orizontale și solitare până la împlinirea sarcinilor desemnate. "(* 15)
- Pshaw! Spuse împăratul.
"" Prin părăsirea acestui pământ, am ajuns în curând la altul în care albinele și
păsările sunt matematicieni de geniu și erudiție, că dau instrucțiuni zilnice în știința
geometriei înțelepților imperiului. Regele locului care a oferit o răsplată pentru
soluționarea a două probleme foarte dificile, au fost rezolvate la fața locului - unul de
albine și celălalt de păsări; dar regele păstrându-și soluția în secret, numai după cele
mai profunde cercetări și forță de muncă, și scrierea unei infinități de cărți mari, pe o
lungă serie de ani, că bărbații-matematicieni au ajuns la soluții identice au fost date la
fața locului de albine și de păsări. "(* 16)
- Oh! - zise regele.
"Nu ne-am pierdut din vedere acest imperiu când ne-am găsit pe alta, de pe coasta
căreia a zburat peste cap o turmă de păsări de o mie de lățime și două sute patruzeci de
kilometri lungi; astfel încât, deși au zburat câte o milă în fiecare minut, au fost
necesare nu mai puțin de patru ore pentru ca întreaga turmă să treacă peste noi - în
care erau mai multe milioane de milioane de păsări. "(* 17)
- Oh fy! Spuse împăratul.
"De îndată ce am scăpat de aceste păsări, care ne-au adus mari supărare, am fost
înspăimântați de apariția unui păscut de alt fel și de infinit mai mare decât chiar și
rocile pe care le-am întâlnit în voiajele mele anterioare; pentru că era mai mare decât
cel mai mare dintre cupolele de pe seraglio, oh, cel mai Munifent al Califilor. Această
pasăre teribilă nu avea nici un cap pe care l-am putut percepe, ci a fost modelat în
întregime de burtă, care avea o proastă grăsime și rotunjire, de o substanță moale,
netedă, strălucitoare și dungată în diferite culori. În spiritele sale, monstrul își
îndepărta uriașul în ceruri, o casă de la care a bătut acoperișul și în interiorul căreia
am văzut în mod clar ființe umane, care, fără îndoială, erau într-o stare de disperare
înfricoșătoare față de soarta oribilă care le aștepta. Am strigat cu toată puterea noastră,
în speranța de a înspăimânta pasărea să renunțe la pradă, dar ea a dat doar un snort sau
un puf, ca și cum ar fi de furie și apoi a lăsat să cadă pe capul nostru un sac greu, care
sa dovedit a fi umplut nisip!'"
- Stuff! Spuse regele.
"Abia după această aventură am întâlnit un continent de o mare măsură și o
soliditate extraordinară, dar care, totuși, a fost susținut în întregime pe partea din spate
a unei vaci albastre, care avea nu mai puțin de patru sute de coarne." (* 18)
- Cred acum, spuse împăratul, pentru că am citit ceva de genul ăsta, într-o carte.
"Am trecut imediat sub acest continent (înotând între picioarele vacăi) și, după
câteva ore, ne-am găsit într-o țară minunată într-adevăr, ceea ce, am fost informat de
om-animal, era propriul său pământ nativ , locuită de lucruri din specia sa. Acest lucru
a înălțat foarte mult omul și animalul în respectul meu și, de fapt, acum am început să
mă rușinez de familiaritatea disprețuitoare cu care l-am tratat; pentru că am descoperit
că omul-animale, în general, era o națiune a celor mai puternici vrăjitori, care trăiau
cu viermi în creierul lor (* 19), care, fără îndoială, serveau să-i stimuleze prin gloanțe
și dureri dureroase până la cele mai miracole eforturi de imaginație! "
"Prostii!", A spus împăratul.
"Printre magicienii, au fost domesticite mai multe animale de felurite singure; de
exemplu, a existat un cal imens, ale cărui oase erau fier și al căror sânge fierbea
apă. În loc de porumb, avea pietre negre pentru mâncarea obișnuită; și totuși, în ciuda
unei dietă atît de tare, el era atît de tare și atît de rapid încît să tragă o greutate mai
mare decât cel mai mare templu din acest oraș, cu o viteză mai mare decît cea a celor
mai multe păsări. )
- Tâmpă! Spuse împăratul.
"Și eu am văzut, printre acești oameni, o găină fără pene, dar mai mare decât o
cămilă; în loc de carne și oase avea fier și cărămidă; sângele ei, ca și cel al calului
(căruia, de fapt, era aproape legată), fierbea apă; și ca el nu mânca decât pietre de
lemn sau negre. Această găină a adus foarte frecvent, o sută de pui în timpul zilei; și,
după naștere, și-au luat reședința de mai multe săptămâni în stomacul mamei lor. "(*
21)
"Fa! lal! spuse împăratul.
"Unul din aceste natiuni puternice a creat un om din alamă, din lemn și din piele și
la înzestrat cu o asemenea ingeniozitate încât ar fi bătut la șah, toată rasa omenirii, cu
excepția marelui calif, Haroun Alraschid . (* 22) Un alt dintre acești magi construiți
(de material asemănător) o creatură care îi făcea rușine chiar și geniul celui care la
făcut; căci puterile sale de raționament erau atât de mari încât, într-o secundă, au
efectuat calcule atât de mari încât ar fi cerut munca unită de cincizeci de mii de
oameni cărnoși timp de un an. (* 23) Dar un încăuțitor încă mai minunat își modela un
lucru tare, care nu era nici om, nici fiară, dar care avea creier de plumb, amestecat cu
o materie neagră ca pământul, și degetele pe care le-a folosit cu o viteză și dexteritate
incredibile, încât nu ar fi avut probleme să scrii douăzeci de mii de exemplare ale
Coranului într-o oră, cu o precizie atît de rafinată, încît în toate copiile nu trebuia să se
găsească una pentru a varia de la alta la lățimea celui mai bun păr. Acest lucru avea o
forță extraordinară, astfel încât el a înălțat sau a răsturnat cele mai puternice imperii
cu o respirație; dar puterile sale au fost exercitate în mod egal pentru rău și pentru bine
"." Acest lucru avea o forță extraordinară, astfel încât el a înălțat sau a răsturnat cele
mai puternice imperii cu o respirație; dar puterile sale au fost exercitate în mod egal
pentru rău și pentru bine "." Acest lucru avea o forță extraordinară, astfel încât el a
înălțat sau a răsturnat cele mai puternice imperii cu o respirație; dar puterile sale au
fost exercitate în mod egal pentru rău și pentru bine "."
- Ridiculos! Spuse împăratul.
"Între această națiune de necromanți a existat și unul care avea în venele sale
sângele salamanderilor; pentru că nu a făcut nici o scrupule să se așeze să-și fumeze
chiboucul într-un cuptor roșu-fierbinte până când cina sa a fost bine prăjită pe
podea. (* 24) Un alt a avut capacitatea de a transforma metalele obișnuite în aur, fără
să se uite la ele în timpul procesului. (* 25) Un altul a avut o astfel de delicatețe de
atingere încât a făcut un fir atât de fin încât să fie invizibil. (* 26) Un altul a avut o
astfel de rapiditate de percepție că el a numărat toate mișcările separate ale unui corp
elastic, în timp ce el a izbucnit înapoi și înainte cu o rată de nouă sute de milioane de
ori într-o secundă.
"Absurd!", A spus împăratul.
"Alți dintre acești magicieni, prin intermediul unui fluid pe care nimeni nu l-au
văzut încă, ar putea face cadavrele prietenilor săi să-și brumeze brațele, să-și ridice
picioarele, să se lupte sau chiar să se ridice și să danseze la voința lui. (* 28) Un altul
și-a cultivat glasul într-atât de mult încât s-ar fi putut auzi de la un capăt al lumii la
celălalt. (* 29) Un altul avea un braț atît de lung încât putea să se așeze în Damasc și
să-i facă o scrisoare la Bagdad - sau chiar la orice distanță. (30) Un altul a poruncit
fulgerul să iasă din cer și a venit la chemarea lui; și l-au servit pentru un joc când a
venit. Un altul a luat două sunete puternice și din ele a făcut o tăcere. Altul a construit
un întuneric profund din două lumini strălucitoare. (* 31) Un alt gheață făcută într-un
cuptor roșu-fierbinte. (* 32) Un alt a îndreptat soarele să-și picteze portretul și soarele
a făcut-o. (* 33) Un altul a luat acest luminator cu luna și planetele și le-a cântărit mai
întâi cu o precizie scrupuloasă, a cercetat în profunzimea lor și a descoperit soliditatea
substanței din care au fost făcute. Dar întreaga națiune este, într-adevăr, atât de
surprinzătoare că este o abilitate necromantică, încât nici măcar copiii lor, nici pisicile
și câinii lor cei mai obișnuiți nu au dificultăți în a vedea obiecte care nu există deloc
sau că de douăzeci de milioane de ani înainte de naștere a națiunii în sine fuseseră
șterse din fața creației. "(* 34) (* 33) Un altul a luat acest luminator cu luna și
planetele și le-a cântărit mai întâi cu o precizie scrupuloasă, a cercetat în profunzimea
lor și a descoperit soliditatea substanței din care au fost făcute. Dar întreaga națiune
este, într-adevăr, atât de surprinzătoare că este o abilitate necromantică, încât nici
măcar copiii lor, nici pisicile și câinii lor cei mai obișnuiți nu au dificultăți în a vedea
obiecte care nu există deloc sau că de douăzeci de milioane de ani înainte de naștere a
națiunii în sine fuseseră șterse din fața creației. "(* 34) (* 33) Un altul a luat acest
luminator cu luna și planetele și le-a cântărit mai întâi cu o precizie scrupuloasă, a
cercetat în profunzimea lor și a descoperit soliditatea substanței din care au fost
făcute. Dar întreaga națiune este, într-adevăr, atât de surprinzătoare că este o abilitate
necromantică, încât nici măcar copiii lor, nici pisicile și câinii lor cei mai obișnuiți nu
au dificultăți în a vedea obiecte care nu există deloc sau că de douăzeci de milioane de
ani înainte de naștere a națiunii în sine fuseseră șterse din fața creației. "(* 34)
- Nimic! Spuse împăratul.
"Soțiile și fiicele acestor magi incomparabil de mari și înțelepți", a continuat
Scheherazada, fără a fi deranjat în nici un fel de aceste întreruperi frecvente și de cele
mai puțin deranjante din partea soțului ei - "soțiile și fiicele acestor domnitori
eminenți sunt fiecare lucru care este realizat și rafinat; și ar fi orice lucru interesant și
frumos, ci pentru o nefericită fatalitate care îi împiedică și din care nici până acum
puterile miraculoase ale soților și tatălui lor nu au fost suficiente pentru salvare. Unele
victime vin în anumite forme, iar unele în altele - dar despre care vorbesc a venit în
formă de crotchet "."
- Ce? - zise regele.
"" Un crotchet ", a spus Scheherazade. "Unul dintre genii malefici, care sunt mereu
în ceasul de a face rău, a pus-o în capul acestor doamne realizate că ceea ce noi
descriem ca o frumusețe personală constă în totalitate în protuberanța regiunii care nu
se află prea departe sub nivelul mic al spatelui. Perfecțiunea de frumusețe, spun ei,
este în raportul direct al extinderii acestei forfetări. Având îndelungata posedare a
acestei idei și susținând că este ieftin în țara respectivă, zilele au trecut de mult, de
vreme ce era posibil să distingem o femeie de un dromedar -
"Stop!", A spus împăratul ... "Nu pot să stau așa, și nu o voi face. Mi-ai dat deja o
durere de cap îngrozitoare cu minciunile tale. Ziua, de asemenea, percep, începe să se
rupă. De cât timp suntem căsătoriți? - conștiința mea devine din nou tulburătoare. Și
apoi acea atingere dromedară - mă iai ca un nebun? Pe ansamblu, s-ar putea să te
ridici și să fii împietrit.
Aceste cuvinte, așa cum am învățat de la "Isitsoornot", amândoi amânate și uimite
Scheherazade; dar, știind că regele este un om de integritate scrupuloasă și foarte puțin
probabil să-și piardă cuvântul, ea și-a prezentat soarta cu un har bun. Ea a obținut,
totuși, o mare mângâiere (în timpul înăbușirii crestăturii) din reflecția că o mare parte
a istoriei a rămas încă nespusă și că petulanța brutei soțului ei îi dăduse o răsplată cea
mai dreaptă, în lipsa el de multe aventuri de neconceput.