Sunteți pe pagina 1din 239

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

Licenţă - Facultatea de Inginerie

Universitatea de Nord din Baia Mare

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

             

Boja Alina

   

Triff Zorica Aurica

Lu

PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI, TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMULUI) - C

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului) - S

 

A59

 

S45

Ma

                       
             

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Boja Alina

Mi

DIDACTICA SPECIALITĂŢII TEHNICE - C

P3

Didactica specialităţii tehnice - S

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - C

S67

Boja Alina

   

P3

Managementul clasei de elevi - S

S67

Jo

                       

Vi

                       
 

Lauran Monica

                 

Practică pedagogică II - Pr

 

Teren

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

I ICALL gr. I sgr. I (Calculatoare)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Gâta Marieta

 

1

 

2

3

 

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

Lu

Oniga Ştefan Vasile

ELECTRONICĂ DIGITALĂ / CIRCUITE INTEGRATE DIGITALE II - C

A2

Taşcu-Stavre Ioana

MATEMATICI SPECIALE - C

A4

Pop Eleonora

ELECTROTEHNICĂ

BAZELE ELECTROTEHNICII 1 TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE I ELECTROTEHNICĂ I - C

A4

Boja Alina

PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI, TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMULUI) - C

A59

   

Triff Zorica Aurica

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului) - S

S45

     

Cuceu Marinică Dorel

 

Pop Eleonora

           

Taşcu-Stavre Ioana

ANALIZĂ MATEMATICĂ II / ECUAŢII DIFERENŢIALE - C

 

Educaţie fizică şi sport II - S

Electrotehnică - L

 

Ma

Sala de sport - Victor Babeş

 

L23/2

A4

   
 

Dăscălescu Anamaria Aurelia

 

Lauran Monica

Lauran Monica

   

Lung Claudiu-Ionel

 
 

Electronică digitală - L

 

Mi

GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR - C

Analiză matematică II -

Matematici speciale I -

 

L13

S

 

S

 
   

A3

 

L7/1

 

L7/1

 

Cola Cristian Vasile

     

Dăscălescu Anamaria Aurelia

             

Jo

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II - L

Grafică asistată de calculator - L

 

S3

L12

 

Todea Luminiţa

Cosma Ovidiu

Gâta Marieta

             

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE II - C

Consiliere

Vi

Limba engleză II - S

   

S3

 
   

A1

 

A4

                         

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

I ICALL gr. I sgr. II (Calculatoare)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Gâta Marieta

 

1

 

2

3

 

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

Lu

Oniga Ştefan Vasile

ELECTRONICĂ DIGITALĂ / CIRCUITE INTEGRATE DIGITALE II - C

A2

Taşcu-Stavre Ioana

MATEMATICI SPECIALE - C

A4

Pop Eleonora

ELECTROTEHNICĂ /

BAZELE ELECTROTEHNICII 1 / TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE I / ELECTROTEHNICĂ I - C

A4

Boja Alina

PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI, TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMULUI) - C

A59

   

Triff Zorica Aurica

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului) - S

S45

     

Cuceu Marinică Dorel

                 

Ma

Taşcu-Stavre Ioana

ANALIZĂ MATEMATICĂ II ECUAŢII DIFERENŢIALE - C

A4

Educaţie fizică şi sport II - S

Sala de sport - Victor Babeş

 
 

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Lauran Monica

Lauran Monica

     

Mi

GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR - C

Analiză matematică II -

Matematici speciale I - S

S

Lung Claudiu-Ionel

 
     

Electronică digitală - L

 
 

A3

 

L7/1

 

L7/1

 

L13

 

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Cola Cristian Vasile

 

Pop Eleonora

           

Jo

Grafică asistată de calculator - L

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II - L

Electrotehnică - L

P1

 
   

L12

 

S3

 

Todea Luminiţa

Cosma Ovidiu

Gâta Marieta

             

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE II - C

Consiliere

Vi

Limba engleză II - S

 

S3

 
   

A1

 

A4

                       

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

I ICALL gr. II (Calculatoare)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Gâta Marieta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8:00 - 8:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8:00 - 8:50
9:00 - 9:50
10:00 - 10:50
11:10 - 12:00
12:10 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
17:10 - 18:00
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00
Oniga Ştefan Vasile
Taşcu-Stavre Ioana
Pop Eleonora
Triff Zorica Aurica
ELECTROTEHNICĂ
Lu
ELECTRONICĂ
DIGITALĂ / CIRCUITE
INTEGRATE
DIGITALE II - C
MATEMATICI
SPECIALE - C
BAZELE
ELECTROTEHNICII 1
TEORIA CIRCUITELOR
ELECTRICE I
ELECTROTEHNICĂ I - C
Pedagogie I
(Fundamentele
pedagogiei, Teoria şi
metodologia
curriculumului) - S
A2
A4
A4
S45
Cuceu Marinică Dorel
Lung Claudiu-Ionel
Taşcu-Stavre Ioana
Todea Luminiţa
Educaţie fizică şi sport
ANALIZĂ
MATEMATICĂ II
ECUAŢII
DIFERENŢIALE - C
Electronică digitală - L
II
- S
Ma
Sala de sport - Victor Babeş
L13
Limba engleză II - S
Pop Eleonora
Electrotehnică - L
A4
A1
L23/2
Dăscălescu Anamaria Aurelia
Cola Cristian Vasile
Boja Alina
Programarea
Mi
GRAFICĂ ASISTATĂ
DE CALCULATOR - C
calculatoarelor şi
limbaje de programare
II
- L
PEDAGOGIE I
(FUNDAMENTELE
PEDAGOGIEI, TEORIA
ŞI METODOLOGIA
CURRICULUMULUI) - C
A3
S3
S67
Lauran Monica
Dăscălescu Anamaria Aurelia
Jo
Matematici speciale I -
Grafică asistată de
S
calculator - L
L8/2
L12
Gâta Marieta
Lauran Monica
Cosma Ovidiu
Consiliere
Vi
Analiză matematică II -
PROGRAMAREA
CALCULATOARELOR
S3
S
ŞI LIMBAJE DE
PROGRAMARE II - C
L7/1
A4

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

II ICALL gr. I sgr. I (Calculatoare)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Matei Oliviu Dorin

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

 

Proiectarea aplicaţiilor orientate pe obiecte -

Cola Cristian Vasile

Cola Cristian Vasile

Barz Cristian Petru

   

Petrovan Adrian

Petrovan Adrian

Lu

 

L

S3

Baze de date - L

Teoria sistemelor - L

 

PROIECTAREA ALGORITMILOR - C

Sisteme de operare - L

 
   

S1

 

L26/1

 

A2

 

S2

Ma

           

Matei Oliviu Dorin / Petrovan Adrian

SISTEME DE OPERARE - C

Petrovan Adrian / Avram Anca

Proiectarea algoritmilor - S

   

Proiectarea aplicaţiilor

Pap Iuliu Alexandru

 

orientate pe obiecte -

   

S

S1

 

A2

 

S2

       

Barz Cristian Petru

TEORIA SISTEMELOR

TEORIA REGLĂRII AUTOMATE / TEORIA SISTEMELOR ŞI REGLAJ AUTOMAT / ELEMENTE DE REGLARE ŞI CONTROL - C

A3

Sabou Sebastian Petru

 

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Dăscălescu Anamaria Aurelia

   

Mi

Programare în limbaj de asamblare - L

DIDACTICA SPECIALITĂŢII TEHNICE - C

Didactica specialităţii tehnice - S

 

S1

 

P3

 

P3

 

Sabo Cosmin Nicolae

 

Todea Luminiţa

LIMBA ENGLEZĂ IV (REDACTARE DOCUMENTE TEHNICE) / LIMBI MODERNE IV - C

A2

Petrovan Adrian

           

Jo

BAZE DE DATE - C

Proiectarea algoritmilor - L

 
 

A2

S2

     

Matei Oliviu Dorin

Consiliere

Zelina Ioana Otilia

PROGRAMARE ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL - C

A3

Cosma Ovidiu

PROIECTAREA

APLICAŢIILOR ORIENTATE PE OBIECTE PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE II - C

             

Vi

S2

   

A4

                         

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

II ICALL gr. I sgr. II (Calculatoare)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Matei Oliviu Dorin

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

     

Barz Cristian Petru

Cola Cristian Vasile

   

Petrovan Adrian

   

Lu

Teoria sistemelor - L

Baze de date - L

 

PROIECTAREA ALGORITMILOR - C

 

L26/1

S1

 

A2

         

Proiectarea aplicaţiilor orientate pe obiecte -

Cola Cristian Vasile

Matei Oliviu Dorin / Petrovan Adrian

Petrovan Adrian / Avram Anca

   

Ma

 

L

S3

SISTEME DE OPERARE - C

Proiectarea algoritmilor - S

Proiectarea aplicaţiilor

Pap Iuliu Alexandru

 

orientate pe obiecte -

     

S

S1

 

A2

 

S2

 

Petrovan Adrian

Barz Cristian Petru

TEORIA SISTEMELOR /

TEORIA REGLĂRII AUTOMATE / TEORIA SISTEMELOR ŞI REGLAJ AUTOMAT / ELEMENTE DE REGLARE ŞI CONTROL - C

A3

Petrovan Adrian

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Dăscălescu Anamaria Aurelia

   

Mi

Sisteme de operare - L

Proiectarea algoritmilor - L

 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII TEHNICE - C

Didactica specialităţii tehnice - S

 

S2

S2

 

P3

 

P3

 

Sabo Cosmin Nicolae

Todea Luminiţa

LIMBA ENGLEZĂ IV (REDACTARE DOCUMENTE TEHNICE) / LIMBI MODERNE IV - C

A2

Sabou Sebastian Petru

             

Jo

BAZE DE DATE - C

Programare în limbaj de asamblare - L

 

A2

S3

   

Matei Oliviu Dorin

Consiliere

PROGRAMARE ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE / ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL - C

Zelina Ioana Otilia

A3

Cosma Ovidiu

PROIECTAREA

APLICAŢIILOR ORIENTATE PE OBIECTE PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE II - C

             

Vi

S2

 

A4

                       

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

II ICALL gr. II (Calculatoare)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Matei Oliviu Dorin

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

                 

Petrovan Adrian

Sabou Sebastian Petru

Lu

PROIECTAREA ALGORITMILOR - C

Programare în limbaj de asamblare - L

 

A2

 

S1

         

Avram Anca / Petrovan Adrian

 

Matei Oliviu Dorin / Petrovan Adrian

Proiectarea aplicaţiilor

Pap Iuliu Alexandru

Petrovan Adrian / Avram Anca

 

orientate pe obiecte -

Ma

Proiectarea algoritmilor - L

 

SISTEME DE OPERARE - C

 

L

S1

Proiectarea algoritmilor - S

Proiectarea aplicaţiilor

Pap Iuliu Alexandru

     

orientate pe obiecte -

 
 

S2

 

A2

S

S1

 

S2

 

Pap Iuliu Alexandru

Barz Cristian Petru

TEORIA SISTEMELOR

TEORIA REGLĂRII AUTOMATE / TEORIA SISTEMELOR ŞI REGLAJ AUTOMAT / ELEMENTE DE REGLARE ŞI CONTROL - C

A3

   

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Dăscălescu Anamaria Aurelia

   

Mi

Baze de date - L

DIDACTICA SPECIALITĂŢII TEHNICE - C

Didactica specialităţii tehnice - S

 

S3

 

P3

 

P3

 

Sabo Cosmin Nicolae

Todea Luminiţa

LIMBA ENGLEZĂ IV (REDACTARE DOCUMENTE TEHNICE) / LIMBI MODERNE IV - C

A2

Barz Cristian Petru

Avram Anca / Petrovan Adrian

       

Jo

BAZE DE DATE - C

Teoria sistemelor - L

Sisteme de operare - L

 

A2

 

L23/2

 

S2

   

Matei Oliviu Dorin

Consiliere

PROGRAMARE ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE / ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL - C

Zelina Ioana Otilia

A3

Cosma Ovidiu

PROIECTAREA

APLICAŢIILOR ORIENTATE PE OBIECTE PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE II - C

             

Vi

S2

 

A4

                       

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

III ICALL sgr. I (Calculatoare)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Costea Cristinel Eduard

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

             

Costea Cristinel Eduard

 

Gâta Marieta

   

Lu

Tehnologii Internet - L

Tehnici de programare fundamentale - L

 

S3

 

S2

             

Sabou Sebastian Petru

 

Costea Cristinel Eduard

 

Ma

Proiectare cu microprocesoare - P

S2

TEHNOLOGII INTERNET - C

 

Costea Cristinel Eduard

   

Tehnologii Internet - P

 

S3

 

S3

     

Petrovan Adrian

TEHNICI DE PROGRAMARE FUNDAMENTALE - C

S2

Matei Oliviu Dorin

Matei Oliviu Dorin

   

Boja Alina

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - C

Mi

SISTEME INTELIGENTE - C

Sisteme inteligente - L

 

S67

Boja Alina

   

A3

 

S3

Managementul clasei de elevi - S

S67

             

Gâta Marieta

Gâta Marieta

Gâta Marieta

Jo

PROIECTARE SOFTWARE - C

 

PARADIGME DE PROGRAMARE - C

Paradigme de programare - L

S1

 

S1

 

S1

 

Gâta Marieta

Sabou Sebastian Petru

 

Lupu Eugen

       

Proiectare cu microprocesoare - L

PROIECTARE CU MICROPROCESOARE SISTEME CU MICROPROCESOARE - C

 

Vi

Proiectare software - L

S1

 

A2

Gâta Marieta

Costea Cristinel

 
   

Proiectare software - P

Eduard

Consiliere

 

S3

 

S3

S3

 

Lauran Monica

                 

Practică pedagogică II - Pr

 

Teren

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

III ICALL sgr. II (Calculatoare)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Costea Cristinel Eduard

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

             

Gâta Marieta

Costea Cristinel Eduard

Gâta Marieta

Lu

Proiectare software - L

Tehnologii Internet - L

Tehnici de programare fundamentale - L

 

S2

 

S3

 

S3

               

Costea Cristinel Eduard

Costea Cristinel Eduard

 

Tehnologii Internet - P

Ma

TEHNOLOGII INTERNET - C

S3

 

S3

Sabou Sebastian Petru

Proiectare cu microprocesoare - P

S2

Sabou Sebastian Petru

Proiectare cu microprocesoare - L

L13

 

Gâta Marieta

Petrovan Adrian

TEHNICI DE PROGRAMARE FUNDAMENTALE - C

S2

Matei Oliviu Dorin

   

Avram Anca

Boja Alina

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - C

Mi

Paradigme de programare - L

 

SISTEME INTELIGENTE - C

Sisteme inteligente - L

 

S67

Boja Alina

   

S1

 

A3

 

S1

Managementul clasei de elevi - S

S67

             

Gâta Marieta

Gâta Marieta

   

Jo

PROIECTARE SOFTWARE - C

 

PARADIGME DE PROGRAMARE - C

S1

 

S1

     

Gâta Marieta

Proiectare software - P

Lupu Eugen

PROIECTARE CU MICROPROCESOARE SISTEME CU MICROPROCESOARE - C

         

Vi

 

S3

 

A2

 

Costea Cristinel

 
 

Eduard

Consiliere

S3

 

Lauran Monica

                 

Practică pedagogică II - Pr

 

Teren

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

IV ICALL sgr. I (Calculatoare)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Petrovan Adrian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8:00 - 8:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8:00 - 8:50
9:00 - 9:50
10:00 - 10:50
11:10 - 12:00
12:10 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
17:10 - 18:00
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00
Petrovan Adrian
Petrovan Adrian
PROIECTAREA
Lu
BAZELOR DE DATE -
Securitatea reţelelor
de calculatoare - L
C
S2
S2
Oniga Ştefan Vasile
Petrovan Adrian
Oniga Ştefan Vasile
Ma
Sisteme informatice -
SISTEME
Sisteme integrate - L
L
INTEGRATE - C
L13
S2
L13
Petrovan Adrian
Petrovan Adrian / Matei Oliviu Dorin
Mi
SECURITATEA
REŢELELOR DE
CALCULATOARE - C
METODOLOGIA
ÎNTOCMIRII
PROIECTELOR - C
S2
S3
Petrovan Adrian
Cola Cristian Vasile
Jo
SISTEME
INFORMATICE - C
Proiectarea bazelor de
date - L
S2
S1
Vi
Petrovan Adrian
Activitatea de cercetare-proiectare pentru
elaborarea lucrării de diplomă - P
S2

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

IV ICALL sgr. II (Calculatoare)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Petrovan Adrian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8:00 - 8:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8:00 - 8:50
9:00 - 9:50
10:00 - 10:50
11:10 - 12:00
12:10 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
17:10 - 18:00
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00
Petrovan Adrian
Petrovan Adrian
PROIECTAREA
Lu
Securitatea reţelelor
de calculatoare - L
BAZELOR DE DATE -
C
S2
S2
Cola Cristian Vasile
Oniga Ştefan Vasile
Oniga Ştefan Vasile
Ma
Proiectarea bazelor de
date - L
SISTEME
INTEGRATE - C
Sisteme integrate - L
S3
L13
L13
Petrovan Adrian
Petrovan Adrian / Matei Oliviu Dorin
Mi
SECURITATEA
REŢELELOR DE
CALCULATOARE - C
METODOLOGIA
ÎNTOCMIRII
PROIECTELOR - C
S2
S3
Petrovan Adrian
Petrovan Adrian
Jo
Sisteme informatice -
SISTEME
L
INFORMATICE - C
S2
S2
Vi
Petrovan Adrian
Activitatea de cercetare-proiectare pentru
elaborarea lucrării de diplomă - P
S2

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

I IELAL sgr.I (Electronică aplicată)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Buchman Atilla

 

1

 

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

Lu

Buchman Atilla

DISPOZITIVE ELECTRONICE - C

Taşcu-Stavre Ioana

MATEMATICI SPECIALE - C

Pop Eleonora

ELECTROTEHNICĂ

BAZELE ELECTROTEHNICII 1 TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE I ELECTROTEHNICĂ I - C

A4

       

Triff Zorica Aurica

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului) - S

S45

Buchman Atilla

   

A1

 

A4

Consiliere

L26/2

 

Taşcu-Stavre Ioana

 

Pap Iuliu Alexandru

 

Orha Ioan

           

Ma

ANALIZĂ MATEMATICĂ II ECUAŢII DIFERENŢIALE - C

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II - L

Dispozitive electronice - L

 

A4

 

S1

 

L26/2

 

Todoran Daniela

Todea Luminiţa

Cuceu Aurica Doina

Educaţie fizică şi sport II - S

   

Boja Alina

PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI, TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMULUI) - C

   

Mi

FIZICĂ SUPERIOARĂ - C

Limbi moderne II - S

 

Sala de sport

Todoran Daniela

     

Fizică superioară - S

 
 

A1

 

E4

A1

 

S67

 

Kovacs Gabriella

Kovacs Gabriella

               

Jo

Matematici speciale -

S

Ecuaţii diferenţiale - S

   

L19/2

 

L19/2

     

Cosma Ovidiu

Pop Eleonora

           

Vi

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE II - C

Bazele electrotehnicii 1 - Teoria circuitelor electrice - S

 

A4

 

L19/2

                         

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

I IELAL sgr.II (Electronică aplicată)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Buchman Atilla

 

1

 

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

Lu

Buchman Atilla

DISPOZITIVE ELECTRONICE - C

Taşcu-Stavre Ioana

MATEMATICI SPECIALE - C

Pop Eleonora

ELECTROTEHNICĂ

BAZELE ELECTROTEHNICII 1 TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE I ELECTROTEHNICĂ I - C

A4

       

Triff Zorica Aurica

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului) - S

S45

Buchman Atilla

   

A1

 

A4

Consiliere

L26/2

 

Taşcu-Stavre Ioana

 

Orha Ioan

               

Ma

ANALIZĂ MATEMATICĂ II ECUAŢII DIFERENŢIALE - C

Dispozitive electronice - L

 

A4

 

L26/2

 

Todoran Daniela

Todea Luminiţa

Cuceu Aurica Doina

Educaţie fizică şi sport II - S

   

Boja Alina

PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI, TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMULUI) - C

   

Mi

FIZICĂ SUPERIOARĂ - C

Limbi moderne II - S

 

Sala de sport

Todoran Daniela

     

Fizică superioară - S

 
 

A1

 

E4

A1

 

S67

 

Kovacs Gabriella

Kovacs Gabriella

               

Jo

Matematici speciale -

S

Ecuaţii diferenţiale - S

   

L19/2

 

L19/2

 

Pap Iuliu Alexandru

 

Cosma Ovidiu

Pop Eleonora

           

Vi

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II - L

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE II - C

Bazele electrotehnicii 1 - Teoria circuitelor electrice - S

 

S1

 

A4

 

L19/2

                         

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

II IELAL sgr. I (Electronică aplicată)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Orha Ioan

 

1

 

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

 

Oniga Ştefan Vasile

ELECTRONICĂ DIGITALĂ / CIRCUITE INTEGRATE DIGITALE II - C

A2

Oniga Ştefan Vasile

Oniga Ştefan Vasile

         

Lu

MODELE SPICE - C

 

Modele SPICE - L

Buchman Atilla

Orha Ioan

   

L13

 

L13

Analiza şi sinteza circuitelor - S

L26/2

Circuite integrate analogice I - S

L26/2

 

Buchman Atilla

Buchman Atilla

                 

Ma

CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE I - C

ANALIZA ŞI SINTEZA CIRCUITELOR - C

 

L27

 

L27

 

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Dăscălescu Anamaria Aurelia

 

Orha Ioan

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Dăscălescu Anamaria Aurelia

     

Mi

GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR - C

Grafică asistată de calculator - L

Circuite integrate analogice I - L

L26/2

DIDACTICA SPECIALITĂŢII TEHNICE - C

P3

Didactica specialităţii tehnice - S

Buchman Atilla

   

A3

 

L12

Analiza şi sinteza circuitelor - L

L26/2

 

P3

Jo

     

Todea Luminiţa

LIMBA ENGLEZĂ IV (REDACTARE DOCUMENTE TEHNICE) / LIMBI MODERNE IV - C

         

Lung Claudiu-Ionel

Circuite integrate digitale II - L

L13

Lung Claudiu-Ionel

Circuite integrate digitale II - P

L13

 

Orha Ioan

   
 

Consiliere

L26/2

 

A2

Vi

             

Crişan Nicolae

MICROUNDE - C

 

S1

Crişan Nicolae

Microunde - L

S1

                           

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

II IELAL sgr. II (Electronică aplicată)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Orha Ioan

 

1

 

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

 

Oniga Ştefan Vasile

ELECTRONICĂ DIGITALĂ / CIRCUITE INTEGRATE DIGITALE II - C

A2

Oniga Ştefan Vasile

   

Oniga Ştefan Vasile

     

Lu

MODELE SPICE - C

 

Modele SPICE - L

Buchman Atilla

Orha Ioan

   

L13

 

L13

Analiza şi sinteza circuitelor - S

L26/2

Circuite integrate analogice I - S

L26/2

 

Buchman Atilla

Buchman Atilla

                 

Ma

CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE I - C

ANALIZA ŞI SINTEZA CIRCUITELOR - C

 

L27

 

L27

 

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Orha Ioan

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Dăscălescu Anamaria Aurelia

     

Mi

GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR - C

Circuite integrate analogice I - L

L26/2

Grafică asistată de calculator - L

DIDACTICA SPECIALITĂŢII TEHNICE - C

P3

Didactica specialităţii tehnice - S

Buchman Atilla

   

A3

Analiza şi sinteza circuitelor - L

L26/2

 

L12

 

P3

Jo

     

Todea Luminiţa

LIMBA ENGLEZĂ IV (REDACTARE DOCUMENTE TEHNICE) / LIMBI MODERNE IV - C

               
 

Orha Ioan

Lung Claudiu-Ionel

Lung Claudiu-Ionel

 

Consiliere

Circuite integrate digitale II - L

 

Circuite integrate digitale II - P

L26/2

 

A2

L13

 

L13

Vi

               

Crişan Nicolae

MICROUNDE - C

S1

Crişan Nicolae

Microunde - L

S1

                           

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

III IELAL (Electronică aplicată)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Lung Claudiu-Ionel

 

1

 

2

3

4

5

   

6

7

8

9

 

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

 

Sabou Sebastian Petru

 

Pap Iuliu Alexandru

Costea Cristinel Eduard

       

Lu

Prelucrarea digitală a semnalelor - L

Ingineria programării -

INGINERIA

 

L

PROGRAMĂRII - C

Lung Claudiu-Ionel

Lung Claudiu-Ionel

 
     

Consiliere

SISTEME DE COMUNICAŢII - C

 

S1

 

S3

 

S3

L26/2

 

L13

 

Orha Ioan

Oniga Ştefan Vasile

                 

Ma

Optoelectronică - L

MICROCONTROLER E - C

 

L26/2

 

L13

         

Todoran Radu

Lung Claudiu-Ionel

Sabou Sebastian Petru

     

Mi

OPTOELECTRONICA -

Sisteme de

Microcontrolere - L

 

C

 

comunicaţii - L

   

L25/1

 

L13

 

L26/2

               

Sabou Sebastian Petru

Sabou Sebastian Petru

     

Microcontrolere - P

Jo

Sisteme cu microprocesoare - L

 

L26/2

 
   

L26/2

         

Lupu Eugen

PROIECTARE CU MICROPROCESOARE / SISTEME CU MICROPROCESOARE - C

       

Vi

 

A2

Rusu Corneliu Gheorghe

 
 

PRELUCRAREA DIGITALĂ A SEMNALELOR - C

 

A2

                         

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

IV IELAL sgr. I (Electronică aplicată)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Sabou Sebastian Petru

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

 

Orha Ioan

Orha Ioan

Orha Ioan

           

Lu

ELECTRONICĂ ŞI INFORMATICĂ MEDICALĂ - C

ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ - C

 

Electronică industrială - L

 

L26/2

 

L26/2

 

L26/2

           

Sabou Sebastian

Lung Claudiu-Ionel

Orha Ioan

   

Ma

Petru

Consiliere

L8/1

Electronică şi

Sisteme cu FPGA - L

informatică medicală -

 
     

L

 
   

S3

 

L26/2

 

Sabou Sebastian Petru

 

Barz Cristian Petru

TEORIA SISTEMELOR /

 

Barz Cristian Petru

           

Mi

Activitatea de cercetare-proiectare pentru elaborarea lucrării de diplomă - P

TEORIA REGLĂRII AUTOMATE / TEORIA SISTEMELOR ŞI REGLAJ AUTOMAT / ELEMENTE DE REGLARE ŞI CONTROL - C

A3

Elemente de reglare şi control - L

 

L25/2

 

L26/1

Jo

                 

Mic Daniel

SISTEME CU FPGA - C

L26/2

Vi

                       

                       

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

IV IELAL sgr. II (Electronică aplicată)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Sabou Sebastian Petru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8:00 - 8:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8:00 - 8:50
9:00 - 9:50
10:00 - 10:50
11:10 - 12:00
12:10 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
17:10 - 18:00
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00
Orha Ioan
Orha Ioan
Lu
ELECTRONICĂ ŞI
INFORMATICĂ
MEDICALĂ - C
ELECTRONICĂ
INDUSTRIALĂ - C
L26/2
L26/2
Sabou Sebastian
Orha Ioan
Barz Cristian Petru
Petru
Consiliere
Electronică şi
Ma
L8/1
informatică medicală -
Elemente de reglare şi
control - L
L
L26/2
L26/1
Sabou Sebastian Petru
Barz Cristian Petru
TEORIA SISTEMELOR /
Mi
Activitatea de
cercetare-proiectare
pentru elaborarea
lucrării de diplomă - P
TEORIA REGLĂRII
AUTOMATE / TEORIA
SISTEMELOR ŞI REGLAJ
AUTOMAT / ELEMENTE
DE REGLARE ŞI
CONTROL - C
L25/2
A3
Lung Claudiu-Ionel
Orha Ioan
Jo
Sisteme cu FPGA - L
Electronică industrială
- L
Mic Daniel
SISTEME CU FPGA - C
L13
L26/2
L26/2
Vi

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

I IELML sgr. I (Electromecanică)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Chiver Olivian

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

Lu

     

Taşcu-Stavre Ioana

MATEMATICI SPECIALE - C

A4

Pop Eleonora

ELECTROTEHNICĂ /

BAZELE ELECTROTEHNICII 1 / TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE I / ELECTROTEHNICĂ I - C

A4

Boja Alina

PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI, TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMULUI) - C

A59

   

Triff Zorica Aurica

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului) - S

S45

 

Taşcu-Stavre Ioana

 

Chiver Olivian

     

Alexan Alexandru Iulian

Stoicovici Dinu Ioan

   

ANALIZĂ MATEMATICĂ II ECUAŢII DIFERENŢIALE - C

A4

Consiliere

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II - L

S1

Ma

L23/2

Grafică asistată de calculator - L

Cuceu Marinică Dorel

 

Educaţie fizică şi sport II - S

Sala de sport - Babeş

 

L12

 

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Kovacs Gabriella

Kovacs Gabriella

   

Erdei Zoltan

   

Mi

GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR - C

Matematici speciale -

BAZELE PROIECTĂRII ASISTATE / MEDII DE CALCUL INGINERESC - C

S

Analiză matematică II - S

   

A3

 

L19/2

 

L19/2

 

A2

               

Barbul Minodora

Erdei Zoltan

   

Bazele proiectării asistate - L

Jo

Limbi moderne II - S

 

L26/1

A1

 
 

Pop Eleonora

Cosma Ovidiu

               

Vi

Teoria circuitelor electrice I - S

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE II - C

 

L23/2

 

A4

                         

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

I IELML sgr. II (Electromecanică)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Chiver Olivian

 

1

 

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

       

Taşcu-Stavre Ioana

Pop Eleonora

ELECTROTEHNICĂ /

 

Alexan Alexandru Iulian

       

Lu

MATEMATICI SPECIALE - C

BAZELE ELECTROTEHNICII 1 / TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE I / ELECTROTEHNICĂ I - C

A4

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II - L

 

A4

 

S1

 

Taşcu-Stavre Ioana

 

Chiver Olivian

     

Stoicovici Dinu Ioan

         

ANALIZĂ MATEMATICĂ II / ECUAŢII DIFERENŢIALE - C

Consiliere

 

Ma

L23/2

Grafică asistată de calculator - L

Cuceu Marinică Dorel

 

Educaţie fizică şi sport II - S

 
 

A4

Sala de sport - Babeş

 

L12

 

Dăscălescu Anamaria Aurelia

Kovacs Gabriella

Kovacs Gabriella

     

Erdei Zoltan

   

Mi

GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR - C

Matematici speciale -

BAZELE PROIECTĂRII ASISTATE / MEDII DE CALCUL INGINERESC - C

S

Analiză matematică II - S

   

A3

 

L19/2

 

L19/2

 

A2

               

Barbul Minodora

     

Jo

Limbi moderne II - S

Erdei Zoltan

   

Bazele proiectării asistate - L

 

A1

 

L26/1

 

Pop Eleonora

Cosma Ovidiu

                 

Vi

Teoria circuitelor electrice I - S

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE II - C

 

L23/2

 

A4

                           

Orar generat:07.03.2019

aSc Orare

Orar, semestrul II, an universitar 2018 - 2019

II IELML (Electromecanică)

Universitatea de Nord din Baia Mare

Diriginte : Barz Cristian Petru

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:00 - 8:50

9:00 - 9:50

 

10:00 - 10:50

11:10 - 12:00

12:10 - 13:00

13:10 - 14:00

14:10 - 15:00

15:10 - 16:00

16:10 - 17:00

17:10 - 18:00

18:10 - 19:00

19:10 - 20:00

     

Buchman Atilla