Sunteți pe pagina 1din 2

Spune DA!

În aceastã generaţie...
Impact Romania, Cernica 2013
## 4 j
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
œ œ œ
1.Se`a - u - de Dum - ne - zeu, pa - şii Săi sunt dra - gos - te, În
2.Pri - veşti în ju - rul tău, nu e vre - me de pier - dut, Nu
#
& #
3

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙
œ.
ză - bo- vi - rea Sa e as - cun - să via - ţa ta.
poţi tră - i la fel, lu - mea pie - re fă - ră El.
#
& # œ
5

œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙
Simţi, eşti aş-tep-tat să re - pari chi-pul cre - at,
Simţi, eşti aş-tep-tat să îm - parţi ce ţi s'a dat,

#
& # œ œ œ. œ œ œ.
7

œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ ˙.
Nu mai e - zi - ta, spu - ne DA! Es - te timp de tră -it ca şi
Nu mai e - zi - ta, spu - ne DA!
11
##
& œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ
când I-sus a ve-nit, În pre-zen -ţa Sa, vei lup - ta! Via-ţa
15
## œ . œ œ œ. 2
& œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ 4
ta va stri -ga: Noi sun - tem de alt - un -de - va! Că-tre
#
& # 42 œ . 44 ..
17

œ œ Œ
œ ˙. œ œ ˙.
cer să duci de - ja via - ţa ta!
2

##
20 Punte

& œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙.
Nu ui - ta! Azi a în - ce-put de - ja Veş - ni - ci - a - ta!

##
œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ
24

&
Es-te timp de tră-it ca şi când I-sus a ve-nit, În pre-zen-ţa Sa, vei lup-
# œ œ œ. œ 2
& # ˙. œ œ œ.
28

œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ 4
ta! Via-ţa ta va stri-ga: Noi sun -tem de alt-un-de-va! Că-tre

# 2 nn b
Modulatie
4
& # 4 œ. œ œ œ 4 ˙. œ œ b b œ œ œ. œ œ œ. œ œ
31

˙.
cer să duci de - ja via-ţa ta! Es-te timp de tră-it ca şi

b
& b b œ. œ œ œ œ ˙
36

œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙.
cînd I-sus a ve-nit, În pre-zen - ţa Sa, vei lup - ta! Via-ţa

b œ œ œ. 2
& b b œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ
39

œ œ œ 4
ta va stri -ga: Noi sun - tem de alt - un -de - va! Că-tre

b 2 4
41

& b b 4 œ. œ œ œ 4 ˙. œ œ ˙.
cer să duci de - ja via - ţa ta!
_____________________________________________
Muzica: Andrea Millares, Impact Scandinavia, 2012
Versuri: Cosmin Vlahopol, Impact România, 2013