Sunteți pe pagina 1din 1

PDC-434 Vreau să iubesc pe fraţii mei

# c Moderato
œ œ. œ œ œ œ œ j
Costache Ioanid Rom. 14:10 Nicolae Moldoveanu

& ˙ œ œ œ œ
#
Vreau să iu - besc pe fra - ţii mei Cu tot ce

j Œ œ œ.œ œ œ œ œ
3

& ˙ œ œ œ œ ˙.
# œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
am în piept mai sfânt Vreau să do - resc tot ce - ru-n
6

& œ œ œœ œ
#
ei, Dar să-i iu - besc, dar să-i iu - besc, A - şa cum sunt, a - şa cum

j
8

& ˙ œ œ œœ ˙ œœ œ ˙ œœ œ œ
Refren

œ
# œ. œ œ.œ œ.œ ˙ œ ˙ œœ œ œ
sunt. Vreau să iu - besc pe fra - ţii mei Cu ca - re
11

& œ . œ
Jœ œ œ
veş - nic în lu - mi - nă voi fi dus Vă - zân - du-L pe I - sus în

# ˙ œ œ. œ œ.œ œ. œ œ .
œ Œ
14

& œ œ œ. ˙
ei, Să-L simt cu-a - de - vă - rat în mi - ne pe I - sus.

2 Vreau deopotrivă să adun


Şi rodu-ntreg şi spicul frânt
Căci şi Isus mă vrea mai bun,
1 Vreau să iubesc pe fraţii mei Dar mă iubeşte, mă iubeşte,
Cu tot ce am în piept mai sfânt Aşa cum sunt, aşa cum sunt.
Vreau să doresc tot cerunn ei,
Dar să-i iubesc, dar să-i iubesc, 3 Când fraţii mei au răni ce dor,
Aşa cum sunt, aşa cum sunt. Să-mi fie braţul mai sfios,
Să nu apăs în rana lor
Refren: Căci nu eu vindec, nu eu vindec
Vreau să iubesc pe fraţii mei Ci Cristos, Isus Cristos.
Cu care veşnic în lumină voi fi dus
Văzându-L pe Isus în ei, 4 Noi prin Isus am fost iertaţi
Să-L simt cu-adevărat în mine pe Isus. Ca să iertăm şi noi oricui,
Dar dacă nu iubim pe fraţi
N-avem în noi, n-avem în noi
Iertarea Lui, iertarea Lui.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cântările Harului-1990 Nr. 299
Repertoriu: (PDC434-Voce-Vreau sa iubesc pe fratii mei) CE321/PDC434/P939