Sunteți pe pagina 1din 4

Asta-i sara lui Crciun

colind din judeul Neam

prelucrare: erban Marcu


Andante tranquillo q = 84


mp


S

As - ta-i sa - ra lui Cr ciun, flo - ri - le-n flori, flori dal -be de mr.p
A
MrCnd s-o ns cut Dom - nu' Sfnt, flo - ri - le-n flori, flori dal -be de mr.
Flori

Flo - ri -le-n flori, flori de mr.
p


Flori dal -be de13S-o ns - cut pe fn us - cat, flo - ri - le-n flori, flori dal -be de mr.
Flo - ri - le-n flori, flori de mr.mr. Flori
2

mp
19Hai, flori florimp


Hai, flori flori
mf
Hai - dai, bo ieri, s-L ve - dem,


flo - ri - le-n flori, flori dal -be de mr.


mp


Hai, flori, flori.25


Sus la cer, flori, flori, flori de


Sus,
flori, flori,


Sus la cer s-L - nl - m, flo - ri - le-n flori, flori,flori dal - be de


mp


Flori, flori,


Poco meno mosso
30 ben f


mr. Sus la cer l-am - nl - at, flo - ri - le-n flori,


mf pieno, pesante
flori, Sus la cer l-am - nl - at,mf pieno, pesante


flori dal - be de mr. La cer l-am - nl - at,


mr. mf pieno, pesante

flori, Sus la cer l-am - nl - at,
3


35 mp Tempo primo


flori dal - be de mr. Mai - ca Sfn - t ce i-o dat, flo - ri - le-n
flori dal - be de mr


quasi eco

p

flori, flori dal - be de mr. Mai - ca Sfn - t ce i-o
p


flori dal - be de mr40
p


flori, flori dal - be de mr. M - tu - r de m - tu -
Flori


mp


dat, flori de mr. M - tu - r de m - tu - rat,
Flori dal - be de mr.


45 mprat, flori dal - be de mr. Cu m - tu - ra
flori, dal - be de mr, flori, flori dal - be de mr, flori


p

flo - ri - le-n flori, flori dal - be de mr.
Flori.
450m - tu - ra, flo - ri - le-n flori, flori dal - be de mr.


dal - be, flo - ri - le-n flori dal - be, flori dal - be de

p

55M - tu - ra ce - ru' de ste - le, flo - ri - le-n flori, flori dal - be de mr.
pp
mr. Flori.
61 poco rit.Lu -mea de p - ca - te gre - le, flo - ri - le-n flori, flori dal -be de mr.