Sunteți pe pagina 1din 2

Cântec haiducesc(II)

(1910)
ΕΤ
αα α α 3Tempo
% αα 3 Œ ∑ 32 −− œΙ œΙ µ œ œ œΙ − œ 33 µ =œ œ œ Ó
de doină
Voice
Ι Ι Θ
1.Ar - de - mi - te–ai co - dru des,

αα 3 Τ
œœ −− ˙˙ œ œ − œ
2.C–am in - trat co - pil bla - jin,

2 3
% α α αα 3 œ − œ ˙− 3 −−
˙˙ −− 3 ˙
= µ œœœœ ˙− ˙˙
ε
=˙ − Ε Τ Ε˙
> α α α 3 œ− œ
Piano
2 3 ˙
ααα 3 œ 3 −− ˙˙ −− 3 ˙ ˙
œ

αα ε − œ œ 1 Τœ œ µ œ œ λ
% α α αα Œ ‰ œΙ œ 3 µœ Ó
4

3 Ι Ι Ι Ι 3 œ œ

œœ −− œ œœœ −−− œ
Ar - de mi - te–ai co - dru des,

Τ ˙
œœ 3 ˙˙˙
C–am in - trat co - pil bla - jin

αα ˙˙ 1 œ−
% α α α α ˙˙˙ 3 œ − œ− œœ œœ −− œ œ
4

˙ 3
}}}}}

ε= Ι
˙ Τœ œ œ ε ˙˙
> α α α ˙˙ œ 3 œœ œ ˙˙
Pno.
˙ 1 œ ˙
}}}}}}

ααα ˙ 3 œ œ 3 ˙œ
}}}}}}}}
˙
6

αα θ θ θ θ ιι θ θ1
% α α αα Ó œ œ œ œ œœ œ ‰œ œ 3
7

œ œ œ
œœ
˙˙˙
Văz bi - ne că s–a a - les, Din ti -

˙
αα α α ˙˙˙ −−−− œœ
Si–a - cu - ma–s mos -neag bă - trân, Si–a-cu -

% αα Œ µ˙ Œ 13
7

œ œœ Ε
œœ œœ œœ œ œ œœ > 1
Pno.
> αα α α œ œ œ Œ œ œ µ œ > ˙ œ
α α ˙œ œ ˙ œ %µ œ œ œ %œ œ Œ 3
˙œ ˙ œ
6
7
9

©
αα α α α 1 œι θ Τι θ 31
2 Cântec haiducesc(II)

% α 3 −œ œ −œ 3 ˙ Ó ∑ −− 2 Ó ∑
9

˙
ne să nu mai ies! –trân.
Τ
ma–s mos - neag bă

α œ ˙˙ œœ
% α α α α α 13 œœœ µ œœœ 331 œœ −− ˙˙ œ œ − œ ϖ −− Œ Ó
9

˙˙ œœ œ ˙
2

µœ µ ϖϖ œœ ˙˙ œœ
Ε œ= ˙ œœ
ο Τ ˙ œ− ƒ Ε
Pno.
> α α α α 13 œ 33 ˙ −
œ ˙ − Œ Ó
αα œ ˙ œ ˙ œ æœ ˙ œ
œ œ
˙ œ œ ˙ œ
=