Sunteți pe pagina 1din 4

CĂMARA TA MÂNTUITORUL MEU

melodie bisericească Nicolae Lungu

Adagio
    
Soprano  44 45
    
Alto  44 45
 p
 
Tenor  44                 45
8
Că ma ra Ta, Mân tu i to rul meu, o

 4  
p
               
Bass 4 45
Că ma ra Ta, Mân tu i to rul meu, o

    
 45 44
5

S.

  
A.  45 44 
      
Că ma ra Ta, Mân tu i


 45        44       
T. 
8


văd îm po do bi tă;

        
44 
p
 5       
B. 4
văd îm po do bi tă; Mân tu i

   
mf

 42 44   
9

S. 
Că ma ra


mf

A.       42 
  
44

  
  
to rul meu, Că ma ra

 
mf
  
T.  42 44   
8
Că ma ra Ta,

       
mf

B. 42 44   
to rul meu, Că ma ra
     
         42
13

S.  
Ta Că ma ra Ta, Mân tu i to rul-

 
A.              42
Ta Că ma ra Ta, Mân tu i to rul

             
T.   
   42
8


Că ma ra Ta, Că ma ra, Mân tu i to rul

       
       
B.

 42
Ta, Că ma ra Ta, Că ma ra, Mân tu i to rul


 42 44          
   45 44      42
17

S.

meu, O văd îm po do bi


A.  42  44 
  45    
4
  4   42
meu, O văd îm po do bi


 42 44            44     
T.  45 42
8
meu, O văd îm po do bi

 2      
B. 4 44     45 44  42
meu, O văd îm po do bi

   
 42  44     
21

S.
      
tă; Şi îm bră că min te nu am ca să

  
A.  42  44 
          
tă; Şi îm bră că min te nu am ca să

    
T.  42  44         
 
8
tă; Şi îm bră că min te nu am ca să

 2  44         

  
B. 4   
tă; Şi îm bră că min te nu am ca să

2

mf

         42  44    
25

S. 
in tru în trân sa. Lu mi nea ză

 
A.        42  44
in tru în trân sa.

        
T.   42  44
8
in tru în trîn sa.

      24  44 
B.

in tru în trân sa.


f f

                
29

S.

hai na, Lu mi nea ză hai na


f

A.         
Lu mi nea ză hai na, hai na


f
         
T. 
8
Lu mi nea ză hai na, hai na


mf
   f  
B.
  
Lu mi nea ză hai na

           4
     42 
33

S. 4
su fle tu lui meu, Dă tă to ru le de lu

    
A.          42     44
su fle tu lui meu, Dă tă to ru le de lu

          24   44
T.    
8
su fle tu lui meu, Dă tă to ru le de lu

   
          
B. 42 44
su fle tu lui meu, Dă tă to ru le de lu

3
  
p

pp
 44  45
      44     
37

S.
 
mi nă, şi mă mân tu ieş te.

  p pp
A.  44    45     44 
 
mi nă, şi mă mân tu ieş te.

  
p    
pp

T.  44 45      44   
8
mi nă, şi mă mân tu ieş te.

 4   
p
   
pp

B. 4 45 
44  
mi nă, şi mă mân tu ieş te.