Sunteți pe pagina 1din 3

Imnul Heruvic

Gavriil Musicescu


 pp
Adagio

S   


Ca re pe he ru vimi, cu tai nă în chi pu
A  
Ca re cu tai nă în chi pu
 
T I.    
8
Ca re pe he ru vimi, cu tai nă în chi pu
 
T II.    
8
Ca re pe he ru vimi, cu tai nă în chi pu

   
Br  
Ca re pe he ru vimi, cu tai nă tai nă în chi pu
   
 
 
B

Ca re pe he ru vimi, cu tai nă tai nă în chi pu

mf pp

 p 
  
7


im, cu tai nă, cu tai nă, cu tai nă în chi pu im.

 
    

im, cu tai nă, cu tai nă, tai nă în chi pu im.
  
   

im, tai nă, tai nă, cu tai nă în chi pu im.
 
8

  
  

8
 
im, tai nă, tai nă, cu tai nă, cu tai nă, în chi pu im.

  
  
 
im, tai nă, tai nă, cu tai nă cu tai nă în chi pu im.
   
 
 
 
im, tai nă, cu tai nă cu tai nă în chi pu im.

 p p
 
13

  

Şi viu fă că toa rei, viu fă că toa rei Tre imi trei


   
Şi viu fă că toa rei Tre imi trei
 
   
8
Şi viu fă că toa rei, viu fă că toa rei Tre imi
 
    
8
Şi viu fă că toa rei, viu fă că toa rei Tre imi

  
   
Şi viu fă că toa rei, viu fă că toa rei Tre imi
 
 
  
Şi viu fă că toa rei, viu fă că toa rei Tre imi

  mf p  
  
20

 
  
sfân tă cân ta re trei sfân tă cân ta re a du cem.

   
  
sfân tă cân ta re trei sfân tă cân ta re a du cem.
  
     

8
sfân tă cân ta re trei sfân tă cân ta re a du cem.
 
 
   
8
trei sfân tă cân ta re trei sfân tă cân ta re a du cem.

  
  
trei sfân tă cân ta re trei sfân tă cân ta re a du cem.
  

 
  
trei sfân tă cân ta re trei sfân tă cân ta re a du cem.

p
Andante
 
   
26

 


Toa tă gri ja cea lu meas că a cum, a cum, a cum, a cum

   
 
  
Toa tă gri ja cea lu meas că a cum, a cum

     

 
8
Toa tă gri ja cea lu meas că a

     
8

Toa tă gri ja cea lu meas că a cum, a

 
  
  
Toa tă gri ja cea lu meas că a cum, a cum, a cum
  
   
Toa tă gri ja cea lu meas că a cum

p
  
34

  

să o le pă dăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm,

       

să o le pă dăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm.

      
8
cum să o le pă dăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm.

      
8
cum să o le pă dăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm.

  
     
să o le pă dăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm.
  
   
  
să o le pădăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm, să o le pă dăm.