Sunteți pe pagina 1din 70

PIAN+SATB

VICTORIA
n

Cuprins
dirijor cor
1. Victoria n Isus.................................................................................... 3 ......... 3
2. Minunat, minunat Isus / l iubesc pe Isus ......................................... 12 ......... 6
3. De ce-s cuprins de grijuri / Dumnezeu ne conduce mereu............... 16 ......... 8
4. Slav lui Isus / Ludai puterea lui Isus............................................ 21 ....... 11
5. Aa cum sunt la Tine vin .................................................................. 26 ....... 13
6. Din trupul sfnt al lui Isus / Doamne Tu nou ne-ai lsat /
La cruce unde Cristos muri............................................................... 28 ....... 14
7. n strvechea Carte Sfnt / La apele Iordanului /
O izvor al fericirii ............................................................................. 32 ....... 16
8. Duh de via dttor / Isus m predau azi ie .................................. 36 ....... 18
9. Osana Lui / O Doamne mare ............................................................ 39 ....... 19
10. Harul e darul nemeritat / Mreul har ............................................... 43 ....... 21
11. Pe calea ngust e lupt / Cnt Domnului c mi-a fcut bine /
Cnd vom ajunge n cer .................................................................... 47 ....... 23
12. Fa n fa / Doamne mai sus ridic-m .......................................... 52 ....... 26
13. Prin iubirea Sa / Cntai numai despre Isus / Salvat, salvat ............. 55 ....... 27
14. Aleluia, slav ie / Slvit fii Isuse.................................................... 61 ....... 29
15. O, ce dulce nume Isus / Scump mi este numele Isus....................... 66 ....... 31

culegere partituri: Viceniu Gabriel Vcean


editare computerizat: Adrian Daniel Ila

Eugene M.Bartlett
arr. Tom Fettke

Intro
q = 124

fp


Vic-to rie!

Vic -to rie!


Vic - to - ry!
ff
Vic -to rie!
Vic - to - ry!
ff

Vic - to - ry!
ff


ff

Vic -to - rie!


Vic - to - ry!

Vic -to - rie!


Vic - to - ry!


Vic-to- rie!

Vic - to - ry!

ff

1. VICTORIA N ISUS

Vic -to rie!


Vic - to - ry!

Vic -to rie!


Vic - to - ry!

Vic -to -rie


Vic - to - ry

n
in

I Je -

sus!
sus!

Vic -to -rie


Vic - to - ry

n
in

I Je -

sus!
sus!

Vic -to -rie


Vic - to - ry

n
in

I Je -

sus!
sus!

Vic -to rie!


Vic - to - ry!

Gospel swing e.x i iq = qK e unison


mf

Am

mf

Am

mf

Am

decresc.

mf13

sopran/alt

a - u -zit
tenor/bas

mf

fost cru -ci


28

gat.

I - sus

mia dat azi

sal - va-rea

Cu

sfn -tul

Cu

sfn -tul

Su

Su

Cu

sfn -tul

Su

c - ti -

sal - va-rea

sal - va-rea

mia dat azi

mia dat azi

I - sus

po - va - ra,

mia

mia lu -at

Lui vic - to - ri - a dea - cum am


I - sus

Vic - to - ri -a
f

Gol - go -ta

Vic - to - ri -a
f


gat.

El

Vic - to - ri -a
f

jert - fa

La

Prin

gat.

fi - cat;

sla - v

divisi f

ier - ta - rea

din

sus ve-ni

dat n dar

23

18

ves - telo -cul meu34

sn-ge

El ma rs - cum-p - rat

sn-ge

El ma rs - cum-p - rat


sn-ge

El am

vi - ne

El am


vi - ne
n

45

iu - bi - re

cu

sp - lat sunt de p - cat.

doar Lui I se

Am

Solo voce femeiasc: q = 78


mp

cu

sp - lat sunt de p - cat.

doar Lui I se

sp - lat sunt de p - cat.

vic - to - ri - a

iu - bi - re

vic - to - ri - a

vic - to - ri - a

El am

cu

doar Lui I se

40

vi - ne

iu - bi - re

n - trea -ga mea

n - trea -ga mea

n - trea -ga mea

El ma rs - cum-p - rat

a - u - zit


mp

mf

de Dom - nul,

de50

55

pu - te - re;

vin -de - cat,

Ten

in

tenor/bas


via - a mea vic - to - ri - a I - sus a c

a - u -zit

de

Dom - nul,

Am
mf

du - r i

de

Mai repede e.x i iq = qK e

Cor unison
sopran/alt mf

64

59

mi - ne

ia n - vi -

O, Doam - ne,

A tempo

pe mori

am stri- gat:

ia

Eu
mp Duet:

cei bol -navi

Pe

Duet:

- at

ma -rea Lui

de

- ti - gat.

mf

ma -rea Lui

pu - te - re

Pe

69

cei bol -navi

ia vin-de - cat,74

Doam - ne,

77

via

vic

80

gat

gat


gat

to

- ri

divisi
f

sus

I - sus

Vic - to - ri - e
f

I - sus

I - sus

c - ti -

in

Vic - to - ri - e
f

Vic - to - ri - e
f

O,

mi - ne;

am stri - gat:

de

Eu

du - r i

vi - at

mea

pe mori ia n

Ten

mia

mia

mia84

dat azi

cu

sfn - tul

cu

sfn - tul

sfn - tul

cu

rat.

rat.

rat.

vi


vi

vi

ne

ne

ne

Su

sn - ge

El

ma rs - cum - p -

iu - bi - re

iu - bi - re

doar

Lui I se

cu -

cu -

doar

Lui I se

cu -

Lui I se

doar

El

am

El

am

vic

to - ri - a,

sp -

El

am

vic

to - ri - a,

sp -

trea - ga mea

ma rs - cum - p -

El

iu - bi - re

sn - ge

trea - ga mea

Su

93

ma rs - cum - p -

trea - ga mea

El

sn - ge

Su

sal - va - rea,

89

sal - va - rea,

sal - va - rea,


azi
dat

dat azi

vic

to - ri - a,

sp -

96

lat


lat

lat

sunt

de

Vic - to -rie

rea

sus,

sus,

mia

dat

azi

sal

dat

azi

sal

dat

azi

sal

Su

sn

ge

El

sfn - tul

mia

mia

sfn - tul

cu

sfn - tul

cu

sus,

cu

rea

rea

102

Vic - to -rie

va

Vic - to -rie

va

p - cat

va

de

99

sunt

p - cat

p - cat

de

sunt

Su

sn

ge

El

sn

ge

El

Su

10105

ma rs - cum - p - rat

ma rs - cum - p

ma rs - cum - p - rat

- rat

Lui

I se

cu

I se

to - ri - a,

trea - ga mea

iu - bi - re

ne

cu

vi

ne

p - cat.

doar

doar

doar

El

am

vic

El

am

vic

El

am

vic

p - cat.

sp - lat sunt de

ne

p - cat.

sp - lat sunt de

vi

sp - lat sunt de

to - ri - a,

112

to - ri - a,

iu - bi - re

trea - ga mea

vi

cu

Lui
I se

Lui

iu - bi - re

trea - ga mea

109

116

Vic -to rie


Vic - to ry

Vic -to rie


Vic - to ry

Vic -to rie


Vic - to ry

Vic -to -rie


Vic - to - ry

Vic -to -rie n


Vic - to - ry in

I
Je

Vic -to -rie n


Vic - to - ry in

I
Je

Vic -to -rie


Vic - to - ry

Vic -to -rie n


Vic - to - ry in

I
Je

sus!
sus!

Vic -to -rie


Vic - to - ry

120

Vic -to rie


Vic - to ry

Vic -to rie


Vic - to ry

Vic -to rie


Vic - to ry

11

sus!
sus!

sus!
sus!

2. MINUNAT, MINUNAT ISUS cu


L IUBESC PE ISUS

12

Linitit e = 92

mp

iu -besc pe

iu -besc pe

sus

sus

cci

unison
mp


zi

nu

prea tris

mp

unison

iu - bit

El ma

sus

iu -besc pe

Nici o

13

arr. Tom Fettke

mp

mp

Nici o noap -te nu e

prea

13

17

lunmf
22


mf

divisi

Mi
divisi

mf

Su -flet ca - re sen cre -den I - sus,

28

Un

va

cn - tec nou

de sc -pa - re, pu

sus,

cn - tec

g - si.

nou va s - din i - ni - m

cn - tec va

nu - nat, mi - nu - nat

25

un

s - din

i - ni -

te - re,

cu - raj

Cn -tec


unison
f

Nu e
unison

1431

Mai intens

cru - ce prea_a - p

grea

nu

Cci

Nici o

l - sa

El

sus,

cn - tec

Un cn -tec de sc -pa- re, pu


divisi

Mi - nu - nat,mi-nu -nat

divisi

i - ni - m

ti - ne
va s -din

cu

41

fi
nou

sus va

al - t po - va

te va

37

s - toa - re

34

te - re, cu-raj Cn -tec

1545

nou va s - din i - ni - m

unis.
mp

unis.
mp

rit.

decresc.

mp

mp

56

sus

iu - besc pe

I
mf

El ma

mp

mp

sus cci i
divisi

mf

iu -besc pe

divisi

mf

iu - besc pe

52

Mai rar e = 86

48

rit.

sus

iu - bit

sus

3. DE CE-S CUPRINS DE GRIJURI cu


DUMNEZEU NE CONDUCE MEREU

16

Intro pian
Adagio q = 60

14


divisi

Prin a - pe re -pezi

meu pi - cior

Prin

spa - l

ne

foc sau sn - ge El

pe - le reci

ne con - du - ce me - reu

Dum-ne - zeu

Un-dete i dulci
Dum -ne

verzi, bo - ga

te p - uni

sau prin fur- tuni,

tris


ne con - du - ce me - reu

al

11

Prin
mf

zeu

unison

DUMNEZEU NE CONDUCE MEREU


mf

unison

George A.Young
arr. Tom Fettke

con -du-ce

17

18


22

SOLO
(e = q.)

26

De

de

De

Sal

cu

mi

Oo

Doar

nei ne - n - ce - tat

ces n - du - re - rat?

su - fle -tun - tris - tat

va - to - rul

iar


cn - te -cul Su

sus,

ne con -du - ce n

Oo

gri - juri?

I - ni -ma mie mh - ni - t

ces cu-prins

30

El

DE CE-S CUPRINS DE GRIJURI


Tempo n 2 q. = 44
mf

n tris ta - re sau gre - len -cer -cri

rit.

El

18

34

Aa

pa - s rea

pa

Aa

42

ta

46

rea

fe

pa -

ri -

ci - rii- nalNici de min

nu va ui

Aa

sla

va

El

spre

Sa

Nici de min

gri - ja

hr - ne - te
s -rea hr - ne- te

s-rea

Aa

i de crini

38

hr - ne - te

ta.

Sa

Cn -

Elnu va ui - ta.

19

mp

51Cnd is -pi -tit m a - flu
mpnoap - tea ma cu - prins

iar ze -lul mi sa

iar

sa_a

gri - ja

mf

El

pa -

a- tunci

pa

la

I - sus

s - rea hr - ne - te

i de


s -rea hr - ne - te
Nici de

El

pe bu -ze nam cn

Sa

crini

prins

65

stins

61

via

mf


Pri - vesc
mf

56

ta - rea

20

69

min

nu va ui

nu va ui81

mf

min nu va ui - ta
mf

mf

El

hr - ne- te

hr - ne - te

pa - s -rea

Nici de

pa - s -rea

El

ri - ci - rii

fe

ta

rea

Sa

va

min

Cn - ta
f

77

spre sla


ta

73

nal

Nici de

rit.

nu ui - ta,

nu ui - ta,

nu ui - ta

nu ui - ta,

nu ui - ta

nu ui - ta.

4. SLAV LUI ISUS cu


LUDAI PUTEREA LUI ISUS

Moderato q = 100

Sla -v lui I - sus!

ff


cer
ff

ff

vit s fi - e

lui

Sl -

El

Sla -v lui I - sus sus n cer!

sus

sus

Dum - ne - zeu

SLAV LUI ISUS (Wesley, Hudson/Necunoscut)
mf


Uor mai micat q= 108


16

12

Sla - v

Sla-v lui I - sus!

arr. Tom Fettke

21

al lu - mii

22

21

29

I -sus

LUDAI PUTEREA LUI ISUS (Perronet/Holden)

A - du -cei cu - nu - na

Lu divisi

divisi

cer!

Sla -v lui I - sus

dai pu - te - rea lui I - sus, n - geri Lui vn - chi - nai33

Sla -v lui I - sus sus n

sus n cer!

I -sus


Sla -v lui I -sus
unis.

cer!

Sla-v lui

Sla-v lui

unis.

sus n

I -sus


Sla-v lui

25

Sla -v lui I - sus

m - p - rat

de pus i

23

3944

cu

cu

53

Sla -v lui I - sus sus n cer

I -sus

Voi
divisi

Sla -v lui

divisi
f

Sla-v lui I -sus

I -sus

pus i

Sla -v lui

de

Sla -v lui I -sus


unis.

sus n cer

cu - nu - na

unis.

I -sus

A - du - cei

nu - nai

nai

49

nuSla -v lui

lui

a - le - ii

2457

voi

cei

rs - cum - p - rai

Dum - ne - zeu,65

cu

nu

I - sus

Sla - v lui

Lu

nu - nai

I - sus

Sla - v lui


cu

E -

nai

I - sus

ma - nu - el i

Lu - da - iL pe

E -

unis.

Sla - v lui
unis.70

da - iL pe

61

ma - nu - el

sus n

2573cer

Sla -v lui77

80

Sla - v

- dai

lui

I - sus
ff

pu

ff

lui

p -

rat!

sus

sus n

Sla-v lui I - sus

83

I -sus

te - rea

Sla-v lui

ff

Lu

I -sus

cer

5. AA CUM SUNT LA TINE VIN

26

Linitit q = 76

Introducere opional dac este folosit acompaniament

mp10

vin,
vin,

cum sunt
do - ieli

la
sunt

Ti
a

ne vin
p - sat

spri - jin
su - rat

eu
eu

eu
eu

M spa - ln sn - ge - le
de va - luri mult
Sl - bit,

1.

vin
vin

1.


2.

2. De

vin


mf

*Sau se cnt toat partea a cappella. Scade numrul de pauze ntre msurile 13 i 14.2.

Pu De

di - vin
pur - tat

O,
O,

mf

(a doua oar acompaniament)

(prima dat)

Mie - lu - le
Mie - lu - le

Tumi fii
m - pre

re nam
pi - tiri

a
n

1. A
2. De
mpte
is

*De preferat a cappella pn la msura 7 a doua oar

mp

William B.Bradbury
arr. Tom Fettke

cresc.

271417

Ti

fiu20

fe

ne vin

ri -

O,

23

vin

Mie

Mie

lu - le

O,

fiulu - le,

vin.

vin,

mp


eu
mp

eu

mp

eu

vin.

La

vin,

eu

bo - gat

- cit

scu - tit,

cit

cum sunt

mf

3. A
mf

de r

mf

6. DIN TRUPUL SFNT AL LUI ISUS

28

Doamne Tu nou ne-ai lsat / La cruce unde Cristos muri


q = 72

mp


mf


mp

15

it

cu

Pe

r - it

Pe

cu - r - it

veci
pe

mn - tu

veci

ci

veci

it.

nen El

sa

tu

e mn - tu -

mf

e mn

Pe
mf

it

mf

mp

e mn - tu - it

de sn gea curs

decresc.

veci

ci - nen El sa

10

19

arr. Tom Fettke


tru - pul sfnt al lui
I sus i - zvor
mp Din

de preferin
a cappella

mp DIN TRUPUL SFNT AL LUI ISUS

29

2230

mnt.33

vn -tul Tu cel Sfnt

gos -te

mf divisi

neai

or

mf

l ves - tim

pe

p -

Te sl -vim

i Cu -

Tu
a - a neai a - r - tat Ca

cel

Pen -tru c

Tu

ves - tim

Teas - cul - tm, Teas -cul - tm, Doam-ne


mf divisi

do - nat sL

Cu - vn - tul

l -sat

neai

dra

mp

Cu

Tu no - u

ne,

DOAMNE TU NOU NE-AI LSAT

Doam unis.

sfnt

26

unis.

30

37

ves timnoi ne-n - ce - tat

la cru - ce mu

45

mu - ri,

ri

legato

49

Mi - nu - ne!Sunt de p - cat sc - pat


f divisi

Am do - rit ha - rul al do - bn

di

mi - ne

rb - dat

I - sus pen -tru

f divisi

La - u -dI fi - e!

Pen-tru

Sn - ge - le Lui sfnt ma cu - r - it

unis.

Teas cul - tm,Teas cul tm


min El

LA CRUCE UNDE CRISTOS MURI

41

Teas cul - tm, Teas cul tm

unis.

La cru -ce un - de El ma ier - tat


La - u -dI fi - e!

31

53

59

Lau - d
divisi cresc.

rit.

cresc.

ffff

rit.

Lau dDom nu - lui!


ff

La - u dI fi - e!

Sn -ge -le Lui sfnt ma cu-r - it

divisi cresc.

71

La - u -dI fi - e!

La - u-dI fi - e!

La - u -dI fi - e!
f unis.

La - u -dI fi - e!

Sn-ge-le Lui sfntma cu-r - it

unis.

65

La - u-dI fi - e!

7. N STRVECHEA CARTE SFNT


La apele Iordanului / O izvor al fericirii

32

Maestoso q = 69

fp

str - ve-chea Car -te

sfn

a tempo

a tempo

mai rar

Ct

rit.

de mult El nea iu -

rit.

mai rar

in tempo q = 124

bit.
mf

unis.

La
unis.

rit.

rit.

mf

LA APELE IORDANULUI (Stenett)

a - pe - le

Ci - tesc, ci - tesc, ci -tesc i iar ci - tesc

rit. e cresc.

mf

rit. e cresc.

Ct de bun a fost Mn -tu - i - to - rul

1510

f Liber

arr. Tom Fettke

Ior - da - nu - lui

in - tesc

pri - vi - re


Spre

33

divisi


19

a - ra

Ca - na - a - nu - lui

Un

de

co - mori g - sesc.

cis pen -tru a - ra

23

pro -33

Ca - na - an?

Doam - ne


ma - re

fe - ri - ci - rii,

ci - ne m va

al

iz - vor

Mam de -

O IZVOR AL FERICIRII (Robinson)


mf

28

a - ra

n - so - i spre

mi - s,pen - tru a - ra pro - mi - s

Te

sl - vim

34

37

Pes - te

noi

var - s

re -

ha - rul

divisi

4247

Dom - nu

mi - s,pen - tru a - ra pro - mi - s

A - le - lu - ia

Dom-nu - lui!

f unis.

Mam de - cis pen - tru a - ra


f unis.
O
ci - ne m va n - so - i spre

51

Eu aunis.


pro -

prea - m - rim.

lui

A - le - lu - ia

Te

lerg c - tre cer, hai i tu cu mi- ne, vi - no


divisi

unis.

ve - nic

3556

a - ra

Mam de
divisi

61

ci - ne m va66

A - le - lu - ia

pro - mi - s,pen - tru a - ra pro - mi -

n - so - i spre

a - ra

A - le - lu - ia

Ca - na - an?

ff

lui!

lui

Dom - nu ff

Dom - nu

71

Dom -nu - lui

ff

cis pen -tru a - ra

Ca - na - an?

divisi


33

8. DUH DE VIA DTTOR cu


ISUSE M PREDAU AZI IE

36

Liber q = 80


mp

de via -

Duh

Mo
Mo

mf divisi

de
de

lea
lea

Curgi

ca

un

ru.

z,

zi,

pes - te
pes - te

noi.

fo

lo

lo

ei. *)

rit.

fo

Curgi

Curgi

divisi

d - t - tor
d - t - tor

mf

de via -
de via -

Duh

d - t - tor

a tempo

arr. Tom Fettke

unis.
a tempo DUH DE VIA DTTOR (Daniel Iverson)
mp

Duh
mp unis.

13

se
se

te.

tei.

*Textul adaptat pentru nunt.

3717

mp

Duh

de via -
de via -

mpmp22

ur -mez

pes -te
pes - te

rit.

noi.
ei.

a tempo

Tu

s nu m lai

do - ieli cnd

s nu m

pre-dau fi - in - an -trea - g Tu
mf

i
divisi

mf

s nu m lai nici -cnd


divisi

s nu m lai

Tu

s nu m lai nici -cnd

Tu

Tu

32

se i - e,

smi vi - nvor

I - su

27

Curgi

Cnd
unis.

Curgi

a tempo

ISUSE M PREDAU AZI IE (Van DeVenter/Weeden)


unis.

d - t - tor
d - t - tor

Duh

rit.

mp
cresc. poco a poco

lai.

mp

mp
cresc. poco a poco

38

38

unis.

divisi
f a tempo53

mf decresc.

Tu s nu m
mf decresc.

s nu

n tempo mai rar

pre -dau fi -

lai, s nu m lai

lai

lai!

n tempo mai rar

Tu

te.

an -trea - g

se -

s nu m lai

lai, s nu m lai


decresc.

mf

a tempo

fo - lo

Tu

in

e - te,

49

s nu m lai

Tu
f divisi

I - su -se cu - r
unis.

44

9. OSANA LUI
O DOAMNE MARE

Maestoso q = 84

ff

Lui, O - sa
Dom - nu - lui

na!
cnt

p - nn cer de - par
toa - te
ce - ruri
i

Co - pi - iii au cn Mi - nuni mari a


f -

i
Pe

te
E p - mnt lean -

Tempo mai rar q = 72

a r - su - nat!
i lea um - plut!

O - sa - na
Pu - te - rea
unis.

12

tat
cut

cou
tins

Bruce Greer
arr. Tom Fettke

OSANA LUI (Watts/Gesangbuch der Herzogl)

unis.

39

mf

40

mp divisi

16

O Doam-ne
mp divisi

20

cnt

mf

m re St p - ni - tor

ra


cu bra -ul Tu cel

Cum len -tre - ii

Cema re

eti

Cema re eti

Ce

eti

Ce ma -re
divisi

divisi


cem-po - do -besc na - tu

m -re St -p - ni - tor

29

mp

Ce ai cre - a - to prin al Tu Cu

mf

re cnd pri -vesc eu lu - mea

unis.

A tuncii cnt

mf

unis.

sfnt

24

ma

i fiin - e - le

vnt

O DOAMNE MARE (Stuart K.Hine)

ma - re

A tuncii

eti

41

Solo mp

34

Pri vi rea cnd mional i vd mi - nu - nea Mul i mea as - tre - lor cealerg pe cer


Ooo

nesc

cum ia iu-bit n - tru - na

Cnd n - tl unis.
f


mf

Peai Si a -

mf

A - tunci i

prin bi -ne-cu-vn - tri

mf

mul - i -mea den -du - rri

i ia con - dus

unis.
f

i cnd z - resc

lei

48

mp

pe Dom-nun Car -tea sfn - t

44

M re ul

Ca mingi de a - ur plu- tind prin e - ter.

soa - re ct i bln -da lu - n


Cor

39

42

divisi
ff

52

ff

56

59

ma

re

eti

ma

Ce

eti

Ce

Ce ma -re eti

A -tunci i

Ce ma - re

ni - tor

et!

Ce ma-re eti

63

eti

m - re St - p

cnt

Ce ma -re

divisi

m -re St-p - ni - tor

ff

unis.

cnt

re

10. HARUL E DARUL NEMERITAT


MREUL HAR

Linitit q = 96

mp

divisi

16

A - ici I - sus
divisi

24

Ha

rul,

ii dat

rul

Nu - mai ha - rul

fe - ri - citP - ca -tul meu El la


Nu - mai ha - rul
Ha
rul

i ma

is

p - it.

mn-tu - it

arr. Tom Fettke

Nu - mai ha - rul

Ha

Nu - mai ha - rul
Ha
rul,

a fost mor

Ma

HARUL E DARUL NEMERITAT (Johnson/Towner)


mp unis.

Ha - rul ce cur-ge din Gol - go - ta


mp unis.

43

Ha - rul e da-rul ne - me - ri - tat

44Ha

32

rul,

Ha

Nu - mai ha - rul
Ha
rul,

41


49

de
ori

p ce

55

-sit
dat

mp unis.

ul
ul

te
prin

1.

1.

sc - pat
me -

pe mi
so rup

ne
cu

dar
tot

e - ram,
mie azi

mf

tu - it
v - at

ma
El

ma mn
ma n

Pier - dut
Ce
scump

De
moar
Tr - iesc

har
har

cat
ru

mp

MREUL HAR (Newton)

1. M - re
2. M - re
mp unis.

Pe vecicu Dum ne-zeu ma - mp - cat.

Nu - mai ha - rul

Nu - mai ha - rul

rul

Nu - mai ha - rul
Ha
rul

ma
ha
-

g rul

2.

2. M -

reu2.cresc.

mf div.

61

3. Mo - meli, bat - jo - curi, pri - go - niri


mf div.70

ha

4. Prin
f unison

har

jun

Eu

toa -

team bi

Prin

iu - biri

unison

83

Lui

seam n - tl - nit.

ma - rii

78

mf

rul

a - de -

45

ge - voi

cer

cresc.

cu

sla

- ru - it.

br -


i
voi
sl - vi
n
ve

ff

90

cat
div.cresc.

Cel

decresc.

105

har!

decresc.

decresc.

ce

har

mia

100

Ha
mf

ff

96

ff

mp

mp

re

ul

mp

Pe

rul

mf

Ha

ni - cii

decresc. poco a poco

dat.

decresc. poco a poco

rul

div.

46

47

11. PE CALEA NGUST E LUPT


Cnt Domnului c mi-a fcut bine / Cnd vom ajunge n cer

mp

13

sus

Drept la
Col de


mf

cer
rai

i e

bu - n cci du - ce n

A lup - ta
E fa - mi

Drept la cer con -du - ce


Col de rai, col de rai

pe ea

con -du - ce
col de rai

mf

Pl - ceri, de - er -t -ciuni

dai dreap - t

mf

Nui m - po - do -bi - t,

e lup - t

nus

n -gus -t

Pe ca - lea
mp

arr. Tom Fettke

PE CALEA NGUST E LUPT (Bennett/Webster)

mp

Liber q = 69

es - te bi - ne pe
li-an ca - rei I -

4817

ea
sus

Drept la cer
Col de rai

con -du - ce
col de rai

ea
sus

rit.

26

e!

A lup - ta es - te bi - ne pe ea.
Poi a - vea toc - mai ca n cer sus.
mp

mp

CNT DOMNULUI C MI-A FCUT BINE (Acuff/Dean)

unis.
mf

Lui Dum -ne-zeu glo - ri -

Cnt Dom
unis.
mf

30

Mai repede vesel q = 126

mp

rit.

21

A lup - ta es - te bi - ne pe
Poi a - vea toc mai ca n cer

Drept la cer con -du - ce


Col de rai, col de rai

nu - lui

c mia f - cut

Lui Dum-ne - zeu glo - ri - e

i - ni man mi - ne


Mi se bu - cu - r

bi - ne


Cnt

49

35

lui

Dom - nu - lui Dum -ne - zeu glo - ri - e


39

Lui Dum -ne-zeu glo - ri - e43

ce

cn - te

tot p-mn-tul sI

cn - te

El

mia

cer

vom a - jun

mia

unis.

Cnd n
unis.

ge O, ce zi, mi - nu -na-t zi va fi

a - dus, a-dus mn - tu - i - re, dea -

a-dus mn - tu - i - re, dea -

CND VOM AJUNGE N CER (Hewitt/Wilson)

Lui Dum- ne-zeu glo - ri - e

El

eaI cnt pe ve - ci - e

p-mn-tul sI

ce - ea, ce - eaI cnt pe ve - ci - e

47

tot,

tot

Dum -ne - zeu glo - ri - e

Vom ve - dea

pe

50

fi

Vom ve - dea

simile

pe

ge O, ce zi, mi - nu -na-t zi va

sus in veci de veci l vom sl - vi

vom a - jun

n ce - reas -cam - p - r - i - e

cer

Cnd n67

loc de sla -v vom a - vea.62

cresc.

Dom -nu - lui cn - tm m - ri - re pen -tru n - du - ra - rea Sa


mf divisi

Tempo de mar

mf

sus in veci de veci l vom sl - vi.

56 mf divisi

52

51

Cnd n

cer

vom a - jun

72

76

fi

veci de veci

pe

86

cresc.

in

ff

ff

veci l vom sl - vi!


ff

sus in veci de veci

de

mi - nu -na - t zi va

zi,

in veci

cresc.

ge O, ce

81

Vom ve - dea

12. FA N FA
DOAMNE MAI SUS RIDIC-M

52

q = 72

mp

1. Fa - n fa - eu cu Dom
2. l
pri -vesc eu slab a - cu
mp

11

n fa -L voi ve - dea


mf

Fa - n fa - cum va fi
Prin - trun val n - tu - ne - cat

eu

Pes - te ce -rul n -ste - lat

voi
pri - vi.
a - tep - tat.

ce eu n sla -vL
ne cu A - cel mult

nul
ma

pe Cel jert -fit pe cru


o zi mai bu -n vi

Fa
mf

Cnd
Dar

mf

FA N FA (Breck/Tullar)

mp

arr. Tom Fettke

Introducere opional dac este folosit acompaniamentul

53

15Fa

voi

fi

1821

DOAMNE MAI SUS RIDIC-M (Crosby/Stebbins)


mp

24

zi

in

acomp.

mea

P - ind mai sus din zi

ca - lea

m si - li

El

Spre cer n mp

2.

mp

mat.

1.

cur - mat.

Cu

2.

ne

1.

sla

cerc

fa - _a - tunci n

ru - gn - du -

54

26

29

decresc.

ri

di

nalt

mp

c mp

mp

m.

a - ju - t - m

rit.

rit.

mf

ne mai sus

35

Spre loc mai

32

Doam - ne mai sus ri - di - c - m

Doam

va - lul

mp

iu

bi - rea

Sa

sal - vat

ma

a - flat

ma

a - flat

rit.

ma

arr. Tom Fettke

p - cat

13

Prin
mp

Sa

de

a tempo

iu - bi - rea

Prin
mp

PRIN IUBIREA SA (Rowe/Smith)


a tempo
mp

mp

Lin, fr grab e = 96

55

13. PRIN IUBIREA SA


Cntai numai despre Isus / Salvat, salvat

56

17

rit.

ma sal

vo

mf

ti - maI


iesc ca s

cea a - ma -

cnt

vat

Lui m spa - l

I -

Des - pre pa

mf unison

Des - pre
mf unison

iu - bi - rea Sa


r
Prin sn -ge - le

Des - pre mi - la

vat.

rit.

Mai repede, n 3 q. = 72

ma sal

CNTAI NUMAI DESPRE ISUS (Bliss/McGranahan)

28

p - cat

sus

de

lul

24

21

va


Cn - tai

57

32

nu

mai des - pre I - sus

maI cea a - ma - r

ne spa - l
Lui

iu - bi rea Sa

Des - pre pa

40

Prin sn -ge - le

Des - pre mi - la

36

ti

divisi
f

Cn - tai toi

nu
mai des - pre I - sus
Des - pre mi - la
iu - bi - rea
nu - mai des - pre I - sus, Cn - tai nu - mai des - pre I - sus
iu - bi - rea Sa

43

Sa

iu -bi - rea Sa

Des - pre pa - ti

ma cea a - ma - r
pa - ti - ma cea a - ma - r, pa - ti -ma

Prin sn -ge

a-ma - r

58

46

le

Prin sn

48

Lui ne
Lui ne

ge - le56

spa - l.

vat, sal - vat sunt pe Gol - go

mf

ca - tul meu pe El lu - a

decresc.

ta

mf

I - sus;


La moar - te pen - tru minsa dus

unis.

Prin jert - fa Dom - nu - lui

Sal unis.

mf

ta

SALVAT, SALVAT (Crosby/Kirkpatrick)


Puin mai rar q. = 69

rit.

rit.

Lui ne

spa - l,
spa - l

52

divisi
f

Sal
f

59

60

Sal - vat

69

Prin

lul

de

p - cat

ma

ff

divisi

Sal ff

vat

Sal

a - flat

ma sal

- vat

Sa

va

curs

iu - bi - rea

73

unison

Sal - vat prin al Su sn - ge

vat

65

Sal - vat sunt de Dom - nul I - sus

Sal

vat

6077

vat

ff

vat

81

Sal - vat

88

vat

Sal -

Sunt sal -

Sal -

Sunt sal - vat

curs

I - sus

Sunt sal - vat!

Su sn - ge

Sal - vat

85

alvat prin

Dom - nul

Sal - vat sunt de

Maestoso q = 120

12

ia,

ia,

sla - v

mf

legato

le - lu

ia,

sla - v i - e

Fii

le -

min

sl - vit.

veci

A - le - lu
f

ALELUIA, SLAV IE (Mackay)


f

lu

arr. Tom Fettke

accentuat

61

14. ALELUIA, SLAV IE


SLVIT FII ISUSE

62

SLVIT FII ISUSE (Crosby/Doane)


unis.

16

mf

mf

22

Sl - vit
unis.

2733


vii

pe I - sus

Sla - va Lui

l sl
f

pe I - sus

l sl - vii

Tu

lai des - cu - iat

cn - tai

ne pe

fa m - rea

jert

La

Prin

Ti

ce - rul Tu, Doam- ne, ni

dat
divisi

divisi

via - neai

a - tragi

lu - cruri mari faci

drag

fii I - su - se cci

oa - meni cu

i pe

6339

veci

Lui

44

Su

Pri4954

mf

re

mii mn - tu

mu - rit

prin al

ia

Tu

Fiu

decresc.

cu - rat

Su.

Prin I -

n - vi - at

Fi - ul

pri - mind ha - rul

I - sus

i - rea

prin

tl ve - nii

lu - dm Doam - ne

ca

Te

sus

Ta

La

mf

dai

64

59

65

nii i ier - ta - rea neai

lu - mi -

A - le - lu - ia, sla - v i - e
f

dat

A - le - lu - ia,

A -

71

Fii

l sl - vim

A - le - lu

ia,


sla - v i

n veci m - rit

77

vii

A - le - lu - ia, sla - v i - e
min

Ca - lea

C Tuneai a - r - tat

lu - dm Doam - ne

Te

l sl

A - le - lu

A -

ia,

65

82

min

l sl -

88lu99

ia,

a tempo

a tempo

Lui

dai

La

Ta

Fii

rit.

A - le

Su

sl -

veci

tl ve -

rit.

vit!


sla - v i

95

Fi - ul Su
Pri - mii mn-tu - i - rea pri - mind ha - rul

l sl - vim

prin I - sus

niivii
i pe veci66

arr. Tom Fettke

Linitit q = 66

mp

O, ce
mp

Cnd des - pre El se cn

dul - ce nu -me

rit.

sus

Ce fru - mos

r-su

R - ni - le cum vin -de - c

Mai repede q = 72

15

rit.

liber

Cnddes - pre El se cn - t

mp

r-su - n

Ce fru - mos
p unis.

10

O, CE DULCE NUME ISUS (Baxter/Doane)


p unis. liber

15. O, CE DULCE NUME ISUS


SCUMP MI ESTE NUMELE ISUS

67

Pa - ce,

bu - cu -rii a - du

19

23

mos

Ce fru -mos

ce

31

rit.S mer -gem n nu - me - le
mf

El

se

mf

a tempo
accentuat

Lui

Ce fru

cn - t

Ce fru

se cn - t

su - n

rit.

Ritm de mar
a tempo
mf

Cnd des - pre

Ce fru -mos

r - su - n

r - su - n

27

mos

I - ni - mii cre -din -cioa - se

Cnd des - pre El

r - su - n

divisi

divisi

El es - te un a -d - post

68

36

Prin

I - sus noi vom n - vin

40

mos

Ce fru -mos

44

Ce fru -mos48

Cnd des - pre El se cn - t.

rit.

puin mai rar

Nu -me - le

Ce fru

rit.

Scump mi es - te nu - me -le I - sus

r - su -n


El
se cn - t

Cnd des - pre

SCUMP MI ESTE NUMELE ISUS (Lela Long)


puin mai rar

legato

Ce fru

r - su - n, su - n

mos

r - su - n

Groa-za vrj -ma- u-lui nost

ge

I -sus

Nu -me

6952

le

de

unis.

spus

54

I - sus

a - ce - ea

iu - besc

Scump mi

divisi

es - te

nu - me - le

I - sus

nu - me - le

es - te

Nu - me

I - sus

nu - me - le

sus

Scump mi
divisi59

ne -

57

O,
scump mi es - te
unis.

70

61le

I - sus,

63

iu - besc

rit.

scump mi es - te nu - me - le

nu - me - le

rit.

mp

mp

es - te

Scump mi
mp

sus.

O,

ne - spus

68

I - sus

65

ce - ea

I - sus

de

Nu - me - le