Sunteți pe pagina 1din 1

Bucurai-v!

Pentru corul Centrului de Sntate Podi


Text: Benoni Catan

#
& 44 j j j. . r j j j j j j

J J J R J J J J J J
1.Bu-cu - ra - i - v
2.Bu-cu - ra - i - v
3.Bu-cu - ra - i - v
4.Bu-cu - ra - i - v

&

j j

J J
Bu -cu
Bu -cu
Bu -cu
Bu -cu

j j

? #
J J
10

&

# j

j
j j j
J J J J

i - v
i - v
i - v
i - v

de
de
de
de

j r j j
. .
J R J J

ploa - ie,
ste - le,
toa - te,
pa - ce,

Bu - cu - ra - i - v,

?#
J

# j
&
J

j

J

15

Bu - cu - ra - i - v,

j
? #
J

j r
. . j
J R J

j


J

j r
.

J. R

j
j
j j

J J J J

j
j j j r j j j j j j
. .
J J J R J J J J J J
J
j
.
.
J

j j
j r j j j j j j j. r j j

. . J .
J R J J
J J J J R J J
J J
ra
ra
ra
ra

j r
.
.
J R

j j
j


J
J J

de soa - re, Bu-cu - ra - i - v n zori, De cl - du - r i r - coa-re i de no - rii


de'o floa-re, Bu-cu - ra - i - v de'un vers, De co - paci, de muni i ma - re, De n - tre - gul
de vi - se, De ui - tri i a - min - tiri, De mi - nu - ni - le pro - mi - se, De spe - ran - e
de via - , De iu - bi - re i vi - sri, i de ori - ce di - mi - nea -, De o - dih - n

j r j
. .
J R J

? # 44
J

j r
. . j
J R J

Compozitor necunoscut
Aranj. Andrei Lucaci

De z - pa - d
De a - pus i
De'n - cer - cri i
De pre - zent i

i de vnt,
r - s - rit,
bu - cu - rii,
de tre - cut,

Bu - cu - ra - i - v!

j j j

J J J

j j j j

J J J J
Bu - cu - ra - i - v!

cas - ca - de
fur - nici i
pri - e - ten
A - cel ce

j j j


J J J

i p - ra - ie,
p - s - re - le,
i de fra - te,
poa - te fa - ce

j j
# j
J J
J

j

J

Pen - tru

tot

j

J

Dum - ne - zeu

musicandrey@yahoo.com

ce'n

c - l - tori!
u - ni - vers!
i'm-pli - niri!
i'n - se - rri!

j r j
. j
.

J R J J
j r j
. j

J . R J J

j r
.
.
J R

j r j
. . #
J R J

j
..
J

ca - le n - tl - nii!

j r
. j j .
J J J. R .
J J
r
j
J
R

j
.

J.

fa - ce fe - ri - cii!

j
.
.
J

j


J

Bu - cu - ra - i - v de cnt!
De'n - ce - put i de sfr - it!
De p - rini i de co - pii!
To - tul nou ca la'n - ce - put!

j r
. . j j j j j. . r j j j j j
J R
J J J R J J J J J
J J

j j j j

J J J J
j

De
De
De
De

r j

J
R

j
.
.
J
j
..

J .

j

J