Sunteți pe pagina 1din 4
Steaua sus răsare colindă pentru cor mixt, pe o melodie tradițională Allegretto, fluente q =

Steaua sus răsare

colindă pentru cor mixt, pe o melodie tradițională

Allegretto, fluente q = 90

prelucrare: Șerban Marcu

° 4 ∑ ∑ ∑ ∑ & b 4 mp, un poco leggiero 4 ∑
°
4
& b
4
mp, un poco leggiero
4
& b
4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Stea -ua sus
ră - sa - re
Ca
o
tai - nă
ma - re,
p
>
>
>
>
4
˙
˙
˙
˙
b
Œ
œ
Œ
œ
Œ
Œ
&
4
œ
œ
Bim, bam,
Bim, bam,
Bim,
bam,
Bim,
bam,
>
>
>
>
p
˙
˙
˙
˙
4
>
>
>
>
˙
˙
˙
˙
? b
4
¢

5

Bam,

bam,

Bam,

bam,

Bam,

bam,

Bam,

bam,

° ∑ ∑ ∑ & b & b œ œ œ œ œ œ œ
°
& b
& b œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Stea - ua
stră - lu - ceș
-
te
Și
lu - mii
ves - teș
-
te,
Și
lu - mii
ves - teș
-
te
>
>
>
˙
˙
˙
b Œ
œ
Œ
œ
Œ
&
œ
Bim,
bam,
Bim,
bam,
Bim,
bam,
>
>
>
˙
˙
˙
>
>
˙
˙
˙
? b >
¢
Bam,
bam,
Bam,
bam,
Bam,
bam,

2

8 mp ° > > > ˙ ˙ ˙ b Œ Œ Œ & ˙
8
mp
°
>
>
>
˙
˙
˙
b
Œ
Œ
Œ
&
˙
˙
˙
œ
œ
œ
Bim,
bam,
Bim,
bam,
Bim,
bam,
b
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
as - tăzi
Cu - ra
-
ta,
Prea - ne - vi - no - va
-
ta,
Fe - cioa - ra
Ma - ri
-
a
>
b
&
w
w
w
>
>
Bam,
Bam,
Bam,
mp
œ
œ
œ
>
˙
>
˙
˙
? b >
¢
Bam,
bim,
Bam,
bim,
Bam,
bim,
poco cresc.
11
° > > ˙ ˙ œ œ b Œ ˙ Œ Ó œ & ˙
°
>
>
˙
˙
œ
œ
b
Œ
˙
Œ
Ó
œ
&
˙
œ
œ
œ
Bim,
bam,
Bim,
bam,
Ma - gii
cum
ză -
poco cresc.
b
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Naș - te
pe
Me - si
-
a,
Naș - te
pe
Me - si
-
a,
Ma - gii
cum
ză - ri
-
poco cresc.
>
>
b nw
b
w
&
˙ ™
œ
>
Bam,
Bam,
Bam,
bim,
œ
œ
poco cresc.
>
>
>
˙
˙
˙
˙
? b >
¢
Bam,
bim,
Bam,
bim,
Bam,
bam,

14

> > ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ °
>
>
˙
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
° & b >
œ
œ
œ
ri
Stea -ua
și
por - ni
Mer-gând du - pă
ra
Pe Hris-tos să-L
b
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Stea -ua
și
por - ni
-
ră,
Mer-gând du - pă
ra
-
Pe Hris-tos să-L va
-
ză,
&
˙ ™
œ
˙ ™
œ
˙ ™
œ
b >
>
>
Bam,
bim,
Bam,
bim,
Bam,
bim,
˙
˙
˙
˙
˙
˙
¢
? b >
>
>
>
>
>
Bam,
bam,
Bam,
bam,
Bam,
bam,

3

17 mf, sempre cresc. ° > ˙ œ œ w œ w b & œ
17
mf, sempre cresc.
°
>
˙
œ
œ
w
œ
w
b
&
œ
w
w
va
Pe Hris-tos să-L
va
-
-
-
-
mf, sempre cresc.
b
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
w
Pe Hris-tos să-L va
-
ză.
A
mf, sempre cresc.
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
b
&
œ
œ
˙ ™
œ
˙
>
Bam,
bim,
Bam,
Și
da - că
por - ni
În - da- tă-L gă -
mf, in rilievo, un poco marcato, sempre cresc.
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
¢
œ
œ
b >
Bam,
bam,
Și
da - că
por - ni
-
ră,
În - da - tă-l
gă - si
-
ră,

20

° b w nw w & w w w Și se-n - - - -
°
b
w
nw
w
&
w
w
w
Și
se-n
-
-
-
-
chi
-
-
-
-
b
&
w
w
w
˙
œ
œ
œ
˙
œ
b
œ nœ
œ
œ
œ
˙
œ nœ
&
œ
si
La Dân-sul
in -
tra
Și
se
în - chi - na
Și
se
în - chi -
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ nœ
œ
œ
¢
œ
œ nœ
œ
œ
La Dân-sul in - tra - ră Și se în - chi - na -
La Dân-sul
in - tra
-
Și
se
în - chi - na
-
ră,
Și
se
în - chi - na
-
23
f
°
w
w
w
5
b
&
4
w
w
w
na.
f, in rilievo
5
b
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4
œ
œ
Cu
da - ruri
gă - ti
-
te,
lui Hris - tos
me - ni
-
te,
A -vând
-
e
-
ca
-
re
f
,
>
> ˙
œ
œ
>
>
>
>
œ
˙
œ
œ
5
b
˙
œ
&
4
na
A
-
vând
bu
-
cu
-
-
ri
-
-
e
f
>
>
?
œ
œ
>
>
#
˙
n
œ
œ
Œ
˙ ˙
˙
5
b
œ
œ
œ
n ˙
b œ
œ
˙
4
¢
œ
>
>
A
- vând
bu
-
cu
-
-
ri
-
-
e

4

U 26 ° mf p 5 ™ 4 œ œ b ‰ œ œ j
U
26
°
mf
p
5
4
œ
œ
b
œ
œ
j
&
4
œ
œ
4
œ
œ
˙ ˙
˙ ˙ ™
œ œ j ‰
œ
œ
œ
œ
Bu - cu - ri - e
ma - re.
Ca - re
bu - cu - ri
-
U
mf
mp
5
4
b
&
4
œ
˙
œ j ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4
œ
œ
>
œ
œ
œ
Bu - cu - ri - e
ma - re,
Bu - cu - ri - e
ma - re.
Ca - re
bu - cu - ri
-
e
U
p
5
4
œ
œ
b
œ
Œ
Œ
Ó
Ó
œ
&
4
˙
˙
œ j ‰
4
œ
>
>
ma
-
re,
Ca - re
bu - cu -
Bam,
U
p
w
?
5
4
œ
Œ
Œ
Ó
w
b
4
˙
˙
œ j ‰
4
¢
œ
˙
b ˙
œ
>
>
ma
-
re,
Bam,

29

° œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
°
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ nœ
œ
œ nœ
e
Și
a - ici
-
e,
De
la
ti - ne - re
-
țe
Pân' la
bă - trâ - ne
-
b
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Și
a - ici
-
e,
De
la
ti - ne - re
-
țe
Pân' la
bă - trâ - ne
-
țe,
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
ri
-
e
Și
a - ici
-
e,
De
la
ti - ne - re
-
țe
Pân' la
bă - trâ -
w
w
w
?
w
w
w
b
¢

poco rall.

p 32 decresc. ° U œ b œ nœ œ œ w w & œ
p
32
decresc.
°
U
œ
b
œ nœ
œ
œ
w
w
&
œ
țe,
Pân' la
bă - trâ - ne
-
-
-
-
țe.
p
decresc.
U
b
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
w
Pân' la
bă - trâ - ne
-
țe.
decresc.
p
U
œ
œ
b
&
œ
œ
œ
œ
˙
˙
w
ne
-
țe,
Pân' la
bă - trâ - ne
-
țe.
p
U
w
w e
w
?
e
w
e e
E E
b
¢
œ
œ
œ œ
˙ ˙
u
un poco in rilievo
Pân'
la
bă - trâ
- ne
-
țe.
w w e w ? e w e e E E b ¢ œ œ œ