Sunteți pe pagina 1din 1

CE-549 Cu nerăbdare (Zi minunată) (I)

Filip 3:20

& b c jœ œ œ .œ œ œ œJ œ Jœ œ . œ œ œ œ œ œ œ
œ
j
Cu ne-răb - da -re aş-tept zi-ua când I - sus va ve-ni Zi mi-nu-

& b œ œ . œ œ œ œ œ . œj œ œ œ . œ œ œ œJ œ œJ
3

j œ
na - tă, zi mi - nu - na - tă, În ce - ruri nu vor mai fi gri - juri, căci

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ
6

& . œœ .
œ œ œ
Refren

j œ œ œ . Jœ œ œ
voi fi cu I - sus Zi mi- nu - na - tă, zi mi - nu - na - tă. Zi mi - nu -

b œ œ œ œ j
9

& œ. . # œ n œ . œ
œ œ
b j œ œ .
œ œ œœ œ
na - tă! Şi ce fru - mos va fi Când cu I - sus eu în veci voi

œ. j œ œ œ œ. œ œ
12

& œ J

& b œ . # œ œ œ n œ . # œ œ œ ˙ œj
15 fi. Zi mi - nu - na - tă şi fe - ri - ci - tă Va fi când

du - pă-ai Săi a - leşi El va ve - ni.

1 Aştept cu nerăbdare ziua când va veni Isus


Zi minunată, zi minunată,
În cer nu vor mai fi grijuri căci vor fi cu Isus,
Zi minunată, zi minunată.

Refren:
Zi minunată! Şi ce frumos va fi
Când cu Isus eu în veci voi fi.
Zi minunată şi fericită
Va fi când după-ai Săi aleşi El va veni!

2 Încoronaţi vor fi toţi sfinţii în slava cerului


Zi minunată, zi minunată,
O veşnicie'n adorare pe Domnul vom slăvi
Zi minunată, zi minunată
--------------------------------------------------------------------------------------
Harfa Evangheliei-1929 Nr. 315
Repertoriu: (CE549-Voce1-Astept cu nerabdare Zi minunata)
CE549/B109