Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrarea de laborator numărul 6

Titlu: Determinarea volumului sortimentelor primare, secundare și industriale la


arbori.
Temă: Pentru arborele de brad cu diametrul de bază 15.6 (cm) și înălțimea 16.5 (m),
să se stabilească volumul sortimentelor primare, secundare și industriale în cele două
ipostaze:
1. La arborele nedoborât.
2. La arborele doborât.
Observație: Arborele prezintă putregai în primii 3 metrii de la bază și face parte din clasa de
calitate II. În acest ca s-au folosit indicii de echivalență respectiv alfa=0.81.

1. La arborele nedobarât.
d=15.6 cm;
h=16.5 m;
Vt= 0.161 m3 Volum din tabela de cubaj.
Volumele sortimentelor s-au obținut folosind procentele din tabele de sortare
pentru arbori.
Sortimente primare:
Vll= Vt* 81/100; → Vll=0.105 m3
Vcoll= Vll*6/100; → Vcoll=0.007 m3
Vcr=Vt*12/100; → Vcr=0.015 m3
Vlf=0.031

Sortimente dimensionale:
VGI= 0 m3
VGII=0 m3
VMI=0 m3
VMII= 0 m3
VMIII= Vll* 64/100 = 0.083 m3
VS=Vt*12/100 = 0.022 m3
Sortimente industriale:
Vlch=Vt*12/100 = 0.015 m3
Vld=Vt*2/100 = 0.002 m3

2. La arborele doborât:

Volumele sortimentelor s-au obținut folosind cubarea individuală a pieselor.


Sortimente primare:
Vlf = 0.062 m3
Vll = 0.122 m3
Vcoll= 0.0005 m3
Vcr= 0.026 m3
Sortimente dimensionale:
VGI = 0 m3
VGII = 0 m3
VMI = 0 m3
VMII = 0 m3
VMIII = 0.088 m3
VS = 0.054 m3
Sortimente industriale:
Vlch = 0.035 m3
Lucrarea de laborator numărul 7

Titlu: Determinarea volumului diferențiat pe sortimente primare, dimensionale și


industriale la arborete
Temă: Pentru arboretul relative echien de fag luat în studiu, să se stabilească volumul
sortimentelor primare, dimensionale și industriale utilizând următoarele metode:
1. Metoda tabelelor de sortare dimensională pentru arbori.
2. Metoda tabelelor de sortare industrială pentru arbori.
a) Volumul de lemn pentru cherestea.
b) Volumul de lemn pentru derulaj.
3. Metoda tabelelor de sortare dimensională pentru arborete.
4. Metoda tabelelor de sortare industrială pentru arborete.
a) Volumul de lemn pentru cherestea.
b) Volumul de lemn pentru derulaj.
Rezolvare:
1. Metoda tabelelor de sortare dimensională pentru arbori.
Număr Număr Volum Volum Volum
Clasa de calitate Volum sortimente primare Volum sortimente dimensionale
arbori total Număr arbori foc unitar arbori lucru arbori foc
arbori
Dimetru 1 2 3 4 lucru Volum total Vll Vcoj Vcr Vlf G1 G2 M1 M2 M3 S
36 0 1 0 0 1 1 0 1.577 1.577 1.577 0.000 1.340 0.079 0.110 0.047 0.000 1.104 0.126 0.079 0.047 0.000
40 2 6 5 1 14 10 4 2.056 28.784 20.560 8.224 17.476 1.028 1.234 8.553 0.000 15.420 1.028 0.617 0.411 0.000
44 6 8 4 1 19 15 4 2.596 49.324 38.940 10.384 32.710 1.947 2.336 11.708 8.177 19.859 1.558 0.779 0.389 0.000
48 11 11 1 2 25 21 4 3.197 79.920 67.133 12.787 56.392 2.685 4.028 16.048 28.867 24.839 2.014 0.671 0.000 0.000
52 8 4 1 0 13 12 1 3.858 50.159 46.301 3.858 38.893 1.852 2.315 6.907 25.465 12.038 0.926 0.463 0.000 0.000
56 13 6 1 0 20 18 2 4.581 91.616 82.454 9.162 68.437 3.298 4.123 15.300 51.946 14.842 1.649 0.000 0.000 0.000
60 7 1 0 0 8 8 0 5.364 42.912 42.912 0.000 35.617 1.716 2.146 3.433 29.180 6.008 0.429 0.000 0.000 0.000
64 5 1 0 0 6 6 0 6.208 37.248 37.248 0.000 30.916 1.490 1.490 3.352 26.074 4.470 0.372 0.000 0.000 0.000
68 3 0 0 0 3 3 0 7.113 21.338 21.338 0.000 17.711 0.854 0.854 1.920 15.790 1.920 0.000 0.000 0.000 0.000
72 0 1 0 0 1 1 0 8.078 8.078 8.078 0.000 6.624 0.323 0.323 0.808 6.220 0.404 0.000 0.000 0.000 0.000
76 0 0 0 1 1 0 1 9.105 9.105 0.000 9.105 0.000 0.000 0.000 8.741 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18.95 191.72
Total 55 39 12 5 111 95 16 420.062 366.542 53.520 306.115 15.272 8 76.817 1 100.904 8.102 2.609 0.848 0.000

Tabel 1 Volume primare si dimensionale


2. Metoda tabelelor de sortare industrială pentru arbori.
a) Volumul de lemn pentru cherestea.
Diametru Clasa de calitate Volum unitar 1 2 3 4
1 2 3 4 Vt Plch Vlch Vt Plch Vlch Vt Plch Vlch Vt Plch Vlch
36 0 1 0 0 1.5768 0.000 71 0.000 1.577 49 0.773 0.000 26 0.000 0.000 3 0.000
40 2 6 5 1 2.056 4.112 73 3.002 12.336 52 6.415 10.280 27 2.776 2.056 3 0.062
44 6 8 4 1 2.596 15.576 75 11.682 20.768 55 11.422 10.384 28 2.908 2.596 4 0.104
48 11 11 1 2 3.1968 35.165 76 26.725 35.165 55 19.341 3.197 28 0.895 6.394 5 0.320
52 8 4 1 0 3.8584 30.867 77 23.768 15.434 56 8.643 3.858 28 1.080 0.000 5 0.000
56 13 6 1 0 4.5808 59.550 77 45.854 27.485 56 15.391 4.581 28 1.283 0.000 5 0.000
60 7 1 0 0 5.364 37.548 78 29.287 5.364 57 3.057 0.000 27 0.000 0.000 5 0.000
64 5 1 0 0 6.208 31.040 78 24.211 6.208 57 3.539 0.000 26 0.000 0.000 5 0.000
68 3 0 0 0 7.1128 21.338 78 16.644 0.000 57 0.000 0.000 25 0.000 0.000 5 0.000
72 0 1 0 0 8.0784 0.000 77 0.000 8.078 58 4.685 0.000 24 0.000 0.000 5 0.000
76 0 0 0 1 9.1048 0.000 77 0.000 0.000 58 0.000 0.000 23 0.000 9.105 5 0.455
Total 55 39 12 5 235.197 181.173 132.414 73.266 32.300 8.941 20.150 0.940
Tabel 2 Volume de lemn pentru cherestea
b) Volumul de lemn pentru derulaj

Diametr Clasa de calitate Volum unitar 1a 2a


u
1a 2a 3a Vt Plch Vlch Vt Plch Vlch
36 0 0 0 1.5768 0 40 0 0 29 0
40 0 0 0 2.056 0 40 0 0 30 0
44 0 0 0 2.596 0 40 0 0 29 0
48 0 0 0 3.1968 0 40 0 0 29 0
52 2 0 0 3.8584 7.7168 39 3.009552 0 28 0
1.23681
56 6 1 0 4.5808 27.4848 38 10.44422 4.5808 27 6
60 4 0 0 5.364 21.456 37 7.93872 0 26 0
64 1 1 0 6.208 6.208 36 2.23488 6.208 25 1.552
68 2 0 0 7.1128 14.2256 34 4.836704 0 24 0
72 0 0 0 8.0784 0 33 0 0 23 0
76 0 0 0 9.1048 0 32 0 0 23 0
2.78881
Total 15 2 0 77.0912 28.46408 10.7888 6
Tabel 3 Volume lemn derulaj

3. Metoda tabelelor de sortare dimensională pentru arborete.

Diametru Clasa de calitate


(dg) 1 2 3 4
51.76572 15 12 3 0
Pal% Volum sortimente primare
Volumul
total Vll Vcoj Vcr Vlf
420.0616 88.1 310.8624 14.80297 25.2037 69.19255
Volum sortimente dimensionale
G1 G2 M1 M2 M3 S
180.6265 155.4228 12.60185 4.200616 0 0
Tabel 4 Volume primare și dimensionale arboret

4. Metoda tabelelor de sortare industrială pentru arborete.


a) Volumul de lemn pentru cherestea.
V
Vlch = 0.01* (nI*PlchI+nII*PlchII+nIII*PlchIII+nIV*PlchIV)
N
Vlch = 263.798m3
b) Volumul de lemn pentru derulaj.
V
Vld = 0.01* (nIA*PldI+nIIA*PldII+nIIIA*PldIII)
N
Vld = 158.387m3