Sunteți pe pagina 1din 463

U N I V E R 8 I TAT E A DIN B U CUR EST I

PACULTATEA DE LIMB! 81 L1TERATUR1 STRAINE

Lector TOSHlO MATSUMOTO /)

1
CUra prsctic
--:7
- LIMBA JAPOREZA -

~
fA . I~
.0 0
~a. VIN" fru t1. Jdt1'- IJ~ ' 1It'a:!(1~ !iA(J(
B
C\. 'WINO.
fJ(;( rILl .
-h iu ~~ cP'rlJ..

- &.66 'rwu.l f. 'ruJlJ cJ


J
tU.6-U .
.

/Kj"w' <p.,,'
f1IJf!)~
'11'-(9 vo .
' lu.dq

-a.1.. .
*~
-:: ~L
r· I'rw ruw C{(j .~
'TR}J6f.7G- CL./PA- 61r7A c,br C/..(PIr.. ,· /~

. .,
BUCURE8TI, 1985 V(~rA-- TA. ~.

L
I
DilR~ r/Jiu. [/(b.f1<; Is:I (Jr( 'tzwt f 1:
. t~, t
~'l~,o' ~U clJ,;-,~ or CIa '4I.tJt· iW/I;U .

OI1/t-R lLA1AM
- 2 -

TOSHIO MATSUMQTO

.
le,cto~invitat al
Bucure~ti
Uni~ta1j1i
trimis de Fondul pen-
tru r'fllatH interna1j'ionale ,
Bucure~ti; iulle 198 5

Cursul a fest analizat~i avlzat


de cole'otivul oatetlrei de Limbi roma-
nice, clasice f11 orientale eJ. de oon-
ducerea Facul t~1j1i de Limbi ~i Lite-
. ratud StI'8.1ne f11 a Universit'a1j11 din
Bucuref} ti.-

'.

Retineti, tmtintfl dIll' tORte, 08 ,ill.nonel':lI. elite unto .. 11.mhA'· '.. ,


JStlonifli ,1 o! elite uni08 tn 1um"" fltrA nlei o l ..piltur;'
II.

rudenie de p'enul oelel o"r .. 1 .. ~1t 1 1mbll. romltnil. d" l-<>-MnA.


II
LlmbA .1"nonezil. IlTe dOAl" 112 Ai1 .. b"" on" .. t.eu , owr .. o"nst,,,,,
lie obiofli dintr-o oonso"~R ,1 °
voo"llt. Din ACAst mot.1v.tn :',. ..
T'on,,~a elnt foarte mul te omon ime.
ex. !.!l...Q. h.J. ~ ~ ~!1L! ~_ L'!!2 rl " L'! •
Aoela elite domnu1 YAmada.

"x. HII.sh1no hASh10 hll"hto mott" hll"htru.


A al"rga tll!! mRrp:inAS 1)oil1)I\11 ~intnri un b .. lt'I) ....

Citind ~1Arflle ~1 r"vistel" s;,,,,ti\mfn"l,,, ~"nol1"?"" VA-
dem 08 se folos.eso PRtru fE-lurt d .. 11 tRrer cn ... "ot ..r ohine." ...
ft

kanji, hirRP"na, k"takanR, ohi,.r ,1 RlfAbAtnl lRt111. l""mA.ll •


II
Noi IlV,,'" lIouA ti"lIrt Il .. !list-mA d" Rorlor", .,,,,,1 II" 1"
stt1)F.R , lIlt(!rfll, 0" tn rnmltnlt ,1 Altnl Il., III ilr .. ""t".v ..,.tlc"l.
~~& lJ
In 0 ..6" oe "rive,te voopml1llrul, limb" j""on .. 7.iI no" ..llil
fOflrte multi termeni l'll'''ti d" n"tnrA, In """.,1 "1 l'IA"t ..." 01 t-
mR, vrAme,
de 'I"lslho10Pi",
1)"'''t.,.u ""semn"r .. R r ..l"lii1or "oolpl-, f~mtll~'"
""U t'lrme"t ""'!'Irti"trnl stnnl"i o.,orlfic, ,.. .. \1"0.
dRr m"i nuti.,l nent.'Mll'Iiirttl" oor.,,,1ui ''''n Aot' ...d . .
Itx. hl p'" b"rbl\,. mUf'tA,V" fAvort!,.
Dehi 1)-1010r , lAb" 1)iol t'lrul,d.
'if
Limb" ,1"·1)one7.a f"oe "!'Irt", Il in _A~"-n .. mt t~11'! ll.mhl ~"'ltl­
tln~ntl'!. Pentru R indio" relotii11t dintr"J notiunt ~olosi",
partiouls, joshi
ex. Watashig.!, kanojo~ aishlmflsu.
Ell 0 iubeso -ps ea.
WataBhi~ kanoj~ !'IiehimRBu.
Ea mA iube,te pe lIIine.
• •

1
- 4 -

tn lim'hll jllnon8'zA nu exist! cI U'erentt'H'ell d1ln» "''In a 011-


vintfllor (0" tn rom{!n~, f'-tlld8nt, Btud~nt~ _ ,itln. ""pln',, .. i),;'i '11,
rorm'fl ~rEtonRl", "",ntrll ~rb'l (ild.mR"'u ~ m~ (hm, t .. rhd, R"
cI""e ~l!mrl).

"
tn tnchelerfl, rfl~tne~i mocl",1u1 II"! ~t1'llot,,1'~' p n~n.,n"'i.~iAi
d ',VI limb" .,"Tlnned. F:1 ",pt",

,,\ ",,'htf~Dt obt",ot, n1''''' i ORt.

Wat!lphlwll p'"h'Rno tnbem/lAll. Iql m""fMO 01''l'!l.


S. n. ".
I'll tl'"t"'l'tlltnllnt - rlfl+,,!1'mln"t

"kilt riMa ",;lr r""~1J


L-j I

vukkurt bnnR IlU


" Vn 1''hi tM'1At(1'tlr)
L--.J'

:u:
... 5"'-

1,;. .; IJ'" Ii tJ' i: ~\ ~


c.. u e. 0
.
C"- I U e. 0
~ . "
t.) ? ~ 1)\ 7 'I
I
'-) I 1-
...,
k p' ~ < . 't "'"
. t ' n k '/ I ) :::J

~
l
5 ~
"- L r "tt. ~
,
S '1J :...- A t ~

i t "tj -; 'T t. {, 9 -1 '') ) ~


J,, 11 1i. t~ ~ 1fJ. (f) '1'} T -- X ~
\
)

h I~ t" d) "'\ 11 ~ ) , t. "- , if\


fC~
7

t ~ (:, A1 t I)n~
....
..,
....... I.A. :J. -t.

'/ 1 ' -'P j: )' -1" .' .l .=3


r )', ~ ~ Ht ~ . \0'" 7 ~ )[,. l.- Ll
t.v
111
/
*' '~

Iv
"" '7
1'V
-7
,
../
-co-
Q , I) e.. o· 0... I
V e.. 0
k-}~ ~\" ~" <" (1' "- "II
il" ~.. ;/ j" :1"
k ->~ -p'" ~" <" If ~.. 1/ ~.
. ? \' )y
"
:J"

s-?z -y L' 1~ ~" ~"


\: -1" ~' ~'. -tt';; ':
t ~~ 1;." /~" -j' ""'t" . ~'\
y" .f' (")') -=T' ~"

~~b If ti' t ~"\ ,\' (f I," L." 7


"
,," it,"
h~ P ItO 1).0 \S~ "'\ I~c /\ CI ~~ 7 '"
,,\0 IT
t \
.:>

...
k)' ~~ ~~ ~t. =1t' "1~ 1~
~\
-A." ~"~
~'"
3)' . -..~ ,.t ¥~ ·r E1
~" ~\ ~\.

'I ..,,~ , >I- .. t f\ ~":l. ~\lB

s,! If L.,. Lt . ~~ /.:::1.. I'


/!I
"
2..'1 l~ c-r \.::t ,'I
;,...~
.. ".
/:J. /:3

;/ -if 'S~ "S.,. 11. . 4,. ,,-


--) .:!.
"
-r!\
~7 v~ 7)+ 1,).1: tt L:t... t~
b . 1/'1 tA\\r LA'a:. ~t
~,\

\:.:t.. t:\.,
'!
PI 7./f v:+ 1).\ ~o
. ~ t:.\. t.:':J

-'-I' k J - ss - tb - r p
. J ,
? ''/
a,I,O,e.,O

TV
- =/. -
2 3 '+ 1 2
el M - t ~ y
3 <t-

\ .
-.",.
r
I f, ) \.. L-)
-( / 1
V '?
,
~
>
.
...
? '.
I,
I \
\
• I
ry
e. z... z.. ;L - iI
0 ~\ - ~ 1)1 t - i t
ka.. IS' J iJ n' tr I t;
k; ~ -- ~ -::f
\" ~ .--~
KU < < /) ~
7
ke It \ (- tt J./ ) }... >r
.,.
to ')
'-
"')
'- J .., :J

.5C\ ~ - -T ~ -tj +-"1


Sh; L L Y \ ,, ,
/.
~IJ
1 - t 2.. 7 ~
.Se 11:. -+i:t. 1!. "7 t
So , I ,
~ ~ ') .

io.. (;
"
- T~ 1-
\. 1 /
7 9
c.~ ;

{~u

te.
'/
~ -
-"")
~ 4-
\') \
/ /

" .l'J
,
T

to
l
~
1:
,
~
- - ":::'7
'T
~. ~
l

JlL

f t: L.. e: '4 t o/..


-C L L
~ V\ cf\ fll.
4""- ~ ~r (..-
c:\ 'oJ..

"±-::: - "} ?- 1
f.' I f * Y< \
l
~ ~~
('\oW

.....
'? 7
...
'1
"~
~1-
oft
--t. 'f- (l\.4A.J

" " \. ~ !WJ


t:. L ~
t -= - ';,~

*
!\ (\'-1
'.f! -J-r 4- - \~ 11 ::1 _\ 1
\.
\.. 'v 'v
~'*'
L c.. '[I £' - £ \)1 ilt
A , :\ Vi "1 :4
\( ( \/ ~1 -1 1 +) 'o~

( ( (J) (fJ O\.(,f

~k
\ i 4· I t ~ \ 'tit ;}!.v
C t.. l: ~ \ ~ (\fA,.

- - -- :1 .. 1 1 ~1 'tv
+- - + .~ '/- -I - Yj. ~k.

~ f '( j
I] ( 't ~

-r-
- g -
, 2. ~ It t 2 y.
3
,
y~ ~.
~ - -
r,.
7 7

~ ~
~ ') .1 I)
,
rv ~. . ."3 If-,
'. ) . )l,...
re '1It I Nt f, 1,
ro ~ ~ (1 r n ~l

wa ,r, ,j, '7


, '7
b i -; ~ =J 0-

- =J
~.

"'I'V ~ ~ , ' \ \
./
"

• • •


- 40 -

/. 1;, li~-) (:"~".,)~;t) ot1(',yco (J C) 7.G\i ltlG\':U)


2 ~ A, {-:. ~ It ko" ,,,..; ell; Wc\

( J,\¥ 1 '"1+;j ~") °lG..s';·)t1', ntl rc;; . f

C. .t{~lStt? (~":t·'tl1-;I,~'·~"t)j,tt.:) q':/,ic.tou (J()Z.r1~';I':;SU/ .


'0' U 2<::, i l'1i $. /1; C. )
V
7. (:'7 lltt..l L"t doo;tash;,.,...~stl:te \
sw,i:a-h - (j).f C-
-:,... ¥} /vti. 'j L.) ! 1 ~ f. it { , jO ?'IIe.1') ?'Ii; ~C"f / :,u':)n; 111(1 S C''))

9, l~C'~lL,,( ('(."?¥" .l:3L<) ~Ctj;,»,e11)(~.<;~;fe. «(()~20


;/ v "; -t! ,,) :;; !.; i.i ;:

, (;. t;oIt"~ ~ t";~, - !;. r5' It":! l ('" /i'"{ ~ (''1 0 ~ c )'d,; J t' 5 U L~'
- 0 bO!, 8<:' 5 Clh,ac(r:? ~ (' 11 k; .:( ': ;0
- (/ -
1::.700 s4; tsu
I liLl - t..H)Z,

.( ~W::,~" &0020

;; cle.lu - cll:t,?>,t' ~e,;U/


d 1 iJti ; -n,a f()
1. ~ll\/")??:/ tA.;z"/;J'tn <::"~"!t.) Ic:.; \ fr::' / ; tiJ.!/ In) eft
OJ;u{"I{J ;fa" r 'G{t,'-h' 5YJ~f/,
) I ktlde kI)4aJ,:(i /-

'0,
(~;'l1?1qcle) ; S5 1;07';--
~ ; -lo \- ; de

13 (~1ft) "'t"(;):'/ t'-r (SO)-~) rJewaljc..

14 It. r:~! ~ Yrr / 1t\~h ~ *t.t ?hoj; l,e / lG,~V 1Ij; /O !vt,r:
'7·14 00
15 ,,"Iv ~~ ", 7ttJ...,l",J, Lp <~",)
!: (,
bel') kyo 0 re"7) .d)()!)
,./ J t I

h uk v ct' q I
;:(I~"<', cia;.!. "0,
:<;
16, t,""-;,,,<, !t)L"J, 43-7 k:.),oo,I,:bv,
kok"u&:,?'J) c~oo"u
17, t, 'c ~ 1;(' tttto e b" d. N""""fA.. uNJ Wd"

I.Y-. \.-) ? I --c.:' ~ ! t. \. ;11../ fi,:: I t" -7 / Ii- "t", r"'; ('( 't
I , I} I 0 II
J'S U Ie" (C

d~re/Y14.·hi /J.or)/ 'JHiz('1 doHt,;("


C{ '--vz.~ ~ 0JY. :OC .p
r;

,~

; /J \ ;.h ~ L I'd- ito/\ll;(? ,t' y

)h ~ l/1. \t~ ",0 ~? '(';111

11, 1: L Ii. >\.. - ~ .::..:r A, 'til 1 0>

-¥11( r~;; 1.: I~ ffi°",\O~7:( N ~h 1 ft'.,J

j~,\°A? r lil-I, *}1~ LI~ tft,\o~?"t'·-,t;1J

-f ~ 1:" r ~ 1J. ~ (-J. ~ 1. ~' , 7S".",


l
t;~"\~ A' ~ t)l.):t
I
*> 1: lIi ~\./t t"lt iA '1; i! A..-
~
p )/) ~ Ll~ ,
)~i. t" 1.
¥i f=" r :::. ll'LIi ii-Iv t" -~ i5'v j
d\',\o~ ? r ~ fI'ut ~ "'t" ~ "..)
,\' ~ t;;" 1'", ~~ r~ t. J.., t" 1 ~ . .,,)
\f,I}",\"::l. , r- ~ )lUi J - ~ 7.." eJ r
~ ~ 1'~" f' ,11. l~t, ,~ .1J Iv -t 1'4 . . ",
J
if;o~1I ~,
r ~ Ut I~ 7.. •./.... 't: -? l," Y "J
1a-~" ,... "-',l"
I'll',.!. ' . '"
L.A. " I
~ ..," '!I .,( ...
[,YIJ ..
J
*~'\o:< ? r It.U, '1."tl;1 L4"r'~ 1"Y.J
,.. ., '\
~~ ,~ '\'". ~'iht LA(~;'4't"-~;S""J
rt.~'\°A ., f Ii t) I :It. JI'( :t L~ IS;' ~ 1''1''J
~ift" r ~ Jh. t L k (~:' It, -(? 15"0
J
,to".),? r '-I I, z., ~ ~,~ t-Zd:·..G 't"I;I: ~ ~ t e Il.- ~ l-/o1
c•

-;". "-:t
" "') L L r clJ
~a~" \~ ~Llt ,~~.:V?t" ~> ~: .
r/,01°).7 . ~ .

r (;1 L)" ~? 7."1.,J


.If 1-f-:" r ~;tt t ~ 'tv 'tf e J "'(. '/I'S:J '
~~'\o~ ?
..,. "1\. I ~ J :tt? i'l ~,¥. i) 1-(!; {.., ~vh r J ~tt- },- ,,\")- r'.~ "J
1. L.! . I
Lec~ia 1 Eu sint Popescu

~u sint Popescu.
J:o;u sint romlin.

Yamada I Dumneata e9ti domnul popescu?


Popescu I Da, eu sint Popescu.
Yamada I Dumneata e9t1 profescr?
1
Popescut Nu, eu nu sint prof'esor. ~;u sint student .

Yu.rnndll I Co Ol1Lo l1COllOt.,'j':'


Popescu: Acaea Rste 0 carte.
Yamada : Ce este acela?
Popescu : Acesta este un caiet.
Yamada I Ce este aceea?
Popescut Aceea este 0 lampa.

Yamada I Acesta este un ziar?


Popescu I Da, aoela este un ziar.
Yamada I ~i acesta e ziar?
Popescu I Da, 91 acela e tot ziar.
Yamada I Acestea sint tot ziare?
Popescul Nu, acelea nu sint ziHre. Acelen sint ni§!te reviste.

Yamada Acesta este un creion?


I
P~pescut DIl, 1l§1l eote.
Yamada : ~i acesta eete tot creion?
Popesoul Nu , nu este creion . Acela e un pix~


2. L.l
~
/. 'J)
.. 1t'
/'\L
'14 '7;1
... , ~
tJf j:,
'"
'\
,
~t .;t\ ;11!(
H <-.if
P} 11
J..:)
J;). '~f/.
, ;.~
-r- f'\J ~()..
fit
:r-f n 'fl

.I--t ~~
-YJ..'":.~-1( /'-:
\ \ \ 'i
''Y
~ .~ ,
J"14 ()1 <: :) Yj
, .
.n ....~... ,..~ ~~-.......~
~... t ','l.vo'-P '~ll:').4't I()"p

:¢ t ,). n~ '! oV o'.f. ~.!:~ 'r;. ~


·)r;:-:f~-1t.J"1.,,.,,\~\') 1 ®1i'~ '~" 11
• ~ Y.: p Y 1 C:tP/t ~ 't I J ()

':¢'~ ,,2 -Y~~'''t 1 @1it 7:

. t ,\1 ~.,? ')1,,2 -en,! ~


~i). y:j. 't' }(t~

1 ·,~"1.<,,,\..1'(-:.'.j!. tJl"1~ ",,!'i).tlt~ ·fl.~~}, (~(~tj


, " 0.f. \>.2.. ': ~ ({ 1 l-I -, ---
,°... 9 ,L~ (..Ql'2.:Y ~ 'tl¥ (

,n7~"ft;"~-ii"i"l,~~'Y1 @W~ (~tli1


, Qt \.2 '"'I,,\~\ ''Y 1 @lrc~ I (,1-1
,,~'1·.~r y 1 @1tt '(
"~ H-- t ~ '1-- 11). 1/1~t @,;Jl.jt
°r,,~~ -y J_ --j C -1( @1 ~ If
'Y/- ~ '4
- 1.5-

l~;' Iv It t)
-i ~\I '1
"
.I./-
K)f:; LI~ --- " '0
2. ~ 1l t: 11 1" 1 )5 'IIt

J\ • I~ 1" I ~ ~ 'J j t! ~o

5 \
_._- I~ __... c:" -1'.,(_
",tl p
,

11.1.-) __ It _ l"P~
.1

_ ~ r It ~-.-- t"lt ~~) 'j,1i~ ~

6. - '-- It "t"fo
-I

~- ~ --- ?II~O
_ ' __
' _ It _ _. "tt'jCl

-:'t "' ...


7',.... .. -=i , 7 ."
L I'P"

It ") I _ .. t -.........:.- t) I)

"
~) Ii ;~._ 1."I~ 1A I) ~ 't! Iv.
'

l-l \;\ _ .. . - _

~, . - (~ • - '?",1 j'"
11 t ,), Y' 7" :i
'1.? \.- y"
'
-
(of
.... -
C -t,
h
)' V
\.1 t.) ~) ~ ?'(fd. ~?;. 't Iv " ~,~ •...-:. c." t p

- _ t ..... .:._ "t" 11S~


(it), ~,~'r"'~\" --.,;;; t _ 7.." 1Q
t..J (,),~) ~ J L"'j ~'1- 'f! ~" _ /'j _.-..1:" It>

If, 1.1-~
5
t- ' ,. (J --------

"i,,2 4. ~ ~i/ ~I¥ '1 oj ... "

\<:'(,'2. ~(t( 2.,:") :'It{f.jr.& f'CI -J , '5 '


rn - - , - - - - ~11 ~l(1( , (H:./~ r '\r{.,c. ,,2. "t ~\¢ ~ 21 ~\ ';J ~~.J • h
."'I*~' >f ~1.~ l'~')#-
~'-------
' ~).1¥~t(1{1..J ' f
f
.J Q¢.).tl1r"t.f).
, tIt) +,;.J. ~~ II - \ ,- r (1 tJ.I t
~:.'/- ,;2. C1-:;V'1l) lJ? t\~ f ~. ~ A
ro "f ~ t~ ~ :t.I,,;2. ~ ,0 II- (, f J..
fl"Y ;:. ~ E'\\~ .
I 1; ( J( ') ,
-l
'"' '
.Z"
, "'41
r-~~"l/Y,:1> ..~~.f.}. ~n~4< (1"tJ..j )
"
r "~ I, L 1 f1 ~ "f"t') 'tI W~ · <1 ~}.& r c.. ¢' +I,L.''1 t 1, ~ ~ ,Yl Uift '1 ~ I. nf

"(1 ~ ~ 1 <1 #- ,!,~ r 2.. ~('1 l,:tl? ~ r,lc..~ ~ 1. ~J - .!!.


r-~"H-tltJ;f ~I,\2 '7,~~1~1 O~~ (1"')11 .& 8
""JI ~)-1,a') 7 01ft7. .J, V '
1"°'7'i+f4~ ~Jill.l'~:~'-Y701t<~ ''l(1(1 ... '8
, r "0
~ ,\l. ~ ,~p '1 '1 't) if< ~ .J, tI \ f

r"f- 1'2. )- "v 1 - f 0 14< ~ ... 'Y H- t 4 ~ ~} ..2. 1 'Y 2. ,;1 *


o ll"'1 ~~ n<1.1 8 ('110 ~,\l *1') 2..1 C)~ ~ . \. \:t
r" 6',,2. *'1 'Y l.J O)j< ~ J a roO t )-."y 11- Ol.jt ~ \qI .& • to

r0'Y#-'f~~ ~1).. (1'j}>"S(Ol~4<- L~(1l1.J J


r" 0 ¢ 1.1 C1 W- >_,)" 0 ;t ~ ~ ~ V
r~¢lIl(1#->,4 0 1 ~q< t(1~1 d g
I" jiG) d.,20 (1 H- >,,\~' 0 ~{l!f °i . 2 (1~ >.\~ 01,;t ~ .l 't/ 'j

O~).'Y(1~~,Y2 ®1f!~ (1111- *


0('1 ~ t,n./t(1 ~ r\Cf.J ' ,rt r1 J .e; r-11 .J ~I 0 'I

'- 91 -
- n. ~

"'0" J ,'N
hJ.:.f8 \ be '16

~ ~G(', ~.ffO
i. (~~ ) a 4h ci (.' " u. (?fW) I l( ('IiJ.JWAI.J )
a. rnCM~ , a&-1t v....OJ~

6, .
rr

_l~-

~1S' ~ ,~Ii ~~~c1\ *-'t";J$'


rtr~~? "'~O)Att m"~~1."V' ;5~Q.)
l1.I \'B I" t)t,>i ~etl)..la fllti'J.<.t'/; ~~t.tiv~.) '
J

t, ~ .2.?
0
• r Ij}'f j ,( '('d t:' d1.A 1.'\ ;t" IS'" J
~ l!l r \fit ~ .(" I~ 1:< n ~\ 'C~ ~~ '!"1 O.J

\t,O "0:l.? ,. ~ l).J..ij ~ "m. -r..HY ~ ~J


lil tll ,. ~ 0). A"; . ,;., j~ ~"10.)
d-\~'\t ~, · .. ·'l.:1.~:i-';t9;:,J;t~{lt1 '~i$!;i~t(!L~,~~y tS~J
Li (!J 't, \ ~~:''t·' \f..ft:'t·· '1 ,~, ' . ; : :~ , ' ,
~ ;~~ :"'l .t:.~),,: '; ...' OJ '
t
• r' s." .
(t, '\ ;t, ~'t\:#:~';:~t:'~;~JT:t~~J ", :). "j

li\ ,. (lJ f" Ii '"\ J ' ,~,;-~':':~~t,iJ):~:t;i~j~" ",'>'


fh-\~')'? r '''',
'-. Iflp
Illtt' ~;<~l) :' ~' ~. ·.~'.'
1· '~ ~~i
!_
lj,¥~';:;,~:~"J.";
,.C _r /J 11J
t
. ~ •. ', ."
ttl fll ,. (~ t J, J{•.:;~::Jgt~,~l',0 l ~ ,...t'1.;i'
rt;0"- ,,?
\ \
~~.. t~ LJ
dI"Ilfl. If.
1'!"Hl ~ ~,: ~(ii' ;\~ t' 'fl!-~4~: '~>;':':~":d
. ,r"' '., ,'..,' ', ' ." . ! ~'"., C',
',< '

' (ht~ ~'k.'1 ~ t ~ oj ;(~·;· ',~; ~~~t..~·r'~'·~;j·;·

lit'
't

~1·~
t \
~~
:';i;" '} : f
'(J)
~
;iY', :.i'A..." .-,: ~ ' .~~>,~!,>"
M./ :<:~ .
,a,)., t~ :," ~ I1l ~'",f ¢ , '1 1 ; ~ .¢lrh -(' ttJ

(t',\ A .?" t' ;~~


0
1i. ~ ~ ~..{..
" ' ", .
0·"
.
Ilt ' t:':Hi 1"" 7$; ~J'
U(

f'l} r''Jh ~'L rL ~'~ :Uo'")'t ~ ~ 'lft 1\.1
" " 1 '.

t\() "\ ~, 0
to Ifl 'f ~ ~ (ftC't,(. l V 11 l"m:f r~~.J
u.\ IV or q]t~{. i) C'''t4 tf t'l ~ )f~?")1C)~

'1 l",2-f
PO"''''90UI AOAIR ee-te nomnul !P-IInA1(II ?
V... ",,,dll I WII, ""I'I1A nil !!'fItA rlolllnnl T·II"Rk".
P~&SOUI Oare eRte d~nul ~~n"~.. ?
YAm,,'!'!. t 'DOr.tmJ-l 'l'AnllkA 1'1' b'A t'M,t.,l Ain:~l R .

l'o-'1teeou't C'tM eate A'~~"


Yl!m~JI . :b.@Jlt. ~)~ d_;ll ·q1n.~ . ",'
'Pon..~'! Jl'~ul Rift. ~1P"o"'; ,~i'(l},ltft~ .1', , ,',
'TIJ~~tllt t bMrm,jl- ;~R'.t!n' 8' o~I"~;~::' - ~~ :.<i' ".,.-:.. ",
" -,,"'
~ ".r. '- - ~. "1 ' ,. ~ ~
,,- ~ ~ :, ~. J ' .~., .' •

P~oU't ,40"'......: _u. r;"~ _ .If.. . .


'8III1Id ... Da, poftiitot:!' ~Rt-t 'GAit1.--_. •
POP"S01I', A'aestll ElPt"l 'c'P'i~ ~.ulu·\ Tllf!f.lir" ?
YRmRd'II I DII, "0'.1·1'1 1'1 !'\"'1 ...~'l d~mn"luL~·ftIl\r ...
: }.~

PO'nlmou;I. .-Al o~l ""tomohll '1'\$~;iII'~ ~f!il~, I f . .


Y/l!1!Rd~ ... AoIItl'll .Mote BII.t"",DbU'!it . ~_, ut. !l" tl'l •.

p~" 'A.'O'IJit' ....tA RpN)~~A UCII~>1A ?


' ' "I1itodf! , 'lttbr~'\all~~ 'iwa~ 1'1 dnmnul llt· SU""\r\,,

~OU, .~ ·.,t~ · C'f!"&.L·(n")l ·t~u. ?


Viim'ld" I C'lVI'l,m"''1 m~\1 ....~ lI~t".

POl"l...eou I C'Pl'FI ",,,·to.. lo\'O'Je;l'~; ·cI-,..,ml"llll11't T~n"\(I' ?


y" ... ;'d .. I :R1Giole-t'a d-luf T"'nIlJc" t'!1<te '1·O'AM.

1,.2 - 2

J
(l c.. ,,2. - . "el .
~t/ l' - -- - (·n.l. 1..- 'f:>
.. " f . . _,2 , ",.... ~ ,; +--j----
,. ~ ,,),. - - 1-/-'--- «1 ':f.}
°rJJ
l.T ~ ,\
2- fl- ~

~t..,.i-
\
-- (p - t-l- 'I
(1 ·fl ~ .,\~\

'y tP'1 :;1.l?- ('()


"' ... @.\
('@.t* ~J: 't c
;.-;'i (,.,,& " ••t-
Y"*,B -- .,-'~-- 8
.""7,:1 '-:'JJ -::
£lpr
1. .. 't "-* <4 '1'
.t. ffi ( Yfil ~ ..</. t.;. It'C'~
., ~ '"J.
tl:t'il
":'.1 '"I: ~I~
'.$ ffi ~':.t. ",L
It ,'-
*'
W
~~ "~* .f/:'J:;'
. . ,~')flst 01 ~) =),"1

O@.l..l. Y@ 41 (@t,,1.11"6 fo'l"! ~ --: (,

°L .,l.@~ ~~IIJ ·i- 'el ~'fI CJ ::-

~ ,~ ~ - ' ( @'y ~ {, f£I tl'1' }


h

*
Cit "t (@1.~ tf' f.1 ~ ~
t1@~J"'if1I'~ ~,c.~"'2)~ ~ '~rj'1
"(j)~ ,;'J. y (J ".:;. 1.' '1' l: ~ III
<@t. Ml. ~i,.:1 lJ Y (P ~
-'' Y 1. ~ 'l
- O,,¥ -
.... ~ I

,3 ~ I Y, / t., (j) .z. Ii t";lf c" r1:.


~ / :./ A Q) ,z 1;1 - -..•.. -;,1- Iv "C" :Po'
: : / 4 I 'ti it (t I; Iv

"t"1tf'
'tc / .: / if tltr-j.. .______ . 7.. 11 1"

~ , - - ~ ~ 11 t "~ ), ~t" t ~ ~
- ~ 411 2/,;[ I~ (]) ),- -c"1"
-(j{,)01 ~I~ ~')-'tt"j1;S:
, -
_ _ on (~ t., '> (f) -'-'-'-' 'a : I Yr. / ;iA1f ( -(';J /I

'S: ~ / ~ / "" 1h I~ t" * 0) , - - -•.,.. ("." n:


'tr./ '-I ~ ~tl1 ~ (:! ~)lJ) - - - '(;1...

1. 2/ kt /-t"h It _ (" 1Q
-) ~ I ~ I ~ ~tfJ 1 ~ ?~ ~J)~
2/{ / t. U) /".13. _ (~(.) '(I i1~

_. ~ ~ / : /11 (/) )"J~ f:"~( 1:" ~,;5~


-- (~ ~ ) ti) - I~ ~ lYe I t1. lJt 1." "J"
I .' , ~

,- ) ~ l ~ , ) Q) :...- 11 'C"tlt 'i")! i1~"


:I ~/~ 2lt1~ _ Q ~f/) - '1'" Yo
-? ~ / ~ /.~ 1ft ('j ' /t")H.. 6) -.-- co, J1 is:

Cd s 159/1985 Fase. 2
l

-~.t -
=t Iv 1.;" 1.-)

1. 0 I:: J" 11..1 ;$1 r~..1 ~ l. J)/-u} ~ L) .


tt>

1, ~,n.. 0 ~"~O ~~~o? <." 17.J:


~ , eft, ~ t~ 0 ii\ ~O ,~\'At. '!")t tJ·-:.
}. ~(f) ~() ;" 0 t: l,): G~'*- O-C" r;5:
r\~~0 ;btLO t ;[t.:"-~ () Ct."? Lf t~"
5": :/3:'- j".{, 0 ; ~O ~*l1'1Q
.Ii. ( ),'- r~4t.J~' r$Sc;1)..Jl (..)>>{7J::' I).

T. ~ f.:.-t. (f) t1-'~ L I'd-. ( bAt. ) -r";j . - . 0

0<, ( ) / ; .1::.'~JtcT) (~,(,'t"1?>~


3 ( ) l"l ¥,.I't ~"fl ~ "til 115:
4. f~ ~ ~ ~ I~ (
I' ) 1.). Ie, "i' I.
J, ( ) tAt'~ 1; t: 7S.,~~ Z"Y.
llL - - ' ':... "C ~ t -) tof ~ '(:tf C: (, )I{"'t, L ') t 4.t if) ;3; It.. ~ "") <~J 4: 0 I),
~l1. ( )6') ~tJi"~ ?J}\'t ~~~t1)(?~'Iv~ ")<,;;j'{t .
*t. L, , ~?It 11 1;:"*.1> fi- ~ -r'y p: (-'P ~1~"~ 1v)-7 ;tsXt.~_tu~:~ ~17l.L~J;::I~,Jv
'" M ~ i:" t~;()o")t1_
' _t'1»~ (\:Jt) ~ ____'____ '',
~.~ d)()tti~t' r~~ (~,~,~O' 4)~ __~._J.. . ,. . .._._ ...____ :~.~. _

3. ~~I1.
..
-: . ·l."tf;~ Czl~ ?(,)~)~ _ ~_ _
.-1----
.'_ _..._. ___......__........... ______... _ ..

It. ~ 0') t'7: .(.If Il ~. . . 1\\tp~ (t:-t:,.~ ~ ~ )..,. ___. ~. ____._______...


~" JI
5", :/.3 -:'t 1 ·1'"
"",-. .-. ; -
,: . ~"-:t;.L" I-t..- ...... v' 'ZAt)~
f' Po\. ,""VI 0'\ '-~ II) ~.__________ . '.." '_...
.--------e-
- ,
lV, 0. II) 'l ~": 1>'", t;'t 1) ~ ~ ~ I)"

v'c:i t:. ~"',


1, ~CT)311~ OD\1:(~'(yo
-\'1 1t t t (il." C'..(.. "S",p -7 ~"< CI..,
~, §J@ ~ ~11 O[]O t")1~ . ~ ~~L It rlf TO c"y
" . L:2 :... 5"
~.25

3J5' ~~'t *;6\" J(~}~-;'


,tl""'O~? r ~~(~ 1~~'\ 1;?~~lJ51J
lit liJ t ~ ~ I~ ~,;.,r' $,>, ~ 1~J
,N'\"'-? .. VI Lt. i ~?:; Y)S~.J
lJ·, (·n ,. I ~ t,) I 1;\ LJ:f. ~ IJ 1 ~ dJ
~ " " ",~~) r L.( r l~·.<., -t t. Ir); ~!i';'.J
J. \ (11 r (.. HI i, L ~ :l;'.(, I;' ~ ~7 ~ tt 1., Ii)
n,O,\" ;< ') r~ \1) -t,,: ~tiJ;;'. ~ ry J. YJ5~,J
tlt ll>·r ;f:.!b'J) ..t I'~ .$ Ie:. ) .... f.. jO". ~ .) , >' II..)

.tl"\,\ 4~ ;> t +11 d'l ~ I ':. ~J5''' .~~ ~l1.1 ,Ij ~J


J.\ m r i#-lG VI "F I ~ 11. 1~t ~ '11 tt lvt),J
tt\~'\"l?~ C) ~',> 'tin!!!'.. ~"~'\~;jl" I<? ~ 1t5~J
III Itl,.· ft.,-" ~? i 70 J
\f,o ~oA ? ~. fi It f'<" "l t I:: -<as;51' f& 1 i y;5 ~ J
til @ r- />' ('r)", iJ) t f ~ ,:tl\"') tp-:· bt I) ~ -I ",J .'

df"»~ ") r- fA6.t=jJ\l·f=.(/j~#.lit ~'':I~ b"lif~:J


~ \1) l' ~ t~ l r; ..~ 6) )~#: (;( to 'jn' f..~.:l.. ,= .~ 7~ 3\,1
~to1~~? ~ tt#d) ~6'«~ 1~.i\·· ~~)~~'P';J
III /j} e*-ll ~•. }\•.(. 11 . ~':U ? '\' if;;.)~ i.e k" }\~. ';t., ~ ~ ')I.J
!lit> "," ~? r. "" -) 'U",.<.. -:h: <: ~ ~ '1;' 1 ~:4
til fD l- t J 'LJ i +-? U\~ =.t .t <-'"it ~ I) J,'t! '....
I "j

if\Il,,· A? r v{1? 1A"4.1~ <11. 'C' ~ I:: ~ ~ ~ 0/,6'' ,,--,


L4 I!/ ~/Ijo"'U'~~«lt ~LI3'.(..<7) '(:h'<I: l\~J~'J

I:? L.;-1
.tly-

T.e'O~iB 3 Aio'i "' ... ·t.,. 0 oBrt"


.'
P"n_tlUl C'.,. ~,+... A' c'f ?
"II'mA'(l A I '\ i,c\ '!'."t..,. I) 0 '" rtf'! •
Pon,",,'ou t ~1!1~'M ~i. un "Tc'~ t.tln',,'I' ?
YI>",nd" t Dp., l! ~1 un di o t 'I';1'11>".
Pn~n ~ ~'1 111'1 zi"" ?
,""",,,t'(A • Nu', nu fl. nie'i I"" ~1 At'.
, .

Po.... _ :, C," ,,!>'t'.. n,.. il\'A't!l'A ?


YAlllnllA I 'PI! lit"""" ,,'t in t 0 OAl't-e 'II un CA\"t.
Pnn'~'Jt 11'" ....·t ." '!<I"'" ",,, .. A
?
V"",'I 'dA , ~l1b ",,,a'A nO! " n-imin,

Po""'''''''' r::"t .. ., p',.,.nt,~ 1 fn .. " ' Aorun ?


V.... "",. , D", "",·t A,
P"ne",ou I ' C'.. 'MotA t'n ..·, .,,"tll ?
'{AIft,.tlA I rn >?1"'Ant'A g'rnt n' 'iI'!II Y'Pvl ptA.

pnn ..",ou I tin"'" !'I·p 't " f}ooJll" v.n""trA. ?


Y",n''''''' I ~O'n"lA "",,,,,,,·t,.A ..",t,,. n\Q pit .. ,. "'n~.,
l'on9Rmil Ce .... A'fl.A t,n An,.onl'"'..... lJooli 1 ?
T .. mAd'A· , tin otn"",,,i,,,,,,r,,ti. " bnnc~. "" hnt,.... l ~i "lb-I .. .
Pone'e'cu', ,F-.. t 'A ,,1 un ,,1'i,0111 n,,'.;rtal ?
Ya"'Atlll , Nu, ofio'1'u no'\ItA1 nil AP't.·.... '
Pon~ 11;\4<s fIA'tf> o.flpl~l,l ...·~t,.l ?
YA'rnnrl" I O'fioful ~·t.."l .. }f.n",k h.1 hHn'tio.!iI>. ,

1$ t;. ~ ?
i ?{~

-
~Jh.
~

:.t -;t.. ,,""

~*' ~*t ~'~

( f) ~11) ~fT) t.:' C1)


...'- ....... .
~.:: A~ ~ t"~

,
~ ~©
..........
~~~11"
t~&.:S§ *~.
""f
t- (hi..

itli" --t''lI..Sd .
~6\< flU- apt?J eN..
:f..® )- ~ ;51" ;A ~ ~ "I~

)~~~;'d) ~;S\<'t ;t,)~\,.,d\4.@ &'~~:{0 (t7//.~if£i~"·


~')11 .

\1 : . f: L~(~~'A.- j\" ~ ~ 31;5:


/1-. LJ I 1,. ~ (~~' '" It"' ~ 'J ~ 1.
\. I 1,..) ~
J l t... 3'; I.- @ 1; ~
"
1 {f.{. 0)
.

'~ : I:: 'JuJ ~1' v.1J llfl:


~ ; . (: *' 111
.::~m
1f~' ~ 7 ; y
~~jit~· ..
0

~ 6. t-: ~~. ttl) ~ 1t@ t" ~® ~ I}"j 1IDo


~ ~ l ~ (I) . '~'t~.1.{@ ~~9)~·t)~® ~~L.?:..1"

11, t,3 -3
~ - f'1 ,-S I

. ~~ ~ (, ~ :1· - t.' -
~c;t~. $:(I~ "!/;::,,~ 'f.;--
"c...~ 4 ~ ,;,)t. ~-- ~I--

"..Jlr~ t (1 '1 ,,\)i Th~ ~I -- '51

"i t ~ '>;f ;. J - ":;:- - tl ~ ~


<>".\00 ,t-z;. ~
tl. ( 1~.r ._~ :'1
- - -- '.5
" ')p. fLj '9. ~ ~J.-~) .~ 1 -
"~tCi~ JI-~ ~/--
~,9 j. ~ ~ '1: .,IY ~ ~ ~I - -.-;.. ~

(1"1 )J -t l1 ~ 't) ~··-C:-- :: I - (~I 'I (,

""
I·~
~
.): 1tl 1,1\:;
'1 ,,/ - -
.~)'",
'" J •. ~.- ( 1 -+
~
I

o~ t (, ~ Jil,?' "/.
1
=
~"f/~~4~

,,11 ·
,.IV-

*~ -- . rI ':,
~/--

I ~- '
'f

04. t t1 ~ .4- --::- ~ J ---~ J


-~r -
i Iv ~" t·)

I. 0" lA ~ p'f ~ ~ t-) *- I..r ~ L)"


T, A r? <~ 0 ~;zo ~I,O ~.~J.Y~:.J
r?f.- 0 )- ~ ()(X) ~ ~ g: 1
13 "J

A ~..G 't\<\ '? 0 ~ ~ l1 ;<):.J


r

/3 r 1..)(..) i J ~ .<,-vo") ® -;t., "J cJ. t {,"J


:<, ~'Ii" z. 0 If 0 ;.~ ~~. y" C' lot CD Q",:> L 0
3, ll.l G.1 j"~O ;611j."-<.,O ~\:'O i1?j~j;:
'I. if ~ 'r ") ~ 0 t 0 1\ ~ 11 4- 0 ;t, 'J :J.9.
~~ 1\ J tJ -1 0 IT," "") ~ G '1' 0 "t-.1 j ". ~
6, A · i '")< ~ 0 ,t 0 I.r I;: 0 ;j;.,?J r.Po J
!3 r 7< -z.O ,t 00 ~ I, 0 ~ '1''j -tt. "--0
J
Ii, ~ I"\. l ~ t -) T.l ;::'L'1."~ L»)/tlj. ~ (). '
,, - I:: _ 15'" tr '? J Yo
~" ___ I;"
--- '- . n'" ~'J~? .
---- :'f '- Ii. 'i'll' ~ '1 ~ p.
Y. {~ __._ ¥ _~ , ._ ;j-t~',6" J;.. 'J a. ~ II
5"', l'J:. - _ I;: ~'7 ~ Yo
£, \
n _ . (~ _~ (~ . ~ '7 t Yo .
tJ) -_. ' _ ('J.. ~__ 0') _ _ h. ~~ ~ 1"
_ _ (1) __ I:(~ 7j I.:--t- _~_
o

.JJl , 0 <I) '1' I ~ )S, A., t:' ~ i ' ~ 1; ~ 1,) 0

,<~ ?..t. tJ;:l= 1;...("


. 1, 00) 0to k 075'" 't{ 7 j 1is\, O~"·t;? j)l~
L lit: /{', :'.:,
2., L)1t7) Ol:fl Ot .;h' '7~-t!.{,. ,3, I 'JCJ

/6, . L, S -5'"
r !' (~ p_ \ 1 ','~ 1,:;lC' ';t( ''I- L ~ o\/",'.p ,J.

i ': y ~ t (, Y ~ ~-- 1. I ~- tp;t 1" ¥- J, £1.\ 1-p


r(l~~(1 "Y'"!+
' 'i'
II:::' t.v ;: ~ •':f. C> y-;""
- '±. -+ ', Y b.i,\
- -r-I (-v,== +' )' "::' -f- (+-
Y_
'y--+- ' y '1f~ ''1' ( (y+ ( Y'+ <rB; , Yi5iJ (Y-Z (y-= ("( - l <. l:Q\/ c\_P,
- n
':5' lJ (1 y~)- tr~ to.: 1\ ''I- .I. l1.\ 1\1
(. F- 0 1 : rtf( 1 ~ I,Jl''k. (0 5. ;LI'.,~,:- ~p ~ r 1 '1 ~ {P rr't \'t
-r:: v>,::~,~ o~ t(,1 C1.;ti'~I~ ;,\511-,,~::: ~J~~I (o"71'5~:r
r ""'Y~ t,n f ,!!> l'-J::/.cP I \J) ,~j( i .- '7 11 '').2 G't "V (>~
. r:st ~ 1·(') ,¥ &7 ~I ~ (0.(.11 1 .J. l.iJ '11
tOr- t ~ XJ.' ,/,t,(.-J <7. :)qt ~l {J; ~f<t"..Ii (. t:::('v .:.j.!
~r:cf~({, ...t ,,\r~> ~JY<::-l (p~t.:.~.J. UJ '17
(" p
"! if-to I ) ) 71<',::; tl'~J c. 1 t '1 7 , "f. n (~ ( 1 ( ) J G 'L: "\"Q~
f(~~ t; t( 1 .. <})/tl:~: Jc. 1 ~l} /, J, HI tr
c" ~~ ,L(. 1 ::1]? f-J:: ~ ~ oJ (. 'tQ'v~'j:
r.. .
,~
A. ') r. 1
~ ,I"-.!./
- {l -.
\-1"
L, I.,p
- ".J- ~-
-
Jil"
h1

fOIi, td -:?/Cl'-t .J il'7 t- +-1 I . <. "t,,,V.,'jJ


r ~ (~ ~ (1 ~ I :- ,(2, ~ \ ~ ~ +- 1'I... ED l-p
(0'7 i). t(1 f~ll'~+-1I (~(H' 4 ~"L.'v ~'4J
("'' \oil ,~ ~ ('1 1:. "'1 -*- + 1]: J, UJ I'ft
r. t. t,() ..cj7 ~ J. (I ~ .?t Y -~ ~ -¥ v l ~ ..\' 0+1 ,J.

\ . :t
~ Y' f- t (1 ,~Vl-fV/ ~) C 1 ': f f I 1 _J fl ) 'f!
f "( .~ {jl4' ::)(1,)l":::- ,/:/(.)<;'1 t- (fll :::/(1/ I v ,\' 'I!.
J' , • '1' ,,i "', (, <tV (11

('~JI~t{1"'t :;:\,A f.KJ.~:tf; (t)=!t>J.'. ,HI \11


r:>'-i;l, t '(1 ~;' t J, ,)~ (1 ~..f~ {f>l ~ 4c tr::- (~(1 ( , : G "( Q~ o~
\~V¢".2..Cl~I'~(P:;t~S,1.1\1~~.J UI '-P
. r. f-. f (1 ,Jt1-f1. ,:;L ::-/ (. 1 ~ t ~ 4 -&
,-~--r-
\' -7)'7
>I'f. ~ (1

O() 0000 0 () 0 ~
• •
t"f~'1# O() 000000 I

')!$.<? '00001
~(-h:):] '1'(
~ t1 ,,

"'t :j} ~ 4- ~ '\)00 l .or


r"\, j)- ( tl '00(18
~1>J :)
,'iJ "!;.. r;. '000& (~cf>~ ~~J ) >'-=<t» ' hI
I,~/~ '000 £. ' 5. "tl <:.,. J '~J
(1 J
'llf::) 0007: ( tL ;t <:.tJ ) 5. 1 ~(j->J 'I. !
if \'tJ) 1-J >~ r1 (: (j. ~ "1 if. '-bB b}
)~ ~ .".1 ' 91
"t:tt- OOOf,
\,~ ~~'] '51
"
>~Y2 (:' cj1 ;. q 0 t I
('r't (~(I',l) '} ~.t> "I 'I)

.
. >*.:(2, ~ tl
'. )!\t'1
.
I

~ ~ , 'nol,
0 O.IJ
,; ~<h "I ' £I

~ I ~,'Ie,\') , tl
5~o{\.~~ · ' 0(19
} (l ~ cfo'J ' l'
. . >~" y'),,~ , 'ooS
'0 I
, '
~ "'.J
>-~a 'Y:( , 0.(1 " ,
(~(I' ~) > '~
', ) *a
"
')~ ,.0 0 £
'

) tl '-8
) *J1, ~) 'OOl
;
.'
' ~ . (~~) ~ 1 'L,
, 00)
)" Y2.
>~ '9
c.., 4" ~
.... (11,
~"'J
, ()& ...... ~S
~ ~.J $ ,t)
\'

( 0 '/',,1 i ) ) (<I,..? . .,.


'J. ;l- , at ("'Yt) 1 'h
'~
'i~
e. ''/''1
' ." )~ '(l9

~ +.1 .....,- 'os ~ I 't


- 31 -

1, l 1 ., jJ ' t )
J, (~p' l )

3, ~ ~,6' ~ ) ( ~i' 4.j.' t I)

If, .t~;S' (' 1

'&, ~< I:'iv


6, 1...,,i·LI

'7. '- > I ~ ~ (Ii 1i I~ l..,) , 7, l ~ />' t) (~~'~'(" )


& 11.~I~"- ~, Ilt,~' l) ( I J )h't ~ )

" <. I~ ~ ( ~.,,-) (~-<-) ~. ~ 4'7:' /l' ( ,

1<:> , C'cp:' ,;. ~ It). 1;'''1> ? ;1' t ') ( C -, ~' ( l)

I'
I
'C'''f'?
'
t)1 I;:. ~ 1" C·,. j U -d'- l )

J2, C..,,) I~ (: Iv tel , C'of) I~ 1ft)

13: 1:\.1 C- (. I:. Iv 13, C'{I) ~.(1l't) (CI} )) Z(~' ( I)


14, /)' Lf? -) ~ I~ Iv
I ~. t~ 7 t..c 7.5"1, )
, ,
,
,

18, t'1 ~ IJ ~ r~ ~ fi, 1;'"" -) 11- ~ t,'t,l (C~I'? I t">~' 1 J)


", C'.p~ t<b)(;::~ I~, Cor) ! -tJ-) 1.>'1-)
20 I ~ t;'. ,,) I = ~
'20 , I~ C'1') ;J't) ( /~, L"-, , ' I )

? Ij:~,:(
? 11 {, 75' t I ( 1i z}5'" u) .

• 20,
.. t f- (1 (j)'~ (I' "!t 7 ,'t @:, v ~~." \~
"f-.~Il :Y-ii+ ~/~ (p:{\~
:Yi~(l y~~ f.\~ (p~~\~

"t ~ (1· ~+' ,~lf~1 ~I( 1<:': t %


.. d. (U ) ti:i-7t."7i ,:,11" ~ ~ : I r.jG -:} (D ')' l' fc:: .:f
..J
(,1;;) P"l}).t4~ ?=fJ- ~1-:/:r <il?it (~(1 n
"tt:L,lIJ ~(ltl
~ f' t p~ '1 I~ ~ ~ 11 i' ~ ?it 'f-J
"'7.H;'~1 1~~ fl.'/t ~/Jh (~h(1
tot t!) '<1 tl
. : ~ t-t h \9' ~> ~/41 4f t l (1
"') H t (J 11/1,,;i t,.:/( ) :$1~' '1; (1 r 1
·!t(") 'C'\'tl
.'¢ t. F11 ,f/'t(,,~ "!/( 1 t) ~

'fr(l~ .,'}lfl(1 lit-til ..\i~(1


(-'I f) ~ \I t f [1 "1" ,4La;, ~J 4£ :' I -I-~ : r:/ iih ,~V r;J "JJ 'it ~ )
. "tt(1 ,..fl"l~<,f}-
~VJ. t (1 .,\9'1/(.'1 ~J <.1~ f~

"t). (1 ~1~ tl-:::;::


"4 d"lfJ tl ~
- 3~ -
~ ~. ~ L- t) '1>'1v c'
11· ot-
. -.
-:=
-
~\
. '1.,/.

'"!!l
:f'

+ 11;,.;.;.. Zt'C.~

:::..t . - J...

J :' A., Ii ")


1. :: ~ I ~ ~ / t, '1 ': Ii -1~ /'l': 1"1 ~ ~
.( , - (':. - ~I"'-) '1 y I;t; '11.. 1.
3. _ I~ - /'JI" t d 1/' IJ ~ r 0

t. . _ 11 _ I~ tI ~ 1"/·11 ~ ~ Y Ii

~r. _ I:: 1;.",,,- !1fi fi'" t, Ii 11;f.; 71115:


( --'- I:: _ P'" I)~ '10
--Il. r: l1J1<l

;.u.. l.Cf.· -b
, . '

' I (\ l f:. ()
( ,
y --.
"f;1
.- .,\5i ( "1)
,,010
": , -
. II,

11/..1(1 ;r: , 1-1 ( -y) . 0


,,\10
I,

q~ ,~ it ~ . / t, ~ ''1 }'
:;). .
, ',' "',>,j}.1-f1/t~C1 1: -:-- '*--- "
(1 Yif f. ~Jr. fl..2./61.2. - , . ' .
~;I,6 ~ (, ~I·~it (1 .~f:/lfl 'f!y/ft,,¥ :, - "8

"7 if t 6. '11rr,p-7~ (1 'f ~!-,; 21K,V f.1 : t"--- (~( 'H 1


,''I ~ t.G. '11 f.~(1 ~¥ t!~/lfth¥::1 - 'L
I

-3r-
:i. i..- tt:' t)
1, O/~ 7}~'I}'!;."l!· /.nIl1J:tI)~
I, A r CtL;O t="~tOl-)j:l;5~ EBr.p;\ ,cC) l).J'31' j
gr(J-t- J,
A r III ffi ~..(, 0 /. ) ~ 1 P""J (3 r Ir ) r..) Z , U-I If] :" ~ 0 C' t L~ CO l dr' , 0
A 'L4 111 ,J .(. 0 ~''; Ot.) ~1,,6:J e I'LL, rB '" Jv 0 iJ:: <L.!{, L:>0 ! ) ,]9)
:), A i}L01 0 [€fO L)j 1;5:.) B"/.n)i)tiLO~;'- ~JJ1p.T() c ),Jt~ I,
r

3. A r 1\ -to rt0 1i10 l);f t,6; ar L 'Y.1. () L);J fOj

It-, A I'"'("'('JI?O ~lfOt',*tOt}JYI->~ 8 'l.Jt..,2., 7'/ ?h(J >= I~ " C.~()


r; A" ~1:'!O;J~-{~/).. ) Br~~~OtltnYvl\l ;J{'J ;~'~JtOt)a(~4o
'" 1""(: l t n'A.,,0~ l~ 01~ O~ 7~tJ;S~J B r t -=--< ~ - ~ (J J; ') j)1 ".J
6, (i17 t.:) O)~ ~ 0 d)1 ~\ t::' /.) D ~ r0 A r t,.t :~ C),¥'1. ()tJJ:1v '- )~ y/
l3 '"1" ~ :: 0 ~i.O Ij >1\~l.,l)~ 1PJ A r 1.,~~ O<t'1·.Cl.i.l..-f::f., l'~ ).i/>,
11 '"1;\ (.t;.O~1.0 ,j~I~~ I.)~ 1'J 1;,£:: .:-·O ·~~~O 1;,.( f.tO '~?.1( .
11- ~ A. l) ~ ~ Y
]L. r t ) ~ YJ r~ ?: -;.J T""'(" rJ ~ :>J5~"t, \~.\',(~ ;i>'.<.;-t:t. t.) Lt.r ~t l }o

" l.t <i'-:, I~ \~1,6~' ~\7;\~'~) "


~. . ~'", ~ -)I~ z.~ c1) '1i (0: _, - _ u

3, ~lit 1;1: 4,/ ~ ~ c1) t; ~>1 L'\' ~~~.~.: __


Y, ") 11 i!) ,t 1-;: ~ n'1.r ;jt' _ __
S', 7 j'P'?c1) )+'~I~ fiJ.):~ _~._

~. A.'" T':':Z J - ~ I: ·~)Il.fJ''' _ _ _ • S r £.)L >z, 'T=?-:1 ~ ~ f: Id- t:"*--t
'7. MQ) -f::.? tq")f~ 7}~__ J . , - ,.. . ' >

'if . -;t1G O)J::. ~ I'J:. -foJ-=i : <>

ill. . 0 I;. . i,.{t;' Ii


, ~'~
" J1 ~ L-) .~ . . . . (~.{
i1~I:'(" I~.I: 'J
/
r . r- z. 'C. 'J

-h"( ~ (f) ~ I~ 00 ~;): 00) 0 Ll L1L.l


C-)} J
J:: r::I.,.. :" 3 <. -t.1 ~:~
.:<... 1:<' li~ c/, ;, ,.

on}
f:.(. .c:, /:/.... 1,.

I~lil, I:lLl, \_Jll, C~~lIJ 01-1 LJLI I

c'. . ; \I~ I~ I~~ l:+?


onoo DOLl ()t7~J
1-:1- 1,;4; I:: 1:<, ! ,

0[1\\,
~-5'l 'S~

rott4~ '
(i;::- 4 1 J.:I {J't.~'f'8 ~,~- ",~:t7,;} u ' ¥i-~~ .jc"l'aVo'i!
r ~~y d. 't ~~ <: ~ ~>. ·tJ 1,,~ . til . '1'

t! t l,~ o '1:* u 1 ~ lit 1- '*"


(,!17 .• ~(/n "~~('>1. 1~ () ~.~ 'F'$ ~ '{!. t 4~
0(.

7~);1 ·,·Y f ::J tP Ct> .: .:1.1* ,"t'- ~ ~ ~ . \~;: ,JJ't 11:: ~ ~

Itf-t ~ ~ 1': ~ ,Nt (. L(.. ~ ~1 t ¥ .4~ ~


~ ~I "I)/"L t'e (It p. ~ ~ . ~ (. J, {- ,,'-' ~
(. (·\C ~ I,~ t, "'.L
rit,.c,!~~
(. '+ r.1,,~ ")'(1 (l;' (¥ '¥' (&.I (~ , ' -=
r' .
CI. :). I - ..& ~ ~ ~V,,'-P
rto. .flf. ~4~ '>(1_ · 't/.,~-y~ ('t \ti .L l1J Ii!
'''f-t4'1
(.;.:. 1 J ~
'I ,. 4 (l.~ ¥ .,c:. ~ , c. ~ (c.::: ((. '::" ' C. - .J 1,'( V~\~,~ to

f ~'it f-~ C1 ~ c:. >(1 ~//I~ "y 4 () ~ '¥ ~I iii rp


'I. ~ ~ ~ 1: . ~ )' ( , t II~
F., ::: y~ () ~ '¥ "it {1'1 ,').C'f.:~."t.~ If.fl< t: ~J~tJ'~ o~
dct~~ F~ (Pf(1~;: °t~4':1- '1:~ (? ..~~
~6 ~~~. .}?t (1 t 1 "i ~ G'
,,\fI~ 1j c)1~ Jf :I':r ~ 1( nC-.f:
"~ ,:2..1((- f.. Co Z(1 ~ ~ tic. 'FLt '4 .~y11,,' -.f. (, ~ *= ~ I ':' ~
~t 4~ iI1~,C~..f (, ~ ~ ~I ~ ~ ,¥ 5 .
·-'fjF-
-3 '1- -

Leotla 5 latA alol 0 m'aes rotundA

latA alol 0 masA rotunda. Eate 0 masA maron18 .


Pe l1IasA s1nt ni9te fl,o ri frumoaae. 81nt 91 f b r i olbe y
,i flori rO\1l11, a,lnt 91 flor1 rOE.
AIAtur1 de florl stnt ni,te mere fOA.rt.~ 1'0\1111. Slnt ,i
lIers mari, ,1 mare ml01.

Yamada I Cite mere mari stnt ?


Popescul Unu" doi, tre'i , llatl"U, oinol.
Slnt oinol m'a re marl.
Yamada I Iolere ml01 olh stnt ?
Pop'esoul Unu, doi, t:rel, patl"U, cinol, ,as e,' ,opte.
81nt !lIa.! )te mers mloi.

In afarA de aoesteR mal stnt nl,ts c~U, ni'9'tll fa'r-


rurH ,1 ni,te outlte. stnt vase oeVU, "R~e fa~~l;J;>fl.
,ase; out! t.e.

Aoolo est,e - un dulnll pentTU cArt.i.Tn dulAo stnt. .d' ~l­


time de cArt1. 81nt ,i cArti groase, .\111 ~r't1 f!ub~ll"i
. stnt oartl de e-oonomie, nreoum ,1 oArt1 d:e lstorie.

Yamnd1!. I Ctte diotionare stnt ?


Po-pescu. Un di-ot10nar de lb.lm ~nglezA ,1 ~"ult d iotionRl'''!
d", limbe :tanone.!!A •

2' \ L.5 - 2
.
>-1'--1 01 (; l' ,~ '1 ~ \,- i'-<--1 m
, VI_"]J > 6 '-'I . ) 6

. '-'I:;2.,t~1 L '-'I"~1 L

• > '}'Y-fl- ~ 1''Y~ c. i''Y-fl- '-'I?/'Y-fl- -'-'I "'Y-fl- 0001

H' > ~() ('_1' > ~ () c.~>~{) VI'?J) .() VI">.1".a 001

>-1-G- ""1 {'1'<--<lH1 G-~<--<lH-:1 \/1.21-(, cOI-:1 VI"(,cOI-:1 01


,-
>-}-<;'4l4~ ~1'(.4l4~ G-~~4l4f; '-'I?/ (, cOIf; \ '-'I"~ ~ " 6__
- - - - r---;
> -}- :t:1 <;, l'
,~ <-- +-I, c. i; <-+of -VI ?/ .~ R VI
, -
-- ,. ': : "\ "5R s '-' ...
> -}-~ ~ <;.. l' t,.! ~ G- i; ~. ~ ':i -:;21- t,.! ~ V\.l-. ~:~ : .L
> -}- > <;( ~ l' )<;( c. . ~ )<;( '-'I?/ > <;( VI. .. >V, :. 9
> -}- ,2 ~ i? .2 c. .i ; .2 _ '-'I ?/ .~. vi ... .~ !i

'-'I ,. "I :r
l __
:? '\( 1
"

-.f 'I T <.; ~, ''/ T VI II "I l t


II
> J 'Y i! <;. l' 'Y i' '-> ~'Y~ '-'I 2J "I ~ VI .. "Ii; &
1'-------

> -}- -24 (, l' 24 ' c. ~ 24 '-'I ?/ 24 '-'I .. ],j Z

> -}- (,
VI (, l' (, VI G- ~ <-VI VI '?J ~VI '-'I ,. ~ VI ' I

> ;} 'Y t,.! (, 1''Yt,.! c. i;"I~ V')~'Y~ VI· t 'Y ~ I,

/". .A/ /I .£- t:,


/' .. /:
O'!JJ .
2J 1 c. > f- ~ i, -/ ·1"1).-:1 -fll- /. , ...

C- > 1 (, "I ;1 -'· 1 ~.1'-:1 of( 'f/-


.6\
.
{' ~J .
\~l0 ~

~!(\~
- 6'~-
\

) '.' ,

G c. 1'1v~ :3-
I:. - '
V
~ b>tJ, Il> ~ ;) ~ - ...
'i Ilo Iv t1 Iv tJ.lvrJ~ ' II. Iv Ii Iv
,-.~- .

II. Iv ~;f~;\ i "'Iv ~. \.~ .,... >,:t ,Iv "t : ~~i,


.'.
't:i:;
, ,;~ ,
-?)
~.>~,. ,
~\..,ttlv ~, -, rJ '~ ~, -, tl Iv ~, -, If

~"
'I'
o c!: '.j;:.:O' 'c!:' ? LJ,." '~;,c:;' >

2 Ie tt Iv Ie: 0 ~ Ie Ii Iv · I'e 1':1 ~, ~ f~ 't) j ' ~, ~-:i ' ~';..,~~~ ; {


3 3 Iv 11 Iv 31vc.r~ ~ Iv' Ii Iv ~ Iv If ~, i; Iv Ie lv, ~,~ " 7' . ~ :>~ '.' if.
':, .

4 J:.lvttlv J:.IvV !' J:. Iv fl. Iv J:. Iv I;l ~. ' J:. Ie Iv .t. ., ~ ..J:." I;,. :(., I,r
, ,
5 C tt Iv C 0 ~ c: l.l 'Iv c: l;tp .'C: Ie Iv p'....., -) c t ; ,i .

..,tt U ~ ., 111v • ~l ~" J, ( tc: 11; -, /j


"';¥, .:.
, C.
l
. , ., .~\

" Iv (J
f,
6
" " 0
.
.
- ... .
;".
? ft ft tt Iv It 'to ! ,,, Ii. Ii Iv 'i. Ii. 1,:1 '" . l, l;, Ie Iv; ', Ii. I.' '~ :·U i;.,f4 ",,~,
)- '.', ,
~

"l
.
.

8 1:1 .., ttlv 1:1 .., U!· 11 .., If Iv .1;1 -, tf ~, 1:1 t, Ie Iv ~ . • -li \u'\:< :'~: .
..
.,
..
','

9 ~. ?'tt'lv ~.?O~ ~. ').Ii Iv , ~ .. ?'lJP ~ .. ? leA..' c:c. Jx....., , ill . 'ry. z;..) ,';'

• .' ~. ~ I .,: -.

0 .. ..,·I;l-Iv 01' ..,!fp 0:1"( IC;~ , 0 4. .(>{)' . :;~ c. .

1000 ~ Iv 11 Iv -It' Iv rJ ~ -It' Iv I'. Iv: -It' Iv It ~, -It Iv Ie: Iv -It' . h,.; .-It. A: oCi\ .
• • ,r:', \ _ ." ~ '. ,.

:9,' .:,(. f(: ,Iv '


~\ " ., 1

.\

~..... (

' ..... , I \'


"
l /'

s -.s '1
. ,

c, ~. ''''1-, ' >,,~


',l' ~ ?:¥' '
!:r~,,~.'
, \" "
, (11'~ ~i."

'41 ~ (,~ ;aiI£ 1--f ). ~~'


~f>,/,t: ~;'~J d ~ ~ '1 ~'~.:~ f 4 ~,',',' ='j i" lo#,1t.(-~
;:I
, .'

,'/. ,t. ''$?' ~))t, "t"


~t~b ~ ®It¥ @,~.+- c?l)~ ¥- @;~~ ~ ¥ ' @£f,~L'
fit $.(, '1- t<:f.l' 'Jt.:': ~!~ (,~~
n\ ~t. f ~ ~ Z~t.\ lit.~ -y ~" q.~,
. :<. .
"

O~L;t1f~(-£ ~t.h ;• .), #:t"~' ,


~L; l; ~ .~f!?,l ~('"w ~ ,' ~~
"tL ~ i1 '1? 1I11(,,(.-.f
._.- fi1{ ..!-4

(1'~~: '::1":: ~
- '11-
,~~' Iv (t t.)

" - I\: - C. J/ Ii /rIJ ~7$" ti 7 ~ 1" -


:2. _ ,-~ to)~., j.,':1;$:
- (1. ~? 'S1'711•
3. -
--./
11. If)( '/19]_
------
~ ~~1,i:
- f1 -.,/_ 1-.~"4 1.
'1, - It ~-.,/ _ . ~ ~;. ')J.
-) - Ii 1..) <. i11~ _~ ',~ ,is,.
!>, _I~ -1''' -'/_ t . _ ;'J~' _'")1_
L) ~ ~ 11f'1 f "P.

J (: L l: 1. ~ el) T - 7 '')1.-)),'' 't> '?%.- *<>


c. C. l~ ~ ~(~ tz:. "1e, 7)/' ;t, 1~ -I)v
£ 7~ C l;;t ( , <') :h 'J;§f j:;/; ) <)

'11". (- 11 -="/ t-, '7 j.. 1) ~


:3. ~j:i' It ('(') t,l)tt})l~
~ ~A..C."I-i +.:::../ ~f)~t.,
l ~) ;f Ii. 1· QJ ~ l? I t.<fi~I.,
-* /j: .::;.. ~ (~ L '" * 0

7 , J+);' I- It . 4 ~ "") 1}J" b; I] ;;lto


<'"J Icl t ( 1) ," ~ YJ ~ -t \1

J 1)'{ I$. C I <- ') Vi" ~ Y)~;J;- 7J I \1' (V) Ii 1DJ t <Ii' ;W, Y)~ cJ) ~I 0
Cda 159/1985 Pase. 3

5, ihfC r:. ,~iL"~"'. Jo. L.S-'


~-f~ -J \, 1 A.L r.
£-5 ''''' 'If

.•~ II~ ,
+ Cf/.t.. '-(v»\ ( c.::t c.. ~ '-1£ (?i~ 0~)
c.. @ (.. :~ L. -:-
(~)
c. -- 'r

"0 , - "
(>sJ.) ( 22 (c:: I),) ( <-:.:p rC:-tf) OY))

\ 1 ~ (1 ~ l?f} (,00 t,i (l"tf1 ¥ ' 'e


I, l. t't:,t !J-:..)

[f} E0 D!J ~ (g! OCtt@0' t3 LJ 'I


~''': ;l :> ~ ~j .) ; '>,'1: '''~ 1 ,,>.p :;1 ~('
•(, ~,~ ~ ,fL ~ t;or;l5,v2, ~~ ( ) (~ltlY"~ ~,i 0 ' J[
, <)(!'t~f$ ()c~~) O l"l ,7)
5 :?,L ~ C) c..\~ <. "( ? 0 ~7 ,";7 0 ~ \,~) '~J' 4,(f; :' ",*, *
( I ')

","I j:"lf~\1
, O~7 't :;,cJ:.I ~4 ':.ti,.':(!'
"/.
(1,

(;p
*, ~ ,~ 0(1 ~ ~ (1
~'~).~; :t, @r~(p~1. ',;7
'iJ
'

"/ ~ (, ~ fl; c. ':J It' ,,\.¢ ..~ ') ~ (2) ,V''- *~)CI!J k (tl'l ..\1.,~ @ ,(1 ~ > '5
~f- f,l1 ~ ~ ( ;t If' ~01J1lt: 7+) ~"tJf~ .r® c..oV2'}~ :'t,T ·Cb'Uf 'i)
"i~ 4~ t":tl't;)®~(1'1>+ .. tt4~
'). ~"t J 0 (1 ~I c) ~ :t ~ ~ @ I ~ >¥ "«~ tl @> (1 ~ ~ ~ I J.'1'l-1 '£
'6 ,l(~'?'~ffi l-fl 'f.\1(-\~,J!®(1 ..cJ~ "i).. ~)l.·~ 'ti1(-,~ @)Jf.(l~ ' t
"~1? C1 ~ C%> c.. r.. '? ,,¢,,'":. t ¥ (8lq ~,<t-\~ ~I~, ~ ~'tl (29,(I ~ <1} '1
"(5. ~ Pr *-a. 'tJ @C1 itt~ :~ , '7((~1{~,L-.f @(1 ~ *
'('''"
,J~ ~
"(Lt Cllf . ,}t1(.L-.f:t&;Z(1.*C,
• ~ ~
~I(( ',(ra'
~
7;(( ') ;' X .\':) ~ ~ (J 'l' ,:L·Yfcr).. 0q ~1'Pj((1 ~ ¥,45rt. ~lcP toO ~.J~f CPo1jt IE
.-"> (1 ~ ~ 'J ~VCf 2f ~-¥ ~ 1..)1 ,;/ +e :5' r i C1 ~ tJ 't;
. J1-l~~"-;; ( 17 ,)I,,~ ~ 'f ,mvnf. <~ ('1l 5 ~~ 'c \rq~~ ~ (1 ~\~ '!:j? 't
'Cl~ ~~,c;t ~Jr~~ (Oc 1;t.""t1'-) -I

- :?'J.. - C1 i'¥ '"'t 1:


-YB-
.t1~~ti ~t-)~~ 1~1:1,&/: t'3~y,1"
b Ii"
tl( rll r ~ a~f~J t)~0" 1~ ~,~ ~,j ~ i;1!,J
*'
Itt1\. A I r ~ t I ;t J l i ~';: ,,~: r: ~'1 :* t)\J
L4 '{/ '~Ii ~ ~ 11) €I .1'iy~ I~',¥,#: .. ~ J 1 ~~..J
if;',\')(? 'If., to l rj t" 8 7t. ~.: ;·r'"4:1t 1 ::\' n " .
U\ q} ~~ #r~ ~ .~ (:1+ -(;' 3~;f jT}~..1 '
1"

.1,""1')(" r t) LJ i 11.0 ~I' 11 1.,(: J' '11 t!.G. -It. ~ f .!i.1::"I:


J .
(il"£?il"J
tL, (9 r )~ 'f t (oJ. ii'~ ft 'i,1i" "~r9 iO~..1

t'",.:t ') 'Jij ~~ B t *


4"€Jt: :>k :q IE) 10 .ql::~ ~ i' ,'4' ,;'if;/; *'
::: elf!:: 1,/h ~ H, .:t. . ~ Q t.:::. ~" .t, >h ~:J p,..J
tLt Gl ';~# 'l I~ ~ I,]:- ~'s 1':" r}~J
'(j.?, ;;1w L)

;t!,\'.U ";";#,,> UJf1w,'). -~<~'n"jI'J


!lo III r;)' II f1 i,t>ij. ~" J 7:$1 ~.i- 'H 11"'.J
.1;',\0 . : \ , r oj; 'I 13 iiEllj~" J ~ 'I ~~') J: i\J
el, \9 ,. J: 3 'c." ~ 15'1 '\ t, • '3 i j1 ~ ~ J
;t;"'\"A' r ~It,z., t";: '1 't q ~ W't!. "'. -:; S r~ t I n'J
eLI tB f"*., 11'" 1i'-'t.:' 3 4't f,li, J
It,·,\'~? r ill 11'<. t"::~':"3 7/'J.;t1'J .

t1-! IfI ';t. 1,; to f1 it tJ til>:). fl sl'B k t" '\~ II H r;6~


rr,o ,\' .:t ? r 11) ~.ttl ;. t ) L.. :; 8 ~ 8 I~ ;.' '" z.-{/\ t} '! ; '9'J

3.2, L.£.d
~ Y 1' - .

. Leo~iA 6 L8 C~ or~ tf! treze"tl tn fi'!'c" .....


dl!lilnfl8~~ ?

Ylllftlldn t LIl 019 orlLte trez,,~ti t n f11'10,""'" dlm.1.n".~ta ?


l'on",seUI M~ trez.;so ·fn n"ol,'re dtlfttn" .o~?t IEl orn Q"BII,
Y"III"d" , 1,,, :OlIor~ vii zHnio 18 11°oa1ii ?
PO'Pesou, L" ,00'l Ill vin tn f~,;,orlre.1I1. III 01'11 nouR.
) Y""",d.. I
Po'()es01It
!iC'o 'al,lltnOlln'f! In nouA ?
Nu', )'IU .tn'cene 11l nouA. 'noen"l 1 .. nOlln ,,1 olnol-
I. ,",r·e~.,oe m~ nlltlo ~

\ Y"",,,,," I Ln 'Ot' '1)1'7. s., tllrlftlnil , eo"ln ?


~"n .. BOU' J..unell, mar1·e14, lderOU'l'f!" • .1oin '11 "1.n ..... "'" '"'
t~rlllln" 1a orll trei. Stlll'bi\tP. Be t ..t'III1.nl! 1 .. ot'"

\ do~·nr"B"o" •.
TelllAde , PAU.ZIt de' nrt,n.B " ,001 it 0"111 d .. 'O lt'll 1111 nllt ll ""til ?
Pone." ou, p"!Jill df! nr't'n'B " foo1'U " tn .1" ... il .. " O,. ~ .

I
Tllllllld" .• Pe. 1:~ n·.. or·A t" tntoro ! ",11nf o 'Io"p.A ?
Pon""ou, ~aAl"l iliA tnt'Oro. ,,'1.11'110; ne 1 .. 1)1'1t eln"l .
YalliAd" , 5"""ra t·., dllo', ",.,, ' un(\'evlI ?
Po,.;'e p'tm" Nu, nil itr. d~'o nl·olu1'\d'e . !'l~1I 1t';"p.iI.,
YIt",,,d,, , Pe 111' 0" orA t" 011101 t n n"'( !r r- l' ,," ri'l. ?
PO'lJf'.'I!omJ' tn fh!e"r" B:f9,Itl''' !!IiI 011'10' "., 1." or" ilnul! nnr"","o".
'fa1liAd.. ~ ·'DlI.mn."a:tR u~e lIIeT",t ' " ff..o r r" 'h;minfoA ?
Pnll'e'Bou, Dumil'l'101l.. IIlllr,. tn ll'fIl'O.

..

3], L.6 - 2.
- y,j-
t,t""
<'

Joc.uA.Jrb
l
V't? \{\~ . c: (;' 'fi'fv
?, 1;. Iv 7)..'\'s. ? tJ: ~11\~ ~ 1i ~ t;' ~ .(, l" J.S ' .(,
t) ~ V"i- ~ Lh .~\o.{ 1-) ~ C· c..) ~t:;S''('
l t~ "t,l' '"
. ~..., {~ ~,.(; . t: (.," I ~ t.... ~ 'Iv
~ 1" I.., 1.l' , t /.. , 6~1..w ~ 1...1," ~ ~ t," fi ' .<.
- J?

ft. $.1..;1/ f ? i-Iv i\Uv j:. {;' j: t;' P'~

s. ~" tA':':? ~ ",1 \ I(.. ~'~ C' ~" C'~'~

G. 3 ~ 1)"~? 3., j\~ ~ ,< c· "31... C/r/v


7. 1; 1i v."1- ., t; ~ t\l~ L 'S V' L ~ C';S';(
~, ('J. ~ v."J- :, It, (~\.,~ li-~ C' Ii'" CIS'~
'j. ~ tP? -r;',t ? ~~?I~\{ < C' <. L~';$'~
,0, e;.,. ? 1.lJ. j C' .,.., l'\~ ~ t;'~ 7C' 1;:.,. ? C/1~
7. t ~ 1/t1. ~ L"~ ;~,~ ~ t.,: tl>'{,
8, (1- ~ l~ 1 ( .
10.
t:: ") ~~ ~

'i : 0() t::. C'


q: '0 <. G' C·(+)., ,~: Iv ( 1 ~ .. ) ,
1:25 ~ c· t~.. U'..p?, .....,!' '1\ Iv
~ : ~o < c· :! J..., C' ( '1'1 ., 1'1",Q/.... J <t:; 11 (,

1 " "-16 ( e' 1. tv ~ 'f ~ -3.., (".: Iv


9 :5~ (. (' "'''C'~), ....'
... . " l
~\ { } e'er) C; 2"(~, t.., ;t i
l ? ZA' ~ f.J. I:. s=, ;, v." I ~ Iv 1: ? '(A"
I ~ --S t 7().·' 11" ') ~ -) !A" -h' S- ?'~1.J.." ~ "'I J:: ; ?A"
t <t ~ -V:' "! A.J 't ~(j' i l. -) 'tA,-
s",. ,-, b-3
'"t '*
j,~ ~

It: ;r,
G
,,~
l-e ~f. A;8
~oi
(., .•1., &
/'l.."t..
,~ . II
..f!/
f}~
":t.t
re
...,
".
~
.,' ¥8
.:114 c-n~ ~~
..
'/.,,2. ( 1 ~•• >lf11 ~€t - 'f-I k I- J< ~ ~ (0 ~t *~
n I.. f f'~ ~~ ~(;,~ -:- + ?',JI (l t t}1 -=-j.lf.

"d ~~,¥41- ~I ~":"+ @Edt~l=

n f. f () :: } $~ • "1 i+ f i 11 00=: .•1, . I ~q (1

I. . Q dt* (1 ' (1 ~I
GiJYb(jlp O(\~pYVrl ,IJ~ :~ l ~ t c1 G\~ ~,,~ ~ t

" ---.:..-
) f} t ~ ~ .J ~I ©('j) ~E'?f (~" (1

°l~4i:,';)-e) :)~t;/~ '(11.1


'~}t!t ~ 1-,+..1:f:1
P'
~I JiEIClJtl
. .- ,...
)S.v-t
. .ir .C~'

'l- t~':i @-~t3 ~ ~~


... ~ ~~ -
(1t tIl :)y{
- Y'f-
A\.
::£ 4-1;
::tJ p,. " ~ I :',

, .,
~ ~,!.
f3~ jJ!,
~rMJ
,
.::.,. S? W'
La) f)."
8 ai'e
,

J ~'J" ft t.}
',. L It]. ' t'_e~ Ie c8! ~Jt
.( . ' - -- ~ y -+ ..... , -tt ~
3, _~

~. _ It 1~~~./1cij g{! ~,~ _-~ ~ ~ ~:


,)-, _ I '.."

6, _ (1 I ~ __ . *;i ;$~
It~)) ~ 11.' _,~ ___ ~Y"

/.,) c,) ~ _ I~ ~ I:.tt .. -_ ; -(t{,o


J ,

7, ~",»t. ~'I ~~"J ~\/ ~It ~ ,s' "\ _.. ;, P';$:


t1.t.) .. -- .. 1.1_
l.H) ~ i ~\\)lt.t 11'~ t / 'r," ~ "\ t _-_1. 'tt ("
r
1

\
J-' ') 'L~
,~7£ +.~e Ill- {j! +¥ = ~~-
('1~ 2 ~,JX 111 >) 7:l' ( 41 , 7 >~) . "f,'f ..1 (~\ ))

. 8 ~:ttil·rn~L!J·l1J
\,:t >l:
("vp)
~l~J·W·8 .
,5t "'"J.-> ~. \I ~ (~::l]
"(/l.,¢. ~ ¥. SI ~ !J ,>lSi $ YJ ~I ( ) 'i,i ~~1' ~) 0 '.1!L
'1~~ tJ~)~ (j~u~,-~ ~'Yp.,~ '~I • ''1..-r tu) ~l~f'.-¥8 tf1
~j?+'~ ~ r 't~ , ·n~ ¥..t ~<~ ?,..st 11 ~UB<;; 3;8 ~r'l~~ ffi '01
~ ~ ~ ~.: ~ '-'..¢ ~,~ !/8 "" ~\~ ;~ "it it ~ 'l '7j',1; ~£~ Q

'l.\; .:- ,,=? ~:t ~J1~ qt '8 ·~l l.{f~ 'v ~ ~8 ('\",$ n ~ ~ ~ , l
~rt -t t ~ Y to \"
$.~ ~.~ J ~y ,8 (1,t ~j)t!t,. " . .. -- +.;. ~
\; f(~ i,,~ ,J'f. ~) ~<tl. 5 ,<I - r<f -* l~ ~).:Ji!Y?,~ l'l:;
.
~J¥!) ~., J.~L1.C.f(~) ~J,:J
jI
.
~ .,~~~ 7\~ ' ·f · ~
r- ; . :> 4
-:1::f:t· .\' ~ (1 ~ 't/1 ~~ l~. ;-~i-.~~l-\,7-:-1 ~~~ '1f..f! t):t~)' ..\'2. ~ '11 ' Z

Cl (.1 ~~ftt<'1 ~ ..ff~, ~ ~.~:~' ~'2 ~.I . . '~i~J:'


f- ~ 4f;.J t> -<;~2· ,J \( ~.~ . ~ct,r >'~1 \€ o~ .t;f.t.'1! .~ )~.) - (. ~ +
'fJ 1 ?:;l 'I" !,rtt~~ C;; '2 . ;tit ~t tl;t tt·~ '9 ~ ¢' t- t (1
I'

/J ) ~ ,,> Y to}- f.t~4<~ ~ S'~ ,,2. ' I ) 1-,> ?'~\' ~ ~~ 1t ~~ ~ Y2


'-6- Q~*~1",~ "5,~ ~,2 'r¢.i;1.~: ~'7~~IB 'c :JI~~4~
~jL, )4 c..>,C'1 ~} ",~~ '~\~.;~ \..#~t . ~~:r .J~ ..~n ~t.Jl ' J
~" .' "(1 ¢~~(1. 't""~"l5,,> oS ,5t .r~ ,,::;.t :j' ' ],-

n t :{; It Yc:\~ Q),';). ¥


"1'.~ ~J" ~. ':f. ~O, Y ·
:1'H1... ""~)ttrCiC{(I~ @01f.®*,),(1 ..¢ (J)¥~.~.! '& ro~~'(1QD$-7
'1~~¥(100~ ,~ (~(?(1J r~i.~~ .k2<'1 e'@?~~ ~.;n")'.:' . ®l~i;j'..1 'J
f;tt;1',)' g.s: ~ @ ,'J"";f '7.'t4 c,,; ®1 ~GfC. '§ ¥~.4 ttJ~, ® ~ --= -l- .
@<7~>17@,#*-{'-7 ~+4~l~@:J~®~~7j~ 'f O$~~~.
® () fu;.. ry~f.) (1~ ®;t~~ 'i=' O~~~I.~ @.,';)¥ ~~(1t @1 ;t~ "
"(1 C tt ~\st i ~,.qSt2 :::/0' r
-7'9-
.f7 iJ \ <P, lj ~ 1';1 frJj -fve /~ '\" ~ 1.11
;th'::t, • 't.c i\; Ii ~ -r;Jl 'r..,;': t J6;J
~i,'!1 '", Il Liii
~ -.t
II '
~
rf:' t, M 0"1 r..,,"~ 1. '--'

>{ L?~ ~f;"'~/'.:p'~


',.

i~1+.,. T..,- _ "


r L.'\ ., t:7 ....t / 1..: -4L...".:,'::j' '* .t"
,,7(.., ~ l' /.f........ It. '1,- (l; /(:- -\ d- rp"J
'. Lo • ."

*
0. "

,'-'-t rp' ;~#:6) 4. ('L',t' ~"tJ.~;~ 1!; ";'~1."


\t,',,':!.? r 9t:::' 17,(, t n~· ~' '''';'J1' P:'' •
tl.( til T" L I ~ ,~ ':"rot <. ft .; '; 't' '~""#1•.i
, - ,

tt"''fA 7 r ~'\l/l/I' 171: ?-,,! ?_~ 'f1.'1fi;: j


~ ,\11 r ' h 1:: l~~' ..., <']'1.)
It;',,':\', ~ ~ ;:"It "-OJ :Ii. ~ t :(<J-~ (1 1.1;J . -

u.i I!I, LA,1:' .(..i ~"+:£'1. !t i<.A' 5•"T! (:"! f6 H.J


,t.",\' ~?
T

! -h t:' " ::." -'''Ii'' i,;r. 'J$:M-.." ,


r
i-

11\ tB - r t )'t1~) 1 'IS" .::!I.. ... ~<rlt ~;6\, f :f!t.J -


if;' ".}.? • ~1ij"f f'4.1 ("~,,, '\"~~? (.1;1 #,. i
iL" I'B .)' ~ J.~ T st'h' .!;;I>if~ l"4-h;:l~;1,..
, tf;',,'~;> 't, t. ;: tt. ~"t"'; Lit";I)S',j
,11l ,-; - -;t l) -r=: ~ tl./I.:I..1
II" \ I

,-1;',,'::1. , r L)., l~1;i~ ' , '., , ' "


I'll 'f • .:t:4fe" ~·.:'·~t; I) "F"~3-).7' LI'1'J
it,''\.~? r ~ti ~ t 1't-t:' 6 ~ *1 /S~J ,
' 1

I"il r.t , (t l) 'l. it f. L 15- L ,~'i;.~fl ~H ~ ,'t'H1-I,


r I

t »"~, ~;j.t
. 1. \""'* ~.l. J - F~ ~ H 1\
- ,
~ 50-

LeoJia 1 Ce mantnoi dimineaja ?


"

Popesou. Dumneata Oe mantnoi dllllineaJ'a ?


Yamada • Dilllinealamantlto pUne Vi oul!. Vi beau lapte.
Popescu. Urme mlntn.o l prtnzul ? .
Yamada • Masa de pr!nzo ml!.n!no la oantina ,00111.
Popescu. ~i mas.a de searl!. tot aoolo 0 ml!.ntnoi ?
Yamada • Mu,masa de searl 0 mAntno aoasl!..
Popesou. Cilts faoelllt~area ?
Yamada .Eu tlt8\l111i gUeso.
PQ'Pesoui Cs faoldup/!. oin1 ?
[II .Yamada , Citeso slanl, apoi IlIA ult 18 te1evhor.
Popeso'll lnJelegi ,Urile de: 1a televbor ?
, Y8II&da. Hu,' tno/!. nu tn$eleg ,Urile.
Popescu. CIlII cUe ore studieZl .eara ?
/ ' Yamada • Studies' dcu1 ore, de b opt la zeoe.
Popescu, Dulln.at. raoisport ?
T&\mAda I ])a, joo teni ••
Popescu. elncl jooi ?
Tameda I Joc .tmblta dupll.-amiazA. pe terenul de tenis
al oblinalul.
Popeocu, ~1 dumneata te ui.l 1.1l televizor.?
Yamada , Da, IDA ul t. AsU-searl, Inel, nu mil. vol ut ta,
11 vol eorie .amei 0 Borisoare, apOi vol as-
culta un diso. '

3, , L.7 - L.
- 0/ -
J: ?c.(.
*'t~ LI~ ~~)~ ~.'~;/C'fo ?® 0)~1ja

f,:;~'tJUljY ~t' ~ t , ,,, ~ -; ;S~


~ ~, l ®
~?<'~i '1 ,,-'

r. ~ t,.'';) ":!l - A ®. ?hiS' , ; ;I Jj !


f., t q i J ::':l -;?\!.·
tf.t\ :.~" ~,,s', '_
61 ___ ~ -tt:/y
.

t' ~® ~ ~·'ri.1v 'E: ~;~'; 1)~


~ li ~ L ~ <~'?i)' )i' ~"'/~ '- .4" t~". ;~"

,f,~tti ~:'I,~",,@ ~ t@ L.~t~"~~ i-b'Jfiy"

'ih~ Lfi J\ l~ ~ -t e.~~ '1"~ ~J:? ~ Lj.;t


. .
?~ 1:. tr~ lif1@ ""Zp'~1!. t'~" ~ro
fl~ ~.. ,1.~@ ~tt~ ~""'t!5:
t.,H., ~, ~ ~"'i 4.,@, '~f ~~'11.

~ 1~ ~r~ ? ~~ ,&, L~ 1~;·o


-
t-))

~f.:.U~ "" I,O~t t:.t~"~ t~'\"i1~ ~L 1~ ~·t?l:.,,-)'&.


U)~~1o
EI'~~\' liIvO) $<" 7 1
' ("'<"I1~'~ ~ ' ~~~ r. ~lh.t",~ J j-t.t:'i
%It · . .
7hnlt t~ Tt.t,"l ~ '11o L1S'L ~4et(i ~t(t ~ O I
~~ ••. - ~J , (-

·4 :t. o
,. :a. - -- .9

:51·ft - -- ~2.' ~,6 t->- .s If' ~8 ~~ / (\,,~,,»


h~~6~~ /.l21\")., Ie. I ~ t~ / ~J"ij<,,~ /,~1¥\,~
(1 '$

"it--- '3. -- CI"Y*,~ -" 't.>- (~ (H1


:S'ti *' . -- 1. , lJ ::;t '~, .~
"it. .... ~ 1I"'t1).$ .... ,. t"-(~(1(1
~.. fll.l.·u 1 ... - tl:.j ~~ 'i;

''If . ,~ . . ~ - - ,,2. ' *" ;t <.ft i'l-


a.c.;.... J F=, ,41 ~ <.f 't
,(1,t.) 'Y,!il

>.~ <,/- WI
) -,1-
~
151

~::t
+ c~,..
~ -oft " ..L( ~
~~
"2 •::f t ,~ ;.7.
. /, .\/ ~Et '
'll'2. fl~ ti
~~
~*
~\f4;

,,1 ~,S' ..
~¥'
, (,\;

- 7f>.9 -
'(I\..~IIL-)

1, __ , ~ r ::""3 J 1>' I'" ('~' (.),J 1: /..) *.4 ~ (J ..


1. .,},t:..l (t. t~) 8 ) \ ~ fJj ~ ~ ~~ .2.. 8~!'rf #")
~~ 1+ ..:.v.~ <A. - _. /.r) 1. !" J ~ t:.: h: '? I.,;:..\~.,
'.
+-_
1i<~ri. r II ~. -;ht~ LIJ t~ _ ~ ~ ~'I~,{,e ~r\111.
s, *-~, +j'? _ tk~5 1o €. ~~it'~ x;r~ ___
1;1 ~ i ~}~ 7. 1h '= ltt ~ (.) B :::..at~ "\'V/'6
*'
L 1. t&> t, t:. U; 8 ~B I~ - ~2,~ _ )~'i:~! lty•
.K, L ') L~ 0) \ ~~' ~ ~ ") <~ Il j ~). ' v-'

L _~ ~.t.l~ *""i'" 0

~ . ~ ~ L(t. 1: I.) M~ t 9ij: I : . 1,1'~' 1. '


:3 ' 111 t ~ ~,~ '!,;(j).),;t t.
q, t· 't ~ 1'!! It ±.&
0) (.)1- r,.
j-, ~)A,::': ri ~ ~~i 1.
6' , th ~ #...It -&t ~ l> ) \- :"A 1: -,\,,~,p
'1. -+/~lvf'"J 1.1.-)8 ~~!\ (;'~:1.
-
~. 1;t ~~ ~C) < ~ ~ It ~~'\..'i'1 CI
~ , _......e.---_
A ~ '- t t.JS~'
--
:J - t ~! 01 1; ~ y~
t\), ~f:. LI~ \~;f.in
- -_.__. LI <t:~' ().~ ~"ri~l£. ~A,"1-' . . '

\" ~ (S l! ~ II "\:'-<.,:1,-) ~ l ~ 1 "


(2. ~t:. LIt I\~~I (~~'tf'l! n'~ ~1o
- -
..t, 0 I~ tAt; P'" ~ &. /.-) ""'-~ j /.r) 0
1. r-*. ,-, i' 0 ?h.:6'? ~ 1;J'.>l -t! l...-oJ
I'" t. l l,l ~J *--'-1'-"0 '-hif1 ~
'a , f'I~Rt; -:,e-$jO ~\~ ?1Y~:.) r\)I..,~, ':"9~m~I~'JJft{.J
:::. 9~ 0 it,p ~ i ~i).J 3, r~h r~/j T#:tO LJ: <t ' ?C)
,
¥-<, . L I ? r
°4t~~ ~j-C1
~

, . ~ t~, l:jl
'I-
:.t. 'It ,l>¢l
'
ci~ Li -Ie
l.:~1 f
drit fiI1 ~?~ P '1 1
CI

l'
rr t.1,,~ ~ , LJi1 - ~ .
'>'.J) ~
l1-- 'If ~
('(/ ~ ~.¥,)i ~.17,4 ~l 0 II
~ ,,2 :?'1 t.t> - ' 'I,; ~, L t ,~, '$ ,~·U '5)
H C~ ~,~ \~ t-' C1 c.. 'f: '~
~C'I' ~ t: 'f t-) ~ t '!, , .l- .H -:r ·t
() (1 ~ '!f f' ¢ ~ ~:'t/~ ~~+e (~ C/) (1 =.t. ~tI '..at
(\ t t ~ If' 01t ,,,rfL. 0
$.,,~ ~?t ' I)' "f' ,~, ~ li1¥- 4t 'l,
~61.1l OI~1.f. O.':l ~ (}~.>:tl 1-J1;to/- '-9
"6 , 1-t 1 0 ",~P'Y1 Dl='1- O.I), tJ\.~ ~ ~ . fJ1 .-=)4fo 'S
A C~ (1 Ol"ff.4' CO ~ ~. CD ';;E+i 't11~ CfG 'Jj

I'll t1:~ >C 01:; *.J ~·,1 At' >G Ol, ~:t ~DIft ,::JJ

*.
r" L~ . \I;JO ~ ~ ('>('1(1.J ~',,~ t '-'"1 07 't·J"~~,,tl
- :)0-
iff ,~\ -tj l f:;J\
n.., <'=-1"\ 1W ~ t l~

it"'\'H r L4@-:l4., ;,1}/E 1t ~)' }/.I-~ < 'l''' 'J (O:J *


til ' Ii:) '*,t.ll~ 't;!f., +=-'-1 10 )/.-<=-7'"..t:~ t~ ...
d{"~l' 'L--:?:..,"'. 1!f J~/~ "' ; tf~~'•
T .J

d, (f1 ,. ~ !~I ~ U'- *'.~ .L 1S IIJ

;to''\' ~? • 1>,f .. ~J.£ I, tj lit AJ


J., IB rltll~'(J" ~1t1~"*:1: ll<'J

;It"'''J'H, ~ ~ lH~ ~"" I::~ "\ 1fH ~ I. 7l1'~


J.j \9
,t,''1'~ 7
T

T lI,ra (~ ~ '>7 0 ~ ,,, 't ~ ;u;.;


J, It! r ( .; <: ,,"'\ 1i( I:. <t, '9 ?.;,- 1" ~.t H lJ< Il',
1\"7,. 1" ~1.l ~ l ~ ~~J
,1\9,,\0),? r ),1' J.. 'tIt tt" ~ l ~ " ' ..
d\ ffJ I" <.? ~ :> " 1~ t (I ~..J ~ t ~ "-:l t.f: ~:J
if\O~.~? r~1t~ I)'<'~,;: tj~ "'~ t~·.J
11.\ CD r ~0 . tli..Il 't"~ "\ f5~ '1 t 1t ~~J
\tr~~, r®" i'.i,~tl~.,.1 ' .
J, It) ., 'c.tl~ ~ @O) J... "t" 1j"'"J
ttoI\.~ I) r .,"It, #' \}., "-1"1"J .

lL\ I!J T 1 t~ 'L" ~:;."" *. ~ 1~;J


rt~'\"'A? 'r I; t) J 1"*,.1.
~ \11 1'- ~\Q)<'s,,) ~,.: t11Yti;
Jl\~ <." ~~, !i;l/~
- J
"*'3'" te ~"~
"
rt-,,';I..? T -

; 1;. .IL:: ~ ~ ::. 7,\ *y l


I II JI, .!; ("
CI.J .

~ aJ 'T 1';f:" j.( to )j tit.. ~ "' .; t" c'IS' ,, ' tT H l ~ IS:~


1 t .:. - r (.)t"~ >1,1: LIt · c"2'\t -1j:;1tt.,Z/·t'll1~ .. ;s,~
qa l.~.oJ ) . .
_ 6 G-

Leo~la 8 Pentru oe iii venit tn RomAnia?


"

Popesout Domnu1e Yalllada, dumneata clnd ai venit tn Romll-


nia ? .
Yamada t A.m venit 'in ROIIIlnia tn; J~brie, anul trecut. ,
POP88OUt Pentru Qe . • i v~nl t In ROillnia ?
Yamada .. A.m venit ' n 'studt••
Popee.o u. Ai venit'" st'udied ,oeanum8 ?
Tamad" t ' A.ID v.e n'U Qf1: 8.tUdhz eoonollb.

Yall'l~dll t Domnule ,POP'h8'Cu, . unde " f(jst led ?


r.
Popescu.. M-alll due . ,In'ol)ort'•
. Ta",Rdu .In dt'um. 8'Pt'"aeroport, a1 "'era ou tp.xlul S8U ou
autobuiZUl ?
Popesoul ~ AIII lIere. ~ 'aut:Q~zul.
Yamada. Pentl'l1. 0'8 te-at duirlB altroport ?
Ponesou • ."-am 'd us ,ail opnduo un '!Irieten.
T'lIlII.de , Und~Dl~ "'net.nltl acela?
Poneeou. Se tnto~e/II :'t>7\ THltrie . .
T811111dal Dinoe ~rl &ete? .
PO'P~1Jou, Eat'e bu~~r"
Tamad.a 1 Va vent .Un nou In RomAnia ?
POuesOUI DIl, va van!.
Yamada 1 Oalll ott V!l' a'ta tn 'Patrie ?
. Pouesou'l In ~tr.1'e ' va eta In jur de 0 lunA, ",,01 , CAm TI e
10, luna v,1i~e"vlI 'v eni din nou !n Romllnia.

Yamada I Ion, ,i dumneata ai me~ ieri ~e undeva ?


I an • Nu, eunu 'I!m 1IIM-S niolunde, am stet aCRsA.

lfS. L.8 - .l.


,~
iA
~ 8
1, ~ ) ~ p'."J I, :;> l)~) 23, (: t~. ., 'j"" I.,..(~ .~
), I~ iJ'" ? ~, ,1-, ?6'1
'. :J'+. (~C· +') ~ ~ IS I
3 ~ '- 7)'" ') 3.' 't .,/:r' 2S. I;: lq,) ;:."{:,. <
;
'f . t 15'\'")
~, J: ') "/:J' 26. r,: t:'4>? ~3 «f~ ~
(
J , (" ,/;'''? S. (.\ " ;;5\ 2 ;, , -~ I~~
""'1 J
j
,
, / -i'l
(... 2 •
'i
~ :>
6. '5 < ~\'~? ~, tl,.)t6' 2 ,S:, t::. l"",., f1'~ f;. ~
7, l "5 ~"') 1, ~~/)"to 2 ,. 'f; <,~ ~
(~~
2'. It ~i6~'') ) o. '~(. c.''t :) ((: 3
~~ <. P""") 1, ~ ~ ?>i;'}" 3/, ~ I.,.. t:~"",-) t-I~ I<:~
1o. L"'i' ? />" J Ie. '( 1..'>.1:x' ?, I.; Z. ,I~ ~
If, C· oJ> ~t. )'$'J.S""?
I, .C.'+; t.1'~~~:~
1~ , C'.." -) t~ 1$)"?
I'~ , C-.,,·, 1ft 1::'.1
? 1i.1....p--; H , C'~,· .j'i"--'~-S
I Cf,w·?J::·,.,.,,,
(,'>'. L::q,,' ~"t';.) ,
Ib, ~"'~'?' 3:<1;~~
/"l, (\t ? ·/t.')I~ '$
I~. C'..t:.') \I~ -;. i·~ ~

I~, t··~-) < I\: ~


2(),
.
(1.")1;>'

2./, (~(;~7(,)~{':~
22, I ~ t:.+~ (~( ~:)
1(;, L, ~ -J
ri ~1 (1 ~ ~ "'t -t11 (-, S 1" ~ "'I't¥t ~ 1" " '~
.\ 'f~.( .

c...JI (1 $~_ (',,t.H') 5 C.\\~I""" ~ c.J., "'1 ~ '-..H"'1 ij. "1 ~ ~ll(tI'"

~.n l (1 ~ Jr.... ~<hl(15 c....,l~~


\
~~1 "f ff- ~~lr~'Yl- '~~14

C:(Pi=- ~~,
l. c.~ ~ - ¥l \f ~ ~~ ," '" ~ ,'t

.
('"'1.'11) 'Ytft"'t r,t ('7~) <..JI.~'Y ¥' ry\~~+I'"'1 ¥ <'>'\~) ~ ~)1 ~ ~

( ')' \oliO "'I t{t" ~ (.,,+1 ~Si.\~ ~ ,ft ~ cf,11\~ , ('>',Sl~ . .rt c. l1 'S
-,

~ Cf
( '1 SI) ! i.j( f . c..1I~1105l '1 ~ ~"~~#)/~ <.7\(1) loSt '-:t 'I)

~(k.
('I'I <t )') 't/f~ ~ C."~" $/'7 ~ "\Y~rI11 "I ~ ( "1..'1 ) ,cj '- -Ie '(

~ (. ':;' 'll

<:. ')\~ ) "t 'tf' ~ I (\I~h~ ~) , ry,l l ~ 41, ":./ ( 'Y,St) \f' Co ,~' ' ~-

~c...,,~

( 1', )£) ') -f,-/ 15.l1 ",,~I,~ ('P


I
?W<;;'1"(1' , . $:1$.(1 '/
~~d,< ~+"-O ..... ~~alt\
hr
-J"; -
_ ()1 - \c"

t", /,
,
? f.l ~ ~) ~ 1 t ,j.- ~?
."

(
;S'~"1 0,
/J'<'
(" 1;, ~ ~" ~ y 1;1 f <:'

t I ~ 1'.1 (; '0;. ~ tt'=r j1


? ~'$:1 i?
~' t.. I~ 1
;: t.~
1~\
\ \ ~ ~ 'tAli '-1 ~. ~ rl~

.~> '~~; 1 j: !,
Q~ t1- t,;'-;' ,t 1 t~, t:: t~
1/ 5 ?< , .; ? " ( :3
0-5 <T)"~1 O). ~
i? I~t.)~;r i1 t .) 3
~7J 75';l ? -: '1 ~~ ,~ 3.

,1;> +ft1 ~3
1" ~ ~ 1 1)J ~3
e. ~ w~1:1 '~ ~
t:.I\' 11 ' 15.1\' ~

v ~ ~cty <~
l, 1. P 1 ~~
4,B', L, 'if -$
~(> ( t!l)
tID
:,
:;.
{p ~ 'I~

r:s "': + ("if. ([3)


*
r... .: ~~1
lrY;tt1
~.¥
(1';;.) . . ("b ¥r '.
. ~¥ ~~ ~
~-';;'

~ ••~ ~:::t
>-(1 GC tk
.... "/

.~2fi ?Et li
~~\:- <.:V
lf~ ':.Y ~
~"i: ~,~
:p;~ <~
Et

~v ¢. ~ F \-.£ -= ~ -l(~t 1.l\)' <D ~

<:> 1. 7 ~~ t~ G!', ~ y\ I 1: ~ >.t~ v.~ ~ c; > "tl 1 =;t 41-


';~1 t ¥ @ :fsf'1;, QJ ~ t ~ '.j( f.} 1 :) 1ft
) ~,.....,..* (2)1 '@~:2 :~ :CYi ~ ~ -1 ( -t11:;t ~
e =j-'

"~ ) ..2.'7 H- ~~ ~.I;. (t;: CII 1


(' ~ 1 t ~~} ( 1 tl
~1~1 t~-~~ v~:Y > ~~-t. -c.1¥~~
-03
_ 61-

t~~\ N 11 (,)
1. *'1:.. LI~ ___ ~ ~? t'\ tj & ~ Y/1't :; ~ U: ..

2.. _ I t __ '"t" ~I\I~


.:
--- 7-"1/;'( ~o
3 1fj iJ'/ ~")1t/J'1 ~.'~~, J\ - ~. ;. t /1. t f: ~~
(.. >(, Ii) 1'i tiT: ">h., t / t" ~ "t _,; ~ ~ t!. 1v;' 1 1:1 1v
-c"ltt.,
.
ft., - -. ,*;t~ (l,;.·tA"~)
*.
,

~. _ I a _ '"\ __ . I ~ !(f ~ i 1/ ~. t ~/ ~~ j. t 1: 0

6, ,~~?Ii -~ ' -8't·1.


., . . '
'1. _11 _ _ 1"" _,,\ , --:- ~ _ I~

, ql~ ~ l t~/*; l1':o


8 · t / 1\
.--.--.
C't4"~
-.....,
t ~ j ~.

Cds 159/1985 Pasco 4


~t-4 r~St \; 0 .
~/>

<~Q - frr~ - !:;Q g~1


-dr(D :. l ' ~ ~. - i<iCl
'Y"ttc (1:; , ~t:,c 1i
~ 0-> 0
) (1

°(1 ~ ~ ~t i ~>st.,c,rt .. :1 ( Ii \J'>~~, ~.1 0 :.tu..


).

.~ ~ >'1 ~::), 'J


- " --'--~-'-'----.,--
~~ '41 ~'* ~,.: (11 '~
,. --_._-
";.n ~ f .,2.. ~.:"~ i'A"
"/.. t (),<1(. j.");e,l ~. " - - - - ' - - - - - - - 'I
"l~ (1,$1 (. lJ.11.1 ~-t~ '~~ ~~1i-'Y\:V (P,,~.-¥'8 'Wft
. q~~ 1( q} "1,$' 3 7,~ ~I '!Ii
. . ' ' . . i ·

~sI ~ 1 ~ f1 ,,~ O~·):~ , Cw~, ,0 ;~ ..~ t.l ~ fJ ~ :.r


"i ** O~f~·, O; fVYl;d!BC:l.~ iq~~ ~
. . :/I .f~I," Y ~i. j· f" ~.. ft' ~ ,;t)·,O ~I)
~ tl Y(f) ~ J r ~ ") ~ ~ 0 ~ 11i.')'..\"Oq,,~t'~+i! 0 iz;E.~. II -y <0 '1' J f
II

-:,1) t ¥C1 0 (1,,( 0 ~1' u1 , O,>;tJ.,:l'1':) ~ ~~ tn-:.J. .lft. '~


~i 1= ~(1 O :~ 'l';C1, ~" O ...~ 'Y.•~ ~/l ~ 'I' . t
. ,,(.,~· t;t~t(1 1rt . \Sl~vt ~IO'[
:)t'l ;. ~.(,\..'t{. "~)- ...:- ~ (1' ,~ tl ~ ~~ 'b
" "1.:,..1. - ~a1j. ;C'\ '!
. If,,'? I..~~ ~*.6 -l( fil tJ.l:t.1.j(. 'L
~5t~) ~, ~, \..-ta "- :C.{1 "el. ~ ~l~ ~
. "1:. .. 2 -'"- B .Ie ~ ~~.~~ '-<
:¢i\f ~~,)I \..~~ -:- ~a~), tl;L ~ ~ ' f}
. '¥~ ~ (1 \. YI''A) f1, - S (,t ~I 'H' :;\~,£. 'r
~i-;{: ( '1 \-t't4~:r -ele8 1-11 'SIt{' 'l:
:;IZt.t~r1 . 'v~,,~ - "¥1'1 ~l~ ~'1 'J
:S1 t. ,,1.1.;<,,";l W'7}~ lI4-tc,Y2. 4 r::: Jj ~I - 'r
· '1.6\ I~ # ' t~\ s'~ t) 'c -a- ~ I t t) l' I )

itr. <15 ~ -) ~ ~"'\ i'j ~ .,. y


tW ''iJ rlt~'\O ~,~ 41 ~Ii ~ I~ I=H~I@ d) .f~ Ii 1PJ R.
L 11,J~~
rr,o,\o,- , r rtJ)t" ll, ~ lit) ,t a,~ J f:. L)'l t} lfr «(j) ..' 3...t {.."\
~ ~liOrt tt 5- i 1. J , ~
~ ffi r~ ~·'11J..0 t11': tj~ ~'y,d:ti'-( fJ ~ 4r;J~J
m'~""? "'l,.))T., $j ;::"Ii~" ~,~ i'j~*1<1J
tl., (tf ~~ ~"f;' J., ,d) f~"'t" ..fi'!' t t 1A~-,
t'

iff "0~? ~? c' f -<t.t.. te <' ~ t l.'l! L 1. fl1 J


't

11..\ It) ... 4=- r~ I~ ~;'j 1L; t A;.,


r/i"'". ~ ~ ~ {l~ Ii ~' :2 t).: ~1 '\~ I )~ t) I ~ ~fj ~ ~ Yd-J
to

t.lt I1J r tt t '1 't" r1 ~ ~ 1 s:. J


mOilo", • Ln':t,~tl1tJ ~.Jt~ ~)?lJ I: fJ,j 11' J
ttl \"B ... W to) I:' ~"l/h'll) 'c~' 11. ,-1o},l l ~1,6:.J
t}

l~t~ A? r + (,.(." ~ ~* 1. LIS'£.) 1:,', t L 3 z) )~"'JS",' t)

~ '~ '! ~It, i-I )jJt. ~ ,~,~ t~ ~ ~ YOJ


u.. rB "'~I'J. f~ I~ L t 175:.1
it°I\°"A? ,. >1 &-, f3 It ttJ;i'~"" ~ ~ tc;! 1:1, t ":'f1{f ~"5 ~ i'
~?j:~ L1-1 . L;{"L, ~,~~r' 7i l) IC~ 11 )
~ it. 0) -?'S "\ ~ ~7A"(~ it ~ i t'. j
Gy-

Leoilll 9 elnd nu ~louA, at)Toap~ merf'ru


m8~ tn llaroul din 8pToniere

Yamadft I DOIIIfIUI,e Povesou; dUllmentll 09 flloi ·dUllltntoll di·


"'ineR~?
PO'Geaou, C'tndnU: -pfO\1l, dft oele ",lit 111\11 t8 Ol'i mel'#'" a~
mh ~11.~ In ~roul din Ilnro'Giere.
Tal'ltlldll , Te d,'Uoi lni8,iirit;8 de maS8 d8- d illlineHia ""11 dUlla ?
, PoM8OUlMA ducfntotct_a tnainte dl!! lI11tm.
T.mlld:a , Ce ,t ael du"l ,l Iloul deju" ?
P~OUI rae .ount,
Bi5Al'.
T_df! I llu~-a'tII!"1ra oe tAO! ?
POnHOU" ~. . . ._ III due dl" 'al'nd In elnd hounmArA-
, , tuto'l., lit Un1:Joiela.
Thadll I 'fie du-o:t .'f.~ ?
P(1)eeCUI No, 0.1. _1 'aAe.ea m. t1ll'nrfnJ1trt ou un nrieten.
Tamada I elnd . 'riu' t.du'e 'l I'll cullllilrl turl 0(11 faoi 1 '
POt)tt&eU1 'Itt. nit III _l:e ¥iBo,r.C1nd I!tste Tl'f!Iln f t I m tote-
realhlt ",' I*le.t ,m'8 d:u e llltl bt.
YR1!IIId1l I Seerll O'e 1'110"1 l '
Peneeoul C!1'Id' . . tuneR 1~!'lOre de oontrO'I, 'tn'll'rt* ntnA
'!I'e h i!ouAe'!ITM~ee. Clnd nu H'm lucrn'l'R Aft con-
trO'I, mer~ c, ' n'e 111 'Griftteni !!Iii "'~, dtlltrez.

1'3 t L.9 - 2.
_ ,,-r-
J:?"t~
~"; t. I
tl.~, ~ ~ "., 7t tJ 7j~t-) '~t

'/J'< '.6 1;$"11") ~\~~1


t, J:. (I' 1;, iJ-:'/i l) 1i1~ &"~1
11 ~ 1 I; 1j' ~ 1j" ("ttl L} r
=t? t 1': 1$ (. ) :t~*7
L~ L. ~ '?j. 'l) , ~ I~ '1- Y

~ l( I\~\ ~ ~rf1j L) ~~ 7.(;'7

J: t· ~; ~t) I='H ~, y
ItL"; ~ Ii cit sIi c,) l~ci~11
Itq~ l~ \. \ ~~ ~t) (jf,))~y

~\Z,~ ~,,~> n. (J ~\.i ,:"


''C'? l Ii.
1-+''$ 1r1i L) 'If 11
1;, ~ .~ i'~4 'L) ~,~ $7
~~ *,1i t) ni"?
1;~'~ 1;~" tt LJ ~ '\.\~ 1
'i'? L Ji.
<~ ~1iq ~1;t
1~ l., f~ f, J t~I,

$ff.,. '
L.1 - ~
!:I
~.(I ( ~ '" (¥-Et)
.'~
\ .
\ .
I

--;:+ Ut~

,,+- ~
41 ~
'.

4i~~' &~:1<D1 oj'" .l- f, ':, ~\ -i'~ t/.t~-l:-I


. •i t ! .f' b- :: I~ <.9?'tJ ,;;: tf!. 'l <:. ~ 1
of- t~~~ ~rfrT~'p)' [12(')-;). f '~•."lt"
., r1-'; -f.~ J., -----
G "r'2.
"l

~¥ ~ ft ~~ , ~ I',~ f' ~? . ~t.J ,~:' ~ l·~ 1 . ~ 'iC"


4it ,~ ~l, " ~l,tl ~~ @f~~'tL.~lif tl1 ~ «-tC
. i,' l L"1,( ~) -; .. ~. t.r t) J ~ ~.. ,1'
~, - -. i;t I _. _ ;. t ~ ~ (~\ t{~ ) ~. J - " LJ
. ''.
3 --- ~~'_tr~ /~ I-j't.~ I~) __ II

~ ---' ----. ~ it': -;!,...- _ d), ~ I:: "(... ,,,,,,", II

!) - 11 , __
( (J .1.. () ~) :9'J 'J .v;t ..2. ~ ..'1 'J;I~ ~ f1 ~,,'" V ll) tI"Y .,2. 5. c; .~
'0 l-1
(~ .1 ¥ ~) D,f{.~ t1 !~.~ :,.1'*"'''f 'tI ..'Z ftt "t,
( Ot l
( ~ c. '1) :r A~~ &~ ,,4.:Ie 1 ~\\l. ' tt ~ ';! >~~ ") .(...1 'Y 1 "
"(1~ftr~~ ~/1)1><'.1 ,c.'i¢~ l"t'A~ (PC ') 'Jf
"'~ =G I C('):):> :U'ft+ 0 \J~ 1- 0 ~ ~ 0 "1 tl,,~ Itt·" 't/ EJ le·8 '5
'/f{f ~tO 'Y \~~}7') O"f'~ 0 ') :t.lh~ R'~. :·'lC.~1 ~'1 ~ttc'~ .~ t'tf<
¥ 4~ + (1 2. (1 ~ 't I ~ ?\ C1 t',j. 1 0 i 5' f''lt' . ~ 0 ~,n 1l.- 0 ~ ~
' I :'

(n ~L~ C)Ct:{t1 ~ft1~. tl~~<6 '2: 0t.;~.t~ 04-e<P O-:::!-c


(1! LC: c. ~ () 11';: (1 0 llll : ':1 ~ ~ (1lj. O,,\~I1~ t1t,11'(t, \~
~./ "" ~ (1 ~ tic 'ltf(1 ~Tt.;1 ::' 1 ( ) , r
. (1-:' 1 ""1"(1 i
. . ,~ i ...,....
~ 6"~--
- 0<;J-

-w: 0 to:: ;f'~!;'! I ( ) (: t,q'P\"~ E. t ~ li ~ LJ ..


~iJS ~ /.,'
o ;tl" ,j I $' Ii~) 'c- ~ (~
( )
0 < ~ .: ?.:t,.(. /\ 1J" 'j ~ j~
~" 1!.'~ ~~; ~". =," ~~ ~!
DOD ~OO O~)II
·~1.'11<. ~,,:' ~ 4- '1.") f ~~1:f ' \,1.'.\J!
. ..)I. 'L'l',~ 'v~~
"''7t.J.,~?fB f7)~4Y . ::' . 'I!.).~
.

~fl1 t~?,¢ ,,2 ~2i ~ (2.1 ~ "~1 '$ ~ ~ "Y~ <.~,\! t;,;~
~.,:'~ Liil f). "t,*V'1.(ff ,.l"l-Jk (p '((1 '~'.S'11'.~ t@
II ';£. )

j,? t.t 'if,'I ~ rt,:sz, -t t 2. Co'< :,.~ ~ lor1 ~ tf( • ~ 1 1 (. ~


.~~{J 1: l... -::,; (Pi,,~' l ..s;eCi ~,>~ '" .~.l (11'~ ~) ~
*>
• ( 1

F,,~ ~~G !t.~) .. ~, ;111 .."-l'j"'Yl,. ~ ~ ~ }~


~ ~ "~ "~ ) t -Y ~ >¥,~y~' ~ '-,~\\c:.~ ,Q1 ~"~ W
(1

~I .:- )'Yr c: ,~p<:- ,:1. ··~T ~ 4Y~I )"~( :,t) 4\\~ ,,,~ ,8 -
~~ -!t rl. l ~;:1>1'7 t~ I~1ft1r t'~?~~ . ~,~ .~ >~~~~
~~ (1 ~ "1..f1 't'1- i~ (lc,'} t.¥ 'l~l> f3~ ':"'
til ;L 4t .n}J 1,:)..w1:.1.. ;t. c') ~~ ')''Vh;J JI'7,y (.,~~l >1.)
~';n t i? ~. ~ \.-7,s:/ <: .T >f) rJ.. 4 -If . j. *1 i' " ~ '.2. ~ l' tg-:r
. :~") ~.~" v (t)::r (2..' f.b ~)* y~ .,"2.. .t. ~ f ) +,:1 "f 1
"=;L 1 f~ ~~ ).*~?).(oi~-Y1 · IL~ ~ :$~ ct,,~~~
"~lt*'~~
\..·Y~ ( \:~)';\~ 7,., ,fl<',~ >t,. tr1 ~. ~. ~I EI~ 8 <PiT'if(
(~EJ (4~~aHr)

"~lt ~ ~~
..:L"f:¥f> +,~'Y 7 rLWI / ~$.4 ~.,~~~ "01-
- ot -
Leo~ia 10 Pe 18 ora noua am ie'1it dIn ()pE\iI ~i
ani merl! '!le jn'B ulna II' PR.t''' Sh t n juk1J
(JurnRlul domnulll t Y"mAd".)

Duminioo treouta alii fost 10 muz',",u ~1 1" vT'Ad i nA


zoo1~ioA.
Am le'\lit din; 01'RR 1>e In OT''' nouR V\ I'm l,,"t-o
n", joe utn~ 1111fl'ra Shln;iu1oJ. r". P'Rl'R ~11'in~uk" m_m UT'-
Ollt tn' t'ren ,1 amll:l&C8t' B»l'eUeno~ ,rn V ;,.,.A U",no "M 00-
bor!t it i 'n tren Vi m-lllII t 'ridJ'i8'Qt'R t "",r'e hl\lB'P.\I,. Mu,9J"ul era
o olAdire foar1:'1 ill'8l'1I. Am ~.re -pr1n oilA'dlrt!, vr"o douTi
ore, n'l'ivind tllh1OUl'Ue ,1 ,PiCU1.~turn;", V\e'O:hi. ,1 "Ue
luoruri. Auoi m'1-am !trat. nilleAv:l dU,,:R -aflliazil llim intrA t
llsntru vreo ora In ~l"adl.l'I'a B'OOiopiot\. In ~rM ins BOolo-
g10B ernu 0 mu1 ~, i~fl de ' anlllrale Vi '!)Aisttrl oi:ud'llt,a. fi:rRIl
eIQfanti, 1el~ ,gi,rafa, erllu~,ni ,1 OiQOJ)Ti. !n sl)roni-
area unui lao ma~ srI' 0 o'l'~"J;re ' 00' tre't. et,'R,1~. Am 1n~
t r",t aDo1~ ,1 m-am uH'at 18 ~1., 111 brol1v<t .. l·.. ~"'AtO"­
ee. Odthnlndu-m! 8~1 ,!)u'll-n l't"'!7." 1~'O-, 'Ill<! 111 0"''' "nt'ru
am 1-"'91t din erAdin'a wd&1OP:10il0. -"'-'1m ,tnto:t'1'I Ott ,m ",tl"0'11.
tn'tol'l! IIdRIlI!, II"" f2.o.It t'i"'f"'O'.... .n M·t... n""iI. m'l-
e8 4e e~rA II1-II111 uft1et ,,~ste l&el'Ule d", A. dnUR ?:t ~i
llB 18 B'eoe 1ft-Rill DuloAt.

60. L.I0-1.
['-01'7 '/<>1'

~l
2..1 l~' . (1 tJ.l ~~.
2~ C. f~ (,~; ~
k> 1!r.
;. )/¥- ~ t. ~ ,y;t c') ~ ,~-:;. ~.~*
l ..f.·~ ~ ~:f1' (1~~ ~#
t;· ~l~ _ (l!t ~ \~ ~ ~,~
L '" \'f. .
t:t -It (1 ~. -ff. Jf
~

l-le. <E.f.e

20 c: ~ ,1 t t~ ~,tj (1~ $~·1 't '~


, '¢
l~(1't) ~tlt<1f.l C1 !tIS (1 +1 '<z 'Tf.I '
l' ;,Jtl 't ~~~,~~) o ~ $ t .l~' ~tJ~)

'j 2. "'! :f it+/. ~ (1 ~~r '1. :t


.,l ') ~ '1 l~""L X~ . C1 ~lIt' >.~ 'I:~l 3r "'1
"ll."11 .c~ ~11 C1 ~ -~1 ~. 1
2.~~ ~~~i ,,-1) :;. ~ c.~

L 1 ~ 'tJ t. f: ,1 ~rt' q .~.L~ 1) fJ t. ~ 101


' ,,2. (1 .::rl~ ~ ;\I~ 1\~ , r l. J;t ~,f} 'f \~ .) f·~ ,
"- (1 ,¢ CP~IY ( l ·!t.}t, st _ >,y
2.'~'l c.. ~ (1 ~ ..~ (1~4C$\l. C.S~ T
"\
~2..~:t
- oj. -
>1)~ lt~ -fu g~~'\ 3 ., ~ k ~ 1 J .t~(W) ~ ~ . ~,\ r~
- l J

iI) f: t I't

n 1:: 'L Ii
~, <,~r')~I4-li. t~~I"iA.. *-~L) 1~ '7t.-VI ::'L7 '>

t" ?tJ~' ) i A. ((;@> Ja1 f'~' L l) 'c:'.:.,,~ t :':,15'" !~ .\'.~, . I J. I. 1: IJ

Jh t~ L fi L )lTf) ~ (;('~'. IJ,.. b ~*» :. t1:. t

7~ "\ :;1'~)1, V<' ~I,l\~(~ A? ~. ~1:,

-fa:.. ~.:&..;
~ ~.:l? ),±
IU_ i2n
11-1)
..t' ~.l ) "to ~
~A·~
II
I.!..:
IIJ"~ ~.
~, "r
:I • \3, ~. (.-) <~ i)j- LL\
't."
A. ':'l.~; \j")' ~ +-\ ~~

a +" 7
" i\'J
'(.'1
t~

~
I

::17 ZA~· t.1 t4J4tl)


,~ .. ,
~3'7
I
1 ~. l €-4 t.<~4J 1'<·1;; ,i)
. 1; ~.
(...) 99 I-

;, 'f:t'7 t"t,
5-0/'7 '"

Q:,L)~/lt--- ~,- 2..-


II

~2...- 1 - \.--.2..- --:-' l'-- '9

... ~ (~/7- °j/7 t/i~-- ~ (I - - ("2. ..•. ~ '5

tI-...... "2. '" ~ (- Q,-...... (1..1ko~J ~/~f; ___ .~

2..-'. ~~~--- 'f

l. - - - <- ( ~ "r') "f) '~

·;LI~/!t..-· ~ 1./~/- ~I--:- '/


. - ~-J:. - (1 JI "I ',:'
, f ,\ <
...J. .-I- "
-c' /v I::. iJ

I , ?1"<1) t1~'~a 1'L~t)L-1j:~o~

{, mt=. l (t ~ (,) ~ )\g~ (:.$~ ~"(i Ivl£


1. , *> 1: l fi 1'- 11) 3 {, Iv C''f7 <'\ _ _-_"
3 1h ~ ll~ if,) 8 ;- ::. ;Z ~ _ __

Yf ?"\' ("tIt I~ Z jI" '+ ~ - - - , . 5". ;17 ;.; '- I'~


-=f. l. ) ~ ~ ~ ~ ~\!l. - " i " 6. );1 r~ U t ";;J.:(

~t ? ?t _ _ ~ 7, '>h ~ U;t t C) J -t.:. B~ 1- ~ "


~~ II a-, ~ t: Lt ttl) a t ~ J - F (£ --~,
~.*,n L (oj ~1)7 l;}fJ.fB" f4"< t$, :C)L.-)l, (~ --_....~
10. bs 1i ~ r; ft ~ 1iij~ l~ ., ~ ~ _ _ _ ~'" li.;;/) I:- L1'1
8 Bfs t':./~ ~.'~ '" t ___ ~ l. J ')t ?) (~ _--." ..
12 , ?h ~ U,:t +7~:" of - f.J.~~" .3 1)ll r, ~ f;: _ ._ _

1i ,0r:; t.:\.tL~ t,)~~jtJ.


.'
" ?h 1: lit ~ rJ) .;. : l." (, L ~ 0
(j)? 7/ (. ~ L'~p < 1"] ~ ~ i / 0 '0

~, 'i11.i:~li 1l>Sl ~. ,:-0 C.\·~Lf Q-t, "J -J 1,,6~


3 )h ~ L(~ ~ ') t z .( 0
/':1 0., 1 .J - t: -0 V) ~ j L 1.:. 0 ,,'

'f.·lht::.L(~ ~d); 't.lvtl.p<O .z.,,);.S~·O ~O ~1j"J:L~ ..


s", ,~'h 1E L (~ -z'I~ L 1(0 0 ~#.O ~1 Y. b. ~ 1;;; It
"t I.) 8 16JeJ 0 ? ~ 0 L"a 1p~ 7, 'ih ~ LI'J.
91u ':..",1. l 'O ·~O ,..- /..,e;'o 1.' 17 v /r', ,/;7; L (;1
• "I..),

' LL <L"O ~O ? O ~~/.-J~Y., I, ~f;tl":J. J- L>8


1~ Qry 0 ~I~ i 1:6: /0, ~? ts'; )2{, CO {~ C)
l ! 111>: II, ~ ~ f.: I~ {~~OQ 1~J AD 8;f-t:K) en
(rr, L,IO-C
co . < ~ tt1)
l,r:J? - ~ ,:;Jl.f 1I1.~.·. ~ 1 ~/,,~ ~e :C 12 !1 7J
. (10) t
tn .~ 'tt'~ C'. :e)~', (i.¢ 7 0 () .J,l

.\,., . ~ <; ..
.. . .
Co·i rf(t£.)·
,~(g¥'tIl ~ '1':2
. ,
0 ... (~ t)
.
~/~cj.Jl '1\)17 ~ .". J~.~1>\~\8q, ~n;l~
~ ( ~'.f- .) (' $'~} . . '
1)~. /~'
--- ... '--. ""0. -+ ~. . . .~f~ -r
\.i ' I
+1' J. '"
f#f
1 ':1 U, .
~T'
( ..~Jr~),
(7 :;t J ~ ~ ~~,:-I \,'~~.t(~ (,-"" 'l. til:; t(t
( ~1)' . C>'t ...,,)
,<I... . \.-"'Xv :to 0 ., .
, ¥,t'~(o q~~ll ~4<-
d (tC~) "." ." £')~,~) .'
'-. '" - ~lIs"lT . . ".)~{r),1c <;c#~. "'1~<.ft ' ..
ct .,s"~) . .,
• . ,;¥ t II ft '1"8' ~. ._t ·) !~.l
(~:>\~) . . , . .
......)
. ~ '~~ . , \..a4.i+~J ~Ct>~~11 ~4< .
. • . - ,. • (1 ~1;. ~l
.:'1-- (t ?st ~J ~ ~1,1' .!i'C:-:t *2. ~ 1 t:. ~ CD ( ) ''!r
. C! ~) ~. i. ~ ~
0+ O<P'F L?,L 3r 'tJ l';J ~ 'SI at ~ 4 '1,
(P

( ) (0 '* 1j<C~ 'If (?C()1-o\I;~ '~I 11 ¥ ) 1 ~4..


o ~ ~ ·~O ~ .\.; 1{ -.,'./1 t .} 1 ~~. . (I ~~ t 4 'i-
em Jl7J o*o-=r r,~)( 'tl ~9' t.; c1 ~ ~
k. s~ ~\. 3 C;5' L.) ____ t: l It.
----0
L1i1~ J) en, )
-t- 1;1~ ::" I

IV . C] i: /)'L., C !) ( ") I:: ZA ~ fi "1 ~


l

-(t.~ w,., ~f.) l.tIol;)

o0 "'t .,
- ~ ~ L\ft, - 00
~l

· O\.'~ t!'.1.L.J
t7
3, '~1"5 ~L) 0 ~tt (li.7..
7. ~ f''C 01f~ I: "
rn &. ~ (l , (. ~ l' 't ~ ~,t; {.. .,1. ~
t .." J.f1 ~~" ~ ~ .) l
, r.,</ ~ ~(,1 2.1, ~..f!.y ~ <±\'1' j

'.:.t)~ J \:t,,~<.~ t;~ '(11.1 ~ c,~.v ..,+!


(\rt;t)1:1~rJ~~t~¥ ~~ l-'~~~'¥.l th )1'
, ' " r ~'l . ~4''l L. ~
~~A' 1 ~' '~,,4'1itif.f_ ~*~,,~ ~~(.,~c.-~.1 (, ~ClV ..~
, , , , ' '-"'''tJ ?~~J.Jll- j 'tiJ \1'
t t (\ ' 1;. I ' t ..

~ '.'1' 1,"/}(C {P (.ton , ~~t# ' 0/.,,;1. ~ 'k'h1-1 , . . G?: o'vol.P.


, - '" ' . l.
("~,./" l~;"d;.hI:e~,o-~(l"2.(J. ,Y) '~ ,.ll.o?\ '-7 ' 4 fa \-p
.... .,. fo·1 I.,.. ~ . ' r -..vI.:
" ," , - ' , --- , '''~.). ~). (. ~ o\.-J-V

t:y'i "l 1it",;;!l.t-f: ((J,4-,';~':(, t :', l,~ ..2.. ~t, 7.: J l1l' \1'"
, , ,. ' tC',{ ~ 1i:T,~, 'fp ,df; , ~' '\, III
'-4"': o(~,:~ ;:p. 'i* .s ,,"t t. '"f'
~~¢ ..i "lfS,,:;t f;.tY. t~'~ 'l. i ,',J,':"lc{ ~,~.~\I', ,A'') '+-::~~.ltiJ " ill
, ~"il(1 " l ' 'i~'~ '~~1)t-'I'1.::~'~,"" ,: ~,t,~; ~Y"\..ol!
, '' , •- ·:l-r'Y .p~, '~ '. I-fi
, ', ,' J- ...J 'r
t'pJ ~ ~' 1'" ~.~, h'l!, "' ~L\.. ' O' ,~r~ ' ~nJ
~1=rC .) 4 ,. '1-, if;.'l''t;' ..,tJ.~. ,Y "?: '::")l!1I " L ~ ."'o\~
. r~yt ;;.{ \ ~1 "" .i;~:} '~'~ :~'~.J Ii' 'P
r-o,( ." (1
\=-'~
1. (. ') c 1/.~~,
,
':Itt "L:.f ' ~ ..~ ,,\1,;~~ ~j:".ftr "",.,c>
/' ~y oJ
V '" \ ,\

,r':f/t to t 'l l ill).: ,,~ f4" ~ ,{f;,'~ J III \T'


r-.,' : . ~Q~ ' ,

\ .. 'f :{') ,f.."t ~ "'. ~, ,, to ~ovo'-J1


I':st£~ (') 2..,:- i ~ "ii1 ~'* 4' ij) , 'j1
rflt. $ ,(1 ' :1,<1 ~, .t ,~I l. ...)r/ .~ (. 'to\'Q~
rj>\~.l~' t(1 ~'~."" 9 n~~J<;\¥ J til ''f"
d.~n . tY~ 11' 1~(1~t f.t~ ,'/- L!;
-3~-
- '4'1-

LecFa 11 Tat" ' cit6§lte 0 oarte in birou

Y'l1mada t Unde eate tatil.l tau aoum?


Popescur Aoum tata eete in birou.
Yamada I Ce face in birou?
Popesoul 'C i te"§t e 0 carte.
Yamada. t Mama ta acum ce face?
Pop'as'c ul Mama face minoare 1a bUo:A.tar:ie.
Yamada I Fratel,e tim mai ma.reos fuce?
Popescu I F'ratele rna,i mare- tnva;a In camera luL
Yamada I ~i fratsle mal m,lc?
l'ol)e5'Ou·1 Fratell3' mlli mie joaoa badmin t.on &=10.
Yamada I Cine e p,ereoa:na care JODcA oud1Tlini cn cu fT "tslf tau
mai mic?
Popescul B un pri,e ten de-al fr'atel'ui mey.
Yamada I Cine e fet-i;a oa~ sta alll.turl :;i se uit.A'f
Popescul B sprlL m'sll mai mica..
Yamada I Cea carecinta aO'um 1a pian e s,ora ta mai mar0?
. PopescUl Da, ea, este. Sora-m9'llmai mare studiazA 1n fle c'Bre zi •
. yamada I 91 bunioa t'a~
Popescu I Se ui ta la televlzor',tnsalo'n, 1n tim'p CO-Ill bea
c9'&lu1.
Yamada. it Fratele tau mal Mrs a a~so'lvit d;eja facultatga?
Popes{)ul Da, a 'a'b sc>lvit-o 9.nu1 tr·e'cut . '
Yamad.a I ~i 'Oe fac'e acum?
Popescu I PredA ma't:ema't lo! 1a: 'un liO'eu,

68. L.ll - 2
'bJ

'. "t)" ¥- - ') ~ ,i-) ''t ,~ "'t - "'1 .~ ,:) ,~

*. A~, - -y ~~ \~

('"'1 ~ '<; t.:l' ~ ~ ' ( "'r ~~ (. JJ)


'-f(.6. 'I- -") ~W ~ ~1.
, ;
:: i~ 'l. -"/ ~2 t '~

(t'-) ("A (. ''1-) , . /'


'( 1 ¥\¢ - ~ ~ ).,~ , ( ",40 ,.' - , ') ,:1 +1 \\ ~
71 ,~ , l L,

. ,
>"~ '¢ -

~ ~. 'l:( ') - '7 ~ 7. ~ ~ (1 ~ ~::t,~ - "'f ~~ \- ~ '~


.~ ~ - "1~' 'l; t(l\~ ~l ~ - "1.t: C7 ~) '~

tl$1 - '7 ~ ~\Sl \~ . :$. 50 - 'Y ~ ~ ?, \~


I\~l · ~ ·· - '7 ~ ,~ ,tI ,~ \~l ~ - 'Y ~ (1 ,:1 '':t
- ~I --

1Jt.1~ !, t~/,"t" t'- t ~~Iv1" L) i y~


9$1:1. 4:'?. t:c>y)CT) ;h.A."l+j~ w~.~ l.r~r~

[. I~ ~ ? 'C, j ,~ ~ -t' .t ?'~«' ~I. ~ _~ ~ n ;'1..

~ :t.<.@ IfF ~ ~ ~!.-'& .~ '! t)~ .·Ut n",ltl" r'~:

/:t 1(.." 1') t. u ,,.) 1. I. I ~@·(t I), jrf; "" 4. "t'l 1/J'.,

h'; tt ? ~JJ -t' 1). ~ f a ~ ~~. .:r t. t"~ ~1 l )"~jt)

tlllF ~ (. Ii J:2
*i*' ~ l~ '~:
Itl),
t. IL , i
:t,.~
I ~ r~" '* l ft.
1. it .(. It (t 1;\)
-t,f~~ l l ) ~\~C'
'C-7
. 'i... ? ~ ~ • (t., ) ~ \1t ~ .-<.,
I~
7 :J~ I.) 1 7S1~

-tg- it"
I \ Itlt, (6'~) 1-,'+f~ ~
'-~lI

'?1.I ""'1 ~ 1-:. I (/:.U) 7;, '9\J 1. L.,


~'7":"-
/'

J§J ., .,
~
'
(s .!,.,'
~ :;-1 "t \'c. ., "- .
1;,'(~

~
, I'
:;~ 1s1 i... t~ ~~
., , ~'.(.1i: ;tl'c::,'
7- :,..- ..." --v q) ~ ~ f; I}") J.
"9i <.-( £.,)t,t-
....~;l.
% > ~h.l>h?t) ~\;1i ~ .(
?~ . L.f/-~
. Cds 159/1985 Fas6. 5
5'" /I ,', 'J~

~, 5'''t ~ ~ .• , \~ ~

*.., '):. ,
0 ..

too ."q';L 1 ~ 8

_."-
,.. ' ·~~«1~J·-·j~$
. .
..\'~·-- ~
1.- 'L
- -
06....2. (~~} ~ ,~J~ \c, '4 .;.. " - ,
" flt ,,1. 1;ff.,~' trY ' ~ ('t
lI.. il . .... -'- '9
-, '
<I £I~(~~) .-:....~,,1". \r1 2. •••' ' " \-
"~~:t(;'; .~) ---. '~;~ l'CI ' : •.~ .. (-\ ~ .. 4" -., " S'
. , . ", " ',. " .,

°t~(',. l. ~ -..
} . . .
l-:-- ,' ---(,;..
' . , " , . :
t,.- . f
'~

, tI~;(1 \ ' 1...4"' - l~ "a.--' ..~I 1-. ~ £


. ' . " . . . '.: .
'''J.;(-1 J. - '- - , !. ----.;.. ~. lJ ~ f

( >\\~ ,,1) 'I

J (~J)
~~L (,ry)
, "
,:>~ ,

J. 't 1fr
-I
-J>3-
-t Iv 1::. ,. t 1
I \ 0, ~ l ~ t ?4 C' i: (~ XUt !j ~ ().)
7. t. \. t ) 'c." ~ 30 ?,I:? ~rO ?< ~1 l) ~ ."z.. C) 1!'?Jt't";t)5:
2, b.(~ 0 T=~O L:r I)SO/t ~ptd ~ "t'P
, . v

3, ~\ 'c.? ~ Ii 5;;:';{ 0 ~ ~ C(XJ tf s!f\ 0


l' t) i t.
y. ~ I: f'J. ~!f *- ,,~ 0 l'? ~'~; ( ~. l!{ ~r~ ( ) t)~ t>

)J \ if ;f~ 0 1;, i.. ;51/' < 0 ~l(i ~ l.17J YIJ


n. I~ ,ft li~ C &) ( J I;: 'ZA ';,';;"'t- ~ -:t~ i~: :\' ()"

IJf Fto l
1-.. £If
'(
1:,\ Jx ~ ~
J
)

~ {;
l J . I I · -} ( )
"t t ' ~ l' t 1" 'j(J
( )
j Iv

00 OOJ~ -J" CJ ~ {
-;'4"'::
o '
~ J) I:]" f) 0 Ii ')h 16 t I) (, )''C.~ "CI"
, ~ tI It.'~ '1 '

~(1) )\..1100 '71~4 -t O.(,~·' L)j~


() t/' ( ), , . *
~ It '0. :f 1-
" '':9 .....
l ) (: Ii: LJ1: ~ {. v ~'" tt ') [-.-] (~ l) j,)f'"

12., L./t-b
t"ll Ii

• ..f... ]... 'Y ~ ,~ ~ 2/ tf - (8)

. 0-i-)"'Y~?I"c,\ tf (1.)

• ..f...]...'Y~..{-f: +4<2' (9)

o -i- ]... 'Y ~ /; -b +-f. (9)

<;i~~ ~ +4'Y ~ .~~"¥ (t)

.. VI :j:4iy i': ?i- ~ q. (i»

~'Y~"{-f ref
+4'Y~/;-b (I)
~- d'S-
12. ,6' -tj';"9?O-Ali ~II) I'i'~ca ,.i'I!~"? ()~:y

~~. ~ -j Ltc). ~~ *- t ~u1. ()'t.'"t.. *'-0) tfl:J;1. ~;/t I)~


l:. <~A" ~'1;"1 •
. 1j~9?O-'A(~
it,,-) l'f?l~ 71'J~'~1 Ilj~. Bt) z<'f~
!if l1 !)~iJ. ;tl) ,):."j,<:,! ~(. Br,I) <')~ ( J ( ) ( l,1'tP,
t~J 70-:U1 I~I.) IJ\(~~ 1fj';1 tJ ,yo ;t al)(?I<~
-c"p" t(::li 7u/"1!'\:"~h" ft<~~ >v)? l/1-1o
1., sfj 'f~;5':' ?t,? ut1. ~~( .. 'f 13l~\" :jL,,(
. .,
t) ~ 1~ ,. .
,~> 9? IJ -~ rJ l\ ''ll: -t., 7, ;t L) dt~ ~

it.,1 (}tjJ·~
h ~/)~"h (:. 't *~'" ~ S· ~.'( q ~ 1" ~s fJ. it < ~ ,"
J ?" l ) '"( til ~. t, ~ .-),:: ? ~ ,i~' ~ i 1~
J~ 9' Il- ~ 0) '~"IS'" Jl: ~;1 l l ' r
J -s cry 1-; ,~t'{ ,'( :{~I'
ll +
') \) 1 vIi j1~ ~ 1*' 75" ~ 'l 1I1 rII ",," •.., VII) ~(1"/~ ? I) ~ .<:z.,
''J \1 - ~~. 1-:'"J 1 l J1 t.. ~ t~", i: '''J 7\.. ~ l) . < :' l' ~~' fr ~I 1 ..

ll~ '1 ~

~ ~ J.,. '~ k~~* t 1., ~ $ l ·~. ~ L 7 '1,,~..~ /v(..


r .,
"" j"

~: 9.7 13 - :U 1 ; ~ ,,\·t '* *' 11> '''J


I

~ I1(j~.;. l 1::. ..

11f. l, n· '\
- J1G --

T."'ntb. 12 t.\l)liI ~T'Ro:hm Tlo"rU ClA. oi.u1~ ""fi!i ..

AldrR "T'ivl"!j!t~ 0 o"rt", 0\1 po!,; .. , !ri o~ri;" ",f.nt " 1'",,1-
ti."" de nO\l\e fT'll1lI"I"','"
Mo~ Cr~()illn nOIlT't1. 0 O~CltuV T''''l't"" "T''' h".,.h.~ AlhA,
.. tmbl""'''''t, tn ",trRl .. ro~U ~i tnClRltl\t on n1~. ··" "'''~H .
ToIo~ Cl'l-otun "l'''' II" "'''0 ·"ll!, I<: tin 1'1"0 mA.,. .. , t ..... 1 ",1'n t
mul tA o"dotlri.
S ... ·"~t ..rn~ 6 ~~""ilR RCltn+'f!liAt"AT'''' P .. r.-A" "t~illl1Cl .."n
flt,,} ..l .. ,
. "'o~ OrAoiun A-R UT'O"t tn "''"te ~i "1 e"T'''~ n .. nn t'trum
l"t. P .. lII"'r!':inlle drUMUitli A", tn~iT'R rtnd11T't' ~A ~"""oL
Drumul ... " nlerde tn d"l)~l't"1:'e. Peste rlT'ltm 10" """" I) ,,,,,.A.•
SAnh 111\ MOf CrA.oiun _" o"rit. tn O"B~ A"'t't'l hlminR..
Ca'OUl do". Lll'IP,'a nAt til lin ,"0111 de iRrn8. Dp. 0 orPAn,o:R
/ / At 11'n1. lIn oiorl!tI mllre. .
AId,." ,. '011'" dftO""rtfll ' eRrt,,/!. 011 "o~ .. ~i 0 In+'-,,,,b8 ,,""
III'"II'RI "!?l 1" n"i v"V"'.,\ M"~ r.rRotun ?"

7<:', T.• P - 2
t ?1.{..
~), 9' 0 - ~ 11 t.*- e.) (J"?L'~ ~~,~> 7
,
t) '1 r"
i ') e 1J +~ 15'" ., t?! tJj. t"
... -...... I ...

J<,*~j.(.:tl "'''~~?IJ'~~f~ ~'S1t ~ty~\CI.J ®


~~iL1:"

~~~{,t) ~\~C'
..t it.!.-
~~ 1)1 *.. ~t+

~ 4t? ~. ~.
~~ :;. t .. ?·
-7t :7, 1A. ~'. 3 1;. .

t y',? D).~ ~ ~1~


~ \It?
'( 14'
.it .t~ ~ 1),. ~. 't~" f,) 4 ii l.,
o ____

8
";t/~(lC1/?£'::/:-/~tlf ~ ("'
.
. ~ ---- ,, ' ~J'1~ - "
'L
04- f C\ 2.. . • • .,\,. - '9
'l I\L"y ~ (1
( 1. ••• 1. - ') l. -;-"i --- ~,~ ~~

. ",r t ',J. 'y c.,,~ ~I') ~...:- 's


Cl~} t(1 2. ~ •• 1 - - - f.)?~ ~ ~ '
"i ~(1 l. ,.... 9,- '~I el(~ - 'h
°tt(? l. ~-~ ~ -
~I;~- (J....,,~~(1 1·· .. 'el- 'l CH1

;~flf-$Cl '2..". i - ~I~ ~ - f


~t'<1 J.... :J - ' ~,I') ~~ ~~ \ ~ ,
'.
O~f(1 2. .... ~ --:- , ~ f.1- ~

,~1 ~ • .. ~ - ~ ~I fl - 's
(1 f; "1'lt~1
- <fCJ-
t ,,-1~"t)
J . 0 I~ t.l L i >-"m.fJ '" D
J. lz:mQ 1"~\~ 1~7j-"O j"~11 O$.Yo o<,?h~ LO) }G() 1,111"0
11:- ~
t 1 \ \ ~~. 3 \ E1 ~,,-? L" O~ to
14 l.,"t ~)"1. 9: ~~·'.7/vlj
*-~b 1S"t".{,O· ~d) ~ftO~\~~L'; .. 5", 0 IltO "*\<
~i;1.6\ ~~~~~O ffJ'l'~~.{O rtd)7 ~'~J5''\ f-j~j-L!.
O~~~l~1I " '
Ii , (~ "( ~~ ?'7j ~ t t'f~ A*r.r ~ t)'~
1, ~ ,s\~ q.i)1o ~: \(g L# oi 1" 3., I~ ~lJ k ~p ~ /./'
___ 1I j 1<6 ft, ~ nLlf..)~' (Ii 1';: ~" " ,. t> 1- 10 s-: V+~' ;b'"
't.~d~l10\ \)'-;1.. ' ,.1f"$~ "J~~~"")b(~ ~~.,,~----.. ,.-...,.--
l) ~ I'll 7.'t;ij: '(1) f'~ >b·/t 1\..'&\') :;f..,h". l ) ~ 1.. ~. t.( \1) if! f ::
<. ~ '\;..) @:r t"; l. -\i~~ • ',' _ U'1I" 1, ~i\/~' 11- T:" :6~' _l )~V)l,
I~, f"A't.) (:At.ry~\'· ~ ,-I,-l~t. 1f..l ,h : <'3 '~ \ff-:: (t('t.. ~);5" ___,...
~ \ ~ Yo I~, t4tl3 '~~;QI) ~ ~. C'l) ct A.f+. t ~, \') c.H"""~ _ . - : - 1 } ~ ,P' f3 Q

IB '1' 2 ..(.,I't ' ( , 'I.,.) ra" ,? L'S: " , ~J~ y" fy: ~"\":) I., (t L?J L )
t';" '9 - ~ _ ' r"
II) rs:-. if;",\;d~ '7 ~ .(.:, 1 ~ ~ k) lcJ) (' '") ~ _'_~.---. '
t ) i 1. 16. *,c1) t~'I~ ~\.,,~&. ,'1.. )~t.1a J1. ~ L? ~ Iv ~ (J1;j' ( 1

;f.? 9{ S I >t'1. I:~~ Bt(?t.y.#" ~~"6 _ LI ~~,


1i . r - l ~ 1. ~ t -) f.t ~ ~ t( ~ ')J4t.fcJ. '~ 0
1, It'\o ~-, j Z-I:c1~: ~ ~"IiJ.:.(, /)) '1ft ~ t "f~'f l1'' J '( _ t ( 1,,, .:(
~ '\" ~ ~I i ~ ..k ~ td~ 4i~ 1:~'~ I ~ d;,·J :11t.>~ ~ t J (-it 0

). 1't / ~ {.tL i ~ J: ) 1;, '~ t 0'" . ~ l 1:: 4. ~ 't..) j' {.Il


0

r ~ 1~ 1~ ti-tt ,~:': 'l 't , ":"1. t l "1 lfj~ oS t. . .~ ~ l ~. t;', ~tJ (t (, tt t


T' 1:1 L\ 8 eli,
8 (:: li:;"$ (~ /.-\1:111'" 'L ~ l f.:." 6. ti!tEJ ~I.. I~
*
I

rij) t ~ .(/t ~ <11.) j:. )<.),,(:& ~ t l) -ero


~ A.. J 't: _ (~ ~
IV. OI~;Sx.e}!i· ( ),~ - ~~b~''il t&~'j'L) ..
~ 'c,"t ' ~ I*~ ( )
' CJD ~'" OO~ - ~-t£r t-liV"

?~, L.tl .. r
''It (1 ' "l'"'! :> ~ .•, ~ :) yt. "i t; 1", CD ~ -It
( ,) .0' 1.
. ~ ~, l<' ~J) Yl..
( )
.~<J. ~/'f. 0 :1 ~~y }~~ ~'~J lJ~
, , , '- : ( . ).

~ 1- r1 L (, *' 0 C1 ..~ - ,,~st ~ 1 ~<? ~


1,
(10 ~ \1CI '
. ,~~ . \Si~'

"./. $. 11 1<'
,
0
III
~~ +e (1.~.ltl(..O ~.I~X 'f.1't-Cl~6'7~
(7 ,VJ • .

,oc: ~ C) 2.. (. CJ ,\~ 1 tJ i, ,<~


,f(\1

Otto l. Co 0 ,. f> III


~
(1 CI (.l 0 ~ >~~' ~ t (lOti ~ - Ot6 ~ ~
i , ~ \rt "1.

-elf; -
-'"J 1-

13 ;5' ':? Q) .:1 - f-. (1. f~ I~ <? >p,iJ S' ;1 ' C>,"l"y J:
( IB ,t ~ .(. #) ra 1G)
~~ LliJ. ~11)? L~U'+<,\ .1-~l W,),:, 'f1-J'* L7f ..
'»> ~ t I~ ""{. L., ~ }-* ~ 1 I Y<" z... ~ ~ tt ~ ~ t!: ,::
0)

\lJ~ If: .. ~J5\~<, 1m.. t)7j dft!.1"U'~-J '


'!J ,'1" ((/)~.fCI tJ 1 ()) .::J - FIt ,5, >h 't" 1 ;1:.J
r
7.. t.., t) Iv ~ (~ .:\-}- ,"'V A'. :: tll/1- ZC) C' d) ;1' *' 7."11/ "6 \J (. ?
f ~ ~ ~'I.} 'tIt 1 ~ eJ

\!J 't r ~ ? 1" 1 )r', r~ Ihl) I.) 3(1)1, ;t.. ~ ~ 1 ~:J


1 Z. 1I k r ~ ~\. ~ I~ t: :1fJ ~ J - I- -z""1 ~~o ;;r, t, f) ,'<:, %, U'I/),s"
, ~~~ 10j
tl1 \1 .. L} (. ~ 't"1 ,A~.J '
"
71,..ll .%. l)<1),-;I -r)\'; l:tj t'l) m-, I.Jc1)'~ .::. +IS IX] 1" r.):'" J
A... 'f"
I " ,

\:n 'l r (iJ l)"t' Y *~,) ~ d) l~ U) (1. t J <S ""{II Y~'~ J 1-)

t I.., t... T , ~ II) m," )if) 7," 1 "-l ~ '5 ) \ 4- ~i 't"I'' J '
I. ) b

If} \':f r , ~Oh. t" I ~ ~ ~ ~ ~ tt. l <. t; "" \) J


I 0

7."-I).t.,. r !~lJ, Is' 1~.,? ~ijid'~,J 't",,,- .~,'t (f:;,"\!'l.)"J

"1. ~ l ) Iv ,t ~ to I .J - ~ 0 # ") '1 ~ i1l1f \I 11) 1:. L I~ ~ O'l


J-l-'!4~ at-l:lh.o1
i"f.J ,for ~ ~ ') 't 4 '1."pl" ~ t) 't'y *'1" J
1.<.1-) ~ r L)c:..~, ~<'J,) ~7~~.<.t .. tl:) t" t>t;t:;J.
, , J
ill t 't ~'t.·115"o ~\l/'t..
. ~,J,,:~ <~"~tJ. ,1t7):J\-5~' ,. ,
't" -y. j').
7...l...,.t} J..., T 11:.1,))
,,~

It >, 't" 1... ~ ~ J6r


A.~ ;i 1 ,i' S'. -<,t ~ t ~?j., ~ <7; -j ()"
't,
~"j"I'l') ~ -~ {~~ (~.
II
b

'l;~ 1I~ (~LJ/.....(~ 1>\'t~ ?h~ L~.tt::()· "l.(l~~\,j:


.:J -J-1 (i~ J~ A~1, l~,)l ~ a tn o '

'?C, L.\5-1
- fJ.tJ -

Lealia 13 R8}nR aCe/lstR, lilt i p, '" u'i'0"r~ !ili


m6"le

leri am foet tn Shinju":u nA-m1cumnar 0 ha i nR" Iii-8m


dat jos din, tr~ \Ii Am intr.rt numptrleott tntr-Iln m"p'R-
'lIin d~ 1tn.<rA "'A1'8. grl! 11" mRRIlz\n lumino!" ,?i cnT'At.
TanAka, WAinR AC'!'\11sta mal'O Ast", din "i"1,, ?
vtnz"tot'U1,' Reina Re'eR,s tR ? E "Oi ..1f'! 'Ie' o$ll! • R lI:;oRr~,
'11 mO'lI1a, SR. lilt! ~1 !
'l'Ana)cA ,Aha! r.t111 Iwe}i\li alto!! oH1ori ?
VtnzAtortll, Aoela,! mod!!l ou RCEI"etR, nu ? Av",.., U"" 1'0-

TnnA\<:"
'1'!<8.,i \1f1l1 ne~p:r~.
I -ctt co,. ,.t" ~
Vtnzo\toI'11I, Ce8 n'~~p;r~ e uro.OOO 'lent, cpp -rn'?t ... Qti ~i.
200.000 , I
Tana)cll , 0, Of! a'cumne ! AoeeA Bcurta ott cost.iI, ?
Vlnzatorulr Ao6'6fl rfl'l1l'e, nu ? r.; Q8.000 t.
TanakR ,Atune.!, er'atR~!-mi-o, va rot', 09 AoeM !
Vlnziltortlll l)a, ',wte'T ltnt inulin, '1-0 Ildue aC11m !
VlnzAtorul m1-8 rufus haine r0'91e. Pm tmbr;\cat-o.
't'pna!cll I Mtneelle a,t nt pu~in ORm lURP:i, nu cr"rleti '?
Vin'Zatorul, Nli, nu et'nt lUnP;'l. l'lXl!ot ctt trebui. ..
TAnakll ~R 11 El, atune1, ~e ReaaatA, va r~ !
98.000 Vera, nUl ?
Vlnd,tortll, DJIl, tntdoma1. V'A mul ~~im~c ! Aljltentati, '18.
reg, 1'lU~ln, '1-0 nun tntr-o euti~ !
I-1l'III tnmtnat '1tndt1;ortllul bRnii. vtnzatorul Gnus hd-
na In cutie 91 mi-a adus-o.

,/

ti'f, L.l3 - 2
,t?'"lJ...,
:: 0) :J - ~ (1. ~I~ l ) ,t;t •
~ J - ,~ ,";).. ~\ :2q < 't
f 7h SJ5 ' ~) <." ?
.: f)
I)

:J -
-
/~ Ii ~~\ 1 < ( It) t\? 1- i!.1,..o
0

~--. , ------

}h f:. U~ "1 ~ .:r - ~ l! ~ l' 7f ~ (. ~ "

,,»1. 11 t:a'@
11 ~ f ~
- ~ I ~ t ~t, 1 <1;"" I)"

.2 ~t @ ':yl)~ 1nOJ J - ~ or y u-t "

~ <i) :J -,..!'J, 75' ~ <~ ~ ~ ~ ~"' t} 7." j @,.

~ <I) J - ~ 'i I~ t,) 1"1 ®.


... .:. "t :4
1C, =\ C3ie.
f~
/1')
.1 1
:JI? t"~3 ~-* ~, IS,' ~ ,;m !5\'l-t ~
I~ j.:'? 'filii· t;' t4 q'(1";
jf~ 71 ,7S'~ ~

X
.. ,'\ :11 <;. L)

82. L 15-.3
(/ ;.-::; 7.. L/l
. ,f."
l. - ......~ (,,1. "" - ~ l -x:- ~

~ : ;. ).' L/ i.)- -- t) x . 1. 7..2/? ,,1 - 'f. t J\" ..5


"')'#*~>t >-~~ :tl- ~
a~ .ll'1 ' .. t) - ~

'\L.l. (1 '.. 2.;> - - - 1-1 - ~

, ",r,2. (1 -. - :tt - ° {,;1. (1:" - - ~I- . t

/)~ ,,1. (1 ~ . - ' f l - ([; ~ I ~ I -: ~

of- )_ - (1 - - ~ t 11ft If. I ~ / : . t:'


'~ .. 2. (') ~" .. 't) - "
(1{..1 '1 .:~)

09
.. "f- 8
:\: (~:-
,,~ - ('8)
w

n -;i( (.\ G J." ~1


B (1 ',)5' ~ I ~ ';!T
\$tH/tr:
c:...~ }6 f~ I
~y,

.r:~ +
q~1- H
~,~
(') '..'1,';lfc '1'6 R¥
(1 ~J- H (c,1 ~.~) {1 \st ~ c..t: ~
g
>1-1 t;J.
I
-r
• 'C f.
(I' ~l: S:i
"7l: ~ ....

- }-1f;-
-~.r-

q. - - -+ f/)

10 ____ _ .. . "? ~; 1/,+ ~ l1:/Y? < ?S"~ t)o

-. . 1 { t "-r",f)
=
"

8'~ L. (3 - 5'
;-tf" '..Ie

"l to 1_<' J}+


( )
~O-:=:-
7"l; I',;i).
CI
"It: (
fa\ + '¥ ~ U'l:t
) ,¥,~
fll ;L.4t

£ltrl ~~1,(':2. ">$Y-OB, '{1~,;;i> l(OA(:t~


. ';rj ~ ( ) '*
\10~'10 (1j.~~(10 t l1 ("0 O·1CI
( ) 4 !:I () ~ > )~1t1 ~.'f

<>C1~ =;t4-!f; ~ Y.Q"-; Yo? :J ( ) (i J~,<t ~I 0 'ilL


"------------------,.. • -, ~ 2.. (1 \'..
II -r""'_~
I

'i;~~ (t ) "PI(." " .. ~..........;-- "'-~~... -.-~- '.,L~)$ :rJ(. > ~. ~11 c}~ :..)
. ·"'·----·--'--·--l'\...lf~,) ."')")'~.', ~ (J .... '.J. ' . ~--------- ,
.,. ',. • ' T,/ . . 5\7-
Lt4)C ~l \~\<t- {ll (?\~ .~ "--- , I},. Co~); \'i _~\).!:
(2 ~~~, 'v~W e, ~ ton ;J'~ 'J
.. (1~;t ~H1?-7.~ .~ 'Y,~.p fI,,~ t. ']j[
~, o~ ,,2. {1<1~ . ~J(1.H?' ~ ~ . g
----r-- -~ f- '\L.1. <\,J 1. u~ 1,,)l > \1~ 'l
" ~(\"1- t"l ~ >t1't't i - ( {'-if~ t.p ( ';I
- - - - (- ~.f..),, '(1ee# $t~..'#~ ~1 ~4t. 's
------...:.. .~ 4'i.,2..<t¥¥ t>~ll .);J"'f (j)~ .~
~ ·i ~ l (1:¥;t . :rn-r (J ~ . f
.--.---- ---~- ~ °i "l. ~ l. '> ~ '> f,(Y 2.. ~ Co ~ ~ , t
- - - 'C--~ E- ·!\~'l.('11(1\~ 2.>q's"#*'tJ >~J lD ~ '!
c~ -:€ l1 l (i 'fl ~ i -ll't. (1<9 ~itO · .tt "f ~ i: tz,l) ~
"l~l1 2.(1~1 ~,-f{'t C1.4rt ~)"Y~Jf~f.1 '0,*
"('\~~("1h ~1~::fGi>(1'1< '!f
. ·!.~t1
LL1i:.t ~t;{t,lO:.l~\~ O"~4\ff.l, tI1~* 't ·t~~.fiO -:-~'l
·CX)i.. t c') l~\~1 ,4~ '9 "(l~ ..~> 2.1 ~4<- O"$(p~O:Y.¢.~''f
5 "l1 ~,,7f > 0 c:.. 'ff"i 0 "Z? 40 (1 ~"¥ tp'tf 'I-; ~ t . 2. ~ , <o.fr.y
'-Jr1~t.o~ '£ ~)t~,,2.&}U'AJ: \ O(1'Jf~~'C' "~li(1 ,! ."1>--£-'4
n«(1~.?dtr~1~ °:)1 t-:£h O('1~O-G-Cf O.~'l..~ ~(J)~ tl1:.t4l- 'J
- ·Cl,;·V1ttY?x ·tl~~('1jl,,2.C(.:f(V2 ·(1~~W.Y ~1"f;:1 ~JO'I
- '6 - \1 ,,7',t ""1 ~
~ f:: Lid: )5".ffl of < ~ ~ 't) 7t~ ~ I:: ~1J j. ~ Lh ~ II ( 'Z I .

,::: +/11'<'\" '-> -1t'L,l""t. ~.,ilvl~ ~ a gtl it .. l j1"1>1 to.


:! ~H. (,) t~~ ~ .t I(, c:" L 1f " .
. ,.
l1- ~ u ~..~,\, JJ, ~ U ~Htc1} ~'~ ~-(~rit l)? {);J.. (~'•
. ~) Itrl) '1!f "{,'rt I '-!;"'"¢- lSI" 'u ~ ?'T'I L't~'~: Ir~~! 7S'1.) r
ll~ l1::u

if," '\" .( ? ,.. ;J;d~ f ~.. t\ l.i 11: ~ ~i~~ ~\' 1:; 1- "( ~ Ih~ " J ' 0,

V·" L) ~ ,'i-> 1, L(J t r," ;I, ~ ~ 1: ~ 1"1" it, ~~ t! A.-!.J


III
d,"'\;9 'A,? ,.. ,:h 1= U J. 1'9 ''1 ~:'M( i: ~ ~'., ,z,',(, '"
.~ ~t·J* ~"'~~ q /I';' I t..
~ (~II
y':,s'c"
'*
%'1~'~ ~\" ,t Jln:'~)11 v

~llt~lt 4q.$;l ~Oj' ~~~~. '\ ,*'j1~\~


IJr -+ .. ~ ~, :J;: ~ 'l l H) , E1 1l,1i;{ ~ q; '''til '"i ,if'?"
, ~~; i t.J' t) ? t) ~ }l Q~ .'

ft\~"yit? '!' ~(1) ~)lt,,\li .,~~~. :;j:.1tJS:.}.


IJ,..... -1:;. r- I,d l') ~I "* 1 t!. J(. e J ' ,

It .. "D ;;. ? .. ~~, 0') 1, r1) ')l t t~ f1


()'j r >;-J.. 0'c ~ l '(
'I§ L) ,~~f n

;f;{ 7J~' I"J ~ (f) Il~., ~ n' ~ 9. ( 1~ 1.) ~-J ,

IJ ' ""¢ .,. t.p ? ",' .,p MO)-'rit;i ~ c7) .@');& ~ ~ j~ ~ -( J ,


r
m~ L I~ PIt <l) t1 /J:" (;: . t~ ., 1 l r;L L'1:" .{' ~ ,t (I. ~ ,
i, 8 -r.") <'UfO) -& I ' .. ~1S'" (. ~.'r.\;~ ;}? rt L (1)
7.; '\ 1" ~ l)"Z" ,U t '1", n {" ~ >Ie i ,'1J ,~ 1"( (_oJ
L)/tQ) .t.:~; · ')cM-A:t) - i$~f' (SIt)? ·!.-)11.1~o) L)(j/:/J,
/J/ -i:J (1) 1> '11'15'· .-)? c. I ~ l 7f:"
7' "( ''
~ ~<f'-

Lec~ia 14 Era lin parc lini§Ht §i frumos

Azi-dimtneats, Sicultndu-tna devreme, am p1ecat sa rna


piimb. Dupa vreo treizeci de minut'e de umblat am ajuns
lntr-un parc. Era un pare liniljl,ti t, ljIi frumoG.
o El1ee inp,ustil. duco'll pim\ tn fEl~I. 1 unui mic lac. Lin-
gs lac, sin,gura., 0 f'ati! picta tn 1inilj',t e un tUblou.
Popescu I Buns diminea~a! VBd ce. te prieepi bine 1a de-
sen.
Fata Nu, inca nu sini ch!ar BiIjIa "de priceputs.
Popesou! Astiid sm veni't pentru prima oara in aeest pare.
Datoritil mu1~imii de oopaei de aici, G liniljl-te
I}l pUeut, nu-i nl}:a? Dumrieaia vii in parcu1 ss-
ta In fiecara dlininea~e.?
F'ata I In lI'ilele frumoase Intotd~auna picte.z lingO. a-
cefl.t lac •
.' , P'opescul Pe lacu1 Beast,a slnt pasari?
Fata I Nu, nu Bint.
Popesoul Pe 1acul din desen e 0 pa.sare 8.1 ba, nu-i s§a?
De ce ai desenat pCl-saren Scften? .
~'atn ~·iindc·ii am vitzut in vis pasarea asta, azi-nonp-
teo st,ii.team p.e malu1 lacului llIi,in timpu1asta,
(, paE:are au g'itul iling, stra1ucitcr de alba, a
venit inotind liniljltit snre mine, Era 0 pasa~
refoarle frumo·a se..
Un vint recebiitea deasupra! 1acu1ui. Pe lac se protec-
h ul'llb:t'Qf~tei .., -

87. 1.14 - 2
I· I
_ ~9-

~J lr. 1 .oj l I
,.;....;.___.-----,- ------T------.- - -----
-..... /;. t' ,
l U t, </) ~ < c
IJ· It ~) , .' '} I __
} . _____ ._. __..._ _ f----- -.. ---- -

.).. . .I..' ~ It. 1.' J ..., ~ • j... J'!'I < J> ' J>':' « L' .I..' :\ \, •
.) \ ,' . ( r,
.~ .

.~j I.n .£0) IJ· It , .r" . ~. < .b IJ· lr·


".
/).

<lJ /I.} \ ).::.) 1/'''') I. J )

I"
It, L < 1 < \, .
\~(,I.) \11. I..) I I,d • .. t J

t.:.(f ~
IJ· It t.)
I.., -r
. H In 1
rJ)

tJ·
(

I..,
A/)v'L
~

.......

·r n·
L U.
11.

1I
) I

I
.. -
.......
,
r
.')

~,.
~. ~

!
:
J ,

I
-
--
t ~)

k~
I-l'-
, - :.. .-, ( f -

(" 1
;
( '" .~-, )
. .- - -
,I . " I
. ~

v. ; ._ .
~ h In ~ tL In 1J " fl
"
I

(
<. )
(

t.:..l ;..s-: t.:.J. ;.s; 1..:


tllI

)
)

L .•
\ ,1' _-~

/
" )~, ·v'"
"" " _. ..1 ________1,_
··
__ .. __ . __
l.t ·, .; , / I
-----t-- ....-
~ t .' .

l
v

·
~'

. --- --- ,
-.

~ .
J
. . . . ·c-r,. il I -.. -. '_
J:. . J) ! t Iv .1 I l ..... I J .

-~------+-------
I.., -r '/)-. I.., ,/) .•.. r . 1L .~ ~..
0.1
.... I I I ). . -
'j .,.'~_l~:,+_----C....- -
-', . ' .. I
.. --~ - - -.---

I .• ,. '. .. !
t!tl\/\ cr .. ·, ., ,1,,1}
V"..
J It.-
". "' •
I .. v ,.

t---J--------+----- - . - ,.'- .-. --


l- I 'J . ;. . : - 1 .. ;.

'--__-..J._._~_~~·L~~'..

t. '-;J
(It{t't .,1 hl1 ..I/S ~t~ .).,(/..1.."7' '(jJ@~1 66 ",st't 1-1 ~ ~

"l~J..~ ;t'~ ' ~ ',~' (D~' 1r~, 'PYic} \~ ~


..

' ;~t>~ 1 ~ ~ ·Sl, ~~'fI ~ '~FJfJ ~ ~"t1~(.:--,


~?.

, .. ~ 1,,1.. ~t ~ Cnit~ 1= 1.A


I '

p ;11 '"t t \.l,), "{ ~. ~ (p ~ 1. 'A~m 8~1 't 11 .~ 'f

... } 1}~ ,4\t 1I \;1.. ~~~ ~ '1 ,4 ~ r.n ~ qt

~;tlt~ ,1(1 t'~ ~¥'~. (1 ~@\,Y2.. ~

.! . l., ~;~ @i\Y).. > <!0~" ~ (


";;t)*~?} ~~ t4~1 ll1~~

"l ,,2. ')' 1-' ~ ~ ~ hl.ft ~ ,~:\n 't.' ~ ;:


"vi ~ (1 lO,¢ i ~~\:;\Ki.(i\l ~I·~!tt
o )~·i7;~-~l"·~.i ~~ ~11 -;; 't( 1; (\ ( "I

t> '1,i( ! \ l. ~ :i ,~9 ~~ 'el ¥tJ "-


- (Jot , -
_ Jo1-

~>f -." 1-;


It§.l . t·

~,j:
\h1(J ')" ?

1- >.1
~'l 9
}.;
~
~

-1( ,!;
. ~ It?

~'? .
(~\.)

l*fj)
t,) ).~

. ('1lr;-)

\l~'~ Itt)
L -+----11. 1..- LJ/X -C"fo.

~ ............. 11. .; ~ • 14/)t' 't' '1 ~",,,


")t-I~J ~ ti ~ __ (. /,,{"(t ct<? 1. ~ (~
'3, ~ t~ __ • {1/X ?,." j1 • _"' .. U/~lJ'.
v " ,+

~ .;.;..-:....tt '". _<: 1./ '{" • __ L ) </ ("1' y

Cds 159/1985 J"BSC. 6 9b


Q f- ,."2 ~.pt. - - -
",~ ~ 2. 1 ~ ,,~ , II

,:; - ~ i \;L(1C1~)
<;. . .'rd { :J
".,.. - -- ,( 1.
f- ~ .1
X ---
(1 - '- t- i ,,1. (1 - - - , 0 I

-:;. '-51 t,i .•• "'"" ;)1 .. 2.., -;. -- -


~

(1 ri -- - ~ "! i). 't -'-


~ ... f-~1t·--

( •. ,~,~) i- ~~ '" ' ~

")r)t(,'>f ~/)--1> -.~ ~t'1 t-I- (~q(,\

'/.2 ></(1-'- 1\..-(1 ~ fl--- lilt'


:c,lt ,,').. X;I-1-- - t/- 'S

('1 (1(A') J ~,:" / ></11 - -- (JJ - f-

(1 '1~) 1~"?"/)(/C1 -' - ;~rj.- 'L

0f- .. 2.. x/C 1 . - - •. ,y - ~,- .9


(1c.-.:~) ~I '-,
(1 11 ';f) ~ ' .. ~..s

- ~Ol -
_ 10 .3 -
t4~\'''1

1,OI~ 'VtL1: M'~I). tAJ~.,"C"ft. I )t 0- l~ X ~ At/("JlU~


" . '~~ I~ ~,~JJ1) A., <";- 00 IJI J LI (.) It ~ Jlj O() ") " 'H't "1 ( I ,

~, ~ ~ L r~ , ~ 0 L)" l.r 0 J:. (7) 0 ~J -! ; 11~.. ~ to ( tot ~ ()


:i.!,,"'Oti ~u T't!'?tlr? t.{,O ' ~ ~ t 1:, ~
J. +.;,. ~ (..t If ItO ~O Z" I'T t I ~ ) •
!.IIt"
.'#, t)Ji1S ~1: l 0 (l? 0 J4, ~ t) T *~ L 1';:. .
. • . I ..

5' .,t,.f: l '.t .tf-~ ct} '1' 0 i ') S ti.. 0 m. ~ 0 t;~t (1';. v ."
(rt"ll10 ~~ ~t¢ t"l? rr~;: C) t;1.e Iv"t'1 L 1,:jf\,....
r ~~jt:~, 0 ,Jl.itO tl}j'.Z, 0 ~J" t~ C(.)t'"".I'.
1. q.,,.,J:: 0 .,c'1f'() ,1\ III «I ~ l ~ 1-1 It 00 *', ~ ~"fO '
II

~ :>.,l \)1.1 'k .• t JI~L, .~ (1) lS' If 0 -??., 1 til- tt,,~ '1;:'lt~.;
,I. l~A.'_"~~'" l~ ~t),
,,\),~ ,f).<? ~I"t) .. t:,t ';IJ~I~::<1) <"1
"I. , ~h,C'.~,~·, <, .... ..,
i,~ 'I)" (?' ~.~~·(',i,\:' ...
1. · 4!, ~4 . •fJ,.,+,~ , I~ f ,,). ~ ~
II. .""•• , ~4· (.1''1,'' .Jf.. 'it.D. (. )~ ...
'*
S'. I:.~ ~ ~ Rl ~ ." ~. ~ <. t. I ~ ...,
,4, .f.I)~ .•'..... ' tG '. ,t< ...
'I. ~~·\"J,.)\·It·f.,.,,,\.t. ~.Jtl) ~
to. til:;. ,jhl: 'to tz",. t Jlt " • .1(" t:' it ~ ...,
" ,., .. : ; \ ~ • ~ .. H· ; ~ ~ I)~

fO, "*'.'~~t. ~1t')~


H, ~)t,.. 4\'~ L,. .
~',(. ~ i'("J."(' ~
It ~ f). A.. t.";, \;" ~tt, (,I; y". A' <...
H~.t" '\.~. I.. r1$', ~ t ~, \. I '" -4
I,. ":'!.l J •, ,t , a, ~, ~ I
l. >h.lJI) til: t'~'~i f'JIJ... -f!. () ~t).
l f..
'd\h, 4: t;';l-r "t4;t", 1."I( tl.lt:~:
oif1,
_ 10'1- it, ;
~ ~.

1 A: ~' ?L 1 '1>,'\' 'Ii,~ ft'ii (f:,;: 8: _ _ _-_,___ ;f!~"('/


I . "
~ "
A'I ~
.... ? /7
\,... - - 'Il
I~'• ~f) <:>I'i pl~I'IS'~!"~J
TIJ

J, A : 'C'? L~ ~ d) ~ -e 1"~ I.) ~ 'Y" '.. B; ~. __. .___......_~_..__..._.._.. ?1":, ~ .'(' i

~, A,' i';1.1 !I;"?C1-~O) ,~\< 3tt *-~t) c:"t'6~ ~, ; _.';"' , . P,

,..-_
, _ . _ _ _ _.- __ ~\~. "llt r. .
};-, A. : 'c:'? L1 ~tl1: Il ,-f:t ?t: /J~"'t! .Iy ~'o t1,' _..... ,. , ... ~'~.{ ).
6, A : t'? L 't . (I B,: ~Jt, t' p·'~.r:. f~ .,i1-:1>\ .~. ('
7, A: Ie-"!) l1 ~'er'~ :; ~(," t '~. t 'f! I.., ~'" 8:~. :....:......._ .....:~. - .
;jl ~ '1."1 •
~

W, r: k ~ ~'/." ~ l , ( tl- ~'l J"


I

' . ~I IE ~ ~ fl t\ is'~ L f~~ '1" .______ ~.~ .. -~c-"-...


,~ , Jfd~ {I~ '\',(,1"( ____ ' ~"l ( 1) '~ 1. ,
L ~ d\ ..J -I· I~ ~;r< ~ _ .____ ..
q
. ~h t.:, L (it .;t
r , l-t~,,!.
,
~ <'t _
loll' .J,I/"
1:' ,,,.
. '- ---.'.- ~ . ~ , oli (
,:
*.
l.,t... "'I: 'l It .. t, L J~
../ , :\' ' ..... "
LT /J ... -_.--,.',--_ - _~:...... ' - - - - - ..

6. 8 ~V 8 1: l)")t ~;~< ----.--"


/I ri'. oJ 1: "" I""\.t of&. ./.... 1,\' • on "0:1 .~,1. t ~ ~ " '
' / , (Y\'~ :. \ '" 1::1 "f" III or. ~ 1)1 t J _ _ _.. -;.. ~;..,-_~..., ....
II
0 T 'It.) )\..) ....

2. ~ 6) tf.~I~ Ii ~'" _~.. . .

-v: C] f= ~'.(. C't..


(
I: 'lA¢~. ~ ~" ~ ~. ~ I).
) ,tv>, '"
I (

,~~ ,~ '
)

, ,:':'
;;hr: III Itf5! 0< I:]'t "l ' 00 (~
!,

~ '9 '(Vf'~ n
II ,( ) "),," : '" " ( , ' '" ,) ( , , )
o /1 c: "tit) i1J ~ 1" Oq,'lUi: t~. , (~~ V. ,!~1 .. ;;:,\t '~~ "
t ej. 7> t· . , . .:t,~ L •

~ 11 f:. ii *t)~,,·:O 0 "f' 1~ • <" 't). :r-l t ) it L)·


(' ~.~. '
'4.1 ' ;!
*-;d¥' 0 <c. 0 '0 '') ,.6\" (H. )'<e 1.
.. • • J
:: .: 'i .-- ,R-,I.- t~ M

( ) "C(. ~ ( ).
I:}e \1 OD;t~' ,)t)ty. .; t,' ~J.
~'" ~
t,r:.;,
-.!.
II? A"e,-
:k, t~ l ~
-
0 . . . II ~,.. \\ \l)~' '~.'* t1: •
- f) . L·f'lt-l
- /00-
I'; />\ ~<1)?t1 ~,~i~' tf" 1; ("j
J,~; P I ~ '~j~ JS' ~ ~ ;," p"" 1 111 Yo :f IT)? j ~ '(pit 1
t~'j t 1;: .. -8't ~~6-" J:6\1:"('-}. ~\t:'c::I)/~
· ;t) i ~ ~ ~~\ ~~. i.< i<?~t.A.,t'(Av $fjj,\~ <t,,(
t)"Lf~,)

..Lt
Itl
t!} or
'f r
i t ~ 0)
~t1'"t t~l~\".{..
* lt/f 'e".,!" l t
LH)
.,;f:J
~~'i't1: fj(17"(J:.J'J

\3 ~'I: Ii @? ~
itt? ~,. ~ 1t 1 ~~ t ~ t #.*. t:
~"i\1,. ~,#.et~'t/l·p" .:tC,'I) ~tJ¥' ,~~ '1"9. t'l
,,a 1\ '"f;. ~ ,ztSJi'" rr,16.' 1l1",\ 1j., 1~ ~ L J J. I

l ) ~ ';'\~ ~ t) ~ \~ } \J~tf' J1 tJ 4* 'l jlt. L l/ 1'''j/.. t If)

IJ.}\· ~\( fl.'1 Yo -*-'c1. tlJ 1"r. ifJ;1" ~? ~ Y.


u-, ~ \ J 'A.l1 ~ 4-! t f~ ~ ~ ;( 1- ~ '1: ct:: t) ('J y.
l\~(;f~ ~t' 'Jlj -~ l"Y.
~ In"~11) '\fl'X 9jfi"t;"tVJh"J
ID ,t r' ~'(.ta '#" " f: 'l" ~J rts
'l!.\ '9 f" ..ti I ~t~ h ~/l' o):? l)l l l ;t t 1~ IlJ
1±1 It f" ~~lJ ::1-t.-t t',,~"'j
J,fg r ~~,J)\"'(" ~"~'·t)11. ~HJ (::1.'t.I~lf'rll"J."
7";~')\"'Q) .::J- ~- !"71,'oJ .
It) tf ,. 1~\~\"~ i' ?"?"t I ;. .~. ~? la", t <; L ,'3.(.,\: 'J

9*. L, I:; - 1
~
_ lO€-
t
'.

\.
LAC,l" 1') IlIl'! II fnet Vl'''''_ hll"a

~ .. t;'d nl"ul Ife dl""l""A~~ tntT'-II""' !itT'! " (" •.t. "".,\".
VT'''m''" " fOAt hunh t""th PoiU". AlIIl tAl"rl n-" f""t. n vrn-
mA "T' .. " ".roozRvh. II Ino.",IIt .. ~ .... ,.,.,n1"""''' riA tllml" .. ~t~,

YamadA' O"T''' Oil'" V" f1 VT'Am .. " ",ti., .. ? ,


Tnn,,"',,' Prob"btl 0- n\"1 ",tin .. nil "I' f'1 VN..... hun1t, I
';

y" J""on \" "tnt o"tT'lI A"llt.tm"ll"t. ,,"I.,"vnT'r., vnr~, t,,,,,m-


"~ ,1 lltrn1l. Pl'lmltvArll " OAld, tnflorllliJt" ""I<>1T'O, VAT" ,,1-
l!!l .. Atnt ft"rbl.n~l. To .... ttl 1um,," .,le"oll ,,, ",AI''' ""11 111
mllnt ... C"1l mAi fierblnt.f! lu,,1l elOt. .. 1l11"wet. T""mn" .. 1'1100-
1'0"sA. F'rutll'l"l" oll.,aollnl' 1111 tnrnv",,,o. VIr". "1'''',,, ,t
nin"'",. T1n .. rll 80hll,,,A 01'1 'ORtineRzl. C"" .... i r"n" 'unA
. "At", h,"uII't'ie.

YamAdA • Ah, Oil oald " In onm"r" AAtA


TAnAkA • A fnet triP afArh ?
YamRd.. I DeB, bAtes un vtnt 1'''08.
TanAkA I Portim 0 OAr"A f111rbintll
T"m"dR VA mul tUm"f!o I Ce "1'"mA nll'vl11tA , R nAr,," h1"",d-
lilLn~ ?
TAnAk .. , P1'nb.. bl1. II .. 'Orlm1 t-o la1't d" 1 .. u" orb.t... n.

..
"

11
'.
C
,\
:,
':

'7~, I..le; - 2
,, , : (I! )
_ /J. ,1 - -r I . '

J:')1~\ /, /
--t. ,- J ..

l I).';, ' 11.1)


" ,f. 'I ,1 I~ A-
," I)' J., I, . . 1: ( J' '.
,,. \ I, ~, l'
.1, I) ,I I~ /"u
/'1 , 1: .•

f : lJ o· {ttl
1 I ~ Il ·
f: /)")' • ,,: 'I" ,r ,,' .. , I I
f: "., . -,., ,t" / '1 , ',
t , IJ · \., 1
'*. I) ,I 11 /" ..
l--~----r ----- III)
J~ ( (II \ .' ,I , l l \ .1 i,
~ , L I l/) ' ,', ,. t, ,- I ,
,f, I) f ,1/" '
I 1 1,1 '

-,"
_. T: L. t,: "
_. ' j'
-.t " '_. ,L
- • or .. L t:., J '.

1
. 1*",( ',1 U ,':!.t +t/v#t'TT " It) ,1) (} ,~ Ii #A, ·h'T'I, J ' ) "

.tJIJ1 ,: ~ ,~ Ii -tl: Iv d'" l'li ,t,O) U ,': I~ #/', #t' T Il


.r, I) :t # Iv" ~(l. 'Y' 1-" .1 '-'0

.to, I)) U.~ II -tl-;\, #I'-r.lf:" J)," U,~ Ii ,I;\,#\'f: . f ,: 17


I, J "")
.FJ 1/\ : ' . ': I.t -tl-li,-tl- \' ell ,t ,t/) (),~ Ii -tl-Iv tt ,''C'I:I
.1',1<) t t-I-lvT L.f:" f.( I)· . f: e I, J "J"
~--,- -

' ~IJ) 1, Ii' Iv II iI', J t'-r. ~- 0 J)CI) ;, fl' Iv Ii ,1'. 1. , 'l' L. 1 ' .)')

,r, oi, ·J·v'/vl.t J, J < ,f, I) i (t)v) ,1. ~"lvli .t.J < ( t ' l'
.1 /"" I" 1 " , n

,'fl ./~ II> A I.t .1'• I" . f: or: .t" ,t, .}) /j. /'.I.t .t, Ill · •f'
)' \
• 7,
I , .1 "J"

,t}., ) ; . h.;'.U ,t:, ,f, I) :I I' ,to ," .J. h ·/', I.t ,t, I < I.• h' ,f.:
-r I~ .t "'.1
r--,'" ----.-1--- -'- - - - - ' - - - -
,t.;)) ': ',)..I..-I.t L rli'T'ot " ,t,,) , ~ :"tA., U L..f1rTL J -)"

,r,,)) C·j ;t 1.,/.1 l. ,I ' fl' 17 U ;t, ,1) C. -1;{ Ivt;! L.f'lr7'l,t
.t, I) t tt/v .. '.n' 'lL I .")(1

,r, CI) C. :, ;{ Iv Ii L. "" fl' /.' • f :


.~ I ~ .1 ,) "

.t. d) C:,;tIvU L.iI'f), <' I! J)CI) c. -1 ltlv lot L-flrTI.I


,f; ,., i .~ Iv l' ,-, f:. .. t,\/)' , f~ T' L .I . ., 0

it'l1l (}cl:t 1:11:11: ', t, ~ .t.C) 0,,',1.1 111.1 f '-, t" <T
,'. 1. ot 0 L .t ,~) u
'\
! ,t,OJ r.) G It Ii IJ I~" t ', ,~ i ,f, !J) .:.~ c I~ 1:1/.1 f~" (,'VI/,lt,'
~t Iv n l' I> J. ...., 0

C
\
"
S,(/) ,) ,~Ii
lot hI!." ~ ,~ ;t it,CI) (} c Ii U. hI!" ,' -,/: <'
L. f: ~
'. ,t, OJ
L, ! :J "
l.t bf::" t':'l1 () C 1;1 1;lIJ f~ " ~, fl, 'i
-It ;\, <' L. f:" fJ, -, f~ <' L. .I .', ..
'7.• 51 '7 't b
, \

(111 • CA <... .vi ~,..


'~/'"

('1*~
,t::.\
. . IJ.
(1.'a.~ ..... if

~e(t '!,v
t\
hl·.,tJ..
~f:. )-<1-
-'.
.,,,-
'::I'
'

,
q-;" ,< 1
", r
~,* l~ nl, (~ (1 . " ~ tL<,
t(
"'i1! <.'1;
'H·
st •y. ~'1
(1 .. !t
I"':1,1t,' ,~8

,~,~) ';-d ~
~,. lA1:<
I ... ~t
<.~ ii ' ~~
,,\-r~

*
*~I

·~"L~[.5l~ A~~~ "¥s- tl~lPf.


"'i) ~ u $ ~ ~}~ ~ ~- ~- t: Vt',~ 'f.1' "SJ(.F-

°i i T~(. f~ \; '1l .@fj) '~}, \, ~ ~

'{! J. ~ \ I t"g C) 'l ;;'~:ti"$:~,~

".. ft' ~ )', Lt c;:?:" ~ 'l(± ~~? ~


"fiT:~ ~i); (H1;Y,~P~ ~I::; 1 "$

<' '),l.l1..rr·~~~ ~. ~ >i .~~ ~ ~.~ ~ ~/( 1'). ?, '<t-


°-l-,,2.-=';G~c;.j· .~ji~l"¥ 'tl~(p~

I,
_ log-

." ~ .,. t, cf ~
~ .,

l-) I
$.,.,

<t t)
, I

11-:; ~ ;"'::""
"'"
("T: ) ;,..""...,
"" -13 Y
\3~' /.." 11 tJ
1. _~~ l.) "t"/ . ~ .'. ~')f: 7_Y .

4 , - - ~ ~" f.. "t ~. -) . -- < ~ IJ 3 1! Iv "1." ( r~ .


• -', - (f::" ') is) "e" II ) ~ .~ _- _ 1." ( ~ ~ t) / ~ h ~ t: c' {J '>0

5, -~- /"J/X "'{"y. ~ ___ ~"f: -c'\1/l"(~~


(JI. c.., L) ,'I r. ~ ___ t" ( 1:
"
~- .. 11o~ ~-~lt1~ ..

6, ~ ..• ~~ ---7:, L1f/L~(1:o

7,/ ~ ~,."t" 1/-t" l ~ II l~,t J .-....... '" </ I~


~ ~~ 1/1;. ~ ; l '1~ .,
~~I "'$C ~ ~E\ - ~'" ~-~-c (1n
( I I ) (: ) ", ,~. " ", ~ Ilfo'

." (\ SJO
> [] §1'ilI .. :, D.- 1-11 - U
t,'~ Ill. ~'I :' '.(J ~ Or) -~ -0
Q.

", '4d: .~ ~
'I' \\)(

. '/1 ~
II
I,l.. Q
ij. ~.~ ~ a' ~P:H J f lj. .1"\~~ '#1 ~I
: :
c..

~ ')~ ~ ~ tl-"",~
HI '
0 ' '(,
.Q !
,

.. __ ,__~----..._...:.~.-:_..J,.. 1.. "I. 'l: c.. ~t I "'I L!! '. R


r \\' ." --, T". ~

-----..,...-...,... \/'Y ~ '= ~ '!'J. 'Y k .~


..---".._., . . ._-'.--..---.. ._-- v. (1 t ·'.J Ie. .ql..
~ :V~. 41 ~11 VLf . (.
.. • 2.11 t .{e.I~ 1. *'
.~ ~ cf1 ~Il ~lf< ' ,
" - - - - - - ' - - , . . . . .; .i -r-
: - ')t "', 'I:.J. tl Y II> '1 ',5
~ --..---.-------r- ,. .,--.-.--' ~t '?' 1-ly Ul'1 '~
" - - )' ,:\' !;. . 'f.I'Y <D~ '~
-----...,.-..
•......,.,....--------.
. , . . .- ~ i!; - ~I ~I > to\;f .~
·--- .--------:-,-- +e - ~ b~, tl ':: II

·n~'~1 "i--Y\ft1.-Y~\\ Io,,~(. 'I '


, : '117 <.;;'-,uO@ .
O."F:'h'101:rlt '41,;I"t~~ O"tO s.~ t3 <1 ~\¥-!~ O~fc;t, '~ 0
.a,r i\,1.(11(11~ '(X)I-\ll-?t-C011.:~~l- Olf<~ '{
"tt(1 ~"~ O~CD~f08,s-" \~
~¢ ~) ~ (1 ~i!-O"lf(,,:, O+!f/,I/ (J::- 0 ~ .~~ '~
. . ,.¥*~\P O~cj4 Oc(,lil ,
~t $l.'!1 0 (. H-~ 0'- G\i.\(X)""* 8 .~
"~1,,), "~f4~ >c. ~4:t~ 0< tt O~T .~
t..l~\g:f O~"'¥: O<-(oJF '1
- .c, ~ 11.l1l'( ij.1:f,:1 ~10' 1:
{1,,)4 ,.., t
-l)H -
'6;6' ~ IJ:~ tl * ~ III -
>-t~71~'" 7/} ~ "( ~ h-
tl. ID" J.) (; t: Ii * ¥~)S~' ~$ t Z"t ~:j
;t," ,\", 7.. 7 ' I "~ l ); i J..;! 'z" '? ~J
tic If! T 1"JP' q~Id."~ "'9~~"f;1p:-J
.f,/)"ok) r "'ttJ$'· (')~/1."~.'¢J~7·1. /(-t1,j. ~t/Y::;LVI
® (, r;.') ~ /;fjJ ·Cr. J
U,I \1) r ~I) ;'-'1:: tJ11it:1JIj. 1'~1"J)~J
;f,cJ/\J A? 1-,' i' 'c," ? '1";> .. J '
III .t'D r t<'.1 f:l~ rfJ, St!, \~_t' ~ ~ hf ij ~ 7" P": J
(t,· "I" ;l,,? ... ;/) ~ ll1 r(} lJ)(t.,,6 .... '~'§ ~ l' y. J.!.I~ J..- ~ IJ Vr;'''U

1;., ~ -$ ~·IvIl.J
J, t~ • Yl tf'( 1': 11 'c , 11J t ,1;'t;;rt) 'C tJ· ~J vi 'f'(' i q 1/
I '

1-i"$I;t".(. fib ~ .( Y): J I

If,'1\" ~? ~~; 1"1 ~Ii, ;h,1 L/;t t '1/t)IS'" l)~ ,;,:',( 'i-~ .:t t " ) \
J., (1\ 1" 'f+ ~ (1 'C" :1"r 1~~J
.ho ,,0 A') "'1f~ t -t;J ~ 7."1,,: tr.t. l )1~ 'fl~ I~ ~ '7 jl! t.. "J : :
.1, 11> ,. l;:l*- *~Ht i 'c" 11" hP.. .l \
\f,o,\o2.,? "11t. t /-r' I~ ~ 1-) J -f! ~ "J
c.., I'D r Jl,-),"11:>' •. )l'~ \;'(I'~ 'c.."·;l .. ·~jJ:)
r~:' ~t ~? • Y ~f (\,~
'7 ~,~ ~.; ~
't, t , II J "r" VM,
(~':'1S'I' -t,} ~ "(-I.
, . t ~\ i., y;~ '\'; J ;J ~)'

J., (!I r ~ L it'''''~


if\·~·.l..? "'" -:! l ~ r~ ,to. ,1,,0 ~ ~ -q ~ ,~ ~ ,~," 'H J 1"'l
~"* t ~ ttJ
It,

J 00 , l. lb· 1
_ JI.P.. -

Lec~ia 16 I}t plac fructele?

Yamada. Dumitale l}i plac fructele?


Popescu, Da, imi plae.
Yamada , Ce i}i place eel mai mult?
Popescu, Cel mai mult iml plac bananele. Bananele sint
'fructe care nu cresc in }ara mea.
Yamada • Dupa banane, ce-ti mai place?
Popescu. Strugur i.i.

Yamada • Intre carne ~i pe~te, dumneatu ee preferi?


Popescu, CarneD tmi plnce mnl multo Pegtclo nu-mi pro~
place. '
Yamada : Bine, ~i intre carnea de pasare, cea de pore gi
cea de vaca, care-}i place osl mal mult?
Popescu. :;iti.,u ~i eu!? Cel mai mul t Iml pl!l<;le carnea do
pasare.
Yamada, Cum ip ." lac legumele?
Popescu, ~i legumele imi plac. Nu sint legume care sa nu
tmi placa.

Yamada , Cum }i se par mincarurile japoneze?


Popescu: Nu-mi displac.
Yamada , A~a'? Suki,yaki cum e?
Popescu, Suki,yaki e grozav de buni" 'rotu'i'i, tempura Imi
place mal mult decit Bukiyaki.
Yamada, Dar aashimi?
Pooescu. Sash imi ott- mi nla ce tot atit de mul t cit tempura
or i suki,yak 1.

101. L.16 - 2
_ JlS ~

-t) Ii f~ I ~rtJ ® ~\ (~ tIl ~~ @~ J<lz" .p' t5 ~


~~ l!1. Jlt@Lti®(~~)t -tJ ~ >(Yo
1l~@s)) ,~@L!.t:L@ f
(8 M} )l--:a::, l' @5) A I.) 1.." )l II )

( (3 *'@ ,t \D~ lil t' <."C;L~ jr,,, )"t"1 }r: )


~, LI 2.., @ *' Ii .-f ~ f1 i'
- )~ <. ( f i) ;t, I} ~ 1! {v
-
~~m'i© 1\'-t1®111~~ i1;j 1"yo
.,J..,i:: t 11.
' \ 11) ~/1:'~ -t l ~ 1~ 0) I'f1tij' 1" "P.n\ ..a
...-.--,--

~ f~ ~ L' J ~'.t \,;'

l:'h l<t")
>ftJ -j'\') t I)

-tJ,. .:1 17 1· t f~"


')~\I

"'11
J ",
~:.~

It- 1'~t) ?l

f.i,+
(l ( / 1 '\ t':~/() ' . - (,\ ~ ) '1 t~1 '?. - - 'I' \ ..~--- r-
14 .1" of:'. '1,t.. \!j.'1 "',I .. I L.;:, ,.

""IlJ<f~ (, ~ 'ti)-Itl >-- -, .7- tl - - ' t l - - It (1 (1


"(/1
-if- ..
2.'F fl,
~ 'f- ~
Sr,/e:; ( . '"l
I- ,,"I
J -""-
"'\
~\
A -.:-... (tl::~J11-,. 'J-)~
to t). f- 'f ~ ,~$l ;. £) {Jl - (tIl ~ 4-t) t
.. "I 'i).~ ~ ~
f,1..2-!tl>--' Jtl-- 1.1- 1~11(1
:Y-' t). ®/q .' - ~ - (1 ~..> \l7~1 :{---- ~I --

Qf- .,l(?- 'ftf) ll'.ll 1..0 - (tI);J~)

'>~y d, ,,~~,f~il~ f,~ ~ --'--- ~ (+' ~ fP1) '9

'(£ ,1. t ~~ )'J I"'~(l ,1--- ).4 1 tJ - - 1·11 ~ ttt 5


"J.). {1 .. - - ~.f _.--- 1.1 - - - 'IS

"(! J. ~'~ 4- )st~tl ~ ----l.! t- -tll '~\ft 'c


:5' (!.?_ .~f~ ' )V5 ~ ,,? ~"- ~ _.-.- il~ ~~ 't
"("l ~f9-- }'/.- Tn lett "
(1 ~I (.:f

ji r;f'
~ t,.~(,

111'*
(, <,. EI,
,,;t ~ f~ ~ ,,~(1" ~~
.(...
-I) rl' ....
~. 1/0-
t> Iv T:' ')

1 ~ v') f>'ll"~ 0\ 'i ? ~\" *- t q t';t•


.(,lh~L(i ~~ ~jill1) {i'~" ;t~1"y
/ . . 0

.3 , 'lh ~ lit 8 ~ ~ .t j ? ~ 'r -( V'.~ f> ~ il" v) ~ ';I:''.{ t; 't" r;,

11, ( J 0) ~,c. ~ 1:~" L'~ I t Q) ~ :t ~ 11" t.- ~ II.


1. Mil 7'.. It :l-t.- "- :J:Jj' I! (t."j}L 't" ~ c;. 1oij'] :6'" ~~ 1"P h:
~,~fJf:11 (n"tl)d'l'f'C ['llll. ~:'~~,~;rJ~" ,,:SIr/v j~?"y!5:
3 ~ 1.:.1".: 13. ~ A Z")O) fttl +1" ( 't°h I ,( ~ .; .1i J}" t)~ rf'.<. Y~ 'z"y »:
4. "\'J·.:J7·'-'~ v;:;!! (i.~, c:"~LI/rl'c") 'i'f<:'~, t.')~ t!../1. ••

t. ~d)"~(1. ::n,,\-r t '~I: [.t').<"~L),(~t'J~"t"1.


b, :,., ~'I~'~O) 'l;15'" ~O)~"f~ Ct·), <,"~~),I~'(J *~\n"jJ.
, .
]1, Ott ~\'<-t'l, ( )rt~~p'"I.-~ i~l,:~ IJ.
t ,<~'t0
~~ LIt 00 I!~' O~ 'fv u
,~<.. -.r~'i

~1'i 1:fi Cl ~ rl ~ :L'~ ~~~' 1 ~ tjp:


..,,t" ~
~f) CJI: 1!-1111lf1 ' L.J'~<'"t'Yc>
-t!
o~\
l If.: (JO't i<~l t 4
(
tt~1

) ~t? ?
0

-.t;, t~ ~ Ii
.t~
It 00 t:J n]f' t ~'"t" r 1.>:
- -
' ~'
n)

..

-:--' 911 -
- 11':f- -
f'/ -6 \ Y""- t--(1) ;')h I) I~ :;f. .15'" t. c;) Iv -) ~. -Z ~'J jl
~ :: I t 1~ ~ ~ ~ (7) 11. ~ "f (,} )'/\ 0.... ~ i' y, 'j' I \ ~ - ~ 0)

t))1'J I\. *"15'" ~ ( ~ J.., ) i. 1. ~ IJ 1 r.


»h f'~ l i~ ~ I~ ~/,.,\\- 3 - 7" t~, L)1 ,( ij:! g LIf. -t!i~ if)
A~alT; 1S\f:~'ftt" '-it;..; '(-to? ~7~·Y.. )h1:.L7f-(,lj
ttJ, 1I'~ (1) ,\")1,. & i, t 1- l ~ 0 t! 1~t1I,t"(. 1;/":' ~ ~~'"
:1'11 :r;. l fL.
"*»1:.:. t ~ ~ Ii ~A a) t I: >..." t t~ ~ *,)4, /'j)~ (~ ,
! ~ L)t~~ ?C'~\~ L't 1«. ~ t 1.. "/'P'/,;: J~ ~ IJ i7~1 ~)~;f\"
t l/"'l. ~.., ~ 1~ ;:~ i:O) '.J:,./::: 11 ~jf~ ~,.. j' ~'~ 1 ,:'to ry;J YI)
.f..~"1t~12 tJ~tJ3~ *),"]b",'r ~~"j1o -t)1)fJl ?~I;;I:;
~ =rt..fti"· 1,,01 ~?1;J~ ,t)\'\"I~lt tI-]l) Ethtii !5'11? t,1) ~ J.v
fto~.~? "1' ~ ~ 1." 'irfll 1 f: It:.1 :t\ ~ rfi£\..IJ 1"'ry-'l"rJJ':J
fi ~ ~ ~ 1'lI~ '~#t7) e~ 1~:Ih? 'to'yo",
,1:. l-- 1' ; ~~I\ .k:./: ~~ ~Ii 1~" ~,; rI07"111'.J
-( if t.. r- . ? ~t: . t.):' 1t '1."1~J
11, f: l f: t,~ -< t !,,~ ~D) .:fI1Jl1" ..:. ~ r~, <" ~ L) tf i
vt i' i; I .,~ " \ ~?,. t 7t"

106, L.n - 1
_ I/.R-

I
T~R 17 fl'! jm-u1 ",,_I l11'l1t "1",,,,\t...}1' "
IIIWtti.- rie on"-"ol

hCW>AI't .. t!l'!'t .. o~,,."tn I)I>r'~ l.,.,.Jt...,t", r-",.,. r .. .1'urn'l et


"tnt "l p ntll.'t l " IMtl ~t'm'e n," ~"i.
Am urO'Ott 011 ltf'tu'l n'1:niI 1" ftt... ;fnl o. Tn d'r '_ ,t.." ft1ot,-JI,-
In "nart·q ·, ;nt !'ra :s"rl." "Jon" In k"t'II"_. 'm E>""g."<t,,
sO'net'iR d.e 1;' 1nt'!"Rt'~. S-p d"*,cl11",, ~" Vi p ,,";','!",'t T'*'.
Am intt'lI,t Itn 'd,,'m_A. ~N' iM'II,t ,to",,'II '~t f1i1!"'_ hi I'W!I tI.,-
ro,ti'O"'t·i\. P'~ nod'e8 erE> ""Iternllt Unonvor"i bP'..'t~'". nr.,";,_
1)1''' tftlevhdrulut ftr"l1 lIt"An:''!tt'" nif1;ft n1t."I1ll'i. p .. rn. ft~,'rl_ ,
Is de oftr}1 ftr~tI ' ~tl'"t,., tot reinl" .. o' ~r1~i. rnt.r-'.In "'O'lt '
a1 op",,,rel '!!r8, ,...·\I.,.'7."tl>·
'
°o"'fllb1rlA "t"l'!!o. 1' .. "".... t'" I!t'Y"" ,,-
Q'i\l"t un 09R8 l'o'tul'ld.
1'0"-,18oul lori, Oft . ,e.toe htl'tla II0'' 'lMl linl tt. s .. h c""" ?
Ion I /10'&11, II '01'''1'11'1 meu ,001"1'.
&1 en", Cum Sft oh,.,,,"-A f1 0'11'1'''''' II/)'~Il d .. ,., .. III'''''';' ?
Ion I S'II ntlntevlt'ft, orhl'dl!"h ,

Am II1'II1 stAt ,tn< o"mft1"a lui lOTi n" v.,rb~ ",....., 1i"1J~ or",
""01 ne_~m rn'to'r~; ~o" ..';'.
I' ,

10'1. T•• l? - ~
_ IlfJ-

)' i 1" . ~,(I) 1 m?'~ ;t~ _?-3,."'t ~ ~ 1.~

sf! it '? T $: Ii; ~ "to ~ ~ fnit It 1"~·t 1Jj".

'ib1ei) lIZ 1e.1."jl,s~~


r 7.!--@ l/? ~ C"jt.,.J

..::. a~ p.iJ (" S t) t! ~ Vl ~ , :) 't '\ ~A~ ~ j L~ "

*
li ~ (f JS,~?S' 1(:0 t 1ft ~~) 1- 1.,

~ f:. C; L(..) ~\A. 1.:'


~i " (?. l·t\
~:1
I\.>'f
~1 7" (,\ ) ~r)i
.Ji ';f, ~.
~~~,
" f
(." :r )

Cl ' :1'7 <. -< , <," ~ .'A..'?D


,
-p , :1 t.
l
~ "''f ~. (/If~ ~ r:i] i :S/M~
~ ~t,\.t.)
~.(

~ ",1' l~·
-fi' J";'''i
1,,\
'Co oM.
tt 'i '( e~it
"t. ~.,~
~ft, ~ :61~, ~\Ht
-t~
,
v, 'l1it,It",y

*
(J... )
(jH) ~\'?
.:.!;
~\i· ~
=:. t~';
A.1\~
:: ~
,( n)
~t, ~

'(. ", '1


(EI~ ) (d t:li ';t
- ". ;)

(flj) ;. ~. £.,
10 ? L,I'1-3
l

, - LJ I ' 7 '~ 0 I .

"
. 51/ ..2 - - ~ (1 ,,~~ tnjt"~ ~
°4. ..2 ~Itte~ '{~
It r
~ S,~ l. - -- ~

" - - - (,'i If/lf1 ~ o;J1 lo-I t. ~ .. - < J

6...2_ ~
00 ~(1/~~ .l.~-' (p - +'- ~

',-"o/t t ~ '>1 2. ~ •• ./1- - ~t.)- - 1-1-

"c, t ('l
1 -- -
0t. t:. ~:;:' L .. -
Ott (/ l - --

"t ~ ~ ~ l - ., ,.¥ - ~ 0 -=:j.-i ; .. - ,. - c


~ (1 ,,2.'1 n ~
'Y ~ ----
. - - 5,yt l. . -'-
~11 A - -
'It'''~ 2.- -- '/

CTj>/ -
~ Iv't-:" " )

1, Cj l' I:
0) z;. ~ ~1"1 '&.\ II t ~ ~\ t).

1, '~Jft: O ~!h?O L-110 ~<~-<: :t;7}l o

~ , tL;.l;O 1\''''\'0 r(.~"/t/:.JO -!t/7~7~;lo


J, ",t:.lli t:'t"~(~O t:"'L'~<Cf)~j~~ (1:.
Y, >hf: l1: 1. 11 -1;;t).-~ l0 1\ "f 0 .:, 1:~I~j cx:D li~L 0 (t ( (.
S, 17 - :r ~ 0 l ~ ., t t) ~ 1.
6 , 1b~ L-O ~f.~ 11 *"1; .i: ~ ,t"y~
7, ~tli 1\..1(-6) ~) t; 0 L1 l ) j Y.
~, ''\.If> Jt? cO\. ( ~ 7; 1.
0)

~, ~ t:'O ~ 11"t . <. ft":r L ).


ItJ,

1i , ).,l0) (
~ )h.Jf '7 YO I,'? ~ l'~i'
, .

)/ .. 1~,(?~' '::'(.I~"~ >"'»t~ ~


. I).

I , .i.;b'" 1~ <\.~ '(. ( ) ~ '7j 1"1>


i)., *-fi'~(~r~ ("'3l}3'i *-~,. ( ) ~~1.1.
J, AI>~' · -JI,i,.-ft·,/,\ <. ) () ~ 1.
1. i~' ~~' ( ) ~ ~ ~ 1.
r. ~ t,s~' ( , ) ~l~f.
)

6 ;t,~, f: t It L)";' ( ) ~,,~ 1,


;, -hI '\' I~ ~ I.., LIP ( ) l) ~ f.

g, .p~, 1::- A- ;'V' 'J ~ ~l" ( ) j..-j ~ '(

]i, [],~ ~';~..:c' ~ ,( ),~ t,.(~J5\"IJ! t~ ~ -;:\ q

-h t: lIi 7"11 /.,"). I:.


"'\ f ., , () <."f'
~ 6.(
A.. to< td ~
)
t.
·OfJ A~ ' D ~ tt: ('"$
0)
Yo t-,)
',0 t 0 li~· ~ lllt\~
"0. l,11-S-
Cde 159/1985 PSBC. 7
_ l.tg-
1'675' l' ;f3"11iJJS\~ 1'F~1S\ 'io,r (11115'
l.:;' )1-; 1:: Ll1 *l'Jf n 1rJs~ 1: Ll' ld;t. J::,' tl )h~ t. IJ
f 'j \ ,1 - ~ 7) -K/~,1t i ~~ L ~ t.(" Ai L) ; ' r~ I: 11 r1:l'j '(I'd
"it:, ~)ll)'I!i"?~,s'" t-">l1" 7;'\'f 7:;'1/\Q,:, -r I~)·(,,.,
~ '~." ~\. t; <: ::! I.; :! I ) , :t..~; Y.. t~ 1~ '~I~ l1. \ f ~ It) f

( ~ ; 'I' "., t ' "., i. "\' t i;, ~ :t '1 "


\&;¥~1t~ i'r~$ ~~ tl!!l*¥if1 /'1~ At' 1214-

"*' "l'a 'fJ: 3 A~~' t.J!;/" ,11 ') ~ -¥pfl lI',i~'~t,


t) "J. 1.
~y,,: ill ¥,}l , {~~?Sf'"\ ~~~iCEu t; 1:"'(.
~t'lK~~ ~'C.? ..( >r-,\t1'f,'t tJj.l1:" >ht:.lfJ
l.dH~lJ~' '(;','1 ~"L i'{t ",, ~ l7:. .. ""li-
t, II l ~''1 t: 'r "l.' ~ 1: t t. ~., i'F: ~ ~ '! ~,.. ~"l "t71':
",,~'1 J:..~"t"(t ~1i(!'~u
~ ~l ~I ~J '1'11.1 '*~ .l't~ 17:: ~ flr'\ tj, ~ (1:. ~ ~ '(t;
;;",7tlt.."'" -1-jf,"-F'-7t (J., ~illf~ -{If .,7 LlJ (~"
~ -t..-- F- 'I~ '! ;I~' ~ U~' I:Ql" 'f(f 'J j J.
III III r t.:'\~"1 ~OJ-A'~ 1~ ~iS'I~O·,.~ t)l PI>~J
it," ~·l ~ "" l"t q / It"q 1"~' ~f~ 'J 1 ?".J
\1.-\ ttl ,. t:'''lJ1''JS\~ 1~") ~ "''JJ/:I1., lilS'/:: ( ".(71 'tI,J~'

t,Q",."",
~ i 31 ~"J
r
.
. I Jt It ~ L t l:l~~t' n" ~~j 'P" J
~ /L'I-

T,eotiR 18 ~tt ti rl in e~ ., .. fA"" t.of" ?

tn 'Orez"nt eu !nv"~ "II p~. t.It"O' Aptll",t Am f;;..,ut, " vi-


zit" do in9truirll In r"Btl<urllntul unu! mlORAzin untv"T' -
alli. In huoll.tAria f!nAtio""A eT""" nt~t'" r..-i ... l,l"T'e mArl
'Oentrti n/letrst ORrn"R ,t pI t .. nT'OO'''''''' p .. "t.e t,,.,. "~AlI
A~ .. z"te °
,"ultime de oAle, elll tl.,.i\t. d .. o"ttt .. nn h'lo~­
tarle. PO!I rllfturi e""\1 tn~ir .. t~ boro~n" 0" ""T''' , n11 '01_ ' '
nA'r gnu 011 "no d-. 80ia.
Jtir~l1 Aoolo un\ i C')nmeni nnrr-o J7id;IIt Rn ",'nr. p :rlp··t tlon\nA.,-
tAle, "Ittl OAre gntll"" mtnoil.r .. ri nhtnez .. ,tt, 1I1t.tt -
mtnohr\lrt . ,1R,nonooze. Ernu, dfl! ;"!H~mF,"An, n ll ","!"i t}r>,...~ c::" -
1'11" mfnoilr'.rll .. nre"ArAtA,
Pentru Inoe'Out n .. -"m dlle In 1"0111 unne a .. "T' 'IRT" ' II M

duloiurile. Se rAoea" nrll.l1tl1rl nin ~UA. fAini ,I "",hill',


Am lI'uat .. t nutin ail vedAm rlRoA .. tnt b11n", Ern" fnRrt .. bu-
ne. na~i mA ooun ~i ell din e~nd tn otnd 0" .,.~tttul. nil
mil nr10~n ai" bin", ~
Ne-am dua anoi tn 100u1 unde .. e pllte"" m'no~T'''T'll ..
ohin .. ",.. ~ti. Aoolo buellt"rul filo .. A un f .. l d" m'n~"r" nll-
mit mlfb15d15fu. Mlbodofu .,A r"o" n 1.'0 tnf" ,1 ell" 0"1"'"
t"oAtll.
YAmAd .. t gttli din oe .. e fAoe t;~1 ?
Pon .. "out nA, lie flloe din fAl!ole.
Y"I'I"nR t eft ,,1 to'WA ,,~ "'''.1 nun", tn ",tno"rurl'" fll""+.,,,
din fARole ?
PO"~~oUt Miso, "'~'" rie R"i~ ~i ~1tel~.

II), L,lR - t.
_ /tLJ

~?"ttv
!; FIr i:: I~ ~ 1i ,,' ft . !'.lh ~~~ l) !('-') ~ f>~< ~ 1 ~ tl)
7i)

.J ",7 ~ .(. (J) ;1~ t: , .!~ rf ~ ' iI' tS~' .J\ t · ( I j. y. '

~~, ~, ~ ~ 'r-":f t "1'F ~" ~ '( ~~~_. ~_?_,~1 .


t, f; ~ It
l. {
-l' ri~ J.. 1(. ll) JeD ~~'?.1_~__ ,.~,'.,tz.~ ~
l'J. t ) I '~Il, 1 t 1 t
1~
l-I t-\ ~~~!~~:

'r.:'.~d1 1q6'~', 1~~® ~o;1 tJ~;J;h: "


1/11:: ll1 -;')\~) LL ~~:]~ 1t''\'' l ~;I. ( ;("

't: "~I It ~" 11 "(j1f> 11; '; ~ 1..


q
~ -. !;'o- "f,\-', 1t .,,'t~\,~, ~,~a'.rfJ 0 ~.'f.! 1 r.
-) - :. ,P '. ,

t''t)1u6\s11)t:~· ~I~~~ t:':~ '1t;~j~!'J~l~:


. " ,;

", t t {~ .~~;z li- t~ . 1'F'}' ';. '( J," t;, 'J ~ YciJ ,~1IJ
J:. ~ "t',1. i? ;'A! A.." .'
lI,( lit. JlJ ~!~ "1). l ,~{ 11. ~ }~"\ /(j ~.~ ( t~ ..

oJ')

I~ ~~;;~' ~. t\'~ cf1t"t,


'"
11' F\)
~'t"1

1/ 4-, L , \1i - 3

... ~ .
, • ' ,- ~ *' • ~~! .. . ~ . ,~ ,', : '

,- "
.

.
..... . . " - .'
.
. " ',.
, .
.
'. .
.'.'
..
"

, " .

. ' ,

I •. '"

" ..
., . ' ,( 1 (' ~ ) ~ '7~~ -'~' ,
1) ' ' ". , , ,, ' ' t ," :" ',' .. ,' ,vCr .."" .S' -.- " ,
i ' ',T", : "" , ,~ ;+0,-,.,.:.,./- zl~.~/l' ~.:"i'¥t':J.Ic..'tl:""1 ~r .{ ..
,." ""~'Ic 'l··if'.,f.(..Ylftll~'''~, ' ~'1l:'v,¢ -.~. ' '9 ',
, .(t~~'>" '4. ~/? f).;t~,"I';,., ~l; tat} 1 cDll "'-: "
• ',' ,', '1;. ,:I··t~
. ~. ' .
i... ~~~/r~~~.~/1I,.~/'~1/~MV~' 'f.J ~ , ..f
. .' ' . '. ' :

-t , l.~ ~t,Sl" 1) ~ 'n


:'.
, ' "l;l.t~ ..! - '~ ~ -- } 't.t - ' ~ r ~' ,
..: " ~ , ·(~~tft, ~', .it~~·( t.~~1 1. i:~" 't ~ ~I ~ '~
" ,,;" , ,,' ' ' .J,,~:' r/,,"Jc.~"~ /(~,~~t) tl- , ~ ·. .
, ', ,' .: ~'i.~9."~~' .ltllll'J. .~. : '4J..- ~j- ' .,
(t {;,: '" .~P ,
, ',: ..: ,

, ~ "
,
, . .,' \'1" -b- G~I
~,~
. , c.;,... .
,
'I

" 1.,. 1ft


~ " . , ~Il,' s..
~ ,
'
I ' "

, :I'-;:t',.,~ ~ ':j!'

" "

. , " ,
. I ,

. '.
" '.
,
..
_.riel . ~
,r. ,
, ~. "
.. I
.

,I (
¥

1 (J OJ 'f I ~ C' J. l! Alit 1; ~ ".


I -:2 :t '~f"Io:J 11'f ~ 0 L,,7 l)~ Yp~ ~ 71 ~ ?') - t~(1- .1':")
1~.p?O f=a:"C) ~'c:-70{~'7~J. 3 , MG) ~~Jill -t1fLJl')l
'! '" \:"~ ,
0, t~ t)1'<"- ~)ft 1,1 'f'ro 4. ')~f~ t It Gl~ i ,,';( (J "1r'-,1~ (,/
#3 -::'l:O ;t;c1;j1. ~,I.L*· ~IJ ,j\~lN~,O!1I1 <t'~II)
(" \i] It ,*,--t, ..,"-) ~. 0 A~t 1. 'tc "J i ~'.. 7. /;" l-I t' ~ 3 CXJ (fJ .~ i:
o A, ~ ~ m lJ ~'? ~ 0 io. '1110 8, A r ~ Ii 1:. 0 r:'.(4
1I=~;!O #~ 1·"1~~.J 8 r ~ t:. L 0 r~ ~ ~ () ~.tJ ?"jl " .. 1

cr, ~'-t? ,:.p; ~ 1':;' :'"t :t t-; 0 'ft ? ~ 1r (7) CD / t" {~ {.;}(
;t;~;'1~: 10, r.fu~\\' ra~1 L)~O '(.":.;0 t'i\O~~'H ;/fJd
II.A ,~t: C'6 ~d)" :f/,·-J-.O <"0 .;(I~ (1: .. .1 B r (~~,()
{OS 0; t.I ~ l ~'• .J A r" HI t <OJ 0
f:. I ;. 1.-' 1 ~ Iv '1" L t~ " J
I 1, t~ t::: L t) ~'LI1 c:t "'t"11> ~ b 't" ~ ;, :
.j 11~,~rjt:l.i ~a»)..ts L?~1"·. b, ~fit:11 &fo.Atb 1 q~~~~
I c\ ,Gt,~f:Ui ~flA.'& l.,111~~.(,o b )hl.~(I~ ~J)tl L'}3tl'{,.
?, c;,1S0)i.1~>hf£t6'll~/.1{).l~"jI. b.-&.G).A.lt~fdO) l-;llJf.rU).,r"j
y: .~. ~cnA."1 ~~'f:1) L~1L)~.tt~~h: b,i&iO)!U-;I. 1,t;.to) (~,,{"7;{,:
li:!., t'?t."-(}) ,~~;.v~ ')<.'71lO"l.)~
I, ~-1t:'-R-Jlt 't'I~\'(. ~!\,t"'t\' ",<"11 ..
~. 8~ ~ 1111 ~~~,~ )<~l~. '
~, (il), m~ ll1 ~ ~ j., ~ 11 ~ ())t, ~ tt{~~l1.
4, (0) \:~il1: t f:.''/.,ll ~I 'C':)>>' ')f,;,',J(tIv.
( ~lI/ ~ I" 1'1 'C' ~ '\ 11 ·,tt 1>' l'1 i tt Iv,
6 ' t~\) 1'"1)'':) -)<.,t~ t d) Ie I~ d/ ~ ~ Li~.ph t"!>" i< t-)~p •
TV. DI::'~'~,C'!;( )C: 1A~~~'/~1.:!'5.'f~";!1J •
•! ( . ) l~ <. l..:' l' )
":'t. .'\',0_i'~}~ *- 0 I~ ~
0')
- -
@
'v
'¥: 1 '2~ "'1;,
00 f: t;.~" Jf Il ~ i I -) f~ "," ~\" 0 L)l '"tc. ~

116, L. '~-5
.

:~t'l;
.
2..c.O
., l')~(t)I" ~/;;~~

";L L f>'; '-'CI ~)C. 1. i; CI \':I-~I ~O


'~A (* ) 'fL ,;)11

c:>~ <, "'¢( ,~ll CI l i1tif ;,t" CI


!~l 1>'-

";t .,ve) l- 11 t-* 00 ~I ~ CJ ~


;J <. ) 1 ~ ,,~

-jrl -
_ 4,t~-

17"1:>' At -~ LI~ q1 ~ ~ l) "i'''1 FiJ.


liid'\~A ? '(' Ll-l13J7i 1"'1 ~tif::.0 L''f:trl~ .IIPJ ("~~~)J
~ ~B f i-1] :r ~ ~.,~ ~ ~'\C. 't")l v j
:-'-
,. I ,.,," .........
.1\.1 r <5
'G..' (J) ' l) ji ,,~, 'J j.. l ""-".
,i /1 "J
11-1 IR , r 10 ~~. til ".,¥ .: I'Y!r 2 ?.z. ~ 0) t7J J 1; 'c";h~'
~~\ '1" ~~ <"'; \,)' ~ '). ~~)
..
ll1::
'
0 H t.., tJ, 131'))
ill ., .of ?~.J
t~ ,\"':2.7 t'" ~~l!lJ} tiJtll b-,~ ~ {t ",h:j
U.\ If) T'9Hfilf1l t'1; t '\~ Lll t :~'J 1 1;)"; ~ 1::"
LI j
- t~ t ~~ 1- -(t Iv" ':'U'l'j,' S' &< ') Y" t 1 ,t. :fl, ~ (
j,,) i 1u' ''C ~ ~ "z"Tt,()-\o A ,''8 (,If) " t. If>:J-+ 1-;). -
10 i' p4 ':, J
d/ ",. A? ,. ~ i(,"-':rt 1 .. J ",
ttl If! ,. ~ i:1-? "i'1!.S~ ~ if/~'/ (/)" 'f-t" 1'.u~'- L} '5 I ~"..(, ~~ ~
7..~iil'.~ : . . .'
*o",<>A') r~~-l"1'~ A;'Ji "4) ~1if.dfl~t1 ;It'-;~~'\ ~:f-c
ll~ 'r~f:.t)'t. ~. "l: t,-;1.J
J\ \it i;. ;"'l""ji ;".J
\tiD ",' ~? . . ~ 11(:. t {. . h t dele>? '1." -~' t5;J
\J.t \{) ":hf~t.r;' ~1'1 'tj.!~<I~ ~~J-~{!~. ttl j?);I;t
~ql~Y •.J
\f,"".,,?'" ~~I'1 ~~{~..i'1~tl", f:: I
'*t1,)' ri'< ,tIl (tilt)

"t" ( , .4."
~ 'P",;
t.L, 'Ill 'V" l:f) t ;.1' Ii, "II' t"j ~ 1:. t, t ~? e l l ~ L1',., 0 (~Ij) A,l
~' 'w\ ., 1 ft l <t=" 'j: t , --1

Ilf, L,IS ,-,


_ I~O -

Leo~iA 19 c••ult fl, Yrelt 8~ mA duo 8,' .. ~hi~~,

Po~esoul Domnule Yallieda, d\JlllneAh oe hobb:v Ai ?


Yamada I Col.o~ton.. timbre.
POTJe80uI ~1 ORa ott .. Nt atrtna 1
Yamflda I Am etrtne otteya 8erU Ilntver8I1r .. , oUava t1111-
bf.~ ou Paroul Na~lonal ,I alte ottava, ou to-
tul vrao autA. Toate atnt timbra jA~"8"a.
Popesoul Tl.bra etrAln. IIU Ai ?
Yamadfl I Nu alii nioi' u"Q1, 'a,t tm! dor .. ac ,i timbr- strh-
Ina. O. aoum SnRl"te ft.au s" adun. FUndol vent ,
vorba, oa h"b~ Il! dUlinelltA, clo.nul ... P~n"a"", ?
IJll1 Popesoul Sportul.
Yamada I Da ., ~l d1ntr. aportur! o.r .... i rlle';a oal .1Il
Jlult ?
Pop,.eoul Sobiul. tn .aoan•••eta de larnl +r.au a1 .1 duo
eA aobla. tft Bokka1d8.
Tamada I A,a va e' .101 I
Pope60UI C.-ar t1 A III tlleo$a,tl ,1 d\lllQee.ta ?
T.maela I Bu IIU ,1'....
la trsauro....
ob.f el .ars. JI_1 nl.c locurl-

Popescul Plo.t I Oar. n-o fl nl••"l oar. el .aargA ?


YIIII"'- I DOIIQUI Tanaka .loea oA yr.. e1 meAr.gl. In08.rol
.1-1 lnvl.1 pe .1.

"', L.19 - ~
&:. ~ 1 ,z,
mI:: Uj ~J..lil 0) -tJJ~ Ii t l) 1..... 1· .
~f-;. lIi ~+-~ lie ~i ~ 1t L''''t''1"

>h 1-:. I I ~ '" 4 - e t I ~ ~ 1 '! ~ ~ ;@~~:"~!:....~)~.to .


IP '* -j /.... ~~. /~ j ~ t~ q CQ 1, "t, -:t.);'l1:~
• . .~.~" :elll •• ,:","""'" "
.

-t"*'-® ,11; < A \t l\ l- -t "-® ,' ] '


-h t~ t$) L+ itm -t:)" 1. . ~j~i ,t~ " !',1¢

1~ (~cn 1-7) ~ "1 t f:" .::.t~_@_ ~~~J~ { . ' .


f~' 'Ik. 6' '"11 < Ali 11 "1 t 1"1" t I ?_01
",;'-ft ~ ~'<*"*'~'i ~~~"\/..:\";''F LIt .if) ~kqt
'p.:.. ., 1 L ri 1w '

t iJ ~ ~~. ~~~ g ,*-t <." 'u~.,


,.
:~ ...
. '
,t ( ~. ~
~"'"\0l.') ~ ~G') ltf.~/;I. {~1" rJ.A:
. . - .. -
, --
'c. ~ ~ 1."

~ f:. ~ L \,) ~,A.. V'


-t,il -t.", ~ •~

~ \:' "t ? I to\" "1, \::;?

*~ ~ "i
"/#-'t. '., 1: : ....... ~/"'- ''?\1(1 ~
,:'1 (: r ) ,2 (/ !j / "t fl't " ·tJ~~cJ / (M'I/ Y - . ' \ 'I '0,:;;' / !:) / ljl,,:j. .8

"~().. ~;:- (~,,~,:i) , , Pf+t.<J.l (l1?J.~ 'L,


Ul 1: (1 , f'

2.. c 4- =<.(1;1""/ (,'1 tJ (it)' ~ ~) <7 ~) - '9


" ..;;

..~ *,0 1.' ,~\, ~ q;t ~" . .r-...-- .s


"~)).. 1':j}~{,~ >¥ ,- / ~1!1 'f.)- '~\H'
~y~)- ?/., ",r{. ?/." -/ ~ '\~ '"ni (,({)'- ', 1-'; - ~
Q"'y,H. ~!,~ >·1.···/>.111 '- 'M · , '(~I'1(1
:>1 r..2. () ?j' ie, 1~) ( ..1st) -:-- t) ~ f.
;:. ., .. . '"

0j.).. n '$l~." (.~'I) -- ~Il¥ 4< t


> ."

Ql . ("'t
'F-.;1. 1
1 ,~, t.11 ~4t 'J
(1 +1 "Y.~~I .
'''-, ,

.
i~1
~ t1
~

. . . y,~£
~ ~t ~\\.(i.
'. ", ('1

~.,~
2-
,.1,,-,-/(
(~ )
.:\
~

~i
:::

ir~1r-
""~, ~ f~\ I *'{? =.t~ I.. 'jJ (t '-IJ <;11-
~d ~v "" ')1 fc1'Jft 1 ~, . 1.,9->1
. '. ~(~I
"~ ~c
,~ If
,'7\1
~'t'~
,/
~
W
iii --I t,. " .~ t-,) " ~ ).< "ft. i t/
cl:' hlJ. ~~
_ 48'3 ~

-t. ~ "ti" I.,

1. Ocr) 11',: C'1.,Li >",m.71~o. , ,


I . *,1CL~ L.fo";/-li ~')~D '~'»S3~t"t't.
d-, ~., 1: Ii:. 1t"~t~O V~<i~)cx::x) ~~; ,1.
3, 'lhf.:L=t 1'I-f!jd) ~"TO(J(.I.)"tM;r. ,
~, '>h t= LI~~i\:~? O)~f: ClJ ?"1. 0
~-, ~Ii t~ It (:J.';&'l.)~'? ~1~ 'hJt"9"~~ 0
6, '9HBO\~"I"tI~ ;t;." "';'~t.)O~'itk.
'7 . ~rt L/;t 1H!.~ 01 ~ "j"tt ~ ')M ~ t)O '~I~dt i,1.~. .
~. ~rt\·-':l(1) to 1S"O, t)~I1.-J... ' ~~l"1A: ·.· . . .'
'1, r~\'>h.O ~l- ~ ~T<..tO l.)j f(;1S~.1 r ~ tIlc4fo"fr~tt l,) O,~ ,-
(.)1l1'~.~. . I

( 0. ?ht:.L'~ F.Bt~i.O\t~)l
,
i")~O~O·{~~~O~.
. ,
:rr. .. +-fh ~~~ ;ts\~~ 'PI.>'~ ~~.tt ", I,.J Ii ~ L '.
I. ~ 111~ ~11 t~1l~'''~ !fc"~-z l',.,J!
.,( . \.l\\1) ~.(.,O) Lt ,,; 1~ "t"115: , I i
~ : ;

.3. \ff'\O~? .t{(J ltb»-ti ~~'11,4~


y i1:1'f~?~~" ~it,·-")O) +~.' 'fift' q (11-".(, ~~i'\t6:

f, ifM·),"~J..i~ ~.(.~'~ ~"~*I=- t"~"" .(~t L.f:;~,~'rdl't thl. U~Lt::


" ~,,~ (.'t A. ~- a t,H tl1 ~ It t '-1,1 u; lft ~,:

ji, DI~ ;1(tt ( )'I: ~~fo"'1 ~ .'~ ~ ~ 1). :


, '! h~ t." 't .~. tu ,t.t. . ~\
d,Il1jlvrt 0000 t I-,O~?/JIS1t~)tO; ?tO,1
( ). ( . ) ( ) • \ Itt ~"
/~7\.;f I~ 'HE 01 (fl:ai: -:'? ~'\ !.f1 ·,t 't re l) It''(
1r~ ,1:' It., ,·l\.'t."? ~~ .~

CJO [JOO I~O


, ,
r!) "Ii).- ff -{""11§="
r. 0::.' t(\7'1\ r~ , " -p
J\? ~ ,,:tr:- tll:J 4<
. '
y 1\11 ... j (",;:(. "e
r .. ,1,1. 'P ( ", '
,'I' 1:' ~ "j~

,~;r/'):J.:l' f'. l '",,. . .J/ -


r3:;1 ,,' 'f§- -r t::!
t·-
14 -.I. tLD=+-
't' '"",...
I -I-- J I.'",~ (,. "L ~ ~, " ~
r c""
I f- rv.
Jl- .p.. l1t ~\I -"Y rl
~( \r- t; \<J. .1)
• til f'
nC-f: 11 (. t~:f'~
) ) ,s, -t'l' ~ ,,£ ., I 1 ~rt;:l'
8. .,1::."",,1 'l: /;1.:1 I
(1-:(:1, If (,,,.f:. 1
.
L

r. c;. J J.,l I 'lj.! 'tl 4' !:.. <;- 7" \:

.' '' _r,,'YfI. 1: ~ ~b '9-1


1-4-( "tl~.\t: ~~y:¢..~~~~ 1Jt/\9'~,r,l "'!,t,l/~Y'J,.J Ltr. ,i1L
,¢,l..): ~ ,;A
t" .. tl~' .~ ~¥- J ~ t.. ~
1'0 ry ri. f. /}.t~ tl :11 :r (1 -«11 •~ ~~ .~l. h il i .J 'I- f,.,,f; 1 L
, ~r/ t..t t-,\L
,,4~:- l ~ i 1. i~ t 13 tl:.t t.J ~
('i ~ /.J (, I\~ 4 L ~ . ~ ~ 1:
" . t.~$() .~1 ~t~ 1 "~} i 0(. -.b
a ft '7A-1- ~ ~ t\). f::r _~ 1- ~ '.,\f/ C~. ,,20 J "11 ( ' I ~
II

r-:1~ ; .\;',.2. Af~f;.'t8 ~ 1 tl::; '1 SJ (?,~ ~1( V ~ . J ~ 1 '; ',i;:


• t> t ~. ( I,:.st ~~ ~ -t (j:l fiJ 4-,
. " 'Y ~, .:i"'.;'-; (,.l. (p ~~ ~ { ~ "1 t if (. ,/: 1l.. U d. (, ,Jf.1{ ,I (.

'-y ~ -(1(\1'(. 0l:t'.:l~Y .~~/ ·~J4(-((t Cb"! ~<:'" ~


, °::,tll:7 ~)'l<,
.'. ~
"I
~~(J~() ~I)::f f('f,t t[7~~)\~ - ;~\~lq~~~ ,~)t'~t\,t~,ll
(. ':/- ) t t- ~Il ~/§ ~~' ',J <f ,;l~.,~ "( ': h ~ ~ ~ \:. f.1 E;14,r
~r..t\ I L l x~ rtf, ~ %-!. its !I O~~ tl t1 _fJ.. "t k
°6 f. r1 q,1).lt';!-
,
,/llr~' ~ -~1:- 5\~1iI ~& tl ':\ ~,~ ~t~~~1t B
.5/ {~~,,2. ..,n.: ~ t+ 1y';--$'8 t.l1ttP~ .rj Qr
-MN ~
p

"
, .
I~~
,
-
'.
u.
,

" , t' ~ " '1".< ,~ "-I., ~~~t '(:·-t~IJ' fa 'tt) :~,\~ Ii;
'I" t:..;t· t:t~ , ~'"., q;": 1·;it;ltlrt.p~~ "

1 ',t.? , r-)~·~ .. " ~.IS" a4-if,i'".i:~1'·1"~., ,')")~'!;'


'.
'It ,
~ ~*tfa '1ft~ ~,. '.~J
!.-' ~ ':'~'<"~.') ,~\ ~ ~.~ l;) t
'
'1" J '
,

"

' 'l ~;. l\\t"1)J". ~,~' t';?t~1A"'J


' .. !.-~ ~ i.,-fta, , ~,~fi'i*'~~ ~, t ,' Ji~~' ~'~':1
, "t'IJ_t. ,_.a11",, 'ft .t\\1" '1~ .' , '

, :.. '

, "

, 'f

"

" It•, , L.lO· 2


13<0 -

:.,:0' -<.' :,t~ .


) )

Leo1;1a 20 Du~eata Doli sa ,co?verssz1, tn .1apon~"" ,?... . . . .. ,"
~
~',: ~,~~~
-
La !10oala de limbS japoneza slnt r,nu1~i otudspli veni}i din
strAinatate. Cu tojii tnva~a limba japoqella ou strguin)a. '<
Aotal'li la ora a venit tn insyeo)ie un dOl1lll PII nUIIIII Sattl.
Dupa oe o-a terminat 1 e'c\ la', . ~tiinnui "Sat8 Ie-It, pus .studsn)i.,.
lor mai DIU 1 te tntrebSri. · , ,
.:.: in 'juru1 dOlllnului Sat3< erau domn~l SubAr~g.. d<in ,I~one!i1!1, • ,:~
Frederika din Bu18ar1ll, Br~itte din Franta;. Chin d,In Chine. '-I"
Sate; , Domnu1e Suharto,du1II7IQ.a ta te deoouroi .deja In ;ta-
• ~,
.:;i': ." ~.'
, . .. ¥ .. ,..
'j; .. ,. '

pone3'& ? :' "" , I' ,;. .... ~. , .~ •


Subarto • Da, de.i nu prea bine. Fao tn fieoare 31 ereroijii
folooind banda. .
Sata • DUlllneata, Frederika, yoji 06 oonverse ... ! In .1a'P<)ne-
zA l '
Frederika. Da, pot, dar nu prIOR ~roIlRV.
Sate I CUIII merge OU oitltu1 ?
Frederika. Pot sa oiteoo tn hiraf;rna ,i KatsKllna, dar oarllo-
tere obinel'll! nu 'Pot ott! deott pujin.
Sata I Stnt prele. nu-i ave, ~~rnotere1e ohin~l!\el?
Frederika. Da, alnt foart .. prele. De,i fao z1lnto ereroi~li.
ou p,reu reu!1"so sa nil 1 .. ul.t.
Sato • I!r~i tte, !)oti sA sorU BoriBori tn .1lmonsllll ?
Bri~itte I Nu, sorisori tno~ nll -not sa Boriu.
sato I Ce eate md dif!oil, a01"111u1 ElS\! 01 ti tul ?
Br~itt e • 0, sorisu1 est" ou mult mlli difioil.
Sato I Domnule Chin, VAd 08. dl1mneata '1tii fOf'rt", bine
limbe .1nnonez8. De olnn tnve~i ,illnone?,1l ?
Chin Cam de aeum un an.
sato I AVA ! ~i oum te de",o\troi ou ld"",.. rnmnll!! ?

Chin I De,i !)riosn s':'ro"'o"tnt<ltdl!PUnA sAnl'l,,1. Imi e


totuVi preu, ottire/! (Hferinc1 <in C"~ chin"""-.

IU", L.20 - J
;'i;:
_. lin· -
,t '. .) (' /.
;IJ: (I~ 8 *-ts~t j~ 2_ 2 t ,6~'T"~ ~fl"
A} f: (iJ \3:$-~~tJ?lJ~_!t ~ 10
*1: l (1 1:;' ~@ \." ~ll:

t, '1 ~ (~; ;ZjUL ~ :1,(, ? /; 1 "') n :!;( ,.I


7" ') :;''/ I':' ~ I,-.;S'·

l)~t

#{ -f~ =--:t It{Mq(c 8*t~~ ~1:J: ( UiY..

~~ ~ L 1..)
.:,
>f.l~+ '11.~ /1'" 't!'f
~C 'b.'i r~ ,~ ~
.f.~ ~l.t7 i"~~/=*j~/~~ 09~~~/M~
1.l.6 L 10- It
1.1'1 i tt~ 't
h +1 "'1,1.'

~'9 ('l)
,
ft,4 (~~)
~ ri~ Ct=/)

A. ~
.," L!.I,

~ -.'1e
f
- 13'J-

<to _Il_ ~ _. ~ 1 yl:1 'ti 4.-N


...., 11- _ 'jJI" (t~'? l: is'0;, )0

s. _ t~ ( _ ~) ((;:~'\~) ~ t ~I" -r"~ l y/," ,'1 J'-ti<"1) ° I


, I
~ Ow (j ( _ II\') ('(."; L " ;"11) ;')p

~ ~ tl n (~ ( __ S) ( U'tr!f ) ~ t ~\.\ ''{'J ~ ?;j"


\I

.t"~ 1 Vi"', ~j ~1:.~I~(~ (i\'L,'~''''?)1.ttlv"


7, lif,), ~Q
~
_....-....- - .. ! .. L i")"
'

S" 1.)1.-):7..... ; L15' .... ';it~


- '1

?, (_I~J) ~ Ii - ~j' ____ /;;t --.~ I>

12.f», L.20-6
I.. - Ot; , 7 I b~ I

~ lJ
~,~
~ ~+t 1:~
l)
~i:- 11~'v
t< .)
~ CJ
,'1-'-
~QL--£
"Ii t1 U ~I (1~(f) ~- l U CI (PJI~2
I)!II~ ~) +c. 11

~OI.-,l,J~1 (110<~(,1~* t4tCJ~cc.;,;,,)+-1


A1 ~ () ,Y ~;-; , I~
"i t (1' 2.") l- 0 CI <P 00 r;J1 It ~ CI
, fo1 71J' ~
,~ '7-ft ~ +t.
'(1~j'~.f: ~!j,I)t~\1 ~)( ) 'l-.:1I'~f/:IO'y
::) .1) '" l 1 ';, ,9 ~ ~ 4 '1. A/:1 <:- ~ 1=1 EI '\~ &
";; ';H ~~,} (, t!:f ~I \...1 ( -4't. . ~\c{ ·"t-Il :.; '+ 'L
°i t ~ H L\'* ',<i,¢ ~I·:q·"'n.:l ft1 ~'+ '9
)&M~~\~ '~4~.nl'tft :>x\~ .'y~</1 tll:,iqt '5 .
'"'i" ' ~,
"t11.:~1"'I7 ,,:It ",r;L7~(1~~!~'i'8 (1~ ..>B . .9:::' :el:~(jt
I .. Co '
v
lIyc"1.. l .:J.~ ',ifl..:t C1 ,l'-$'!.j ~~:¥EJ 't1l;t4' '[
- '~,~~"l..(l~\tl 1.1(') II:: 'e
.4~~'ft~j)":J~ 4l,l.#'\¢t"· "1\.(,~ fl~tt~ '(
o( ~ i: ~l ('1:;}'Y\Sil~~V' 1.. ~l/.' J~ ~~tp,; (t)1 ~,). '!
°l.,Ll(~,;I*C()-<c:~~~n:;~ ''t l
. \) P hY > 2.~Y" O-ft..i: t-J lP ~ ' "
':C ~f1.\s'~ ~"'.t$. 0 W~ tP@ ~1?J~ O~;:- tp~E1' ('II
0'&-1 i.2 0 ),
~ > t1.- 0 -6,~ ~ "1 ¥- ffi ~ .~
"U.(I Y2. -6J.; t) '" ~ ~Hl 's 0
! J~(1~ l!1,,2.~:r- COIJ~<"fOd:JI~'~.J "~~4i.JI:t,~ ~11t!t'fJ L
:i.t"ui'fl:-O $ ~.A 0 ~ ~ ~'tD O~ ~ >JPJ().~ -[1 . 9
,,-51}.! V\ .L(.~,O=t\~~~Y Ol£t.* ID~ '5
*
! ~~:t:w~CX) ]/ff ()J"I\~ 'O~tlR~O rt'1-~.YO ~.#.$Yl,:tO:)tr ~
'tt.t' ..2. O),~~~i~Ol~(OIiI!t~(i .~11 ~17,.i:'>'~ tory~\{d!l 'r
~</~t¥ .. l.OCfJ<C1!tOif*E' :f.1~:;'~ ''l''
'"V t t -I- I tJ > (P \" 'tl ~ ~ ~ . J 0 (.
o()~ ~1WY ~1~,1 'I :./0
-Iyl-
: . .2.1 ~\ ~~ to: I~ 9Hhl,,\ tj ~ t: .( '( n':' ,~Ir~. '91>'

t¥ ~. )., r *' 1i 9",,', .( J 1;., tit: r.t 91--.([1 '\ fj., 7': :;. til' J1 L) j. 1;5~J
~ t:. f~ A.- "'~t, )\\'11"
-,.:t r1 '")k ~ ~lJf ~ 9; t 't;
;'f\~",r "'''1'\
tt < ~~ .f!~ji~~-l' ~j~. ~ I 1:: fi: J
~f: fl 1'\" ~i., *'~ ttl ~M? ~n,~ I~
t'

, ', ittl '\~ t~~t?f~ if'1 J~~


~\ n"
J

* i)

t,·,",,~, f' ~; "i' 11S~ II oS

*11": 1j 1'\" r +-Jt


1t ( . ~ ttt ..~ t"fj ;, n t) 'G (~. t·) J r "J,

d\.~.. ', r 4tJl t w, (fJ ~? j f 4~~


p" fo: 1S .1'\' f ~ ~, ~"I,I
. . 't" 1'' J "t ;;,},'
*'~'\~"") "~+"J<,. ~7j;~ll ~f!1~ ~1ju~ I ) ~y.fl'
~., " 1;1\..1
~ ;f. .. ~Ji,t. S\'1~ 10J
Itt ~;t , ~ l!L'tt \" ~ ''\ ~ !"-;; 1 t1!}S' ~-l'
f'" ,

\.1, • ,. ~ ~ I). ~~ :,,;.#,t,-.. ).,,\ ; ~1 ;.t ~' t~,~ ~~ ~~,


?t,? J ~ t ,\11 ~ 3,·.1' j·. lif~ 1: l'f~ ..
rf-,.".;t., t ~ ~'f'1 ~~j I '

'-4 ~ ,. ~ J, ",. ttl'·" It. of '1 ~. ~ ~ I ~ :t t) 1 t?:;J: ".1:<, 1;. 12 (J


·t);.. ~ (:~ ~tI ~~ ~ J ~~l' { l ~".J
tf\' "'- A, ,r ~ '~ ~. J} ~, j61 ~ lj :.- ~ (.~I" e4'~ ~~ 1~ 'C. ~ ;
I

Iff.,~. ~~I#ltr.?~;QJ
U,., * i( ~ t' j1 ~: j
f"
" "

, ~ "?
(tt ., f ') ;... ~.(.~ lf ,t, " ,: it t~ '~l" eJ'~ ~ t ~~ ~ t. c: .
J
,~I

· .tI ' 'f. ~, t.\ll. J .-

u..,,,,, ~ 1h ~ Lr~ ~~ 'If if,~ - }vf') :,. ~ t... 't. "'/ ~t1C: tA:: 'J,
' .,-lo,.,;, ~~l .,:,"" t LA .. ~ .. d -4- '
. T i;1.,..., e tee'\ (:. 'J, l.~ l to;:
"'j. "j , .

Cds 1-5'9/1985 Pa8'C. 8 I ~6, L. .2/·-f


- j'Yot-

ito "\• A? t.. 'I; " f:. -t t 111- "oJ


r.l( ?It (1

«1, '", . . !,...~*',t~.,-)a.jI$,~ ~Jt~, rk~.. .:l~h J:'J'ilJC."J


if\o".l..? 1i\ :..,J ~ nt:' ? 't", t ~ J5\. 1'~ IS' ~ 1~s' L IJ tl)~""
I"

tt ~ i l t~tl~J' .. ,
d\ ~ ~ :ii, .=. »'l-1 f:"t 0)
\), tr:.l~.J .
I\"~ If 't4:,s")J ,t ~ ')"t
, .,
d\''\~l.' r~,!,#. ~~),*'~("'1I1o*";l #:l~ f:,oJ
~ ... ,. -=.. ::: Ji '*,
l i 1:.. Cf L .(. t ,,~~ l 1:. i ...)
~". ~? va ~ ?'t" ~~..• ,1'-~ s 1!. 'l <~'I~ l>"J
,7l. )V

I ,

rl\. '\ o~? ~ '-1 't ? :l ~ J 'f.i~ ra ;'~1~j~~j! l 1':.:' ~ 75"


r
~~ 1.,1f'..J
~"''t ~ r ""c.\:t 9Hs"\'t '-;:,t ~j")n ~"fi·' "7~~ .(..J
1

j',. ~O,,? .. 9J.. ~ "\ 'i,it H- "= \J ?""1 ~'.,J


I

:! H 't -) r ~ ~., 't" t ~ '.~ f: li t l]1r*J t ~ -at ~ ~ ~j l1E


~ ~)$'" ~ ') i: ~~,,~";6'~', 9}-fFI" f(i < tJ f: '

'- r' til" I) , ~ l~ 1$\~ L~ l} 1" 1,.';' D~I


,,
,

131 l,l.l-2
_ /Y3-

Ponllaou • Dl ... W At~n,.bll, ~i a-A t " ttm",lpt v:rAnn At.lt SA ni\Pt,nr"'?t,l t" "t,r,,_
tnlttRt.. ?
WatlOnAb ... DII, ,. ... f""t 0 npta tn IiAlf"ll..
Pone8OU • C!nd t ....... l dus tn HIlWAii 1'1 :~!!r,'~ 011 Rvinnnl ?
lI"tllnllbe. nil, III-"m uropt nentru nrlm .. oarp, t " Rv ion . ,\ fo"t fT1~nRi!11in -

tat"r ,
POne",ou I ChlAr A,a ?
WAtAilAbl!!' Dlltll viltoArl!! otn!! mil mll1 dn n vrell" ,, ~ iAll vo n""" 1.
POnAROU. Ou v""'0l'1.1 nu ti-e frioR ?
~at"n .. b8' Nu, ... binI!!.

Poneaou I TIl ... Y"''"''III"tO, ilumneptp pt opli'ttn .. tt "rln "tT'R i n~t " t~ ?
Y"'ml'mo1;ol n....."I "1I1te ori.
Po"eaou • Un!! ... At fost tn ulttma vr ... m... ?
YllmAlIIntn. TnlllMlA tr'!101Jtll. am fnst III Sh~p.n"r .. . Tnt At ' l'""i P M t rAr. lo t ~1 n r j ...
Ho~ Konp ;i B~~kok.
Ponl!!8OU • 1nt"'1'",,,,,nt !
Yam"'lIIotol ~tii, III Sihe"1)o1le m-llm tnttlnit 011 iiI :lin. Cr"rl ,,~ i l (' u nn~t.i TI"
dl Rin, nu ?
Ponl!!SOU I DIl, Boilll 'Patru, oinol Ani, olnd d 1 Rin " v,mi t til
Inttlllplat ss:! tntllneeo.
Yamallo,t o. Aha I '
PoneaO\l • 'fin .. inte os am vl~ut tmn1'euns ou dl Hin un film in ~,ihjn .i ll" '"
Yamamoto. tn Sll1P,spore am fllout Oil dl Rtn cilmpqre.turi , Am 'l1tn" " ~ Mf"""n,ri
ohln~"'!,tt.
Pon''''011 •
Trebu\e ",It f1 foet binel
Ofn'" _"m tntorA dl,n ~tl'1P'nl'lOl''' ""' tr"!",,t 'lri.l'I q " ,, ~ V" '1~.
YRlllalllotol
Ho~ l(~-1l1 011111 " foet ? A t V~I!:"t, " "v,. nao,."h j t ?
1'n'(\·"011 ,
nil, nl!! Atr"!!!! ""!1'P''''''' .ut,.,,,,,,,,,, ,1 t T' ~mvp 1 ~ '0' 1 ,.+p ,; .
Y'U""lIIot",
tn JA,nonill nu ex1.etp 88A,."n,," mi .H oPolI it .. tr RYl P" nrt., "'" ? At ti,,''''''-
1'''''I!!80U ,
oat fir. "."r~i 01' ele ?
YAmllmotOt DR, Ai';, m",r8 d .. vreo dour.-tr .. t or!. ~ '" f ,; ""t, -; 1 "" 7, n .
Pon"pou 1 nil ? 'I'A rOP' "''' mt 1 .. "1'~ti nntA vi 1t"nr" .

P"""ABrn t DrA , S~1. tn, . ~l1rnn~"t" 1l; n~l.At(')l"\. 't ""'"(,,i n t:ll t .p l '~ T'i ?

s"tt:; • lIu, tI" Am fnet nio\onntR in "tJ' '' l n;' t ~+, ...
I''''''''FlO\l 1 !it n', vr .. t 1"', tncf'!l'oi ?
SAito 'All tiD, rlJt~ eu nloi 'rrrin t~rn ,,_ ~ '" n" "'' ''':') ~ .fll~t." rit . T)I'> ;H·r.>o ~' . in:· ;ntp
dA A nlf!l~p tn ~tr~in,q. tf..\ t~. VTIloP" e b f' !"'r. ""d~t'" r:::"~ +- r.r1i ..... r h ' t p T'.Q ,

132 1,.:>1 - 3'


r" ~ .;~ f1 ~ 1
"~ H~ (0 ffJ(!.1 .. ~ t. ~! r* ) t >r . \.; flH, ' ~ \¢ .::J
<) 'Y # "* (~1;1:.. ·\Sf A ~
~,l l ~J: ~ ~ 1 ~ '1 ~ til
rn ~ etC 1n."?~.J - r:st~ ). (7;/-11 l. 'U.. \i r!11t
. ~

"t.,,~(1:t)
,.4f~~r ~~jliJ ..1-* ~l~ :>t~ 'v@-It "~!A,,~
,; 'Y if. ~ ~ 1: ",Cf:J.,~:t '} f} ~¥ ~ t "t 1: ~ ® el 1 1t lft

"~ .. lh ~ I
. , ' r'f~~ ~~10 un :I~ >fJr \JC!l1~ "tn :~4(.
r _'~"~'M""""- (
•A l
.-.,\
~'"
.. '
(." t .""\ (l ;:;. '
\,~
?
'f
~
\ '"
t: y, j) ~ ~ ~ f./). "f'~ 11 ~.J

.. ¥ 1 r* \,~ 13 ~J ~ 10/ i ·&J ~I ') ~ ": (,

"-).) l(1 ~1-1 @'Y~,~/I ®)1 :;4t / ~~ ;t-¥ \..,*8 @t ~ ~ (,


.. tL G.:V ~/ 3"Y t) ,~~ ~ ,>' L-C.-~ ~ ~ ~
~--
C",(1$~ ~~ ~)~ ~.~~ ~YlIH'-
e -- - . "

(I ~t) t *' 'v.J. "':: ~ ~i( ~I ~ i( - 1-1 1 :t 4l

6) i+~ (1 ~ .l,O, ~ :L' f~ 1 ~I \, @-1t t.1l:.J ~v.:-


",! ~4 ~ ",1;)' ~ ;t '"& ~ 1: t ~ '" @ i ' 1.1 I :;t qc
~ t~ \.. m-If, '* n ~ <f.
"'t2~~
lit ."If} '117
t :f!l
.! ;,'"
I.
• • • C;' S I oJ; • E f . C '-8
tI ~ (~'" ;t .. . I ( i ,n .J " 1 l.: .:~) 'I.,

"'--.., ,~'/tl- (~1 .. . ; - ..,tj. - \,

".-...- (~"
(11- J;t ··~/n _._/*1-'W ·:"/(...YJ.,1 :1c:\~) ~ S
"~) t / ct' .. ---. .~} ~ (~.\ YJ.,.7) - - '"
<;:j.) t Itt:. .... ---- 5.$ll.·· - - - ~

<I.~7 tl i ~ ... -- (~\f/¥~ ';;'1 ~I ~ t l


••• --- 'I]

p ~ ~J ~ - 1:1 - '€
~"I*~4'1 ,,\Sf'l.~ ;J"-.
'tt- 'J tn V-l.tf- (~nq
"\¥ t ! ~\f ,~'" ~ 1..... --- eJ;t '!J ~ 't
"t 1.4 ~ . \~,,:: y. -. - 't) 1 ~ 4t 'I
(') 4-\ "1 ,~~'
. .1 . Ol~ Cl ~!. ,\~~ ~ t).
f. Jh~LO ~1)?'f#CO'~3te, i~O~Oc)t~~ 0 ettl~ (7~()
~,fhfi lO/J,'·~/.lOt~, !>,g)A..I;t J:<l-t)~lcn-) :S 0 ;f;.,lttt(J4,~ If,
J . 2111': l(i, /~ ~ 0 t hl.O u"c~< 0 i~);5f() ~~ .:-t01J:i1
t) t1.~, {''50 )~\.~ t) if]) 0 (I(;,t"t)" ~ tht: 1l"J7;-' 'I}] CXJ

(,l<JtOtj~~ ~'(zS~'~7110) :l-Cl'')I'''(XJ -JtO~i .,t~


;:'(,i'" cf<, ~ t Iv,' 6, t~',)110 ~:'\"1'/ ~~ () it ~ ~ ~O l- J ~-e..lv i>'u
l,
ii , ~~.O\ ;J,"ltt ~x it l.t.c ') ".
1. i,fCLf;' -;(:'+'i(l'(.~ ~< ~L)7.S"' ~ !t.'dr~~ L~. Lltl" zlll~ ~I~ ,
..\, '101 td$. ~< "'l:;:;~ Li 1,6~-J r r1 l)o ~ 'l Q ""J. ~ _ _ _tt~;1 u "_I
3. ~"'Stt. ~'i{6\ #1t'\"1: w z""tJ!J.. o
'f . ~'a,~ t:. ~ ~ \ . ' . '\ 1'H ~ l) 1;' 11 d- u r
), Jh t: (..11. ~#).; ~ ~ '\
(, '*'
* i t ~. .. _______________.__ 0

, t":. Ut 3:< t f: til If! ~ {l~ $,,~ t ~. - - -_._- __ . _ _ " .___.___.____ .__
7, 'Ih f;:. t.t>\"~'':'" fi·,t~·-jL.'\ ft~ '.:t ~ ' ___.____:- "
8. >I) t; lit ~C) #' t 't" ;J - t- S: .-------ttt.t.1. 1I? i"
. 1, 'i,~t::~ :Jt)~~t r')Lli./~O()~iit..o...J
0;
10, r6l (p'::li ~c1) ,t:~ ~<' <A1)~;r;6~..J r'd'~/)'~(],Yr(l'~tJ ~Jl
ft. "&c,~t:li. efvn~1t6 /1(' tii;r;p...Jrl)llZ}1.1:."-4t.-:~lrJ /!.
,~. r ~tit::l~ \~\C1LlI: d}l~~f: \:t,s," 'oJ r t/ll-t, lr~" ~'A
- - " -< _._._.,
13 '1ddE'~ ~l)tS('d ~~~y,s\• .J r ,tz.) E!q-Q~u"i.Y • ...J

I~. ~ d) If-Et.CJl *l'f It ~ \)"l" P. 'Z"t I 0 ._ . ______

15", '" l ~ ~ tt\t~. . , t<n:;t 0 1t"-/J,.; ) _ _.__.._ _ _ _ _..___ •...... .w_«.__. .... .
J1., 0 I:: ;t\~it, { , )(~ ~)f)S"~ a: :t; 1.. -:l (). ,
'lAo ~"it, ,l,~, ('t"'(' l 11' {) I) ~ ~.,

000 ¥ l-:l~ OC.ll~ t~ 1. l:JO ~ 13 0


~\l ~{. tS .
o [l. CJt'J t
U( '(."

0 -, ~
,t,o,\" A 7 ~,J.., I: a

C.~I L~ C;, <.


i. 'I If'"
il,\';"::1")?i:
~<.jf.I'
C] ~ 00 ~'. CJO 't tpu~

o0 ~ f 2. ?
(,)

0 ll)~)
(

!5 ~)
)
- '/Y<f -
22 1>' Ji 14};J ~~' ::h t 4~ (i) t :ld= ,~\ j <~;l 1: )1
I 1- i r ~a) C,I.-fl ~ l) 1"1 *'J.~
1IJ1~1j '\" r "t.*t,~ it,TJI,1")1i .. ~~:(/) ~1~1'f'.(. J:d')
r~ I~ I;/.
~ f..:; ~ t· ~) or, ~ 2 ,61 ~ I i ~-4 tr
L,

t 1j~~' ~ ?~ II) ("} L ~ ;$'" ~ ~ ,It ~ en ?"J oj

1 t 1" ~?"t' -f IP" tJ, 1:. ~ 'c;5~' .'" ~ j 1 J5\J


f"

>h~ 1~~' r ~i,. -)a


~j ,r:: ~'C,$\" ·~"~1. i; r<"
-J:" ~ "l" Y')l.~. 1,:,'-811 ~ ~ :: t' t.f ~ t ~t! (i>~'.J
'I. r. -t • l) l) 1." 1i~ 0 'Ir:t) tit ~ ? OJ
~ t; 7i ,,' r -Q ~ ) 1iT ,:: (;. l J? I> '.,J
::t t. 7 ,. >h"~ u ~ 4- t ~ ~ '~ " '/ (~ (;. 1. J
,.. f:.1i 1'\: >h ~ L 1'3., 1\ :"I\"-?" ~ '] -' 1'~ t.. 1 1
I' C,J

~J:-9 - r -4-t;.",/ V;)t 1\:../,'-1"2'1-4 'f'7~;,.. ~


;j' L ;: ~ ') l ( 1, "J
.r L. + ,. ~ .:: I! til J etc r)~L "t<..If. ~ {~ ~P"%.i~j J.~ J
- ~ f~ t;. "\' r lj ?1"Yh .. /~ €tI'f ~~ '*t'l t} ~)S, ~.lt (~. ("
.t < ~ :?..11 zh.",1
.... .t /. . f · r(j~'c)(" )l/f\'l"l) 1j~\"M1"1h, 'hf::II,,\II~4..-,
(1 ~ I r"f t "2 <" 1;" ~ "'" l!!!' ') ~ ~"") '1. I) ~
1§l"'J-!~... 1,t ~~ a) j:? ·i't ~ "J
"lhf.:1j,\,' r~,t}H)t :,l-;i..,:~ 'Q")4.1~rJ) .J.-·~r~ ,J<f( !ili~r)l~v
~ ") :~;£ ()'7~ ~ (f;: g i1,j;, 0) l!: -( ~ t "J
:r: L i r ~ -) "('1 ~' .. ~:> i J: '1 All! I) 1>'" ')I;; <; 1). 71 L~ i»)JJ
*,f:fi <\' r ~1i~Q) ~~f."1f:",,s'~ I 20)i!.1}) i~-1t/~ J\(.~~
J..... -I.," A-:-., it \ _ y.. 2 '" .,\ ( \
I' l'o("'t . ~av/"1 l)oJ

IS? L.2.} -1

L
I ,~ t' ~'J~-t ~t), L-"'~~?"2.h1hC'J
,J., 1: 1; f\" ,.. ~; 'f tn.JJ
:r. ~ t r "'~~ f\: :ttt'lj f~~Q) .t;Ji ~Jf{);}V ~if~~~
~·oh Ii ~'I 1";t~;'J
~tfJl'\" r;<m./1 1~~~~ T'~~1.1~"C't.'; t'·7t \I

il!.\1 ,,*-)L.,6\' ~~>'C ~I~ (~JJ!'A1-j-.L"J·)1>


flo ~ V) l"Y'J -
J:. t.. t r ~.., 'C" r;$\ 'c! 11." (~ ~~ -AiJ.t,fJ t cY> j:I "~. L l) ,

1! . v't lit 1 ".1..


~~ ,
~1 f~ f t "\" r11 t) '~'LH) ~ ~Ii.v jf~~ l~ ~~~ 't(' {t '?~ .
~ t ~ to ? ~'l C' t ~ '1" ~ .t.> -+ 1" 1,':;1., tJ..) I- (1t-}L. f
I~' (.- ~'1_ )t,..~" 't' ~ ~ q') !" Y D.J

~ l. 1- ,.. ""\ 'S~:t U -<t S~ ~ ;t!.fm '( i If~" ~)7


, 't.. :t k.
(J") t" 1~'"
~~
' .. ,

,.., f; 1j "," r - ~"'t9.1f dl ~':t f,.:.. t~:J? 11) '(3: (~ t",:t ~


(J) 7,"1. J
:t L- '-1 f' ~7t."rA'., ~Ji 'f(:: ~~( */= IJ1·']JA;).'J
t, f; fs "\-\ "'*1:1 .t; ~ ~ t' 1,').lj~) I- if,'!-)vd) ®f~~ C'~ 101"
1.. ~ 'i 1fi' ~ ~ ~
~ 0) t ~ :rt.,? 1f'j -t' ,,-;6~'.J
:t I,.. -+ r '<) -c tn.. 'ft~ 'Z ?1-" (..t ~~)

t3S' l.:22.-1
J!feO -

J,eo~i" 22 r,Udir11e 4141 vM miol 011 "i,t ... olltH <I ... ohlbriturl

Elena • r,,,, In1l11:1 a olldlr... a AOAa~ I


'4at"nAhe. AO"'11l " un hotel. I,,, uf1:1mul ... tll ,1 Ill''" 11" r .... t"l.Ir n nt ~i In tlmn " ..
1II1nlnoi 'no~i III~ nrlv"'~tl de 110010 ?)Il.nor"-IIIJI d ... IIfl'r~.
IillanR DII ? Ai foat vreod"tA !l0010 ?
" "tllnAb",. DIl, 111 III-II Int!mnl .. t 411 m.,rp 0 rlFltA. tn ol1rtnd ... "ml ".,,11, , "" ?
Nu vrel aA mlnoAm aoo10 "",tA."l ?
1':141"" • BA dll, 0 ... bine , H"ld., I

~A'anllb.1 ~d" I Ce III~ oomllndllm ?


gl"".. I a:u iau un oottst ds nul.
W"'''nebel F,U Iml l11u un h"mburp,,1'.
Chelnerul, Un oo1:1et de "ul ,1 lin h"mbu",."r II~i "''''"!, "II ? A... tn}",l .. " !
81t1tn" • Ce 100 bun I Aool0 .... v"d., m"1'''A, ulte !
V.. t .. nllbtlt. Tntr-.. d~_r. Allltll~\, ttlnd,,~-l .. ~ni", ' "'' v .. ri~ hin .. nt"~ ~"n .. rt~ .
fl:l""a . I III 0 l'rlveU,te 0\1 "davArllt minU"Atoll 1 Dl" ,jntll""h .. , lIit", , Prtv,,'1-
t., In .1011. J4.a,1n11., oera lIerg 1'8 l'tI'ndA stnt 0" nt,tA .1 uoarU.
1111 tlln"b. , ~1 olAdlrUe e8 "M tOIlt., ml01 08 ni~te ollt11 d" ohibrlturi. ~t.it,
IIIII,~a.lnul In Ollre lim f"-ollt "dl"e"'lrl oumoilrllt1lr1 '" tn ,,"on" !!on",O.
:;:\.,,,,, t Th. ? TreelltorH "" ",,"A,,1t ".,d. mul~l ""ott IIdtne ... n·t. ft1,-l "'i~ ?
l4"t"n"b.,1 FUnd ' 1)1'-" p8usef. d", "rlnl'). o"",,,nH 0"1''' 111"r nQ O:;' t" ".,m,.,~,,1 n 6

~tn tm"l1'ejurll111 ~u 1 .. ~lt, nrobAb11, e~ mA,.,t",,~.


~l."fI ,P"roft 111.,1'<" "t,t .. ''',,"n101., nil ?
tr .. t"nllb." Tntr-"tI""v"r.
;O:1 ..n,. t ~on10 !!tIt v4'id .. n o'A~tr", OA lin on1't m...1''', no",,, .. ('1" "1'It. .. ?
I/IIt"n!!b .. , A" ...." .. SII\" 1I''''1't''1'iln1' .lin Tov""'!. Tn~,,"t"'\1 .... ~f'''' 11n l- Q ~1.,., ri ..
tn.,t, lI'rnll funflul lIazinu1ui SEI .transforms tn 'PatinoBr.•
~l.,n" t ~t olAdi,."" .. d .. "lAtur! A1''''' 0 forma, ('111.ltl .. t:", "" ?
'' ;"tll""h.. , Vr-' .. ' '11.n1, "1'obl'hU, .. ol"fltr"l'1 tm 1'1'\1'111/\ "f ..... I,,~ "., -I "" eon1('1'"
~ ·po.,.,,, '" tnt e!'l1t tI .. s,",ort. T"lnmtru .... ,,,,.,t. .. 1"oQ b .. "1<,,t ~,
vnl Jet,.
&l ..nll IA"'ln<lou~ .tnt 01l1.111rl m~"'rn .. , nu ? Ctn!! " " 1'".. t. t."r"'in"t" ?
W"tIln",b.,1 Au tOllt tflrml" .. h In "erio""" Olt",?)hdllt "'" 1" ~'1;1<v;; din 1<164,.
El ..nll • n" ? A, Vl''''''
ell 1ntr'll 0 " .. V . !"~""trll. '
W"t"nAblll I,UIII'1 vB to"r .. "0010 VII "V,II11 100 0 oomn",tt ~1 .. lnt ..rn .. ~10nRlA tI ..
bll"ket, nU_Vl'"i ... A, Inceroil., e/\ ....r"' ..m !It.mot ?
Elen" I B.. "'" ,," · ~"l'pem.

139 I,. ;> ' - 3


tp

l:>.?1~

i.iJ ~ i it, 1
~ IF) ~~ /: ~ y'\~ ~ t.) Jf$® L"t. ~.!:~)o

f/?'e 11 ~ ~ t i' ,It~! ~I_ ~ 11 J.. ~ '.. J


f" (;) ") t'; hll ~? L -#, (, ;)
". _ OJ

~d) ~'#1Q. \.')' -(~1:@Z"P'~:


~~ :(C *-~ \.) Jt!j~p·t2..,11~ r~U-U~- (~t' 1;JQ"
, .
,., 1:. lI1 ++.:.,6-y t. ':J@ l;' f 0

'X.f1 '&. q') **:L@ J '(.~ ~ tJ~ f <J

(d) 7~)t.1"i· ~'1


- ~
1.J~;}JtJ
:;<'T-)-.(;'",@----,,---

"* ,
~ St II( ~6) I\\~ lr.? ~ rr,':" J(,d) l~ ~J .i'" :t<.t; 1- Po :
J ., ~ .~ q J.t~ ~ Ln ~ 11 ~ n l:a.. ~\. 11 .t u

t.? 1 t "1:,,~ 1.'1 >h. <:1

U {, ~ ? (t 11 f'·; L l ) tj )1'" ~ 7" i Ih ..

"t,~~< I" 4--+:'/7")1,.") i' 'i,,)h~'''{, t1 )J~J


07:(-9- r~'L.:-a'itt: ...J

~ ~1OjI:
r,~, l'i (J: ~h:J
"\fr't 4 .''II\~ . <ttn
\J.~ ?,~
ly.1l!\ f? ~~~ l!1 l-4 ~tA
~ .~ f!t; .>-:.f.. ,c ~Et=: 'J,I
T
~i *
~.f:C;~ .
(,,'1 I;
'-T"
,Y,!;:'
I l J.-y
" "
.\1 +*
<\., .ar,.
{f ~
., .
,,\
" ~.
-6:
t~
,.' ''1 J,lj. ~ .
~l~ ", 4+
,,l,'" It t)

I. ~ - t') i, 1~(l1.) ~ <I

,
~ ~ ~;, t.::
/
- fI) '"'- I'

.., ..-.- - (1) l ~ 1"1..

3. _ ~i - -' _ t? n./ .t ; /~ -......... IJ

~, - _I"i -_.("))T."Yv
q')

-) _ Ii ___ /, ) / 1i. _ l L? t, :J Y~

r, _ (f) _ 12 ~ (J) .t? 'i'fo


~~ii -f!> j:;~. _ ~ L? L) :1~ '
6. _ ~ i., ,~ 't'. ~ 1£ _ ~ L"( ~ ~ 1, ;1 ..& ~

- ~, ~I~ - (J) J: 'Ii _ e L1. t l"i1oJ


-
,
I'$.
\
~ 15:
.(,~) ---ii - I) ~.,I~ -.......-~
,." """'- _.. '1 lJ i (~I.)L.) ~ ..>

~ ~ __ .,1 (~I.ol t.) __ p

a-. --....,., . _. ; t!. Iv 15'


"
~. ~ _" t i! ~.n~
< i.i.,
-
.. -.
!.tl (~
~t~;o
~ ., ~");5'{' Ib ~ l) d) 'i'"V~:

Iftl 'L. 2.2 - 6


.Ot~l ~/-
:~ If. $ ~~! lle:r!; II~~ ::) 13,1e f!} / l ~j, . (t
II
~ ',>-'1 --... 'ZI
-4 t 1,.1. /:,,1 <P ~ • '·/(1 . "/(~,.YJ," ~ " "t\~) - - 'J ~
-4 t) t·_·- 0--
... ~ ~ t 1• _.. ·0: ,,?t / ~;./ c. ( ..
•~ ~ 1 ~ _. - • tI( 4 ,,2. 11 '1 I' l ,
·,ft ~1t'" ., - -- '0/
-AS! -
- Is-,r-
t .(,:1f'~)
·1.0/: C'il-,'t A.'lJ.ttj~t1o (.A,t"'t"~t)t~~ X ~ ,\.l.,it1i'jno
" ,j,I!Ln '9~I~ .&'~~?O ?t~t t)~i1~ o'? t,~AI;). ~1~110 0]4/.:"0
i"ol ;'7"Ot1l-)ly" 3, ~~A'J~rC,~.,lt t '''-nOI;~ry. 'to
t\~~O ~~q?O :J-~O~t-OAOl)l'YO, ~(J)A 0 ~",Jt"('t;6:
S,A '" t.,1;1d1 !O. 'T':) ~if",':"Jl--O /I"L- ;t,"-)lO t":s~'O~J-1z" )If)~.J 8
r -M, f:. I. 11. ~~ ~ 0 fJ3-4-Cro.j 6'"~ l. 1: 1\"')., '1-') ~ ","-)(.,0 L;t., l) 0
~ona:~-e~,s'.,.J er·~lt:.(* ~~?tO/:::"-)OiJ~I-)O'fyO-'~
Ar~?t'yOp "Z"I~J '$f~.,<:O C~t~?"J 7. A'-1''::--Oi'f<C
1'\~ ~~~ 8 r 1;.)\'1:t, ~ t.>'? ?OC J. >' oJ B', t, <7J J. 0) M (~ 'Il1-'::' 0 J:-)
-t'1 •. ~, ~~A.O~;: 0 J:?7j ~Ol (l)~ Yo /D. ~j-0j£Ot'{,{,..
-It 1.(,1)0·( ~ ~ L1:: ~~ /I, ~\ /')l't') J;,f7) &f -) ;2'l"J:)O I,' /'-It,'~ I/..-O
L ~ If 0 ~ ~ 1.-1.
'I. LJt.(..,) I~;~~? 7; ~I).
~~~.i2.,~j~;'(~', ~;1?0)8~t18Ic "l(';(,~!' ~(ctj'8'J~0;$:
I, ~~) {. ~ tt?~ ~ .
~. .z.~, 1iIJ~ ~(t?'s E-
3. i~.t~~l~\~
~, ~~,-t(l~ t d" ~
r:. .i.;~, it L La~
b, U J d)l+l ( l?o ~
I',
1, it,t'-i''''(t~oe-
~. i.i./A.~t(J).f-
~. :It I,*~t ( t.?u ~
I.. -~i'.(.,t ~1"'-ftL) l.t.c~ 0.

'. (D) "f;1j.fj. ; .. ~~?'~ t> R, lBtctz~ ~.._O)J:)/~


.ti"#'itt.t1.J/7\.91~~0)~~';:: . If, ~Gl*lt (7)

fJI: ~'t5l,.·tl.. s, ~<1),.(li-}~~~~;1~ " 6, ~(f)J.I:J.


~'C'tJ~~" f-??t _ 7, A r r:" l">
(J)
1"1;6~..1 13 r-
----- u ') \ -__ .

,I. - - -..- ....... - _ .... .- - - _ . _ _ V) 1." r C.j •

Ilt4 L,Z2-~
. I ('~ '-1
"- . "f (., l:SIi~c..'JIOO t~ ~'OOCI
. ~') ".y ; \}~ l l
:1<0 (1'3, ~. 0 =1-7 t:•., (~J~ ~'~
')0\., )Oil '
:.~ ~ toO '(. 'l: ..~ ii: CI ~
.. :J.I ; T, ~ . " .:'1 .
·~(1 "·l:~O >1 t 1 8{y
l1 I
t; ..\.~ = ~i :;,Cl ~ Cl,O u. 2..LI 0 +.
:" . ,(I. ( ) fA* 1.~ ! I ••,
.
..~ I)
"Cl ~ it ~-* 1. ft~'F'+t ~ ~J ( :) ''-4, J~ ::10 :dL
.- '.!71 ~
-I D~~ -
23~ \ ~'=-Lli iZ.''¥(J1 'Mg~~ Lf-7 t ~'-' -c: L)~?
J/i bL r ~ Ii 1: I J '*..''1!"i' 10j t 1:}1:.t, t J :, '(. ~'" ( ()~?;;;: J
J: 1..'7 r,).,~ 1I~ i!!J~V) ~li:c! i J:.)l( >t,)? \ )'1 YO;
>n. m.. ,. ~ toJ. t~ I~ ;ff{-* U I~ 7... 3 ., t, ? "t''' .j! :1>'. J
1. t.. i ' ('" \1.. l ), '<i 0) ?:t,"t' i"J ' .
;~ l!.., ' -'> t; ~,~ 'cO) j"i"t,~ A'1 t-:. t, 'c. I~'" '7 '! , ct 'f -~e:-J
1. L- t r '*>1:. LI;t: t,-l. i.l~'~ A 7 t::. \) 'C %,~ "{ I I ~7 oj

>;l.lJL. A.'tt\:~tlt if. Ll) '1;1."7'}J~J


T

I. I.. -t r ''l.l), It L tJ <;. L. c, "t'I' J

.i)l ia.iz-(.tt'1. (.,).,,:" 3 L't 7/l\J


T

1. '-i t I!lfti,tf:'t ¥J...1;. I~C'~\zr)t'j1" ·t"J1;6\~, ~J1(J)


~i] ~~ .. 3 t:' ~ ~ 1I J r 'J
I

*
~J\ ill r 8 At I~ C td.:JI,t -t'" ,h~ J
J. I.- t r t /l.' i., 'tu ~ I:: : f ~\(., 11f)~ f1. 0) ~bS"" f.t~ l1 Q)
i('~tt:" \ ? 7.~ ))'j , .
*
;A hL lI\ ?t\l VIS ' .. IT\ *-)~ 0) til;.~t a: ~ It 3 ,.(/3 P.9~ H'''P ~ J.,J
po

I·~t rt~) J.< *>,s'?1-t!i..j)\'~ h(1~'~ 1i.1l()~\l5)~tt.l'~J'-J


;j( l! f' ,!>*'{.Ii'., t<.t;'~ l?.J

:I: ~ -1 t ~ , '/l\~ 'l. )


O.J

.J. ,*,-j r
/f'o.. ~ 1J. ~ ':Jv -t.,.
A. h)f...}-- j (, -+.. N':V V) "f.t\"::'j,,f
\J:'t',.t-t. c \~lt~it:d-t'
,. ~ rJl) ,..-'
"IV\" ,~ ,. '-3- II • J
'i ';fg ,. 1iij" I't ~ rl" 1;$"" J

<-")f...~ f'?h1~,U"t :rJ:f':tfi>G) It.$i\::ffl-~ 1~liJ:) r. ~~r ( t)~9.J


if- *~ r 1Jt ~ ~ l1. ~\S, t"? y' ~ ~) t?{' 1~'..J
ZI\JI..~ r I1l "\ r,t'
I
'~., 't ~7f.
,j-!z:L4'2..
L, T':'.
I: -r;', &S.): , L- 4L \ .., ~)J-:1
JP ') , ,It; ;z. (. ! . .J
~4" r ~ ? "f\ 1 ~"o.J
5J{ 4!: T..::.), ~ t i;: l) "~.;l'\ yl)'~"J
~ /, I /... ~ r I. l. 'i 1 L 'd, \ .;-:.. ~'" ~) I ~ 'I)'" ~ ,~" 'J .~ ( "
I
: ",j ');) J

IH L,n-I
_ 15.f-

L.ctia 23 Eu 'ntentiones aA atudi~~ medicin!.'

IIatanal,.u nu.neeta oe lnt'e ntlonell .IIA ' lItudhzl 1R t.nivArsi teb? ·


lien. • V?eau iliA atudles 11841c1na.
lIatanabe. In "*ilto? III de «tnd d d....,U 11841c?
F.:1..,. ,Da, . ailac••dA lntenthi.
Wetanabe. ta oeunl:'lrllraitet.' at dorl eA tnt?l?
Elene, 'Af ftea 'aA '1nt" 1a Unhe?at:tatell din 'I'8\c,T'" .

Elitn.
. .
lIatlln.lHt. .11 /aud t .,to '. lI""ilftUl de .dilllter. e foertft d·lf1cll.
• De, lie 1I.re cA e 8?8u.
lIatAnabe. Ca'" etnd e .1I....nui'··
818"e • All BU1Itt fill toa·taunt.araUA,n. de atilt tnM" lit ffll. AdioA lle 1R
tnce!Ntul 1unU.erUe, oree!.
IIAtenabe,' fil un' Ullnl8If' lft fa1 oe cel 111 jlll)one'd lor?
IUena • Ifu, du"l CUM ."un" dl "rOte80r, lie' aUd. eft VII 1'1 ""' OIXllme" 8"" -
ole 1 "entru atr.lnl.
lIatllnllb'" Mdal g .1IU1tA ~Ullla OlO'i'e d. naftl1lln 1Il lInlverllitlltell .ltn TOkvtl?
81ena • Hilt "u tUu .not, dill' blnu1ellc ' oA "*01' fl Mul~i.
Ihttanablt. tlne-te till'. , . .
El.na ,~ultulle.ol

KillUrs ,"l .. Suha?tO, am Iludt cll ,1 dUM"."'" drol elf"""'" II .. '-'ti .. lt'!!,.. .. 1" 'fp-
outt'lt., nu?
Suhllrto • Da.
IClllura • La ce ' 'acultat.?
Suhlll'tOI A. de ~tnd ' al dll\! "xamen 111 flltoth dOl /Orhl bc:tu!''' .. 1'''0,,1 t."tii
t.hnllle~
KIIlUl'. ,C.intlm,lon.d ."tAot ' du;.,A 0"' "banlvfI,tl t"C1lIt"t",,?
"uhll?to • III .• 01 tntoal'oft 'ln ,,"trl1'1 ,1 cred ell voi lt1l:lrll I" c:pdr1l1 ,," .. i 1'ir-
lie d. ·""hltectu?A.
KllMJ1'8 • A,,, · 411'1011
.... t,8Mb.... Alltndlli avetl l1l\I1 t de luc-l'U 1
!\uh"rt" I 11eft8, .. ~ fte dA;" amtndoi alHnJ'"

.,., L?~ - 2.
t;'tlv
m~Lf1 1i~(f) /9'J~1.1J. _1-3 J:tI/Jl"J~
.. ...;---

)1., fe t 11 i! ':? n ~ si\ ~ _~_ ~ ?@ ,~ ") l t) g


»'';' (11. Jt;t4:-~(~ -y-~l?@~~1~1.

~i:t i~!Wi: 1;f '1 ~ '{Jl


1.:<~A...- 1151 l) 7;" 3~.fL%.:~_~I>
-;f,,6) "..ft 1rt l~ ,~#,,\ ~1@ t~, qU .

.A~it\,~~I' ~~.~~)_~ ?<.10


~'1.®....t ~ @I" ~ . ~ ~:I) f:.bsd) i.f~ '!~ q) iK~ t:" d( 2t',!"

r ~:i ~~~· It ~ ll) ~:, t"1~1-<lJ


('it L), i( l.lJ pC; Lt.} 1.~';t.J
~ ,; It ') ~blS~. %1~ (/) ~tt.%t?t' ~ ?OZ':;t.
=- J.... '<..- t
,
It. l) '\ Z:i'1 ~h· .
-~---

:tL.t~ ~,1>'t~/J"' I )I: n'l'';:...ll~~J~ (r) ..


--~- .... -
lil t *. itf~ ?fl..,'~ lij t' ~.' ~ ) 1" f. -:t...t.i.~i" > -=.J~ ~
%l}bt, c" 3 ft "- ~ t):; y.

t~ L'J ~l~
;J{ '" ~,~ . ?J/~
Ii l'
~f::t ~- ;?'?

I~ L, l~- 5
... i~ 0 -,

l' So""
.:b.~
Ail ..... ~ t~
~*.
'" ,,"Y
lt~ ~, ~~j
)l~".. ',)>1-,,6,, *~~ ~j
'"" "'")

',.
~ ~.,
.... ~ ., . '1$ .,. ,6'3 .
* 'J
. J

l1)j t,·~
~ i·'
~~
v 'H
tf. IlfJ
~t)""" ,:." 11'" 7"
.I. .:17 \"
l:. )f I'~~r
If' .,..,
".'"
W 4-' d1;
,,~, Ii II':.." * S""/ .,
~~ .>tit. 001'# e-f. '¥ ~r
jt'''1 ~,,*,,>
"$- ').') '.1,,/

¥l 4-. J\~
.,,, y..,""..~ ~.; If'~
1f. ,\"11 1,
-!rt ~ ~$
Jh rt!,.;?t:'~'J ?'(. t.~
~:l~ ~\~;-• .i !

,3," Iv I~ ")

1.
2
~ It. L ,~
.J., (z. t (2 .____
--- (C'~lftl) ') t

. ... (t)'; t
., t'7.
~~')""{ ()~1..
./

-.:... I --- 1:"3


3 _1'1 f;. ,~~ ..(.
~ ' .t \lJ ( J ~'.
,~' 1..
4. _ tt -1-... "- ~. t) fy.,

. 14~ . L.13- 4-
- IG I -
'.
.,. L '' yo ~
!; . ~
( 't::? J II
l"V~
" J
'I-_.
) ,
l )
/ - - · f:;.
.". " tJ \. -:t
Z Jo

b .~
- - - ft. ~?"l'" 10
7. - - .(::. t~t) ~ - - -
~:) r "j 0

~. -- -1---~~
? .l.
""Aw) ~ • J 1.,)
- __ ~\.-- L "1 0

.1. Cda 159/1985 '88C. 9


J- ~l'l ·/~I ·
I '

i,
.
•LL C;-:!:r ---=---r- {g '7 ~.( t f.1 El "+ k:} .~,
·LLc.:~ -""ij).lfJf~t~~Cb~ ~1~~'7+ 'cl
.
·~tlr&? - - - - ~1= f.1<;-:t~~.(.,;1 f·~4~,;l.""'tl ~6i1 ~ 'II
<£ t l)'llil ~ 1'1 ',s.9't",l.l1 ~\f' W>-.,t'l (P"'l ~eJ I-p '0 I
! ~("tii?, ,,4( J,,'rl'y,:P;I '.."f't"l~ ~it(~, 2. 1 ~ l~ 8~·l\Y(P~
. I . f
'b
•6. t \ 1'~ A "Y,~~J;L t~.-::r.O ITl ..\~ t.L11 t' '\.1 ~ ~ '!
~ f f (J'li\ ~ . ). ~ ~ ~ Jolt' ').T ~ t.1S-1t (t ~'LI
.i . 2.." 1 ~ - - - - ;"I)t l~ ' :~5' t.J. 111 ~~ tl El ~I '9
Cl

&i,,l ('11 ) - - -r-I 1iI~,J u ~;"<1 ~ ~ f .1 f >~\~ ~~ ~ 5


~ .:L '"l ') ~
4 .: ' {,"t ~ tf."'~ lD~ '~
•f~ "l. h 1 ~ - - - - )11( -; £. ~ ID ~ en i: 4:> lI' 'f
(\Ll {11 5 :I~} J.rt k~ tl)~ ltJ l"J1 'r
"t"l.lY1 5 ----..--.. . - - !~~ \..$41f "V":", tl"'~~+ "

"0 ~ ~n (1 i). ")',si 'i?,!~ , :![

°l,,1. Yf~'i'f.irEI 0 frr -:; 0 'r 11116 'tl ~-f ~~ v ~ 'tt


))- f ~ ~ ~ \¥ CD y:=: 0 l (: (lOY -t 0
~> t 'W'r ~ ~ ~ . 1\
. :)1 t.. ,2. Ct 'Jc ~.! C:.~ CC) 1') qt"~(..lrO~/¥· 11;l ~ '1- '0 I
~).C,'):C.)5vt) O'Y(l~~,fl 'L'!,tO~1(') (15~11 ~n~tj( 'b
'[ (;( / 'ift' o'~ ~ ,,?/. (.166 /" ..'~' ¥ O*.t\ ~I-I~ o.:w'~ (0 "1 ~ ~ 4 ,rj.L/( >.:f 'f{

·tf,\2.~~(. ~l) OCtJ·H"


,2~O >f~ O:Jr~~': til iI~ 'l
'.( f(1 ,,L.'1~O(1·~'~·\~OY'l-d1CO~f:p~(CD (lJ.<}-"1'v(FI t/ ~~'1 '9
Qf-.. Z:.4F(~"YO~¥ -4*
(2.(\~O~~"*ej O~MtU;:- t,) ~~ ._)
"(:! "LC, <'}(. ~'~A<' O'f~% 2.. c tJ) ?I<.tc- ;i-r.om tJ
~YJ)·(,~c. ~J~~O.&;'OJ.:.I't tP)1j.~ 'r
OJ ~ 2.") ~a~ 0 #~, O,~ l!l 07 ~ <-4; ttl ;; ~ .~
(1

O?y2.~ 7. ~~ OifW (PW;lO'f(~,* t,_1.~~ ~~ '0 ~ t 01r~ '/


·(I .~ :~nIlY i X ll.t~C1:~ta ~t(a ''(If.!tliX ~ iJ1,:1'::)O 'I
r1 ,,~"'Y . 1t
l'f, ii.!t..:!"-11 ~~)~",(2)1\ tJ~~-etvt"\t:.u ~l1c __ i:J)(i,

I~. ~ t-: If'~ 1\'¥"!" 'e ~'1fr;l t-)'J. t.


.(l" ~~ \,l1 It:' ~ 1,,) _ __ I~ 1; ~ ") t ~ (":I 0

t'1. )I, t~ l/1. ~Jt 1\ '}tI) ~,~i'1. ----C..-...._


t,
G
'p ""7
'0' '") '-..
l J:t 'OJ
rt!1/

l~. ~.~ '\ tt<. ti'~

Iii- 0 l~ ~~,t ~,( ) (;: "it1f-*"1,i &..-t ~:1 ~ l)o

01: O~1' .~~ '/+ .


;1>
. I\,.. " Ol." I·~
.....J ~ 1_- I",:
OL) U· ~ "){ ? i:;" ~ -){')o

~., l,s,"(:) 11~' 1M.. 1(/:I\",~\

.DOOOlwOCJO

(52 . L. 2 3 - '7
J" fl '7 <5'/

r'l.(!, t t. <f .')y::n. ;; £. ~ ).. () ~ \(~'(


?J71U-t :)<;'fl/!,r- /:1 :)l{.· Q ••• '.- \(\(\('\/ ....

t "I- ) . (J) -~ " f )


1.<'* 't~~) 'S.~\~\ ~1 ..'t-11 '';;'')~(111
2. 1 ()~t.1 <. I ~"Il.l ct) ~~!! ~f~, V·~~
r:~ <t;.:: t n .;t Ltc .. t{!! t(1 [~~)~ 1;. "'1-Je ..
(o,,~ ~ ,/I I l= ~ .J
t'*
..1 l~

r",{J' ii-f (1 -;4 l' 1.. ?~\ i "' . \{1rL CJJ ~ ,A f -~/
rlO~ ') 't lhf4t (' '1+.1 ..J tt 1!
r "n ~ ..¥ > ,.2. n t,t j:: ~f
~ - 6/·,4-·1 r) If! i- C() 2.." Y ,.\~ "11' ~ "
f-I': If Ilf (p ~ '1..2. ~ t) /)- $ (')'1. ,cf 'll. (. 'tt T-.. ..1 \ r.
r ~t)H-! -fH1 tl 2. <. ttl f
'51'f. r,2--~(1f. t.J·tr ~'(~J\~ tll'~~ c[t1.'" 'r ~­
"~1 ~AI-:r(.~ \~- l~f~ 11~'f¥~
"~ -t ~ ~ l' 1) .4 \1 ..1/ 1 { d. '~\~:=:
.4 f '1': tt-
el~71 T c.a 1(..c.':"-f CP}I ~ (L < ~ 1.. ,YW ~ ~ )7

'.v'),~) ~I~ ~ {¥ *
t~± t:1 :,BIltit (P\;~" f}(:''J.
·$t">1~~F); \..~~. <t/lt~h1\'f 'J..c·f ~1't\~1 ~I{--::

r ntl
lO
j ~ "f
r. ( I .~ ~ · .~tll~ l.J....~ r ~\".•1{t3ir (Ie 1 ~ 'tI ~ I~ ~ ~I

\.rt7~'; (l~,¢ 1:2..~ 1'1.~/1(~ o~ \st~(


- ;..~t ~

/
~ } r ::" u.,~ . ~.Jl!t 1'1\\~ Lt) -c~ 1)/~" )hl.: ({
tt,f: ~ 'til' ~~]' 1/Ji') ~~. I;. (: i~' ( 1:1
al.t 'k
tl it i -tt Iv til L t: .-1
1, I ~'\" Jt N-l11 ~ It l, ~ )." ~ 1t;t :Ii", ~ I/) .( r. t J-
:!(,t Itjll~ ~i! l..~l··6 i;i.,-( ,-; ;;~~-;Jt).J
ii '} ~ 1." t, ~t;J 1& l..!, t'd) if L) ~11 h l t) 1." £ I '; ' " J
1" L" I" (lit. (=f 'c..~'t" t ~;1~·.(. t.. ~ <fl -:t.1 ~ 111 i-.1; I-- r A " /)
1t. l) ~ tl :tl.,.t ~ '1 ~ y'p'S', ~ ( .:-"(; 4.1~~ ()''J
A- }- ,. ~?lt 1:1 \') "" "- "t" i ~,;I. 1~ In ' i) "( ("J,
I>

(,) Itl ~ ~ ~\J


i. C' r t-)\,.)-t' t l:" ~m;1" I -:' f1) ~ili! L- ~~'t 1~ ') 1:
\. ) ~ , L,~ I.-)-l
~ ~ .. ~ ~ "t' '9 ,'. ~,,1:i~' Ie ~ ~" ~ .. II ~ ~r"J

/
~. ,t;.~ -
I.eoth?4 Pot AA mA utt tn album,,1 aCPoAt .. ?

Haruko • lilA duo nut1n ptnA la unaHul.


Maseo t Ha1'lIkn, ,!)oi sA vin ,i eu?
HAruko • Blne, tnBA Boh1mbl-~i Tl/lntalnnl1, fHndcs. RljltiA.-" mu1'ilari. ~i "lIn,,-
1'1 nittA 010ran1.
Cd doi "-8U uroat tn autobu~ ,1 au nleoRt 9pre loouinta \lnchiulul.
Pe raftul de oArti din o"ntara ds 089ne1:i M'aurtndllit .. 0 multima d ... alhu-
me 91 rev1ste d ... fotoe-rRfie. Pe MelItA de alAturi era" n,,~ .. t"'ei aOAl'Rte II ...
fC't(wl'Aflllt ,1 un AlbulII.
Ra1'lIko t ~e"o, aoel" e un IlllarAt lH'etios de-Ill unohlu1"i . "u ai voif') eA-l
AttNl'il
t1nohlult De AttnB, nntt B1I-1 8tin~i, dAr tfl r~ nu An;',," ne ~ ..clAnljl"tor, fl.-
indo;" tnauntru e eUII • .'
~.8.(Oao I lJEI, [lin tntflle8.
Har"ko t Pot Brt. mA "it In Albumul aO~Btll?
. Unoh1ul t DA, te rag!
Hllruko I Cs b1ns dnt totOFrRf11lt~ tOlltal De 'o "r!nd "m tnc'' 'roRt 9t a1J sl\-m1
foto,o:rat1ez '!)rietflnii, "!II' n-a ie,lt ,"imio. FotOl"l'Afi1l:8'm1I "l1 M""1'l'11
nR obieotiv.
Unohlul. Ha,hA,hA ... ! ~i mie ml B-8 tnttnlTlll,t 0 <lAtlt SA fot"",.,."fte'll f ' '.''';' fil'"
tn enAr"t.
HAr,,1<'o I Fotl)O'rafH1e aoestee mont"n" "tnt minllnAt!'!! Am fPc .. t. !:Ii A" rr>t."P'1'A-
f11 011 mllnti, dar attt de m"r1 nu am rSlJ!:Itt. .,101od''t~ ",. f"c.
Unohlull Slnt flt.oute folosind t"1f,,obi"lOtivu'. IJAtA vii toe ...... IlR1'l,kn. A;' t" -
oerol ~i tu sA folo~",ti un telAOhi~~t1v.
Haruko • Dill' oro.d OR ., ,0'1'''''1 ",,-1 f'oloAe!:l"ti.
linohlul, Fli, nu e ohler A9A <I" "'1'eu. !n ,,"rt..,A ~. "t~ .. 1I""o... ls mnn',' II"! tnt.,.·--
bl.Jln~Are A.1 telAOhieottve1n,-, tnn""l'n~. 11\ +._t .. !
Hal'u\cn I Ce m'rt" mma! Nu "Il m,t"" s'1l 0 iAU tm,.,rumut?
Unoh1ull 1\A nn. ~t i" ,1 teleohiflottV111 a ...... t".
H"rl1ko I Adev"r"t? V,. 1Im1tU!llesol

ISS' L.24 - 3
- IG:t -
1~1~

Ii 1.-) ~ I~~) ~ ! Y Ii (,-\ '21: j t 1 ;;. I't t), Ij ti II


i., f~1~ ~~ti;jtl 'h. -=;t ~ 1" ~ I,
113 11. i y 11?1 ~ I) -t. 1 't 1; 1 ( ~
t"'1 LM~y lM1.r~t) ~, (~1;"'j (J

U( I.)~t ~ l)~tJjL) I.. t ')' ') L 'I" ~ )/1,·()7:'''~ j ()

<~ ~l7 ~~:tl) t..- ') S" l ~ l ) I~ 1 L) ..(~ :: (J

'" 'S to); 1 lP"J-:1 () ~ I ~ ..., L:r till" n"~ ;,tl)


,
1.-\ . ., \" l)~ 1 \')I.\1'j~tl "#;'" lfl- )
11 L'? l ~~ " 1j~L)

lfl 1t;~ ~~:± I) ::-\\ S ~ 1j. ~ I. \

.,~"" i: 1: ,,' v)l t,\'1t~tl ;;'Mj$\"?71~!)


~\ "hi1 ~f; ~ t) 1;, fl)1 1;. :t ()

I~l.) ~ (i. U ') 1/'i t\ ~ Jj lJ 't " <: ~ ' .:1" L)


l.~ 1.:'1 '?/1 7': 1'; trl" < ~'\\t I)
i 't l 1 t'? / V ? 1; q "til <1;"~ l)
LI\~ L..';,1.! L~tH'ti' <f:."~tl
() 1. 1/ ;: t.r lJ '2" <~"J t)
13 l 1. / l /.I. t} 't" <: t" -,." ( J \
1

Q () .t:v ~ tl ''t ~ i ~ '~ ,st Wl,. • C! ~ t,i",.¢ ~ t~ ~ <~\~\.,~


r" 4 ~~l.-C~- ~,,2.~ t) 1tf ~ .1

r·~:t)h2.. ''11~llJ~'' *J. <I.:t"t1 ~llj.-,


0!L).,2."1l+ ~11tW tl>~+ :/~)~ i l l ~Lft

C!I .' . '. h


.~ )~h") 2.1" 'r-1 ~ h.~ '> f-l l-) 1 ;J 'It
, .. r _ ,. ' J

~ 1 .~{J ~ 1 2. .~ It ~ ~ ;,.. 1 , ~ '\1 • ~I ••" ~1 1011:;;; 'tt

..· ~)~f')!.·12.(,~ ~~ -:J.) i51'$' ~/,,'t\1 t.)1V-qt.


IJ f.. t~~
it.r.j·J, ~ ~,.l~~ ).(?~ 11i.~ j.l?1()rl. "::1 ~ (if :ft- 1: 1 '=)tft
"i)~,,~) ,2. (, l). ~. jj 1. - t.:-:..t ~ • ,'; If' J!. ! t') 2.. Co Y \.9' 111( $- L

t>')p.io~,st
d -
r- 'Fl.~
I
"l:C1(,) /
~.~ (1(1 \

"-Yij.f~Ul f.J2..~ 'ot)


4~¢,» ~ ~I () tIl.. ~ 1t ry ~/1r.£_ V ~
,~ 1,.
l1:.~
;:~ 1"
(t..) .:£ ~

Isr L .24 - 6
C>~1~/!"f.'ll1 l."~ ~ ~
," ~ t1. ;i -. - ~~
,...
---- ,,1. (" t;. .. ~ -...... 'g
":t J FI ~ t --- .7- (1 ~ '" --- I ~ i1 ("\
",)t;l1*/!~-·- ' 1.. .-~ ~ 'I.•

. . . VI t. .:2- (.)( 1 '1 2. - - - ------ '~

" ( 1 ~;t ( t.~ ~) I· _. \~ J '


,~(1 C. 1j !~ - - r( l - ) '.5

·~yj).f:.(lt'~/i ,:2.·(l(l '}l. - - - '~ hi"

. <>Yif ~f.)(1 tIL - - - "-' 1(111

", c;. "l j}.. 't t}( ') "t.) 2.. -- - "'-' ' '>
QYH-t+lh tTL·-- -...... '1(1(1
" }H-f(q~'~/~ ..2.(l(l 1:2. --- ~ ((1~)

: 'I 'l i+ ~ (, t.9- / f- I,2.. (1 (7 'j 1. - . -

0,. #- -;.f.l (, tl L _. -

",-)l r; 1f. 'C (1 t 1'1/~ 1l2J1( 1 1: 2. - - -

-Ott -
10 ~ ••• C' Lit);' t 1f: 0

'I ...-..- '- ~ _~ i, I~ _ Ii # _ • } iJ: Iv I


1. ~ t -(' ( ~ ."
~ .---- ~.(, 11 ,~ -- 11. - - ~ ~ ~ /...-/
. t f:! {, 1." t ~ '"
I2 ~ ... _ 1" ( ¥ ?
u

l- It I .t) ~ '>Il' t ~''"t'' ~ ~?;t if. 0 .t ~

IbO L.2..~-2?
I 9f
O)lf lOLl
,,) "
,

"i. . loT ~ 0 tlDoD .


~" 'If. ">,)" ~ ~~
f( I ~ t,l. ~~ Jj.~,~5'ie,~f:/( ) / J~i~~ ~I 0 .nI

-7 , "utl '51? I" s..~ , \01 -:1(1<- ~,:~~,::? '.:'"l;:~ '~


-;} '(1 ~ 1J ~'<'t.t.:/f~~,
"
o•• ~<;-.;l. 't, :s-

-) °Yf}ffd1 fI2'~~ 'vi6t.1=;.j.)c..~,(-1t (~1l11 'I)


.-J a),}tll :t,Y1:~fl<' i.:;11-b-'''fV1 1'f
1

-7 '''{ t+ ~('f,~ 1ltS l-t: ~~tt,l('


,
W)cMI (~1111
"
·c
,I
,~ Q') ~ ~ +' (11.1,2..1 ~+ ,!c.~~,~ (~\ 1(1 .~
Q (i C1jC" tj,j, ~ "t::l' 0')1 (.1 'J'/~ ~ {2. H. h~J~t~,:i\ ,lP~, ']f

r0'Y l), t +111 02.'-(7 2.. (.~! ex:::)')?~ ~ ~~l.,,l.,*


Co ,:-; '-It 0,/(1;;-
'1 nl1 .J 0
8 r<s "'1'j}~ (\ 1'9' l ~ ,$"' 0 -:t(g:- J'I . 9
~c; ( ),,2i 1 1 J}~ 0 ~ ,'v5 1 0 ~ ,:~ '}')!}}~~' ~ o,f/. ~J..l ~ ~?, 'O"\ft ~
O)lt .. ~ ~tftt-t(I2.1t(A >"10 -"11.*1 (J)~'4, '~~t~-tr. ,.~1 co
'I-'-~,} O,.vz. ~ tt 0 i6 :~l2' ¥~+ .~ ·~I11.~}'?J.l 'l~ '~I O.~ ~wmr ~ ­
O),-=CtI~ ' c :)l'~ ..2.(1(102.C;+ .. l(1~JIc..O~"'Y..llP :~~~tt~ 'l
'( \.~ t,ll~y ~ r{..lF S rz~" 1. ~l ~rO' I
,( 1,,;-! ~ 1.-
- 'f~I-
- I t3-
t:.1;. Ir, A~ ( ~

tJ I~ 00 t.!, i.'fi~' . ~ t) L ts ~<J


l¥ l~ 'c.

DOt o~.
c. ) ~, •
t'-l-1-'! 0,,-. ~ ~o . ()
.

,s;l -; t 0 'JJ:.W 3 "


(> tl ( )
l' i 0 7 ~ v < ;is \ ~ ~) r.J ~ ~
. { .., .t
~ ~ , 1,1:f. f. 11 0 <-C' ~? ~
Ill....
. .
'c..,
(J u

OO't'111 ~ ~11. EJ *--" ? 15 zit'}"


. j

10 ' it-fO
-;(~y-

25Jjl ,~ , :;, 17":,J')~t A.?ll/;:rtHtrf 1i54l)?\~


~.1) :n" ') 'I /' i '9 ~ F' I : 'l ~ i. ( t. "
it\~~~? ~~ t l' ~ ;.. ~ ~ ·t~ it" *- 1';{/r.'t if) /\"-ti - I~
3;:', ~\ It l l f: ~
'&f ,,\" '); ? f' 1\ t:.... \! ~) '*,: , : ') ,) /S A,lIt t.t It*t.IJ.'· t.: C; ?j l }~'(
~ ~'9~~';~ ~;;: l ~ .,~ J
-( it ;..-
t:' 1'\' "..,
'T"
I)

r l) I)
i1",)');...

W> I: Lt '* 'J f: '1"; P"


i, ~ fJ t~ '"1' ~ ~ 1.< 1 t /:>'
~ I L)l" 1~ ~ J
* '1
t) -c!. ~, J •

~: '\' ~ 7 ' t1\. 't!. ",.. If i t ~? .~1;rfJ:j r'ri:j


1 * :, "~~
if't ". ~; f :t,
I .It. ~ \!I t
~ 4 'f~
*'
t 1" ~,~"'1j 111ft (i' 7i ~ ~ tkJlj...J
~p~: -t ~ 1'>\ 'C'li,,.;)1~] I;: P:ll:'~'J
):;C~ $,'-( ~1 ~;'l t -)1.1

'1 of :.- ~ t:~'L!' ~~~ ~~II1it@~~' 7"1)$-:'J


it\" ...... ~., '~.:.., "'. ti t ·) 4tH ~ 4. t,': II ~ h' ~' 1:" -;J - .J
{ '* > r ';T'1'~'\~ ~I>~' !tt)~\~ ';' -;'.t~ ;to~~1;:l)J'-)I:: I

,I
i 'f ~,ll
~'.
< tOO: "-\l. ) ..b.
/I' ~ -J

1 ~. :" T'A~ ..:t D~>?t lH.n'·-~~:.J


it\·,\·~ ') r'v"' .!.!!"
't.. ') " .~
-< * :. . . . 'I' ~IS\" ~; Jh ~A''; '/~. if ~111 ~ II Jo,JI

,it "\' ~? r 1't> ~l...li f: 'i"~ fi' ~; ~ f:'\.It. h t" 'Y " i-~)
1 ~ > I" ~l, t< D!ill""J
j\.,\,)~ ') . ~ 'Z"t • ~ 1~ .~& 111 f'~ u U.")5'" t 1/) 1" 1;' f
1: It".: It it./: 'R< fll) ~ .; ('~ (I' ~ ~ J

{ i:.. T ~ ~ ?S,. ~ .)., it.~ ")( j -~ '1. J

Ib3 L)S'-I
- I'+,j-

1\-,''''''?'' ~ ~ If, t! ~ 4 lr;; j}u./


1 ;f" ~ . " 't"t J -;M .t'~ 't I.)"),~ 0,,) 't" i' 1I" •.j .

tf,·",-A')" ~? t"tU~d 'C'2/;: $~ .JtcY,;"( ,f.' ;)~J


1 i' /" ~11)"r: Ill~f1 ~a (t: ., ..~
ft.. "-,,,) 't ~~I~ $1. .ltb')lt (..>1.>1"1 ~:J
~ ~ A '" lJlJ~_ 1 ~:-'~11 ..l1::.~7i(.Jt" <~"::tt)" , (JI:>~~
J/.. ') (,"i' , {~ f;: ~ i ;t 15' ~ ".J
,f\II",.)..? ,.. 'ti »t"lt'12, ~I' ~ ;6'1: .1!:. ~ ~ pfi 1" ("to.?;. t ~;J
' ~ ~. ~ ~~ ~ I:: t .!\t$;I.-~?J\" ~ '7 ~ ., J:~J
f'

rr,o",,,,,? ~·~i~ *T~d 'f~n,~<lt pS\.tq~ tr.(..~~.J


T

~ () ~ r I. \ ~ ~ f~ ,!';! $.;J;jj 7"1;5' ~ ,11'; 'h 7'j (j )11.. r;t"


LI I

" ~~1-t!{.fJ
tt\·"\·).~~~t 1*;,<!LJ6 $~ ,~i.t1.~/~ AlJt1,7S\
i'~ '" tr~ l t1:.,
- '~~G -

, t,eo~i!l 20; 'loT'a'bu·t . sA "'HI b8n':!lln~ tn m~7tn~" ,,~ t,.,HlA'" ,.,~ 1 ..


benflt""rt~ IIF1t ..

n
1'01'8801.1 ,
1I01')a801l ,t !l
"
lon ftlftl'r 0\1 mR'f1."" l~ " "~1)""'~1'" ",,.t,1o r! ....."'"" .... " ~ ,
Ioana, trawl • .,,, 1»).111 ~n':!lin~ '" ",.",1n". ,." +"M"'" n .. 1" hAn"~-
nAria 'B~.. .
Ion I ":r tt ~i bh!'e ,A o(!bl'll' ,t AU?
1'".,"flli)U , Nu 1 '101 \ d "" Ar,I't mot.

l' ('I'I!."ou
ton
l'!)"A8011
"'"
I A' III ot "0\ ,'l
itA mer!""""" ntt A O~1'1!IU1?
"l'.t'!'u~.. "t "" ",1 n"h, '1't'At)1,tR lOA ""
Attt" "'_" fIlO',1;1 Attll'l"1. 8" "e ",.ll-im, ,!III 'I,II1"""!"
"'1"';; .... 1."' ..
\" t,t",,, ,
I,," AI' n'e ""'J',8!!! 'l't
\!1;,.no1'A "lIt'll ",,., /I .. ,""" ... u·?
ct"'''
m''''~ "'e , !\ 1"0">11' !!tl'l'tA !1P1MR"At, ~,
Pone, 011 , FU"iI('Il
J"" , AhI'. Rt,."t'I", fI tl,,,,il'!1t.~,
'''-lilt.
I'
'
II'
D"t ~. " "It "" "If! tnt ~m'" 1 ... "' ..,'" "nrd r-

I I

Ton Pot til. f\llII'fIfI'


PO""801' '1",. l'1J/I"
IQn Oeil 'RO ~"," ~'It defl!,Oh'i,~mIt fAl'f!I""t,.".
I
Po,",,,,,ou h a,.,!, t 01 '1\11,"11;'111:. Ht t1!1," nhO'1 I'll f"."""I, nl1-I "Ila?
I (If! ,M" '" fI.I",'II'J g'IIm' mIll t ~ .
1'Q'1e!,cu I A'f' fi !'IIal litn!!! "A nti IIY"p.!'OrO>\Il1, fHnllQi PI! nprl! 0 " t,1Jtunul nil
e ,,1'91\ l!4T\ ~"'l'\t'l'lt ; ~~"'At!l te',
IQn "'u1 ~1111\"RO, ~ I\A "III : 1"1It ,1A'
"
?OTlI!!f'OIJ I ~ .. ,A", "jWlI\, tn '"hl'Il,t t'
Ion , 01\1' 'plll'o?onlt • Tl1.~ri~ :,
P""",I'!'u f ,ntl'",,,rl "V~l'. OIlt'tI pn;"" I'A nl\l'o'~ 'II1? I
Ill!'! f ~" tnCl'tl'g~,'l! ~1i-ltn~reb~:yn ~e "",~l R0II1/1,
t'O"lAII'O\! f fllt~", M!,P" IIIfl,'~n" : ~~ot?
~rb"~>ll f tJll, nn '!Iflf""U n~"lt ~. r'fI"'l tnouJ!q!l~1 .o Al"llllte mavint ,
PQn"l\/lu f ~'unQ~ rm WH,l TI" ' "I\evll V!llftllll' Jgo unlit! I!~ "",,01lll1?
~rbl}~ul' "lJfIlIIP'" ~~h phillll ,p/l1Q I ! I
P.g"lIlI!?U .f Trtllb~le -gJAtt ~A ~.Yh , .
J:!~"blJ~ulf Da, fUJ14 9 "/il-1'P~ ~, nb.~tt, ttlRbt1ift sA, TlIAtiji.
PupA qll au Ih'l!~ IIl'Il', lTlI\ ~~ l1a1'oll'r!!, 4 PO~I!AOIl ,1 Il Tem II-II', 'ndl'en -
tilt IJTlre ~1I1a de t'ltryl')trt., ;

16 r- ~.?o; ,.. ~
", t', L:t .t.l'If_~~. (li.lJ:-.!2.~LrJ 'P'v .
~ 'Ii ':11 ~ tl," ~ ~ 1*>
_ .... ,
Jl:u (o! ~ ~,h (,), L, 1''' Y.t ..
~'-._~""' ''_. ~1' "''.............at~

at.~Jl It ~j ~:ft.'.? £iL: ' ~,l n" t J ~:i l r ".


#~~t. ~~~r;().f1IS ~Jt,ll '~"~'()"
1':. ,," ~ t ~i
'
" ~~" J 1 ~' ~ lJ I , '~/f'
-- ..... ; \ , ---- ...... --~
t.)L l .,( 'j i .

t~ ,:r ~ l'i #@ @< ~ '7~"tt {


,,0,_ r~ - ~8~ f,l!l~@ M'~ ~ l) ~ (~
.-
,

~~,
.t
-f~t
.-..--..-
t-cr ~ t~~t "

)6~ l,2S-4
:l;.; / • ..-1' I
_ n-~~

rlf l~) rl.. ~


1.1' :". oft l-<- tJ ~
/-!."t
e;_ jI!-- *-.1lt't, [] OU'
"...,
3,
-!..
,:1.'1' 1,).11:' <"
I'::' ~ ~

b-.. :1"'-) ~.? (.:f.~? ~I~%?


':r ,,~

@t 1-,-7 1!. i . (,) f.-J/ti tJ


fin :J? t· ~? __
," ::I

tt :J +~t4.d -r
f
Y--t..
.~ ~ ?'t~
It 4.'-'7 ~~ • (" ,d..
,..1:.
:iI
~,
1~' ..
~

oji :b:? t, ? ~.l, ~


\b~
\~ '1'7
y.
"i. ., ,l... .J<; '\I

;ij
,
'n' ')ry
~\.J'
* ,
t :,... )Jot ~/1
~ 'C.
i;}. 11 1S' ~'1:-" - ..'bOo?.,:.-A-
,,~i 4::1.'1 ,!a fct
,fit ," f ...J.. ..,",-t.,
'1';,.7 Y.p :.-;,7 ;,,1.;'!II /
lJ:l.' a; of e k';tS
:"~),. ~ , .':) '-T- 'i5 )
/ ... ,1
-;ta .J:,·iE
1.5 .-",.'/
;)..-) Va? '" 'J ,,0)

1-1 ~ ry ~. ~ ~~")' J;i;f4 H ~ *1


'9-1 ::... ~.:..

li) J-( *1t~t

\~' t., It 1,.)


1. 10 1:. lit __ ~ .. ~ It,K It" ;:: ~ ~-e,.(. to

~ _______ . '" 71 <L -t' "/J\ i l-) ~ it .(..


"
3 "._______ . __ 1: '~zh.1 i' 1i) -{:--fl Iv ~

I~'" L.':'t',-)
4. ' ---. -, - filj Jltri'll i i -tt (, II ~
' t-HI:t" ___ 11CI-L I':~ )jt!{. . .
r-- - . . fio < ,~., f:.'; l) ~ f! IvjJ:
L I I,) i, _. _ ~. 17 */;1" tJ: 7 ~ it Jv -'

S, ',~ ___ 1: li,jJ'" t-)" J ~" 7,)

6 . __ ... ~o f';?,.g~· ~)~)'C"j.

, , 7. z,~) -..., , .. 1 <f:"j'/.-J o


.... ~ . _ • to:: ('1-J!1\" /.) t.- ) c:";J 15:
• • ., ~I'~ v)
l, ~ J ......... - - - ~ f.,) 'l <. I : " .,
~ __ _.. f; L) \ i :,,;)~' t. }/,.) ?"-;J t5~

- - < 'ti,~, L: C'v."~)/ _.. 7t u t? /~ ______ c>

- - - 1 ~";. 11 ~ ( ~ 0

10. --- l1 / t. t f: / ~ (!. ll- _. (.rZ" '1/ _/ ...'7. ,. Y />''; I

} -.........
(t",l: 1;'1.A."3)l .. ~/---ti.")f."'}/_l ..~" jJ\~
.-.....~

j,. ~ 11 ~ IQ __ ('{? L: L'·tt .. ~) ~


r/)" M i) 7- j1;5" b

, U.I.)', ,r,~ lit 1:( __ _.. 11.,

Il, .... _._ fil1~(i" 11.'1=Jt1 l y/("Htjt!{.?S '


~ - .. (f~ () 'tt /,)1,) 'Z" r/ '/). ~ i.J'i t! /., i:"
"' ~ - ,. ~ / ft. t.) 11 ? If' /, ) t..) '1"1 ~ :

168' . L. 2S-6
l-SZ'7 t~1

(1 CI
( )
H q '¥ . cr1tt>'¥-_ ~~ rf
L )
~I ~~
'1t ( .)
>~~ ).(1 L.:J V O"f}"'¥
- ~ I., .....,.~ ( )

"( 1 ~ ,'I'J ~..t~


. ~ . ,st1t~;' n~) _ ~~\!~
( )' _ __~IO '!!l

~11-.¥,t ~l ¥q< '.~.4 ~ t.(.J t);._ V}~_~11l~ ,.2.t,,,n +-11 ::.,Lt.f<. '01

$ol,Iljt:: 'to :j 4< •5,f{ 1t: () 2. c. =- ~ (\ ~ OJ::; >2. 'f =11' ,y;~ v ~ ~ .~~ ~ ~ .b
. "}4~ at-tt .~~ ()~,q: 'Nn" .
-,.-- ~~!!. <lI.,w"tJ '~.Y''Yit~. ~~ ~/,,1..~S':1,;) ,ll,:';'5,~ ll~ tJ.~ '/,
.-'-----" - -. ~ry 111.$ ~ ( 1 ~,\<I .,.1. (")( 1 .¢ !:!::l ~ t .
'!.). ') Ie tr:' - ~ 1;; -~\I '&
'
'·u
_._----
,2..- --;C 6. '1-1 ~~ .~ ~ "'l~ >1 ..</C. 't~} :c!itl-l t);tt.).'\(-1 ('} }:ffB-\.jcll .9
---'--"--'- -------.------ --- >~":f ~') 'l£. to.'AH: 'S,sri ~ I) l~ ~1'fj...,1t ·s
-' - --.------.- ------~- --.-- -------- i. "7 2..., ~ 1:. I { '1 ~1>~ : 1':- ~ () y ~ ~ ~¥ ~ ~ J 'b
.• - ..------ .-.-.-- - - - _.- - - - - ~ ~I ~'~ t ~ ~ ~ i ~, L "1 ~ "

----------. ------- ---------- 1.1 -( f.1 ~ A ~ f=.. 1J1i.¥ >'*'.1 '~


~ --- t --\-( ~ ~ v~~').i '1
<':t \ ~"tj.. 1(l ~¢ l')·!~t' :.2. ·X~~ '? ~1:!t~:t ~ 1~ S ,1- 4:- <c ~~ \J)

1l.,V ,rI~t.JI)!J-· '~.,2.l1('l.f{~~1 ~'--- '''''1~"f.~1*",9- f1.)tJ -.-


1· " .•

· ''/i+f~:'t.,,):I'W~jJ')-- t')'~€..(.Jli "tn.--- (i ..1.('Wl ~l"'~ ~)- '""!I


. .

o t.Le 1\~ C) ,J 0 ~J 11 'OJ ~ ~~-Ie ~ 0 ~l ~.'f- >~ '~ ':t; J


5,~ i

." "/{r- )"~ ~C)~f~ C) ~I ~ ~ '(:/ ¥ , 1 J 'b 'r i ~12.(" 11 cx:x:J ~ ~fi

O~~ ;;L :-p,- '-8.~ J I ~ ~ b~ ~(."l ~I.f Oem ot';i .~ em


"'Y H-'f?+1 (1 C() 3 ' ~:Y~I 0 (Pj. (1 ~:~ ·/CD~ ~ 4 ~ >~~ 01\ '<3
e(,~,:;t> Hie. 0 'II,cx:.D!1f,lltt >\~ ,O'¥~ ~ .'11- "'(11\~
CJ:.XXJ:t J1(O 4 C. > .~'4: tl =; !t ~'~ '''t I). t ~, (1 ~
~U- , O. \r,J 7 CO~~~~ O~~.:l OY :O\~1J 'f: f~1 ~,,;ll
CXX) ~ ~-~O ::' \;) . to 1 t~:v 0 0 ~ :,,1 ~l >~ "'~ (P If tll?l. r.,t. .,
4 ::;. f
'el ~ t.i~'( ~ ~"\¢ ~\"2, ~W~ ~IO 'I
, tl ..~ '7 ~
- Q,81 --
'1:
o ~?
~.. .: .
I: lJ.4 ;6~1 ~i~"
~) . 1.,.? t)

ODt ~ ~' ~~CJ f.?(:, C]O;.t 3.


1'; ~. p Jft."
·1
f:.ff~ ~ O? 1>110,; ~< '1').
(. ;, . '$' ~ :- . 'f t' ( ~ .
Of:] It'
+;., ~~j t.,.;l" t:., n.
f:J~ ·~ p'i
- .1: ·r;n.#1 l "
00 000 ~ ~\IJS? 1.p;'L~tt~?

1"/0 l.JS" .. 'S·


Cd. 159/1985 paec. 10
(
1
I~J [
I
I
;.
• I ' ~ ¥oi" c,-ti(. \"$~
. l1' .":'14;
'til:; 4< 1jf~ 'L2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
<,i \";i
'1 ~,l1 ..1.. ~ .'" ~ 11 ~J '> t'1:. ~Or;;" t.J 7 ~ l{.. (1 ,.J: t L
. .. r tI~Jlt\~ . . ~,,\~ "~1. 1 ~ ¥t
.•H¢~, ';1\~ ~:f.~1J..~*l "f~ tl~~ "~t j- ~t
, ':llt~t.:~~/&.$1:'IGI;ja,1=t ~,tfl,r*" ('tI'I~ ~.:t "·:U/~L."
, t ,f'.,., ,,; I VfI
.: "\ ~ '''7 .... ' .jo J It. I, ~-: 1 l.
r~t~(1 ~\,~;~ :;1~ ~ '>~ >t.l ,~~'.~H, "l..
" " to t ,ll/.. ~ ~
: t

~'~~\,it'qJW t ,,~*-~b< ~I A~
.1 t .:?
Iff? ,fiJ ~'!\ ...1./- t..~ 1 L
t~"fl t ,,2 ·Cil. ~. i .,t · ~:t~ ~ .. ~ (. (,/ ~ .:-t (..:,; (. J.
r" ttt:~ .). ',11 ,"G !\ol~T \'1f'~ ,:t-,~ ~. " iii- III\!; 1 L
, , . , !,~. , /-.,'2..,V ~ ,(1 '

. ', 4\ .f .tj::!P,
fI- i
~ >.:0,1: ~f~.
•., ~ ,~
~,..., . (D ~l
.. 1'1'
, 'WJ"~ '"'l:.· ' . t~"-1'
"~l. .,., ..., .u
• 1) ,'-

· '1131#;- <o~* 1'4~ 'ii;H 'I< . •tf'~J ~~. ~"). .#.~ "'.~ ""~ .
~ ' . ,ret 7 ~~t~,~ ~"'~ ~ .~",l ~~:i,;t ~t\ ~~ ~ II (. J11..
:, . r~ i~"2. ~3r. ; "~ ,~ffl ~,* ',,4 f ·~? J ,~' 1.',:1 r. "l.
,...
' . r_t.;t; "J,.:~~.,J.' ~,1.,o\~ (,"f' 'U t.:t."'/,tfd'd,' ~ ~ ~ 1<1'~ q; (,.,,';'1l.
,it .;j
. , #,; • ( 1

".. .. ? ~ ) :p ~ .~ r..~
. j ~~:'" ~'fe .~J,( , :'.r:<f"f
~t~':\CY .. t(l.t;,,). t; 'r1 t ~11tt ~. J .~ (",~ f, "c..
,:., ~., ~.t.). ~i,. 'rl i~l~ t ~' ~'~i~~>{l('1~", -:I.). ~l- (y~ " ~dl ~~'1 L
, . ', . .... , r~{f.:,,\l· ~~~~ \~ ~ , P.,}. fey c: 1: J \~' (",:!Il ..to
/:J. , . . - ' ~ •

. •.r:'I~f'~41jt ~ f~~, ?j.',* ,.l..f.~ "H!'r;~r- '.~ A 4 ~.'1. ..l ~ h .b , I..


OJ •

, . (,,,, }~~tf
04 .p.t.uc..,,\, :? ... .l1 ( '1' /. ( .....,1c: "'1,..,.......... h
.. , 1. "l!l:: c::Ji. P
' ~ ~' ~..... . ~i ""· ·" n-. - · ~ r I" -1'
....;..."
.' ,,'" t\~l.
" .~ 1 '$ .·t~ ~'(1 _.~
'i ,'Y.e1f (',/:1L 41 ~. ~~('),~ II ~~'( :::'1~~, ~ ~11
. ~ It< , \
- ;C~5-

Leo~la 26 ' Pa~~ toart. s1nAi0881!

. Am fost sa 0 vad pe F'relierlka. a prietena inter'n ata 1n spi tal.


Briaitte I Buna ziua, Fl'edertlcar ee bine ara~i'
Frederika. Mul ~umese. Ei, In srtrvit Ill-am trisAnatcwlt!
Br~ltte I Aeum po~i mtnoa orioe?
Frederika: Da, am ajuns, e~ manfne de toate ou porta.
Brigitte • Aeta e {carte bine., Astazi. vanitld lao tIne, am luat nifi1te manda-
rina •
.F~ederikar Par sa fie tare guatGase. Mul$UlIIasoi,
Brigi tte • Spuna-mi, aint semn8' oA te-ai puha enerna saJDtamina vii iroare?
Frederika. Se pare 08. nioi aAlltBm!:pa ,,11 toar8 n-Ilm .A pot.
~1gitte • ee pacat! 51mblt. ,.Utoare • Jlrograllfat sa mergem eu tojii sa vi-
z-i talll- 0 uzinA d. autolllobile.
Fi'ederiklu Ah" da? ee lIlul t ,,8; inTi,c Hesl
Br!&i:t.te' I enm oind 'a p~stlli.} sa. 1.,11
J'rederikal Am auztt 090,. dupl· s"lfaale- dootorului .. am ea' ma pot extsrna pit 1a
s,f!rvi tul lunii aceate:i'a,.
Brigitte I F'a-te bine olt mal reped·, t ,
hed'et"ikaa Muljumseol , '
Brigitte I Atunei. elmba:ia vUtoare" dupl oe m~ lntorc de 1a uZlna, am sa
vin d-in nqu., hUn n · pare' 03 G' sa 'pl~uA.scuza-lI1a, trebuie sa
plec. Multa sall'l'Ult'ef
Frederika nu arata gra" bol'naV'1l ,1, In plus, pax-easa aiba !,Ii 0 dispo-
t:tf,ts' bun&.. ilwu oa m-aar fniora &(J8sA; u,urat4'.
I

"
:'
fl. I

~~ ~ , ~')
C:'l..~"L
~ "t --y \' $. ~ ..7...
~ k 4 I~\ ~I\..\

'1 ~.~
~~ .~f ~t J
~~ i~J·l ~ .~\~l '
J l "1 ".f-I
~>:~4t , (1!t
.~ ~ ~, '1 (., (1
~x1<D~ ~11(J;:';
II;L l ,;~ I : J I' ';t ~ }t 1 q ,'t (1 1 <1 \~
1 ( 5·fl J ( ( ) ( ') ~~) (1 C1 W ) r 7 ~ l ( 1(. 1

',I

~..: ..
·-·(Vi>~
t,--_. -L. ....--
I.) 'It?~
......
7+/;')./'7.. . ,.

7 .L- ,." ') 71 ~ {, ..~. .. ..~ ~? 't";I >j-) ..


,,. ..--....
'.

-* ~,~ ~. fi:" ~ ~t 1." ~ 1t '@ , '1 ~ -; t! ~ ~

/~ l~' ~") L( 't~.~


_____ JiL_~.. J:?t: It '1 , t ~ v

J.I~1l- t ~i;_"I1~(1) ~,~(~ !~~ ~ t(~ ?j "I!. L >1- f~

~~. ~ 1,.t.) ~(. ~,.",!) )/t3


~, "
t? /~ It'' t (, *.
7 ... r"{ nt! J.., 11 ~ ~@ 1 <. Ii 11 ~ Jt ) -r" t 1! (0)
1\ ;~® ~ .~ ~:, -z" ( ~ ~
1,rlilLIQ:=) ~;S~ i ~~ 1 ~ ~ U:,
. ~~ l.1~ ~a® 7L""~ ht ~ t ij~ t.) I~ -''I'J ~. ~ (~ ..
Ii i
I 4'9 ,t ~/J¥' P.t 'J il ),.( ~,,,s'~, ~)h, ~'. ~ ~L l ~ J• .
:t:'?~" 1) , "-+ k.. r)

r,::.,(,..~:~r~.1t,.i""'J 1I·'j t..,. fu1t ~,1.'1 'J~,,~


;~~;6o(' t. ,.- 't\J5\It"~j.11 ~., \:: T\,)~t ~ ti ~ u~-J *
,(" T"'~ h t4 f'J.
~~ t t< 12 Ii ~ ~ ?"1" (,. "t L )rt~t
~
i;~ ~? ~.' L~ C> ~,"t~. 1h~ LIt *~\ L! ,~"\
~ .• ~~it~"
,
.
I
\

'
.,
.
I
C :J) .I... c. ~ / ,{J. (.
·
'l - - - "d;""', .._,,- fr-.
" ,,' r- ,\ \. 7, .. '-' '"'\""

"~, 'f:!~ f i' - - ./I-/-r-I--


(1 ::). ") "l.. '1 r
i+ t-.l, YI-/ H- :t t.. ~
eJ '2 ~ ~
i\ 'Y~/ ~ - - - ~ 1: ~ ~r-:'-- ·(~ q (1

~~ ;L f ~l ~ >'/ J.,l ~ ~ 11./~ .. - ~\---:-


't-J- r
~l- \/
(1 +1 "1 ,~\I
_ ISf -

!; , _ It . - _ ;'11 ~ / 1. t ~-,." l * 01

-j _ It ... ~ ~,t -It '} i:t 4. /:1<" tt Iv


-Z" t f: •.:
e .__ . . ~ ~~1t c.~~J~).
'. • _ P( ' ~ , . I: (~"; f., )

7, ~.~ ){;"'t";t~
..• I(;~ (~~)L.)
__ . . ~ ~
..te·. (-e., t)
a. ' . \ " ." "J.
, ~. -'" ~"l , tt:11 "
. - ... ~-) 1" It ~ .., l t' ( •
~ ~- ~?' 1i.');~ (J
" , . ... °fli, tr. ~ ~ ; ott ;t ..

1~15: Ii. ~ ... ~ t.t "t" t ~ is':~ ' ~ b, • -. i ~J~


tj. ~ 1l ~~ "
'.' 10 I ~ ''(.'';t: t:'tf'.t\) ~~I~ , ti ~. ~ t, 1: 1~
": ~iJ/ ~)<, '/'i.~ (~:)I t~'(fJlo/1~J...1 "'~/~"~!J~I
""~ - I \'."( '1 ,- ""t"t, ,
\ 2, (~ri~) _ t '.," .l~/.. _til., L, __ t '... 11:/t';to
. 11 ( ._ ' t ) __ t (i'iL: r.'tt"~)/... fi:" L ' - t J

~;t I...".. -t
,~. - <;,'1, '- 't;:::
t·- 9t ., . :L ~I '. "'\ie,'"
11' 1 .. ,Y·O O '
'-
"> t~ ~I 11 CJ'?il ~J 0 (o\:{" . '~ 1 00 ,~~~OO ,.'5l'~~
- ~,')' ~
.•
,
#
t

\ , J. "ri.,. 11 ')>1 1: -yJI \ .)


I

~
1
"t;14qQ ·~PQQ·~~OO~~t.QQ '.IQQ ..
,. . q"o ~ 1'~:J: i. ~,~QI~ ~I ( ) I l~. ~~ ~I 0 'ilL
f , .
t ) . 111~ 0:;L) ,.~ ~ ~ 4iJn\¥~\ 'tl k~ J • .
~ ~.<'1i1~ o/:J. ':J "C/7-(] .I)l~;t~ 1/~(p~ 's r·~ ..l~v1. 1-18111\3
1' I
r.,
¥ :-~..
t'(<. ''C'11( 1
: C'\
CJ
r'
~2 <i ~ ~ of. ,,1. ~ ,,1-)
"

i '1 F)q( ..(~ ~ \i • tl :) '!)'1 .. ---- (~~ J 8 "''fJ(.tJ..~ ~ ~ 7. ...,


~ t' ' ) ; : 9 'll ~ ~1"12 J V '-I; 0 _ _ _ _ _ _ .... _ _ ._ .•_ , ..... c.. \ l
~ Cl\\..
"\/"'

I' JJ.
" ...

{, .,~1' ;n . 2. '):;) f.Jl':ft 11 r~ 't ~ --_.... , '~ ' ~ ~.4 iJ


,,, ,+' ~\'e Qj, to i. c.~ ~J'J ~ \Jlt* i.) ~ ~ 1::;tf 'J
I °0 c 1,tl (1:'1r7,st ~ ")',~\.I 'N-
\

I (~~,(,) '!,,2.~~ v@ ~"*.l tn~/'~'A t:f::I}~
i,
l
(p1!'f.t·d(,,~,~ty(1q7) ol)~~!1~1:~~' ,?)t 1.IID!1tf
I ~n ~~ ~ (~Y".fl )ot J. ~ ~ - 'l-er~~ .~ ~:t ~I ~+(I~-9((1(?)'HI1
!
l.~ ~/~~ -- S ~r~ ~''l ~ ffI 'Tl S ~) '~,:+Cr" .-:- .
·I• (. F ~ tl"~ (p;t) ~ ':H::t,:/ ~f IP 1i '"¥t 'p
(11)
( C'Il1 ~,~ 'I ~ 1 '} :'t)
,
t •"'t po ~,~ ,y..",1 ~ k - .'
t <1 <. ~ ~ l/ '>' ~ ~ G\ :.'Slll \
2.. 1 \0 ~ ~
«(

,2.
J
l, :I~~ tl ¥')-ff! 'f (.~~.'~t.':\) O~)l *~11 ::I~)r ~,,:V2'
· "(-~f.t*'~ ({1(1)"'f..2.~~- ,>",tlS.J1 ..,ct::q,~ <tl~ 1,,~:t~J;:~(Jt~·~
J ' . q( 1 i;. 'f)1l{ Y ='/ - 2.1 2/ ~ ¥~':I~J... ltr~~ (p( ) '1f
. ' . • t'iL ~ 19- CD jH 1.1 ~ ~ til ~ 4t
L.' .~ tel ~ '-!JO"A ~ >t}O;i·~ :cP~1 :r"*~J,~ 01j"f-k \IF*
i
1'15--~1 ;L <j{ " "-r¢ ,,2.. 0 (1 0 ~ t) "i- (. (1 t.' ~$~~,~ i . l\- ~ 4t~ 'ro
r ~51 f4? 'S ~ ..2 ~ i~ 01% D
,,;J ~ f9- 0 ~ "tJ! ;i <f<. .." "l J~ (J1): 7; c. s:r.
C) (J4<l~'~ f f), ~lJ~,\,< O;t,-y. 0 1 ¥,Lf<. tl,,¥lO~, '£ 'LL~ ~ ~~..2.
1
'I i'(1'(1~ ~,,:-~J (j)\:(',Ytl'7.c:~\f: 'A~fo~tO~"!l'C ·~)t.tt~
! =) (1 t-fe c)n:.~,~ O~~ ~ (n.. 1 ",-((1 (,~ ~I 0 "1(1 S 1",?- ~ <0 ~ til :jqt 'I
. "(1 ~ 't,I11I'< 'i11~ :JO 'I
~t - cfRI -
.,
- .,,-
2. 7 »' I] 1:'i..~\' t;.~ 7b~ to: II) ' ( 11 A, fi .:t~Ji '\ ~ , , L~

f1l \1' r 1;'lf', C O-9-'l'-..1 -A:-t:'.,,.:


H,j'~ ..ttt "";(.1,,:.3';.,
~f_7_" J~kp" ~:~~.;t:I)"l", .?t£~ it'JI"\i.,~tft ..Ji
rP ~ r ... )"" t 8819(1. ill <..; "l.'\: a-....tlj ", I:, ~ 9"1.
,,"., ,t. *,,, 1"11J....J .:
J
! 0(,- - 'J... .. $\ t f: ict~ #' ~ 1 I)-r",
L.);tI)'l. ... 1 . .J .
*' .~4tJ ~ L t

t11 '1" .. '11 ~l Q I: tt:!fi~ ~ 1.."" "t P'/":;J


~0'_1'" f' ,-).,t,li . .:±...efS:l'i", llt't:" "", '~ItJ rtfi,."
1-*," I!:."?'f.: rJ, 't", >=1",,9 I: lif'k"~ ","1 . .,
\]J '1 .. \7t'<t:4';' ~1't~~t;' 1'(..* ~ ~~'
•I • =l t 1":. ~1",\
~~ ~

· t"' ... '1- r(.H'J,t, itr't"1'. Tt-,'f ft;1#( ·tlsJ"fl,:Xt


I

~~f;' ~ 1.~ ,
~tr "t"~":,. t"t i~~~ ~ jy~4(~ .. +'~'f 't,-SI}'f·1.1!,
I
•\.
I,
. . - 9 -
t.- "h~. (4). I!i" ~ -ttr(."f:
. ~,,\~ "C''1",t.' * ~

I f9 1 or ~., t'j h. ){ ~tt to',,~, -(! :4 'It" .. ~. -(,,~,it j


t
• " ~(11 /J"'..J
}
t ..... " - ,. t ~4 ~'i 1." .1•.,l
iF' i J ~ " "ti, t? 1( -r: tho. of; .j.• .>::')t,"t'; 'h~ J
I
.t t,"- ~~",it ~.:,..~x. ~"~iT1...
~ ',11 '1 t ~11. 1:/1. ~~ ~t t 't IJ"(' 'lo,)''l t rj t, ~h~
1
,t
'1

~
\C"- 9-' ... "'t)' t,~a ~. ~ t..(.'tIf('1!
Pitl"ft~ Ii." fi ~1'1o
J
i!l ." '\'".'IIt?-c'1p~ ~1'''J''''4n ~0'~1 C.)"6"..)
4t ~.,· t ;,tl!j.(."';'

\t._ ~- \' 2. ~., t'+fl '(.!. 1)7;; 'II- 'b\ i!1 t ~e;J
I

it
~
·
·!,
,I
. ~' "
, I,

, .
'

,r-·d"t" 1 ~
~ C1 411~\ ~\1Y t~ (~' ~cD;t "rll~ elf.J - 6-,,~
r",1J.J.. ,1'I 6& llY ,,~A =1. 11\.1 ~, (£1
, , , (II ~ "tV t (1
l (~ l~9'4i .~.t0 t ~ 'l1C, -I f.;;. .~st~t' (~~.~ .-: l - ..~
, r.t-~f..t C. ~ 4 ~}I::I '11 J":.I (eltt:J ~ " ~\ ' r£J
, rO~Ll.~~ ,*t':l. ',l.(Pf'\O ~%~ (~~ oJ - II - ..1
r-D11t.~"l.l{,f.~ (1 ¥ ~ (~~ ~ ~ ffl
, r.~ ~l ~ ~1 ~\4-~- ~ '-~
'.
ro¢). ~ ~ ~1 S\~i'!.J.l ~~~
,•• 1. ..!rsl~, (\.l..fC);' (,'\ 2.. c W. ~.~ 1-b ~I?' ~ , (.• ~ \~ ~ - 6- -.;)
t:)l~.~ (O(I;t~ :,(o~,,~ IJ)l!l tp,~~, ~i...,~ii"4~ oJ ~\ f£l
- I~I

L<!u'tt.1II 21 JI."a d" aOlllrlt te1'lIllntndu-llIe. tn~i B-"01 'nt,ol'I'I 'n


oa_r.

'l'''"altll' til , ttl uttlt. -'tU .t""-'"" P"tel'? da __ ,,,"_lilt ou o"Il " l~l?
p"..,. • Jlaea de a.M ''"''''tnttMl''''e, _u t"t.,.,.. to~i tn n~'""'.,. ...
T""..klll »",t. d'. tnlO!l tfttotd..."". 1[1 1 _ III\tltA 1)lnA t trll I\! • Ail Ml''' 0"
a-o tt tntt~l.t'
P"tft' t JlU"" ...._ luorAl'e de _t1'ol, II" 1l0"4II111 "0"'" t""U lu...e" tnv",it.
Tan"ItA' ,,"etl luorA1't 41ft _trol l"ne'll?
Petei' • In ,fltie1'al atnt at.lJJI'tll, 41,,1' 1",.,.1 tU"" d Hbft..-... '"'' lftUt!'t-n
1Uftt •
'I'A".__ I • ,a' n..nl!t"ta at. tePIIIbu.t ft"jIo "l'M'Atirn .. " ..."t'Ml 111")""_?
P"t.,? I Ii,,; "" 1M•• All de I"II~ eA, !nv1t~ dlmA ,e . m;' nit, 1 .. t41_1Mr.
'I'..""It... ~e oe t4t ul ~1 1111 talpho"!' ""'cit a,1 1\1Ift'II,l''' II .. .",....""1?
P"te,. • FllndeA .1' . . ' arRt" ~ de t .. _l"e dtn t",.".
T""lIkll' Da? 11\, ,U••a.ta. D" 1. 04 orl e?
P4IIt,,1' I &.it la ,alllt. ,l~'ata.
'I'snAk". Deet. til OUI'tfid, IN? P. Olt .,."",,11
Pet 1ft' • ". aU81' oA ~e oft1tll}ul 6.
Tn""lI:" I n..ntllltll ,Uat. dlna1ft'. d. a.'"?
Pflte!'" h, , ftU ttl.. , t'Oo.ai a. ana' de 1a d VlltR"IIM. "dtne'llurl.
,,,,,nit... A,,,,
laole ,ts.?' ,
PeteI' • la, 1__ IUNlipt tn :U.."..1 _ I ,
'I'flnake. Ret. un luoru d'ln ,aI'''
lui, Ja'o!( "" llfl uit!?
Petal' Jaolr aN te1 .... bor, sloan oil ea uhA t-;' tim" oe tnv"p.tl\.

Pet'81' • Vl t.', • lnoe,..t.


Tanllk81 .a, eM 1oo'Ul't ~e'.1
Peter • De. elnt~la.j. ~a., de nc~pq-I'anumtte,
Tllnllk•• P. . . . . l e lIA"actl. ct.,l 4!1 VII"".,
Peter • De, ..t,*, lOOOII llIll.t..e. .AtHida e'• .,jl""treo.t~'j,.
Tana"'1t Sint IllUJtt .-..1:. . . . .1........ -tU?
Pet.r iDa. d.,1 • ,._l...I .. , a. "an 0"11 nl)lII1l'ul 0"11101' olt"r~i ureA Ol'""t ...
"analta. S-a, t"'blat Ileja,
f., ... c. ")lftl
." .,-
,.
.' ~ ;'Lr'1

.•~ -'i~;t
/.;1-1-/1.>1 • 1.1 1;1: ~
( a~e ) a 4,~ '. G~ \Q '.'
. r...~ (~ , 'i ~~ ~ ,i
l /j/ t;;,v- ,) \ ~ . . (, t H (1' ~ '$ , ~~
n.
. '~/'i "~~ 1- ~1 't
"!r~ 1 ~ , /., \I l~
, kf,
,~-
~' . '~+ ' "~', ~
". . ' , ~. ~s ('1) ~

, ~ .
·~'Y~ ~~~~,~,," (~:;'~i jti~ ~ f;@ ·(Pl ~itt.
~:. . . '

~4}~4~ ,~ . " ., . >

. " '''.~~:G~ .G1t1 - ~ ..f:£ ~4t' ~ ~ J.J'''P <.t ~


, . "(ftt(': '@~('l:'~ t ~ ~~~~~H1? ~,~
, ~ ,

, I

~~r!~~ \.:t~ · ~~,1e ~'~~\.);~t·6;

--y 2." 1
1/ "~ 1\:" 7":"
~ 11"·11" Oa~.f!, .f.-t'-
l'
t
~'¢C' • 6/~ ~ H ,~,.~~ l~~
{ 'Jr $-,:
-!. 'f1 Or> J
~t
\. J:r ;...~:
%.Y5J?} $.-;- .t..)~
i~
~ "'1, ~a; ij
11 j-(
:g~
1j.~~

~Jb' J Jfi
Jill' ~") ,+, .~

,
!>
"" I'

~ 1....> ,." :l? 'l!"i~


f ~.,~ 0)1f.-
II ~ AA
' _w~
. I
~"~

:4-·.~
~~'f1
'., f
'J......

(l~' tv 11 t)
'. ('t':'I..,' t;'~"t).YJ••• " )j.
. ../ _ t.c IT) ' ( ..-.....;
.. ,'!
.~ - '\

' ~." ~'t"~L:~'tt~)/_ .. L)/_··I_(; O')/~, ~~.


.
) - tt - . -- ~ t 1: ~
~ - Ii - _ ..... f.:.1~"l:l ~ c" rJ/
'I, "- ... ~ .t'~ . --- 0

~ .... ~n'J .-........,)


9-1.7."
.-'---'--- I . '

a ....._ ,. •.. _ _ _ _ . _ _ _ _ .._4. _ _ __


t.
~ /1tI.t). ,<(. .:f.I;tl ~ ,1 ~ ~ ~
. ~.2.(p~\'1'.!1- ,~1~'':f. 'J
·O~. v)(1.t)."74 ~0',~£' \D~~ ' -!j1
(\C!<},:~~I) (~~,;L)
,.¥ i -0 \I..~ ~) ~ ID ~ ~
h ~ f. 'l.
( l{.J. '))' 0 ~ ..2- ~. \~f~ Lc. 1-
>f ~<; +1~~ 1-:'/~ ').2." ll1X1 (p~ lei ~." Co~t\·f ,~sq ~'¥ '"
(~~) ·~1$~'~~.)Vo~\S' ::L~-- )ct)ry~~4t> 's
(¥,,~l) 'J.'! ~,.l >..r . ,f(~~ ')," tlc..1 1 1? 'I,
(,~.c.I) ·~:l1 t'1 :t'.?f'i ) . c. 1 :i,.~ '~\)l ~/ C. 11\ ~ 'r
( ~ w.:t 1.1)( ~[l~) ( £ t) r'!.~ 4'V.;!I l. :fJ~ t3' '¥, , , - - -
'11111.1 r ~¢-:; 1 t I 1'l.. ~ . ~ ~ t+.i'8 ~.st;\1 "'"'tEl tl:,J '!',1 ~ J 't
«1\~X ,~~)
P"!1t- 't ~ ~ - - t 7-1/,¥'1,S/ '::/<b ~ ~d><t ~ ~) :.t<:-.I: tJ'(l/l'1 '/
2., :: /(jf ~~.~ ~). l;l-I~;:- V <t-' 10 < )"-
o( J.
;t ~'1f ~I
:'It,d)
1 f-

.,t:/.~"t.. (!) O ·~:r


C) !iJ#1 ~I 'fJ! ~ t l ~,:~ '00 ~ ~ '1"tl =I- q :t 0 Gtl ('<11'1 '~I
Q~ )t,.Yl.00IDt r/ ..''-:--\:}\I 'CO?;t'-ti!OQ!1 :~I
*
'~1 t~f:~O-;1'~ tn¥q(ICX)~c.,f/l-Oc...1:..~1 'II ,
"t-te,:f-S O~(a~'Y~ >.:f (."'.¢O~:rO~~ O'~~ '01
.;L q: IJ :t 1 1. ~ f.J ):f/;t ~ '¢~~F ,,1 ' :'lIa O
l1'S'..tl ~ 1 0.:1 C. ~ '!,
.~) ),,1.,);)1' +1 ~~ O@ ~ ~~ ~.HPO¥ "It O.:1~:.f f..1~ Ioi '8
°'7)}£+)(1.JI¥+\1'f40~t> <P'2 'S,5tO~~ tl~!I\f 'L
t () 2.. 1 ~~ .,l h!t tIC. o~?, 7.,2 llYfP~ , ~ Ill' 0 (1 ~;> t.J ~(PJ'~~ '9
of-
o~n ~ q '2.1\ 0,) If' 0 ¥E/- 0 i <;- 'I,~ <.P 0 ?J '-"Si t Yl- 1-1 <;. ~ 'S (p

ft::,t-) ~ ~ ~CO i!~ 0 ~::: O~.t] ~d Y 0,(9'1


tll;t 4t '~ .
""1;}~,f "L.. O.
v1.'Y~J 0 '~); ~ "~ t;. tn =.t Itt' 'f
't>t ~ ~ 01(--l-{ li!6il O~ r:f' 0 l~'n ~ (p~ '2': .
*
or t't I? l. 0 ~ ·YIF) 0 7. ~ t!I ({) ~ ~ ~ .I
"() 4: t; )It Y i. x t\ ~ ~(.11..1.~t c.~ '(;1 ~ ttl{! '( ~ ~,\)I ~l? ft~?'~2 :)0 'I
0

..:... A.Gl -. C1 "v "I r..


- l'a.r-

- - - -_ _ _ _ _ _ _ aJ I~ J t ) .2?h 1-ln L1-( \ ~ v~ Q


I
if , ~ f;.d)'~, ~ 1.:" ~( L1:J-J.
,r, .- ______ q) '"t', ~ )IL t" 't 7:,Q") 1 L) f 9.
G,
~:'--..-.------ ~ '( f:. (-! {, I;: t ;1; A. tl( ~ 2'C6'" t";1 ,J
7. " t") l1 ~'t:(J n-~\1-h\t:.~7."l!J":
~ ,jt"(f).t~ I~ it\~ ~ lJ o
mHo l '-b?,\' ?ht: L IV ~t T(..~' ~ 3 )
. -'So '1'-)1'\' >h ~ l ,dfJ I) ;: " ~~' -j- i~" to: It: ~ 11:
v
,,(I'.,'-f~
-)
t1r
&;&; l~ ~ 'C ~ '$ ) \:

~, (. ~.~ ~ ~.~ (1)t\\\~)


~ " .
1, ("*11' *1-1 'f8 Q)ZA'·a).
~

<t, (~f)V) )¥i. .::...~..t . ~~ L'~)


~

r, (x1iitL ~9~.!t<rt i~ A t',i~ ()~)


-7,
6 .. (ih+:!l ~;~:;1-,./ ?~{. 1\~T'f- ~t '{D(t!~)
~

~. ( ~f;: L 1~:;:t.(,
~.
+1\ @ !)~~ . 2 t ~ PllJ( )

V, [j,~ ~'i 't ~ , (, ) I~ i-1e,)},i6\".t; ~ 1t-=\ i.' -j


c;.:... \'!) " .,......
l)
oJ

~~ (1.~ I~ L" Ito{. ( 'I . 't t."


00 15'" O~~ ~ ' -t~O (: ~rJt /\ O~.
() L'~{. v' t1)?
~ .
~ I.) ~ 0 l, '~Olt [JO ~~'~)1~"
\ t1) <t L~
It! 1." l t< L)I>~' ~ U~ I~ 0 ~\/L 00 ,/:r :)('
.!t,~ ~'I .,.~ U. '11~ ( ) f) 'i"
,0 0, CJt_\, 0 ~~'§i~~;~")~J-1I ~ I~ 3"
', I 'i .... 1
_l~~ -
.: ,2~-'h' ~'1i~I"t ~)hLt'if{" 1}f::(I) zl'1
1.\...t~.{.11 · a'F61 ~~{ {f?fj.(r:" ~'ifl~", ';f")l! Ul
1913 1:. t,. t ~ Iv ~ ? ~1r ~'fi41lf·': ..

,~ t: L. r:r. /, 7 ~.(., ~ 8 ~:r#.h 14: If 1.l(;. iJ.,. t"?


l t~ Q) Z" 1//'"J
1.. \., --t ,- -hI ~ ,5' f ~,.h l1 It < ~)t; a>:i':J, *~ IJ ~~< l
~ ~ ~ »L 1. ~ J.., 1"( 'h ',J
~L
K}
-J
r':,
l r l~ ,/"
IIlJ fJ
1f:
I\:.' t)
, ~A',..,·.::t ,.1 ./.,
'TfJe.l~ ' ' I \. r: 1'",;

'1. /.... -t ~ L) l d .. , Z1':: OJ


.L
Jrl
-J-
I.:' l .. v" ,
"- J. .t-l-
,:.(1)(" l
I '?"J· ' .
~ I.. -t ...~ ,~ ~ Ji'k4l A Jtf])~t Lilt l ~.(.. ~. r:. '0· , ,'

*- ~1" ( t~ J}\ j ,,~ \)\ " 1

~ t-:, L f t'? Lft. d), 'f·11>. . .J . '

:r t.. -+ r.):s '\ *~ Jt:t , • $t1" '~fi~· {l') '~


~ ~ ~ 'ttk,·t l ~ ,, :~I) 'c. ~ , ~f= III ?"7-~ ~
j Ln~ . /... ),~ t) t'"1 #~ "-l t~ :n"~ t: o)7~··1•.1·
1-

1;h f:.. L. T t.:~ d) < S (.) .It ~ I~ t ) ~ rJ) 1" y ,I.:J.


. (J

:r. l ..,. I"~, -(1)tt" - ~, ,~~<'s \) 1~", 1.: ,·t {, ;,~ ..


, ~ (7) ~~ (:. , " ] •.) ~ ~ ,~ *-
!,ffj ~-\.-t" ·t.t
. l h 11 ~ q ( : tl j \ ~ < ~ 'ut -c".! ~ <iJ ~ i t;~ ".J
I

1-h f~ L ~ {;r £l~ ;" 5 iJ) ~ Ie::.. 1" t 1: ~ ".,J


-r l,. t r ' ~ e~ ~", ~\ t6 t ;~. () ~ y ~ ~f)f~}fj\jt-·/
t1f 7~ t~ ~ry 1 't. ~' jJ' ~ OJ

,'itS en'·! .

~
_ I!H-

~L
1#1
~
I"
l I'" --I.
";) ~ II \
t- :>"',i .-;<''\. " (.....; kZ,'f't
~ ..:'\
"./
~;t~1 '2
IT"~ If; d
d f~'l ./.""
"',J t:IJ r:c ") 1;. d) l)"
~.(. ~") Lft n't"L I- .;,~
l: ... ~ ,. ~ 'l ~"311 I} - tf
:f,iV' 9~ <'7 I!J '7 "l1v""J
,.., 1'-: l r ~ ;t';*,. 91 e .:~'-l~ ~Y' J~*f '\ .f. 1'; tS"-, ~"'C:·
~I., .~ '~~ll -I.-)~ (~l.J '
~ " ..,. ,. ~:, t·1... ~ *1l ~-.(..'t 10'j~!' ~"t' -11} ~ f!~·r' t1:_J
lh ~ l tit} i. t" I.. H)/J 7."1~:J
r' .
'I. c.. -t *.%" (1~~ 1R.~-t. -9 41'l t)~6)7.". i.,!S'"
r

, . 1i ~, ~ ~ l ~ • .i
*' f:. L .,. ~ *t It 1: ~'., ~ 't"f'n ~ I

:L ....: t .t ,A}E.H1 "'l <. '(. -; 'f:~ ~,d\"'!.., ~"~"L) ~ ( iE .. J


", 1:. l r t.) c.,) ~ J ..co) L}~ l '; l1 '. ,.., 1:. L/~ ~J ~? ~ '1
l!lt *t.l~~ l1",s't" u~) yfP:",1 Wi- dJ .
.I. \...,. ''.r ~~, ~ it <1 '.1; L ;r;1t '(1)$-=: -<i 1: c1) 1= 11
. "'' l.., ~~'t";f,~
11) t: t.""" t) 'Hl Itt, ft.~ 1"r~:j .
~'~ ~tJ 1t~~t'l~.~~J:, I.n,) ~) ~}.tt $-.?~1it
'2. r

'tJJ~ t" "*t.


t~ 'ea -(~'1, ~., ~ ~ '\ tj,1 .J-t:-l
~ If Ii ~~ ~ -*t t 1ll1~; 1..,
~ f: l ~ 'ti?''l'y-,d-., ")~)1."1n.J
, . " " , " .
;.. t9-¥ -

11&O)1a 2,8 All dO'l'll'i\ ts.1ft60'l ..... 0 \ncU~"':l.

Elena a l1p.sit l'erld:e 1. . . . . .1•• De aoeee. aetJA.'l 1__ tlWt' o ......1.tA


&Oan.
Ell • El_, ie'd at U.p801!-de 1. <fOO8U. C~ _ fmt.plat1
Elena. Amd'OIriilU, a _ 0 lti1U~_\'te. It.' dbii_lf& n.-_ -putllt ell .& ~
d.e du'r_.
Eu • Ai III'tnoat V1'ft'n lulorU atriolaU
Elena. Nut 1'I111t14 a.....
Eo • C,e &-0 h l",t!'.plett'?
Elene. P~,bila r~ 4 'b . ~ "1'4_11 ,1 • o1Io8irl it. Hal ~ _...na't
o d gr1ea.
Ell • CUID af8?
Elena. In ti.p " ' _ ~~ ~ 'oIis6'. 4'111 CiliIiea *"1. a'ooti....... ~1-
19 n'u a\r o~ b ~ .. ...... cIW " ' _ . II ~ &'OW, t .......~ ..
stet 'Po ~ tti-'8 ~toariit dall1.·
Eu oil ai .tat ~lo'? -
I " 0'611
lftena. SA II'll gtnd8a'o••• 51 1'1 . - , 0 -"'. '081'11' ttl twt~l"l .... ,f t iIttm
~l e..a ..
ivt 60 '«*Ii.~IWU ~r'e a".,.,. . bWul 9,l.' ~ .~
ni'cisA r.l alfO.
So I P'e l~ 0 '0 01"l ,...e, 1...'tt_lf1~ ?flo.,.. ... .,'r .

ElenatCreld 'OA ~ fit ~ dn crlflb'l. La 'tntioarftr. t l " ' " ~ ftttte '",*1
. _

1)r.111 Shb.,jaikU. ' .


Flu • Eg'te e:r;aot ore d'e tn-o'Wi'tttfr.ea btl"lM"UW 'f i ~.,tn-OI"""" f. I)"~
dtl'ft. vr~ blw.j. ' .
Elimlll tn ultilwa ~. _au IftlllNlt.tt f'dcide'nteh ~1't':r<f!', '"*""'t rM!'eft-~1.
Ell. !nt.r-aiiedr.. I'eri ~1 . .'it b f'c'O'ia1A. fl· toft !~ijM''''t'l. ' "r.fO.
Elena.Ah! 'fA 1'0"- _ lit. ie'!'ttift dfI a. trwUnl,Ut .,.. tw..t,~ ,~!
Flu t If\t-.l mwole. A~ ,1...., . . . b't we Ita!,,? ...
ElilftfU '0'9, aift baut n1,te ~1-t ,t !I'm don't t I) si, ~1!1 l't'If'let.t e'7lli.tllrt.
B\t I Aeta e rO'arte bine.
Ele'nat SirtO'e'1' vA w 1 l - ",.t?iu,; ~.l!
Flu • El~ l''elltru 1)\1,1". A.-I, Ilii, y'gnt\. "O ..n~l'U M'iwto ol!rlo In "e~..~ fI~lt ..
un 10'0 roa1't'G li'fti,ttt ,1 ~l.bt. .
Ele'nal E "!1Ulin inO'dm'9'na~U di'll ~ . . 8', dt'l""rt'& d .., ~lA. 10f? e .,., l~
fo.arte bIm m;ni/rU l~tt.. .
I'lII I ~ O'dlIrOld ,yentt'U ~ritWl1
Elena I J}" , a o6mrlinablh !n 1'1ua. 4!I'ltU!irA ,1 I) oRf.'Aflt'I". ~ ft~ Ae ,,-
Hta t'nv8.~'I1t.';'~ 'lit T$1.t~ '9J: as~tlt l!IU~to;' .. I .. tf .......~ ........J
dll f f'8 till •
1ilu I D8? Foarta btne!

l~7 L.tS - 3
t " 1 ~
~"'l ~\ t
i:~t@ .
~ ~ ~.@ ~ -Z c.,1: d) '1"1.
~*~, ~~ i 1!..t;"t'U: v
.:

;I.~ t: ' .~~)~ ~{I~jA ~f,~ 1; l1.: o


. . .

,·,,,/~th"A" tllt~? ),:t" ~"I1.°~,,\: fi·;7)


1>S< . ~.~,® -C.~;. e L"t" L ~.

?";"')~ rt~'t Ut ~? A® tl,11°t.)'i'r"


~ 0 ~ It. 1u ~.® 1f~~ 7·~ ..
~ I) i!?" J I, ". t _t~@8 1t~~ 1"1-

,<1')" ~.{;~·(J)1·'} 1,8) ~ ~\~i.t1~~

~ ~i! 11 " t) '#J'~ ~f*,Jt'1. 'K )ft I~ J q L.) $,~~-t


;j.."11.. . ' >

ff'i ~ Jt, l) ~, tl-\' ~ (~~}5~.J "'~3J ~~ (::.&) J

r
-l. 7'>, -;f 7h~ ~. f,) M ~l) .

I '1"8' l. 2~:' 4
" ~
, (
'2.1.0-'. l..- f'
, \~ \\

(I ~ ) .... -/2..> ""/l. "'-- 'L


I
,I
(1.(.1'Y,~~
1

; Ii ( / L
c.,' ...,.. t.". -' >'Er::
¥
;,-

./.. It.. ±"


}-\ ( 't~

~c III

'\il.

, t·,~ . ~(1 '$~ 4->E ft[


~&r. i$J
~~, -1.-

.~¥ '~1=/~~ '4 /, \.- ,ll


-: \:. ~.e:
- '~Q I -

4 ~
o ,

-,
G ( t"; L : C' vr~ )/.. ~ .t) / ~ .. 'f< /(.~ t.) L) ~\ t
L it ~ -t!. ,~, ~
'7 ""-. . . "t J ____ =t, .,.. i. 'ti {. 0

_ ,. C
' ""
,..
' (Y\?
'~I L' .1 "u" ...0),
\.i
ct ) k_ { /..)L,
J;/. C:h"r)} '( "-'
-;
'1L ,"*~ b

Cds 159/1985 F9.9d.~~l L.2'8"-('


"iJ. 47 . 'v ~I(D - - - - ,,2..(0 ~ 1 2. <. VZ ~I) ~ <D~ ~ '1,
"i t l) :'/ to - - (1 tl-i-(to2,. '9
, ~ 2,L 1,.2. I :if t-k.c.
, °t-ttl -£ ~t ~ tl C: U?;:- .~

~:'j)~~~ >~~).1:-~:.')~ 1-11 ~ 1ft '[


Y. J..2. --y ~ f=.1ft 1-£.it
t1
II ,;v ~ ~ '~
5I¥' ¥f~' tl $ ~ lP 1 ::,L Lf<- 'J
. , )
.:'." ~ t.J- 1 (1# ~ r/ $J:7,~l' (.t>J; ~ II!
• (1 i

~ ~ ) t-tl~' ~ ~1J:¥~ (J).:t~ ~ C; I'~ ~l tJ 2. y? .,1 ~J) ~<:,


*
I

i ~ .
N: ;
o,~ ) ~ ~ ~ I ~., I ~ cv. ( ?, d ~ (.::1 S :1 ~) 'I;
·:;l,(;~~~"~§:~1-(7~(\~ ~'~.,:,~.;) -tll;1Ljt '[
,I r.

q:;t ) r c, ~ >~ (.\~J I ..:il '(, ,Sf (. L) lJ ~ ~~ . (-


', I

,. '. '1 'I


~ f- ). ~ ¥ ( ') L, i ( ~ (.A-) ~.:r 8 .~Y' <:- t I to V 'J
"{I~~"Y1.~~ ~.tIA~ !.t~A~l" , 5.$I,J:, (P{ )1o'Y.,tlP~~ '!f

.' ~ ,,' .
°t..L(I/, ,'yO(1~,~'f£, 'CX)(1~O~l{~ (p~ ''cl
7 \"
·f. .. L~tC.Y/.CXJ~~O)~I¥flL rlf)(lw~:rl tJJ( '/1
r." LeX'):/.
'~oi_, ":,;. ~, t:J:!(;
_"~ '" , II -I \'".J
r'dA l.O;:I'rI:tlol~O,.'\lJ.-\t
'7 J.: . . , r \¥- 1-" 7 - 'I 2. )~,~j
.
'01

f- ;~,~~~O"vtk.'~ C;~.t3(Ot).f1p, 'lv(\?JC:O~5= (J)l'¥Cft tl~t;~~to~ 'b


" ',' "'1) '€) (J.fJ'77 ,,'1~'Y1t CD :;1",)11. fO~~1 ,~¢¥ ~ If '~
42)) 'f;letYOYk~ICO ~'-,,;,l ~~; ',-,
"::) -L2. "1'1+ t B.,2. 0 J. ~ >qf l. >$ .•)' ~ ~(~ .s
Qi "~ (1 ,$<'.), C(X) kL~t!~li - :.lr*~, C:O~r.f~. 00 $. ~ <JJ"):;,t '1: '-1
Q:::'J"\-I>J),I\ \ vl*. I~ O '~(-.J> 'j
r:I- ".~ T' ,-:=-r, LT"' ~ 1) 1. . . . ..;\

'~1~1\loiic(1 O"y(t)(I'>\f,'@lIS::-S> 'f.'


"'l- 1,,1..'Yt}. t~ ..2. ..1flJ- ~ ~$- 'v ~¥~, O~ ~ 'i:
o~,,20~(1 L~ L>~4t .'r . .cL/ l.%I'f.18tE1 .'.1
, o{ 1,C. ~ 1{t'( ~ ~$.9'0 ~I 0 'I
( 1 ,,;t "t J; ,
- ?rn-
- ,ttJ:1 -

Tv, ~ }0\ 4'?l' ~ 1~ t ;(:t I)~ - '"7 z~ L-(.~ ~ ()"


i. 8'F 8 'i'~;P,(~"1f.~Z"(~: f~lIt;f.>'~"~l!('(' '1 JrU:t -B 'f
? ~ (;: LI~ (-1:. .. .
:) , ::'11l*+i'I.'''tt f~~t,~t;t. ~.1" f;1\'1~ ~d:')'!>--"4t~y, ~ ~/1(7S'S:' L ~'{'
t:"1>\~ f '11 t t A~(} 1 0 ,

3 . e~~ 6," ~?:i -e (,. ~ ~n.1· ~'»t -z", ~'h' ~ rj-~,,!.. 11" ~r ~ ~ t R )0
Y:. ~~ ~7~{(~ 11 *>f>~~\"t:<~{ ~'j1. < ~#l(-:' t!.'15t~·. C;5'L}
. ~~t{)1j.t)ftt ~1=J: -1..
f,?hf:: U~ 918 'f\l\o-~~ , Wl)J:f1J'~ ljel ~ If::o ~ '-1JiLf;:. t::~'I)' s' ·
L'k q ~l' t ~?h r; L) z" ~ -~ "} ( ~ 0

~, t, (1) I.l -ti.t ·, ~ It. ~ l i,,'(' ~ (t Iv 1" r. i Jt ( "[ , ~ ;/L6\ . 1: '/> \ ~ } ~ I J..
.ts f) J, ,~
.
,
Jt., ~ (~ l"t J tt: '{.,
, ~

~ ,"- h'<

f~1=O '~ ~{1 < D


rc rJ
..,.. ~).. <:- ~.... li) 1(1

1. ) {t i.'}' ',,t.. (t' ~. ~ ."ft ~7'\f


c"l)·U'<Z:('

(., - ~ '.\! 'L ~ *( t 1" .! (. ' (

(1\
.v() \~
\11
t"" ~ 1st '7 #- ~ (. rt >%e f 2. :t; Co

"J
,..~\
J, )'J/7 ,.4;f.JI '1: lIt '~,", ..\~ G . t.l L~ {IJ::: (~Z. (., '( Ov(}r
;~ ':.t- '2. g(\ ,.,..
\.\ " ....
II

r:5"p . 2(P~(1. tl~t¥ ,?-.t'>~ ~ ttl '-p


r "l~ .,1.. (P li lie il-v J L ~ , ~ ,p. f- t. 1 ~ ~~!1'1 I

..(.p 1 (~)P i ,(,'1:( 'C: .~I ..1- ~ , ~ ~ tt<~I~ .>fli-t 4..( 8 ~ .. G 't: Q\, ,,' Jl

r .... l ~ 1,1 ~ >. J tV Ii'


r.~.2.{J.

~t 7 2. '~ >~fj •.')~ ~ 2..(. .~\ ~ ~ 11 ~! 9¥. 'tl~.l ( 't .,,\" ,,'f'
r" V p) . (tl (1 tJ 1 If ,;)!; j lB '11
r. roll co () ~ 5 '1!j.
for I-j ~1 ~t· (~'st( 1 ) ) ~ ~2fi ."'!f f.n ~ 4< (t ~ t. ~ ;;V;p J

r~( ~ ).(D~ ~ 'j. :~?~ >t ~~ J 8) II'


rit (.. t ' ) j tf?~ ,.>~ ~ cc -\:- ~ 1: C (1 .• ,C"( ;v ,,~

\~ ¢i!. ~ 1 11 ~ (l. ~ ~ ;) ~B 'if J III 1:1'

i
r • ,,2. (J) fe w~, ·4 @ ~ ~ ::t I

>~ &'L~( },<;I1 • ~i,l L,~ta ¥ lJ(o~ ~ ~ If q /1 J ~ '(Q\"C>\~


r: ¢ 4- ,,1. ({l ~ ~?=IJ >t, ~) ~ '7 ~ 't I ~ ~ '1 "ill I j7

r(ltt~!'f. )~~t3 (~~~ ::lt~¥J ''("'v,,I.p


I'D.. ¢ t.. ,,1. f II:' ~ f!>- "~¢l). ~ ~ ~ Efl'lr

( 't If ~-\t- (\tl ,." ,:p (1,,£ q(O ~ H \:(13 .~Y~J.- ~I ~ ,,:: lP ~ _, b ~QV 1+1 Q

~ t ~:f~ >4' ke (~~ ~ ~Ji~8~ ,f. ~ "l


- 1-.0-;' ~
It "\'?- 7
(J f"a'f 19 t f~~ ~'" rf,~Jh 11 I::: J) (;,/ ) t.. 8~jiiL ~ ~" ( 1;;- J V

~)h~\~) '1ti!'i! it,,', j) " ~,p, t:(7) I ~ iu~


~a~" "
t.l.!Y. '" t t 1:. 0 J "

\1, CD r ~""f;.I:iEl)t.7~) ~?k~,-(f' ~?S~ ,J


/f,0t\0;' ?, r Jh~ Lt~ 1f.P' t.*.( rtJ1l( ~;t3Jt I:t,) _ ~1~~
#~~ Tu1t,l:: j tJ. , i t.J
tl., II)" t.) <.; 9~ ~~,t ~ '(1ft J Al t ~~t ~ 1 (i i~ ,
(i ?~\" . t..) \.,)1." "1 t ~J
- olo b-

Y,eotia 29 Se luminea?:a de oum !"~ flro", OT'A olno\

PoneeoUI CO!! devrBJlle se OrHTli\ d:e \dua In III tfmul tim,,!


YamadR IDs? Pe lAOS orA?
POTlSeOUI Se f~oe luminA de OUI" 8'" fAil! oino1.
Yam~da t A~a de devreme te trO!!!l<'!vti ,d umnent·a ?
". 0;. '
Poneeoul Nu , nl;l la VABe mA d AU joe din TlA t. S,tAu tnel1 "" ""h1. t r1A'f,I"ih','i'f. ,.,1'"
aum s<'! lumlnps.!l·R .
YamAda 1 Ce faci de· tEl trezsl}tl lavsRe?
PoneBOlll PAi tntotdelluna, Imediet OHm 11\;'. tT'a?:aec, m-'lnun ti .. r'nv;'t~t.
YaTYf!ldA 1 tnveti d imin:es:t :a dpvreme? . OJ ~

Pon"RCUI na, ,,'earll nil tnVRt, a~n C~. tre·b ule SR tnv1.l1 · d",oimfn""~. '.-.f:
YamAds I lJar d'", ct? nu Inveti eARrn.? , .',
.-:-'
Po,,<>eolll Chisr d!lc~ vrellU RR '!nvAh mi SA f,ioO!! imp,'I\."t R"mn.
YamndA I Cum ava?
Pr:mSf'OUI tn fiecsr" v.i, de cum ee t"!rminA V(loAIFl, ieB ·tn ".n.. te ·vifAe 11.,_ :
tT'enament~ de bsschet, alliS OR ohoe"lsc fo"'!'''''' ""t'!'".
Y~.mlldl.l 1 'l'i:/ antr"ne.zi TllnA ttrfliu?
.'
PonAcOllt DIl, din OA:III'At oil. tn ultl",,, vre"1<'! B<,!Ai'A'eeli!.8f> ttT' ... tu. tao •. l,, '
I}ARA n1l e tnt'lnsrio.
YllmAdA I Avet1 m~oi? . ~,{ . ,,~

PO " " $OUI n,,! lunA vii topre e lin oAm"io.n nt d", hABOh .. t, d<'! "o"",a ";11 n'f'.A"'",·t,~\-<., .. ,' ~
YaI"" d,,' I A.9" VAAAI',ioal }· ' l ...'
Pon<'!f' 01.1 1 91' ieri, er" ll"rOA.ne I}Ante otnd am tArminAt ".n:t:"<!!""mPntul.P .. 11'1',"':;-
11m m't nl'!at ,.lar ot.nd m-l1m tntor!' "o""a 'lrA tr"ol.t, """,,u8.
Y"m"d" I Nil obo"'''~ti f"of."d Attta enoT't? .
i'
PO""I"CllI r.hiAr d"oA. ObO""BC, "AO?' doT'!" 0 "o"",t .. m.~, T'Pf'~o. f'H~' o" __'t",·t ",'''-.:
zietent .
. -; ." ~
Yam',d" 1 OT'ioit Ili fi de l' ..... l."t p"t, n\1ti"'~ ".T'1';;I n-",. ;"t..,."o....

r
115 1,. 2 Q - 5
[. 'J 'C: .(.,
.i.. ~ .;a-,~ 1} 3@) fl)l. ~ <. t;.. . 'Jt 10
- ...... \

.:li. a~ , f~ ~?i t ,ta1j ~ < 1;. l] *1t /.."


. ,,~

ilt.ltlt -a~ ~3@7G~1: 1d: ?l~i~

~'" ~!f' l@ . 1<'~lj~ .~ llf~

$ifr 'lttl ' ~~~'t ~< t@ ~ 1 ~ ,"16:


. " . -$=44 ' ", '

,t", £t~ , l jJ~ ~ L1; L) 0) ~~ ~A:

«
iff l' J ' ;t~~
<$ .' <
8~~1/t1'" A/J\ .~ ,() H~ q,
... ~.
~. /1 ~ H i: JI't~
- j
j(,~: . ~ r.,'~ "
@f :e? V) 1$\.:/J\" ';E M .~
Bit i'} Jh.t· I.), ' JtJ.t., :~

/Ji , f1
! , rt"~' ' <.. *."$/ s'·t
'/ U <: J::.t.i,
B If' ~~ ?}:t ~ ~ 'l~ 'h" e~ (,' ~
~"'h'
~7/ <'~·()HBJ\?;d)

I~~ L,29-4-
¢. 'f;..;~' ~ ". -- ............ ( 'lE- \ 1\.,
_ ::t

O~~ "1# 1: ". - 1::1.. ,... ____

"" Y'.'~ ~ ~ : ~¢ Z .. ~ ~ ---- (~(" ( 1

,~ '~><:1 . "
~~\~ ,. -- - ~ ~ -~ ----
.'>" f~~'C#1"~' ~ ,~L
V •• '

•.. / i?{~,it.~; 1~.?')


41 :" " , .'" ( .\1' ''~1..:) ~ 1~ ..A) -....... 't
(') ~I/ ,:f'
_ ./J:) <1 -

1- . \ .
S, ( t", l. : L"1,,( ~ )1 ... f,l, l) , ,

I ' - ... liJ /. . .. ( ' ~ U


. -~ t~\ l-~. 1.." f.;f.)
, ,..-.- ~':' / '.
~7:. ____ "'t"~
.. L)

, - -. '1' i, ./. . .li,(' 1 ,t ',


.. ~ .~ !'~ I -.. <"fl, ~1 ~ ,
-~. l:·l~/,;;:_, 'i. ' ~ '-( 'i . t' ,
~ 'l'''~/' . ...; J'i ,( ... ~
" ,' -~; ,J . ~'~v ,
,

1. Cr)
.
<~ ., -."_1_.,. ,'.-~t i ~t:i ~ ~
. .

'I --:- . . 1i ", ,,,,,;~,1 ~'~D'


, ';

, ~_ " ~ . __ r,i .t.<'1 ~ ' ~


" , ~.
,
-- '.
:~.. -.t.. ."
1.<".~".
I\) ' ~~ '1i.'w , ~ . ),:',1:, , ~" "y,5~ ..
, ...
. .".'
"

\ " ,'

"
': 1
, .,
" ,~ .\-~ ~ ~~ 0
( )~:;
. ~ t~~ ,.0), ~'¥':J7
3n ~ +
:'
., ' t it :~, ~~ .: ~ +), ct 1 ¥t "l~ :g ,r i 0
'.

.,- p.; ·~$'r


''-)·C~IV~1..1 • -( . .)

. ,(j;~~~*.~~ .\~~1"-:-\:
~ .. )

· ~~.,n.~\5):.;rf7\:
.

<>
,

1: ~~, "y.
<...

l )
I '
''t >f!- Ct . ,1-Lf ~~ tf.t f(G ,~O
>"4
(1 0
< )

l}
~) (1
<.

(
~ t:< 8
)

t ) J"? () (. )
:/ ( ) (~4, l:: ::) 0 JtL
0(/ t!) ~.w ~ t',~¥'-ft,¥?
,: ' . ,. rq,Cf t ,J \9(1, ~I(f). '7 3r' ~ I f,L 7 ~) oJ r e£. n1. ttl 5L +--=-
:f~l~.~ '<i,~~ ':, '.f 6,,2 ( )( ) ..Ir~ fJ ~} !;. -' ~ . 1-1 ~ I I-p l : I !t'Y ~ 'tt"t '11 I

. 'j:,;L~~~~'fl.rl:fl'*:~ ,E ':'i} t '@ 2 YY Ilt: trt.~J ~ (p ~-lf ( 1J I ~ ( ~ \ '!j. ') :: )

t1 '\ ~::i~: / ' ~' ii-jlL "I I). ~ (I'~~ tl ~{1 'r. (~ ., ~ (:: I ::,t'Y ~ ) ,~9- ~ ViC r=1 "
. " I . -(1 ~ 11 ,.11~1:j tJ'1 ~~~~2' <.Dc{, to ( )6>I'f,~J ~ lPL1,~'N
----.--.-.-.-- 'I: z. >~ 1 ~l~ 'g ~-~------ 0

, >,,:(f,l~ )~:~~ . '~ ~ ------


..
---- /: (}!,l ,:'v~ a9~,,~ ~* ' J
.~
, .- ".

), )f~ .2 f:j)- . ,,2. t'fI~I~I~ '5


'l,tk!? 0

<.
~2:. 7{\ ~ 1 L) ''(.1 ..1-0.::: tD ~ 'Ij <l - - -- - -

". :' . ,."), tC ~ ,. j).-:I tJ JJ J, ~ I.e I) 1 (~;t.. f


, . f. ' "
--------
' 1:,:L'-!j ~ I ' ~{tSiI :t; :E;-'~ 't 0 - - . - - - - - -.
" ~ t';. : d:nliJ "
Q (1 . ~ (/7i(1:j:).'Xc;t. ~ 'Y.~p Ie "i11~ ']I.
. :, ...: : " : o ~ _ _ .-,----,-
~' -'. .j,

. ", .: 1)4~ i ?" > r. f .\ 2. () '~/ -: I ~ "Y X .0 i' ~ ?n ,i 'Y :i+ ~ -it 4!-
.' ' ,..:Y:~?fi! ,')1 ~ t.., ~ it-ff,' ~ , "() ~ \.:;. 7 1 "\ .~ ~~ :1 ~ 'f , :s. ,:if ,9
.g - --'~. ' -~~..
0 ":1.r~J : / ~'* ~(", I.P~). ( t 1 t 1 1. <- JI ~ ~ . i1~~1
. . 'u
. ···{)i::.~¥)tl ::)~' :t . ~1~~,\l <Jf;."1+t-9 ":t
}, :r;!;,.~ 'X~II~~""'~} ,4fP Ji "::n ~~ tt >l?f .~9' EI ~ .. :: (J ~ '-h
"6-.,,2. ()-~: ~"1- ,~ 1j.. ~ ~I .~ ~ >~1+ } ~ 't t Q ",Sl:f
}F1'/:', t~~\~~ £<~ ~l L~v ~'~ ~ )..2.t~-q ~I ~ '0 .~~ §J (~~~I 'l .
<;:-P.$t.· ~ ;-'2f I) Y2 '~ft '~)(f >(~w~ . ~ t-I ~ (~tl c:.. (~yt:- (,~"
~( \ ,:: ~ Ijc\' (.1',5' :) ~lf ~~J. ~(,Y2.S"'r· l u }~Cr~ ~1.. ~ ,9- ct ~..1I, "l~!J::L ~I--'-- T
C1.,~ ""'11:
- ()}~-
-cill-
.J{' /J I #iJt ~\" ~')lt I;", ~1 ~t: L> t .~,,1 t) 1- p'
''f-v 1. ' t? 1<" t#:~1t"?)5~:' ~~~~('t 1iij iS' ttLiI~
~1... 1 1- l 1t ]5~J
I L -+
Ii lj,>hf: ll~. ~~1>~'" ~ml~lI..
r "'t:.5~lt21\ -)t
r~ .! ~ l )~~, ,1. O.j ·t 7! 't" t,sl r; ~ ~ ct) .yr. ~ ~ \I

*Ij >fJ L. 1 /-rj < ~ ')t; t t,~ .,:c


It-u ~ T"~ ~ 1\'"1 ~~' ~f: ()~ '(;" -;Le:; >t§.~1\ It -I{ t
1'1, ~ , ~ th\'O ~ ?"tt~" j

I ~ + r "f t /1. J , :it ~1l~ tj, ~ ~'J +'~ ~ ~<~' ,{ 1m, ( ,

~;. l~?J ~ -:1 ...


1,->J:tr .tt) 1t'V ~;tt? <n\'~ Ll .. ~~l ttl: L'( I, )~ lc111.J

, )fu,Jtrf /~ J..,J ~7t fcl~ 'L'? Y~ ? t.? r' ;fA; J


4 , > '"""1:,. Lti l~,~~v' ~*"?h,t:. ~, 1<" ILl", ,~~ ~. Y'-J
'f~~ r 'f~ I' 1f1.j h~ ~ Q) t 1A:~
4- , ,!.- .. /f..~\¥~~f:'ot: ' '- '~~f.lL~" *~ ' to -t'y ~'5'~J
" ~., , 'tt 'il!t.'tt1. ~ ,ft. l.)'( ~ S'q (tutti" ,J1 'J i tL~t\"'''J
t /,. i-i,t.LJ ~~ Z" 'l-<jtk("t' 1--)1-)671'1,A'" .... '''J
If-\J'Jt r ~ ?-tj n,.' '-l P(~~( t l ) ~ )' S1 ~? ~ ~ 1.i~ (

1 :,. : t'it Ilt Ii: 1\ J'! 'fl. ~'JI!;()"?1?, (}1;t.1'~,


" 7b 1! ~~ 1'i.,1 t~, ;6't £" ~hJ ~ J~).It. .. .1 '

't-u 'i. rK? l."1 P". :1t t 1>'" ~? ~ {t ~':j:1 'f


' ,
".J

"
¥t" 't ~.,l\ ~~I ..) J.!' ~
~ "1i~ J ~t "" ~ ,s\<f\ /(5'

7i'IJ':;:i'~r I~t), lI~L)3 ttlJi,~ tec (-ll-1i\ ff};s'3 ,$;5'"


.at
1A;;'~ ~ '* (})-'(,
-It ~ 11"(~ 'e ~ 1\ tl:i :T J t:-Iv"
13~~0) ri~t l.,;;5.1) c<. ~,~ 'jt ,?~z.c. t) ~ l" J
·. · · ~.. ~tle>..c..~~I~~. 't) ..2..")fC~ .\~¢.,,1.~~.J. i"l(\(~
. . t"·{l~U"l,S ..~ 2"r.t! 'v-&~4-
.' '" . h ~~ . ~~.~~* 0'11 ,II 1 Irl (. 1 ... (1 ~I ..: ~~ ) " ~1:,
'.
"·' ,. . .
-,".''1:7 61h'r~ "It'-.. \\
'~1l l.~~ .•-I.!fc/. ~*~ ~nl. ~,¢~ i
: .:<., · :~t-:t;,2.~~~*~ (1(/1 ~1.~ '.i'" t. '*' 4 '1. .~),:­
1
(0 .. -r'
, ' ..
l. 'T .
~ """ ~ ,7 ..1 1-1
J 1/\/'t

··:::- ;t"l~~1~4 ...¢I-,.1.~.?t ~}~:*~ <lgt!.!- l'tIJ. .L Ti t'\f./


.,
';';~,!.('l~f!· ). (.f..k~2 >10' 5 .~~4- fj<1 ~~ ,~5' >t'- ,); --( 1< \( 't
.; .': · r"..>, t ,J-,(p(1( 1 ·.9 ~4 (11U J \~ \~~ ... .~ fic
; ~9~»1'~
"~'i4+ Of1 ;.r,/ ~~? '.:.¢ t ,;2. Co 0:;1 ~ tJ;\..~ t)l ~ <¥.l .., 1< \/ ~
.~¢ J!.~~.b?
. , '1
'v ~ \~ 'f.) ~ .~ '1
(,>, ~ '" 1 (' ('t...l 1{ "It
r ... .' .. .'. .
.' "t1C~hl.\'('l ~ .. ;t'lJ(~ 0(1 tI~~,?-,~~ -4 k rll:l
r.~ .tL.L)\~ "c. , ~ 1 f " ~lfJ "r i7-- ~ C, "$ ~.\flIJl ~ 'tl ::JT!!J
1'.* .:tl ¥tJ ~ . ,y~ ¥ t '"fl./.
.' '"

" . CDr' ~4< III. ~·ft 2. ,,2. ~ ~ ••~ (:-;!r..~


. .' : ill ~
.:2. \~ (11 5,:t.1 ~
'rJQ.·s,·
u'r y.£if • .... h2 (1(1 '.l. ~.JL;'
v rJ _ . "l"(;
::/ 171 ~ '1- S ~I C. 1.'
,,+- -1
, <'t!.p4~ i/?,";; ' ~'~h- 1-1?t4< 'f: 1t.1·1(.'1f ~(~,.1U·(.flt..1"l-c J n T1
.' " \ t;l~C1 2.~~ ~~~t~ .
. - \

\'I·I.~~ "JI.1) <. (1 . I,~,'''\fi~ ., ~ ~ 1 ~I:f, ~ \~l! ,J ~ oJ .~ (".~ (, "L


t~¢ ~ 11 ~..1 ~;tf ,,1)/') ~ ~ .) ~ i\":f(

- 1'16" -
Pt'of"p,?rull tl'l O\lr!nd e vltoe.n1" ria Vlfl'A, v-"1Ii. f90ut 0'1 to~il. vrl'U!'1 I'llRl1?
ElanA I DIl, eu voiam, dllM a~ 'ft 1lV'lIt TH'ilA.iu!, en mAT'''' 0 dntit tn lfr!l{_
kllid5. A'la o'il. am !\e ~tnd S.A l1t'ofi t de vflonntR """"At" !}! flr. mil
duo.
Prof",,,,or1l11 DIl? Ell nu !I,m 1ll'l110at triOR sa merp niot n dAtR tn Hokl{'li.rli'i "
Inen" 1 Atuno!, dll~ merp: tn Hokkaidl5, s .... f80 ott !T''' i mult" fotrwrAfl L
P1'Of'!so1'1111 Daa,'li te ror: eFt mi 1" "1'''-1;1 n"!l'ol\r~,t. 0 "'''-",i f"c~ m111 tt. I'lH.-
oere, ea'ltii I, .

]>1'of",Bol'\l11 r.hin, dumnesta, of.! intFll1VOne'1:i flft f80i?


Chin elnd se 't -ermina ell"amenelA, rna t"tm:-c !lCPBR im"rllRt.
Profl'90r1l11 Ai oev/! trehu'r1?
Chin I · Avenit 0 BcrilYla:1'e cumo.!!. tAte e bol""v, din C"llZ" fist ...
1'rofAsorulttn~nml,ljItu'iWl. oatrebuie ''''~ te. .o:rabeiilti !In t'! ducL
Chin I DB. Ar t1 binede n-ar fi vreo boalA .';.rRv~, ••
ProfeFlOrul. Int~-adev!i1'. A,s, 'Ili otnd te tntoro1 . tnooaofl?
Chin • Dlloa se nost'e, all vr'g:a s:a'rna lntorc 'i n Cl1rS1l1 lunti R'tCnl"t.
Dare '!lol!'1b,Jl sa nu reu~eBO t'ltn~ tn t'g,.,temhri".
Profesorul. Mdll I ',c'e e~ f!l()i? ,t.;

Prof~sorul.BriRitte,
Br1,O:itte
,1
tu 111~C"i n~ ul1devlI?
DIl" nff-sm fA·out tot fe~ul de , pla'n ur1, dRr deoenmd!\t.<\. 1'111 plM
t
niciunde, fl1ndoA VIl venl d.e Iloo.s a frRt'ele m...,1 mal mic, tn VA-
olJntA.AlR. de g,bldsA 1II'it a'PUD 'sa renAt s~rloB ,iRnOne?lR.
Profesorul, Ce ve)l ·f~., ct~d v", veni fratele tau?
Brlfitte ' I lI.a1tntU Sill' aA-,l n11mb 111'1n Tmc:.vo. Apoi, vr<'!ll" sa rnerp'em 'tm-
1)r~M tn K.,;iie'h\l.
1'1'of880r1]11 In KyU,8bu""'?, ~,i e~ ' Rni· t:oet tn KytI",'!iI. Da-o& vA dllc,,~i, e blne 1'1"
vA UrQ8-.ip'EI IIUntele AB'O, fHndoA e'tnt ni~te nrivelir;'lti mi",) -
nate.
Br~!tte Ds? 0 ¥tl'loercam, dRoll V~ ' f1 vrAme huna. in }"rR no""t;1:'i't 1'111
etnt vulosn!, a,s OS fratelp. meu 'tnmod. si;"ur S9 VA bUC1Jl'/,!.
Proresorull ~i eu oren la :£'el. S1)Al' sa ave1;i V~p.mA buns,.

Profeeorult Suhar~1 dWlll'l9'1lta unde t'llect?


Suharto • Elu !lfj "l::ea 1!1/1 ma duo 111. ,m:e.~, nu lititi un loc b1ln ne undevl1?
Profesorull Vrei sA f-ie anr,oaneo rle T~o'?
Suhart.o l Dae!' e u'n l'OC und<e ama e cUI"!'t,~. , Rli t1'1cerCR s~ rna duc chi"1'
dRea e de-garts'.
Profeeorul. Atunoi, ce ~ic1 de Imai,hall18, In 1210. Am fo'st ~i "tl Rcolo, e
o stll..$iune f-carte. bUlla, ell !}til.
Suharto I Aculft ee lIIRi 'POt r~ervR loouri, oare?
Profeporlllt D8.o8. te duei 1l.0000" 01t mal o\}.r tnd, e ' tn rpP'IlI;'. tncP.ercil. Sft
te duoi la -oen't Tul d,e tllriem a1 "t.rii Shin ,11l1cu.
Suh<'rto r Da? At\1no-i am sA treo '1J& acolo 11'1 tnto:ircere.
JO). L-30 - 3
..
, :. ~ \"'( , t'Q'C'
"
, ,
, ,

j' •

t ". l •

. ~ ;t(.,.;!-kl* :. . S fJftl~ ft~}


, ~~ , t~;~,t ''f- >,~1-
~ . ' '
~ ~ ('\' 71 )" ~ (1). >\~

:' " 5 :.;.',;A? . ? ) ' 5 ~ /I.tl. 1 ~ ~ IJ 1


, ~;.tc.jL, ~ 7 ..f r , ~ t.t fY.~.4) ~ I,J-t

~ . ~' (\9- <. ~... ' J.I~~' (.~


', '

~~ (.,5l:( , .fJ1ft J.' ::r

~~1 ~J.'" 1 ,.~/li'6 "'1 'l (, 1, l


~ ""1- (1
, ~ 'l- 1 ,t,I1{1 ~ tJ-
5;t ~ ,tl~> ,tz. >
~=;~ ,:'!J 1ft 'tf . , ~t1t

, "
C:;~1t ''
f .'}I1-ft -Ii ~fe
5~c.. ',:rt1 ,tl)if t .It.l ~t 1:t1.
5,,)L -r-=t ..tl'l< :t .-].. ~
~ .. ~7~~ I
,.ll.,~~ ~ ,~~'~~ , ,

I,~I""¥ 1 ~'1
"c-, ..',y.~7 .

:;;t'"l: ,:tl 1.. ~ '-1-


5;J 1 -tI +1 \~l p.. ~~l ' l~"tl
....
.
. c, \, ;.t(1 f,'f- . 111J\,~\ ":t,~ ,):t ,~
'>,)1
5 )I ( 1 ,c;t ..T-I 4-1 '¢
5 ~ c ~;t \,tlt. ~ ~ ~. S 't.l
~i t ~~
i~ .~' !S'" ~ ~t f<{ it; ~~ "\ 't f ~ ~ (J t ~,") l t) j tu
I!:: ." q - .J.... ':=1 -+ J, ~:t , 't- ( ,
:Jt r~.i! 1\ 1j"., I:' ~ ~~ t
I •
'~(' i!,(. \J~" '1 '- J. l?
- ~- -----
-. .
;t ~',
.~ ........
f5.
~
t)' WI.., ~ ~~"
.

*A"'~ ~!) ~ tJftJ. ~~ (. U t~ ~ J p~


*..~~'" ~ ~\, 0. ' ~ ,"t '1.4 r: ~f ~ @..''''It.,) tIl J. "
1** ~r~ t~ t." ~ .L.,is' , ~? --1" ~, P \J

,it;.J!. 0)~~1 ~?~§;® *~ l ~":-J-·~_~1_Y.,


~ f~ Lf" i (' '®.~ 'Jf); t~ 'X.!J";Ji,~ 1:'1 1::: '-I?
·. f ~h~ .¥~~ ~ to)" ~\\ 1e\'~ ~
-it. ~~ ~ ~. _ t -(t'u ~ -(t ~. _<!="~. t.! Q

.~*~I) . r~, ,;.'l.. ~~ t~~~ L 1. ~~~ ~ ,~


~~ llj f 1t~ s .jf;t 1 ~ ,Y: .t,~~' 7."( t ' ..
1-

X71"-~If~. ~1k.'2'\
1- ,
l,'''' "is'"
'- \ 'if.., ..,\. ~'~':'I.,{
}.1! '....
-,j.. r fJ ....
r
~ ~1."1,s". 1:t ~ 'h~ ~ ')1-«.-~ hQ-I
20·ft l. ~o-- s-
_ ,.t((J-

tjT Ll.} ;f,--I~


?+'l
~~ 'h'{ ~J1 ~ :! (, cI J-f Iv "1
t" »'~ ~ ~"t
it ~I ~ ');.S'.,i'J 1±-)s·) ~1.f~
~ 27 t\ ~. \?~.
"?- ~.1.". .3 ;;J..';"
~ 77 ~ A,1~) ':Z' 5:1;)
1)L "J[, ~ 7" ~
-py t'f'
';l;p .-r>;.,
.;::t.... J
tr*1
''b.. o; ::.;0";
~H ~;J..? 1 '~:HI

! t ~~'~"r l' ~"


f~!- ' ';
[1t] 1 J .!t-
..-; ;(' 1-7 ...,
i. ~?) 'j' ~M /.)~
w~
C
7 ..!.L. ,
~1:1. ~I 11.3.\.)
'1;-"
-# c1) :;'37 '-) /~tt- ~~.) 4'tT-
\. \ i \ . ) (;11- t:: Jc1. t
~.
/~
s:r I""
\;/ 11 ~ /=j,·ft;* I ~i~~ ·
'hf Ao{ i!l~ :.'~";
~% 3' + I
<I>',
'tI" ~ /7./ it 2.::-
.~
~ ...t. '.' k ...JE.
~.IJ"". /"Ij- .r~

'c.
;s h"l, I\O? 'c'~~/~ ~ cf 1::. 3..l/M~
x.\
,,%R... It [lO,~.
(til) n)
tT1"'
~..L';f...
~~
.J...:..
17")

;. t:£.t"&. ~ I~ . []&t
( 11, )~'. ~ 'r~ -II·r.!..-
~ ~ t.l.\; *..l.it ,

2t:>s L ,30 - t

'l'
, _ J,t~ , -

& •• Ii II .~
.

3, .~ ~ ~ ~ ~~ / .. ... ~,1 , f: ~
. ... ;5', f: ~ / .. A < f.r,lS ~ f: ~ .
- -. f:"., f: ~ I -. . -i' t;. ~ " ~ ~.
_ f~"., ,~ ~ I - "1" J;- '/1'., t:. 5

~ ," --- 1- Ix ~
S. .. . .. li',/- .. f:. ~ . __ ~ yI; T! ~ p~
"'~) ~ J .• '. _ "Z t -". ~e ~/ ~ 1~
'. .. ··1- Ii ~/--:, ~".,1:~ .".. };J /$ '(! (JS:
,1.. 1 (.1 i J ••• / _ "t"t .. - - ~ 10 '-t!. /;
7 . . . 1. t / 11,,/ ~}' __ - l ~ / ~ ~ ~ ,:b;
t H) i., _. _ I i,I'/7.t I I; .; (fIt .' -, .
~ f!.1v / 1 ;t..
~. ·_·1.t/_1"t --A ~1;J'-.
. ' ' '1 '-») ,~ ... tj; ~ - .• 1't 1- z"t .'. 1. J,
"
~. _. '- (~\ - . - ~ 1/1 tt Iv ~:
I- I ") 't; - _. "'t t --.:; ~", __. Ii" ~ , _"j. 'ttl,.,! :j. t
Os ¢ p.,:t~~ ":;). ~ -- --- Q ----... €I

..~ ~ C1 ' L 1 ~ ,k 1 )~ ~ (1 (1 yi) ! (f) ( t,VZ.1 l 1 ~,,~ ) ~l

o
'. .• .,' ' ..

:r~,,1(1(7 ~(*,,,n.,,1:1~:") '5:;"'- ~


( \
~ -:..;.. -: - 01
l' I ~--., ' ...
-
1 , '
''';1
t.:. r1) I ,~v I!.
,.i-t::I;
J --." rJ) ~ U" I!. 1~ ., "(' .i.
.3 ') 7'.i. ~ ( )
' 0

7, l1J,< 1', 't 1t~ I 7_ '( L! ,? :r, c: d t 'r < 3


1h~). JiiI~ ~~' ,~~~1. -:-,0~(~n:~\)j~,( l-)~· 1.
I .

1. ;~ lit. 1 q t~ ~ 7,",t,+ f'J:5 't,: ~j l 1~ 0 ~


~" ~{jy 3.-®~~31~ ~~;i,"a ~\J~t 4

t.oil>. .·Jh,.s\~ttl)~'t,', i"ls. .t "lHl: ~(t,,,-)


J.
~.
r:
e'f 13 1~ - e ~f
I;'f~, 'M 11t'1'
It ,61;! t
'*
t~ ¥;j (t~ • - t
c~ L1... ..."
i
"',{l'
"I. ~ l ~ .iX~1{,- h ~ ~r P'S e>t J5'li"(,I~ (; t) ~ A)h~ 10 J /,;' -)
,. 1.1:1~ .:."J 61 '; tJ~ Il, It-, e~ ~ <t.J? t 1. --)
~: ' ~~, ~ ~~ t ~~~l Jfts ~1o -'J'
~ , ~ 6)::" ~ At l aI\~ '1 1. t. 1.:,; -~
]f,_I; r-~ 'f}itl~ f ~'~. 1~tn tfl-t i.~~·f A~'I J; (' ~'.
7"1i.~'~' ~\' "i\-tttl~ ?,~.,,, .I.~.r~'C' ~.1'~'(
. " it. 1'\1~~~: ' ·-=\, 1-1" ?, ~l.JLI\ 1", L')~") ::), ~ ') t-
I" t;t~('it t~ffq 1': 11/J~ ~ ~ '~-s1: l1 (t::'~ I). _

. ~, *>t:.ll1 ¥~'\ ~,~ t l' ~ 'it. t;GIJ.t.


. > \ ' ~~, J " . ,

3~ l ) ) t~,~~,·t..,C.'~· l". *tti' f: t


.. ,

*
--: 1(f 't it <-.,
, 4, ' ~ ,;. i~ ¥t
' t.;\~',~~ J.. ~'t _ - J: ~ ;:(?;' t. ~.I) ~ tu
r, ~ f\ ' J - H,. *> ~ {I ~ . l ) l/ '2" t.
,6 ,' ::? 0) . 1},~I1"{.Id- "it )1" "1" ~ D

1,< ~t:.ll:t: ~ . - Jt ~J. -) le\ n ~ 1:.1)~ ~'')( I);} Y.


~; 1A';~\~k~IJ ~\t~ l~').!(' it LIj"z"I •.
" , ~ fJt·;(.~'~ 'ti~ ~ttZ-"(' L t:-hX; ~O)::" 3 _____._ 8t-<. t.
i~ t, J:)I-:,f.. ') ~ l1~
. ' . "
, lO.B 'B~el'l. -)1'/: (la-t •
.Ii •: 'J:! "" t.? t~A ~
,,~"(" ~ t~ Z.1J- "2 f ) ~
i.r? (,}Q)

,ntJ.l~i®I>'"
,
tI1~vt'
' ,
~ <. {t -m r,
l ~ ~I.i.'
r p. ~ j (/

. 1 HI~, t~t~~,· ~ ( '- t )


(~,t
\)/
~(I'r. 'W~...i (1:\(j ..I J
\..: \..... u

, .lo~ L,~o-?
, ..

_u ~.T\f 11
l
rr ~ ) '~t. \i!J* 1-
( , .)
oktr_
. ~. . - IX . n . ;
- ~ '1. r~~7W: ' t 2 Ii. '? ~ ~L
( - ' ) (') ( , ~)
'"
( ;f
- ~, '-.!. 5;L if ~ Q~
t 2 III~) LJ '

~ II ~ (p ~

..~ t.. U -:/11 f*


. ~H -
. (tJ ~ ~ 0
), . ~~

lJ. .D. *~
':J .1
r >1 ( . )
. Q>tb \,
:
000
ltl l"
rlO
-:t. Il
<I
(1
':,'

n f . 400 1-'dD ·.~\!O >1 ~\:,


I.\{l "t~ _ - ~"') ~.40~ :\~ ( .)

<1 ~ .j>" ,U D ,. ~ -;f ) ~1 l '0 0 I '~/ ~O i


. '- , ~,ft., . , ~t-1 .)'fl . 1) tf,

0,) ~ t,.! !~~ 3. ~ ,~1-ktl;~' ( ) 1. ~\l~ .~I 0.41-


I

'"'r1J11

~ ' ':5l;YH- t ~ tJ: ~I ~!¥ 5 ¥~f).I~(" 'l ..t.. ~ ~ (1 j1 '-~


\~f1\1
.' ., . \

~JC/f) fil~ l~ '}to ~~.L tJ ,,~t >1lr' ~ '5 ~ '\.~ ¥ 1- ",flier \~


- • . r ~ Illl

_, . . : y Ii. ~ I) j. 1: 2. '> ~ >~ '~ 1'1 l4:li (')' '1' (


-. C'}:lll1
,
: {~. f f.., ,SL ~1 <..) 1f .~SI "l '?f. ' ~ ~J. t.. Jf ~ ),c;l (1.{..\ \ t
I -
- ~, 1)11

~ rI ~ f (, ~ ~ I V::r 1:- l ) 11.1 ~.",..>\~I). 1- ~ ~,l-\ )ft~ if',Hi- "L ~1~1 '/
- 1.~/ ­

slt-f. 1i',*7'l.Jt]1~8~~1" 1JT'.,t~ )7- 1"6


111 11" J: ) t ~~, I. ) "'J: 1

J,T: ::~ ; ,. ~ } 1 ~, 1'tiJ &: 1'1=:>1 t J1-1 j;"vj


-t ~ r ;t; Ltd~ ~;":t~0) ~'.i8td)"!~ fJ-;fc Y:~,-t)Z
L ) ~- 1)'t' t.J "
~!2 (~,:;, ,. ~}.:L<,I~ ~ If~ ~'~"1 i5"'-J
-t. l ~ i,,,-,, ~\*9I.>l'l:: @1>"7" ),;;,t: )T-Te. ~If't~t
fr, i 1. .) I.)

Ji.o~, ~ '*">1; 'v t ~:1-~.«(~1f,1TJS' t,(i'I~Ul)i';JJV, 1';V/-i'


t- H '-z..··{ t ?lfl"J
II~ ~ , }- r ~ ~ j ~ t ~.-3- ~ ~ I~ 1'fj ~ /:&\ If ~ GI) C" ( t ), J

~ f. r ~ ~'i~I~ 1\~1,';'1 ~lf3 ~.?L")l;6\ ~+~j\,-'J


~ 1;" ;-k M't l/,jt ) ~ L-l) 1")10
~D ~,+- r-t' I~'I*>~ U~ .l'£.t- j.<.., '( :#l tf l '(, :;.. J... (." 1';'J ;S'
~ i1" ttl- ,~.) .
\

. . ~. . }. . r <~~)..jth\' . (.. III "c" l *J.. oJ

:}... r ~~~.(. , i,-at18 ' ~\ ~-z.' t ?\).2?1Ul )1,7;. (f.f)


1ft.,f 1'- t t'.~ ~ J
,
} .
r t',t ~ '? I>~' '(..30, J
i:'" ~ . ~ >I)~-LQ) ?£, i!':'- Hi 2~)'Cl"!q J
~ .
.; (r1 }-. ,.:t v-t l d,l: ) \ ~ ~ of "to, t ~J • t" ; t.- -t-,~? IS \:t <J C.J
l!. + r ~t,- l~ ~f1 1~~ j,t'r~ -) 75\ t
. .
l)3 l») ~ ~J ( 1,: il".
ts f; ~ V) 1'411i. . .
,·r r; '& Z;")
1'\
1. ~ ~. l. t~ .J
.tr, ~ or ~ ?~\:"(?u 1,.)1,,) (~-t\q"(r)JJ.oJ

Cds 159/1985 Fas-c . 12


r-\~'l lit

ret ,.2 ~ }r ,:;,i (P ~n ~Y ,~'\~ ~


",)11 ~-f f 11;1) ~ (1 ~ 't ':1) 'Y +- T ~ i-11tt7, .4
t ~
r"('O t-{f ~t u l. .~ ,).. :'I'~ 7f" ~I ~ - 1t UJ:: . . -tfr-
t 9.'4:. I.J..',.:Jl1t1>
-'l ,,..; ....
lie... 1-" ~"'" ~ ~l·f.:
,,"'I'
.~)I' f ;I
¥"': \1 J t ~
r~'t)tlf<\/.l -er-
t, -;:). 1 'e ('1 ) 1-
.s \~I t i 'ttf C\!, ~ ~f1 ~ tl ~JI <.02 'r-r 1
r
.,if< 1. 1 .r; (') ,'l 1: 3%{1~ 'Y~)?j. ~r.t)-s~J
tr t~"l:). (. ~ 1 <1 "f. 1 2. J, 1

,(
~(17-(iC.''¥e!.. :J <:'._:1,1. (Dr') i".",,-,I.t
-1-' f"'UT.,..';
'-:'1 t44';11w, '1:,""" J
r~¢~) r4*' ~l ~lltl't~ (ft;

r"iiPGl ~(.'~{ ?\~l~


~/1t~f Co~~, -a )-(1tf ~Jl ~4~ '1 \~1 ftl . l.~~ It~ .. -! {(
:¢.4- ..2.~"f 'i- . ~jfp 2$ \~ '1 "4r'1
t

(11 ((~" J .. ('1 (1, (I'.(}. ~I *i 1: I~ v,.¥ ~ ~ :./ ~~" ~ 1. ~


\i'~ •.2.cli ·~'''> ~I ~(I='Y: .,l/:t 'i "l fit#. ~ 't~ fc '~1.J, "t ~
l
r . ~
~ft,,2..ctf( lPtjli6 "t~~ .;~ %#~ (')(1 t.111~,j -t '~ Q-1i'
r .. ~ q t I i~ ~ I ~¥. ~ <0 ~ ~I 5..t.·~ . ~ .,.
Chieko • Fum1\C:o, oe pUe,t1?
Fumiko· • M-ln T~ a.a. ifttyteJ."'lll1l1ul iiat'tllco, coc un tort.
Chieko I-I da! lui HaTUlco? .
"Fumika I Da, alii de I"tn'd sA-i di\l'nieso un t6rt f~Ctlt dp. mfnp..
Chie.ko. A,. vrea,i eu 'slt-i t'flC un o~i\ou, OAm cs ·R.r f'i not:dvlt?
YOftHko ,1 Miehlko oe H dau, Oiare? ,
I<'umlk-o • Am auzit oit Yoshiko 0 ,sil.-l d'er!! n1,ts batiets - ~rtchtko, tnl'R, EOP.
;'nrp. 'c Anu s,..a hotArtt !nclt. _
Cht'eko • Atunoi, aranjez cu M1chlko ,1-i vam de. CSVII !'m.orA"!"!;"
Fumiko ' , A,a e eel mAi 'bins'!

Fumiko : Haruko, lEl lIIul,l ani:! Ac_ta Bun tort f ·e.cllt ill! rntrH~.
Hanlto : , fIIul ~umeso !lUI t.I
Yo!!hi~ol .h U ,1 oadoul m$"u.
lfuruko , Ce -l>at1ste f~B81 Mul*umes'o l
M10hikol, Noi ne",am tot :gtrid1t :plrtA a'A hotArtm oe vrem sA-~i e.ducem, ntna la
u:rmA 't1-am OUlIIllBr'atnl,ftoe tranitef'lrl, 1'101'119 tale m:eferate.
' Hanko I )lu1tullesl;ll "Os 1II1roe- nl:l-out.1
. SA .,.edemdaoli'nltm tnva~ astR.
• Chieko I Ce ve$! rrunroir8\A1 E, str111nA?
Haruko • Da, e fr&n.Us9ne~.• E un ,suvanir dus de tata. \
Yosbiko'lVa,1 ,o e dr4-9'Ul ec;JiA.1<eluJ,d& jucArl,e de aoolo'l Tot uri suvenlr de-al
: • tat.iU)1i u.u( , .'
Hanko I . Da " Vr.~~ {nail, eic-l dau oO'Oii-lo1' Borei mele 11181 mario

liIama ,)iaruko, . 'l..au ~le~t 'deja ))riet'Bl'I1i?


Haruko iDa, au pl'eoat. '~~ta t'scutA de -tine a feet deHcioasAI
Kama 1 De? C. -de oadopd ai Prl,.fi·1
Ha1'l,l\c:ol Da. Tr~irii ~tLIl. 1-'<n. ~l'lrl\it de la Micblk.o ~i CMl'tko.
Naul Iar. b.e:t.te_le1
Haru.1co I BaUl(lt\tle .1 1:__ dat "(.-hiko.
}laina I 'l'ortul ac~·tae po,r.p.v de, rq,1tl
HarukO , As\:a 1-am priait cte- Is: FUJidloo, '8~ ell I-n faout eingura •

..
'

L.)I - 3
,11; ...
;q- ,;;'9,.,
>l?t~~ I~ *+
j' ~® '1- t't ~ \·flt l ~ ..
~ f:. crt i~t7) ;..~~ I:. 1"t~~~ l'?i (1~.,
.",~ ll"j. -~-iIZ--~ ?~! Ii ~~i~ ~~,
~,4 ~ '" Ii ",~§) -I\.:nt~ <'~l ~1!"
~~ ~1! ~ ~ 11 ~. ~ L (~ ~ 1t<1), C'Li. 't <.t~q :juJ- ih' ~
--.-~ ....... '""'--

iI, f~ li~ ll.; ~ J.., i~} li'~' "J 1H. {. '> ~.'.D..?L .
It, ~ ll~J. _~~~.t:: ;b!+ 'U? ~ (./h~2_t~iS .

~f: ll1.. ~,_,*~_"_~® 9.11)'£"11 7f~ JT-t~ '(f=J-" J~


~ G') +t
'r-t L
..J.:: ~-."
T(~ ;.r..."~ "". ~'-.o;:\t.
.•... ..,~. tw
-1 ..

Jh~. Lt.: 1 ft ~~: ~I-r ~1 h' 't-L-. ~\,0.~~ ~ '( 1~, ..

~+ j l) ~:t9' 1,\~3':(.· 2 ~ 1 .
i

7"/ ' '7 )",;. . '" -:i''r if


t.'~, ~ {~! i lJil
'9;' ;:~.,t~ u"
iIi: ':£ 8
,y·11? I <
-70 .~ ,.,
'I'll.! .-- ~ . /

213 l.31-i-
~. t~/~~
Y'7 '9":,; ;: i .;;.,?
:ffl i ~ ,I ~ ;t§1

~.j

'-.tr. *', , . 'i}fts/t·


PL 'J/

l.-l~
:t Q)
'1i1 <.
~'~ ~ ~~ 2: 7"t,c'~ ~
37 f;'

f~~.,
.1' .. t:.- . ., ~ ,
10 '1/
',:J " , ' , -

I U)." I
v..:c.. :"'-E!7

(~)t.L
'( i.)

,\" Iv (1 ~).

1. -Ii -=-- (" - l ! ~ (1'\-;: (1:.


- II _ 'fo'~ _ ! t ~ L-) , ~ t ,1:u
---- Ii. . ~~ ' L: t ~ __ t <"~l ~ L1:. y
7flt~
1 ~ ,st I't-
C1 if< 't.
c ll.j(n I~

()tf(,~

<J .. £, tJ. k 'J


~ }ft>/-C;5'J1~,,~) '1 ~ ~ ~/- 1.,- S
.
~ ~',,~ > ~ 1« '>
. >,,"/-'1- 11 I~ { <;- ~ F
~ .J/ ~ 1 +- ~ 11'-' ~ 'f]

1:~YF/t~/~J''1 ~ .<1/:1 ~ 'f.1 ~


~C;?~!~*/~fJI~ 5,rj/~/- " , - 1-1- . (

"~51: .~. - ~) ~ 1./1 ;t(.1'- ~


O~Lj,> i1-.- ::./ :r~~ ' t J - -
~~. ~~/t,,~1 ~ ~, ~":., ~l - <f-

n~' 51: ~ - 5\(j./~1- ~I_


C'~ ~.~ j -~J- 1-1 - «-
"t- ;-\--/ ~ J-, ~ ~- ~I 1-1 ---:-:- . 'e
-).~ ¥ -
·t4. t:"L).
1 \ __---- _ [a; 11"7,' ~ ~ J ~ <. ~ I)" ~ ,t_t:. "lIf: ~'<) (U( 3, <' t~' j3 ] <7) ,t 75 ' ~'
1'. ~ 't ~q II) ~ ;,.~~'~ .'t~ t,, , Jff I::' l"l /\'tl-t I; :! l)•
. :. I!J t ~ (;~\'\ . .\lc.t' i. ( II ~(/)-r"> ~, If; ;J: () (, te. !
'( ;~" 1 "t J•
.{, ~I../t Ii l)t~ l ~\,:®'1>' OZ" if' t:. )r - -t i'?J5\~ 'fu~ (:: ~----- ----- '--------'''"
J. ~I) l\v»+"I~~,s~'~'¥f'tit- ___- t;iJ)·t'y •
. - ~. ~\ld't X. h, ~' _ Pltt+ "Z" 1.
J\ *0<. t."~'~'rt ~ I) ~b ~ 1"
:' , ' - . .
~ ; "6 ~ ~ _______
"
-_
.-, _ c
" . J;:J. ~ ., , J' .J. ~ , .J;'(" , . "'M'"
.. , ..-t. .,(~.,
" '.' ,Ir":t '-t;; ~, ti? A :.' - \r "'C (..I

.'1. ~~ 'f: 1t· 'C')}t~"t,) lJt'y~:~J~ iJ-"> ~ _. ____ it; ) ..


"ii . ~.•~ 01 i\~)lh (,It 'Pv ~!' C' '-s ~. _____-
1: ' ~ ~ ;.,? ,'),~.?J,f: tt((~ IJ' ~ . lrlS;*,'(~ -_~;~\I)~lo
f (> T- dl IF ~~·';tt;\~t, "~t:it~ _"
I i:':f % { -i.c ~ Z- . __ f!)~': v'c1)"l"(;J ~~'C;)-IlJ:tt. Iv,
"ri, ~I\"~ Ivi) 1/i.. ~ ('I~ If)t:. l 'c ~ (~ ~~tJ 6) ~'~~lf1 __ .--- - - (>

. 13 .. ~. ~~. J..., )( ,,16'1:- t:."),/c if S~ __ dli' 1;b:


. d1~
1ft. . &"_.r (iid,. .· · (~~
~, ,..
r -
.4H ~ -"
~.I' / e -' -'-----.- -
••
. - . ' 0

. " r .. jJ,t i.t;.' (;/~. §l1"- i'fi\ l ) 1=.' :t~ _ : ___


1I, [) I:: ~l' :~ t, ( )f~ ~~6>;·ti ~ ':t~ tJ. ~ (' 6
":.i...'r~t.\M ~ '-l~ ' . . . .. ~ .
.00t:3.G') 11.0 () I;: >r ~., ~ ~ 0 ~ 1:. l IS

OOt(ttrro~~tOOl 7, [ ] " (,c~)1-


~' < ~

· O~'. ~ ·tl= O~~"


C O) 1)'-(, .. ( ) ~ j". .
~O (~ . fut ·CJ·y 0

( . ) ..' . )f IfJf' ,
~}-:!~/i 1;, 00 I~ 1;.{ ~· f ~ 1.~)l"

. L" 1-,3} - 1
I . ,. ,...,
.~

... (,', f
~I?

rp,~ f- 3·1:( '](''i- ~Il'.~ 19. I). ~ ~ ~ "'L.l.,~P ~ t,:1 <\,1-


fJ:,¥= -?,? \pCt <-, ~ !t '1/< ,\.1., ~ ' 2.. ~ 1fI1 I: l t
¥<'r
';/)l!n ..r~)'~ · t-I ~ • ~.) ~ ~ ~ . >66 ~~% _ l(? ... ~ t .t- Y
(:fl f).<t <1 ';f (~i ~~ ~l ~(\.~ • i'-'j(. t .l ;t '. ~ ~ llltt ~..l /. ( <:y
r .. :).1 t ( 1, 1.'" lJ1.~;;' \r/.
, ~ \~<".t :-/..Z.• ~ .¥-c.. ,5' ,'t • ~J- ) t ~7 > <..")
(,'1 c,. '~) ~(f{(,< 1 J.~ (~?t (1 .,"" 1:1 . ~f!t1t ~ , t 1\1 > l.
~ I (1 'l-~ t , y~.:- '¥4? ~ ,l.Py -¥ l3 ::J-.st11 (1 ..2• .J
"'2.,,..(..)
* ---: f:. ~
, r- 1;,-
, , " t-(1 ~).. ) ,,2. ~¥"¥ +)1ft'~ J 1\( ~y
, r.~J_) ~ (' l ~ ~ ?. ~J. c.. :.t
," " (~f,\,~ r;;t.t< ..~~k ,:4::).) t (l 5 ~ 2,J-l ~ ~ \ 1- ~
)

,:, ,. rr+: ':-~~I.?;!I-~. A fr'1r \~ ~ 1)_ ~~ '¥ l-J (b ~,.~l:r- 0

' ,:,,' ' J l!~~( ~ ',,2. (P~ ~~I -::- }/¥JV ' ~¥,,<:y ',* ,,1.. ~ (p
I 0 , )..

~:;li{,»,'ylJ ta;f,~ .f.Gr·S,/~\f( ,·,{419. (1"(1/'1 ~ ~ f. ;


(" :9't ,,2.. (0 ~ . . ~ -y tr ~,j{ iT fl
.... , ...... i£,"
C- .::, ).

, ~:r:J~h~,'(>tl(~l:t~!t >¥T7--r, 541#<7.,· (1-Ltlp~ .. III CJ;:


\ ,' ," , " r°t".2.i-Q\/J.. (p~ lP!J~~ ~ /, ¥ r
.
, . ' r:
, ,
)I), '..2:
f-
:"'?il "f~ -:J~,~ el Y4( ~% ~ ..2e. L
<t> ~ J ;t't' '<. J
IZ:
,( .£. f
I

f- ,,2. f/J --; 1 ~) ~1 ' I J · tl ~\ L?t ~ ~ ~ ¥-


." ',

,
, ,"

, rC>'tf(;I )"''-.'''1-;).
r"

~ *' tl

(1t.. l.{f>(~m ~ +~ ' '':f 1 <: (1 ~I "'~~I!f~- (J G,\~ "?; r ~ I, ( t}


~I ~~. ¥~(!! ID1f( tl ~ ~ ~
i
J,-

. 'r~ r/i,,2. (0 (') ~ ~ ~ ,~9- ::.~~ 'tl~~ k~ ~ ~ f I


. ~ r~ '"1 ~ (' ~).-- • ~I ) ~J "'t:" \$ .J ,,( ~
rOtl ~:I"Y~'..I . "; .t:. y

"11. '7'~/,1t >' ..1-"Y11'. ~ C1#!tt "~~ ¥ ~'F '


- f?? -
-..ug-

~ ~I\ r i~) 7t~ -("1" ~~it, ~ ~: t:p'" ? 'S '\ ~t~ t~J ,
I • I~ 0) ,~8. t ) 3t.) 3 t1 Lc < 1:. t' { /.. j ,,~ Itt jJ'i~ *
~ ~,~ d1 IF f~ $,of:~ *~::> ~ ~ L l)l''t J: • ~I:r
~,~'"t" (7:)$" tJ i'Q)'lo:. , ~";:"'3 ~.1 '~c7) 1E!t1)~YI/' .
ttn..~~ .
~l .' - ,!t ~~~';- it~ f" 1", t J , 90 . iL
' .f~I~ ""3 ~#' , 1s"}7~SJ '9~:t~ jet ~..,'t
, ... , .' .'< ;r!-"..\ l "
. ,'.' .. '" ?'J . ,
. 1 ,J' ~ Tk~' >~ ~ 't'~ ~'): ,'" 4tf(~ '~' tf) t. ~ I~~ ) "(
~ =l ti;;J~ ~;t'c. t Jht; L V'J .",0- ~ '\ .: 1. 1" J

!t,;.,l. .(~"
""if" . ..
j" lJ -:::I y'
.J ....
do . P ~ ,J

(; ) 'I .T- ~ -)~·'t' Wa.4 ~ ~ ts. (:: i~ l j ~ I>":, '1 l ' j L., '
#. t
~ij~ 11) l5fC l l ~f)! t ~~t: l' t r; (.) Ttl- ),6~~1
"
' , ",* t~ .1..':' ''1'1 ~ " Ll ?;S'."J
.' lj ' ~'.,
Il . ;./ .' f '~~ ~ . -;t.
, I,'. , .JI.." V\ ' , ~
Y / L.""I. . ....
J. f:.,
_ "_~ ,').
, ....I
.,..

' ..~
.. ",'

21~ L,32-l
_ -l3 0

Leo~ia 32 Bagajul roi I-au carat priot'enH

Ion ,j , Bu,n ! ziU'a l -,


Ishikawal AfI"bunil. ziua, Ioanel
Ion ,
N-a' t!ro'9uu't '1ncA , s'emi.na:r1il?
Ishikawa',Nu, " az!i !!poene ou t~e1-z,eci d'e m\in~te m7ii ttrz,lu (i"clt df! oMe'el.
Tu n-a'1 fo'o t fa ' s~'in8!rul de sR"'lti\m1na , t 'r eoutu, pI" reEl ,.
Ion , tnt'r-adevAr', d'e fapt, Ill-am mut-at.
Ishikawa, ])'a? Und.'a :tie-a'i mttl1at aoum'?
Ion I E un aplart>am.a'n't ~ndmra tn'snr'e Yo'k:crhama. ...
Ishikawa, Ast!A 1n's~1!IW8. ,qf1 'te-J'i dam de~rtlJt de ~'C()/'lai nu? B1IJ""j''';le l.J
l.e-~ ea,raito£io.i.ul detr,an$,, ,brtYlri? '
Ion Nu'; m'i le-'liu oi\~Tl't n-/f19't'e-m::i ou 0 fur'!'o'netii. !:n"i> n frmt.' '-1 tfi,c;i '1
cu: u'rc' at~.I1¥"'8Je'1!o'r ~r'e'1e.' " ciame'r''' l11~B d~' aeu~ ,fUn!) ~'let'fl.~nL t.-
F'r.iF,i'derul, 'b'L-r<iul 'lIie'e 'lAlal'te m:! Ie-Ii c!\rr' t t:h1,n c',nrie'tp'",:rt
1 wi, n!e, ,Ilrin'a, t;ns'a,. t'oi:1 s~":-e:au,,.." tnr..."u't !>A-i.• (loar~, ,m'rint,1,,,;.'-
Ishi1<"lIwRI A fo'Rt cev-a: de luoru', nu R'l~1
Ion , Ji:a_ tn~" :tn: Prl us, 's'u venit lii lilti dol Satl " t'l"P.! 'n·tet,enl , .1a~"'n'tf?,i
ail':"",'! A:ju1m,m'i-11u d~'!>'Boh:etat l.u<trurH.e, ,mi le-"u ,m:la, 1n{h~1:ai1" < ""
Din f(-\r10'i1"0, 'n"tn.a. l!nS<Dl'P. set<ra {tm t'eoT!ll'inat m,' tf)t.,ul d'''; ,fJ\iCt~'t" n'T"!l-"\-
n':l.
IahikawM Ce Q'I"O,Z Ilvf Acum d :m ai I"ult a:~:iiuC'f! 'tl!1'G-intr..,?
Ion .' 'D'e , all> au 0 oe~a tri:oluS'. Inlliln'te, ,c\i'n'd 'I tni V p"n P.)"1 , ''!)r't'ft,.,'n i l' 't.-n "
vi z'i tA, n-av'e.ein U'nda s ,o.-i 'l)Unae, d","r'",8, ~ Rl')l1~ l'n'~:;' P- tn r<¥l'l'l)"" ' "
R]'iu;n'p.-I\\!, , ~~,i m'1t1 f"lul;e s:u;r1 ;""".,,? ' ,
IshikAwa, "1 bi",p'. et,-nid' ai ff)St ,u tilm''' , d;/l/w ,nel," 71'1:1; n,A;-" ,;i "'1v"*"t,i tnt, ' {:ht1, "
de 1ul'1'1l1':1 'de- 1."" Un-A diln ~r;\,~ t 'ii. min-t":?' If", Iltnhci;',,: "l'''m' rio, , ~'''-
1no"lTlut' M oirite1"~e~..e pnr'rt ~. \ !\'P.VtJ,'!;:"" nu f"'cf~'" il..-dt " ~" " f';P ,t'l/ -"" '
O~, tn U'lM,!IiIt v.i<~9', t~,,;, (d ~,~t~" c':':r'ti tn c-r" s'tn'+ ' rp''''t~to , l:'!J,-,,:,
cru:ri il~ 'FaT'!',
tn' • .D'fI.'cie Ili d'(n t'l't,t\nnla'!'.-. cp.v' hrcri'!J:,t 'rle' ~'f~ ': '.
ri1'l~, h';"'~lt;"~i-l"', te '1'0,0-', 's'o'l",<>'1' mple.
Ion I Sl,,,"u't', aU "'lp.~e. V'l '&i '~ Ie a~l1]il la' ,lMl'l!:tm':1I1 "'_ltlflr?
Sau, mai bilne, nu ' v~i 1UT''twd;''-i ,,;e' lp'>ril!im.. n'p.-"c'>!,"A.? '
Ishik<lwil' D,B, dop.. ' ~l sor-'t-itnAilt '~~te
. . " -ea tP. V"""'" iii'! en, ',. de: l1I!;em-<m'e::>.
t "1""1''''
sa-lIli <Ill'a~:,1 n,0It¥'- t;a 'lonuin,ra, 8I}B rjrh v~lm 'am't,,"lo'i?
Jon I ])e, va '! "Of' sao t':aoeti ~:r"'t!

~l' L.3? - .l
-Jol-
"tE: ,:1;
~,.,. ... "''\

}b t; L !'i ~lt~ ? -; (~ ~~.~ 1 ~~1"j l ~"


?h f~ L< 'j. it, t '*-! It- _....L 1 ~ ;1 ,\1 <)

17 ~ L(~ .'1r,; '1/~ ~~"i ~~ L ~, l ~(f,~J.~(f


,t.J1 ~~' 4J.f1J ~ 11: A,"1"
.. ' _ .... __ . -+
(>;t1.j t 1< " , Co) •

'1t )11-; ~ 7':: L~ !. L~ e,*-i·! ( ;t~:t 1 <ts:~


. . . '- _.....
~
,::1Jo
,

'h't: Ui f;" ttl.; I~ tR> .~ ~~~Z" t ~C.) 1 t ~ . '


~~trt ~d) ¥V'ih 1?tt?~i;\Lil _ .. - - l)f:~"~;'l~" .... ~

, .
,ill ~1l1:..1'-
.
~\)t:.
_.. _- ;A\'~"'t -- (.)~r"
-( .

~ ~. AJi .
\,»)
.
i fi"'.,'t
t --- --, ~
Ir )
-
~ ro.'
"

. t ! -t t! ~. t 'I i' ~ :~l{1.. ~~,- (~1'


/

J
I
.
1j ~ l ( t oJ)5:

1~(~ry .1~'1 .~t-;~


"9*-1"1. ~(~~4). ff}(0~~'k. .· :f~?1. LJ~r..

L,.31..-\ .'
~ ('tl )
(,\~ (~)

;e ~
~u. ~
);(
~7'
-";J.j .~~ "'tJt'"

. : ~ "\ {.,. ~t!


elf
Cf'." 1'.
TrCl
fl.!..L __
~~ ~
. / ,,?O . ..
-; . . ""
,'

<-r" M
If.~'
~¥~
. , ("I ~
~j.- l~

~4 ~9L
~ ';;} II(
'~~ :;t
~,~( ,'(1") If!
I ..... ' ") ,
,).:-~ or" ; I

,~ *~
I _ I i ( - (::.) ( ~ ~) '-. C' , ~jt"I/ '
, ~l ~':f3/-ti~~
"

!'
~ ~ li(Jb ~J: (~) - ~ _.. ~ , <'?I~'.31 ',
, < f::'j ~ ~
j. __ 11, ,( - " : )' --a . -~ 't "t s; /
"
t I tf.:" <0

-7
-'3, -
11 A (:: '_
, ~ll ~ It"3 0
~
/ " I .

('" 1; L)ft JL t: '_ e .,-"(


;!'. -..lL 11./tfl'( Jbt: l (::) _
'. " -
~ .. ~
-
1
<~3/ <~.'~ ,~~
-A
- -' ( t, ' a ~'
_ , 0't- • . • "( ~"1/ ;h Ik"J 2.'0
y~ fI ,

~ 13 , I~ ~I: _," t .. ~ , 7i~j"


A li/p' (Jb .'iwl)tI) _ ~ _., z <At~l(r£·~~ ..

~(~AV'l ~I~ - ~rt;~:,/tJt:f:.·<" '


'A. .. (4
... _ a I"~ ?
• - _ ~ .,
"t,.,f.;)
~
v , ,

~ 11,,~. A\ _~ ~ .. 'r JfBIG..I·r~o

, (?h t-=.l) 11 .....!- I ~ '-, (' t.; 'jIll t.-A"<.


..!) I~ - I~ (*> f: ('1 ~ _. _ ? , (lIt. ~ rct(~ ~ . '. b
?;iL1tj<;
~eiM~
1;.{!. ;.
2.12. twn L. 32 _(.
OIl ¥ (1 4,)ll>t/ 2.. ~- ~' j
".
"t~h\·t.) - ~B.r-

1. , C~:: !' ~ (".1 A1-tt1.::! I'.


I }h1: i. lt 1~~~~,l.))C{):J · ':'t~' . i!i( ;tG~itt.
-<. ~ 6),z. 11 t:l~ *0 03'0 71\6- ~O ?h ":.l ~ ( 1: ..
3, (~ t") O. ? ~ It.,
~O i{~ 1" t ~ l.) 1- ( 1':."
y, m1Sl.,~ {=r,f:O ' .=.}'gJi. ~1'~ r:;-t., 0 .i{,)','aJ 7( t"t"L1:.
~-: ~'ll ~"-?::' 0 +/~ J... O'";i.fL i<*- ~ l~ 0, .1~O +)r ~ "- 'J.
~~;,O ~ (" f;.,f:O 't?1 (.); ~ 1:0
G, 1 ~,~ .~Y1 -tGf11t CfJJ 'J? ;fKOt 1J, It ~)ll{' IJ f)~. t k~
, ry ,tit If.! "J ~At .~ ~%~ (J ~ L., at O~9'" t.. ~ l() ·t~ 0 '

?t, j;6)-lli~("f ceo


ll:11~
;:
1. EP$i~ ~ ~sl ~ 1 ~ t.~: 0).7f-{~ t? t (1(:: -) 0 ~~, ) i '~
(0. U( ffl-:t~ t.1 ~ f61., 0 'It t) 0 t~ .,"( (1-h. ~ ( 1: u
..
1L. ~/.t d't 1.. t [ 1 ct< t1' ~ I 't ~ l"tl 1'1" ~. -:c: f 3, 1: (lh ~ J T ( ~"~ ;,;),
(. t 5-), "tL1f: r;'( J ·t 1t ..,1,J6" .(;~f.,) (f;::[ L)",

1 , ~. ~ ~~I:l ~i<Ll~l." ~&J ;8~1 ----..--..-... --... .-...-.------.. -.....----


1\. I .

~, ~-i~*t.::~. t1'l\'\ ")*t~ {J., t -' ----.---..- . ....-.. -.~---


3,~ Q) .1; Ii Ii! i, L~ 1 _ _ _ _-"-".,-- II

'1..tI .. ..J..!:. ' ~:;-I "


I.
'1" .+ IT,6\ (1 ' t ) ) t , 'j-rr I! ~~"t _, - -
's-, ~ t-: L (;. ¥u ~ () 'r~ t')! ~f.!:>1 _ - -----.------- .)
"' ""~ J\'~ ~...... <-.&.
.L.i:.':"'"Lt""'" '-VJ~p
6, • ..'~" C -qr (~\"'. - ~-¥,
~., ...,
\,' . _~. .-.. ---... -~- . -. -"'----------- (.) .

1, ~ i i>''''hv i:'1J' ~:iS ~ ~ 1>' ~ ~it t~ 8 A ,7S'L"l - - ---- --"


J

g- t" Wi t .,.J, 1:. t I... l' ~ :- y "& ~ ["l ;; ~"( _ -____,_ __._ _
1,, *' (:.
u~ 't. 0\ 1-~.'1. .I:: t+ ~ ~ ~ ! ak-' -u:
~J\ l. '7t,;. ---------- -
~
I" t; ~ 1: /t t;. ~ '! {, ~ ~ .i:t9 I~ 1~ 1£ ~-ry ,"( t) ':>"( _____~:_____
II, Ifw '1'~ 'hl~ t ~ ~,~ 1;, t.'I" €: 2."; ~ :' ·C"( _~_..______..__
i.~ , *> 1~lP-:' 8;f..i *1: ~ t, t:..- ~ lvii' < -) 23 ~ '( ttli/ '* '( _______."'
:/ tfl
(.
Y14~
) ( )
o~ ~ ::1 00
~~ £ ~'2'{JE LI'O 1( ---
fl~ . 'Y.J.J <- )
~.(1 ~ .~r;. 0
()
..2. '("

~f- f ( l ' 2. ~'~ ~ ~ ,t ~ I 2. 1 - ~eI Y ~/ if f-~lP ~ '-8


.' ~l i), ~ ~ tt "til·{f ~19 <Jtf. f-, ~ l-e !}~} y* '~
, • 0 ~J~ ) t () 2. ~ ~,r:J -+- t) ~{-fl 9
· ).) t 1 ! cij t-~' (q 1(~,'jJ r'-4 '0 I - - - >Wf t:Jil' ' 5
:~/H-r4t;L "tiJ:ft.f.)~+1'·I)t
•f I I ] <. (1 ~;~l _ ..- : r - - i
GIn·, 'tl
(D/1' IP~ tl ~ \0
tl
* ((;2
2 '[
'I-),

, ,,\

"~ ) ~ 1 :f- :t20£ I 1t~I"::' + ,:v~ ch ''f .


D ') ) .p(l!~ 1 L ( ?"c ;t \¢ ¥ 6- 1-J '- 't-:n ~ 1 :: ,(Vb 'I
D(!.J~ ~n/t Y ir~/).. ; J I~ :.1. t.J ~l~ 'lJI
- ~Pr -
, _ ."t.'3'1- -
, .)3 t£ m~ U~ t.~-~-~.(,~\~ i-l/: 19 ~fr\t 'lt: L~
vp~,,\' )nt~ ltt ~"-" -!Iv75I~ ' i'4-l~ ~Jft~ ~2Jt.~ ('('0 t~
:" ~ r=:'li J..i~ ~13 ':t .,~. ~,s\ltk0"t"t;J~; ~~~d) V!-j;l
"
. . 'I ~

t6. ? - j: ~.,() .1:, ft "±~/~ 5) ~.lt c'9') b>l1. 1) ? 1l! < t ," 1~ I~ (" t}

Ltt, 1 t~:"~,\'!>f,1 I~tft ~%t~, +::.~' ti&29:''t


qi. t :r~. ~ »t 't", '.+ f~ Ii t ) ;p~ ~~ r~' ,: f!§ j' ~ ~ r i6~'
"t' ~ i 'tL ~ "t' Lft ~ ~.1. )tfl ,?S
~ ~? ,,-. C~'C ~ i9- I;: t .I

, O''L4''iM$¥ltl.;'.,;~ JI'~\i '1',1 <~cr:~I~'c. titlJt"it1".


~,~(t '4P"*t~I::·' \.:t~/!> *'~'4l ~~9~· ~~";;t1O
- .. ~ t~lt"'{'(. it} I~~" 'il ~. ftllt'ct; >h 111d'h" ,
1'~t ' 1i~t l ~") t:~'t'~ ,,~., 'C;tif,'/ {nit ?h-t1 ~I: ~ ))$1
'" ~ ~1, t ~';;l f:. :",,' f tt ~ ~ (~t t~. ~ t ~f' "t".~ 1~ ,(-1. $t ~ I:
,I

;!\~~ dt,:t L ,"'L ) t l ~." ", • " , ' .


,' ~t~f ' ti""~ti ,-t:>·~4f'~' ~ ,:t.'rt ~ l1;tJ~'tj\ J& ttL!
~,t. 1l~~.tt.i". t ;~~~*':l~.: *>,~l/1. ff~ft. 6~ ~(1)
.t

"t"1~\~' ~,:jfrllh~' $~~ ~oteil ~Ti1 (t~. -r~~{.11


r-~ 'it ,1, I1t:"t~\ 1* ~ 'Cl'#t.', t 1:: l~ ells':' i5: J 't ~ q ,. (~4>
~'f= LJ1 ,.t,. t ~ l ~ ti1 'f j;(·1ift)ft t <. :-1- .( \! .(, t:t:J 2h.! t 7S J

*,'Ii *.*~~t~. 'W4)"'~t~l'\(i 't.t ~1"c f*~~


b
.; . : ". . ~ . . . . . l .

t~/~tt , ""71:pi~"-G1 t¢~i!iLtL?: .• ~"»t) ltt·'r·~r.:


~ ~t.k.1J f., t~ '~ii~~ *';&10# AIilit(z C1,., T:.'~ '1."'.
, "~ lk't" < tt.~, ~--r'.~ ~ ') '~ ~ 7.' "~ »t Jl <. t~ >}l.~ J '(, o.I.lf 1-;
t !,r l
1!~C;Jki.{~. ' . '. . ' ,
, , "
-.t3R-
.
.~ "

.,:.'
te6~ia 33 Am foet invitat 1a IIIlurA de Peter

Aseara am fost invitat 1'1i masA de Peter. Pe ill OTIl , I')'e oe intenti:oMm:
sa-ml oe1' soUze Vi sA p1eo, dar am teet re11nut defrA.tele mai m1Ire al
lul Peter, oarula t1 p1aoe sli bell, ,i fara 88 vreau a.m oontinn"t ,.../\ b""11
ptnA ttrziu. etnd m-a.m l ·ntere aouA ,1m-am 'ultat 1R .0"9p,sr" t ,reOUt rlo'
12. ~1 uite a,'a , azi-dlmineA.tA n-am ):)Utut ell. ma 8001 In 01'(\ obif}Tl~lita.
Talne.n olnd sA lee repede l!'e Wla, am fost et'l'i.~"t de mil"''', 011.1'8 m-It :rhf"t
sA-l oumnltr Ie. tntoaroer9 re-fista. AstA7.l e ziua tn oll"('e anl're 1'fW.1!?tR
preferatA a maIR.e i , me1e. , ' .. • '
La ore am ajuns plnA U: urmA l .a vreme. Nu tnvA~Bem tnaA -de (lU , sea,.. "
1'A doi 1eo~!a noul, lIU ol11';epet&&em nloi pe OBtl' veohe, Bo9a c~er~~m,'pulin
lngrijorat. Hi s:"au pus ottevll l 'n treb!r1, dll.r.,: cum en\ll de !l~t'~t,,,t.
'!I-am 'Putut sA raspund blne tii amfost atentionat de domnul ~rofe.sor.
elnd s-au termlna,t orele , am foet 11'1vitRt de Chin,
- Nu mergl 111 Muzeul de ArtAdlnUeno, s~ vedem eT",,?:ltia? ' ,
Volam sb merp;, dill' mi-'am aduR amlnte oa. fuse.pem r"""Rt de III"""· 11'~ 1'''0
o tre~M. I}i am refuzat. Chin a SPUSt
- Ce, piiast! Atuno!, haimtinel
Am ~romis sA merg mline 18 mU?:e1J 91 m-!l~ des~rtit de Chin.
La tnto'l I.roers, al te nee!lzuri. Tn tren ;1'1"1 feat cl!,lo!!t 'ge ! iO'lor , . ~ln(l
el\. oobor, geanta ml-a foet -prinsa lntrs u,1'; 1'e deasuul''', TIe drum I!\-'R
~loulI.t ,i mi e-II udRt revietll ps ol1r.s to.c1IIl'1 0 oum~.rR.",.em.
Cu toa·te aetea, am fost h\udnt de mallHU
- Bravo, n-1I1 uitat eil ml-o .culllll8rll .·i~~

2.2.1 L.33 - 2.
lh ~ lit -tt!® I" b\ \ "lti (~.
H? f: l ! 1-- to 0_ 9 - ~ t i~ ~ /~ t \\ 'fg 1~ ~ ~ i t 1: "

1h ~ ~O) A® t"1i® ~1l ~1..-1.l~.


(,t{

,J,~ t 11. r:fij @&~ 2h- 'tim ? t c~ u

. ';"e:(r~"3 ?t"'.&~.:) i;tdl;I~A~~tJ;.


.:

?~'1 ~.;r ~~tt! t ~® f.=.~~ ~~.'~ tj"tLt"

~~, t;1 ,II


?~ t It:;: :)~) L ~ t a)-fJI: \:if?i·.if:.~ S #1''(
. fl~~.· .
. %71::
.
l!tite ; -')1-'--<-_~. t. )/~ (©) *~ ~*-~ (12 •
. .,) . -
.
,

J-, ,1) a ~(t . ~."i ~~~ 1,tJt5i ~PJi I;: A1 ~, l 1; a

?h t: (.f1. ~~ f~ . • _?®.f~.f.ij ~ »t ~l1t.


mA (....'1. .~•.,. ~~ l~ 't!:k -t t ~ .. -Vlt ~) J <
'~ ~~ ', ~ 't.11' "'l' ~ei ~Iv 1" l ~
. ~

mtt.l ttt'!-'· ~ ~G) ~. 'Ii ~ ~ t~ 5\~..Lt ~ ~'- ~}t '".1


?~) J!..<lr ~_iy·r· Lil)1(1;:.~

~t '~'t¥., 'C" f~i t! ~ l, ~ l1: (t~1., ~/ t ) ~ 7t L-t;


'. . .t < '* :t~ :::." 1$' ,'\ ~ ~
0

'(! ~ ," t T'::"


- ..g'to -

~ tQ'j. If -r." ~ '! $t;'lIt;. Lt: \t ,\ a, .?,,~ J ~ t ~" ,


,'.f;J'~ 14-}'m..i l ~b
i ') ~ Ii" 6' ~f) ift it t." ~~dt 1 t t \) t ~ ll;t{ '2'1-, * 0 I

r t <:: 1&lh1/~ J., 7 a1. <tl:ti( f:. >h..'J 'k ~f::


ti.\t) ~UL i eft.

tr Lt.) ~l\l!
.. :....

~a? ,)1
1:1)
'10 >g?
,~ ~t...
"If'" <""':7'11
411 ~

tl1 .:.. of.} .!--2.


, , ,::.
'~
I:: Y...l. ~ItI ~A\ , i,)tlft 8 '4::a
_) ~,~
~ l., Y-
L1f:l .t, tJ:' , ~ Tt' .lI:~-!J !
~)f , ~ ,
)t! "'\\'~,i~'J ,-..«
~-?t
;i~'
"!',:i ~ s,.
":.;r:
, ~'\jt ~ $i,i;t~,
, """,.-.<,~ ,
U . ,

.,,1(
.' ! \

,1:"f!),·. t
..., ' .~"
J ~" ,- , '

" i"'j "t''(


-'.

, .. ' " ~' I\;~


' ,,'
",
... . •

,,~
;.-.4-~?
~ 1\"), )\,j~ I(~') ~~} (:JOt~D~ ~ O'D(~~
, . - , ~. "") '~\1 . -.-
~ "..I '" ~,
L.Io. '~~ .
'~ 1\ -, ?, i1- ~ ~ .,' 'J"t.J" ~
'" " "" , ' ~ t ~..I..~" '
~ ~:L.. T~" , T3'" ;',3. '

v'i? ~:L ~ f~ J5'l/tt~. ~~t


.".. ~ "
.:ttfi-
"" ,~., ?? ~-1<
t 3 ~~ E:--}~ M
"I - Hi.. ISJ I
;"':l.'?
2.~
.f)..t-
HJ'~ •
~ ~"l :4,~
", /',!
(frmj

~
':',
"

"- ,J
"
, :::1;. ~ , ' ::.t, ~"t"{L.
p~~
J....~
t.~
, ",
~,;,~,~2.. '2
.. f;'
i!l -t '(..
'",; (..) tt:4 ~t ~
~
I ' ,I \; ~' ~,.'.
"" \9J
~'7 - ~~
~ ,.. '?) 1- '7 ~ ~ • .t ~ ~ fJi., ~ f=. i ~ ~l) ~,," il;f.!.l,'
~ ;;fjl :H:"'- fill J ,
.J

,~ e;' ~ )(0 L tJ *- t(.j/tT 'f.{ '~f

~l '1' L. 33- Y
Sl~· .1"
oW,

~ .~ . . ,.

., (t""~" t) 00+. .•• -: .'~~/ s:1#t ~

~. . 'A . 12 9. f . .__ ~ .·;'l~ •


.4 ·,. 8 l~t · ~.. ';;.l: .... (,;)~.~i .~.,

3, ~ (1. 'f .e ' t;,'" ___ •., t ..... i L~ ~ ,~:


.4 , 8, "'j.lt... #~ r ~ • oJ t -- .. (!,' )dL; llC ~

't.~ (t~""~ l~ ___ a ~ ~. t ut" ".


..,,,, l! (...(1 A , : _ t _. - (~) ih. 't l ~ co '

Cds 15911985 Fase. 13 2.)0


'-£~'7 t~'t

'¢ ·~·:~/~/Y/~/(.~ ft/~t- .~\


tt ~ ~J ,,4- '" ~ ( l - ) 't.l - '"' .
"~ ;t~··~(~-) t.t '< ,
t
..... l'."
" "'ilf- ~
. ",C1 ~ .............. (~"Y).~l) .J,

G~ ll; ---
.,

Xt il~f(l1,/.· ·~·/~r~ toO .... . :} . 9 1-1 ~ <-


' ~~7~ " " :· i.;;{ r~ '-y H-1 ~H 1 'ttl L -. "It 1 ~ ~. ~~-
>.. .. /(1 .~ ,.it > t· - ~ ""'- oJ fJlfI/ ~ I - ; - 1-1 -V- . () 1

•.' fI ~ '. t t" · ~T ~ ~(:, i.--- (. £I - ) <- ..,:


iI ~i¥:;r Ct?~ Q .~ 1;1" :{~ (~)- ... '(~r - ) '~

, tI~ r . "(~~.:n C.</-) ~

.... ~. Q~ 1 *-- -(..\'1!r., - ) \~


~ C~(*,.;t1.~) ~
tt . . 4-
"
~~ CJ;l7~··· . ----'" 'iJ
n~(~~~_~ ~
" ",,--....,..,.. t 2.. .... ;. -'-..,., ,
...

"'"'-'fJ - C'~ ile(.S)- -- :/ ~ ~


II ~ i' 9'---- '1 'J.'1.:
• 1~"1f
• ~;t 1 'lf" ..... ,./ - - : " r
,,"1' V . ~
~J.'t3 -

1L \ ;1!. ~ i"& 7'.rt ~'I). 1:.. (;:. ,\~ Ii t' () ..


1\ -tg-ii ~ f: L 'E(l~f: ~ t,6~· ~;;t! ~ .

..

Lt. ~r.rlt >ht:.ll~ t.,'t. ~~ *ll"1f~ r ~i1l,l. ~ (t~


· ,

j[ .;~ irt
~..tl" '"" 1 -t t);..1 rl\ ,61; r'?,N 1f~ ~ Jf~( 1i, ?,6:¢f.~>L 71 i'1..
I'l

I. it (i' ii' ~4 (t .Eli\'\~. t, I 0\ 'tr} ~ (/) ,frEt t. j-::." t ~ , >


A, ~t: l(~1~/t1,\.,-t":t" ~'~ItlC(:. ti ,~~~qf:. ~.'.:;f.~ j~(t~ .
- ,,1 '1.r-

:?4- tw. ~(1) ~~ \i Z9'.l ~,.. J: 1\


,
'*0 sIll ( l ) Jy
~ ~"I'~ * ;i. "l
0) ~ ii' ·j\. 'i' '1 I'y Ii ~ U) *-rt I~ l) ~ t) ~ t~ (~c "
~~ -m j)1' &:, <. I~ Q ~ )\l"t l.) ~ ~r1) ~': ~q. ~,~, -t." L) a) ~ I'¥: Ji ~"..
.~.%;t lly, Jt-ti;:o> ArtJ,i~td) ~~~'i 7bB ~}ditZlS·~I('ict;.
~ L~, .t\ L1~ 't. " ~,"l :if ~ ~ 11) ~ b') 0 ),.'¥ t;t,'.tt ~ ,. t Ae j W-( 1 -~ "
. ~1.:1::. ' " :¥1ctt~:t"t·11-.- q:_jfj'fI11~r~t. *i! M-~~\" if)

t:I *J Jt1.? ., ~m.tt 1',(t4) ~.~?1J: 4t,ii1J) '~1~~ 1.""0 ~ ~t,


'I>~ .r;; \1,' ;~~~ :gj . ~. , a;, ~ · ~.~#ti », He, 1.
~t' ,)'16) i(,9;fI3 \¥~ti.\.lt1·\)\g ~'d)E11-;t J IP:J11l:
'~~\ii';~4i~~,~ Utt:, ' £l~q I: .-f r ~-i\:~t! ~'t 1y.. .::rn
·~l ·
·1l': . . !fj.t .l l.. . . ..:-.A. .i. 7\.'"
.' *
,
': :t
'1 """12' .£i:l
J
.
) . . .q-. " ~ ~'f4..J..
~~.tt,
';l W
~ 'l1~-.
""!) tJ ~
...., fT7' '..

. { '~I:. < ~i~m.~ iJ*~ t d ) ' t i ' . '


. ~~~~Jt.. t~.f) ';1. ~f\3 1" j. ~'i~%I~ .* .i'~PJrq)
~, ~ 1~i,~il: ·~.~~it ~!t ~;·c~Y. 11-;., -1 ~:tt;L"{
lAr'io -0 i1..1 Y. ,
A,.....ljn '~~~ 11 ':'g J..~..\:. t LI ~ ~ ~ l" I.
' r' - '.

"' .

"
_ .!- '1G-

I,acti'! 34 Numele acestei UniVl3l'Bitlltt e!'<t,p Cl1nnl'lo.1t, bin"

AoeAsta este una dintl'e ~lniver!'<itiati1e Tlp.rticII1al'A,Hn 'f15klfi'i. !'Jllllfel,.,'


aoestei univereitati eetre o~cut bin't'J tn difel'itp tlltri, de roc"nan 'lIfp'i ," --,
dau ' examentn fiecare an °
mul time d'e ' stunen..! ' stl'ain'i. Prfmir"", OA"'';'rJ,';:;;
lor pentru examenul de admi t'er .. a ' :fci:st eist'at,p, 1r.He1.a 'trI'lC1lte; t~-r,Mttn'" ,
I}i !,oimHne se va tine &~ameriul pe'ntl'U studenti'! etriiini. t '
', 'Mline Vf1. fl proba soria;'. In cursul ',Hm1,net'H
, , " }" .' ~ ., '
va
" ..,f S!! Ih'p~'x:ame:n,,1' ',,'{ " ,
,~ , "j .. ; \" .,' _,' '. ~ ~.10

de engleM I}'i jllnon'&.zi8.. Aoe'a ta est~' ~n t ,est, opmu,n: ."I-!nt:CI1, tol1 .'pl!n't1:iirlTtl.t h " ,;:,~'
De la l'rtnz tncoio S'9 vortine ~x~~eleriA s"~o{~'ttta·t'~ ;n:~t~u f'f1,lc~',~;"! " ~;J,'>:
faoul tate. , . '/"" '.,I,t . , ... ~ ::, >':" . ),
':' ~' .~.~.: .: 0 \:, ~f~;~l.~_~~~ .
F.xamenul de noimtin'8, VI', fl un o.olocviu. StuQ.Al'tH 'Ult"'fl:.rti t.n ~ c"'l'1 , ~:f.:~ij'
1R. orH stRbilitil ",!>sntru fi:ecar'e 'Ii ')TOl' :suet:t;'ine A1r~,mll\l1ul. ~C"l";'t, ~-t/?,niPri~:':';:
te de 'i-6 minute nent'ru fteonre, oa:ndidst 'I}i <'! °
nr QM , \.l~~ri1.";". fjrillti\ , tl~ " i ,
vederea tes't~,riioa'PP:ei tRJ'fi de V'orlJ:iretn ";limbRja,,qn';?'i t., , ' " ",
Comunlc"reR reu~itilor va ,a.vies 10'0 Bt~bQ\tn v.tU'o'/'r'' ''. r:",nrlidiJ.p,i "~ ___ "
mil}i VOl' fi anuntat-1 '()rin n\lme~le d.e OO~O\i'r8 l.,, "Afi.ljI:l er'!l, 'dtnt":! ,, i Arl ';' ..' ..,
miniBtrntfel.Tot'oiIata, ",bi' ff lnfor~'ti J;li,t\su~r;', t"tu'rC); , forma1 ,1t,<;,~i1,.,jh
Sa Etude' ca anul B08tlta Vor f1 ''If'!.stA d,ou~ sut(\ cle, ,o/ln'H~h;i,H ; ,

I
1
l

2sS L.34 - 2
:th l'"
!:if I t:;? ,.

)" f'~~ tn *-4{.(1 }tuB ~~~.t!!~ 'h.:t L~o

~ ~ ~t:.~ft e';-,:t!Q)."i; ~~ il ~ ~ '3 f: M (i:'


~J 7b 3IL :).1.. cJ, 2.~H*-

It~l~ ~~,:. ~~ .:;.~~(f)'2) di l ~ L 1~ t

1~~i Q) 1~.~ld -1..1-7\ 1J'- 1" 7 .11/1/ ,"It 'j. 1. '


-
~~~ ~'>I-; ~*r ~j® ' ~1\:J~,tp-.;' ft Jh)}L J 7.

~~(i 11'\' 1c1)~,~f~ @ ~~~ PaJ@-t"9:


J~4f)' ~.~~ (~ ~_~ ~ .!:-<--;tt t) ~ 1~
't >i. (~ . ~*- ~~~ .a~ td VLf: e~ f.':i]I:; *" i 1~
a'
i'4~ ft · )1\~ (~ ,,~,~~ ~ 7." , ~ ~ :? ;Jc..~ ~
. l ~ } .~*,~~"t .J! ~o -j-*-~ Jo

.::J? 'J '') ::I? 'J''J


,
f!
,J
).
ff.J
- +; /) '\ ,',
-) ~

f ~~ . .l·lI
/~''11 . 71";
-~ Yd'-
t:", '\ :t~ 1:'''') ~:--F). 1:")
""~":'.1 A:-y\ .., ~ -r .J;;- . ~
~ ~\')J t'~/~ '/ T~Q ' /~:T::f-
k:"t .' .
\lll I It;)..:;p
...,., :t;, '7 ')I'!Ii ..,... ,

--*' :f~~ 'tot ~1&.


:t:!,. 9'-( >.:1.' 1"<
~ 1"1 PO',~ I ~..~
..,... I~~~
'm j.)...- ij,i I .~It 7 J ; "•
®~
J':'- U"I
;}~ t ") '). <" ~4
" t: ·r
~ ~ ~ 1)." ~t ~
_.-
~. ;-1', ~.:-,) j'~",' i ~/~a $§'it
- 7·

. '11-1"J '/;J.,
7J ~B'J, I); he'- ~. 4 '-I-.
-t; h' ~Z\t:'t'I
, f..J
.... ",.' . n
.,,. ,.... 7..,. ,. "~I

~~ 'h >
~*~'ttt
" I ,.. ~ 'Jr'
7 '!i"") .,
$ 1~ h'l>r
~~ '~T~~e .
\') ~ ~

1% tJ 7 I :)"7 .:7"'7 6,>


/-'- ~. t..~ H
o 1"?
57 .,"-(
-++ . &Ir
~~~
i:. f ' ; .. ;"'Y ;1."0-5
,,tl(. t.!l1J ~3') t,t! ~ -$ . )L<c:f . ,.
I ~) '1V ",-" , ..
~~ ?~·13/~~ tf-~' I4~~ '~I~:s "~rf '
?'(. . / " ~'bJ .

~ '1'"\
#-t .. h" ' . .
/)'P: ! f ~ -i.i'. iT- .J..c.. .
i~ 1.1\ '1'r.(
Ir"f ~)~ , :\:\!.r
:;;r., Y 1 ~I, {~·1 l':;i tt
. 'r -< ~. ".:,.... =!? I\"~
::Vi. 1\ '.,i I 1("/ t.) ~ f~ fj\ :t,f J~' 1ii
I ;",.... · ::1,/
'\.!.
~ )\'~
1\':.:-

~7;' O~
I::' ...." I Js..'~ :t.; ::1":'"
15 '7
..J
i- ~ '['-.'"5
"-'J Q

"\ :"';''1 . 'I : .." 1 . ~. _


~" l' . ~~.t ~~ j:< l',J;.)-
[ J
~~,~
Ht) 'lIt t-{1
(~j) ~<:1·?

ll? L,34--~
.l- 1i:I.l
X- .J.:. . ,
, __ ii/;!>r' ~-~ _ {~)1h.1:1o
-~ . ~j;
, .,
i'~i .~fj1J
l;1i,f/t ~~v3
*' : ~ . r:tJ1i 1~

, ,• ,

.'
~ ~)c:. )
. o~ c;(~,,2.. (j) ' 1.. 1 ::.1 <;-:f (0,,7, ~)' (+ 't~ of.. 'l.
(~Hbtrf) .
~ ~ ~ {1 . - ~I (p ~ '> C. j tV'Jt"!J 'c:. U ~ \ 1 "t J (. 1. . ~
(~I/H.D
:¢ ~ ~ t1 .
'
,~y! l.: i) c;. t) ~/,,,~ "tl. ~I U cz. ~y :iJ. ''f 1 '...C;
. . (cH.rn.:n
(>:tl~,~lr~/8-+ tl~~1W?t(1 . ~/81:\D\:(* '~
( ~ tl)
"p ~ \ 1 ",¥ - ~ ~o'..P ¥ £ (1 <c t 1 l-I"!/ ~~' '£
,
. .
<'~~;tn
"'* EJ ,.'t
I
I.
o ~~I~ - 7) M1C.;t/J.(, (1 7 ft~ tl ~~
(~ ~y)
o£~d) ~,.~.\15- \ (P:",~ t~ ~ ,:I <: ~ ~~ >;t"l -+t ~ "~ \P ~ "

o();\ 1/ ;:;
y r .~ ~
*~ ~ 1- t 't. . ,':Jq~2
' "- ~1- ;:f( c,-# +1'- <i, <Z\ "
~~ . , "
Aq(!) 1\
I
ID ( ) ' 1\1
l!!
. ' .

·,~",.l ~ !r, ~ 1. 7 ~/,


(, f <:- 8.f$" ~rw~ El: #- "'" llY (J~ '9
(I

0:;.) t(,~ >~\1¥J . it~ ::J~V.)~~ rr;; >~ ·.4 ~( :s

"~ 11 ~ j,l ~I " ] ~ ~) ~ ¥ Uijt~? ~ i' '~


OJ l"l ''J:p. 't ci"l "'>"~~.~ ~I\tI~ ~;..~,¢ tL~~ .~~~~ +I"Y <J>~ 'r
""I -~~~'f- 't1,,2.. Cb~ (, c.=t~'~i~' :I~?t,~l'~ ~11:;C¥ '~
f';L 1 ~ '* \,"'*
8 : I )f~ ~'iJ rot tJ 1 ~,1 Yc -,
~rlf{) L~~qtl~,,2. ,t"":TfJ ~/",~t".:~ ?w~~ t\:t;I.'~~.IO . 'J1.

IIt,,2:t~t Cb"2. CO~¥'ft:~>; O~~I¥~ (j f~~ 'L


. ~ ~,12.(1.. ;l7'~ 0 ~ c. S ~~ 0 ~~ 0 (..'11 f- ~J1ft( .~

o~ .,2. <;- ~ r(1 0 'Y ~ -=: 0 l(;t, co .:%' ~ tD ~ '-~


, '~ to .2.11f~~·t 0 ~~{e i-I ~V>~ 'I]
-/. t"l1~ <;. ~ t2 c~, 0 ~?;b . ~,,~7\\t-1 1-1 ~ 1 )\t;t' ~,,~ 't
~'i ,,1..~! C() 00 lO ~-¥~ ~I~,¥ (p~ .~
dl tC1~Jr O~g~ ;) ~ G~~.f ~,rf~¥ 'l
. o(l-C rtl1t Y ~ 1':f,J; ;: 1 ,0 'I

- °Y?·
~~~
_ .t :1/-

r". 1
·n ~ l1:,l '.€- ~ rfi 1 f- ,.2 (o~ ~; \~I ¢ oj tJ. ') k

... '~'-!,t . >f1 >kJ;/ ~ 'tl"it ~ f ~ I, ~~:j1 . 1j. ~(~'~~ .


CI¥ ll- II ~
, .~~~ ,. ::~11 '# -e.ll ·ll41· CI~ 1tl1 ~, ,~ r ,~ {1 ~ ,.;t > 1.# 'f!.ty
•. :: " , ,).5~~' ·1 . ""~t*~"~~l;:t~:tI. )~~1.er~' ·= .' *'1 ~'I¥>
',., ldf'~f/~£~~ ;'¥~~ :I. ~\1~.~ .,(.4 ~ i t~j ' ~11 ~~ 4 2.1 ~
"",i#ifil4~J.~1f¥" ~'f~itt tr~,¥, c~\¢ tr~:~ AI ~4~ ,
.,..' ~', > ..•.~) ~~tt{W ·l~( 1 j}.~~ i<'~f- 3~ ~l:
+'
'.' :, ~.&rt. ~~;~~~~ , jl, l .~ .~, ~ r~,~ (t ..l. <Jl, ~ (\~ !t,
(I

. ,...,.. -->.~ ." t ~ ' I.") f:.- """..J ' ~.~¢ ~ 1. ~ a%:~~ '¥if ::, ~ CI ~
*
. ·~i ltw~ lAjl~ 'ta:.#'lt! l(_4~ .¥ 1;i}$'¥' ~I ~11
,,·· ,. t~.>~ ,,1;'') "~1.,,\<:1 $\~~'tI~":Jl~<\" '1..1tt •.tllCl
.,' . }~~:~ ' :/"Ji.. ~.,i6! ~1fr~'l~~ t[fJ ,~~~.~ t'~)tl ¥~ -
.- . '~} C~ ,t:: i·1 ~J.~ ~ III ~1 '4r ;.. ~ ~n;J "fC. .:;) l #- ~ +1 1ft
~' 'f t?,~ '\'~cf"~:!1 tJ-.,,),t lJ lS -it 1~ (1 2. ~ 1.) ~ t1t¥ . () *1
, i'",) '~J, : ':ll ~ f.G >~:l ;t 4G ' .. 2. (0 c.' (l~ 2. ~ 4 . ~9 ~ Y'£ ~I
. n:Jl.~""*;) ~~~~l \..~J~ ,f/. t.;,¢'!;
.
, ,2..(.~ ~ ~°-r~.,i,~\I~t,.l(l\.,¥ ~.;¢~~,~ )l J '-t.,~ ~\:~'I£t\ I

.' '.'t )' r. l~~~ J ~ ,¥'t.! \..~,I~~ , .l(. ~ ~ rat t.. . 2 (1 (1 ..•¢ <: 1:.1 ¥ (, ,t->;.
' ~7i~~: ~-.ltllf1. ,·~1 to 1(11"2 ~J~'1l( ~\¢~ay : t:i\ t\~
-:11 ~f}.~I-I.¢: ~;f~v ~I-&r ~I~ i.~S[
Lp.ciia 35 Tata a pus-o 1'e mama sa deM telefrm

Fratele lIteu mal mie era ~~oit de 1'atru sau cinci zHe.
- Ar , f1 bine sa mergem la '9oHelinic~, sa 'itH; mAcflT 0 d!!tit, H FlTlU-
nea mama, !noero!nd sl1-1 convingii. Fratele meu, Ins:a l
- Nu-i nimio, mil , fao eu repede bin'e - 'ii: nu voi:a 011 ntei un c,h ip sa
se duoa 1il s!li till. .
Azi-diminell~A, fUndoa frate-meu nu se mai trezeA, m-PM dus Flh-l flool
su 'ii 1-am gasit dormind, rOl}u la fatA. Tatll BpUS-O rl'!')orle '00 mflml1 AR
d,.a'telefon 1a spital. L-'am dus tn brate ptna h malliJ:lRIli am pleca.t 1;>
spital. '
lii s-a spus sA st'AlIIputin ' tn s!'Tad.f! lI'Iteptare. Am foet strip,aii ):IS
nums, de sora.,i 8m intrcSt tn , O!loin'e tul de con'Sllltaiii. Doctorul 1_11 nus
illed 1at 'P,e frate-nteu, s 'a stes joe, - 1-a ,Pu'e :~,i :scoats oalll~" "i a 1.noB~ut
, ' - De Oenu at1 v_it mal d_uit ~ ne-as'PU:s, tn tim]) o~r"ii'~'s:g~rt~lte.
pistltulou 'st'e toeoOllul. I-eepus ap.o.i sorei s'A aduo's 0 s 'erings 9i i-a fa-
out 0 injeotie. Dupa oe Ii-a term'i nat consultat'1a, dootorul a dat Borei
fi,a.
- ti dau a()Um' nift'e medioalllente, ave~i grlji1 sa Is ia. regulllt dune.
fisoars lIIasA.O ,Era H ,' faoa bine 1n d'ouA-trei zUs. UAsa~i-l sa nu S'S du-
oA 0 vreme 1a ,coaa, ne-a &pUS npo<i.
, I-am mul~u:ml. t dootoru1ui; '1 'e o,t nd i&~am din cllbiMt, dootorul i-a
spus fratelui m'e u"
-DaoA t 'e faci bine ott mai reped'e, ai so. fad 013 toata lum~a sa fie
l1nl,t1tA.

24,2. L.35 - 2
"ft
'Z' r
,.~-;a
I ~ "r"!:'"
L ~I~
'I! a
C .~~
II

":1.(.
t
,~,~ <.If. ~
'.~ Cl/
'1./fc.'I'IJt;. '~W/~~'~I~ ".--:' '" ''jI .;:

. ,
~~. (~fi§(
.L -t.A: .. ~ a \
&. .,' , ~ tI..,...- 'r .'

• <.

4{1 ,+"1 > ,~t 1'~ ~~ (;~


, ,

-(,;f) .,1 ~ Jf >~@ S~ .-::- .

' '':7-1 t:,'¥ ~, ~.t: . l,;1~· ~ "':1"J~ . (1-&- +I/~) ltt.


"::;t ), ~¥~ :t .~,~ 1.ttl ,.l ~,~ ~~ ' 11 $. :; 1 'l Lft

o~(') t~~?@.\\l ·'®S ~~)'7/.4't ~ 1 ,.~~.~ 'C)*


" ;L ) t ff- 19' ~~ 'v ~d~ ®~ t.lit- .
· <';11 t-;).~tl,)I (1);~lr @# 1-1 J<I
'~
fl"
1")

' ..\..
}f :!"
"
, .

~~
~" .~~
. ~1 ' ,1'
~( i'"?

(.)It)
(~') 1-)

~~ .
1. ( L" tA" ~) ~ .. ~ .. (~)it. ~
2. ~,; ,(
~. l (~) .... (~) tt ~ L~"

3, '~ -I,t .....2.-1:.. t - -- (~) {t.,=l, l ~ ..


s-.s! '7 S"'t

"
, .~ "

o t .t..H4 ~ <t,\'1.,;\
. ,
: 1 ~ ..~) . -....,." <-.
O'1~~-·· ~ ''' '
.;t} l1i'$H-~ •.. , - ~I-V 11- Sf - f-

. .

~;l}',~~ "·-l~ ~,--;- lJ S r-


. "V-l;~ .-4 ... .,.....J- \1 -r ' ~)
It ':f.. ) "*,'1tt.~ - - • . ~ I ---;- ~t S- E-

"~ i; ~ - ~ ~ --. ~ S- ~I -V-' s


O~,~ ~(;pr'~ iT' 2. _•• ( '"'-) ~I T ~
"j 1 Po· - . ~ I - ; - (,,2.CD·" - ( ""'- ) ,'¢-V- ."
(-1.,'1 ~ - .i?) 1- -
!, 0 I~ . L"' J: l , ~ A 111. ~ \! 0.
I, III<f \! 1,.,11. ;;"~I:A'"1 <X) 1f1
V~CX) .:'O)~fl;: it I,.:r" (I~ :.t -) 1'1111> ~,
~ t ;.)~ Iv 1::1 ~ 8CO , ~,-e"t VL'T '\~#. t vt.i.:"t /,-) ~r ~,~"\" 'ct '{'I; Fl} C:l .
00 ;til' 1!." ~ .t.4 (.,)l'~~·,! -<* '" 1.",,) ,.it. t8 (" ~ l-)~ en ~* Iv-[' (, (-
o

Q) "t"1 ~it (XJj- f.-~ 1't I? 1., ~~ ~,;5'0, t:. \( ~ -3 ~ '~L1: LI ~;t. If,
It- f1 '~ Iv (t i:., ~ S~ C() ~,~ .~ ~ L) 1LJ~. t f:./J': J~# tl. 1* dJ- ~1i Iv
. -r.."tt~. L-iS'i.;,A;'Mtt ~\... ~.{O$i~.~ .f}t1:6)"t'~ ''ffkt1*'''''t'~t.c'\
~t ~ llt~· • . i~ +}~:(/J<'A. rt £.1 CD - . im.~ 0 I.t~j:y. G, 7~ r t t.
1!9'•.,i ElO i!rt t"~ *1/J~~~i ~ ?'ZII~14.I';'F1 ,*,Ofjl~jly~ .t'~ ~
.'. ",IO.t f?-.. 'I ,CA t:;,/ !.·~"O :~liI·p··tM3: ~ ti". ' J', ~ft. L'I':=' t1>'t
*1i0 ~1ft:t>i l ~' . ' ,.liJ~,t,~ :S: -r~~ i~J.t 0 #l ~Ut'~ u~" 1 0

~{~,O t,~·,.,,». t) ~ f~""J:iIJ ;!JL~ft ,m.,1. t'~1o H. +~~,I~ t,1i'


'~'i~'~'J t l1/'~;t. ~0fi15\ e"l, l)i ft; " t.L -tijl:' *,t;. LO)ll 0)
~?t·O t-e t \ 1~ . "l '>&~l/~ '~O i! 0) .~? l"<l~ ~ s*~ t t~. ,~.
~t~L.t~ ~('710?hS*rit·, tL·,1i • . Is;"mt';.ui ~L~O~~)b'l(t (1~o
'''.~ ~ tri~A..:1l0,d~;tJ't)~~\'-~l(,}~ 1.l7, ' ~~k' ~.' .''¥ (.40 6',.,,,
h~"t ~1t t~?: · . . ' " . .
]J, t , r )·~ :; lC·?l,tJt·,-t·L~ t. )~(~ :il:.~ ',). ' . .
, ,Jh ~ lJl '';1'"t~-a 'ib R ' Li IJ l t ~ ~ (~~') . ~ \ i~) ~
. 'J ' .

vJ. .r,...,.;..\.;..
-":."" t·
. "··
.' . ". m~'" 't;i \\'j l ~~ (';.'~t,)
r , ...,. .
,~"t<4~"
3 ~~1.,~1. ~~ ~ \f\ ' \

~n l'~ ·, ~i·';ft'·- . .. :
~ < ~\':~" ~}" "l ~t;) 4. =tHt I~ .~ ~'i f ~ ,s\~ l,)
t.~ "1. " ..... ···· "wttt.Jv.<:t1"1) 5:' A(!),'$"\~5'< '(., l)?t
" ~l'3,"~~t"t ~~l)~ ~J.1f.'6 . 6'~,~1.? ~j~ ~< &"1J~elv"
e~"'\'~) ,5, ·, 'tl: t.lt.r! ~ltJ;?t'it·.,1. l' ')i1>l~\rt1),.+~ ~I::
'.' .. ' tt,~'''l-ko It.1'' ~)'l. ~Q)A.'~ -Ji 1;;l-)t L). ?;~;(
~ !~ t. . ' f: ti,~ 1t·l;*t. (t",,: ~ )8',~ J".fi.'~ t:. <: ~ Iv 0)
**
J

!ott ~1~(lt~1t " .","' ~? t. 'ci1, i -t 4;'. (/t"""· ~) " >h 15 lI;:
*t:.~t~~",;#~~ . . ~ tjt \;)"{:'~1 o1d.,)f)t= U~ ~»\S 1;.1:
%~~;t ~$'I{. .
' .' . ~t~lz"t.' {!~t.)~ 11. J,ht: U~ ~O)/.f-(
~. '

~~. It . .• ' t~'? 'f~)t{t~:. (.~lt~.~1s Ut 51t J: ;:.::. i t - ' -.- +


-tM I:. '7 ry-,.) ~ 't i~'-)tt ~":i{ ~ 1!. 61~' 10 ' (r~) "t,·t I -t- f¥..Il. 1;:.;6' 7;- jJ \
J =-~ i , 'G. (fe A-o ('~) ~)~ tl r "*>1 jy'~ ~(9 7'::').. t
~~t l.. ~\--6
_ .£ rcf-

-"'- ¥z'rt", \"!1·,t t) i 1. -l ,,; ~J:tl~ t!- L1(f~


t , _ Z;:, '"(I re ('1 ~ )
13, -1;11':: 1!9+;$.-t t:.ll""'! olA? A.(~ f:./"j,"::C- ::: '(.1;)..
~ti. L l) "t" l t. :,.. C"'f M ~) 1<t, r .t <. ~,;J: 1\.2 I)'" ,1 ~ ( t~ II t." _I

r -..:I;L
~A;l I: nt"tO..\ (~6I>~X~J.\3) Is, Jht.:ut~'CI)l"
~~-I" ~~If.-jfi ~~i~t.,o (~t<) \C~-Id. 9"~-~
. .11, f£ ~ '\ 'C l ~ l ~ ~\ ~*'3 /j,'/J'f; 1J' . .:- 't t ~ tf A",:Z:" 11.:.
(~1<~~j<.) .
1il., :. 'R d) -st '! it ~~. /1) :R~ ~ 1f., 1 ,tX,tt~) l~ ~ lr1 p •

t. .:: () Itt? ~ ,!tR 1-'t" ~li"J1112l-trt.~ 1: ~ 1 eJ...l.I': ~t~ Ui t..) ~ff' i t)Q) 1""
tr~l~ ~_, D~' -v.(1)Al~ ~t.:a . 1f-1:Cf.~ .. ~? 'G
J::~t;:."t,~-l1~1~. 3, ~/1)J..(i . 't,tL~(,j2:'c.1!-t?1 q'::>t
H J...t;. 8. ' ~ if . .7f,t. & (;. f.~~ ~ )~J: LJ:: ~ l ) ~ ;jc-t ~'f ~-z"
f~.,"t !.'"", 7>jlvl~ 1l.l.ft t)~'.t~ J;1j:fu~4-~:.tJI)'')
0

1t,o '&:. t ? 1 4- J '! J.., t I) "2" ( .t :, 0 ,":,~ ?tui to) l) ;t


. . .'l'roill ,
~'v ~ It. t _ 'c.. ~, q 1 Y.
W, O\~ ~lt~-a) ( )(~i"t1Ti6\'1~£t-~ t~·~L)1>
: ~\~~ '\ tH., ~ y, :N;,
O· .I '/J'"
,s~~ ,;::". ,?)
0 ~ ~? I~ l=t ~ it t· .. 0 1II1r. ( ~
() t...t... 1., L.,
CJOO ~\~ jjlL..T~ ;):[1,, '" l:Jr-TO'~ A ~".
t:~IJ. t..~':'1,.4 *-
,I'
ilol)

. . ~~ \Ii ~ 0 t) L) -; (~ 0 ~ pOI ~ (:1 DO''&: ·


l )'t <. ,) t . ( .l... )
. C] ~ .., . j C]; ;3?:l,
t ft ; L~_ ? ~'~~ . .
00 f. O?" ~ Lf: It C]y" ·*? (1~"::rt)",
( ) () () <-.)()
J~ ~ / + ...}-' ~ ~. \ ".:::\. .:;,:... 1.';;-f...
/ -t"
l~ 10 4' i' ?g:") ~ 0' 1-L c. ~ ') 0 . Ik ~lJ e~ /~ T~__

~~7 · L,J.r-7
_ .t 09 -
;$ G ~ 1~ 'J '1tJ (1. {iiJ I~ t;:~ l) -1--P;5'
-:·'il ,-~ ::."-3 J 8*t!f*~(J) , "$-i~,i~ 1J )ry,/t J. t.~ 1~j.<.q
'*
u) tJ

/\i~~t ~.l c;} ;/r i.E.. ~ {" t ,5t i~~po;' {, <~ 51Jt.1.u5') 1:,; cl) Z·, 1{ it) ~J1 ~ J

~~ ~ (~' ~4 Lt L1~ .. ~0 1~1?·\ ,,0_ Tr - ;i~' I~;] ~\ ~ U~"


lit
. . -:.
t ~ I.., r -3' ~~~} ~p'i 1,,~·t't~ ~\'~"q~ 70J
-1' / t""L"?t 'to.~~Il·t-J 2'j"l)~.1Q ~!Ifl~j l'ISO> ~\~t~'12
i1 '? i t 1;: "oJ
. ~ c: OJ
-j ',(. or l.) V) i. I t.:''; Uf:: L;' (
l' ;, ~ {bJ fi' ''C't¥%1 t\ 1~' ~ L~ Ct )", l.;yl~ 7J ~ ~ r)~ l)

-~ '":l. '-- r ~?t"l'hl'~.l. -l. ~ ')~t.:"~; fro.)


t. > 1", ~~1"~" C f t..t~h~ ~ jJ ~".J
~ "jl... .. i.t) I.) t~ fe" ~ ~ POol
-t;"':!"-..l1 ;;i-~t ~'!'~''/~1-e 1~·:"t t1~. (7;.,)
y".l..~"
-J,
·t'
..!..
. ' \,..
.I ;,; ~ fI.J

~ j71~~J.. '.t·"~'\: "~t k::: ;"(', *'?u> A't ~,~iu~/:t


)~ij }t ~ ~". . )
4-' ~ I~ . ~"q') ~ 'Co 't", -tl),f.~ /.J L t~ c, ~ t.n·'~ ~ d)'C"~ ;5t~J
r t
'$. ~ ~. t 0('i1' l ~ 1~'.J
4" ~ t"A. ~· ,: 'ti11i.litt:l: ~P'~ i-'f't", (J1;J;.''&t.tJ~)1''1.J
~. ":i Y.~r ~~1."1,iS',.1:;\.8 ~([) i4iJ;i-a 1,~t~ )f~. ~ 7~ (1~,?):J
1: :.. . t e I~ ~~ ') t ; ,~ tt It. '(" ( 1; lIT: , ~ 'S I ~
,lltr,f:;'O)
t"" (.,)(., J /:;" l) \I 1

, . '1\ "te, i~.,l lIlt '\ 1~ t. t) ltJ c"l 1 -)~»


~-.tt....C" .t.~, ~". ;'1:'1) 1..)" "Z"t J:;,l) t::1l ..
."'~) l\l.;t <. ~I\O lJ',J
-4 !,. r 11.:1-). 1: ~ l.< 1)1.ffJ~ to) lIt:. L '~, )1 •.)

It ~ ~ (.., ..~ ~~ ~ Eh'I'1le t: "f.!*~~ ~? '1, jJt.m:2.(. \i)


~ 'S til,"~ t~ ;/tip ~ '-1> ~ ~ I~ (-.I 4 >~.( ~ I~' ~~ I~i) I ~
a oJ

~, V"~l t-:..;
('''ttl ~Il "'.'~ t i (P 1.,~..'1!.(£1'~i )~/
-., 'j
, ~ 1.(. ~
';I'P
~'-1'~fi '9'. '4-"

~:(l:;t,)t':r1'~~ ~~,~ "t \t/~~ :- ¥g l'~ yZ,:),. 1~/1' ,(~ ~I.!"\ ~


' , ', ' " 't''';{,l~ ..~'> ,;4<1'1-
'
" ,
~:t," <n:,~
'
,
' r"}'f t<.r~~ 1.
1ft. ' ,~ ;t '-A',. L6 ("1
t'\ '-',,'8 T. ). It*
(J"~t Jl:. (1(") l«¥~ .,'~ 'll~
' . J
'
\ '1"

, ,:\f'1:'.~~ l'~t1.
>," ': , ' ,7
~(
"
:1.
=-t~:1 ,' ~~~JtJ~Jt')f(gx , ~~¥, I~ =J f1 f:1., ~¥~ ~ -floi
, ~~"). ~ {~1lJ 11' .).;t~ -,¢! ..1.C; 3t
" , t ,'· ~l '1- '( 'in ~ "" VJ..h¢ ,
J, ~ f

, ,',: ~~":f7'~~h .,l~~ ,e~e (1'~ -' .,tf,. t!r1l1


' ,,':' ,',' ' . .. '. ' ' ''~~Jt:l -, ..2. ;l ~ _ t Co ~.J "\ ,J..:.

. .. .: . .: ", ~~'I!:f t .:i!~. t lrJ "$11 '-"fa .,fl j:'1/'I 'It-.Y • ""ir 1r.
' ., ' .... " , ,; , .~ l ~ '(1' ~1¥1\( fr ~,~~ ~ ?~,~ tI,(1 $, J ..-:- -b
, . -,,{ r-,,).. hC., ,.2. ¥.~ J ~ l(
,' ~~J.), ,t 1~~h 1.~ ~t'c/~~~} pv'! ~~~~
, t'°t g). :;t(1 O'~t~ »~:f J ~ , f
' r~ tf 4,:2 ~ k ~ ~..l fi1 It I

, ("".il ¢..,~"'1 ~ -t~*\~ , "


".:¢:¥ ~
~ 1 t4. (1~ ~"~ ~~,f~*}, ~1 (1 ~,c~ B'¥(
CI

" :ti"G~;"'Yit1~f.. ~l'f"~,~ -:.t<l>~"':f~\Y. III 1')(') J -'i f


," , ~,.} ~) ~;& ~\~ li,(, *1" $ \'1 '~~ ~ «f V;
" , ' , ' I ~~l~~ 2',,\
,:~. :~ ; ~' ,:>~f:J1Et,W', . ~'7 ~~f1 ' ~ ~ (') 1..~ ' itla: ,~fJ.'''1 ~~ ~
, r" I- t 1 ? (,1 \i i*- •("\ 'f..1 .J. , ~ -47
C" .. (.~ Pit"¥- > ~ Jij S ~ '1ft '1 ~ :t
* *'-tl~.1~ ~ ,J~
• ,

(;~1Je "t I' ti;"l. ~;; f ft ~ l,z ~ ~ ~.~ ~~ .\} ~


, .. , '~io~ St .t~ j ~ ~
, , C"-l .l."l. ')' ~ ~
~.

, .~~Cl1- (1~J.11-~1~ ~/~t;t~ ~~<:->. ~~ °t\~I\~>


$.t~l~ ~tt~ "$,1~ ~4· ~ ..)~ ~1(1= ")~ct,:~ ,,~).'~.J ,"'1 i! iW
- 097-
Leolia 36 Ce bAutura dori)i?'

Pe la mijloo~l lu1 martle a avut loe testivitates de abs~lvire ' 8 vooiii


de limba japone3'A. Domnul Watanabe, gara,ntul lui Chin, nu a putut "as 'vinA,
f1indu-i peste "mfnA, fn sohilllb a W'to'st ' de fatA Botia lul. Dups festh,itate s-
a ~inut un bano'h,e t., ' ,
Do~mna ill Domnule 'Chin, va. feiroi t pentru abeol v.ire I
Chin I Va multU1ll&so fosrte mul-tIV-am prioinuit 'Un 'an '!ntreg it 'o t ' 1'e1ul de
'greut'l..li. ,' ;'
Doamns WI Nu, ottu,i de J.)ufin.
Chin .}l).I vr'e tl 'sa. beii oeva? Ce dorili?
Dosmn& lh SA H gtnchMlo. ElUbe:auun '"8Uo.
Chin • Mt~cal'1,i un sandvio.i ? .
"ntiic, 1IU.l*,~ol
Doamns' ·V. :Da,
,Chin a &dus 'a uoul
- Poftiil,a:ervili.va.r
,1aanciviciul.

D08llltta W. 'Mul·f utie801 SPune1io.ml, aii t&rminnt dejn formnl1tllllle de !nserte-


re III .faoult·a te?, . , .\
Chin I lu, aefa-pt . ., vree 'sAvA roe: OliVO tocmrill tn IfIRlltura eu 'Mest lu-
'e ru.•.
Doaw WI Ceanwae1 "
Chin I Sa pune~ . Bigil1~l · Pe eet',11 4& "aran~i'e , emi'S da univpr.s if:sh.
D08.IIIria. W. ,Ab, astll,'er~? tL 'liveli « (ie~!'1It 11' dumnell.voI'Jl"tri\?
Chin I~' au :m.ll-am 'luat ,ou mine. · Pot sn vin ztlltl .. • "t..... 0\1 e1 II' d..,..,-
ttetlYCJastra. 'acts8lA? .
Doalll'la. If •• 'St;v.\U'., ,~ rcfd "Vant"i 'ori'C i'nd v~ eRte eonvenabill '
Chin • ,DS, vA ro" .. ul t.I
DUlilirtion ~t'oall'e Chin 8'-a c!u·.,<'''oe·l 'tl:tiol'tul ds p:!'lrnn~i"8eltd. In d ".4'8_
tanabe. S'o~la 4.11fi WatltJilillbe 1-1\ odndUtI tn el11on.
DOlltnna W,Peatoi, ft :ragl Da'oA vre~i 'SA "'9,t ent'' 't1 "u~in, lu)tui meu VR vn'ni
imed1"~. 11t, m1~", , :8du8 "Ii11!'i'i'lt'e, e.m cev" , 'Sa vii RT'ht I
Ch.in I ' Ce' an~1 .
DOllrli,t,'\lhlh) a.l'bt11ll :de fot~l'&f'~i eu ~em1ll&le din K~?tt·o 'Ii "W.e rB, uitllii-va,vo
rOfh illtca -ri. .f'.I!'C:& nl:Acere.!'
Chin I ])!a, 11m' slIiiiA' ttlt. ,
t:n tll11l) 'os chl" '! fa 'ut te 'De 'albumul d e fcito<"r"f'H, tn RRl 'o n "R ' int!,,"t Ii
WetR.n!'l~.
WattLnabe;. ~ d ,u a, biM a Ji ' vl!!nftl V-am fpout 'iiI> iI~t';'T)t"ti.,
Ch~n I 'Ct~l' "e~~in. t.ari cfer eouza ' cP. V·R. ·d~rI!.n.1"I'l, eu to:it .. 011 !;tntR:p.
o,~t,. Att .duS P'8'~1 ce'r·t ,if'io'atui ~n lep:at"T','. O'u o"i"" ' v~ "9'll ioi-
, tiIt_ ~U&le tr~t'9 Ajut'l'I"ul, iRt.iI<-ll
Watal\abel , .A oee,t;!t.?·
eM" I VA NFl '
D~at.!\i'i.R~e '·s. MlQn.at Pe o.ertiffoat ·.,1 ",i-8 TlUS ' eik:t1 iul.
Ifatanabel A,~l!Ige stU'?
Chin I De. VA ~lt\Jjleso f08r·te :multI
.atannb'3l Aoutl III tc,~, alll ' suzit CIA t ,atal . dUmn!lRVoRstra vIne In J'Ri:lOlIi;l.
Chin r A, 'Iti~ti de P.fI·t~?

Cd,a 159/19,8,5 Faac.• t~o


~ "t6~. -

Hatana.bel DB, ieri amaudt, H dhdusem talafan tat"-l\li d-v";,,,,tra. tn atl"i;il'l.' -


tate, .tn legltturn cu nl'ite treburi d'l f'ervicitj •
. Chin IDa? Amanunte niei eu nu 9tiu, dar snunea oil. dacA. !i VI! Ufll'!"'.I tp ' ~;""-
vieiul t 8.l' Vl"~a sa vinA In J/!:ponill !n aqll ,rei, !n,)! t. S'A ~ri,,(I;' t '"",",
ti vi tatea de Int'l'are !a~ racul t"t·a.
\;atRnlldel Arfi pro2l8.vl C!nd va 90Bi, vA rt)f's;; m"i _nit-1 , o !l ...tn~t t""W"'~In{l, !
Chin ) 91 tflt<'1 anUM" 00 wee, nAll;nfirat. 9n VR vaa·; . ' ~lB" ' VA. muit"i"'~;"'S~;A .. .~;-
I}H oft vil VI)!1l derllnjll !nca. ;, dllth. .. ,

.,

loS , J,. 36 - 4
j), . . Y~
_ v~~ ____ ~ __ . . _ ~
t~\ - . ' () t;; 1
t..J~,L".f~ ) tt..)t"';:~~ ?-l) ~

.,

j;\~

; ~ 1)'; L? ~ f7 tt L~lr~
I

/~ ":2... /"\h i
IX. "\ d > ~:( t; ~ L -/" .J.,.. 2..
.",IJ '01,
cts FJ.;
.J.," 2.. (,,)~t.:.'< '

f:;" .
-
'q<,r!('i~~3

..
~ ------,.~ -
.. - .... •-- .... - .- .. ..

t..lJ) A.. - ~H)~' t-:. \.r)I,,).'):l,..) - ,1:.3 Ll)

'i' A.. - '(."4 ~


I) ~ • ~. ~ ~ . t" ~ - ~. i1. ~ . t:' S ~'
~ ~ - i\~ <.
~~' ? - 1,.) b'P'"
1

~~l ¥~:j,~ ~~b ).. ~ij , (1 t/ -I

r7f1.l ..t<i>~i) :14 J,r\~ i~' .~,,~~,,;:: tl ~ ~~-.l


. r.. J .. z.. ~-'-~/1 ~I t" ~M I '\ <l!':l "" I ( -.fI1
. c,;2,,;,';( "t"iL "l1-"1Y'P ;..~I"l.Y ~<"''''i'9 n" 1 +- J

' '" ''\~tfi\t{JitZf.


.
~I" ~l'~ ~~6 ' .~$(~,,~
,
t> H,1t

r;~~, \~ ~I (l ~~ :e,~,.l ¥t~ t


i"~v'l.l,,!t)"~\1 ~15S:.A t:l')~l,. ''t .J )s.\-~\~
'. t" I. ~;-J"fi-~'--=-1 (l ~ t tl ~ ~ 1i.\ ~.J t *-)
J:5I'l * C1~, <'~(, 1 ':)S~"A t)7.~~''t-.J ift.
r --,..- rC~l*~t - ((,\ -t.1
Q~ ~.(.\ 11-1
) -; ) \ J

~".. V l'i 'f.< ~ ~) "'t ~ "~ 4 'F-.


I

" .......,-..,... ,. sq. ,

. ~J ~ r 1.#,'1 ':, i)' ~ (p ~ 5,r:J ft ~


4\ -:--..."... ....~ ....... JI. ~ .

~:( 7~ '1 ·~~t ''i ~ ~klt ~~' \1~}

"tfffi). Y , ~ ~-~1 '"~ "'$8 ..\~')1 ~}; \~


" ~l1 'fs '~-~-~1:rC~ f' ~ ~ 1: 1.1 "I, f ffi 111-
- $6~-

it 01 ~ '(. i . ~"ft ..1:,\ 1.'\ 1 4' "


,( ;. l) I §. 'C'l:' lli1"
L1l)~) to\- c' ; <t ~o
• r ¢ ".

M~~I~ ~.t1~ Ji:~~~' ~t~pOO~ ,~Jtl~


'1;S 1" 1 ;I~ ,
:in !( . ~ I.., rJ' ' ".~.., 9*-~ t),S\ l~ ~i~) "("I y;J;'

r ~tlt 'l"t- )tt)~' .t~\,,;," /1: l ») '(":) -t~f) ;S~'t -)


~ . . • . 4

{'~\@~~(t f>~L@tt~ __h:lt


.'7.~~' ,Iv fi- ':J{~~ ~C!l. ti~ ._tL'Ltl.
is[ t .\" ~t~

1~\ .' i1"\" it:


11:}.11?
.%r 'I-- ~ ''J ~ Jf'":.
,~ '

- *-7 ~\(
it
i!
t' -e'L t! ~

~ .s '" t..., 36 - '7


r,~! 7 "I ~t ''f. ~ ~y
" (j~ ... ~ ...'1lil.:
,·¥9~

s-~ <'~I~ 4~ a,
(,~
\

'"!Id-3
.•1 "\;.
1'i-7 ':J- J.,
~/1:~'
~~\ ~tl1.· ~ Jfi. ~{
).i,,,," }-l,-

~ . 4·Tl~ .(! . Yr c::, t:~


I "
D
r.{
~ w
- 3 ')~ -
1. 1), ~ _ .... I~ 1l;
2,' ~J~, 'rfi/ 1.,\., 1 ~ Jig ll: 1'3/' ..
. 3.:, '1,'- • ·11 - .

•, : .t.~)ilit3)+ 11 t~ ~1:.,"</.' •.• .


}".: . ~ ' ,,' ~ rtl;t)
i. j ~ ":1"/1<.:~. ~J..lli,. >:,; 3/ ~ lle,l13/-" .
.
; .) ' ,t\··· l ·aI i,alrt lit) 1:... f5, <J ~. -
.. . . , "~ '
,
.'1. :t~ ... i't4 tl.•l:~':~ · ~ lf~,~ t v ~/ :r; t j: tJ'" 5/·· '~ JJ~

. >.
<'.
~ "~,: t.t rl 3~t ;'s .,{; l.(t, .,{ 'i 3/ Jt"r.;5·· ~/·· '.~
>.

• t~ ··--1·~rt\'}1/~'J/f11\-'1i:1t</·· . o
.f. 't t:~» ~ ... ·:"~'l1.I~ 't~ . ~
' . ', ~ '"i;,r.·e~4i1k·llt{,f;)~ ·~ (If,l/;"\~' t~~l-:;L i: /J'<'~/w,,~;

1, ' t~, .;· ~ t:; ~ J~r'\ \\1 * I ~ ~t" ll~'t':r,~~. 3.j ~ •• i~


i
',. , ·' \·..~
..tit) .·.·; •. :ni.·. ~' 1..· :t.l.'I ~ .3l;1I' &";"<!- ;'.,
. r • . ,: '" ., . , . .' . . "

. . .. . . ~.. .f. 1/;' tfi 0 ..


. ~. .

. Jt~ ~ ~- t ,·i ,tltt./"..,,< •


. + ' ·· · '""'· 1: (;~S'.,t,f ·a .. .
.

, '. '. :., *.."


- flit, ~ .. , ,

l~· ~ .~
01 - ? £ '1 L SZ

q ~ ..:t. > ( fl6' 'i:f:t) f-


2.. c:; ¥ :/ - . - ,,~/ I!f.. ~
~ Cl ~ ..:t '> l.. - . - '~I

- J 91'-
f~El
OJ
~.;;
~'
_~6CJ '-

1 , -;'r..'v) i,-)O) l' I:. rt,..j~' I -=."J t ,AJ/t rJ. ~ I).

1, t ;; ( ) .~~ f Ii O..-~ H f -: I,;. '] ;L l r~;j :


)
~
~. &I ~ f~ {. 0 ~ (! i1 ~ l l 1:; 7S ~
S, Oc:)' l.tl~ t-)~',6~I""t"~,6:
4-. ~ (1) 75 !t 0 ");: ") ]S'I' ~,l) 1. -) -r' 70
.). ~ ~ f,,' \~ ~cI) '1:.'~ ~ lC ~ 0 ~"4-l" 1." -J ~:
0')

'1.... 1:1 ·k C; 6) 0 §: ,~!~ 1>'" -¥ '( lJ~. l 1=--"


6 • .L1:llll
? i1a) 1> r;. ~u ~ 0 (t., ;:A-lJ ~ ~ 1: /;1."-6', f;:"~ ~ "(" ;.
~.O~-«'1jli (.,)~\~~' 'Cl1~-,s:
7.0~~(\,'1" Oif!~(1 /")~l"3.1 •
. 10. lld±lj:IvOl O~·I~~'~ O'~i l)~l=J:.t

;-
t.Ltl, d.II'B7t. 'i~ =j~c."1~'.., :>h~Uii,~ 5±-u'11~ ~IC~(

t ~., IE -j" t .,,, l,)., Jt, c" r ,6''', 1G:t. I;). l)~. Y f>~ Ji b1, ~ -)

l" y6'0 ' 1\.)'$.11- j~ ;~@"\ ~t ~ l. l) '~, ~(il1/): '*:';1. j'-u~t I :.

i\-.., "t J r'1l1 ~~ t) ~ 'C. ~'/'~ ., 1::. 0) "("y ;6\' .. - D-,

r)f\J~lt *J\,\ ~,t'Jlt~\ *i!l"t"rp~ Zlill"(1/~~


<-I")

t? -'Jt '~i~ ·~ "6~ 11 '"t \ ';t..., If. 0) ") 2"-) t fit;] c\ ~-1. t" -; :t 0

~*G c~Lrso ..- ..J


)~r ~~f,.2 '~ (p
() ()
t +7 "L'{"t"::\l
"
0<':$
~ Cfl.:' ,~
< _,)t-

{f4 ," '7 i). t .1 0,it) ~ ~ 1Ct , l-:\ ~~ D.'l-l \~


( ) 'l)~ Cff'7 t ~
~ ~q~.~ ~I~t Vl ~ (110 ~ ~ - ~ f- CID'
(J ' .,\r~t1 · \ "11-1 1\ 1-1'

CI'~ ~p OCI ~ J%\~


:":2.. ,s ~ ( I
00
'>.:1.1
- 7 ~ '0 ')1':1

Q~ 7-ft ~ ® ::1000 p ~tbf 1- 0 '1. 1 00


(c') :f <'11-~''t () I'll (j~ :#1,

tt-ltCI- sO ~IO'~ ~~~ ~ <"¢.n


t ;t ,v.y ~ ? ~ T
~ , ~ . I~', OCI o(1'~ .~¢ C\CI ~OOO
(-it # <) 'i .:~ '7 : ~ ~1 ~ L ; I 1

.tJ;~ ~~,~1;- ~,. I)lCll 0 o~£ DCI ~} ,0 l-$-


. \. "'t- ,~ ~~ ''''1 1.1( )
.(1 ~ f; ~* 1 to9'-.fe ~.~ ~I ( ) . 1 +-!: ~) LI '.111
'q
'(j

~ () 1-'- f ~\; -:) 11 ~ 't! )...~ El +- .c


'q
"\:)

~~ i\1t~!f ~ .. SZ ~ ~ 'c
''\
''0
.. )£:~~I~})J;¥ ~~ '!
~ ~ 7 ~ ~ I Y {fJ,f!1:) ~? ~ (J) 'y t.o-::r 8 ''I
~ -" 'r .? ~I Y \P:r § 1.?,"2: Vi >,,~\9- 'v
•( I ~ ~ ~ 19' :7 I ~ 't ~ ·a'b
-I ~ CJ.\( 1'~ (j) '"
-r CD •~..... 'I ,u>";://
1\ 'or-
!!L

- J. 'f.t -
l~ ~ q ,;ft
L ), )~i. , ~ I~ ~
- " .
2 1£1 ,t 11.1 8 (!l
.} 'l~ ;fro J:. ""f i~ ..
ct, - .:... .=:. ~ 1i .*. t ) \ tw t,
5, ;(t, '.j:... ' ~J\ ~ . it
&. a~ )~ . ~ 'e¥ ".t )j, *' t .i. f,~
7. ~ ~ ~~ l'k, 'f ! ~t ~~
~, *- t 2+ ~S~ tj ': ~ it
1. ~1tt ~~t /.f i i~, .~ (q) J

t \l.it tt!, "b X;~ ILi ,~, 1*-


II. IX-It · ~ flu .~ ~. "1 .} 'j,! -9$ ~ .~~
~6.. ~ i,... ~ !U.. .~ .A. ..::t:;'.:t,.. ' ..(:l! ,-;!;,
, 12, 'l~ m, ~, ~ ~q _,,~ .~ ,J.t... ~ .lL I" >~
0, ~O '~ lij 1f~ ;i, 7,5 ,ftj., ~ ~ 1" t~· f<.
l~, .~. ~. · fl ~ .!1.~tt & 9, ~ .~ p .~
15 .. ~
Qi
it· 4\.\\
~ "r"A..
I:J \3t
~ ... ~ ~
'i'J
.,. ' ~~ 0-1\
~~ .~.
I"r.;;j'
~ j-\.
~
olrf
}.....
t~
'"~

". '· *-/~ ' it >~~" ~\4 !T· t~,f:+ ·~l .


". ~t ~r, .£ fJ t · ·~ ~, ~ it ~'" 11 ~
t~. I~ It 1j 1~ t' \~ ~ . 1~ it ~JJ i ~v
"tiJ~, ±L ~· s "f~ 1r~~,;l :/..~ ~~!; t
J0 f~
_ *.t.... it.' ~i. a;J\§. ;~
la l~
iW
fC.."-' ~.
'.Y
-7-
T,-,
, 1;>1
~~ ?t ..
2.1
'it.; ~ \
1fa. ~ -!f.;
, "" . M ,~ !:. ~." ,j.,
~'{, ~ ~ ~, i~ :t~ 18 . c'*.. &.1
.p J..,.
't , ~+.it rk~\
"
z - r~

.~ ~ ~ ~ ~~ ~ iF- ~.
~t;, ~~.t ,f;tr ik. fl~"/~...
~( ~ '"71 1;/ -¥:r 10/ 7:~ 't,l "s1' ,f

*
, ..1:.
, '. j:.•
: +- "* \ • ,. -r itt ..;:r 'lJl
1+ ~ C-\-Y ,r

I~' ~~ It ~~ ~'~'~' ~ ~ , ~~ ,tt ~ .~~ \~~ ltK s~


W~ '~i
~~W ~ ~ if ~ ~f. ~ ~~ ,~, ~ 1f: ~ *~ ' ~~7t
r:l ~ * M.

.~ ~' ~ l l!r~ W~
• ~ ' ~ ," ~. /, I\t;'
:;'i!1' 2 ' +~ * ~~~~# ,f:3.6f
?6 t:'E~' f§
..!.}.11 ~
J' ~~ ~, CSJ-, lM,·'~ R..l' I'Q ~< £11'
l~ -f- :;;:c ~1J or... .~ . i!; ~ .. w.¥
'£c

;t, ~~7'
'1~ '~ '~t7~ l'7;j' ~ ~ ~~ fit 12 ~, ~\ ~ \I( ?t (t

, . ( "4i~-tt)
~ A - @.' "V ~
.. ,.-r ,1'~ ~
""t'" f'f'!:!'F-
if€.
ff" +.,.
8-i· y;~ 0/* ~,~. ~J.
CI, "'.PP ')~_ $ 'it!
"}., ,N i!3, Ii

.
,

, J]'?,~ :'S}~ ¥~ * ~ . k~ ".! ff(. ~.


_ ~ 0 ~ ~ .' _

~~, ~ +~ \'~ o~
t}- )- 1- ~ ~ ~ 't It ~§ @ ~8 \;r
"

. .l~~ '~, .~"-p ~ . ~ . ~ $ , ~~~, f4i '~ t ~ 1f ~: <!l


T ~ t:v g '!i.C.\if! ...L. &J, rft> ~,L., a '1f 1J!2. J L.,
'?7t l:!£. {:y "Q' -a;:- I'T"1'" .#f 1#'/ ';1''' "'R' J(CI Y'.{ ... ~ c:; ..

,~l ~ ~1*¥ +~ ~ ~4~ ~"


~ ~ 'll' 'tf '~£~ 4·1£t1 i~ 4?: '~ ~ ~ '4;~1 ~'(
!f ~> i~ ~ ~ ~ 'if it 'l t i ~t ~>t ~ ~ ~t
, \

~~~ t ~ I&! T # ~ .~ % ~ ,~~ !l)t~ i'l


lJJ \~ $ t;E) 4 :\~ +* flr ~ ~ l ~~ ~t .~J u


- .Ffo -

Jf..J.'
.~ lllJ
@ li, ~

,. ~. ;s'1
~,v.
~.~ 3? ~~·4·t.)

~t !f
00 :r../
$" ~ fit ~ I

~. P? it
m
'1·..~$ ~c ~
~·tj 4~ ~...
.
. . ;4,,\1' £.. \l .~tl 0'
,"/:;,.
,'1 ,.
n\ I
.J
t. ..o
~
~

~6; ~~
<;. •~ '.f! "
....'Gf-' ~
..,.,-..,/

)~.k (p . ..... .. ,.·w·


....: c...,,' . .

:,
I

t
~.1=( ~r-= . ~;f
{"v:~
.
r · ... c.,'eL
, .."'f .
~ ~ tJ(~t.
.

~.~ ~.e~ (}hi'J t

(1·.{. c: /,,; ,!g , S


. - .2.15-

.~ 9~ '
# t.:t

j
':
I

, I

. {;->
..:. l¥G-

1Lj- f~ 'Y ' CPJt,


,, , !..,

~ ;".l. <. tf ~*a/


..:H ::1i'
~~<. :11 ..
I)'J:. <"_1. \'
~;:)j(
It, tt"
~ :r1
'.J,I P'I1" 1· 11"
<.~
IS" --I: J.:'~ <t·~ C,/' ~
.t , ,2;, ,

df . e"
~1
kit
~ t.'), i.". ,l.t
*~
. 'tc,v
~ J7~" ,

*.+r
,;l~7
~ i,:t~, ~??
Ii
i ff'
'
-I;t.
a) ''lZi;
11t J
' JI' "
,J-t7l(
Ii -",
~
I rw" )
-4,.
, ~.-t::#. '
, l1,~
*" J
·'7
~fI ' ~
iT" 7,f:
;3~
('t. i'tC')

~~'. tJ J t· l< 't , .. '


.'Ift:.. '::7
I~~ f~ ~I .
() "f:..
~,
$:;fJ ;

' !~;"';l..?
I? m ' · jih,'?
y~ ~ , 7 ",') ? f. ~
.J.- -:! ' ..
"1'@ >,.iI"') ~.ihl/t~ #it~/-t@.:i.
.~'~ .~;" ,'
k, . ,.~ .)..*
,f4_~
.

..-x;;;- ~
f.
7~ ~, ' ' I;( 1f1
~h:" ~ ...~ j
. ~• " tfj
'
' ,. ~', ~",,d;.,
~llt~
f

,' :t.> '1'


)1" ('
4' :l-:!1? \I .. ,.1.../.' • , l!'A
r.. .... ) T" ~~"'~'."
.It 7 l·(
, y~?: ~,;l'
/~ ~3? n,'j': 3, t9~.''.) ' 4~1gT
~ 'j'ft i.,
"t ,
j;;Jf
.:£.
k,,' , ,.;1,1 k ~,
,- "'II:!:#,)
K ~. l-- _
, '''-~''
t~ h7 1h. ~l Jb.. *,'~ r »>7, ;~ ; < P.t:~~{\*1 , , Clf:! ' ' -' , ,- 1't

;: iy')~
I~ '8 it ,~ '),·l: ~\~

41-'
- -l1-f-
;t•., fa? ' :I?,tJ '\.-1' J'r'
-8J . J
~ ~ r1§ T 1: ABC. D

~"~' ~f, ~~ 11
~~?
~? <~'3
I ~ ~~;...1 ~'~.:l' ~

~ Lmt 4;1') 4~·· ~ 1) ~/l·.1iI


.. . >t~ . ~ to'
·ttt~ 7, T1 ~ ~. ',t, ~ it i1
"" ., "'.. "","~~ "' "F ~
~~. ,,",-:t" it~1 i:~ 1I1t rt~(~
n /),':' ~~, ~~.t.)~ j~'M$

f! ;i'&.)

23 !t::{ . 1: ~~'. 1-)


,6' .k " '
' l~ ~ 'P1 -j'. iJ -a/:i. ~ (J. ~~ 1f?~1 i~ , 1-t til ~/~,?J , i~)\13Ii~
~tt ~.~, 3,'.ft~,:rm, ~
~. ~ ld. /\'Q-("\' ~;'. 'IV~

1) .i6 ~. t·, 2.!IJ~


ttl 7 '') 11.s . )
-J-i.? -
: tt r~ c.;tt i-tt9~)
f-Ife'\ ~
1, ~._I:; 1J-~'\H~

1i ,") .:J.?
1A1:"). ~;S
'I-!f'

~
i I ~ il, 'T 'di,"1 ed\~$
~;l I:. L ~..~.

,t "'1'/ J t ~ f;. )f c-j. *- ,I r!Et) :J ~


. < 'of' " 7";' . "J ,,~. ?'..... n
]i, .~ fJ) '7 It"· '1J/ft 1 ~\1~ H/ ~/'u I~{G) [lit.) J

37 ~ ~~

~ 3'7
I

~ $. tf. :r. ~ I 1t J. I ( "tr") ~l


-e( •,.,
11'. ;j 7? tj. U:. I ~tllll~'l
~ 'c. J, -( Ii' -(
~Ij ~,1 t. t.·l~. 1§~ ilf, 1~!J 1f
...
V. ;)'1 ?;..

'.~. 1'}'(,t
-$&hS
... .. ---,.....
~ ~

I I l
Ii !if!
.!IO£
\

tL'111
-j~ 'f} 1 \fI'$- , ~1 (tq. ~

t!J<i/~)t:rt 'f)
• <J,
~J'!/~''(J,.~ , ~~ ~7

~o It 1-1. (,&. =;'~I­


'. ~~

.Jy ~~ ~fil1 ~~¥


>f'. ~t~
~ .$". ~~ ~ 1',~\~ }o ,,4 1;r
d1:
"II

);1/- ,,~

L:¥ ~ ' f'

'1.'1= (>!1~ 'f.) ~ . ~ 4<


1J
- olJI--
~, ,a

.2; - iIl-te~j. aal, abl ~I' ~1


, .

~.;, ~? 3'':- Ab., dB, lDi-alD amin.tltl


., 4_
V. ". ) ' .~ - dl'BBoet'e , •.1U'eo;tW'le.
j"'* t l,iJ .., '. p -aalut. J'orllUle de sa:lu~ •
.,. . '

;4 .. ) t/'"
I
L' ~ - samnal,
'.:I ~J , .
son.
.

.y t~, ?I)' - tl' (Ii) it .; t~b+ta.


. ~ l>o/ ~ 'fJ~- a tubi.

~ ..t )'t~". ~. ~8 - i~t&rV~l, ' &~iu, db,tan", ,.,.10".


1;,) ~ I>~'~ ~U~h" S, 32 ~ a clod 0 'aUl.t....

1:., )1" ' .~ . ~ - par.teyter.


, ' . .i , :
1. ? ~, ?(l~) ~a .e ~tr1Vi, a88 arlion1&a • . a ooinoide, • f1
. .oOl'acd, bun.
~? ~? " lJ, _ a s.ttinl. A

., " .
~" 1), ~.. - i1atsls\.albaa~. ,
, . ." . . '.;. '

~; .. t) ~i .(1'1-) I'j .:. adj-( albastru.

,.( ,

' bI,P' .)- ~)Jh'? - l\IIfJiiA, laa.pl'.

bi.6"·f.l:::..P3 (2~, ) ~ '.~ 88 dellea, 1,1rea.

~~;f ~.i.k ~ (j() -hi Jo ~ ~ a IItnea,fol'lD8 de polU.\e.


M1>\ ~ L) 9'fl ~ '4,) 'j - lulnoe. ·
~i<, }S\4 t,£, ( )) - .rt, {:!,~ - bebelUi, Bug~, O~Pll.!I'
Cde 159/1985 pasco 15
I• .
, t

J;..~ ~ -t~ 15 - toamnl.

~ .! ,:>' (3,8 I~ ,- ~a.


~ l ~ />' fl~.s' 1>' (2q) -
olar,lusainoa, viziblll evident.
-, . .
. M .r ~ eM ~ - a reDun.p; a B~ lAsa pAgubal, a abarulona, a se ree:el1)n~.
~ ;!., 3 iB:t 3 -. (..e) pi1~td.ei, BAtUra.

~ <- ~1 < ('7) - a 'M d,ee4h'1d~.


-i: <. L~, ~.,. - atdtlg~r~ '4.....:!nA, i:n1elegere, tmp4'Oare.

~ 11 ~ 't\j It ~, i'7 -a ~aohide.


~ It ~- 1:>.-5113 29, - a ae luudaa, a t:noepe (anul, ziua) •
• - ~ .' • 1 t,. • •

~ (1" ~ - -':.If~ (2 0 3~ - a Nd-ice. •


.i ",

~ It" ~ 3 f - ada.
( . '-1' ) ~ 11' 3 ~ J2 -a t.ace" ada C1Sva (oact11un~) ~iva.
+. ,,1
t:9\;:' - b!B.r hie , 1IIIIL1lidthJ.lA.

i: ~ $~ '7 - d,m~$l.
'-L -,-" .r.b
GY)~' )~~ -~.

;t, ~ t) - ; ~ ') - l!,eIIdtnn" ~ial, niuat:qA ds,B,ohl,sA de c,ulo,ane-, r~ t.


<::A ~ ~,;r(-a Iv ~ riff ~'k (7) '7 - DIjaIs;a d.. d'i.tnea~.
~ ~\ l' (.8) J~ - ' \ .- , - poimtti,n'B.

~ :!' >t~ 1'J" ~ (24X2.') - ~ ~ ttr:z;itt, l ;snev.ea.liL.

t. L- 'I ~ 3J - p~pior.
~ c'· ,:4--U~) ~ ~t.
j'~' Y O~) -~.
l' ~"1' ~ (> ~,'. t) ., ~ }' M~ (] y) - ~t asi,aUo.

M,L 1~:;' (8~ B) ,(~) Is - ~J!A'e,:


~ r T (~J1; 8 )o.t) - ~

-r
1s t} ~ ~~"~ - .. lqa '!;n P(kAAr{J.'re, tn ~~,e. ~~~~~.
~ -1" I f ';} ~ '1 ~ . (8) - Ii dia ~ ~~, a ~ 4u;r;i ,~ '~ l~'Il ~jja
' . op,LVfi)· , . ' .

J. , ..,.. __ __ .~
7
iii t.> f - sudoar••
:1; ~ (. (3) r
_ aGo.l0.
, .

~ ~., ~"~ r~ (fl)t.4 30 - .witele ,Allo.

;A 'i.lf1.- t.)-1M.ti'7J.i) r, · < ~;~:',- tl~l, JOBel ( .. se dis tra.


'cP. "t '()-," - .~ t-:' - 41.irao.i.,j~ ••ra tn VisitAJdeemAt.
~ ~,\:'-\~i.~' (8') '1 -a •• ~~,. 41.:tr"J ~'•• d~str!bUa, a eta
'. . de ~i.tAl"l, lntr.bulntarelamerge In vizit
. ~ ~ ~"1." -~.t -t"C fO) <. J$..i',f l , ia fn~~.. tn aIt orsv, a vema.

~ *&J5'aiP'- alidurl •
. , 11 f: 1:fi,"7 L-) 8~ hI l ) I~ .. .(I&lct:.
;

~ 'k. f-:. >/).., ~ -


at~ ~ a tnolld> " ,
.#, t::: ~ -"i §~ (26) _ oap.
A1: fl>~' I.-,~q ff!~"I-H\ { 2'~? ' ~"181;.ehbteligent.
~ t:. 'J' (' L j iff L ~) . llJ..!iXI()} ·~2 :- .11011,,"

-i',' . ,' , . "" " . "


.tJt). ~ ~. J.!!.'1. - veoll1lia.t'.~ .~'.. ','
~ T:: ~ l~- - lirette, •• t,~.~-~~'
lI,1t l~91~ ~(2~),.;, ~ '~~' :~ '~~; ~· oeya., a . se l~vl de oeval
, .... 4~~ ~rllJo.l, • ool"!lflJ)unde.
1s ~ ~.- 2S -aoOl0. · . ' ,' , ' .

.~, lS"- a. . .. :: '. ':'~'v:j;'~:'~ . . : \:':. '" ~,;


"tS )11.) ~,~ I.> IS - lMllH1, ,:ti:er1i~!t~: (~"~:&)~
'~ ?"T,,) ll)lS" -ioricl, tl~~ ' (";~").. ,
1h 7J
..
t.). J.i tJ • :( "
S - eros.
• "
' .'
• (.~ '~t;' ".
',I

..'
: ',

•.••

,:~ ., ;j'? - tf~,~ - ... cl~_" :a..~~."a ialinil, a se fol os i de ceva ;


a ratiOl"., ..... r~.ft':t 1& oava.
~ -, ."j . )"t~ 0.1 J - groa-iu. ' '.' '

;t,"? t ~ t .2 ~ - of.1duri., oartiou,l ,l '.


1;., , tt ~ 32. < ~~ - otnd~d"06 ..'ta, ar tit oondltlonslul de la a f

~ ~5' - Il1tr-aoolo, &0010.


_~fY-

~, ? f ~ ! 1: ~ )1 - a se aduna.

':h '} ().Il' ~ :t. Y! ~ 1.9 - a aduna.

~ ( :3- -81 ~ (2~)3~ -, a Pune, a ·. ' aplioai a nimeri (0 ~inta),


a ghioil a expune.
!i\ -( 5' it -C 3 - a api1oa, a oompleta.

,; ~ Z ~ c~rt ~ - a adresa.
, .I.}
~ 'C. r 5l. 1 - dupa, tnspatel peste un timp.
"I . ., ,
;h t ~i)j\ - urma? amprentA, indioiu,. semn.
y." ~'J~y fI
,~ 'C."t \~ ':( ) 2- dupa.

'A f~ , ';I! - orillfioiu, gaurA, ~patiu gol.


ts lj., t-:. I- dumneata.

t11J r~ iF I: 3- (pol.) dumneavoastrA (p1.~

~~(..::. ~ " - (propriul) frate mai mar'e.

~ "J..- '1j~ /I - (propria) sorA mai mare~

!A <1) - 2- acel, acea, aoei, acele.

~~ (}) -.6' ~' (J IJ - (pol.) domnia sa.

~!~ 1)'1 V t 2. - el, acala, pereoana ' aoeea.

;!,:. d\ '\ 4. ~ 2 - aoea zona, ac~ parte.


0' I
') 1\ -,.. 17 - bloo de apr.t :amente (tn stiloocidental), apartament.
41"
,h I''': ) l,}
I ., - ~
~ilt '2 - a se vi.t ejil a. se '
dezlAn~u1.
!>J.. oJ

~ ZA ~ • - ratA domes:t1oA, boboc de ra18..

tr 1).' -e 3- ~ 7./ e ~ (jo) - a se scAlda, a 1'1 aooperit de ceva.

~ 1i' ~ - ; .~~( ~ (~O) - a stropi, a acoperi, a varsa.

M,\;''''; l)'- ;'"5 I.:t) (29) - periouloe, :risoant; duMos.

tl ,~; . ~ - ~rf,
/-
(2.f?), - u1ei, petrol, unsoare.
-f ~
~ ,H.
1 ,}. '
l oJ - a se ~evarsa:.
.

&-, t\' - M-~, r (1-:.)- (n. propriu) Abe.

~ 1- l) - -ij: It 1 (2.» - duloe.

-l,\ ~!. .::.. ~- -tl ;~ ~ - a !ndulo1.


0 ..
'.

~
l
-~ .J-. I)'~'''m ~ C7\)'1 - Cale-a ,Lactee. RIul CeruluL

-~ ~~ 1 ~ 14 - prea, pes.te masurA, surplus.


-r.'
~ 7;}
_ 6"} ,f~ ~
I
-a '
depA,i, a rAmlne Inplus.

J\ "»' ~M1 - r.~ea; pla"~a, nAvod.

~'.~.) ~~ t, - a IlllPl~U, a compila.

"Ii.' M r:W ~. - ploais.

~ 41)~ - aoadea.
j I- fl -It - , - America •

., i- "/-t,~t::J.; 7J.'lfI)\..{ - american

.~.y ; 1-) 76:; t, 5 - (livr.) periculos.

'A ~ l- l l - fi~ it) - dubioSf


,
ciudat, nelndemlnati6, stricat (despre
1imbl).
M-y f ~ i;~~ - a gref i , a se In9s1a, a induce In eroare.
~ ~f ~ *~
of
cy.. ~ L)
- -i-.I
i'iL
- a cere scuze.

t ) -' brutal, v'olent.

~ C; ,t-)- *.& (.) - aspru, ou boabe mariJ(lmple.t iturA) ou oohiuri mari).

j,.,C; l)£-;I 5~1);j1 < ;~IJ-?

. ' ,

.f. " ~,. ~, .


~::> l ) q'" 7 - a d'iscut.a,a disp:u.te' a se oer,t a.

~ ~ t~ ~ ~ (j'{ ~ ~- din DOU, Inca 0 data.

MS L~ ~ - t-ot, tot ce e posibU.

~ l~ ]1) P ;fx.. 1 - a 8xprim;a, amanifestal a sugeral a 1nsemna.

"!A"S,")I>! Jt,~, - a ~:ti8l a axhlba, a sooate 1a iveall.

~'~ Itql~ ~ '!>t 1/ L 3 - a a,parea, a. ie~i la iveall.


;:f< ") - 2 ~ - fuJ;'nicA.
""A 7pI" "-~. F IS-- 1D:U1.um.e;so1

tkt-,'pY' '( oJ :\'~"lJ;' l7~ f' 23 - (pol.) multumeeo!(pentru ceva deja


fB.cut) .
~ .-71>~' t.? -::.' -:r" I ) £'1 f' 3 - (pol. )multurnesc! ( pentru cava ce ur-
ma·az8. sa fia fecut) .
I'

'i - ' a ti, a exista (pentru ob. ne1nsufleti te).

~"!,J Jy - unul, una, uni, u~'ele din ...

( --- t ) 'ts 1 ~ I 7 _ a fost, era ,fusese + partioipiul .unul v .tranz.

( - ::~';15{ ) t,,'" ~ / &- se tnUmpU sA •••


,
( f~ 2 'e'k') ~ ? :11 - s-a tnttmp1at sA •• '

Jt. -~) l) 1.!-.;-


I-
tn 10 < .J!- .
)J;- <
:t. !,~ L..) Ii - sau, e posibil, de asemenea.
,.. It-
i< ~ ~ fj /() -h;- ~ 1Y <TJi <
~ ~1 < 1\f <_ a merge pe jos.

r )/;/ . ." l' I- O~) - munoa, otvt18 Buplimentar (de ooioei peniru B.t uderit i ).

Tn I,' LI - :.{ ~ - album.

i }Il - f - aoela, aoee&, aoeia, aoelea.

~ J( L I~' ~ - 32- de atunoi, din aoel moment.

~1 TJL ,·f :3 0 < i1 3 forma de oondiiional.

-.f"l 'h f: 3 ~'-)Il 1:!. ~ - a taoe (oeva, pe olneva) sA lie tntUne&soa, a


aranja 0 tnUlnire.
t, I
!;I\) "} ( 3 - -/'I~
+.t L 1-
~ - a se grAbl, a nu avea rabdars, a fi nerrOIlJ a-oi
pierde.oapu1.
f',' r;!;:-.,., I •
6') ,{,. b~' l) *-)Jr - pe neavtep.tate, tmpotriva a,.teptArnor, neprs'!but.

~.ts z t Iv \~ /c,,' :2 (- linivte Bufle.t easoa.

t, I\. {i' { , - Ii; ~ .s. - sigurani1.

~'.(. 1:. - (ooloov . ) dumneata, tu (de obioei, Boiis Botu1ui).

~ I\. 1j. - (2'i) - asUe1 de ••• (oa aoela).

,t,~ .3 r) -(a bsoti, a g,hlda, a arA.ta, a invitsJ)tnotiintare,


ghld, stare de luorurH diepozitiv deghidare.
(17)- a.a ttel (adv.).
I, )
.I
tV
l) ~ - burtA.

l) J;/..: -- - 31t-.! ••• mai ••• (mal mult, Dlai putin, Dlai tnainte eto.)

-" L} 5- atlnl adjeo:tival I. I


, ~

l ) ~) P 13 - bun.
7 '
\.. I l..);::'
1
'P , - nu.

I- / "" I ~, l.z J;~ I~ 28' - (nu)nimlo (deoeebi t) , nimic in mod


""," '/ 1-;. \..\ I.
ep&eU.l.
,~J (../ II' i' 3 t" ~ J~ Z:., (3s) - ( epune oeva) cu alte :uvinte •
I 8JI

• ·l I l) 7S' t~ ,i ::5 (J t) - mod de exprimare, mod de a vorbi.


l)

I J I. .I 1" 'f /'- e bine.

e"'1 t.) -(,.) (..) "t'\ Y .2~ - se poate, e voie, e permis (sa ... ).

L ) ~ ) 1", JIJ. ~ ~ - toarte 'binel formu18 de tntsrire (.B L) ';/' -S).


I I :)' ~ ? i 2. - a spune.

( . -. t) l). ) ~ 17 - numit •••

( .•. 'I::) (':) - 3 () .:. oar'e epuJ1e ca, care indica ...
, , '

t) .:z. '~ (1'1).08') s- casa, loouin;sl familie.


1 "
-1 t.:...- 4- Ion.

l,'/;), )..~.CF UV) -ma.i pui-ln de, sub ... (sufix).

t· j"-,,~' p J;,<'n - tn afar. de, pe l1J:lgi, au exoep.t,ia ...

I..-J b'/~" (36) -(pol.) cum.,tn ce fel.

I. j'~, .. < l.!:r 2) - medioi,nl.

1..\'6' it ~ /fj" ~1 t!. ~ 3S - a taoe sa maarga ( oauzativul de la "a merge").

I) 1'1.1.) ")Jj,~1 II ~ < f:t<


t) 11' I)' "?3,,'] - furia, adnie.
,..
~ 1. ~ ~\!.. - re.s,pira,tie.

t-) ~ 'J..;', I tift..) - for.tA~ energ.iel m.ersul lu,crurilor, inevitabil.

L- J ~ i L f:i'1' ~ ;t U~ 8 < -1 t (
~I~ ~ -, n~' t -;J t
~) ~ ~ 't! Iv i'j- j j: ~.,<... r;

7
- ofJf-

t'J~ t 1t fv,"1:" l t: ~'J ~ 1-tt ~ i' L1: i? <. :fi <


.J
'.1
-±"
r '1:( • . ('~ ) - Anglia.

~I {' 3 '1 ~ ~ - a trld.

I.) (' t~ < C 8 - a merg~, a plNa.

L . -- "'! )L ) <.: ~ ~ - a'Otiune care se tndeplrteazl de looul ..U t1~ul


'I . . Torbltorulu'L
t <? ~ -
i 01;i, otta?

~ I < ",1$' J 3 - o:t tlva, cina.


~~"'
"" <. "\
~
II
~Ji. 4J- de oUe ori?
.

t",) <. ""\ -t ~Ji t ··at I - de multe, de repeta.te cri, iarA,i ,i iari,'h
.,
I.., < ~ Is - ctt (ooaU)?

'r-)!<,.., ~...( •.• "t t) ~ 7 - orio!t de •••


-- -t!"'" . - .

\., ) li";~ 4-- helevteu, lac mic,:';iflCial.

( • " 1 l'to) t....) I t fl (..) - (coloov. a;au in po,z. l'n.t.l'IIi;edlare) a Dupea


voi'9, a tiin:l;'erZ'1e ..... .'
(.. ... t (1-) t...) I ~t t. ~ ~ It- (final de propoZ'i*ie)
a fl intwZ'ie.
& nu awa voie,
.
I,... )" ~i J -h- ~ .
"'" -z;" iw - al.t i. perere, opinie diferitl.
v)'? ,\ )~J ~ . .
~ ......'" ~ - dup&, !n o'on:tinuare', In vii tor.

1. ) ~ ~ C\..)t ~ l,L) - vi teaz, ourajos, pute'rnl0 •


.,
\.r) L, ki J 2. - piatrA, pi-a de go.

·"L
"') ~--±'
~\ ,~.- vo.~,- nA.zuin~.

" ) L~\ h- J; YI I 3'~ - Ishikawa.


"') L ~ - f! .~ l. '1 - medic. .
'I ,\
(,) L: j: ),!..:.(.t J 4- -:- peste, lIItli muIt de.

I. ). '1 - ~ - so.aun.
1.-) 1" - ~ () - bu.
") v
'1 ~,\
t.;
\,,;
,,z~ - :ptJlA, tnain.te de, treout.

~
~ '1 <'~ ~ . . '
I
\. i
I
t , ~, ( 2~ - a se gra.bi~

L-l' t-: ~i. . (J If.) -' s~tndurA;


( 2& ) .it? - dureros.

(16 >'-(pol., f. de modestie).a faoe, a-~i da silinia;


a se dedioa unui lucru.
( ~I . '. ) tJ 1: Y· "- (pol.) forma de modlistie a verbelor.
t) t.. f~'· - poznA, glUllll, diverUamen.t, indeoentl.

"I t'! ~., <. (31) J ,- (P~l., f.damod.estie) a p:r'imi, a lua, a bea, a
m'i.nca. a tuma, a se afla sub egida •••
( .,. l' ) LJ ~ 7":,"( J(- (pol., i. de mod.) aotiunea privevte pers.I.

~~-
t. ) 1:.
, ft" . durere,stdoAoiune.
.
f... J t: t,1 ~ i.' - a dure., • sa ~trioa, a se deteriora.

l) f" .~' ~ ((P) .. a provooa iurere, a prioinui pagube, a ee eupara.


'\ .
\. ) ~_ - un~ (numerQ.l ohinez).

")'~ ,$ - piatA, bazar, tlrg.

"- ,' .~ 111 tI. - 100, B'IIIp.la.sj&IDenh ooor4'inate, post, pozitie, funotie.

. .. - , • •• (~) ' ,... un •••

t.) ~' ~ \ < ~ 1't. 4 - lQq.OOO.Ooo

II t '1-, , ( (1.") ~ l.I'1.. /.j - 1t. 1\ :f~ (;3) - 180.000 . 000

l.. ) of, 1/' ? T - foJ (8-) - ianuarie.

\..) 1 ol"· (1) - oAp.,~.

i-) ~~~. -~~ (&) /1) - ora 1 •


..,
1,) ~ t;: ;':J'1v . - f)~W~ (,. ~ 0 01'1..

f...
)
'ft" . k\
~ l.) - . , (s) 2,(t - 0
'
mapnA (sufb: numera.t i v pentru maVini,
• .,. ,~ di.s,pozit'ive, aparate).
I.) ~ ~ -j). r "I - 0 data.•
_ R.9() -
' 01-
(,.), ' l::: "'-/0'"
II
(; - ~
}~ -t .2 1- n1c1oda,t l.

l ) ~' C~ ," - t3 (i) - 0 zi.

t- ) ~ I ~ ~ C'".; - - st IS -toa:t! ziua, 0 rd In1resgl.

( .. , ) ~)~ I:Jv ( .•. ) .~J.. ~- tm'0ID, unul ,din •• :

1,, ) ~ 'tl. h -!if (t) )6:" annl 1,.~t1.

l.) ~ >h ~ ii' 4 -.z,.f:j (8') l& - un an.


~.,,, ~
I~ Iv -:' "8 -
"

lr) ., priJDUl, ~rul unu, lOOUl Intli.


t.) -; t1" Iv - /S ' .;. oeih alai •••

~, , '\. 1,\ '


t.. J ~ V J,. ') (0 J - 0 seeundA.

II ~ ';. f,.) <$) - 0 f,09.ie (sullx nUlll'e,r at,1 v pent~ ob1,ec~e p;l'a;te,
, lrrt,i ns'e) •

t) ~ ;. I.J Cf - 10.000

I...) ~ ••• t fJ
, t) _. " t '
'~~) I r- nu ute D1c,1 un"" '

\., )'") r" -


'I
etnd?

l)) ". - ' . . (~) - un.,,~($n.ai.nt.e de ~BiU.I'd.A). "


~) ., '/.>1 j" ..i. ,fa (t) - ziua a cinoee. (8 lunH).

t.. )' ") ~ , (t) - oJad:-.


t- )) ~, t) - -~ '~-~~'"
v) ., t;,'f.,.' Iv lLe~ (g.) - o~ ~i;e.
/., ) ,'/J 't~j' .., - ' Ii' Fi .t·- 0 lunA,.

\.)"., ~i "" - tt (~) -() 0jQ.~


~Uv pep.tr.u ~;eJ .( S)l.i'u

L ) \ ~ - l{j {),) - bUA (:s,u.tunulII~tiv '~t.:mt O;bi,e'p:te.,1p.i.~


0.
, ., . ' ~~«y..
~" 3 - " a~MA
'" ') '- , 2; > - '018\111 ~?
I ) ' •

v) ') ~ "I T --/iF (s) - \lP" volup (sufix ~td.v ,P,e.n,u,u ~iiil.

t..)., l~~~'4 -~~~ (8)- 0. @,p-~.

I~ .,
~ j.., l s.. :,. - ~- toaU vb1,a , pentru toat& vla~~.

\..) · i l: -) (f ~~, ~) U~) , - ~ fl!~p' /1:) .20- aslduu, 'ou toaU


' . putere·a .

~ ») LJ. q -. tJ?reunl.
,:.
'.
("
L) ,' -t ~ 7' - t}7 (2.0)- un centintru.
• ~) , '11 <T - Jl (s-J - 0 pareche de pantof!, dO oiorap1.

(,) ., ~ ~ 1'5, 1E ~ 30 < fj ( ' torma 4e oondi~1onel.


,
I, ) "')? .it ") S -
' . .
oinoi (numeral' japonez).
.

( . ', . 'c,) f,)) 1 \.)'! Lf:. · (., ~ ) 't., 71,):1. Lit I f- spunaa ca •.

t., , 1. < \ t!) 1 <~ .2~ - a ti pe oale de .a pbca.

1'),1 <. tt~ 4..) 1','1 <1~"'j I.) f- apune,te regl

,
t,,) ") ,.
'It 3' - orictnd.
1..-) ') 't'; . -if (S)- un cap(de v~ci.)(suf. nUlDerativ pentru anl-
' 'I . Dlale mar1). .
L-), 11.· t.) - ~(t)- ceat08de ... (suf. nUll. pt. ~1, pabare
0
de apa, d'S esa1 n .o .) •
. t..)., I ~ 0 c. >~S' - plin, ae~OIIIerat, satu,r at.

\,) ')H.\a Iv - - ' ~.' -' =,~blfJlU1t,


.
general accapt"dt profan, de
. rind.
t,..) .,1,;- ~,. - \£. (s ) _ 's uf. nUllle1'l1tl v pentruanillale lDiei.

")', ~)~ t.J .- .)>>' (( ) -'unmihut •


.,
lJ ') 1}9 ., . - js _ 0 latur&, ~uldin, ••
.,
\.-) .., e 'I It; - Into<td_una.

t.)" UI1) - 'BU·f . gerunz-uu, etc. pentru v. terminate In kit.

t) 't", ~IO ')"" BU.f . gerwts1..al, etc. pentru v. terminate In guo


"l .
(,) Ie 'tf\ - fir, ati-, sr.oarA.
" )' 'C' .# f - ftnttnA •
l.) 'c
.~ (1t) - vax, v8ri~c,ara.

II
- .tfJ.f -

i i','ti.., ~ 5 ... nu.

~ ,"I Ii l) , j;~ r*:J _ tn limi tele, tn oursul •••

~ I tJ.~'" aJ ~ , - sat, pr.~vino1et 1001.1;-1 natale •


., ......'
l) ~ A.. 4- - oUne.
I.. ~ >h Mil - planta de, orez.

L ;' tJ1 ; 1t (3 2) ~ ~tata.


/.,j ..tlT ~- a ssr\l8i!1;,
1)"1 ~ a;;;"l dod.

/,) )~ ~ it' Ii -:- ~caloa;re, tnfrao~une.

\,.)j '~'F' If'- _e..cum.


~) i t)l~ l~)f;*, Jo -tmaihalDa.
t \ t ~\~ CT.," t) /;' I>'s ('tt) 3,0 - (ohiar) de acum.

t,)f;J #- ' < L)3-


!,:
,
v ~) ;"1 , <. (,) ~
t) ; 1 <" /5'- 1<" 3D - ~la.t.
, J;":u.~
v
'r..::!
"I ' , ~,,,,~ lD - S'~.

L) t? t" 11 ~ (prOFia) mal micA. ' B,o;t'A

V) t .; t ~ I... (/I) J 2- sora (altcui~a) mai micA.

f.,.)~' (2/»-

~l, ~ l) -*fll (lJ ) - rugAeinteJ sarcina.

t ) ~ :> l ~"t J, (2 '<f) <" I .s'., L~ ~


L ) ~., t "V"') ! J(- poftiJ11, biM a~i venit!

' ( '" "Z) t.) ~) l ~" L) 2'-/. - (pol.)


" , 'I.. (
tl\,:>\." ~~ - (pOl.), 8. fi (lnsufl.), a veni, a pl'i3ca.

IJ
L, '1 ('. ~ - A.,j IJ (ICf) 1"1- 1ntrare.
I ,

(..) ~.. '+ - a tl (petru obleota tn8ufleiite 8au oare se 1111;10'1


,
81ngur,

t,..}3 ,-
'.

", 1- f ~ (1) - a t1 neoesar.

""i'l ~ ~ (lS) - a traga (au ltiAgee.t ah Ii oMea(raze1e .8oarelu1) .

( ,. , "T ) L, ~ 17 - ,aapeotuloontinuu'. al v.
( .... t )~) ~, 2-

<.. ~. "'( )~) 3 llf-


( . . ~ "l) c..J ~ I fj - ,

.. ) a.h:( A)It 1. (I) <)...lK. ~


t> Ul ~-j ~) A*-7~ ~ l) a) < ,.)..Jh 3
l))tt, f ~&!t.. l (f) I J- '& lnU-oduoe, a baga, a ouprtnde,a
" .. . . iaol'uiht', s ang,tljla" 's race c;ea! ,a,
t.) 3 ~ 13 - QU].'061'., nUIUli~J
oulQMea pleUlj e%prada i"l1o,1&18,
.. .., d~• •~ 1I'O'i, V'81'le.ta.t ..
". ..) ~ '~ S- d. oul~... .
~ 1 ~ .... , ~ l1f» ''/ 31 - dlterU, divers, i"alurit, diver.ltat••

t' ~. ' (.. ., J t.; (16) 1'1 - dU.,t\ (adj.II).


, ~. .
'" ).*>",;t;. - dtnaA, reoU.
'" J JI," f,..> ~ 't i. ) U,' ) lJ':' fel101~l '8ArbAtoare, BArba tor ire.

t,) 'H)' ,~ ~'IU; (3/) - afelloita, a irArbatori, a serba.


. ~

t.1 AJ ~l'- a1g111u, ,.taapill.


' ~, 4 ~,.. 6p~~ - uph~••
~ )~ t~ ., - f'P~ _apr..i •.
l' ~ r (l. nCH ) - India.

'\ :, F ~~., 21) ~ IndQnRl~.

, 3.
>- - cffJ'i-
? u .j . . . . . . . . . . '

~ . .? ~ 0 _ afb:ul formei de vol1jional.

ry'{' ~ t -' (1 () - whieky •


..; , "T ' ,
.,::t. J::. 3 - deaeupra. aus.
1 ~
ry'l. - '1 -' l~ - oheln~r.
~i&-~,*- s - p~nt.\~ oopao planta:t •
.. , .. ~'f.!
, ~ I) - .J'," to- Ueno •
) .t ~"' i ~ J: J1,~R /0- gara Ueno.
? i ~- '~t ~ 17 - a plan.t a, a s~J ' ,a ouiege(tlpogr.).

"-t-'-'
? 1')' 'JB - P89-te.

3, -
4* ,,\

" J. '-,,{.
') Q I"'.,' a vista.
, ,J , '
., ~ \",i'., ) ,t. ' - (pol.' ) ~a ~&.ba, a '·s.& ~ inter~$B. de! Ii 8:f1a! a J!§rtwi-
t?a prUej,ul) , "
) <. ;~ ,<. - a ,plu.~i~ ar~~~.~at, la s.uPra~a~! a ' fl , ~~~~;..
triraa,£o o'
., " . ' 4, . " ""
") \t ')'" ~~r 3 ~ - r~ep,'ie,
• - ; ' -
:\)irou
1
~e p.r i~fre •
\

; \")' it' ~ 8, n 3)- ~vits.t&J dis.:~, p,8;p;iy8.~ de.f.i\.~,A.J pr~


.... 7f . '- . as ~.ere ~ ~. ' '
? It i , ~ t>1.L: \ ·U <~ +t~ . ' "
, 'I ~ , '" . .
') \~ 1 ,'-<. ttl-
, .
2.~ - a~,
~,
l,l
a
.'~~
a, s~ ~u~e, ,1 a o.~val$ da
~~J ·a8\V'eJ8.' St\~. .
,
) ~
".J.... ;1"'!t
.
P ' :1
4', ,.~,
'Sf"/' l' -, a ~~ip,i~>&,
,,' ., ,,' ," .' ~,, .~.
,', , ', .
BI,d;~a.s;a:,a,.- ~ ,
.. .
'- .. , bP~., a ~iv~. .
) ~,,' < ~~, (~)J;;,g. , - a &,9 1II1~; a s~. d':fP~.1 a
a s.'e ol,'Alt,i na, a ~J..a! 'a f,i ~~~,t.•
f~o~~l .

? t..' 4 ('5) (~i) - vaq\.

-) l 11. ," 't ~ (J.J, J - Ii. pierde,a r-,A",me f~Jr. ~tl·


?L , - ~~ '"} (l) t,- ~~~,~ d,in ap.ate,l $I>.1n,ar~J tn~:e;

:) i
,..,
q- ;lj cL-l. .s - ImWre (.~U'!1h e-J.ab (0 B,ol~}l,e,
. ~~ 18, ~~,~l!i~~ p,liJn~i(();r,~i;e;t>e,$Abt,
~ 'W'~S:t:90)
) ~, - .fno,i,~, iSls.

14-
( 1ft) (LI) - ctnteo, oln:tare, ponle.

? t::}l' (,') - ~ £.l:-. Indolall, bAnuiall. '


., -h. i>~' , . . It ? - a Indoi de oeva, Ite a BUBpeota, a nu avea 1n-
ored.e re •
. :; ~ ' , ( S) , - luoruri oere ~in de propri'a oad, o&snio, proprlul
. - . ~.
• . -~'9Z!)
,"SI-JV '-In interiorul, In mijl0,QU1, printre, In ourll.u l,ott timp .

.' - petri.. , ;..rA, a'C·a a1. "

.... ~ . ., ~ ,~ J ( - In ~rsul •••


-'.,.
') ) +;. 6...6
. " ," - . Q.O.8IIIOS, UI1lverB.
J
; , ., ":tl..,
~
35" - a lovi, a bate" a bata oeaaul, atrage ou a ~rmA
de 1'00.

? ? <I,.,' I. )-ll,..\;\ (3 j)~ frwao:a, I!I!mmat.


I .

) ,:>'-; .$..1,.
., .,-'1
..
)'"
"I-::t
",1(
~..,
(2'f) 3<6 -

-
Js ) -
~ prO':L~,ta.,
a fiotografia. B filma, a oopia.

a face i 'n jeo" le • .

a rerl80t,,!,, .. :

:,-j1 ~\
,
'1 - attl,,d.e.pJl,a!IiB, a ati:lft;pt,u,i.
V;~,
pW1~"'~ alt 100, a mol1p,si, a trans.put;

? ? \ 'i ') (2'f).: .• • f~togiJ:'at'hL


? -3 '~ fiJt 3 " - .a :. proleo,ta, a. Usa umbrA, a s .e re.fleota.
-) ,'~ 1',3 -'s_ ........
~t;al ~;.
a tre,oe, a ~~~.rs,a, ' ase r·9.SP~nPl~ a
8;8;
a. f'i mol4Y.s.1tPl"1 a e;80,1',i 11.
:> )JI{ "'§
~ (1&). - VQ" r ,e odpie;,.t,
.
il1JltruplWl,tr~!
.
a. p'1tat~,
",~11 t;a tie.
\P'B.
' posi-

:, 't" '~, ~ 2- '~~~"


'?':' \), 1 ' 'j - ~rea.
:; ~ ~ .!.t ~) - 'O,B.1.
- ;.i
')
, t I
'
• <\..) - ,g.u;,s:t.o&J, ~t~t14' .,oro.o,o ,s.
• , •

.-) }.. V'l~ - j{} 1>~. 3 (1)1)- 'a, 8'!t nA,f,te; ' a f1 fat.a t.
';

- .!!JG - '

'>j t 1lt."3- ~ ; ?lt~- a ee MVte, a veni. pe lUlD'e, a sps'r ea, a re-zuha.

,>"* ~ ((ft.) IS-mare.


7 t,- At t~(31) - a ~&f'~ (pt. 'aft'i:ntate}J ada na§tere, a P'I'iO'i~ll~.
"
7 t,- 1.. t .. a ~, (pt." oall'enih a aduoa ';P8 lUlll81 -a da · naifte-r~ •
• .," ...l- , ' ,
") ~ ~ ~ J't-) - d.to's,putteoa a'SClUnst.-, o!AlI~tlJ98'8U.• '

-) £ f it t,'t,
.. --.t'
2' - de- de .1nvtd"ie.

? ~ 1G~' .( ~ }(3 3 ) - a vind,E!.


~, ,.

) 3 ~ /..) (/~J" gU~l08.

-) »t L" (,) -~.


• • -:t:
') Nt ~ ~~~ - a Be vbade, a fl vandabil.
-~,'. '; !,?: ....

., ,' '''j ~ -: ...t~ - ba'in'l, e-aoqlJ', bdn'e h de , dea8u;pra. ',

~ ~ "j: - - llvonuri. btrl.a.

-) -m ~ ~ 1h 3 -: a 1'1 plantat. ,

~ '" ~ ? ~ ~i!J1! if ~ - btr~, ag~ie ~ ~t't.


')- N t I.u- ~,
,~~,L
(2..)- e;amus., ~,$;.

=) ~ ~. :, - ~tR 1 '' ;'sWr't .

?Jv''C1?1>' I.)' ~~4; (~o) ... '~tt·1air.e, ~fJti)le S;~#.~ •.


~ J II, I" ,- m~J. ,e ,
~J~ (4) - .a~l'Oll. W'¥' ' ~~- ,
J" '

") FV '!.: ? (.., t" d'€

16,
~' ~ (o- pozA, 11uBtraiis~ tablou, desen; vias, castele in Spani ,

i\) .6'" e}t~ 1 - fUm.


?.. L) ~'/'f;\~ ~~.l~ 3 - oinematograf.
, +. - 1Jt:P
.t? If} ~ :- 1nflueniii.
')..; t. J '"'
.!!;~

~) ~\I - .l ~ (1).s - 11mbs :mglezA.

i t ) . l:, ; - Iff -a~1.entai1e, nutriiis.

~t /~ - 'da.
i."~ ..~ 3 ('f) 13 - garl •

o/\. 10 -'
. .."liP gara •••

~ ~ - (3 J) - lin hraftil Dlonreal!.


,
I ;l. "h {, ~ '9';' ( '7 ) - esoalator, soara rulan ta .

~ ii:.' - tl' 12'_ oreangl, ramurA, ramificaiie.

;
"'" , .. p
104, ',J'! i' :\"
_
~:,~ (11
lr.~\ ~i
)-
carte po,taU ilustratA.

ilt'~ ~'*' ~:( - carte llust.ratA.

:t. 1. \ ~ 'i. S - a s:tJlbiJ a tnflori.


'- ,"I /.:b- " '
?v ')(,) '4 maret, e'min_t, bravo!, pute'I"l'lic, terifiant.
, L)-
"

i,. ~ i1~' ~1~' (/6)- a alege, a s;eJ.eota, a vota.

l ~t It - Elena.
. L. ..'
I. "\ -11. 17- ll:(.t, a,~r.
,, . ,

'r9 - yen.
=<...1..,
- " i /..) ~ 1'"3 - ••• yeni •
., J <t." ~ .J....),~
~ rv V\ ) ~Q.f- / - cra1on.

z"A.- ? ~- tt...t.- modes.tie, timiditatel abiinere.


, ~ .J~.f­
1), o
dl'\ '- . - 10 - prefix onorifio.

. ~..tt, 'f -~\l-p.~.,t~~!~.numele


. -- _, _."': -: ":<_ t. v "
proprii masculine

1;, " ~ )5\"? f~ ~ ~) "i ,1:: ~\'. ~ I.L ~ j,) (2 'f) < J:. ;SX' ,;
~I (..) - (Ii) - MPot ( .~O:~i).
1,. ") L- L)(I!X IS ) I' - gustos.

1.,' (,..) ~,.6,,, t., ~I - ~. tt (,.l-) 3' < ft L. ... )


-hI " • . t..1 1:.. 1 3& -(pol.) torata de modestielt' v.

1;,\'\"1" - J'- A(po,l.) f~... g;8.!.r~aU, ate. a v. afi,a pleca, .

~, I,. ) "t" <f., II;! I,) 3' -


vetl.i , pers. a 11:-_, a III-a. . _.
(pol") fA rags'a, veni~i. pieca~iI

;h. I.) t" I;. ~ It) CH 1 - (pol.) f<n'lllll de illlPsratlv.

i - tI "t" (~ tj. ~ 00 - (pol.) afi,a ple.o a, a VGl)i.

i . . 1..) mit) ~. ~ c,> (203 J ..: !!Aroato'rire'J felioitare.

it.? -- 8 goni, ,a
t,. )
"1;1~ -t ") f a·*i ~"I -
lung8J 8 alungat a UralS.

oaniera de oasp e t 1 , de prll'11i~e. '


"h •.?J,<-t!, 1{- .~~~t~n~~J.e~ftH£~1°~~~l~lCO-
. .

~,~ "\' l-; ~* ,S - ~r'0IJli8. & AHrios, ~oideritul.


1-, ) j:, -) - j'~." - utiliur-e -pracUoa, toloaire. '

"j., Z ~. \t~ ~ ~- (2,(»):" 8 tel'lIill4.

1:,. 'h" H 99 L) (lG) J~ - mult, tnoantlt~i'e l'IIar~; freevent.


1-, "J... ;6~' t: - ""- ~ (12) - H~ura (format, oalibru-) ma-re.

1.. 7" ~' t) *-. .~ t.) S'- m.are (adj I).


t: ~, "! 1;. -t ~ 1,i - .IR.,Bre (ad.j II).

1-" ;i;1 -:! -p\ - *- fi. (2, ~ ) - O,sa.ka.


1., d)\ it""';; *- t,~ ~ - lIIulta IUme.

i .. ~' I ,: 1 1 - motooiolet8..
'hI 1\. f It - ~?~ - publio, deschis; otloid, formal.

18.
.,
,, ' ~\ t. ::l lv ~,-ti;:\.(. /1 - (pol.) mama ( a altora S :' U f . de adresDre

j, ' f,' ~ L~ 1;, ~ l ') 1- (amabilHate, dar) in scnmb.

1i IS' If' ~ ~ i' p , 26 - mu1~umitA, datorita (ouiva, tl, turqr


1ucruri10r care au conourat),din fericire .

~I "h' ii'\·~ ~ -( If~~:'(? 1,,;6\Ij"~ ~ l" 7b~(, .(~ y- Mu1turesc,bi n ' !

i, "/l' 11" 1:", 3~- mu1~~mitA,datoritA (cuiva,oeva).


~ .. JS'' 'L 1;\~; (13) 1& - dulciuri, bomboane, prajituri.

1;, ~\ L.\) - caragbios, comic, &rnuzant; chldat de neinte1es; dUOoEIJ


. nepotrivi t, n-&p-ermis.
~\ , /l')}}." ~ ,4;- 1$- bani.

3i\"~ t M 'J 1 (to) <i? ~ ~


1;\ ~-'-I;. l ) ~. ~ 7i l) (~) < M~ ~
, 1)1 ~ fl ~~ 1-y 6 <~ ~ ~
t\ . ~ ~ <. . 1\,~ ~
(3.t) - oasp.ete, musafirl vizstor, client,
..J... -+J,a OiaBt, spe'Otator, pa.S~e,r.
t, . ~ ~,~"j 1 ~\\t 1'~ (30)- (polo)

1;, ~., ~ ~ ~ ~ 6 - a ze scula ;

ii, ~ - 0 sut,a de milioane.

~ (3 (.) -
"* partea inter.na, c,e a mai ind'epartatA, fund , adincj
ultiJn.a pO,8i bHitd-e:.
i, '<- ~ ( f2. - a I>une, a SJi.e .za; a 1asa; a fundal a pastra, a Foe ;

( ... , 't ) ~,< . 30- a faaa oeva din vr:eme, a aves. grij,a sA._

i~< ~ ,. ~~ - (pol.) Q.<>.amn,a, sotie.

~~ <. :! I . . . ~ ':! Iv (11) 3(- (p,oJ..) doallUJ. a, soFe.

1;\ . . , " 7":." "j' t) J' - (pol.) va reg B.a••• (forma de pol. a v.)

ct.\ <. ~ t iii ~ ~ t~7) - (tram:) a B.!!>ina, a intirzia.

~,< Y)" ~ '> 8 - :p,ac.Jaet; wo;p,rea, c.ondu,c8J.'ea cui va Is. pI eGllr,e .

1" < ~ Il'" 4." It. ~ {k. ~-okl.lriga,na, sorierea s.uxiliar:e. Q,e pe
Itng?cl i ,d ,epgr,am.e. (te.m in.a tii etc.).
-A, <. ., -t Q)' ~~ IJ ,t!v ~. - da;r, c,adou.

J ~.
_ 3i()"C -

.. l"
1.'<~ 1.:!.~ 8 - a tr'1m,ite, a ,~pe'dl:a~ a ctlndu'C1e', Iltr-Q'o~.i, .
& pe:tr,ece (timplll), a sorie· (t'erlD'ina'~~l n ·s )'au 0-

~, ~ f ~'~ ~ 3'
ku1:'igia'na. . . '
- a dare'! t . a cd'eri, 8 o'o nfer,i, a aO'o rda, a
re'oo"l'IIpenie'a. .
i <. ~ \,.. ~.. l§. ttL ~
I