Sunteți pe pagina 1din 3

(Evaziunea fiscala (legea 241/2005)

Potrivit art. 3, constituie infractiune fapta contribuabilului care, cu intentie sau din culpa
nu reface documentele de evidenta contabila distruse in termenul inscris in documentele de
control.
Obiectul juridic special il constituie relatiile sociale privind buna desfasurare a
activitatii economico-financiare a caror realizare presupune indeplinirea cu onestitate de catre
contribuabili a obligatiilor inscrise in documentele de control privind refacerea documentelor
de evidenta contabila distruse in termenele dispuse in documentele de control.
Obiectul material nu exista (deoarece valoarea socială protejată prin incriminarea
faptei de omisiune a refacerii documentelor distruse nu are aspect fizic, iar neîndeplinirea
obligaţiei de refacere nu determină o vătămare fizică, valoarea socială ocrotită de legea penală
având natură abstractă.)
Subiectul activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile pentru a raspunde
penal si are calitatea de contribuabil. Participatia penala apare sub toate formele sale.
Subiectul pasiv este statul in principal, iar in secundar, organele de control competente
care au dispus refacerea respectivelor documente distruse.
Latura obiectiva. Elementul material se caracterizeaza prin fapta de a nu reface
elementele de evidenta contabila distruse in termenul stabilit prin documentul de control.
Urmarea imediata se caracterizeaza prin crearea unei stari de pericol ce rezulta din
infractiunea autorului.
Latura subiectiva : formele de vinovatie cu care poate fi realizata aceasta infractiune
sunt intentia (directa sau indirecta) si culpa.
Formele infractiunii : tentativa nu se pedepseste.

Potrivit art. 5 al aceleiasi legi, constituie infractiune impiedicarea sub orice forma a
organelor competente de a intra in conditiile prevazute de lege in sedii, incinte ori pe terenuri
cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale.
Obiectul juridic special il reprezinta relatiile sociale privind activitatile economico-
financiare a caror nastere, dezvoltare si desfasurare depind de apararea? impotriva oricaror
atingeri aduse stabilirii corecte a starii de fapt fiscale, colectarii taxelor, impozitelor si
contributiilor prin impiedicarea organelor competente de a intra in sedii, incinte ori pe terenuri
cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale.
Obiectul material nu exista.
Subiectul activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile pentru a raspunde
penal.
Formele infractiunii : participarea este posibila sub toate formele.
Subiectul pasiv in principal este statul, iar in secundar, organul competent caruia i-a
fost impiedicat accesul.
Latura obiectiva. Elementul material il reprezinta impiedicarea sub orice forma a
organelor competente de a intra, in conditiile legii, in sedii, incinte ori pe terenuri in scopul
efectuarii verificarilor financiare, fiscale ori vamale.
Organul de control nu poate fi decat unul prevazut de lege. Nu are niciun fel de relevanta
daca impiedicarea este facuta de catre contribuabilul supus controlului sau de catre o alta
persoana. Nu are importanta pentru existenta infractiunii nici modalitatea de realizare. Daca
totusi actiunile care determina imposibilitatea patrunderii organelor de control realizeza
continutul unor altor infractiuni cum ar fi loviri sau alte violente, amenintare etc, ne vom afla
in cazul unui concurs de infractiuni.
Urmarea imediata este realizata prin producerea unui pericol datorita imposibilitatii
verificarii respectarii de catre contribuabili a obligatiilor financiare, fiscale sau vamale fata de
stat de catre organele de control abilitate in depistarea eventualelor fraude fiscale.
Latura subiectiva. Forma de vinovatie ceruta este intentia (directa sau indirecta).
Formele infractiunii : tentativa nu se pedepseste.

Art. 7 al prezentei legi consta in detinerea sau punerea in circulatie fara drept a
timbrelor, bancnotelor sau a formularelor tipizate utilizate in domeniul fiscal cu regim special.
Obiectul juridic special il constituie relatiile sociale privind activitatile economico-
financiare a caror formare si normala desfasurare depind de apararea impotriva oricaror atingeri
aduse starii de fapt fiscale, colectarii taxelor, impozitelor si contributiilor prin activitati de
detinere sau punere in circulatie fara drept a timbrelor, bancnotelor sau a formularelor tipizate
utilizate in domeniul fiscal cu regim special.
Obiectul material il reprezinta timbrele, bancnotele sau formularele tipizate.
Subiectul activ poate fi in principiu orice persoana fizica sau juridica ce raspunde
penal.
Participatia penala este posibila sub toate formele sale.
Subiectul pasiv este statul.
Latura obiectiva. Elementul material se realizeaza printr-o actiune de detinere sau prin
una de punere in circulatie a timbrelor, bancnotelor sau a formularelor tipizate.
Urmarea imediata consta in acea stare de pericol privitoare la circuitul financiar si
fiscal prin punerea in circulatie a unor astfel de valori.
Latura subiectiva. Forma de vinovatie este intentia (directa sau indirecta).
Formele infractiunii : tentativa nu se pedepseste
Spalarea banilor
-Infractiuni privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor-
-Cadrul legal este legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare-

Aceasta infractiune are 3 variante cuprinse in articolul 29, alineatul 1, si anume :


1. Potrivit literei a, consta in schimbarea sau transferul de bunuri cunoscand ca provin
din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor
bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa
se sustraga de la urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei.
2. Potrivit literei b, consta in ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a
provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor
asupra acestora, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.
3. Potrivit literei c, consta in dobandirea, detinerea sau de bunuri cunoscand ca acestea
provin din savarsirea de infractiuni.

Obiectul juridic special il constituie relatiile sociale de tip patrimonial care se nasc si
se dezvolta in legatura cu normala circulatie a bunurilor sau valorilor in cazul circuitelor
financiare, bancare, economice, comerciale sau civile realizate prin intermediul unor institutii
sau entitati. De asemenea, consta si in relatiile sociale privitoare la dreptul de proprietate sau
alte drepturi reale, precum si relatiile sociale privind activitatea justitiei in societate.
Obiectul material il reprezinta bunurile rezultate din savarsirea infractiunii principale.
Subiectul activ poate fii orice persoana fizica sau juridica responsabila penal, nefiind
precizata vreo calitate speciala a subiectilor.
Participatia penala este posibila sub toate formele sale.
Subiectul pasiv este statul in principal, dar poate fii si o persoana fizica sau juridica
care este prejudiciata in urma savarsirii acestei infractiuni.
Latura obiectiva. Elementul material se caracterizeaza in cazul primei variante
(alineatul 1, litera a) in actiunea de schimbare sau transfer de bunuri cunoscand ca acestea
provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a
acestora sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile
sa se sustraga de la urmarirea penala, judecata sau de la executarea pedepsei.
Privitor la varianta de la litera b, elementul material se realizeaza prin actiunea
subiectului activ de ascundere sau disimulare a naturii reale a provenientei, a situarii, a
dispozitiei, a circulatiei sau proprietatii bunurilor, ori a dreptului asupra acestora, cunoscand
ca aceste bunuri provin din savarsirea de infractiuni.
Privitor la varianta de la litera c, elementul material se realizeaza prin actiunea de a
dobandi, a detine sau a folosi bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.
Latura subiectiva. Forma de vinovatie este intentia directa deoarece subiectul activ
realizeaza actiunile concrete cunoscand ca bunurile provin din savarsirea unor infractiuni.
Formele infractiunii : tentativa nu se pedepseste.