Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA NR.

1
TEMATICA DE CONTROL
SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

A. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Nr.
Amenda
Crt
Text Cerinta impusa de Sanctionabila de contravenţional
a in valoare de
1 Realizarea masurilor dispuse cu prilejul vizitelor de control si al L 319/2006, L 319/2006
3.000-10.000
cercetarii evenimentelor; Art. 13, lit. n) Art. 39, alin.(3)
2. Existenţa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al L 319/2006, L 319/2006
5.000 – 10.000
securităţii şi sănătăţii în muncă; Art. 13, lit. c) Art. 39, alin (2)
3. Desemnarea de catre angajator a unuia sau a mai multor lucrători
L 319/2006 L 319/2006
pentru a se ocupa de activităţile de protecţie si de activităţile de 3.500 – 7.000
Art. 8, alin (1) Art. 39, alin (5)
prevenire a riscurilor profesionale din întreprinderi şi/sau unitate;
4. Verificarea faptului ca lucrătorii desemnaţi au capacitatea L 319/2006 L 319/2006
3.000 – 6.000
necesară şi dispun de mijloacele adecvate; Art. 9, alin (1), lit. a) Art. 39, alin (6)
5. Realizarea si detinerea de către angajator a evaluării riscurilor
L 319/2006 L 319/ 2006
pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv pentru acele 4.000-8.000
Art. 12, alin (1), lit. a) Art. 39, alin(4)
grupuri sensibile la riscuri specifice;
Întocmirea de către angajator a planului de prevenire şi protecţie
6 L 319/2006 L 319/2006
compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta 5.000-10.000
Art. 13, lit. b) Art. 39, alin 4)
natura, bazat pe evaluarea riscurilor;
7 L 319/2006
L 319/2006
Acordarea de catre angajator a materialelor igienico-sanitare; Art. 39, alin 6), lit. 3.000-6.000
Art. 15
b
8. L 319/2006
L 319/2006
Asigurarea de către angajator a echipamentului individual de Art. 13, lit. (r)
Art. 39, alin(2) 5.000 -10.000
protecţie (din materiale care nu produc descarcari electrostatice);. HG 1058/2006,
pct. 2.3, anexa 2 A
9 Asigurarea functionarii permanente si corecte a sistemelor si
dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control,
L 319/2006 L 319/2006
precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a 4.000 – 8.000
Art. 13, lit. l Art. 39, alin(4)
substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor
tehnologice;
10 Asigurarea de catre angajator a unei instruiri adecvate in domeniul L 319/2006 L 319/2006
4.000 – 8.000
ssm; Art. 20 Art. 39, alin(4)
11. Întocmirea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau
L 319/2006, L 319/2006
aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă; 4.000 – 8.000
Art. 13, lit. e) Art. 39, alin (4)
12. Verificarea înfiinţării şi funcţionarii Comitetului de Securitate şi L 319/2006 L 319/2006
Sănătate în Muncă (CSSM) în unităţile controlate; Art. 19 Art. 39, alin (7)
2500– 5000
HG 1425/2006
Art. 57, alin (1)

B.PREGĂTIREA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI

13 Asigurarea si controlul cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii


L319/2006 L 319/2006
a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si 4000-8000
Art. 13, lit. f) Art. 39, alin. 4
a prevederilor legale in domeniul ssm;
L 319/2006, Art. 20
Efectuarea instruirii salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii
14. HG 1425/2006 Art. 77 L 319/2006
în muncă, cu precadere o instruire cu privire la protectia impotriva 4.000-8.000
HG 1058/2006, Art. 39, alin (4)
exploziilor;
pct. 1.1, anexa 2 A

C. SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A SALARIAŢILOR

15. Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical şi după


caz a testării psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care L 319/2006 L 319/2006
4.000 – 8.000
urmează să o execute; asigurarea controlului medical periodic si, Art. 13, lit. j Art. 39, lin (4)
dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;

D. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

16. Verificarea legăturii la instalaţia de punere la pământ pentru L 319/2006


L 319/2006
echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea Art. 39, alin 9, lit. f
Art. 39, alin 9, lit. f 5.000-10.000
diferitelor operaţii – existenţa buletinelor de măsurători; HG 1146/2006
Anexa 1 -Pct. 3.3.32
L 319/2006
17 Executarea lucrărilor electrice se execută numai cu personal Art. 13, lit. i L 319/2006
4.000-8.000
calificat în meseria de electrician, autorizat şi instruit; HG 1146/2006 Art. 39, alin (4), lit. i)
Anexa 1 – Pct. 3.3.23

E. PROTECŢIA IMPOTRIVA RISCULUI LA EXPLOZIE

Realizarea de catre angajator a semnalizarii de securitate pentru L 319/2006


18. locurile unde pot apărea atmosfere explozive, in conformitate cu Art. 39, alin (9), lit. k) L 319/2006
5.000-10.000
anexa nr. 3 la HG nr. 1058/2006; HG 1058/2006, Art. 39, alin (9), lit. k)
Art. 9(3)
19. Asigurarea si intretinerea corespunzatoare a iesirilor de siguranta in L 319/2006
caz de pericol; Art. 39, alin (9), lit. n) L 319/2006
5.000-10.000
HG 1058/2006, Art. 39, alin (9), lit. n)
Anexa 2A, pct.2.7
20. Utilizarea sistemului de permise de lucru pentru activităţile ce pot L 319/2006
interacţiona cu atmosferele explozive, fiind probabila producerea Art. 39, alin (9), lit. e)
L 319/2006
exploziilor (permisele de lucru cu foc); HG 1058/2006, 5.000-10.000
Art. 39, alin (9), lit. e)
Anexa 2A, pct.2.7

21. Asigurarea elaborarii si actualizarii documentului privind protectia L 319/2006


impotriva exploziilor; Art. 13, lit. a) L 319/2006
4.000-8.000
HG 1058/2006, Art. 39, alin.(4)
Art. 10
22 Verificarea interdictiei de suprapunere a zonelor Ex aferente L 319/2006
punctelor de desfacere de butelii, cu cele ale instalatiei monobloc Art. 39, alin (9), lit. a)
tip skid si respectiv cu cele ale benzinariei (guri de vizitare, de Indicativ NP-037/99 L 319/2006
5.000-10.000
alimentare, de aerisire, pompe de distributie, separatoare pentru Pct. 3.8 Art. 39, alin (9), lit. a)
hidrocarburi); NP 018/97
Pct. 2.3.9
23 Verificarea terenului pe care se amplaseaza o instalatie monobloc L 319/2006
tip skid astfel incat acesta sa fie eliberat de vegetatie inalta, pentru Art. 39, alin (9), lit. a) L 319/2006
5.000-10.000
a permite o ventilatie naturala a amplasamentului, evitandu-se Indicativ NP-037/99 Art. 39, alin (9), lit. a)
astfel acumularile de gaz; Pct. 5.9
Autorizatia de functionare ISCIR in cazul instalatie monobloc tip L 319/2006
skid; Art. 39, alin (9), lit. c) L 319/2006
24 5.000-10.000
Indicativ NP-037/99 Art. 39, alin (9), lit. c)
Pct. 6.1
Verificarea ISCIR o data pe an a supapei de siguranta a instalatie L 319/2006 L 319/2006
25 5.000-10.000
monobloc tip skid; Art. 39- alin (9), lit. m) Art. 39- alin (9), lit.
Indicativ NP-037/99 m)
Pct. 6.9
Verificarea metrologica a AMC din dotarea instalatie monobloc tip L 319/2006
L 319/2006
skid (manometre, termometre, indicatoare de nivel); Art. 39, alin (9), lit. m)
26 Art. 39, alin (9), lit. 5.000-10.000
Indicativ NP-037/99
m)
Pct. 6.9
Autorizarea ISCIR a operatorilor-distribuitori (in cazul instalatie L 319/2006
monobloc tip skid); Art. 13 – lit. i L 319/ 2006
27 4.000-8.000
ISCIR-PT C 3, anexa N, Art. 39, alin(4)
pct. N.1.
Verificarea respectarii urmatoarelor conditii, in ceea ce priveste
recipientele-butelie din statie:
-Existenta sigiliului statiei de imbuteliere; L 319/2006
-Capacul de protectie montat si operabil; Art. 39, alin (9), lit. l) L 319/2006
28 5.000-10.000
-Existenta piulitei infundate; NP 018/97 Art. 39, alin (9), lit. l)
-Valabilitatea termenului de verificare periodica ISCIR; Pct 3.1.6
-Prezinta urmelor de striviri, deformari, grad ridicat de uzura a
peretilor (rugina);
Verificarea stocarii recipientelor butelii, in vederea desfacerii, L 319/2006
numai in rastele metalice acoperite, inchise lateral, fixate Art. 39, alin (9), lit. i) L 319/2006
29 5.000-10.000
impotriva rasturnarii; NP 018/97 Art. 39, alin (9), lit. i)
Pct 2.3.1,2.4.6, 2.4.7
Verificarea legarii la pamant a rastelelor/structurilor metalice ale L 319/2006
depozitelor de recpiente butelii (rezistenta de punere la pamant Art. 39, alin (9), lit. f)NP L 319/2006
30 5.000-10.000
trebuie sa fie sub 5 ohm); 018/97 Art. 39, alin (9), lit. f)
Pct 2.4.10
Verificarea interdictiei de depozitare de materiale combustibile sau L 319/2006
L 319/2006
31 incombustibile pe o distanta de 3 m in jurul depozitelor de Art. 39, alin (9), lit. i) 5.000-10.000
Art. 39, alin (9), lit. i)
recipiente butelii; NP 018/97
Pct 2.3.8

Stivuirea recipientelor butelie, in cazul depozitelor, in pozitie L 319/2006


verticala, cu robinetul in sus, pe maxim 2 randuri suprapuse cele Art. 39, alin (9), lit. i) L 319/2006
32 5.000-10.000
pline si pe cel mult trei randuri cele goale; NP 018/97 Art. 39, alin (9), lit. i)
pct. 2.3.2
Permiterea circulatiei normale a aerului in depozitele de recipiente L 319/2006
butelie, prevederea suprafetei de contact ale usii cu tocul acesteia, Art. 39, alin (9), lit. i) L 319/2006
33 5.000-10.000
prin intermediul materialelor care nu produc scanteie; NP 018/97 Art. 39, alin (9), lit. i)
pct. 2.4.3, 2.4.4
Captusirea platformelor din beton ale depozitelor de recipiente L 319/2006
butelie cu strat exterior antiscanteie; Art. 13, lit. a) L 319/2006
34 4.000-8.000
NP 018 Art. 39, alin.(4)
pct. 2.4.2
Verificarea existentei certificatului de examinare „in situ”. L 319/2006
L 319/2006
Art. 39, alin (9), lit. m)
35 Art. 39, alin (9), lit. 5.000-10.000
Ordin nr. 392 din 2 mai 2007
m)
Art. 6

Indicatie: Pct. 22- Distantele de siguranta intre instalatia monobloc tip Skid si celelalte elemente componente ale unei benzinarii, astfel incat sa nu
realizeze intersectarea zonelor Ex:
 Separatoare de grasimi, camine de canalizare-10m;
 Rezervoare subterane de carburanti(benzine, motorine)-10m;
 Pompe de distributie carburanti (benzina, motorina)-15m;
 Punct desfacere butelii-10-15m;
 Guri de aerisire -10m.

S-ar putea să vă placă și