Sunteți pe pagina 1din 2

Sus la Poarta Raiului

bb b 4
ar. erban Marcu
q = 100

& b4 w
Sopran
J
1. Sus la Poar -ta Ra - iu - lui, Poar - ta Ra - iu - lui, Pa - te tur - ma
2. Dar la tur - m ci - ne st, ci - ne, ci - ne st? St chiar Mai - ca
3. Ln - g ea un le - g - nel, Lea - gn, le - g - nel, Cu un co - pi -
4. Co - pi - la - ul cnd dor - mea, Pu - iul cnd dor - mea, Mai - ca Sfn -t
b 4
Alt & b bb 4 w w w w w
1. Sus la Poar - ta, Pa -
2. Dar la tur - m St

w
3. Ln - g ea un le -
4. Co - pi - la - ul, Mai -
b 4
& b bb 4 w w

Tenor J
1. Sus la Poar - ta, Poar - ta Ra - iu - lui,
2. Dar la tur - m ci - ne, ci - ne st?
3. Ln - g ea un lea - gn, le - g - nel,
4. Co - pi - la - ul. Pu - iul cnd dor - mea,
? bb b 44
Bas b
1. Sus la Poar - ta, Pa -
2. Dar la tur - m St
3. Ln - g ea un le -

bb
4. Co - pi - la - ul, Mai -

&b b
S.
J
Ta - t - lui, Tur - ma Ta - t - lui, Li - nu-i lin i ia - r lin,
Pre - cis - t, Mai - ca Pre - cis - t,
la n el, Co - pi - la n el,
i cn - ta, Mai - ca i cn - ta,

b
A. & b bb w w w
te tur - - - ma, Lin, lin,
chiar Mai - - ca,
g - nel

b
ca Sfn - - t,
w w
& b bb

T. J
Pa - te tur - ma, tur - ma Ta - t - lui, Lin,
St chiar Mai - ca, Mai - ca Pre - cis - t,
Lea - gn cu un co - pi - la n el,


Mai - ca Sfn - t, mai - ca i cn - ta,

? bb b b b
b
B.

- te tur - - - ma, Li - nu-i lin i ia - r lin,
chiar Mai - - - ca,
- g - nel,
- ca Sfn - - - t,
2

bb b
11
6 4
S. & b 4 4 w
Ba - te vn -tul frun - za lin, Lin i ia - r lin. Lin,

b 6 4
A. & b bb 4 4 w
Ba - te frun - za lin, Lin i ia - r lin. Lin,

bb 6 4
&b b w 4 4

T.

Ba - te lin, Lin i ia - r lin i ia - r Li - nu-i lin i

? bb w 6 4
bb
B.
n 4 4
Ba - te lin, Lin i ia - r lin. Li - nu-i lin i

bb b
16

w 6 44
S. & b w 4
lin, Ba - te lin, i ia - r lin.

b 6 4
& b bb w 4 4

A.

lin, Ba - te frun - za lin, Lin i ia - r lin.

b 6 4
& b bb 4 4

T.

ia - r lin, Ba - te vn - tul frun - za lin, Lin i ia - r lin.

?b b 46 4
b bb
B.
n 4
ia - r lin, Ba - te lin, Lin i ia - r lin.