Sunteți pe pagina 1din 2

Ce bucurie-ar fi!

kz ks ks ks ks
Vers Muz. Dani Constantin aranj. Dt. Chiuc
Solo a ks
Da - că~n fi - e - ca - re

Sop/Alt a j j
A
d k k k k
Tenori a d k k k k k k k k
k k
k k k k k k
k
k k k
d k kk k kk kk kk k kk k kk kk kk kk k kk k
B/bas b d k k k k k k k k k k k k k k k
1Săr - bă - toa - rea lui Cră - ciu - nu' Lui Cră - ciun, Dom - nu' cel bu - nu' 2Săr - bă - toa - rea

ks ks ks ks k z
6
kz ks ks ks ks ks k z n kz ks ks ks ks ks ks
a ks ks ks ks ks jz
zi, Cră - ciu - nul ar ve - ni, Ce bu - cu - ri - e~ar fi, Da - că~n fi - e - ca - re zi, Cră - ciu - nul ar ve-

a j j j j jz n j j j j
A
dd k k k k k k
a k k
k k
k k k k k k
k k k k k k k
dd k k kk k k k kk k kk k kk k k k kk k kk k kk k
b k k k k k k k k k k k k k k
lui Cră - ciu - nu' Lui Cră - ciun, Dom - nu' cel bu - nu' 3Săr - bă - toa - rea lui Cră - ciu - nu'

11
n
a kz ks ks ks ks ks jz
- ni, Mai buni poa - te am fi.

j o ks kks kks kks ks jj m l o ks ks ks kk kk


a j k t t t k t t t
t t
Mai buni poa - te am fi. Flo - ri - le dal - be,
dd k k k k k k k k k
a k k k k k k k k k k k k
kk kk k kk k k k
kk kk kkk kk
k k kk k
d
b d k k k k kk kk k
k
k k k
k k k k k k k
Lui Cră - ciun, Dom - nu' cel bu - nu' 4Săr - bă - toa - rea lui Cră - ciu - nu' Lui Cră - ciun, Dom-

"STEPHANOS"--CORUL CATEDRALEI "Sfântul NICOLAE" --Bacău


ŢFA 12 2019
2

16

a k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k
Ste - le mul - te a - u - ri - te, Din cer par - că sunt ve - ni- te, În su - flet şi~n via - ţa noas- tră,
s
Da - ruri mul - te să pri - mi im, Dar şi noi să dă - ru - i im, Mult bel- şug şi spor în ca - se,

a o kks kks kks kk kk o


t t t t
Flo - ri - le dal - be!
dd
a k k k k k k k k k k
d k kk kk kk k kk kk kk kk kk kk kk k k kk k kk k kk k k k kk k kk k kk k
b d k k k k k k k k k k k k
- nu' cel bu - nu'

23
k k k k k k k l l
a k
O mi-nu - ne să~n-flo - reas-că.
Săr-bă-tori cât mai fru-moa-se.

k k k kk k k k kk k k k kk k
dd k kk kk kk kk k kk
k k
k
k kkkk kkkk kkkk
b k

S-ar putea să vă placă și