Sunteți pe pagina 1din 1

ACATISTUL MAICII DOMNULUI

Tropar, glas T ,însăşi Podobia


 

P 
o 
run  
ca 
cea
cu 
tai  
nă lu 
ân 
du o în tru
cu 
noş

]
ti i in 
ţă  
cel fă ră de 
trup  
în ca a
sa ]
lui Io o o


sif   !
de grab a sta at î na in te 
zi 
cînd 
ce 
lei
ce 
nu 
şti

a 
de
nun tă:  
Cel ce a 
ple cat 
cu po go râ  
â rea 
ce 


e ru ri le  
în ca  
pe fă ră schim ba 
a re 
to 
ot
în
tru


ti i ne  
pe Ca 
a re 
şi vă 
zân du-L în
pân 
te 
ce
le 
tău
lu

  chip
â ând   
de rob  mă
 !S
spăi mân te e ez
a 
stri 
ga ţi
i e:  
Bu 


cu ră te,
Mi 
rea 
să 
ne  
nun ti tă. 