Sunteți pe pagina 1din 4

Maest lui Dorin Pop, cu dragoste și aleasă preț ire, Iași, 27 septembrie 1983

Lacul

madrigal pentru cor mixt

Versuri: Mihai Eminescu Sabin Pautza Andante ° 3 4 b b b ∑ ∑ ∑
Versuri: Mihai Eminescu
Sabin Pautza
Andante
°
3
4
b
b b
&
4
4
S
p
3
4
b
b b
Œ
Œ
&
4
œ
œ
œ ™
œ j œ œ
œ
A
œ
œ ™
4
œ
œ
œ j œ œ
La -cul
co
-
dri-lor
al
-
bas
-
tru
Nu-feri
gal
-
beni îl
în -
p
3
œ
œ
œ
œ
b
Œ
Œ
œ
œ nœ
œ
œ
œ
4
b b
nœ b œ nœ
4
b œ
4
T
& ‹
La
-
cul
co
-
dri
-
lor
al -
bas
-
tru
Nu-feri
gal
-
pp
˙ ™
˙ ™
b œ
b œ
œ
3
œ
œ
œ #œ
4
4
4
B
¢
? b b b
La
- cul
co
-
dri
-
lor
al
-
bas
-
tru
Nu-feri
gal
-
6 mf ° > 4 œ ™ 4 2 b b b Ó Œ œ
6
mf
°
>
4
œ
4
2
b
b b
Ó
Œ
œ ™
4 3 nœ ™
œ
&
4
œ j nœ œ
nœ œ
4
nœ œ ˙ ™
4
œ j œ œ
œ œ
J
Tre -să - rind
în cer-curi
al
-
be
El cu - tre
-
mu-ră o
bar - că
mf
4
3
4
2
b
&
b b
4
j ‰
Œ
4
œ œ nœ
4
4
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ ™ œ
œ n œ
œ
œ
n œ ˙
car -
Tre -să-rind
în
cer-curi al -
be
cu-tre-mu-ră
o
bar
-
mf
4
3
4
2
b
b b
œ j ‰ Œ
4
˙
4
œ
˙ ™
œ #œ nœ œ œ
4
w
4
& ‹
beni
Tre
-
-
rind,
El cu-tre-mu- ră
,
p
4
œ œ b œ
3
˙
œ
4
2
œ
˙
˙
? b b b
4
4
b œ
œ
4
4
¢
˙
beni
Tre -să-rind
El
cu
-
tre
-
mu
-
o
bar
-

2

Un poco agitato 11 ° mf 2 b b b ∑ & 4 3 œ
Un poco agitato
11
°
mf
2
b b b
&
4
3 œ b œ
˙
œ ™
b œ j œ
4 œ œ
nœ œ
˙
œ
œ
>
Și
eu trec de-a lun
-
gul,
Par-c-as - cult
și
par
-
c-aș -
mf
2
b b b
˙ ™
&
4
4 3 j
œ
œ
œ
œ nœ b œ
œ
œ b œ
< b> > œ ™
œ j œ œ
Și
eu
trec de-a lung de mal,
Par-c-as - cult
și par-c-aș -
tept
mf
2
3
œ
œ
b œ œ
œ ™
œ
&
b b b
4
4
b œ
œ
œ nœ b œ
˙
œ
J
Și
eu
trec
de-a
lung de mal
Par-c-as-cult
și
par
-
c-aș -
mf
œ ™
œ
œ
?
2
3
œ
˙
b œ
œ
b œ
b œ
œ
Œ
œ œ
œ
œ
œ
4
4
J
¢
b b b
J
Și eu trec de-a lung de ma - luri Par-c-as-cult și par - c-aș -
Și
eu
trec
de-a lung de
ma
-
luri
Par-c-as-cult
și
par
-
c-aș -
50''
Meno mosso
16
p
°
œ œ
4
>
3
2
Œ
Œ
œ
œ
œ b œ ™
œ
&
b b b
Ó
œ ™
b œ j œ œ
4
4
œ
4
˙
J
tept
Ea din
tres
-
tii
-
sa
-
Și să-mi ca
-
,
p
4
3
2
˙
&
b b b
j
4
œ
b œ œ
4
4
œ ™
œ ™
œ - b > ˙ ™
nœ j
b œ b œ œ ™
œ
b œ b œ
>
- œ
Par -c-as- cult,
Ea din tres
-
tii
ră - sa
-
Și să-mi ca
-
p
p
4
œ
œ
3
2
b b b ˙ ™
Œ
&
œ œ b ˙
4
b ˙
4
œ ™
b œ j œ
4
tept
Ea din tres
-
tii
Și să-mi
ca
-
lin
p
?
˙
4
3
2
b œ œ
˙
4
b œ
œ
4
¢
b b b
œ ˙
˙
œ
4
>
tept
Ea din tres
-
tii
ră - sa
-
lin
Con gioia
21
U
>
°
"
f
> œ ™
œ
œ
œ
œ
2
œ
b œ
4
2
4
b b b
œ
˙
3
œ œ
œ œ
œ
&
4
4
4
J
4
œ ™
œ œ
4
lin
la
piept
-
rim
în lun-trea
mi
-
În - gâ
-
nați
de glas de
f
-
rim
În - gâ
-
nați de
glas de
U
"
2
4
3
Œ
n
˙
œ
˙
2
4
&
b b b
4
4
n˙ ™
4
œ œ
˙
œ œ
œ œ
œ œ
4
œ
4
œ
œ
œ
œ ™
œ
œ
œœ œ
œ
lin
la
piept
să - rim
În - gâ-nați de glas
de
a pe
-
f
U
"
œ nœ
2
œ œ
b œ
4
3
2
4
b b b
œ
˙
Œ
œ nœ
œ
˙
œ œ
&
4
4
4
4
œ ™
œ
4
la
piept
să-rim în lun-trea
mi
-
În - gâ -
nați
de
U
"
f
?
2
œ œ
4
˙
3
Œ
2
œ œ
œ
4
Œ
¢
b b b
4
œ
4
4
œ
œ
œ
œ
4
œ
4
Œ Œ
Œ
la
piept
În - gâ
-
nați
de
50''
3 Malinconico 26 , U ° p 4 2 3 & b b b 4
3
Malinconico
26
,
U
°
p
4
2
3
&
b b b
4
4
4
œ
œ
˙ ˙
œ
œ ™
œ j œ œ
œ œ
œ j
œ ™
œ
œ œ
œ
a -
pe
Și
scap
din mâ-nă
câr - ma
Și
lo
-
pe
-
ți
-
le să-mi
a -
pe
,
p
U
4
2
3
&
b b b
4
4
4
˙ ˙
œ
œ ™
œ
˙
œ n œ
œ œ
œ
œ
˙
Și
scap
din
-
câr
-
ma
să-mi
,
U
,
p
4
2
3
b b b
œ œ
&
4
4
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙ 4
œ
˙
œ
œ ™ œ b œ
œ
glas
de
a
-
pe
Scap
din
mâ-nă
câr - ma
Și
lo - pe
-
ți - le să-mi
p
glas
de
a
-
pe
,
U
?
4
œ ™
2
˙ 3
œ
œ b œ
œ
œ
¢
b b b
4
œ
œ œ j ˙
œ
4
˙ 4
nœ b œ
nœ œ
b ˙
œ
glas de a - pe Scap din mâ-nă câr - ma Și lo - pe
glas
de
a
-
pe
Scap
din
mâ-nă
câr - ma
Și
lo
-
pe
-
ți
Tempo I
31
°
U
Œ
Œ
&
b b b n˙ ™
˙
œ
sca
-
pe
U
ppp
b b b
Œ
Œ
Œ
Œ
&
œ œ
œ ™
œ j œ
œ
œ
˙ ™
œ
œ œ
n ˙ ™
œ
sca
-
pe
Să plu-tim
cu-prinși de
far
-
mec
Sub
lu -
ppp
U
œ
œ œ
œ
b b b
Œ
Œ
Œ
Œ
œ
œ
nœ œ œ œ
&
œ
œ œ
˙
œ
sca
-
pe
plu-tim
cu
-
prinși de far - mec
ppp
U
˙
œ
˙ ™
b œ
b œ
œ
?
œ
Œ
Œ
¢
b b b
nœ œ
˙
˙
œ
le să-mi sca
-
pe
plu - tim
cu - prinși
de
far
-
mec
blân -

45''

38 ° mf > 4 3 œ ™ b b b ∑ Ó Œ &
38
°
mf
>
4
3
œ
b b b
Ó
Œ
&
4
œ
4
nœ ™
œ j nœ œ
œ j œ œ
œ
Vân -tu-n
tres
-
tii
lin
foș - neas
-
că, Un -du -
mf
4
3
b b b
j ‰
Œ
&
œ ™
4
4
œ j œ
œ
œ nœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ n œ
œ
mi
-
na blân-dei
lu
-
ne
Vân - tu-n tres
-
tii
lin
foș-neas - că
mf
4
3
&
b b b nœ b œ nœ b œ
Œ
4
˙
œ j ‰
4
œ
˙
œ
blân-dei
lu
-
ne
Vân
-
tu-n
tres
-
tii
,
mp
?
œ
œ #œ
4
œ b œ
4
œ
œ
b b b
4 3 ˙
b œ
¢
- dei
lu
-
ne
Vân -tul
lin
Vân
-
tu-n
tres
-
tii

4

Un poco agitato 42 mf f f ° 4 œ œ nœ œ œ >
Un poco agitato
42
mf
f
f
°
4
œ œ nœ
œ œ
>
2
œ
b
œ
3
b b
œ
∑ nœ
#œ œ
&
nœ œ
4
nœ œ ˙ ™
4
4
J
ioa
-
sa
a - pă
su
-
ne
Dar nu
vi - ne sin gu
-
-
ra
-
tic
În
za
-
mf
4
2
b
∑ 3
&
b b
4
4
4
œ
œ
œ
œ #œ nœ
œ œ
œ œ ™
œ
œ
n œ
˙
Un-du-ioa-sa
a
-
su
-
ne
Dar
nu
vi
-
ne,
În
za- dar,
mf
4
2
3
œ ™
b œ
b
Œ
œ
b b
nœ œ
nœ œ
&
œ #œ nœ œ œ œ
4
˙
˙
4
4
J
Un-du-ioa-sa
a - pă
su
-
ne
Dar nu
vi
-
ne sin-gu - ra
-
tic
f
n œ œ
œ # œ n œ
nœ ™
œ
nœ b œ
?
œ
4
2
3
˙
œ
4
4
J
¢
b b b nœ
˙ ˙ 4
lin
su
-
ne
Dar
nu
vi - ne
În
za- dar,
în
za
-
55''
47 ™ pp ° œ b œ > œ 2 œ b œ 4 œ
47
pp
°
œ
b œ
>
œ
2
œ
b
œ
4
œ nœ
œ
3
b b
Œ
Œ
œ œ
&
J
4
4
4
œ ™
œ j œ œ
dar
sus- pin
și
su
-
făr
Lân -gă
la
-
cul cel
al -
f
j
pp
2
3
4
b
b b
b œ
œ
œ ™
œ
&
4
œ
œ
œ
œ
œ
4
4
>
˙
œ
În
za-dar
sus
-
pin
și
su
-
făr
Lac
al
-
f
,
p
>
œ
œ ™
œ
>
2
œ ™
œ
œ
œ
œ
œ
3
4
b
&
b b
J
4
J
œ
œ
4
˙ ™
˙ ™
4
În
za-dar
sus
-
pin
și
su
-
făr
Lân
-gă
la
-
-
-
-
œ
œ
œ œ
pp
?
2
˙
˙
œ
J
3
œ
4
œ œ
œ
b b b
4
4
4
¢
dar sus-pin și su - făr La -cul cel al - Adagio 53 , ,
dar
sus-pin
și
su
-
făr
La -cul cel
al
-
Adagio
53
,
,
pp
U
ppp
°
U
4
b
Œ
Ó
&
b b
4
nw
w
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
-
- œ
- œ
œ -
-
-
>
bas
-
tru
În - căr
-
cat
cu
flori
de
nu
-
făr.
,
,
pp
U
U
ppp
4
b
&
b b
Œ
Ó
4
œ
˙
œ
œ ™
œ j œ -
-
œ
> ˙ ™
-
-
w
œ
-
- œ
>
œ -
bas
-
tru
În - căr
-
cat
cu flori
de
nu
-
făr.
, pp
-
-
U
>
, -
ppp
-
U
4
-
-
œ
œ
Ó
b
&
b b
4
˙ ™
œ œ
b
œ
œ œ œ
œ
n
w
w
œ
œ
n
w
n
w
œ
Œ Œ
Ó
u
-
-
-
u> -
cul
În - căr
-
cat
cu
flori
de
nu
-
făr.
, pp
,
ppp
U
U
?
4
œ
˙
4
œ
œ
Œ
b b b
œ
¢
-
œ
nw
œ
Ó
œ
œ
w
-
-
-
-
-
n
w
w
œ
>
bas
-
tru
În - căr
-
cat
cu
flori
de
nu
-
făr.
T
30''
Total
4' 25''
35''

Iași, sept. 1983