Sunteți pe pagina 1din 2

Irmosul Floriilor

Gheorghe Dima

  f            
Maestoso

S            
Dum -ne - zeu es - te Dom - - nul, es - te Dom - nul și s-a a - ră - tat



 
f
A            
Dum - ne - zeu es - te Dom - nul și s-a a - ră - tat


   
     
f


T

Dum - ne - zeu es - te Dom - nul, Dom -

    
    
 
f
   
B     
Dum -ne - zeu es - te Dom - nul, Dom - nul și s-a a - ră - tat

  
          
Tempo

        
7 dim. e rit. rit.
p f p
   

no - uă, toc -miți prăz - nu - i - re, și bu - cu - rân - du - ne: Ve -
 dim. e rit. p
 
f
         
p
          
no - uă, toc -miți prăz - nu - i - re, și bu - cu - rân - du - ne: Ve -

                   
dim. e rit. p f p
 

   
- nul, toc -miți prăz - nu - i - re, și bu - cu - rân - du - ne: Ve -

      
   
p
 

f
 
dim. e rit.
    
no - uă, Dum -ne - zeu es - te Dom - - nul și s-a a - ră - tat no - uă. Ve -

    
Mai rar
   
13

                
niți să mă - rim pre Hris - tos cu ra - muri și cu stâl - pări

                
niți să mă - rim pre Hris - tos cu ra - muri și cu stâl - pări
                  
 
 niți să mă - rim pre Hris - tos cu ra - muri și cu stâl - pări
 
          
 
    
niți să mă - rim pre Hris - tos cu ra - muri și cu stâl - pări
2

      f     
Animato
  
24
        
p
   
și cu cân - tări, stri - gând Lui: bi - ne e cu - vân - tat Cel ce

           
 f p

       
  

         
și cu cân - tări, stri - gând Lui: bi - ne e cu - vân - tat Cel ce

         
f

 


și cu cân - tări, stri - gând Lui: bi - ne e cu - vân - tat


        
    f

         
și cu cân - tări, stri - gând Lui: bi - ne e cu - vân - tat

       
35 f f
   
dim.

     
vi - ne în nu - me - le Dom - nu - lui, în nu - me - le Dom -

 f

dim.
 
f
               
vi - ne în nu - me - le Dom - nu - lui, în nu - me - le Dom -

      
p f f
     
dim.

        
 Cel ce vi - ne-n nu - me - le Dom - nu - lui, în nu - me - le Dom -

   
p f f
    

  
dim.

       

Cel ce vi - ne-n nu - me - le Dom - nu - lui, în nu - me - le Dom -

     
p f p
  
46 cresc.

          

nu - lui, Mân - tu - i - to - ru - lui nos - - - tru.

 p
 cresc. f p 
                
nu - lui, Mân - tu - i - to - ru - lui nos - - - tru.

 p

f p 
  
cresc.
            
 nu - lui, Mân - tu - i - to - ru - lui nos - - - tru.



    
p
  f


cresc. p
       
  
nu - lui, Mân - tu - i - to - ru - lui nos - - - tru.