Sunteți pe pagina 1din 4

Maest lui Dorin Pop,

cu dragoste și aleasă preț ire,


Iași, 27 septembrie 1983

Lacul
madrigal pentru cor mixt

Versuri: Mihai Eminescu Sabin Pautza

° bb 3
Andante

& b4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
S 4

b 3 p
j j 4
A &b b 4 ∑ Œ Œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ 4
La - cul co - dri - lor al - bas - tru Nu -feri gal - beni îl în -

b 3 œ œ œ œ
p
&b b 4 ∑ Œ Œ œ œ nœ œ œ œ nœ bœ nœ bœ 4
4

T

™ ˙™
La - cul co - dri - lor al - bas - tru Nu -feri gal -

? bb 3 ˙ nœ bœ
pp
nœ bœ œ œ œ œ #œ nœ 4
B ¢ b4 4
La - cul co - dri - lor al - bas - tru Nu -feri gal -

° bb 4 Ó >œ ™
œ œ 4 nœ ™ œ nœ œ 44 nœ œ ˙ ™
j
6 mf
& b4 Œ 3 j œ nœ œ œ™
2
œœ œ J 4
Tre - să - rind în cer - curi al - be El cu - tre - mu - ră o bar - că

b 4 3
mf
4 2
& b b 4 œ œ œ œj ‰ Œ 4œ
œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ™ œ 4 œ nœ ˙ 4
car - că Tre - să -rind în cer - curi al - be cu - tre - mu - ră o bar - că

˙™
b 4 j 3
mf
4w 2
&b b 4 ˙ œ ‰ Œ 4 #˙ œ œ#œ nœ œ œ 4 4
‹ beni Tre - să - rind, El cu - tre - mu - ră

? b 4 n˙ , p
3 4˙ 2
¢ b b4 œ œ bœ 4˙ œ n˙ bœ nœ œ œ 4 ˙ 4
˙
beni Tre - să -rind El cu - tre - mu - ră o bar - că
° b 2
2 Un poco agitato
j
11
3
mf
&b b 4 ∑ 4 œ œ œ œ bœ ˙ nœ œ œ™
> bœ œ ˙ œ
Și eu trec de-a lun - gul, Par - c-as - cult și par - c-aș -

b 2 ™
œ bœ <b>>œ ™
3
mf
&b b 4 ∑ 4 œ™ j
j
œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ ˙
Și eu trec de-a lung de mal, Par - c-as - cult și par - c-aș - tept

b 2 3
mf
œ œ œ nœ bœ bœ œ œ™ œ ˙
&b b 4 ∑ 4 bœ œ œ

J

œ bœ œ ™
Și eu trec de-a lung de mal Par - c-as - cult și par - c-aș -

œ œ 43 œ ™
œ bœ œ œ
mf
?b 2 œ œ œ ˙ bœ
¢ b b4 Œ J J
Și eu trec de-a lung de ma - luri Par - c-as - cult și par - c-aș -

50''

° b
4 œ œ bœ ™
Meno mosso
Œ Œ œ œ œ™ j
16
4> 3 œ 42
p
& b b ˙™ bœ œ œ 4 œ œ Ó
J
tept Ea din tres - tii să ră - sa - ră Și să-mi ca - dă

b ,p
œ™ b œ bœ œ ™
4 ‰ 43 j 42
œ- œ- b >˙ ™
&b b ˙ b œ bœ œ™ j 4 œ bœ œ nœ
œ >
Par - c-as - cult, Ea din tres - tii să ră - sa - ră Și să-mi ca - dă

b p
4 b˙ Œ œ œ 43 œ™
p
j 2
& b b ˙™ ∑ œ œ b˙ 4 bœ œ 4
‹ tept
? b ˙™
Ea din tres - tii Și să-mi ca - dă lin

4 bœ 3 2
¢ bb
p
∑ bœ œ ˙ 4 œ œ ˙ 4 ˙ œ 4
>
tept Ea din tres - tii să ră - sa - ră lin

° bb 2 bœ " f œ 3 >œ ™
Con gioia
U œ œ œ >œ
™ œ
4 œ™ œ œ œ 4
21

& b4
4
œ 4˙ œ J œ œ 2 4
4
lin la piept Să să - rim în lun -trea mi - că În - gâ - nați de glas de

U 4 "
œ 4 n˙ ™
f Să să - rim În - gâ - nați de glas de
b 2 3 œ̇ œ œ œ œœ™ œ œ 42 œ œ 4
&b b 4 œ Œ 4 nœ̇ œ ˙ œ
œ œ 4
œ
lin la piept Să să - rim În - gâ - nați de glas de a - pe

œ 44 ˙ ™
"
bU 3 œ nœ œ œ œ nœ œ œ™ œ 4
f
b 2 2 4
&b b 4 œ Œ 4 ˙ 4œ œ
‹ la piept Să să - rim în lun -trea mi - că În - gâ - nați de

? bb 2 œ U 4 ˙™ " Œ 3 Œ Œ 2 4
¢ b4 œ
f
œ 4 4 ∑ œ œ 4œ œœ 4
Œ Œ
la piept În - gâ - nați de
50''
° b 4 U
3
26
, Malinconico
2 3 j
p
&b b 4 ˙ 4œ 4 œ™ œ œ œ œ œ™ j
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
a - pe
Și să scap din mâ - nă câr - ma Și lo - pe - ți - le să-mi
a - pe
, U
b 4 2 3
p

œ™ œ ˙
&b b 4 ˙ 4œ 4
∑˙ œ œ nœ œ œ œ ˙
,
Și să scap din mâ - nă câr - ma să-mi

b 4 U ,
œ œ œ ™ œ bœ œ
2 3
p
&b b 4 œ œ 4˙ 4œ œ œ œ œ ˙

˙
glas de a - pe Scap din mâ - nă câr - ma Și lo - pe - ți - le să-mi
p
,
œj U
glas de a - pe
? b 4 œ™ 2˙ 3
¢ b b4 œ œ œ̇ œ 4˙ 4 œ bœ œ œ nœ bœ nœ œ b˙ œ
glas de a - pe Scap din mâ - nă câr - ma Și lo - pe - ți

° bb U
& b n˙ ™ ˙™
31 Tempo I

œ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
sca - pe

b U ppp
j
&b b ˙™
Œ Œ ∑ Œ Œ œ œ œ™ œ œ œ œ
n˙ ™ œ œ œ œ
sca - pe Să plu - tim cu -prinși de far - mec Sub lu -

b U ppp

&b b œ Œ Œ ∑ Œ Œ œ œœ œ œ œ nœ œ œ œ

œ œ ˙™ œ
œ ˙™
sca - pe Să plu-tim cu - prinși de far - mec
˙
ppp
U nœ bœ nœ bœ œ œ
˙™
? bb
¢ b nœ œ ˙ œ Œ Œ
le să-mi sca - pe Să plu - tim cu - prinși de far - mec blân -
45''

° bb >œ ™
œ œ 4 nœ ™
j
38
4Ó 3
mf
& b ∑ 4 Œ j œ nœ œ
œ œ œ
Vân - tu-n tres - tii lin foș - neas - că, Un - du -

b j 4 3
mf
& b b œ™ œ œ œ 4œ œ œ j ‰ Œ 4œ œ œ nœ œ
œ œ nœ œ
mi - na blân -dei lu - ne Vân - tu-n tres - tii lin foș - neas - că
b 4˙ j 3
mf
& b b nœ bœ nœ bœ 4 œ ‰ Œ 4 #˙ œ ˙ œ
‹ blân-dei lu - ne Vân - tu-n tres - tii
, mp
? bb œ œ #œ nœ 4 n˙ 3
¢ b 4 œ œ bœ 4˙ œ n˙ bœ
- dei lu - ne Vân - tul lin Vân - tu-n tres - tii
° b œ™
4 Un poco agitato

œ nœ œ 44 nœ œ ˙ ™ 3 nœ œ œ nœ œ œ n>œ œ
42 f
2
mf f
&b b 4 ∑ 4 #œ œ
J
ioa - sa a - pă su - ne Dar nu vi - ne sin -gu - ra - tic În za -

b 4 2 3
mf
&b b œ œ œ œ œ™ œ 4 œ 4 ∑ 4œ œ nœ nœ œ #œ nœ
nœ ˙

3 ™
Un - du-ioa - sa a - pă su - ne Dar nu vi - ne, În za- dar,

b 4 2 œ nœ œ n˙ bœ
4 Œ nœ œ 4 œ
mf
& b b œ #œ nœ œ œ œ 4 ˙ ˙

J
Un - du-ioa - sa a - pă su - ne Dar nu vi - ne sin -gu - ra - tic

3 nœ ™ œ nœ œ œ #œ nœ
f
?b 4˙ 2 nœ bœ
¢ b b nœ œ œ 4 ˙˙ 4 ∑ 4 J
lin să su - ne Dar nu vi - ne În za- dar, în za -
55''

° b œ™
Ϫ
bœ œ >œ
47
2 ‰ 43 Œ 4
4œ œ
pp
&b b nœ Œ œ œ j
J œ™ œ œ œ 4
dar sus- pin și su - făr Lân - gă la - cul cel al -

b f j
œ 42 œ œ ‰ 43 4
pp
b
& b bœ œ œ™ ∑ 4
>œ œ œ™ ˙ œ

b œ œ œ™
În za - dar sus - pin și su - făr Lac al -
>
œ 2 œ™ œ >œ œ œ ,
f p

&b b J 4 J 3
œ œ 4 ˙™ ˙™ 4
4

Ϫ
În za - dar sus - pin și su - făr Lân - gă la - - - -
œ œ œ 2˙ ˙ œ™
pp
? bb
¢ b
J 4 ‰ 43 ∑ œ œ œ œ 4
4
dar sus-pin și su - făr La - cul cel al -

° bb 4 , U,
Adagio
U
53 pp ppp
& b4 œ nw w œ Œ Ó
œ ˙ œ- œ- œ- œ- œ- œ-
>
, ,
jU U
bas - tru În - căr - cat cu flori de nu - făr.
b 4 pp ppp
&b b 4 œ ˙ œ- œ- œ™ œ- >œ- œ- ˙™ œ- w œ
Œ Ó
- >nu
bas - tru În - căr - cat cu flori de - făr.
, - - U
>- , - U
&b b 4 ˙™
pp ppp
b 4 -œ -œ œœ œœ Œ Ó
bœœ œœ nnw w œœ

w nu
w Œ Ó
- - >- -
u
, U ,
cul În - căr - cat cu flori de nu - făr.

?b 4œ
pp
U ppp

¢ b b4
˙ œ- œ- Œ Ó
œ- œ- œ œ
>- - nnw
w w
w œœ
bas - tru
35''
În - căr - cat cu flori de nu - făr.
30'' Total T4' 25''
Iași, sept. 1983