Sunteți pe pagina 1din 1

Doamne

Iisuse Hristoase
Gheorghe Cucu

 
S.         
Andantino

  

1. Doam ne Ii su se Hris toa se


2. Tu ești ra za cea cu ra tă
3. Dum ne zeu fi ind din fi re
4. Și Te-ai dat spre răs tig ni re

 
5. O, Ii su se, nu me dul ce

    

A.

 
M (a)

       

T.

   
M (a)

    

B.
  
M (a)

  
        

5

Tu ești zori prea lu mi noa se.


Și lu mi n-a de vă ra tă.
Ai luat chip de o me ni re.
Pen tru-a noas tră mân tu i re.


Ne-ai sal vat prin sfân ta cru ce.

    
       
 

     
   