Sunteți pe pagina 1din 5

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

Andante mesto e=120

La portiţa cerului

pe o melodie de colindă din judeţul Neamţ

prelucrare: Şerban Marcu

p, legato, espressivo            
p, legato, espressivo
  
  
   
  
   
pp
La
por - ti
- ţa
ce - ru -
lui,
Şa - de Mai -ca
Dom-nu - lui,
Şa - de Mai -ca
   
 
 
 
 
 
m
 
 
 
 
 
 

7

              
 
    
 
  
Dom -nu - lui,
Şi tot plân - ge
şi sus - pi - nă,
cu-n
pa - har de-ar
-
   
 
 
 
  
a
 
 
12 pp             
12
pp
    
 
  
 
 
 
gint
în
-
nă,
cu-n pa - har de-ar
-
gint
în
-
nă,
A
   
 
 
 
 
A
p
 
 
Trec
în
-
ge
-
rii
pp
 
 

A

2

S.

A.

T.

B.

17

              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
şi o-n -trea - bă,
"De
ce plângi, măi
-
cu
- ţă
dra
-
gă,
de
ce plângi, măi
-
cu
ţă
dra -
gă?"
 
 
 
 
 
 

S.

S.

A.

T.

B.

22 mp             
22
mp
 
 
 
"Cum n-oi
plân - ge,
fi
-
ii
mei,
pe
pă -mânt
sunt
oa -meni
răi,
p
   
   
 
   
   
  
"Cum
n-oi
plân
-
ge,
fi
-
ii
me
-
i,
p
   
   
  
 
   
  
"Cum
n-oi
plân
-
ge,
fi
-
ii
me
-
i,
p, poco tenuto
 
 
 
  
 
 
 
Cum
n-oi
plân
-
ge,
fi
-
ii
me
-
i,
p, poco tenuto
 
 
 
 
 
Cum
n-oi
plân
-
ge,
fi
-
ii
me
-
i,

3

S.

S.

A.

T.

B.

S.

S.

A.

T.

B.

sopran solo 27 mp           
sopran solo
27
mp
  
 
 
  
pe
pă -mânt sunt
oa -meni
răi,
a,
a,
toate sopranele
mf
 
   
   
   
  
pe
-
mânt
sunt
oa
-
meni
-
i.
Cum n-aş
plân - ge
mp
   
   
  
 
  
pe
-
mânt
sunt
oa
-
meni
-
i.
Cum
n-aş
mp
  
  
  
 
 
pe
-
mânt
sunt
oa
-
meni
-
i.
Cum
n-aş
mp
 
 
 
 
 
  
pe
-
mânt
sunt
oa
-
meni
-
i.
Cum
n-aş

32

              
   
 
  
  
a,
a,
a,
a,
a,
a,
a,
a,
a,
a,
 
   
  
  
  
şi-aş of - ta,
pe
pă-mânt
e
lu -mea
rea,
pe
pă-mânt
e
lu -mea
rea.
 
 
 
 
 
plân
-
ge
şi-aş
of
-
ta,
 
 

 
 
 
 
plân
-
ge
şi-aş
of
-
ta,
pe
-
mânt
e
 
 
 
 
 
 
 
plân
-
ge
şi-aş
of
-
ta,
pe
-
mânt
e

4

S.

S.

A.

T.

B.

S.

S.

A.

T.

B.

pp 37 tutti            
pp
37
tutti
 
 

 
  
a
a
a
a
a
pp
 
 
 
 
  
 
a
pp
 
  
 
 
 
 
lu
-
mea
rea.
a
mp
 
 
 
 
  
lu
-
mea
rea.
Ra - iu -
le,
gră
-
di - nă
dul - ce,
din
ti - ne
nu
 
 
 
lu
-
mea
rea.

42

              
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
m-aşmai
du
-
ce,
din
ti - ne
nu
m-aşmai
du
-
ce.
 

5

S.

S.

A.

T.

B.

S.

S.

A.

T.

B.

47 mp             
47
mp
  
 
  
  
  
Bu - su -
ioc
ver
-
de
pe ma - să,
ră - mâi, gaz - dă,
să - nă - toa
- să,
ră - mâi, gaz - dă,
p
 
Bu - su -
ioc
ver
-
de
pe ma - să,
ră - mâi, gaz - dă,
să - nă - toa
- să,
ră - mâi, gaz - dă,
p
 
Bu - su -
ioc
ver
-
de
pe ma - să,
ră - mâi, gaz - dă,
să - nă - toa
- să,
ră - mâi, gaz - dă,
p
 
 
 
 
 
 
a
p
 
 
 
 
 
 

a

poco rit. 52            
poco rit.
52
  
 
 
 
 
să - nă -
toa
-
să.
  
 
 
 
 
 
 
să - nă -
toa
-
să,
-
-
-
-
toa
-
-
să.
  
 
 
 
să - nă -
toa
-
să.
-
-
-
-
toa
-
-
să.
 
 
  
 
 
ră - mâi,
gaz - dă,
să - nă -
toa
-
să.
 
 
 
 
 
să - nă -
toa
-
să.