Sunteți pe pagina 1din 85

Erich von Dniken

Istoria se nal
HISTORY IS WRONG 2009 Noi dovezi cu privire la Ipoteza Paleoastronautic

O !ntre"are neo"i#nuit $ %& co&is o scurt anc'et nu a durat &ai &ult de c(teva zile$ %& !nceput cu so)ia &ea lu&ina oc'ilor &ei #i a& continuat la "irou$ Tuturor le*a& pus e+act aceea#i !ntre"are$ %poi &i* a& sunat #i rudele, dup care, lu(ndu*&i ini&a !n din)i, a& a"ordat p(n #i ni#te necunoscu)i, !n restaurant$ - .&i cer iertare, dar pot s v pun o !ntre"are/ 0rede)i*& , a& 1ost c(t se poate de politicos, de#i unii dintre interlocutorii &ei au ridicat din spr(ncene ului)i, parc !ntre"(ndu*se2 ce nai"a &ai vrea #i sta/ 3ar p(n la ur& a& intero4at ca& o sut de in#i un nu& r su1icient$ - %i auzit vreodat de &anuscrisul 5o6nic'/ - 5o6*cu&/ 3in suta &ea de 7sonda)i8, unul sin4ur auzise de &anuscrisul 5o6nic', dar nici el nu #tia &ai ni&ic i&portant$ 9anuscrisul 5o6nic'/ Parc a scris ceva de el !ntr*o revist ne&)easc , parc !n P$ 9$a 5o6nic': 5o6nic'/ 0u&va e un cod secret din %l 3oilea R z"oi 9ondial/ O or4aniza)ie secret / 5o6nic'/ ;i totu#i !n Internet 4 se#ti nenu& rate pa4ini despre 9anuscrisul 5o6nic', vezi de pild <<<$vo6nic'$nu, un site care con)ine de ase&enea nenu& rate lin=uri c tre alte surse$ S*au scris sute de tratate despre &anuscrisul 5o6nic'> le*au scris at(t oa&eni de #iin) c(t #i oa&eni o"i#nui)i, iar intre aceste c r)i se nu& r #i cea scris de "ritanicii ?enned6 #i 0'urc'ill2 T'e 5o6nic' 9anuscript$ @ste una dintre cele &ai "une c r)i trat(nd acest su"iect$ @a con)ine !ntrea4a poveste a acestui docu&ent "ui& citor, !nne"unitor, plus o 4r &ad de specula)ii #i de tentative de a desci1ra te+tul$ Sincer s 1iu, cred c s*a scris tot ce se putea scrie despre &anuscrisul 5o6nic' #i nu are nici un rost s repet aici totul$ 0u toate acestea, !nc e+ist c(teva pete al"e pe 'arta do&eniului #tiin)i1ic nu&it 5o6nic'$ 9 re1er la re1erin)e lo4ice !ncruci#ate pe care nu le*a& !nt(lnit nic ieri !n literatura dedicat &anuscrisului 5o6nic'$ 9odul nostru de 4(ndire este caracterizat de lo4ic #i in1or&a)ie sau cel pu)in a#a ne place s crede&$ .n realitate, sunte& ca versetele dintr*o carte i&ens , din care nu cunoa#te& nici & car pri&ele A000 de pa4ini$ Pur #i si&plu tr i& !ntr*o sin4ur pa4in $ Iar !n ceea ce prive#te co&pozi)ia !n ansa&"lu, nu cunoa#te& voca"ularul, de 1apt nici & car nu #ti& al1a"etul$ Ra)iunea de azi nu recunoa#te ra)iunea din trecut$ Spun(nd toate astea, 1ac apel la oa&enii care #i*au p strat inteli4en)a, c'iar dac 1ac parte din &ediul acade&ic$

0ititorii &ei nu tre"uie s ai" soarta sutei de oa&eni intero4a)i de &ine &ai !nainte$ 3in acest &otiv, vreau s v spun c(te ceva despre incredi"ilul &anuscris 5o6nic'$ O&ul din spatele &anuscrisului$ Pe BC octo&"rie CDEF, 1a&ilia WoGnicz din ora#ul Telsiai din Hituania tr ia "ucuria na#terii unui 1iu$ Scriptele arat c a 1ost "otezat cu nu&ele de 9ic'al, pe care !ns l*a sc'i&"at ulterior !n Wil1r6d$ Tat l lui de)inea un post !n aparatul 4uverna&ental #i a 1ost !n & sur s *l tri&it &ai !nt(i la #coal #i apoi la universitate, la 9oscova, unde a studiat c'i&ia #i s*a cali1icat ca 1ar&acist$ % devenit activ politic, i&plic(ndu*se !n &i#carea na)ionalist polonez , care lupta pentru eli"erarea Poloniei de ru#i$ S*a al turat unui 4rup de tineri revolu)ionari care !ncercau s *#i salveze ca&arazii de la e+ecu)ie$ %ceast activitate a condus la arestarea lui !n CDDF a 1ost )inut !ntr*o celul izolat din !nc'isoarea de la 5ar#ovia$ .n pri& vara lui CDDI, Wil1r6d ur&a s 1ie &utat !ntr*un la4 r din Si"eria, dar a reu#it cu&va s evadeze #i a aGuns un 1u4ar$ % aGuns ni&eni nu #tie precis cu& la Hondra, unde a ap rut la vedere a"ia peste trei ani$ Hocuind !n cartierul 0'is<ic= din Hondra, Wil1r6d a !nt(lnit un 4rup 1or&at din 1anatici en4lezi #i e+patria)i ru#i, al c rui scop era r sturnarea puterii )ariste$ Grupul scotea o revist revolu)ionar nu&it Rusia li"er , pe care Wil1rid 5o6nic' J!ntre ti&p !#i an4licizase #i nu&ele de 1a&ilieK o vindea pe strad $ 0u aGutorul prietenei lui, @t'el Loole, a avansat !n sluG" , aGun4(nd s conduc o &ic li"r rie$ .n C902, !n septe&"rie, cei doi s*au c s torit, nu toc&ai din dra4oste, ci !n parte #i pentru respectarea convenien)elor, Wil1rid dorind #i s capete cet )enia "ritanic , care se putea o")ine doar prin c s toria cu un cet )ean "ritanic$ Wil1r6d 5o6nic' a dus o via) palpitant , cu &ulte sui#uri #i co"or(#uri, !n cursul c reia a 1ost !ntr*o per&anent lips de "ani$ 3o&nul #i doa&na 5o6nic' au !nceput s introduc prin contra"and !n Rusia c r)i initerzise$ 3e aceea, Wil1rid a tr it per&anent cu 1rica de a nu 1i victi&a unui atentat politic$ %#a se 1ace c a c l torit su" diverse nu&e de !&pru&ut !n 1unc)ie de )ara !n care se a1la #i de 1ir&a pe care o conducea$ Ha Hondra, 5o6nic' a desc'is un anticariat #i a !nceput s cu&pere &anuscrise #i c r)i tip rite vec'i$ 9a4azinul a devenit cur(nd o adev rat co&oar 'aotic de per4a&ente #i &ateriale tip rite e+otice care acopereau &ai &ulte secole$ Re1erindu*se la 7cea &ai &isterioas carte din lu&e8, 5o6nic' sus)ine c a 4 sit*o !ntr*un castel vec'i din sudul @uropei$ 9anuscrisul &ulticolor st tea ascuns !ntr*un cu1 r vec'i #i ni&eni nu #tia de e+isten)a lui$ .ntrea4a oper este scris pe per4a&ent #i ilustrat cu nenu& rate desene colorate, ceea ce l*a 1 cut s " nuiasc i&ediat c docu&entul a 1ost produs c(ndva !n a doua Gu& tate a secolului al Mlll*lea$ 3e atunci, opusul indesci1ra"il a c p tat nu&ele de 7&anuscrisul 5o6nic'8$ 0e s*a !nt(&plat !n continuare$ Ha ceva vre&e dup &oartea lui 5o6nic' Jpe C9 &artie C9BCK, s*a a1lat c de 1apt a &in)it c(nd a spus c a 4 sit &anuscrisul 7!ntr*un vec'i castel8$ Wil1rid a l sat un testa&ent prin care &anuscrisul revenea so)iei lui, @t'el, #i secretarei lui, %nne Nill$ 3up &oartea lui @t'el, %nne Nill a devenit unicul proprietar al &anuscrisului 5o6nic'$ @a a & rturisit, !ntr*o scrisoare pu"licat a"ia dup &oartea ei, c Wil1rid a 4 sit &anuscrisul !n C9C2, !ntr*un 1ost cole4iu al iezui)ilor, nu&it 5illa 9ondra4one$ 5ila cu pricina 1usese un centru de pre4 tire al iezui)ilor #i de)inuse o i&presionant colec)ie de &anuscrise vec'i provenind din "i"lioteca de la 0olle4iu& Ro&anu&$ .n CDI0, te&(ndu*se c solda)ii lui 5ictor @&&anuel II vor Ge1ui "i"lioteca pentru a 1ace rost de "ani, iezui)ii au trans1erat colec)ia la 5illa 9ondra4one din Nrascati, la nord de Ro&a$ %colo a descoperit 5o6nic' &anuscrisul, cotro" ind printr*un cu1 r vec'i$ Iezui)ii aveau nevoie de "ani pentru restaurarea cl dirii lor d r p nate$ Nra)ii i*au prezentat a"ilului ne4ustor de c r)i din Hondra l zi pline cu &anuscrise !n4 l"enite$ 5o6nic' a cu&p rat B0 de volu&e vec'i,

iar iezui)ii, care s*au considerat din*totdeauna vicleni, nu #i*au dat sea&a niciodat ce co&oar se 4r "eau s arunce !n "ra)ele pri&itoare ale lui Wil1rid 5o6nic'$ @vident c unui anticar de talia lui Wil1rid 5o6nic', !n4ropat toat ziua !n teancuri !ntre4i de te+te vec'i, per4a&entul ciudat, &ulticolor, 4 sit !n cu1 rul 4reu, acoperit cu un lac !nne4rit, i* a s rit i&ediat !n oc'i$ 3ar ceea ce l*a surprins cu adev rat a 1ost o scrisoare strecurat !ntre copert #i pri&a 1il $ Scrisoarea, co&pus !n latin , 1usese scris de un anu&e 7Oo'annes 9arcus 9arci de 0ronland8 !n Pra4a #i era datat C9 au4ust CEEE$ @ra adresat prietenului s u %t'anasius ?irc'er, c ruia !i spunea c !i tri&ite o oper pe care ni&eni nu era !n stare s o citeasc $ 3ac e+ista cineva capa"il s o citeasc spunea scrisoarea atunci acesta era %t'anasius$ 9arci scria despre ori4inea &anuscrisului2 3r$ Rap'ael, pro1esor de li&"a "oe& al lui Nerdinand III, re4ele de atunci al Loe&iei, &i*a spus c nu&ita carte i*ar 1i apar)inut !&p ratului Rudol1, care !i d duse aduc torului c r)ii E00 de duca)i$ @l credea c autorul c r)ii este Ro4er Lacon, en4lezul$ %ici povestea !ncepe !ntr*adev r s se !ncurce$ .&p ratul Rudol1 II, !ncoronat !n CFIE, era un o& &elancolic, "(ntuit de !ndoieli #i deziluzii, care !#i punea &ari speran)e !n astrolo4i #i &a4icieni, c rora c'iar le 1 cea cadouri #i dona)ii " ne#ti$ Pe vre&ea aceea, Pra4a, capitala lui Rudol1, era un centru al societ )ilor secrete, al alc'i&i#tilor #i al oculti#tilor$ Pra4a era ora#ul Gole&ului, ora#ul !n care %pocalipsa J7tainica revela)ie8 de dup cele patru @van4'elii din Noul Testa&entK era un su"iect 1recvent !n discu)iile cotidiene$ 9anuscrisul 5o6nic' s*ar 1i potrivit !ntr*adev r perioadei situate cu pu)in !naintea iz"ucnirii R z"oiului de Treizeci de ani$ 3e ase&enea, &anuscrisul ar 1i 1ost pe placul cur)ii lui Rudol1 II$ 3in ne1ericire, 9arci &ai ad u4a !n scrisoarea c tre %t'anasius c !&p ratul Rudol1 sus)inea #i el c &anuscrisul ar 1i opera lui Ro4er Lacon$ Niliera Lacon$ Pro"a"il c 7pontul8 l*a pus pe Gar pe Wil1rid 5o6nic', pentru c Ro4er Lacon Jcca$ C2CA* C29AK era considerat de &ult lu&e un 4eniu universal$ Lacon a studiat la O+1ord #i a predat 1iloso1ia la Paris$ @ste autorul a nu&eroase lucr ri, !ntre care Opus &aius, Opus &inus, Opus tertiu& #i o 1eno&enal enciclopedie$ Lacon a 1ost cu &ult !naintea vre&ii lui2 el a scris despre vasele viitorului, care puteau sc'i&"a direc)ia 1 r c(r& , 1iind co&andate de un sin4ur o&, despre ve'icule de lupt care se deplasau sin4ure, cu o incredi"il putere$ 3e ase&enea, avea c(te ceva de spus #i despre z"or, !nc de la C2FE2 79a#ini z"ur toare Jinstru&enta volandiK se vor construi$ @le vor 1i 1 cute nu &ai t(rziu de o anu&it dat #i este si4ur c o&ul va avea aparate de z"or$8 Lacon, care printre altele era #i un critic al autorit )ii &orale a Lisericii, a tr it !ntr*o epoc 1oarte periculoas $ 3up pu"licarea ulti&ei sale opere, 0o&pendiu& studii T'eolo4iae, Lacon a c p tat supranu&ele de 3octor 9ira"ilis, pentru realiz rile sale din do&eniile lin4visticii #i #tiin)ei$ Pro"a"il pentru a*#i de&onstra supunerea, s*a al turat ordinului c lu4 rilor 1ranciscani, dar a intrat 1oarte cur(nd !n con1lict cu superiorii #i a 1ost pus su" arest !n c'ilie$ S 1ie acesta acela#i Ro4er Lacon despre care se presupune c ar 1i scris &anuscrisul 5o6nic'/ Nu ave& nici o dovad !n acest sens, dar posi"ilitatea nu poate 1i e+clus co&plet$ Totu#i, o carte de anver4ura 9anuscrisului 5o6nic' pare a 1i o !ncercare &ult prea serioas , c'iar #i pentru un o& cu talentele lui Ro4er Lacon$ Ha ur&a ur&ei, ea con)ine un nou al1a"et, care s1ideaz orice lo4ic , plus ilustra)ii !n culori ale unor plante #i unelte care nu e+istau nic ieri !n lu&e$ Pe de alt parte, Lacon a avut !n &od si4ur acces la anu&ite te+te str vec'i alt1el, cu 4reu ar 1i adus vor"a de &a#ini de z"or !n 1ascicula despre 7arte secrete8$ %ceste tipuri de &a#ini z"ur toare erau, !ntr*adev r, &en)ionate adesea !n te+tele antice$

%nalele ne spun povestea re4elui c'inez 0'en4 Tan4, care poseda 7care z"ur toare8, care !ns nu erau produse !n atelierele lui proprii, ci veneau de la un popor !ndep rtat, nu&it 0'i ?un4$ %cest popor ar 1i locuit la 7A0$000 de li dincolo de Poarta de Oad8$ Oriunde ar 1i 1ost, tre"uie s se 1i a1lat undeva !n cealalt parte a lu&ii, pentru c un li & soar EAA,A0 &etri$ %sta !nsea&n c A0$000 de li & soar peste 2F 000 de =ilo&etriP Iat , cuv(nt cu cuv(nt, cu& sunt descri#i oa&enii 0'i ?un42 Puteau s !ntoc&easc c'iar #i care z"ur toare care, dac v(ntul era prielnic, z"urau pe distan)e &ari$ .n vre&ea Tan4 Qadic !n Gurul anului CIE0 !$e$n$R, v(ntul dinspre apus a adus un ase&enea car la Yu*0'ou JHonanK, dup care Tan4 a distrus*o, pentru c nu voia ca poporul lui s vad un a#a lucru$ 0ronicarul c'inez ?uo PSo J2I0*B2A$ %$ 3$K preia #ta1eta de la !nainta#ii lui #i scrie2 70o&plicatele lucr ri ale 1a"ulo#ilor oa&eni 0'i ?un4 sunt !ntr*adev r de&ne de ad&ira)ie$ %Guta)i de v(nt, ei #i*au 1olosit intens creierele #i au inventat un car z"ur tor, care, urc(nd #i co"or(nd, dup cu& le era calea, a adus oaspe)i pentru Tan4$8 %se&enea &a#ini z"ur toare, de#i azi ne*ar p rea pu)in ca& ciudate, au 1ost i&ortalizate !n desene #i 1resce$ Re4ele 0'en4 Tan4 i*a )inut pe ace#ti z"ur tori str vec'i departe de oc'ii supu#ilor lui$7 ?i*?un4*S'i, care era 7in4inerul*#e18 al re4elui, c'iar a reu#it s copieze una din tr surile celeste, dar &onstruozitatea z"ur toare a 1ost ulterior distrus , pentru a i se p stra pentru totdeauna taina$ 3ezar&are !n 0'ina %ntic P .n opera sa S'an4 'ai ti*s'in4, cronicarul ?uo PSo vor"e#te despre diverse !nt(&pl ri ale acelei epoci$ Scrierile lui descriu nu nu&ai care, ci #i ro)i z"ur toare$ %ceast scurt incursiune !n avia)ia antic !#i are rostul ei$ % cunoscut Ro4er Lacon ase&enea scrieri/ 0ititorii o"i#nui)i cu c r)ile &ele #tiu c tr surile z"ur toare apar !n nenu& rate tradi)ii istorice doar c ni&eni nu le ia !n sea& $ Re4ele indian Ru&anvat, care a do&nit acu& &ulte &ii de ani, c'iar avea o uria# cora"ie z"ur toare, !n care puteau 1i transportate si&ultan &ai &ulte 4rupuri de oa&eni$ .n epopeile indiene Ra&a6ana #i 9a'a"'arata e+ist peste F0 de pasa4eri care descriu !n &od evident &a#ini z"ur *toare, iar !n ?e"ra Ne4ast, 0artea J@tiopian aK Gloriei Re4ilor, descrierea carului z"ur tor al re4elui Solo&on c'iar include detalii despre viteze &a+i&eP ;i a#a &ai departeP 0ei care nu cunosc aceste te+te str vec'i despre avia)ie ar 1i cazul s *#i )in p rerile pentru ei$ 9ie &i se pare c Ro4er Lacon tre"uie s 1i cunoscut cel pu)in una dintre aceste surse antice #i din acest &otiv nu #i*a )inut p rerile doar pentru el$ Toate aceste tradi)ii str vec'i, din epoci trecute, au o pro"le& Jparc nu&ai unaPK2 doar o &(n de oa&eni cunosc aceste te+te$ 0olac peste pup z , &ii de c r)i din trecut nu &ai e+ist ast zi$ 9area "i"liotec din %le+andria a ars !n AI e$N$ ;i din nou !n B9C e$n$ %ceea#i soart au avut*o "i"liotecile din Ierusali&, Per4a& #i &ulte alte ora#e &ari ale antic'it )ii atinse de pla4a r z"oiului$ Iar c(nd solda)ii 0rucii au cucerit %&erica 0entral , c lu4 rii, !n 1ervoarea lor reli4ioas , au ars &ii de &anuscrise ale aztecilor #i &a6a#ilor$ Toate aceste cuno#tin)e din antic'itate au disp rut pur #i si&plu !n 1u&P Tnde sunt ori4inalele unor te+te cu& ar 1i @noc', Solo&on, 9anet'o #i ale altora ase&enea/ Tnde sunt lucr rile ori4inale descriind %tlantida/ 9ica &ea incursiune !n a"isurile ti&pului dezv luie o societate insipid , i4norant , care Gudec lucrurile de parc c'iar ar #ti ceva$ 9utarea !n Statele Tnite$ 3up palpitanta lui descoperire de la 5illa 9ondra4one din Nrascati, Wil1rid 5o6nic' a plecat spre Statele Tnite, !n noie&"rie C9CA$ %colo a desc'is un &ic anticariat de c r)i, )in(nd con1erin)e at(t !n pu"lic, c(t #i !n cercuri private$ O persoan deose"it de i&presionat de &anuscris a 1ost 1ilolo4ul Willia& Ne<"old, pro1esor de Niloso1ie Intelectual #i 9oral la Tniversitatea Penns6lvania$ .n C9C9, pro1esorul Ne<"old are o tentativ de desci1rare a te+tului,

de#i avea acces doar la c(teva pa4ini ale &anuscrisului$ .n scurt ti&p, el a e&is o ipotez 2 &anuscrisul 5o6nic' con)ine caractere &icroscopice, care devin vizi"ile nu&ai la & riri e+tre&e$ .ntr*o con1erin) sus)inut pe 20 aprilie C92C, Ne<"old a sus)inut c a 1ost !n & sur s o")in o traducere apro+i&ativ a te+tului$ 3in ne1ericire pentru el, Ne<"old considera de ase&enea c &anuscrisul este opera lui Ro4er Lacon$ Uece ani &ai t(rziu, 7traducerea8 lui Ne<"old era de1initiv co&pro&is $ Nu e+ist nici un 1el de caractere ascunse !n &anuscrisul 5o6nic', iar traducerea 1 cut de Ne<"old s*a dovedit a 1i ap de ploaie2 un savant con1undase realitatea cu propriile dorin)e, sper(nd cu disperare s devin cele"ru$ Wil1rid 5o6nic' avea nevoie disperat de "ani$ % sta"ilit pentru &anuscris un pre) de CE0 000 de dolari, de la care nu a acceptat nici un ra"at$ 3ar a r &as st p(nul unei 4r &ezi de 1ile colorate de per4a&ent, de ori4ine incert #i pe care ni&eni nu le putea citi #i ni&eni nu voia s le cu&pere s nu uit &, un &anuscris cu coper)i 4oale, 1 r titlu, 1 r autor$ Ha &oartea lui Wil1rid, !n C9BC, la orizont tot nu se 4 sea nici un cu&p r tor$ % l sat &anuscrisul so)iei lui, @t'el, #i secretarei lui, %nne Nill$ 3up &oartea lui @t'el, Nill a reu#it, !n s1(r#it, s v(nd teancul de 1oi de per4a&ent unui ne4ustor de c r)i vec'i din Ne< Yor=, Hans*Peter ?raus, pentru su&a de 2A F00 de dolari$ ?raus a ridicat pre)ul la su&a cerut ini)ial de 5o6nic', CE0 000 de dolari> #i tot ca 5o6nic', nu era dispus s se t(r4uiasc $ .n 1ine, ?raus a donat &anuscrisul !n C9E9 Tniversit )ii Yale, unde se a1l #i ast zi, !n Li"lioteca Leinec=e de 0 r)i #i 9anuscrise Rare, cu nu& rul de catalo4 79S A0D8$ O eni4& cripto4ra1ic $ Ti&p de aproape D0 de ani, nenu& ra)i speciali#ti #i*au !ncercat puterile !n dezv luirea eni4&ei 5o6nic'$ .ntre ace#tia, unii din cei &ai "uni cripto4ra1i din lu&e, care !n &od nor&al nu ar 1i avut nici cea &ai &ic pro"le& !n spar4erea unui cod$ %ce#ti speciali#ti au analizat 1recven)a de apari)ie a si&"olurilor, au 1 cut co&para)ii cu te+tele scrise !n secolul MIII, au !ncercat s separe consoanele de vocale$ 3e4ea"a$ Tlii ?ul=e, corespondent #tiin)i1ic al ziarului 4er&an 3ie Welt, a descris una din tentativele cele &ai recente$ @l a relatat cu& specialistul "ritanic !n co&putere Gordon Ru44 a !ncercat s 1oloseasc &etode din secolul M5I pentru a de&onstra c &anuscrisul este un 1als$ Ru44 a 1olosit un ta"el cu A0 de linii orizontale #i B9 de coloane pe vertical , con)in(nd diverse 4rup ri de caractere 5o6nic'$ 3up aceea, el a 1olosit o 4ril 0ardan cu trei 4 uri, care a 1ost deplasat pe ta"el, pentru a e+pune diversele co&"ina)ii ale acestor caractere$ 7Rezultatul/ O "uli" #eal 1 r cea &ai &ic noi& , dar cu aceea#i structur interioar cu a te+tului ini)ial$8 3ar &anuscrisul 5o6nic' const !n &ult &ai &ult dec(t sila"e sau 7litere8 i&posi"il de de1init$ @+ist de ase&enea desene colorate, care sunt plasate la st(n4a #i la dreapta pa4inilor de per4a&ent, adesea deasupra #i c'iar !n &iGlocul te+tului, ca #i cu& te+tul scris ar descrie con)inutul ilustra)iilor$ %st1el !nc(t ur& toarea !ntre"are a e+per)ilor, inevita"il , ar 1i2 c'iar este o 1 c tur / S 1ie un 1als sau o reverie con#tient , dintre acelea care apar o dat la c()iva ani !n vreo clinic psi'iatric / .n e+celenta lor carte despre &anuscrisul 5o6nic', ?enned6 #i 0'urc'ill e+a&ineaz !ndeaproape principalele variante ale ipotezei 1alsului, 1 r a aGun4e la vreo concluzie de1initiv $ Oare !ntrea4a poveste s 1ie un 1el de !n#el torie reli4ioas , un iure# de 4lasuri interioare Jsau, dac po1ti)i, 4lasuri cere#tiK, &(z4 lite pe per4a&ent de vreun 1anatic !nne"unit, prins !n 4'earele e+tazului reli4ios/ S*a &ai !nt(&plat #i alt dat $ Oare un 4eniu ne"un a decis "rusc, ia s le las cercet torilor din viitor o !nc(lceal pe care nu o vor desc(lci niciodat / S 1ie !n spatele !ntre4ii a1aceri !ntr*adev r Ro4er Lacon, "un cunosc tor al lucrurilor din vec'i&e/ Lacon avea o &ul)i&e de &otive ca s *#i conse&neze 4(ndurile inti&e !ntr*un li&"aG secret !n spe) , ca s scape de clerul care !i su1la tot ti&pul !n cea1 $ Pe de alt parte, Lacon nu ar 1i produs niciodat ceva total indesci1ra"il, i*ar 1i 1ost de aGuns s 1ac te+tul de necitit pentru criticii lui, !n

special Papa !nsu#i$ @l ar 1i dorit ca prietenii lui s cunoasc c'eia$ 3ar acest lucru ar !nse&na e+isten)a unui siste& ascuns undeva !n corpul te+tului$ 0ripto4ra1ii conte&porani pot spar4e practic orice cod &ai ales av(nd la dispozi)ie puterea de calcul de azi dar nu&ai dac te+tul se "azeaz pe un anu&it 4rad de si&etrie sau pe o anu&it structur lo4ic $ %ceast lo4ic lipse#te !n totalitate din te+tul 5o6nic'$ Sau poate c Lacon a copiat &anuscrisul dup o surs &ult &ai vec'e, care i s*a p rut i&portant , de#i nu !n)ele4ea un cuv(nt/ S 1ie cuvintele #i desenele &unca vreunui &istic interesat s *l u#ureze pe !&p ratul Rudol1 II de E00 de duca)i/ Pe vre&ea aceea, era o avere$ Sau asta e ulti&a idee 1alsi1icatorul este c'iar 5o6nic'/ Nu e nici un secret c o&ul a tr it per&anent pe picior &are, peste posi"ilit )ile lui, #i c era per&anent !n criz de "ani$ Tnul dintre conte&poranii lui !l descrie pe 5o6nic' drept 7capa"il #i dina&ic, dar insuporta"il de necioplit #i de aro4ant8$ 0u toate acestea, 5o6nic' nu poate 1i 1alsi1icatorul, pentru c s*a de&onstrat 1 r du"iu c &anuscrisul a e+istat dinainte de CDDI$ Lun, e vec'i> dar c(t de vec'i/ Ha ur&a ur&ei, la ce sunt "une &etodele &oderne de datare/ 9anuscrisul 5o6nic' const !n 1ile de per4a&ent pe care s*au depus desene #i inscrip)ii, utiliz(ndu*se diverse cerneluri #i pi4&en)i$ %t(t 7'(rtia8, c(t #i pi4&en)ii sunt de natur or4anic , deci pot 1i datate cu aGutorul te'nicilor 0*CA$ 3atarea cu car"on radioactiv este un proces care & soar desco&punerea izotopului CA al car"onului$ Ti&pul de !nGu& t )ire al car"onului*CA este cunoscut2 dup F$E00 de ani, Gu& tate din cantitatea ini)ial de car"on*CA a disp rut> dup CC$200 de ani, s*au dus trei s1erturi$ ;i a#a &ai departe$ 9etoda nu este C00V precis , pentru c presupune c at&os1era posed o concentra)ie constant de car"on*CA$ .n realitate, cantitatea de car"on din aer 1luctueaz considera"il, !n plus, &etoda de datare cu car"on*CA nu este prea precis pentru o"iecte vec'i de doar c(teva secole$ ;i, !n s1(r#it, actualul proprietar al &anuscrisului, Tniversitatea Yale, a re1uzat cu 1er&itate s ad&it datarea docu&entului #i pe "un dreptate$ .n C9EF, Tniversitatea Yale a ac'izi)ionat a#a*nu&ita Hart 5inland, o 'art a lu&ii desenat pe per4a&ent, care prezenta o insul &are a1lat la vest de Groenlanda, e+act !n locul ocupat ast zi de Ne<1oundland$ 3ac se dovedea autentic , 'arta ar 1i de&onstrat c vi=in4ii au descoperit %&erica de Nord$ 3ar, !n C9I2, la o analiz c'i&ic a cernelii de pe 'art , o ec'ip de oa&eni de #tiin) a descoperit c aceasta con)ine o su"stan) 1olosit !n cerneluri a"ia din secolul MM$ %sta !nse&na c 'arta este 1als $ Teste ulterioare, e1ectuate la diverse intervale, p(n !n C99F, au condus la dat ri contradictorii$ 3isputa nu a 1ost rezolvat nici p(n ast zi$ 3in acest &otiv, Tniversitatea Yale a re1uzat datarea prin &etoda car"on*CA a &anuscrisului 5o6nic'$ 0'iar dac ar 1i posi"il datarea &anuscrisului, aceasta nu ar pune cap t controversei, pentru c r &(ne pro"le&a provenien)ei te+tului$ 0a s 1iu &ai clar2 orice cre#tin 'a"otnic crede c Li"lia con)ine cuv(ntul 3o&nului$ 0(t prive#te @van4'eliile Noului Testa&ent, credin)a popular este c !nso)itorii lui Iisus din Nazaret au a#ternut !n scris tot ce a spus #i a 1 cut !nv ) torul lor, !ntr*un soi de cronic per&anent $ %ceste cronici au c p tat un nu&e2 surse pri&are$ 3e 1apt, totul este 1als$ 9ult*citatele te+te ori4inale, surse at(t de 1ertile de deriva)ii teolo4ice, nu e+ist $ 0e se a1l !n posesia noastr / 0opii care au 1ost produse e+clusiv !ntre secolele patru #i zece de dup &oartea lui Iisus$ Iar aceste copii, care sunt ca& C$F00 la nu& r, sunt ele !nsele copii ale unor copii #i nici & car una dintre ele nu con1ir& co&plet con)inutul alteia$ %u 1ost nu& rate peste D0$000 Jda, a)i citit "ine, optzeci de &iiPK de variante$ Nici o sin4ur pa4in din aceste 7surse pri&are8 nu este lipsit de contradic)ii$ Niecare nou edi)ie era nu at(t o copie precis , c(t o interpretare a scri"ului, adaptat pentru a satis1ace necesit )ile #i atitudinile epocii$ Iar pe parcurs, aceste surse "i"lice pri&are au acu&ulat &ii de erori u#or de veri1icat$ 0el &ai cunoscut dintre aceste te+te, 0ode+ Sinaiticus *scris, ca #i 0ode+ 5aticanus, !n

secolul I5 a 1ost descoperit !n CDAA la 9 n stirea S1intei @caterina de la poalele 9untelui Sinai$ 0on)ine nu &ai pu)in de CE$000 de corecturi J#aisprezece &iiPK, care au 1ost cauzate de cel pu)in #apte redactori di1eri)i$ Tnele por)iuni din te+t au 1ost corectate !n &od repetat #i !nlocuite cu alte "uc )i din te+tul ori4inal$ Pro1esorul Nriedric' 3elizsc', e&inent e+pert, a descoperit !n te+t B$000 de erori de copiere$ 0e le4 tur au toate astea cu &anuscrisul 5o6nic'/ Per&ite)i*&i o e+plica)ie$ S presupune& c te+tul #i desenele provin din antic'itate$ 0on)inutul a 1ost copiat pe per4a&ent !n cine*#tie*ce c'ilie a unui pustnic, 1 r s se 1i co&is vreo sc'i&"are !n te+t pentru c la data aceea deGa ni&eni nu &ai #tia a"solut deloc despre ce e vor"a !n &anuscris$ Poate se considera c e un te+t sacru sau din alt do&eniu al !nv ) turii, &enit s 1ie citit doar de persoane ini)iate dintr*un viitor !ndep rtat$ Sin4ura 4riG a silitorilor scri"i era s p streze con)inutul ori4inal pentru 4enera)iile ur& toare, poate din cauz c &anuscrisul e+istent 1usese &(ncat de &olii #i !ncepuse s se desco&pun $ 3ac a#a stau lucrurile, atunci &anuscrisul nu are nici un autor$ 0'iar dac per4a&entul #i cerneala de pe &anuscrisul 5o6nic' ar avea doar 200 de ani, vec'i&ea docu&entului ori4inal ar r &(ne un &ister$ @ste posi"il ca o desci1rare reu#it s desc'id o cale spre cunoa#terea din antic'itate, care s sc'i&"e lu&ea J!n & sura !n care &ediul culturalWsocial va per&ite s 1ie sc'i&"atPK 3avid ?a'n, un criptolo4 a&erican, a e&is o predic)ie2 &anuscrisul 5o6nic' ar putea 1i descris ca o "o&" care va e+ploda !n ziua !n care, !n s1(r#it, va 1i desci1rat$ 0urios #i !nc &ai curios$ .n ceea ce prive#te con)inutul &anuscrisului 5o6nic', pentru &onent nu se poate spune &are lucru$ Scrierea #i ilustra)iile din te+t sunt ceva cu totul aparte$ @le pot 1i, !ntr*o anu&it & sur , !&p r)ite !n cate4orii apro+i&ative$ Nilele de la 2 la EE prezint plante #i 1lorile lor, plus a&e)itoare !nc(lcituri de r d cini$ Toate !nso)ite de te+t$ Tr& toarele 1ile, EB*IB, sunt pline cu i&a4ini astrono&ice ale stelelor, Soarelui, Hunii, posi"ile se&ne zodiacale, plus 1e&ei dez"r cate tol nite 1ie !n " i, 1ie )(#nind din ni#te desc'ideri tu"ulare$ 0ele C0 pa4ini care ur&eaz 1urnizeaz prea pu)ine in1or&a)ii vizuale pentru noi, cei de azi$ Nu pot s scap de ideea c e o reprezentare 1 cut de un a&ator a unei 7sta)iuni "alneare8 sau a unui 7izvor al tinere)ii8, !ntruc(t 1e&eile cu pricina par a se ridica dintr*un soi de lic'id colorat$ Restul este un a&estec indesci1ra"il de stele de diverse & ri&i #i culori, iar !ntre ele ceva ce sea& n cu o a&ulet #i 1lori lu&inoase$ Treizeci #i trei de 1olii sunt te+t pur, r(nduri dup r(nduri ilizi"ile$ 9anuscrisul !n sine este inscrip)ionat pe per4a&ente de diverse & ri&i, cele &ai &ulte av(nd di&ensiunile de 2B pe CF centi&etri$ 0urios, pa4inile sunt nu&erotate !n stilul 1olosit !n secolul M5I$ Oricine ar 1i 1ost autorul sau scri"ul, el pare 1oarte 1a&iliarizat cu ci1rele 1olosite !n epoc $ 0ur"ele #i liniile drepte, orna&entele a&intind de steno4ra1ie #i "uclele de tip 748 #i 7o8 nu par a 1i !nrudite cu nici un al1a"et, !n nici un caz cu cel 4recesc, latin sau c'iar c'irilic$ 0u toate acestea, cu c(t & a1unda& &ai &ult !n te+t, cu at(ta !&i d dea& sea&a c a& v zut ceva si&ilar !ntr*un col) cu totul di1erit al lu&ii$ Povestea !ncepe s devin palpitant , iar &odesta &ea contri"u)ie poate c va aGuta cripto4ra1ii, !ntr*o &ic & sur , s rezolve eni4&a$ %rte1acte din @cuador$ .n @cuador, o )ar ecuatorial din %&erica de Sud, !n care te&peraturile &ari se si&t ca la ele acas , se a1l un or #el nu&it 0uenca$ %colo se 4 se#te o "iseric purt(nd 'ra&ul 9aria %u+iliadora, ceea ce se traduce apro+i&ativ ca 79aica 3o&nului cea aGut toare8$ Ti&p de F0 de ani, de dioceza catolic s*a !n4riGit un anu&e p rinte 0arlo 0respi$ %cesta avea reputa)ia c ar 1i prieten cu " #tina#ii, iar popula)ia din 0uenca !l considera, c'iar din ti&pul vie)ii, un s1(nt$ P rintele 0respi a &urit !n C9D2, iar cet )enii au construit !n

cinstea lui un &onu&ent care p(n !n ziua de ast zi este !&podo"it !n 1iecare zi cu 1lori proaspete$ Prin ce era deose"it acest preot/ @l asculta ce aveau de spus indienii$ Ore !ntre4i, la nevoie zile$ He*a c p tat !ncrederea #i i*a aGutat !n tot 1elul de situa)ii 4rele$ Indienii #i*au e+pri&at recuno#tin)a !n4rop(ndu*l pe "unul p rinte !n 1lori$ %rte1actele reli4ioase sunt a"solut ori4inale #i nu toc&ai apro"ate de Liserica 0atolic erau arte1acte p strate ascunse de 1a&iliile lor, )inute sute de ani departe de oa&enii al"i$ Ini)ial, p rintele 0respi a a4 )at o"iectele de pere)ii cur)ii interioare a casei proprii$ 3ar, cu& nu& rul lor cre#tea, a 1ost o"li4at s le !n4r & deasc !ntr*un #opron din spatele "isericii$ 3ar potopul de cadouri nu a !ncetat, iar 0respi a 1ost o"li4at s &ai dedice dou ca&ere pentru unele dintre cele &ai uluitoare co&ori din c(te &i*a 1ost dat s v d$ Nici un o& de #tiin) nu a e+a&inat a& nun)it co&orile p rintelui 0respi$ S*a sus)inut c'iar c acesta ar 1i toate ni#te 1alsuri &oderne$ @i "ine, se prea poate ca unele dintre panourile, 1i4urinele #i tote&urile colec)iei s 1i 1ost !ntr*adev r produse !n secolul trecut, dar pentru unele dintre ele este c'iar i&posi"il$ 3e la sosirea conc'istadorilor spanioli, popoarele indi4ene din %&erica de Sud au trecut la un cre#tinis& 1ervent$ 0u toate acestea, piesele din colec)ia 0respi nu con)in nici ur& de i&a4istic cre#tin 2 nu tu cruci sau Necioare cu Pruncul, nu tu Iisus #i nici un 1el de citate "i"lice$ Stilul artistic al arte1actelor dateaz dintr*o epoc pre*cre#tin $ Ne)ele panourilor sunt &etalice #i parc din alt lu&e, iar stilul #i nenu& ratele si&"oluri nu se potrivesc !n nici un 1el cu vreuna din #colile de 4(ndire artistice sau istorice$ %desea, relie1urile de pe panourile &etalice sunt at(t de co&plicate #i co&pletate din "el#u4 cu nenu& rate ilustra)ii de &ici di&ensiuni, !nc(t e#ti tentat s consideri c ele apar)in uneia #i aceleia#i #coli$ .nt(lne#ti !n colec)ie panouri &etalice care nareaz povestiri> dar ni&eni nu le acord nici cea &ai &ic aten)ie$ @+ist aici un "el#u4 de i&a4ini care creeaz co&pozi)ii care se continu una pe alta$ Ne)e cu coroane solare, capete a&intind de 4ira1e, raze de lu&in , !n4e& nate cu 1e)e ca de &ai&u) , nelini#tite, din care cresc #erpi$ Tna peste alta, sunt prea &ulte detalii ca s 1ie ni#te si&ple 1alsuri #i prea &ulte detalii de 1undal ca s 1ie produsul &in)ii unui sin4ur 4eniu ne"un$ Tnul din panourile aurite prezint stele !n col)urile st(n4a*sus #i dreapta*sus, apoi o 1iin) cu un a"do&en u&1lat #i cu coad de #arpe, o creatur ca un #o"olan, un o& !ntr*o tunic de tip ar&ur cu casc , o 1i4ur triun4'iular cu o 4aur !n &iGloc #i pe partea opus un personaG din al c rui cap izvor sc raze de lu&in $ .n 1ine, vezi 1i4uri, ro)i, p s ri, #erpi #i !n &iGloc *ceva ce sea& n cu o s 4eat !ndreptat !n Gos$ Haosul de aici este la acela#i nivel cu cel din &anuscrisul 5o6nic', dar nu prea poate 1i un 1als, pentru c nu se 4 se#te !n zon ni&ic care s se poat copia sau 1alsi1ica$ 3ar sunte& a"ia la !nceput #i poate c !ncepe& s ne apropie& pu)in de rezolvarea &isterului 5o6nic'$ Iar p rintele 0respi nu a 1ost vreun aventurier venit de nic ieri$ % 1ost un preot, iar indienii i*au spus c toate co&orile lor provin din depozitele secrete l sate de str &o#ii lor$ 0e &otive ar 1i avut indienii s *l &int pe preotul lor, pe care !l respectau peste & sur #i !l iu"eau/ Sau ce &otiv ar 1i avut s !i o1ere ni#te =itsc'*uri ie1tine, 1 cute acas / Sunt nespus de recunosc tor c a& avut #ansa de a 1ace 1oto4ra1ii acestei colec)ii unice pe c(nd p rintele 0respi !nc se a1la printre cei vii$ Pe de alt parte, este posi"il o discu)ie !n contradictoriu pe te&a &aterialelor din care sunt produse aceste inco&para"ile opere de art $ 0respi !nsu#i credea c su" supra1a)a aurit a acestor panouri de &etal se a1l aur pur$ 3ar tre"uie s nu uit & c p(n #i tri"urile pre*inca#e st p(neau te'nici incredi"il de co&plicate de topire #i de aliere a &etalelor, pe care nu sunte& nici azi !n & sur s le i&it &$ Procesele lor so1isticate de turnare #i de aurire 1oloseau un a&estec de F0 la sut cupru, 2F la sut ar4int #i 2F la sut aur$ 0uloarea e+terioar a unui o"iect

nu re1lect &ai deloc concentra)ia real de aur$ Inca#ii erau capa"ili s acopere un o"iect cu un strat de aur 4ros de doar un &icron, pe care noi !l pute& vedea la &icroscop doar la & riri de peste F00 de ori$ %ce#ti oa&eni st p(neau te'nici care le per&iteau s dea &etalului de "az aspectul aurului pur$ 0(nd un aliaG cupru*ar4int*cositor sau c'iar cupru*aur*cositor este !nc lzit, &etalul no"il !n1ru&use)eaz supra1a)a, deoarece cuprul din e+terior se pierde treptat prin o+idare$ .n cele din ur& , supra1a)a cap t aspectul aurului pur$ 3ac aliaGul con)ine #i ar4int #i aur, a&"ele &etale aGun4Wr &(n la supra1a) , d(nd o"iectului o str lucire palid*ar4intie sau palid*4 l"uie$ %parent, arti#tii anoni&i #i*au placat inten)ionat &esaGele cu un strat 1in de &etal pre)ios, pentru ca acestea s reziste trecerii &ileniilor$ 0olec)ia 0respi s1ideaz orice clasi1icare e+act ca &anuscrisul 5o6nic'$ Tluitor #i i&posi"il$ %cu& treizeci #i cinci de ani, a& 1oto4ra1iat !n c & rile lui 0arlo 0respi ni#te o"iecte uluitoare, i&posi"ile$ @ra acolo un disc de ca& 22 de centi&etri !n dia&etru, decorat cu sper&atozoizi stiliza)i, sori care z(&"esc, secera lunii !n descre#tere, o stea &are #i dou 1e)e p tr )oase, aduc(nd a oa&eni$ %& v zut, de ase&enea, o pira&id , 1lancat la st(n4a #i la dreapta de 1eline surprinse !n salt$ Ha "aza pira&idei se a1l un #ir de litere care aduc per1ect cu runele si&"oluri pe care ni&eni nu a 1ost !n & sur s le desci1reze iar pe 1iecare latur a "azei pira&idei, un ele1ant$ 3u&nezeuleP Nici un ele1ant nu a z"urdat prin vreodat %&erica de Sud, nici !nainte, nici dup inca#i$ @ drept, au 1ost descoperite !n 9e+ic oase de ele1ant, dar se spune c acestea sunt vec'i de cel pu)in C2$000 de ani$ %& descoperit un set si&ilar de si&"oluri CE la nu& r, aranGate !ntr*un p trat de patru pe patru !&podo"ind un 4uler aurit$ %& drept dovad 1oto4ra1iile$ 3ar cea &ai incredi"il pies pe care &i*a prezentat*o 0respi care, dup spusele preotului !nsu#i, provenea dintr*o "i"liotec su"teran creat din &etal, despre care voi vor"i &ai !n detaliu !n capitolul ur& tor este un panou &etalic aurit, cu FE de p trate$ Panoul este divizat !n CA "enzi orizontale, 1iecare "and av(nd A careuri, 1iecare careu prezent(nd un personaG care pare s 1i 1ost Stan)at !n &etal$ Tnele dintre aceste si&"oluri prezint o ase& nare stranie cu &anuscrisul 5o6nic'$ S 1ie acest panou un 1el de Stel de la Rosetta pentru desci1rarea &anuscrisului 5o6nic'/ Nu #tiu &ai &ulte dec(t #tii tu, dra4 cititorule, dar pot spune cu destul si4uran) c acu& &ii de ani au e+istat te+te care nu au 1ost catalo4ate !n nici o "i"liotec #i care au 1ost aduse pe P &(nt de 1iin)e e+traterestre$ Sunt te+te care s1ideaz orice lo4ic p &(ntean , care contrazic si&etria oric rui al1a"et #i care vor putea 1i traduse nu&ai c(nd se va 1i 4 sit su1icienit &aterial pentru a 1ace co&para)ii$ Te+te scrise de e+tratere#tri/ Nu e pu)in ca& e+a4erat/ 0(nd au 1ost ace#ti e+tratere#tri aici/ 0u&/ 0e te'nolo4ie au 1olosit e+tratere#trii pentru a str "ate anii*lu&in #i, c'iar #i a#a, ce 3u&nezeu puteau s vrea de la noi/ ;i, colac peste pup z , ne las #i te+te/ O idee cel pu)in ne"uneasc : 0u ce pute& coro"ora o ase&enea ipotez / @i "ine, e+ist scrieri istorice care sus)in ideea de te+te e+traterestre doar c ni&eni nu le cunoa#te$ 5 prezint dosarul lor$ Tn dosar inter4alactic/ .n dialo4ul P'aedrus, 1iloso1ul Platon citeaz o poveste auzit de el de la Socrate 7.n ora#ul e4iptean Naucratis se 4 sea un 1ai&os zeu din vec'i&e, nu&it T'eut' pas rea nu&it i"is este sacri1icat pentru el, iar el este inventatorul &ultor arte, cu& ar 1i arit&etica #i calculele #i 4eo&etria #i astrono&ia #i Gocurile pe ta"l #i zarurile, dar &area lui descoperire a 1ost 1olosirea literelor: 7

Ueul T'eut' a trans1erat darul scrisului c tre 1araon2 7%ceasta, a spus T'eut', va 1ace e4iptenii &ai !n)elep)i #i le va aduce o &ai "un )inere de &inte2 este "un at(t pentru &e&orie, c(t #i pentru inteli4en) $8 Naraonul a v zut o alt 1a)et a &inunatei n scociri #i l*a contrazis pe zeul T'eut'2: 7%ceast descoperire a ta va aduce 4rea uitare !n su1letele celor ce o vor !nv )a, pentru c ei nu se vor &ai 1olosi de &e&orie> ei se vor !ncrede !n caracterele scrise, e+terioare, #i nu !#i vor &ai a&inti ei !n#i#i$ Hucrul descoperit de tine aGut re&e&orarea, dar nu &e&oria: 7 ;i, !ntr*adev r, 1araonul a avut dreptate2 aceste te+te vec'i de &ii de ani pot doar s a&inteasc de eveni&ente care alt1el ar 1i 1ost de &ult uitate$ 0ine !#i &ai a&inte#te, de pild , c 3u&nezeu oricine ar 1i el sau ea a creat alte lu&i &ult !nainte de crearea P &(ntului/ 0it & din le4endele str vec'i ale evreilor2 79ii de lu&i a creat 3o&nul la !nceputuri, apoi a creat #i &ai &ulte lu&i$ 3o&nul a creat lu&ile #i apoi le*a distrus a plantat copaci #i apoi i*a s&uls, pentru c !nc erau neclari$ ;i a continuat s creeze lu&i #i s distru4 lu&i p(n c(nd a creat lu&ea noastr $ %poi vor"it*a2 lu&ea aceasta este o &are pl cere pentru &ine, celelalte nu &*au &ul)u&it$8 0rearea #i distru4erea de lu&i pentru c nu corespundeau a#tept rilor/ .n Gar4onul de azi, a& nu&i asta 7terra*1or&are8$ Terra1or&area este prin de1ini)ie procesul de trans1or&are a planetelor nelocui"ile !n lu&i potrivite pentru via)a oa&enilor$ Tna din aceste idei i&plic lansarea de cantit )i &ari de ciano*"acterii !n at&os1era &ar)ian $ %ceste "acterii se !n&ul)esc rapid #i, pe parcurs, produc cantit )i &ari de o+i4en$ Oare o&enirea este aceea care, !n decursul unui lun4 #i sinuos proces de c p tare a inteli4en)ei, a venit cu ideea de a scrie si&"oluri pentru p stra cunoa#terea/ @videntP 0ine altcineva/ Parc v aud cu& stri4a)i$ 3ar c'iar pute)i 1i si4uri/ He4endele din antic'itate ne spun c scrisul e+ista deGa cu dou &ii de ani !nainte de crearea o&ului 7inteli4ent8$ Pe vre&ea aceea, nu erau suluri de per4a&ent #i nici ani&ale ale c ror piei s poat 1i 1olosite> nici & car &etale$ Iar !n a"sen)a copacilor, nu erau nici panouri de le&n$ Iar !n lipsa acestora, cartea la care & re1er e+ista su" 1or&a unui sa1ir 4ol pe din untru$ Tn !n4er nu&it Raziel, 7e+act acela#i care st tea la &alul r(ului care ie#ea din @den8 a trans1erat aceast stranie 7carte8 str &o#ului nostru %da&$ Tre"uie s 1i 1ost un speci&en 1oarte curios, pentru c nu con)inea doar toate lucrurile de&ne de a 1i #tiute, ci #i pro1e)ii despre viitor$ %da& ur&a s devin "o4at 1olosind cartea, pentru el #i pentru to)i cei care !i ur&au2 7%se&enea, dintre copiii t i care vor veni dup tine, oricine va 1olosi aceast carte va #ti ce va s vie$ Nie c este nenorocire, 1ie c va veni 1oa&etea, c 4r(nele vor 1i prea din "el#u4 sau prea pu)ine, 1ie c potop sau secet vor lovi )inutul$8 0e le+icon sau enciclopedie de azi se poate co&para cu aceast super*carte/ Tre"uie s *i c ut & pe autorii acestei c r)i 1eno&enale printre le4iunile venite din cer, pentru c dup ce !n4erul Raziel i*a dat str &o#ului nostru cartea #i c'iar i*a citit pu)in din ea, a ur&at ceva a"solut uluitor2 7Iar la acea or , c(nd %da& a pri&it cartea, s*a ridicat o 1lac r &are pe &alurile r(ului, iar !n4erul a urcat spre cer !n &iGlocul poGarului$8 .n4eri sau e+tratere#tri/ 0 tot sunte& aici2 ce este de 1apt un !n4er/ @i apar practic !n toate 4enurile de literatur reli4ioas #i cate4oric nu sunt de pe acest P &(nt$ ;i !n &od clar nu sunt nici spirite pe care s le visezi sau s )i le !nc'ipuie#ti, pentru c ace#ti !n4eri sunt !n posesia unor ar&e 1oarte puternice, pe care le 1olosesc pentru pedepsirea o&enirii$ Tnii dintre ei c'iar reu#esc s seduc &i#ele#te 1iicele oa&enilor Jvoi reveni la acest su"iect !n sec)iunea 7%dev rul din spatele lui @noc'8K ceea ce denot un co&porta&ent nu toc&ai celest$ 3eci, dac !n4erii nu sunt tere#tri, sin4ura alternativ r &as este c ei sunt e+tratere#tri$ Oare ace#ti !n4eri Je+tra*tere#triK cuno#teau c(te ceva despre viitor/

3e 1apt, e 1oarte si&plu$ 0(nd o&ul va 1i, !n s1(r#it, capa"il de z"oruri interstelare #i va aGun4e pe o planet locuit de 1iin)e a1late !n stadiul @pocii de Piatr , pro"a"il c nu ne va 1i prea 4reu s le spune& " #tina#ilor c(teva lucruri despre viitorul lor$ @vident, nu e vor"a de preziceri la nivel de individ, ci &ai de4ra" despre viitoarele lor societ )i$ He vo& putea spune despre anu&ite te'nolo4ii pe care ei le vor inventa, pentru c sunt o parte intrinsec a dezvolt rii, sau cu& vor su1eri ei din cauza &ediului dac popula)ia cre#te 1 r & sur pentru c nu po)i avea una 1 r alta$ Sau, &ai "ine2 vo& e&ite pro1e)ii despre cu& ur&a#ii lor vor 1i !n stare s despice cele &ai &ici "uc )i de &aterie cu& acest lucru va 1i periculos, pentru c ar putea duce la distru4erea unor p r)i &ari ale planetei, 1 c(ndu*le de nelocuit ti&p de sute de ani J"o&"ele cu 'idro4enK$ %cela#i truc poate 1i 1olosit pentru perioade &ai scurte de ti&p, de pild pentru recolta ur& toare, pentru norii de l custe sau pentru aparenta ne&urire a scara"eului$ L #tina#ii pro"a"il c nu vor !n)ele4e ni&ic, dar vor scrie totul, p str(nd cunoa#terea pentru viitori&e$ O carte 1er&ecat $ Povestea c r)ii lui %da& con)ine acelea#i lucruri2 .n carte erau incluse si&"oluri !nalte ale !n)elepciunii divine, iar cele #aptezeci #i dou de tipuri de #tiin) erau !n ea, care la r(ndul lor erau !&p r)ite !n #ase sute #i #aptezeci de si&"oluri ale unor !nalte taine$ 3e ase&enea, cele cincisprezece sute de c'ei, care nu au 1ost !ncredin)ate celor s1in)i din lu&ea de sus, erau ascunse !n acea carte$ ;tia)i c au e+istat 7#aptezeci #i dou de tipuri de #tiin) 8, care se puteau divide apoi !n 7#ase sute #i #aptezeci de si&"oluri8 ale unei cunoa#teri #i &ai !nalte/ Sea& n pu)in cu divizarea 1izicii !n 1izic ato&ic , 1izica particulelor, astro1izica #i a#a &ai departe$ Sau ter&enul 4eneral de "iolo4ie, care acoper un spectru de la ani&ale &onocelulare la insecte, ele1an)i, &er4(nd p(n la e+o"iolo4ie$ %da& i*a l sat cartea sa 1er&ecat 1iului s u de C0 ani Set'$ %cesta tre"uie s 1i 1ost un 1l c u tare dez4'e)at, pentru c %da& i*a vor"it !n a& nunt 7despre puterile c r)ii8, dar #i 7unde se a1l puterea #i &iracolele8$ @l i*a e+plicat 1iului #i cu& s*a 1olosit de scrisoare, plus c ar 1i ascuns*o !ntr*o cr p tur !ntr*o st(nc $ Set' a pri&it instruc)iunile paterne, a !nv )at cu silin) de la sa1irul cel s1(nt #i !n 1inal a construit 7un c'ivot de aur, a pus cartea !n el #i a ascuns 'ivotul !ntr*o pe#ter :8 Noarte &ul)i ani dup aceea, cunoa#terea din sa1ir a trecut !n &(inile lui Noe, o&ul care a salvat o&enirea de Potop, care a 1olosit*o pentru a !n)ele4e &ersul planetelor !n ceruri, 7#i de ase&enea c ile ur&ate de %lde"aran, Orion #i Sirius: 3e ase&enea nu&ele tuturor cerurilor !n parte: ;i nu&ele servitorilor cele#ti8$ Nantastica poveste a c r)ii lui %da& o pute& cate4orisi u#or drept 7o si&pl poveste8$ 3a, a& putea, dac n*ar e+ista c(teva ar4u&ente !&potriv $ .n)ele4 nevoia de a*i 7strecura8 &eta1oric vor"ind *str *str &o#ului nostru o carte, pentru c sin4uraticul patriar' tre"uie s 1i c p tat cunoa#terea de undeva$ .ns ideea cu sa1irul &i se pare ca& 4reu de crezut$ 0u& 3u&nezeu le*a trecut prin cap o ase&enea idee/ Ideea unei enciclopedii stocate !ntr*o piatr pre)ioas tre"uie s 1i 1ost cu totul necunoscut acu& c(teva secole, nu &ai spun de ni#te &ilenii$ .n zilele noastre, ave& te'nolo4ii care ne per&it s stoc & cantit )i i&ense de in1or&a)ie !n cristale$ .n plus, se spune c %da& purta dialo4uri cu cartea$ 0u& s*a aGuns la asta/ Tnde a 4 sit autorul pove#tii aceast idee/ %st zi, practic toat lu&ea 7dialo4'eaz 8 cu co&puterul propriu$ 3ar acest &od de 4(ndire nu se potrive#te deloc cu trecutul nostru !ndep rtat$ ;i de unde s 1i venit ideea, acu& c(teva &ii de ani, s se adau4e detalii cu& ar 1i 7#aptezeci #i dou de tipuri de #tiin) 8, despre care se spune c ar 1i 1ost con)inute !n carte/ Sau cele 7#ase sute #i #aptezeci de si&"oluri ale secretelor !nalte8, sau cele 7cincisprezece sute de

c'ei8/ In1or&a)ii at(t de detaliate nu vin din senin$ Nu inten)ionez s e+a4erez con)inutul acestei c r)i de &ult pierdute, totu#i nu & pot !&piedica s & !ntre" de ce povestitorul acord o at(t de &are i&portan) unor anu&ite constela)ii stele$ 3e ce era at(t de i&portant pentru %da& #i ur&a#ii lui s cunoasc dru&ul pe cer al lui %lde"aran, Sirius sau Orion/ %cestea nu au nici cea &ai &ica i&portan) pentru vreun calendar terestru$ Se spune c %da&, Set' #i Noe ar 1i a1lat #i ei nu&ele 7cerurilor8 din aceea#i carte$ Ia sta)i pu)inP Parc e+ist doar un cer$ 3espre ce e vor"a/ 3e 1apt, pute& a1la despre ele !n vec'ile le4ende evreie#ti$ Pri&ul cer se nu&e#te Wilon, #i din el este o"servat o&enirea$ 3easupra lui Wilon se 4 se#te RaXia, !n care se 4 sesc stelele #i planetele$ Tr& torul nivel se nu&e#te S'e'aXi&, iar deasupra lui, Ue"ul, 9aon #i 9a=on$ .n s1(r#it, deasupra lui 9a=on se !ntinde al #aptelea #i cel &ai !nalt cer, %ra"ot'$ Se spune c acesta din ur& ar 1i locuit de 'eruvi&i, con)in(nd #i corpurile cere#ti cunoscute drept Ro)ile s1inte$ %desea sunt 1urnizate #i distan)ele dintre di1erite ceruri, !&preun cu unit )ile de & sur #i perioadele de ti&p2 de pild , !ntre ceruri se a1l 7sc rile8 #i 7epoci !ntinz(ndu*se pe cinci sute de ani8$ %sta !nsea&n c l torii spa)iale al nai"ii de lun4i$ %ceast poveste r su1lat venit din vre&urile str vec'i sun a"solut i&plauzi"il$ %cu& aproape trei sute de ani, teolo4ul dr$ @isen&en4er considera !n " taie de Goc toate acestea drept 71antezii ne"une#ti8$ He4endele sunt o 1or& 1oarte i&precis de povestire, !n acela#i ti&p 4rote#ti #i &inunate, 1ascinante #i pline de s(n4e$ 9ai &ult, le4endele au tendin)a de a ne4liGa cronolo4ia #i nu se preocup deloc de eveni&ente istorice !n detaliu$ He4enda este o 7specula)ie popular #i 1antezie popular 8 #i totu#i ea r &(ne cu&va !n &e&oria colectiv $ 3ar le4endele #i &iturile nu apar din senin$ Nu sunt pur #i si&plu ni#te n scociri ele con)in !ntotdeauna un s(&"ure de adev r care 1oarte adesea se 4 se#te *a'aP - .n tradi)iile a nu&eroase alte popoare sau civiliza)ii, de#i su" alte nu&e #i cu al)i eroi$ O creatur venit din &are$ @ drept, nu a& 4 sit !nc ni&ic despre &anuscrisul 5o6nic'$ 3ar a& vrut s insist asupra ideii &ele c zeii sau !n4erii cu alte cuvinte, 1iin)e care nu sunt de pe acest P &(nt au dictat sau au trans&is cu&va o&enirii ni#te c r)i$ Poate a)i auzit de le4endara creatur Oannes Jnu&it de su&erieni %"4alluK$ Pe vre&ea c(nd %le+andru 9acedon !nc do&nea la La"ilon J!n Gurul anului BF0 !$e$n$K, acolo locuia un preot #i istoric al lui 9ardu= Jcunoscut #i su" nu&ele de Lel sau LaSalK, nu&it Lerossus$ Lerossus a scris !n 4rece#te o oper !n trei volu&e, La"6loniaca$ Pri&a carte se ocupa de astrono&ie #i de crearea lu&ii cea de*a doua scrie despre cei C0 re4i care au do&nit !nainte de Potop #i despre cei DE de re4i de dup Potop$ % treia carte este o cronic istoric a perioadei de p(n la do&nia lui %le+andru 9acedon$ 3in ne1ericire, ne*au r &as doar c(teva 1ra4&ente din La"6loniaca, dar ave& citate din ea !n c r)ile lui Hucius Seneca #i de Nlavius Oosep'usi, conte&poran al lui Iisus$ Lerossus se re1er la un docu&ent &ult &ai vec'i, scriind2 .n pri&ul an a ap rut, din acea parte a 9 rii @ritreene QGol1ul Persic de aziR, care & r4ine#te La"ilonia, un ani&al !nzestrat cu ra)iune, pe nu&ele lui Oannes: 5ocea lui era articulat #i u&an #i s*a p strat o i&a4ine a sa p(n !n zilele noastre$ %ceast creatur #i*a petrecut zilele printre oa&eni, dar nu &(nca nici un 1el de 'ran > He*a o1erit oa&enilor !n)ele4erea literelor #i a #tiin)elor #i a artelor de toate 1elurile, I*a !nv )at s construiasc ora#e #i te&ple, cu& s !ntoc&easc le4i #i cu& s & soare p &(nturile$ He*a ar tat cu& s pun se&in)e !n p &(nt #i cu& s culea4 1ructele> i*a !nv )at toate lucrurile care i*au 1 cut s *#i tr iasc via)a ca ni#te oa&eni$ 3e atunci #i p(n acu&, ni&ic de su"stan) nu s*a &ai ad u4at, ni&ic nu a !&"un t )it !nv ) turile lui$ Oannes a scris #i o carte despre apari)ia o&ului #i despre ori4inile st rilor civile, pe care a dat*o apoi o&enirii Qitalicizarea apar)ine autoruluiR$

Oare a e+istat aceast carte/ S &ai 1ie vreo copie ascuns pe undeva, su" un te&plu antic, ve4'eat de p zitori cu 4lu4i pe cap, care ei !n#i#i nu au idee despre co&oara pe care o au !n p strare/ Pare li&pede c nici & car !n vre&ea lui Lerossus nu 4 seai cartea lui Oannes la "i"lioteca de la col)$ S 1ie deci doar ni#te si&ple tr nc neli/ Ia sta)i pu)inP .n cartea s1(nt a per#ilor, %vesta, o 1iin) &isterioas nu&it Y&a apare din &are #i le o1er oa&enilor cunoa#terea$ .n le4endele 1enicienilor, o creatur cu acelea#i ori4ini #i posi"ilit )i este cunoscut su" nu&ele de Taut, iar !n 0'ina %ntic , pe vre&ea !&p ratului Nu=*Hi, o 1iin) nu&it 9en4*'o a ie#it din ap 2 7un &onstru cu trupul unui cal #i cu capul unui dra4on, a c rui spinare era plin cu t "li)e u&plute cu litere8$ 9arele &aestru ti"etan Pad&asa&"'ava, cunoscut #i su" nu&ele T*R46a" Pad*9a, a adus din ceruri te+te de ne!n)eles$ .nainte s &oar , ucenicii lui au depozitat aceste te+te !ntr*o pe#ter , pentru ti&puri viitoare, 7!n care ele vor putea 1i !n)elese8$ 0el &ai pro"a"il, a& 1i avut acela#i succes !n desci1rarea lor pe c(t a& avut cu &anuscrisul 5o6nic' care a 1ost scris acu& doar c(teva sute de aniP .n)elepciune venit de la zei$ ;i de unde a c p tat o&enirea toate aceste &etode de scriere/ %u 1ost pur #i si&plu n scocite/ 0unei1or&e, 'iero4li1e, al1a"eturi/ 3ac e s te iei dup cronicile antice, ni#te zei parc tra#i la indi4o i*au !nv )at pe cei 7ale#i8 s scrie$ Pro"a"il i*au ales pe cei &ai inteli4en)i oa&eni pe care i*au 4 sit$ 3iodor din Sicilia, autorul operei !n A0 de volu&e 7Li"lioteca Istoric 8, ne spune !n pri&ul volu& cu& au creat zeii &ulte ora#e nu&ai !n @4ipt #i cu& #i*au l sat pro4eniturile !n ur&a lor2 79ai !nt(i, zeii au sc pat o&enirea de cani"alis&8$ %poi, spune 3iodor, au !nv )at oa&enii artele, &ineritul, cu& s 1ac unelte, cu& s are p &(ntul #i cu& s 1ac vin$ 0'iar #i arta scrisului tot de la zei vine2 7%nu&e, ei au 1ost pri&ii care au cate4orisit #i dezvoltat toate li&"ile ce se pot !n)ele4e #i &ulte lucruri care nu purtau nu&e au c p tat unul$ Inventarea scrisului i se datoreaz tot lui QzeuluiR:8 %ceste pove#ti !#i au !n &od evident ori4inea nu !ntr*una, ci !n &ai &ulte surse antice$ Nra4&entele se potrivesc cu toatele, e+act ca !ntr*un ro&an poli)ist$ ;i nu tre"uie s 1ii S'erloc= Hol&es ca s asa&"lezi toate ele&entele disparate$ %ce#ti zei #i !n4eri au e+istat c'iar dac ideea te 1ace s vrei s *)i s&ul4i p rul din cap$ ;i tot ei au produs sc'i&" rile ulterioare$ 0el &ai i&portant &artor al tuturor acestora a 1ost @noc'$ S scriu din nou despre el este aproape Genant, pentru c &*a& ocupat de el !n nu&eroase c r)i$ 3ar pentru a su"linia a1ir&a)ia &ea c au e+istat ni#te personaGe de provenien) e+traterestr pute)i s le spune)i zei sau !n4eri, dac dori)i care au instruit o&enirea, au adus literele #i c'iar au !nv )at oa&enii s scrie, este 1oarte 4reu s *l i4nor pe @noc'$ Se consider c el este sin4urul &artor ocular, participant !n persoan la eveni&ente, care #i*a scris toate cronicile la persoana I$ @noc' este un e+e&plu per1ect despre cu& teolo4ia de1or&at a reu#it, ti&p de &ulte secole, s 1alsi1ice adev rul #i s & ture 1aptele su" pre#, trans1or&(nd o oper "azat pe e+perien) !ntr*un tal&e#*"al&e# de vor"e 1 r noi& #i interpret ri nu&ai c(nd & 4(ndesc la asta #i & apuc 1uria$ Totu#i, nu e deloc 4reu s de&a#ti unele dintre aceste i&"ecilit )i teolo4ice$ @ su1icient s e+a&inezi con)inutul$ .n ceea ce*l prive#te pe @noc', sunt pus !n 1a)a aceleia#i dile&e cu cele din c r)ile anterioare2 cu& le e+plic ceva cititorilor &ei 1 r a repeta lucruri scrise anterior/ Pentru pro1esorii de liceu sau lectorii de 1acultate, lucrurile sunt si&ple2 ei presupun lini#ti)i c studen)ii lor cunosc deGa 1unda&entele$ 3ac nu cuno#ti al1a"etul, nu po)i citi$ 3ar eu nu pot presupune c tu, cititorule, ai auzit deGa de @noc'$ Poate e#ti un cititor nou, care toc&ai a descoperit &odul &eu de a privi lucrurile$ Pe l(n4 asta, &ulte din c r)ile &ele &ai vec'i #i*au epuizat tiraGul$ 0e e de 1 cut/ %& s !ncerc s tai acest nod 4ordian2 voi repeta nu&ai ce este necesar pentru cititorii noi,

deci repet rile nu vor 1i toc&ai repet ri$ O parantez pentru vec'ii &ei cititori 1ideli2 !n prezenta carte ve)i a1la lucruri despre @noc' care nu au 1ost dezv luite niciodat $ Nu sunt &are a&ator al literaturii teolo4ice !ntortoc'eate, dar !i ad&ir pe " r"a)ii responsa"ili pentru crearea ei Jda, aici e vor"a doar de " r"a)iPK$ Traduc torii din vec'i&e ai te+telor lui @noc' erau cu to)ii " r"a)i e+tre& de "ine instrui)i$ N r e+cep)ie, ei vor"eau &ai &ulte li&"i, erau oa&eni de o i&aculat inte4ritate #i 1 ceau un e1ort sincer de l &urire a unor &istere vec'i de &ii de ani$ 3ar erau cu to)ii teolo4i, cuv(nt care deriv din t'eos QzeuR #i lo4os Qcuv(ntR deci 7cuv(ntul lui 3u&nezeu8$ 3ar de 1apt teolo4ia nu se ocup doar cu asta$ To)i ace#ti teolo4i ai vre&urilor de &ult apuse erau, evident, a"solut convin#i c ei lucreaz cu cuvintele lui 3u&nezeu alt1el, nu ar 1i ales acea carier dar aceast convin4ere !ns #i este unul din aspectele credin)ei$ @i credeau sincer c aceste scrieri s1inte #i uneori nu c'iar at(t de s1inte veneau direct din 4ura lui 3u&nezeu, c acesta le dictase sau le relevase cu&va c tre cei ale#i, !ntr*una din c ile lui &inunate$ 0e r &(ne din te+te dac se eli&in ele&entul credin) / 0uvintele !nsele: %cestea nu pierd ni&ic, cu e+cep)ia s1in)eniei$ @le r &(n la 1el de venera"ile, pentru c sunt vec'i po)i s le tratezi cu respect, pentru c prezint eveni&ente din epoci apuse pentru noi ele ar tre"ui s 1ie analizate #tiin)i1ic, pentru c sunt !nvelite !ntr*un &aterial e+tre& de interesant, !ndat ce un te+t !#i pierde din s1in)enie, el poate 1i discutat o"iectiv$ Nu&ai ideea noastr de inviola"ilitate a acestor docu&ente ne !&piedic s le 1ace& o analiz ri4uroas $ S !ncepe&, deci, s cl tin & serios "arcaP Povestea lui @noc'$ 0ine este acest personaG nu&it @noc'/ .n 7He4endele antice ale evreilor8, @noc' este un 7re4e peste to)i oa&enii8, care a do&nit e+act 2AB de ani$ .n cartea Genezei, @noc' este &en)ionat ca 1iind unul dintre cei zece patriar'i care au do&nit !nainte de Potop$ .n Li"lie, @noc' este a&intit !n cinci propozi)ii JGeneza F22C* 2AK2 7J2CK Pe c(nd avea EF de ani, @noc' a devenit tat l lui 9atusale&$ J22K Iar dup ce a devenit tat l lui 9atusale&, @noc' a p #it al turi de 3u&nezeu ti&p de B00 de ani #i a avut #i al)i 1ii #i 1iice$ J2BK 0u totul, @noc' a tr it BEF de ani$ J2AK @noc' a p #it al turi de 3o&nul> apoi nu a &ai 1ost, pentru c 3u&nezeul l*a luat la @l$8 3isp rut pur #i si&plu !ntr*o clipit $ .n li&"a e"raic , @noc' !nsea&n 7cel ini)iat8, 7cel care !n)ele4e8 sau 7cel !nde&(natic8$ ;i, slav 3o&nului, acest ini)iat a avut 4riG ca toat cunoa#terea lui s nu dispar odat cu el, spre disperarea ne"unilor care ar 1i pre1erat s *l vad pe @noc' disp r(nd !n 1u&, cu tot cu #tiin)a lui$ %sta pentru c @noc' este o "o&" pentru societatea de azi #i pro"le&ele a"ia !ncep$ 3ar s ne opri& pu)in2 ce alte popoare, !n a1ara israeli)ilor, &ai au ceva de spus despre @noc'/ .n @4iptul %ntic, @noc' a 1ost constructorul 9arii Pira&ide, sau cel pu)in a#a a1ir& TaXi al*3in %'&ad i"n %li i"n %"d al*Yadir i"n 9u'a&&ad al*9aXrizi JCBEB*CAA2K !n lucrarea sa ?'itat$ %cesta noteaz c @noc' era cunoscut su" di1erite nu&e pentru di1erite popoare2 Saurid, Her&es, Idris #i @noc'$ Hat un pasaG din ?'itat, capitolul BB2 pri&ul Her&es, cel nu&it de trei ori !n calitatea lui de pro1et, de re4e #i de !n)elept Jeste cel nu&it de evrei @noc', 1iul lui Oared, 1iul lui 9a'alel, 1iul lui ?enan, 1iul lui @nos, 1iul lui Set', 1iul lui %da& "inecuv(ntat 1ie nu&ele lui iar acela este IdrisK, a citit !n stele c va veni Potopul$ %poi a pus s se construiasc pira&idele #i a ascuns !n ele co&ori #i c r)i de !nv ) tur #i tot ceea ce el se te&ea c ar putea 1i pierdut alt1el, ast1el !nc(t acele lucruri s r &(n !n si4uran) $ .n con1or&itate cu lista re4ilor su&erieni 7WLAAA8, un "loc de piatr 4ravat ce poate 1i ad&irat la Hondra, la Lritis' 9useu&, !ntre Nacere #i Potop au do&nit C0 re4i$ Hun4i&ea total a do&niilor lor a 1ost de AFE 000 de ani$ 3up Potop, re4ii au co"or(t !nc o dat din cer, Gudec(nd dup lista re4ilor su&erieni$ Se pare c le ca& pl cea pe planeta al"astr $ 0ei 2B de re4i care au ocupat tronul dup Potop au avut parte de o perioad &ai scurt , totu#i destul de se&ni1icativ , de

2A$FC0 ani, trei luni #i trei zile #i Gu& tate !n care au 1ost st p(ni$ Se spune c al #aptelea dintre conduc torii de dup potop ar 1i tr it !n ora#ul Soarelui, Sippar$ Se spune c zeii S'a&as' #i %dad l*ar 1i ales s 1ie pri&ul care s !nve)e arta scrierii #i cea a pro1e)iei$ %cest al #aptelea re4e a 1ost at(t de &are, !nc(t se spunea c &arele conduc tor "a"ilonian Ne"uc'adnezzar I J!n Gur de CC00 !$e$n$K ar 1i ur&a#ul lui pe linie direct $ Traducerile scrierilor cunei1or&e, e1ectuate !n ulti&ele zeci de ani au ar tat c acest al #aptelea re4e este cel care 7a urcat la ceruri8$ 0a @noc'$ Su&erolo4ii, ca #i teolo4ii, !noat !n curentul ra)ional conte&poran a&"ele cate4orii interpreteaz toate acestea drept un soi de 0o"or(re din 0eruri #i consider te+tele cunei1or&e drept 7cele &ai ti&purii !nre4istr ri ale unei %scensiuni8$ Personalitatea acestui al #aptelea do&nitor al ora#ului Soarelui, Sippar, 7a inspirat 1anteziile #i 1a"ula)iile ulterioare din iudais&8$ 3rept dovad a acestui 1apt, ave& !ntrep trunderea &ultor 1ra4&ente din diversele c r)i ale lui @noc'$ 3ar acu& v voi ar ta de ce aceast idee este de 1apt &ult &ai cuprinz toare$ 3escoperirea 0 r)ii lui @noc'$ 5estea descoperirii 0 r)ii lui @noc' a aGuns !n @uropa !n pri&a Gu& tate a secolului M5III$ .n ti&p ce e+plora %1rica, aventurierul sco)ian Oa&es Lruce JCIB0*CI9AK nu nu&ai c a descoperit Nilul %l"astru, dar a #i adus la Hondra trei copii ale c r)ii lui @noc'$ Te+tele au 1ost traduse destul de sla" !n en4leze#te de c tre pro1esorul Ric'ard Haurence, !ns @noc' nu a devenit un su"iect de discu)ii #tiin)i1ice dec(t dup ce orientalistul #i teolo4ul protestant 4er&an %u4ust 3ill&an JCD2B*CD9AK a tradus sulurile !n 4er&an $ 3e atunci, &ai &ult de B0 de alte &anuscrise etiopiene s*au al turat docu&entelor ori4inale$ 3ar unde a o")inut Lruce docu&entele/ 0(nd, !n secolul I5, p rin)ii Lisericii au editat Jsau, ca s 1olosi& ter&enul te'nic, au canonizatK Li"lia, ei au avut la dispozi)ie &ult &ai &ulte docu&ente dec(t cele care apar !n Li"lie$ .ns &ulte din aceste docu&ente erau inco&plete, aveau lacune sau pur #i si&plu erau neinteli4i"ile$ %ceste te+te respinse nu au 1ost totu#i pur #i si&plu aruncate$ @le *inclusiv te+tele lui @noc'au 1ost puse la p strare$ Tlterior, te+tele aveau s 1ie cunoscute drept 7%pocri1e #i pseudoepi4ra1e ale 5ec'iului Testa&ent8$ Pe de alt parte, Liserica %"isinian l*a inclus pe @noc' !n canonul ei unul din &otivele principale pentru care Oa&es Lruce a descoperit te+tul !n @tiopia$ Tlterior s*a descoperit o versiune slavon a aceleia#i 0 r)i a lui @noc', iar o serie de co&para)ii lin4vistice co&petente au ar tat c ase& narea dintre aspectele 1unda&entale ale celor dou c r)i nu poate 1i atri"uit dec(t 1aptului c au un autor co&un$ Iar de aici au !nceput disputele teolo4ice$ 0artea lui @noc' descrie o &ul)i&e de lucruri i&posi"ile2 c l torii !n ceruri, vizite !n alte lu&i, !nv ) turi astrono&ice, discu)ii cu 7!n4erii8 #i cu o 1iin) nu&it 70el &ai !nalt8, plus tri"unale pentru 7!n4erii c zu)i8 #i pentru oa&eni 0e !nsea&n toate acestea/ Teolo4ii #i savan)ii de 1actur clasic , oa&eni cu capacit )i lin4vistice 1eno&enale, dar ur& rind cu to)ii 7t'eos lo4os8 #i psi'olo4ia reli4ioas , au c utat solu)ii$ 0e altceva ar 1i putut 1ace/ 3escrierile lui @noc' au 1ost trans1or&ate !n 7para"ole8 Jnu&ite uneori 7si&ilitudini8K, 7viziuni8, 7inspira)ii8, 7vise8, 7inven)iuni8, 7pove#ti8, sau #i asta e cirea# de pe tort, se sus)ine c !ntrea4a 0arte a lui @noc' ar 1i opera a c(torva preo)i evrei #i c !ntrea4a istorie ar 1i pur #i si&plu o 7!ntruc'ipare a rasei evreie#ti8$ .ntr*adev r, 0artea lui @noc' a 1ost !n &od repetat diluat #i sc'i&"at e+act cu& a 1ost cazul cu te+tele pri&are ale Noului Testa&ent$ 3e pild , ter&enul de 71iu al o&ului8 care apare !n te+t este !n &od vizi"il ad u4at ulterior de un scri" etiopian$ %cela#i este cazul #i cu cei ale#i #i cei drep)i$ Teolo4ii ar4u&enteaz c ace#ti din ur& ter&eni se re1er la rasa evreiasc $ .ntrea4a c'estiune devine #i &ai con1uz atunci c(nd, undeva prin secolul 5, apare o versiune evreiasc a 0 r)ii lui @noc', cu nenu& rate detalii, dar nu a 1ost luat !n serios pentru c era considerat

rodul unei viziuni a evreului Ra""i Is'&aSel$ %ceasta a condus la cate4orisirea 0 r)ii lui @noc' al turi de scrierile 4nostice$ .n prezent, 4nosticis&ul este !n 4eneral asociat cu un tip de 1iloso1ie esoteric , Weltansc'auun4 sau reli4ie$ 0uv(ntul 4recesc 4nosis !nsea&n 7recunoa#tere8$ Indi1erent de &odul !n care #i*a c p tat Ra""i Is'&aSel &isterioasa in1or&a)ie, el nu putea s o 1i inventat pur #i si&plu, pentru c e &ult prea co&ple+ #i detaliat $ .nainte s trec la versiunile slavon #i 4reac ale 0 r)ii lui @noc', iat c(teva curioase 1r(nturi de in1or&a)ie din te+tul evreiesc$ 0artea evreiasc a lui @noc'$ Ra""i Is'&aSel sus)ine c ar 1i c l torit p(n la cer, unde ar 1i !nt(lnit un !n4er nu&it 9etatron, care i*a prezentat locurile$ @+act acela#i 9etatron s*a ar tat apoi a 1i ni&eni altul dec(t @noc'$ Spre deose"ire de celelalte versiuni, !n cartea evreiasc 9etatronW@noc' nu este capa"il s se !ntoarc pe P &(nt #i la oa&eni, ci r &(ne !n i&ediata vecin tate a 70elui &ai !nalt8, unde poate 1i !nt(lnit doar de clarv z torul Ra""i Is'&aSel$ 9etatronW@noc' !i spune ra"inului c 3o&nul !l nu&e#te 70el T(n r8$ @l #i e+plic de ce2 7Nericit e#ti tu #i 1ericit tat l t u pentru c %toate1 c torul te iu"e#te$ Iar pentru c eu sunt &ic #i un t(n r !ntre ei, prin zile, luni #i ani, prin ur&are ei !&i spun 70el T(n r77$ 3ar cu& a aGuns 9etatronW@noc' !n !&p r )ia cereasc / 0(nd 0el S1(nt, "inecuv(ntat 1ie @l, a dorit s & ridice !n t rii, !n 1a)a oc'ilor Hui, &ai !nt(i l*a tri&is pe %nap'iel, prin)ul, #i &*a ridicat !n &iGlocul lor, !n 1a)a oc'ilor lor #i &*a c rat !n t ria t riilor pe o tr sur tras de cai de 1oc: 0(nd 0el S1(nt, "inecuv(ntat 1ie @l, &*a luat departe de 4enera)ia Potopului, &*a ridicat pe aripile v(ntului la S'e=ina p(n la cel &ai !nalt cer #i &*a dus !n palatele cele &ari de la %ra"ot' RaXia !n t rii, unde Qse poate vedeaR 4loriosul tron al 3o&nului*S'e=ina$ %1l & ast1el c 70el S1(nt8 !l iu"e#te 1oarte &ult pe 0el T(n r$ .ntr*adev r, !l iu"e#te c'iar 7&ai &ult dec(t pe Qto)iR servitorii Hui8 #i a scris de aceea litere cu un stil de 1oc, dezv luindu*i lui 9etatronW@noc' nu nu&ai cu& au 1ost create 0erul #i P &(ntul, ci #i & rile #i r(urile, &un)ii #i dealurile, 1ul4erul, tunetul, sunetul #i 1urtuna #i c'iar #i planetele #i constela)iile$ Nu e r u s pri&e#ti, ca 9etatronW@noc', o at(t de cuprinz toare cunoa#tere interstelar $ Tn 4(nd care nu*&i d pace & conduce la %vra&, care, de ase&enea, a urcat la 0eruri #i a v zut P &(ntul 7su" el8$ Sau la @n=idu, din @popeea lui G'il4'a&e#, care este purtat de*a latul P &(ntului pe 7aripile unui vultur8$ Sau 70 l toria lui %rGuna spre cerul lui Indra8$ Iar c(nd !n 0artea lui @noc' apar 7ro)i8 cere#ti #i 7palate pe 1ir&a&ent8, !&i vin !n &inte 7ro)ile8 din 0artea lui 3za6rr #i 7ora#ele cere#ti8 din epopeea sanscrit 9a'a"'arata$ @+ist nenu& rate cazuri si&ilare !&pr #tiate prin toat literatura clasic $ 3eose"irea dintre teolo4i #i su"se&natul este aceea c eu a"ordez te+tele din toate reli4iile #i din toate re4iunile lu&ii, !n ti&p ce savan)ii tradi)iei iudeo*cre#tine se rezu& la scrierile din Li"lie #i apocri1e$ To)i, p(n la ulti&ul, 1ac asta$ .n 0artea lui @noc', versiunea e"raic , Ra""i Is'&aSel listeaz o &ul)i&e de diverse lu&i JplaneteK !&preun cu detalii despre ele$ @l cunoa#te nu&ele 1iec ruia dintre liderii, prin)ii sau re4ii lor, "a c'iar ne vor"e#te despre o "i"liotec celest 2 7;i a adus !naintea noastr o cutie pentru scrieri, cu 0artea %&intirilor #i le*a pus !n 1a)a 0elui S1(nt, "inecuv(ntat 1ie @l$ ;i a rupt pecetea de pe lad , a desc'is*o, a scos c r)ile din untru #i i le*a dat 0elui S1(nt, "inecuv(ntat 1ie @l:8 0eruri, s1in)i, 0el &ai !nalt, prin)i, servitori, ar'an4'eli, ro)i, planete, care de 1oc, le4iuni celeste 3u&nezeule &areP Oare c'iar a e+istat acest @noc'/ P(n acu&, v*a& prezentat #apte dintre nu&ele lui2 @noc', Saurid, Her&es, Idris, 9etatron, 0el T(n r, #i al #aptelea re4e dinainte de potop$ 0are este totu#i nu&ele lui adev rat/

Pro"a"il niciuna dintre variantele noastre de pronun)areWscriere$ Hi&"a e"raic "i"lic era o li&" scris nu&ai !n consoane nu e+istau deloc vocale$ Pentru a o 1ace &ai u#or de citit, vocalele sunt indicate, dac sunt indicate, printr*un siste& de puncte JniXXudK$ 3ac e s citi& 1onetic nu&ele lui @noc', acesta ar putea 1i 1oarte "ine Inic', Onuc' sau %nic', iar 9etatron ar putea 1i c'iar 9ototran$ @vident, nu iau !n calcul interpret rile ca"alistice, pentru c !n acel siste& 1iecare liter cap t #i o valoare nu&eric $ @+per)ii !n li&"a e"raic esti&eaz c te+tele etiopiene ori4inale au 1ost scrise !ntre secolele 5 #i II !$e$n$ Iar asta ne duce direct la pri&a pro"le& $ 3in te+tele !nsele, rezult c te+tele se ocup de istoria celui de*al #aptelea patriar'$ Nu&ele lui era #i aici p str & 1or&a standard @noc'$ Prin ur&are, nu&ele lui este le4at de 0 r)ile lui @noc'$ 3ar, pe de alt parte, @noc' nu a tr it !ntre secolele 5 #i II !$e$n$ %sta !nsea&n c in1or&a)ia ori4inal tre"uie s 1i 1ost scris &ult &ai devre&e, !nainte de potop$ %cest lucru este con1ir&at de c tre autorul !nsu#i, dup cu& se poate vedea clar din ur& toarele e+e&ple2 Jnu&erele din paranteze se re1er la capitol #i versetK$ JDC,C #i ur& toareleK 7;i el 4r it*a c tre &ine2 75ezi, @noc', aceste t "li)e cere#ti, cite#te ce este scris pe ele #i )ine &inte toate 1aptele$7 ;i a& v zut t "li)ele cere#ti #i a& citit totul ce era !n ele:8 JD2$CK 7;i acu&, 1iul &eu, 9atusale&, toate aceste lucruri le nu& r aici pentru tine #i )ie le las prin scrisP: P streaz , 1iul &eu, 9atusale&, c r)ile pe care tu le*ai pri&it din &(inile tat lui t u #i d *le &ai departe 4enera)iilor de pe lu&e:8 JDB$2K 73ou vedenii a& v zut !nainte s iau o so)ie, iar una era 1oarte deose"it de cealalt 2 pri&a c(nd a& !nv )at s scriu2 a doua !nainte s o iau pe &a&a ta: 7 JDI,B #i ur& toareleK ;i aceia trei care au venit ulti&ii &*au luat de &(ini #i &*au dus sus, departe de oa&enii P &(ntului, #i &*au ridicat !ntr*un loc &(ndru, unde &i*au ar tat un turn ridicat &ult deasupra p &(ntului #i toate cul&ile erau dedesu"t$8 J9C,CK Iar acu&, 1iul &eu, 9atusale&, c'ea& la &ine to)i 1ra)ii #i adun *i la &ine pe to)i 1iii &a&ei tale:8 J92,CK 7@noc' !ntr*adev r a scris aceast !nv ) tur co&plet a !n)elepciunii:8 %ceste citate arat c @noc' a 1ost acela, indi1erent de nu&ele su" care a 1ost cunoscut !n ti&pul vie)ii, care a scris aceste versete$ @l con1ir& c el este autorul prin 1olosirea persoanei I, de parc s*ar 1i te&ut c alt1el &in)ile celor din viitor ar 1i prea li&itate pentru a !n)ele4e$ ;i, !ntr* adev r, p(n !n zilele noastre, e+e4e)ii i4nor 1aptul c acest docu&ent este scris la persoana I$ .n esen) , ori4inalul c r)ii a 1ost conceput de acel @noc' dinainte de Potop, alt1el e 4reu de !nc'ipuit cu& l*ar putea nu&i pe 9atusale& 1iul s u, sau cu& ar scrie toat 4enealo4ia de la %da& p(n la el$ S spui c e un 1el de 1als pre*cre#tin !nsea& s acuzi autorul de &inciun de la un cap t la altul$ S ne4i c @noc' este un autor antediluvian !nsea&n s arunci cu noroi !n !ntrea4a e+e4ez #i este o !ndep rtare 1unda&ental de realitate$ %ve& a 1ace cu !nc un e+e&plu revolt tor de &anipulare a credincio#ilor$ @vident, 0artea lui @noc' este tratat di&inutiv, ca o 7viziune8$ @ste una din &etodele standard de a !nl tura ceea ce alt1el ar 1i prea 4reu de !n)eles$ Naptul c @noc' ne spune !n &od repetat c este per1ect treaz este 7ascuns su" pre#8$ .n plus, el d 1a&iliei instruc)iuni precise pentru ce tre"uie 1 cut dup plecarea lui$ Greu po)i considera asta drept

7viziunea propriei lui &or)i8 !nc o idee de#teapt a e+e4e)ilor pentru c 1oarte cultul @noc' se !ntoarce de la !nt(lnirea cu !n4erii !ntr*o 1or& 1izic per1ect $ Nu&ai la s1(r#itul pove#tii !#i ia el ulti&ul "un*r &as de la ai lui !ntr*un car de 1oc$ %dev rul din spatele lui @noc'$ @noc', sau 9ister M cred c a& s p strez ideea de al #aptelea patriar' #i a& s *i spun @noc' de acu& !ncolo a tr it !ntr*o epoc !n care nu se #tia ni&ic despre te'nolo4ia &odern $ Nu avea cu& s #tie despre nave*"az , navete, l &pi de cap, di1uzoare, dispozitive radio, &otoare z4o&otoase etc$ Tot ce a tr it el a tre"uit s 1ie para1razat, c'iar dac era !n pozi)ia de a descrie direct, pur #i si&plu pentru c !i lipsea voca"ularul necesar$ Sti&ate cititor, te ro4 s !ncerci s *i descrii un elicopter sau un radio unui o& din @poca de Piatr $ 5ei intra inevita"il !ntr*un Goc de tipul 7arat ca& ca asta8$ Sau !ncearc s *i e+plici o scar !n spiral cuiva, 1 r s 1olose#ti i&a4ini$ 5a tre"ui s *)i 1olose#ti & car &(inileP Iar lucrurile devin tot &ai di1icile odat cu 1iecare nou 4enera)ie care !ncearc s !n)elea4 #i s interpreteze te+tul lui @noc' #i evidentP - @#ueaz total !n a !n)ele4e ce este descris acolo$ Incapa"ili s !n)elea4 ce citesc, scri"ii ulteriori s*au scu1undat !n 1antezia &eta1orelor lor orientale #i ast1el au dat na#tere unor opulente istorii ale4orice$ Iar &ai t(rziu teolo4ii ulti&elor dou secole au !nceput s interpreteze te+tele dintr*o perspectiv reli4ioas #i au pus capac unui 'aos per1ect$ .n 1inal, ni#te c l tori prin cos&os per1ect nor&ali au devenit !n4eri #i 'eruvi&i, o1i)erii au devenit ar'an4'eli, iar co&andantul supre& a devenit 70el &ai !nalt8 sau, &ai r u, 3u&nezeu$ @ste un & cel total2 o desc rcare electric devine o 7li&" de 1oc8, iar puntea de co&and devine 74loria indescripti"il 8$ @ste de !n)eles c , din punct de vedere teolo4ic, scaunul c pitanului devine un tron & re), iar tal&e#*"al&e#ul de ne!n)eles al si&ilitudinilor se trans1or& !n pove#ti #i viziuni$ Nu a& auzit niciodat vreun contraar4u&ent convin4 tor, !n ciuda tuturor discu)iilor 1a"uloase pe care le*a& avut cu e+per)i !n 5ec'iul Testa&ent #i a torentului de literatur teolo4ic pe care a& !ncercat s o di4erez$ Interpret rile &ele ale te+tului tre"uie s 1ie 1alse$ Poate c ar tre"ui s privesc lucrurile din alt un4'i$ 3ar de ce/ Ha ur&a ur&ei, e+plica)iile alternative !n special cele izvor(te din e+e4ez au produs nu&ai aiureli, iar ele&entele 1unda&entale din te+t sunt re1lectate !n at(t de &ulte te+te din a1ara tradi)iei iudeo*cre#tine$ Pri&ele cinci capitole din 0artea lui @noc' anun) Jsau a#a se consider K un 1el de Oudecat de %poi2 3u&nezeul din 0eruri !#i va p r si re#edin)a #i va co"or! pe P &(nt cu le4iunile lui de !n4eri$ Tr& toarele unsprezece capitole descriu ce s*a !nt(&plat cu a#a*nu&i)ii 7!n4eri aposta)i8, care s*au 7p(n4 rit pe ei !n#i#i8 cu 1iicele oa&enilor !nc lc(nd direct ordinele lui 3u&nezeu$ %ce#ti 7!n4eri8 au pri&it de la 73u&nezeul8 lor &isiuni at(t de precise, !nc(t nu se potrivesc cu co'ortele 4azdei celeste$ 3e e+e&plu2 7Se&Gaza a predat incanta)iile #i t ieturile !n r d cini, %r&aros a predat 1ar&ecele, LaraXiGal a predat astrolo4ia, ?o=a"el, constela)iile, @zeXeel cunoa#terea norilor, %raXiel se&nele p &(ntului, S'a&siel se&nele soarelui, iar Sariel &i#carea lunii:8 @ste o 7pro4ra& 8 de su"iecte specializate &ult peste preocup rile locuitorilor P &(ntului de la acea vre&e$ 0apitolele CI*BE descriu c l toriile lui @noc' !n diversele lu&i #i s1ere !ndep rtate$ Teolo4ii nu&esc acestea para"ole #i si&ilitudini, sau c l toria lui @noc' prin 4r dina 1er&ecat JGr dina 5irtu)iiK$ Totu#i, @noc' a pri&it ordinul de a scrie aceste 7si&ilitudini8 pentru a le p stra pentru 4enera)iile ulterioare$ 3in ce &otiv/ Si&plu2 conte&poranii lui nu erau capa"ili s !n)elea4 aceste &esaGe> scrierile erau destinate oa&enilor din viitor$ Iar asta nu este interpretarea &ea este con)inut !n cartea !ns #iP

0apitolele I2*D2 sunt cunoscute drept 7capitolele astrono&ice8$ %ici, @noc' pri&e#te instruc)iuni despre or"itele soarelui #i lunii, despre anii "isec)i, despre stele #i &ecanica celest $ 0apitolele 1inale con)in discu)iile lui cu 1iul lui, 9atusale&, !n care el anun) venirea Potopului$ Iar toat povestea este !ncununat de plecarea lui @noc' !ntr*un car de 1oc J!n ce altceva/K$ 0artea slavon a lui @noc' con)ine a& nunte interesante, care nu se 4 sesc at(t de detaliat !n versiunea a"isinian 2 3up aceasta, de ase&enea, a& tr it dou sute de ani #i a& !nc'eiat anii to)i ai vie)ii &ele la trei sute #i #aizeci #i cinci de ani$ .n pri&a zi a pri&ei luni era& !n cas sin4ur: 3oi oa&eni de o & ri&e i&ens , cu& nu a& &ai v zut pe p &(nt, apar !n 1a)a oc'ilor$ %veau 1e)e ca soarele, iar oc'ii de ase&enea erau ca o lu&in arz toare, iar de pe "uzele lor ie#ea 1oc 'ainele lor #i c(ntecele erau splendide aripile lor erau &ai str lucitoare dec(t aurul, &(inile lor &ai al"e ca z pada$ St teau !n picioare la cap tul patului &eu #i &*au c'e&at pe nu&e$ 9*a& trezit din so&n #i a& v zut li&pede cei doi oa&eni st(nd !n 1a)a &ea$ I*a& salutat #i a& 1ost cuprins de 1ric , iar 1a)a &ea era sc'i&"at de 4roaz , iar oa&enii aceia &i*au spus2 70uraG, @noc', nu*)i 1ie 1ric > 3u&nezeul cel nes1(r#it ne*a tri&is la tine #i iat P 5ei urca la ceruri !&preun cu noi #i le vei spune 1iilor t i #i tuturor celor din casa ta ce vor 1ace 1 r tine pe p &(nt !n casa ta #i s nu te caute ni&eni p(n c(nd 3o&nul nu te va readuce la ei$8 Interpretarea teolo4ic con1or& c reia patriar'ul antediluvian tr ie#te o viziune sau un vis nu rezist analizei$ @noc' se treze#te, se ridic din pat #i apoi purcede la a da oa&enilor lui instruc)iuni despre ce ur&eaz ei s 1ac !n a"sen)a lui$ 5ersiunea alternativ , a 7viziunii &or)ii8 nu )ine, de ase&enea, pentru c @noc' se !ntoarce la 1a&ilia lui dup o c l torie !n spa)iul e+traterestru$ 3eci, ce a tr it el 7acolo, sus8/ @noc' !nva) secretele Tniversului$ @noc' a !nv )at s scrie #i c r)ile i*au 1ost dictate$ Nu spun, evident, c 3u&nezeu personal i*a dictat !n persoan aceast cunoa#tere$ %cest lucru a 1ost 1 cut de un ar'an4'el nu&it Pravuil$ Pentru a se asi4ura c lucrurile &er4 repede #i 1 r pro"le&e, Pravuil i*a dat lui @noc' 7trestia de scris repede82 Iar 3o&nul l*a c'e&at pe unul dintre ar'an4'elii lui, pe nu&ele lui Pravuil, a c rui cunoa#tere era &ai iute !n !n)elepciune dec(t a celorlal)i ar'an4'eli, care a scris toate 1aptele$ 3o&nului> iar 3o&nul i*a spus lui Pravuil2 7%du toate c r)ile din c & rile &ele #i adu o trestie de scris repede #i d *i*o lui @noc', #i las *l s alea4 #i d *i din &(na ta c r)ile cele &(n4(ietoare: 0e este aceast i&portant !n)elepciune care tre"uia s 1ie dictat / P i, totulP %sta pentru c o&enirea a1lat dedesu"t #tia prea pu)ine lucruri$ @noc' continu 2 7;i &i s*au spus toate lucr rile cerului, p &(ntului #i & rii #i toate ele&entele, cu& trec #i unde se duc, #i "u"uitul tunetelor, soarele #i luna, &i#c rile #i sc'i&" rile stelelor, anoti&purile, anii, zilele #i orele, cu& se ridic v(ntul: ;i ti&p de treizeci de zile #i treizeci de nop)i 4r it*a, 1 r s se opreasc deloc$8 0a #i cu& n*ar 1i 1ost de aGuns, aceast pri& !nt(lnire*&araton a 1ost ur&at de !nc o dictare, la 1el de lun4 $ @noc' a 1ost !ntr*adev r un elev*&odel$ 3e c(te ori discu)iile aGun4 la su"iectul @noc', iar eu su4erez c pro1etul de dinainte de Potop a avut privile4iul de a pri&i lec)ii !ntr*o nav spa)ial locuit de e+tratere#tri, &i se spune &ereu n*ar 1i tre"uit s ai" un 1el de costu& spa)ial/ %r 1i tre"uit/ 9ult &ai pro"a"il e+tratere#trii aveau nevoie de protec)ie !&potriva "acteriilor #i a viru#ilor tere#tri, poate c'iar !&potriva transpira)iei u&ane$ 0e are de spus elevul silitor @noc'/ ;i 3o&nul i*a spus lui 9i'ail2 79er4i #i scoate*l pe @noc' din ve#&intele lui p &(nte#ti, un4e*l cu po& da &ea cea dulce #i pune*l !n ve#&intele & re)iei 9ele$8 Iar 9i'ail a#a a 1 cut, cu& i*a spus 3o&nul$ 9*a uns #i &*a !&"r cat, iar acea po&ad ar ta ca o lu&in &are, iar acea

po&ad este ca rou dulce #i &iroase ca &irul, str lucind ca razele soarelui #i &*a& uitat la &ine !nsu&i #i era& #i eu unul dintre cei & re)i ai Hui$8 %cu&, 'aide)i s ne !nc'ipui& c !ntrea4a descriere are ceva !n co&un cu 3u&ezeu* 3r 4u)ul din reli4ia cre#tin $ %vea el cu&va o ali1ie special #i a dat ordin ca @noc' s 1ie unsW1recat cu aceast past puternic aro&at / Noi, oa&enii, a& avut dintotdeauna 4usturi tare 1istic'iiP .n plus, @noc' a 1ost dez"r cat #i re!&"r cat !ntr*un soi de !&"r c &inte care l*a 1 cut s se&ene cu to)i ceilal)i$ @videntP .ntr*un costu& spa)ial sau cel pu)in !ntr*o uni1or& 2 ce altceva/ Iar dup ce a 1ost adus, !n s1(r#it, pe puntea de co&and , sau poate !ntr*un 1el de sal de con1erin)e sau, cu& v d teolo4ii pro"le&a, !n 1a)a 7tronului 9arii Glorii8 @noc' ne spune cu& & re)ul conduc tor s*a ridicat #i 7a venit spre &ine #i &i*a vor"it cu 4lasul lui8$ %ici, !n s1(r#it, e+e4e)ii sunt 1oarte !ncurca)i$ .n nici un caz scena asta nu sea& n cu o !nt(lnire cu 3u&nezeuP 3oi e+tratere#tri J7de 1el cu& nu a& v zut niciodat pe p &(nt8K l*au cules pe @noc', l*au dezin1ectat, l*au !&"r cat !ntr*un costu& spa)ial #i l*au dus pe puntea de co&and a navei*"az , iar 3u&nezeu i*a urat "un*venit 7cu 4lasul lui8$ %poi 3o&nul d porunci ca @noc' s pri&easc o 7trestie de scris repede8 #i apoi un su"altern nu&it Pravuil a pri&it &isiunea de a*i dicta c r)i #tiin)i1ice, zile de*a r(ndul$ 9are surpriz 2 interpre)ii s1intelor !nv ) turi au decis c a&intirile lui @noc' sunt un 1el de 7para"ole8 #i 7viziuni8$ 3ar nu &ai tr i& !n @vul 9ediu$ 0(te ar4u&ente supli&entare tre"uie aduse !n 1a)a acestor tro4lodi)i ca s *i sco)i din pe#terile lor/ ;i )ine)i &inte c tot ceea ce eu, cronicarul 'arnic al zilelor noastre, introduc !n co&puter, nu este ni&ic nou este ceva vec'i de &ii de aniP 3oar c acest ceva a 1ost r sucit, r st l& cit, interzis$ @ste vre&ea ca vec'ile te+te s 1ie prezentate !ntr*o 1or& &odern , inteli4i"il , pentru a 1i !n & sur s aGun4e& la !n)elesul lor$ Nie ca !ndoiala s scuture vec'ile autorit )i, 1ie ca ra)iunea s triu&1e asupra credin)ei$ Oa&enii de #tiin) ne*au !nv )at c orice cercetare tre"uie s se concentreze &ai !nt(i asupra e+plica)iilor la !nde&(n , plauzi"ile, !nainte de a se trece la e+plica)ii e+otice, !n acest caz, care este e+plica)ia cea &ai plauzi"il , cea &ai inteli4ent , c(nd te ui)i la te+tele lui @noc'/ 0ate4oric, nu vo& da peste ceea ce ne o1er e+e4ezele anterioare$ %ceste interpret ri nu au nici o noi& , pentru c se "azeaz pe 3u&nezeul #i pe ar'an4'elii #i !n4erii lui pe post de su"alterni e+ecutan)i$ %tunci acestui creator atotputernic al universului i se atri"uie 1apte care sunt su" de&nitatea oric rui zeu adev rat$ 9odul cel &ai si&plu de a e+tra4e adev ratul !n)eles al te+tului este s !l privi& dintr*un punct de vedere conte&poran$ %ceasta este de 1apt inten)ia 73o&nului8, care a poruncit dictarea c r)ilor2 7;i el 4r it*a c tre &ine2 75ezi, @noc', aceste t "li)e cere#ti, cite#te ce este scris pe ele #i )ine &inte toate 1aptele$7 ;i a& v zut t "li)ele cere#ti #i a& citit totul ce era !n ele #i a& !n)eles totul #i a& citit cartea: 7 J0apitolul DC, C, #i ur& toareleK$ .naintea ulti&ului s u voiaG !n ceruri, acela#i @noc', scriitor al cuvintelor 3o&nului, a !n&(nat aceste c r)i 1iului s u2 7P streaz , 1iul &eu, 9atusale&, c r)ile pe care le*ai pri&it din &(inile tat lui t u, #i las *le 4enera)iilor lu&ii:8 3ac va reie#i c e4iptenii au avut dreptate, iar @noc' este una #i aceea#i persoan cu Saurid, constructorul de pira&ide, atunci s*ar putea s ne a#tepte c(teva surprize uluitoare !n 9area Pira&id $ Ha ur&a ur&ei, %l*9aXrizi a su"liniat !n a sa lucrare ?'itat c te+tele au 1ost depuse !n pira&ide 7pentru protec)ia #i p strarea lor8$ ;tiin)a se "azeaz pe crearea de cunoa#tere$ .n ceea ce prive#te 9area Pira&id de la Giza, #tiin)a a 1 cut e+act invers$ @4iptolo4ii zilelor noastre cel pu)in ara"ii din r(ndurile lor ar tre"ui s citeasc #i te+tele str &o#ilor lor$ .n ?'itat este scris c Saurid Jalias @noc'K a decorat interiorul pira&idei estice Jse presupune c aceasta ar 1i pira&ida lui ?eopsK cu 7diverse "ol)i ale cerurilor #i planetelor8, pe l(n4 7c r)i despre stele$ 3e ase&enea, stelele 1i+e #i ceea ce este scris s se !nt(&ple din vre&e !n vre&e: ca #i eveni&entele trecutului:8

@4iptolo4ii nu #tiu ni&ic din toate acestea$ Pira&ida lui ?eops este a"solut anoni& adic pe pere)ii ei nu e+ist nici un 1el de inscrip)ie$ 3ar ia sta)i pu)inP .n 9area Galerie, & rea)a intrare !n 7ca&era re4elui8, e+ist ni#te aplice &ari de &etal, nic ieri &en)ionate !n literatura de specialitate$ 3ac ace#ti supor)i sus)ineau !n vec'i&e panouri de aur, iar !n antic'itate 9area Galerie a 1ost o 1antastic scar spre 7ca&era re4elui8, 1lancat la st(n4a #i la dreapta de in1or&a)ii din trecut/ Hoardele de Ge1uitori de &or&inte puteau 1oarte "ine s ia aceste panouri #i s le topeasc $ 3ar e+ist #i alte posi"ilit )i$ 3up cu& #ti& acu& 1oarte "ine, !n interiorul a#a* nu&itei Pira&ide a lui ?eops, ca #i su" ea, se 4 sesc o &ul)i&e de pu)uri #i de ca&ere$EI*ED !n ciuda acestui lucru, sacrosancta %d&inistra)ie a %ntic'it )ilor din 0airo nu vrea ca aceste lucruri s 1ie aduse la cuno#tin)a pu"licului$ .n4erii c zu)i$ 3ar partea cu adev rat dra&atic din 0artea lui @noc' se des1 #oar !ntre c pitanul navei 70el &ai !nalt8 !n reprezentarea reli4ioas #i ec'ipaGul lui 7!n4erii c zu)i8$ 9e&"rii acestui 4rup co&it unicul lucru care le este i&posi"il unor !n4eri autentici2 ;i a venit vre&ea c(nd copiii oa&enilor s*au !n&ul)it, iar !n zilele acelea li s*au n scut 1ete 1ru&oase #i ispititoare$ 3ar c(nd !n4erii, copiii cerului, le*au v zut, au r(vnit la ele #i #i*au spus unul altuia2 7Haide, s ne ale4e& neveste dintre copiii oa&enilor #i s ne aduc nou copii$8 Iar Se&Gaza, care era conduc torul lor, a 4r it c tre ei2 7.&i este tea& c voi nu ve)i vrea s 1ace)i a#a #i c eu sin4ur voi 1i pedepsit pentru un p cat &are$8 Iar ei i*au r spuns cu to)ii #i au spus2 7S 1ace& cu to)ii un le4 &(nt #i s ne le4 & prin 4rele "leste&e s nu renun) & la acest plan, ci s 1ace& 1apta$8 %poi au Gurat to)i !&preun #i s*au le4at s o 1ac prin "leste&e, unul pe altul$ Iar ei au 1ost !n nu& r de dou sute, cei care au co"or(t !n zilele lui Oared pe v(r1ul 9untelui Her&on$ J0apitolul E, l*EK @+plica)ia acestui pasaG c'iar necesit c(ntec #i dans de !nalt teolo4ie/ Naptele sunt prezentate direct2 un ec'ipaG de dou sute de 71ii ai cerului8 aterizeaz pe 9untele Her&on, se treze#te !nconGurat de 1ru&oasele 1ecioare p &(ntene #i decide c !#i dore#te ceea ce este natural$ 3ar, din cauz c este interzis, ei 1ac un pact cu& c vor participa to)i #i c nu vor per&inte ca ni&ic s stea !ntre ei #i )intele lor$ Se+ul !ntre oa&eni #i e+tratere#tri a 1ost tratat anterior, !n alte articole$ ;i &ai este, evident, #i cazul !n4erului nu&it Sa&ael, care a sedus*o pe str &oa#a oa&enilor, @va27:;i iat *l, cu& ar ta el nu at(t de pe p &(nt, c(t &ai de4ra" din cer$8 %l)i &e&"ri ai ec'ipaGului s*au !n1ruptat cu &are dra4 din 1iicele #i c'iar 1l c iiP - 3e pe p &(nt$ Spre 4roaza credincio#ilor Li"liei, 1aptul este relatat c'iar #i !n 0artea 0 r)ilor2 70(nd oa&enii au !nceput s creasc !n nu& r pe p &(nt #i li s*au n scut 1iice, 1iii lui 3u&nezeu au v zut c 1iicele oa&enilor sunt 1ru&oase #i s*au c s torit cu toate dintre ele pe care le*au ales$ Pute)i citi in1or&a)ia de &ai sus !n pri&a carte a lui 9oise Nacerea, capitolul E, versetele C #i 2$ 3e c(nd e+ist pe P &(nt teolo4ia ca #tiin) , a e+istat o dez"atere aprins !n privin)a e+presiei 71iii 3o&nului82 ce !nsea&n ea de 1apt/ %u rezultat &ii de pa4ini de co&entarii contradictorii pe &ar4inea su"iectului$ O #coal de 4(ndire sus)ine c e vor"a de 7uria#i8, !n ti&p ce al)ii sunt la 1el de convin#i c !nsea&n 7copi)i lui 3u&nezeu8, 7!n4erii c zu)i8, 7spiritele apostate8$ 3estul c(t s *)i vin s urliP O 1raz si&pl din Li"lie !ntoarce toat credin)a cu 1undul !n susP .n 1apt, to)i cei care au studiat li&"a e"raic #i cunosc caracterele al1a"etului #i se&ni1ica)iile lor #tiu e+act ce !nsea&n aceste sila"e2 70ei ce au c zut din cer QerauR 1iin)e ca ni#te oa&eni de statur &are$8 Nu pot dec(t s z(&"esc rese&nat 1a) de aceast di'onie acade&ic $ Ha ur&a ur&ei, oricu& interpretezi pasaGul din Li"lie, ceva tot nu se pup $ 3ac iei literal e+presia 71iii lui

3u&nezeu8, asta !nsea&n c 3o&nul tre"uie s 1i avut copii toate acestea petrec(ndu*se !n epoca lui %da&P Iar ei au avut rela)ii se+uale cu 1iicele oa&enilor$ @ste de neconceputP 3ac e+presia !nsea&n 7!n4eri dec zu)i8, atunci tre"uie s 1i e+istat un con1lict !n cer$ Po1ti&/ .n du&nezeiasca prezen) a lui 3u&nezeu/ Line, dar tre"uie s 1i 1ost un adev rat dez& ), alt1el nu ar 1i e+istat ace#ti 7.n4eri dec zu)i8$ @+ist o sin4ur &odalitate ra)ional de a e+pri&a se&ni1ica)ia lor2 e+tratere#trii$ LastaP Hucrurile devin #i &ai li&pezi c(nd @noc' ne d lista cu nu&ele principalilor r zvr ti)i2 7Iar acestea sunt nu&ele conduc torilor lor2 Se&Gaza, conduc torul lor, %ra=l"a, Ra&eel, ?o=a"el, Ta&lel, Ra&lel, 3anei, @zeXeel, LaraXiGal, %sael, %r&aros, Latarel, %nanel, UaXiel, Sa&sapeel, Satarel, Turei, Oo&Gael, Sariel$8 J0apitolul E, versetele I #i D$ Not 2 nu&ele din aceast list variaz !n 1unc)ie de versiunea docu&entului 1olosit drept re1erin) $K Iar acest 4rup de 1iin)e nu st locului c(nd aGun4e aici$ @noc' descrie 1aptele lor2 0(nd %sael i*a !nv )at pe oa&eni s produc s "ii #i cu)ite #i scuturi #i pieptare #i le*a 1 cut cunoscute &etalele p &(ntului #i arta de a le prelucra #i "r ) ri #i podoa"e, ca #i 1olosirea sti"iului, #i cu& se 1ac 1ru&oase "enele #i toate 1elurile de pietre scu&pe #i toate tincturile colorate: Se&Gaza i*a !nv )at incanta)iile #i cu& se taie r d cinile: LaraXiGal i*a !nv )at astrolo4ia, ?o=a"el, constela)iile, @zeXeel, cunoa#terea norilor, %raXiel, se&nele p &(ntului, S'a&siel, se&nele soarelui, iar Sariel dru&ul lunii:8 J0apitolul DK$IF Hista nu&elor nu este co&plet 2 cu totul, au 1ost 200 de 7!n4eri c zu)i8 care au co"or(t acu& at(tea &ii de ani pe 9untele Her&on$ 0u& r &(ne cu ceilal)i/ @noc' ne &ai 1urnizeaz o list la ur&a ur&ei, #tia s scrie #i le !n)ele4ea li&"a$ H*au !nv )at c'iar str inii aceia$ 3eci @noc' #i*a asu&at rolul de interpret !ntre e+tratere#tri #i poporul lui$ Iar acestea sunt nu&ele lor2 Pri&ul dintre ei e Se&Gaza, %l doilea %rtaXi1a, %l treilea %r&en, %l patrulea ?o=a"el, %l cincilea Rurael, %l #aselea Ru&Gal, %l #aptelea 3anGal, %l optulea NeXael, %l nou lea LaraXiGal, %l zecelea %zazel, %l unsprezecelea %r&aros, %l doisprezecelea LatarGal, %l treisprezecelea LusaseGal, %l paisprezecelea Hananel, %l cincisprezecelea Turei, %l #aisprezecelea Si&apesiel, %l #aptesprezecelea Oetrel, %l optsprezecelea Tu&ael, %l nou sprezecelea Turei, %l dou zecilea Ru&ael, %l dou zeci #i unulea %zazael$ Iar acestea sunt nu&ele #e1ilor peste sute, cincizeci #i zeci2 Nu&ele pri&ului este OeXon2 care a 1ost cel care a condus pe to)i 1iii 3o&nului pe dru&ul 4re#it #i i*a adus pe p &(nt #i i*a condus pe dru&ul 4re#it spre 1iicele oa&enilor$ Iar al doilea a 1ost %s"eel2 el a r sp(ndit printre s1in)ii 1ii ai 3o&nului s1atul cel r u #i i*a condus !n r t cirea lor, ast1el !nc(t ei #i*au p(n4 rit trupurile cu 1iicele oa&enilor$ Iar al treilea a 1ost Gadreel2 el este cel ce le*a ar tat copiilor oa&enilor toate loviturile de &oarte, cel care a adus*o pe @va pe dru&ul cel 4re#it, cel care a ar tat oa&enilor ar&ele aduc toare de &oarte2 scutul #i 'aina de zale #i sa"ia de " t lie #i toate ar&ele de &oarte, copiilor oa&enilor$ Iar din &(na lui au purces cele 1olosite !&potriva celor care locuiau p &(ntul de atunci #i pentru totdeauna$ Iar al patrulea era nu&it Pene&ue2 el i*a !nv )at pe 1iii oa&enilor dulcele #i a&arul #i i*a !nv )at toate secretele !n)elepciunii lor$ Tot el a !nv )at o&enirea s scrie cu cerneal #i '(rtie: J0apitolul E9, 2 #i !n cont$K %cest pasaG spune totul$ Nu e o& s nu*l poat citi$ 3ar pro"le&a cu societatea noastr este c &aGoritatea oa&enilor sunt prea lene#i ca s 4(ndeasc e prea &ult pentru ei sunt at(t de epuiza)i, !nc(t au nevoie de al)i oa&eni care s 4(ndeasc pentru ei, pentru ca ei s *#i poat a1la dru&ul !n via) $ Pu#i pe rele$

Hista lui @noc' nu ne d doar lista acelor !n4eri rene4a)i care 7s*au po4or(t pe 9untele Her&on8 &ie asta !&i sun 1oarte tare a ec'ipaG r zvr tit ci #i c(teva dintre &eseriilor acestor 7paznici ai cerului8, cu& sunt ei nu&i)i !ntr*un pasaG$ OeXon ne este relevat drept un 1el de a)() tor*#e1, care !#i convin4e cole4ii s ai" rela)ii se+uale cu 1ru&oasele 1ete p &(ntene$ %s"eel !l aGut $ Gadreel #i, !n lista anterioar , %sael, par s 1ie un 1el de &etalur4i &ilitari, pri&ii care le arat oa&enilor cu& s topeasc &etalul #i apoi cu& s produc pieptare, scuturi #i s "ii de " t lie ceea ce, evident, ne duce auto&at la !ntre"area2 unde sunt du#&anii !&potriva c rora sunt necesare aceste ar&e/ Pene&ue, !nv ) torul ec'ipaGului, i*a !nv )at pe oa&eni nu nu&ai scrierea cu pan #i cerneal el a instruit o&enirea !n detaliile 1ine ale nutri)iei$ LaraXiGal se dovede#te a 1i astrono&> ?o=a"al era astrolo4 o #tiin) care pentru noi, cei de azi, are prea pu)in i&portan) > @zeXeel era &eteorolo4 J7#tiin)a norilor8K> %raXiel era 4eolo4$ ;i a#a &ai departe$ 3in punctul &eu de vedere conte&poran, se pare c unii dintre &e&"rii unui ec'ipaG s*au r zvr tit !&potriva 70elui &ai !nalt8, a Gloriosului Jco&andantul navei stelareK, 1iind per1ect con#tien)i c nu e+ist cale de !ntoarcere$ 3e aceea, au 1 cut tot ce le st tea !n putere ca s supravie)uiasc pe P &(nt #i i*au !nv )at p &(ntenii @pocii de Piatr s produc ar&e #i alte o"iecte 1olositoare pe care nu le cunoscuser !nainte$ %cest scenariu nu !&i apar)ine$ @ste e+act descrierea lui @noc'$ 3up ce au co"or(t pe P &(nt #i #i*au satis1 cut po1tele se+uale, cei 200 de 7o"servatori din cer8 au devenit "rusc !n4riGora)i2 dac !l apuc 1uriile pe #e1uS/ 3e aceea, l*au tri&is pe @noc' la nava*"az , sper(nd c , !n calitatea lui de p &(ntean, acesta va pune o vor" "un pentru ei2 Q@iR &*au ridicat !n sus #i &*au purtat !n cer$ ;i a& z"urat !n cer p(n a& aGuns l(n4 un perete 1 cut din cristale #i !nconGurat de li&"i de 1oc2 #i a !nceput s & !n1rico#eze$ ;i a& intrat !n li&"ile de 1oc #i &*a& apropiat de o cas &are, 1 cut din cristale$ Uidurile casei erau ca o podea pardosit cu cristale, iar te&elia era de ase&enea din cristal$ Tavanul era ca dru&ul stelelor #i ca 1ul4erele #i !ntre ele un 'eruvi& de 1oc, iar cerul lor era ca apa$ Nl c ri !nalte !nconGurau zidurile, iar por)ile str luceau ca 1ocurile: 9ai era a doua cas , 9ai &are dec(t pri&a, iar toate u#ile ei st teau desc'ise !n 1a)a &ea #i era construit din 1l c ri de 1oc$ ;i !n toate privin)ele era at(t de splendid #i de & rea) , !ntr*at(t !nc(t nu pot s v descriu c(t de splendit era$ ;i podeaua ei de 1oc era #i deasupra ei erau 1ul4ere #i dru&uri de stele #i tavanul era #i el 1oc arz tor$ ;i &*a& uitat #i a& v zut !n untru un tron se&e)2 ar ta ca un cristal, iar ro)ile lui ca sori str lucitori: Iar pe el st tea 0el 9 re), iar ve#&intele lui str luceau &ai tare dec(t soarele #i erau &ai al"e dec(t orice z pad $ J0apitolul CA, 9*2CK$ O cronolo4ie ar"itrar $ 0riticii pot 1oarte "ine s spun c nu a& citat aceste pasaGe din 0artea lui @noc' !n ordinea 7corect 8 #i c ast1el a& distorsionat !n &od deli"erat cronolo4ia eveni&entelor$ La s 1iu scuzatP Ordinea produs de e+per)ii din trecut este ea !ns #i ar"itrar $ Ni&eni nu este !n & sur s spun cu o "un precizie !n ce ordine ar tre"ui citite diversele per4a&ente #i suluri$ @i au a"ordat &isiunea cu &are entuzias&, !ncerc(nd s 1ac ordine !n 'aos pornind de la ideea lor de cu& ar tre"ui s sune te+tul$ .n calitatea lui de traduc tor, dr$ @&il ?autzsc' scria !n C900 c te+tul 7nu provine dintr*o sin4ur surs 8$ ;i pentru c nici & car un sin4ur e+pert de acu& &ai "ine de o sut de ani nu era capa"il s *#i dea sea&a despre ce e vor"a, dr$ ?autzsc' #i*a pus de ase&enea !ntre"area2 70e au !n co&un aceste teorii n scocite Qdin @noc'R #i at(t de r sp(ndite despre soare, lun , stele, v(nturi #i su"iecte si&ilare, ce au ele !n co&un cu Gudecata &esianic /8 N r e+cep)ie, to)i traduc torii lui @noc' s*au lovit de e+act aceea#i dile& $ Ordinea te+telor nu a 1ost niciodat pe deplin !n)eleas $ Pe de o parte, este din cauz c &ereu ap rea un docu&ent nou care "ulversa cronolo4ia, pe de alt parte, pentru c toate cuvintele #i e+presiile din te+t pot 1i interpretate !ntr*o uria# varietate de &oduri di1erite$ Nu&ai 0artea slavon a lui @noc' e+ist !n trei variante di1erite, revizuite2 cea lun4 , cea &edie #i cea scurt $ .n versiunea lun4 , e+per)ii

identi1ic 1oarte u#or diversele scrisuri de &(n , provenind de la cinci scri"i di1eri)i care 1olosesc orto4ra1ia "ul4ar &ediei$ O inscrip)ie de &(n !n stilul rusesc din sud c'iar indic ora#ul de ori4ine2 7scris !n ora#ul Poltava, !n "iserica !&p r teasc a Re!nvierii 3o&nului 3u&nezeului #i Iz" vitorului nostru Iisus Hristos: .n & n stirea !n l) rii 3o&nului$8 %l turi de acest te+t al 0 r)ii lui @noc' &ai e+ist unul s(r"esc #i unul rusesc, con)in(nd CD9 #i respectiv BE2 de 1ile$ 0a #i a#a*zisele te+te pri&are ale @van4'eliilor Noului Testa&ent, aceste versiuni ale 0 r)ii lui @noc' au 1ost revizuite din c(nd !n c(nd$ Stare)ii #i c lu4 rii credeau c aceste c r)i se re1ereau la 9esia, la iz" vire, la Oudecata de %poi, la a doua venire a 9esiei, ca s nu &ai vor"i& de Gudecata divin a %pocalipsei Ja#a cu& este ea &en)ionat !n 7Revela)iile8 din Noul Testa&entK$ Ho4ic, pasaGele din te+tul ori4inal care nu aveau nici o noi& au 1ost adaptate ast1el !nc(t s se potriveasc 4(ndirii zilei$ 0e 'aosP %st1el, p r)ile din 7versiunea lun4 8 traduse de dr$ Nat'anael Lon<etsc' arat di1erit 1a) de variantele 4reac #i slavon $ 3e pild , !n descrierea co"or(rii 7p zitorilor cerului82 7:au co"or(t pe p &(nt de la Tronul 3o&nului, la locul nu&it @r&on, #i #i*au spus Gur &(ntul pe cul&ea dealului @r&on #i au v zut 1iicele oa&enilor, ce "une sunt ele, #i #i*au luat so)ii #i au &urd rit p &(ntul cu 1aptele lor:8 J0apitolul M5IIK Ho4ica anali#tilor respecta"ili din ulti&ii 200 de ani pur #i si&plu nu are lo4ic $ Ideile lor, care sunt do&inante c'iar #i azi, sunt de la "un !nceput 4re#ite$ Orice interpretare alternativ a 1ost su1ocat din start de un 1oarte str(ns corset reli4ios, care nu l sa nici un spa)iu de &i#care$ %u 1ost trasate ni#te linii directoare care nu tre"uie !nc lcate !n nici un 1el$ Poate c , !n privin)a interpret rilor noastre conte&porane, sunte& pu)in ca& nedrep)i cu !nainta#ii no#tri> cu 4reu ne* a& putea a#tepta ca ei s #tie ceva despre c l toriile interstelare$ %cest punct de vedere conte&poran sc'i&" !ntrea4a se&ni1ica)ie a 0 r)ii lui @noc' #i nu e vor"a doar de @noc'P 0onsecin)ele ar putea 1i 1oarte nelini#titoare, pentru c e+isten)a e+tratere#trilor J!n 4eneral, ca s nu &ai vor"i& de acu& c(teva &ii de aniK ne o"li4 s tra4e& concluzii care ca& arunc !n aer concep)iile noastre curente$ ;i nu o spun din aro4an) #i nici & car !n 4lu& $ Pur #i si&plu nu ai cu& evita concluzia2 tre"uie s reinterpret & te+tele l sate de str &o#ii no#tri dintr*un punct de vedere &odern$ Sunt prea &ulte indicii ca s le &ai i4nor &$ @le sunt !&pr #tiate peste tot prin lu&e> altele vor veni din ruine #i te&ple Jdra4 cititorule, vei a1la &ai &ulte !n capitolul ur& torK, un e+e&plu 1iind &anuscrisul 5o6nic'$ 9 r# lui& !n linie dreapt spre o epoc a &inunilor #i a de#tept rii$ Istoria o&enirii !nc nu s*a ter&inat nici pe departe$ O c l torie prin ceruri$ 0a #i %"ra'a&, @ze=iel, %rGuna #i @n=idu, din alte povestiri, @noc' are parte de o c l torie !n spa)iu o c l torie pe care pur #i si&plu nu este ec'ipat s o !n)elea4 $ ;i uluirea lui nu se &ai s1(r#e#te$ Nu #tie ni&ic despre &aterialele 1olosite pentru construirea unei nave spa)iale$ %#a c pentru el pl cu)ele rezistente la c ldur care acoper carcasa sunt ni#te cristale str lucitoare, iar sticla "lindat #i &onitoarele 'olo4ra1ice sunt 7un tavan ca dru&urile stelelor8$ 0ople#it #i !n1rico#at, este condus la c pitan2 79 re)ul st tea Qpe tronR #i ve#&(ntul Hui str lucea &ai tare ca soarele #i era &ai al" dec(t orice z pad $8 ;i ce 1ace aceast zeitate 4lorioas / .l !nt(&pin pe @noc' #i !i spune verde*n 1a) c 7!n4erii c zu)i8 r zvr ti)ii nu se pot a#tepta la ni&ic "un din partea Hui2 Nu*)i 1ie tea& , @noc', o& drept #i scri" al lucrurilor drepte$ %propie*te #i auzi*&i 4lasul$ ;i du*te, spune*le ve4'etorilor cerului, care te*au tri&is s intervii pentru ei2 75oi ar tre"ui s interveni)i pentru oa&eni, iar nu oa&enii pentru voi$ 3in care pricin a)i p r sit cerul !nalt, s1(nt #i etern #i v*a)i !ntins cu 1e&ei #i v*a)i p(n4 rit pe voi !n#iv cu 1iicele oa&enilor #i v*a)i luat so)ii #i a)i 1 cut precu& copiii p &(ntului:/8 J0apitolul CF, C*AK 79 re)ia Sa8 #tie #i cu& se va ocupa de ec'ipaGul r zvr tit #i de pro4eniturile rezultate2 un !n4rozitor potop care va acoperi tot P &(ntul$ 73a, va veni o &are distru4ere peste !ntre4ul p &(nt #i va 1i un potop: ;i va 1i o

&are pedeaps peste p &(nt #i p &(ntul va 1i cur )at de toate necur )eniile$8 J0apitolul C0E, CB #i !n continuareK$ .n varianta &ai lun4 , acest pasaG este &ai detaliat2 7;i pentru acest &otiv a& s aduc un potop asupra p &(ntului, iar p &(ntul !nsu#i va 1i distrus #i se va scu1unda !n noroi$8 %cestea 1iind spuse, 79 re)ia Sa8 ia & suri pentru a se asi4ura c vor supravie)ui c()iva ale#i, ast1el !nc(t, pe parcursul a &ii de ani, popula)ia u&an se va re1ace p(n la !ntoarcerea lui$ .n versiunea lun4 a 0 r)ii slavone a lui @noc', 79 re)ia Sa8 vor"e#te despre o 7a doua venire8$ Interesant, supravie)uitorii potopului vor poseda o structur 4enetic &odi1icat $ %cest lucru, despre care a& scris pe lar4 !n celelalte c r)i ale &ele, poate 1i dedus din scrierile str vec'i$D9,90 JIar ni#te 4eneticieni inteli4en)i ar putea s se convin4 sin4uriPK @ste oare posi"il s deduce& din 'aosul acestor te+te e+isten)a unui autor unic/ 9ai &ult, ave& dreptul s 1iltr & ar"itrar/ - %cele pasaGe care se potrivesc cu o interpretare &odern / Scurt aducere*a&Gnte2 @noc' !nsu#i su"liniaz de &ai &ulte ori !n te+t 1aptul c el este autorul #i tat l lui 9atusale&$ Pe l(n4 acestea, i se dicteaz o cunoa#tere care pur #i si&plu nu poate 1i asociat vreunei societ )i antediluviene2 7;i a& v zut alte 1ul4ere #i stelele cerului$ ;i a& v zut cu& sunt c(nt rite !ntr*o "alan) a drept )ii, dup propor)iile lu&inii, dup l r4i&ea spa)iilor #i ziua apari)iei lor$8 J0apitolul AB, l*2K 0u& clasi1ic astrono&ii de ast zi stelele/ ;i ei au un siste& de clasi1icare "azat pe &a4nitudine J7& surare !ntr*o "alan) a drept )ii8K, str lucire J7dup propor)iile lu&inii8K, pozi)ie relativ J7l r4i&ea spa)iilor lor8K #i data descoperirii lor J7data apari)iei lor8K$ @noc' cel de dinaintea Potopului tre"uie s 1i pri&it ase&enea in1or&a)ii precise de la o surs a1lat &ult !naintea ti&pului s u$ %ce#ti instructori stranii *!n 0artea lui @noc' ei sunt nu&i)i Triel #i Pravuil dicteaz #i de&onstreaz !n 1a)a unui @noc' &ut de ui&ire cuno#tin)e astrono&ice #i &eteorolo4ice 1oarte so1isticate$ Pentru noi, toate acestea par ni#te "analit )i, dar nu #i pentru o persoan din vre&ea lui @noc'2 ;i acolo, ace#ti oc'i ai &ei au v zut secretele 1ul4erului #i tunetului #i secretele v(nturilor, cu& sunt ele !&p r)ite s su1le peste p &(nt, #i toate tainele din nori #i din rou : ;i a& v zut c & rile soarelui #i lunii, de unde pornesc #i unde vin la loc #i 4lorioasa lor !ntoarcere #i cu& unul este superior celuilalt #i or"ita lor i&pun toare, #i cu& nu !#i p r sesc ele or"ita #i nu adau4 ni&ic la or"it #i nu iau ni&ic din ea: ;i dup ce a& v zut calea ascuns #i cea vizi"il a lunii #i cu& !#i !&pline#te ea cursul dru&ului ei !n acel loc, pe zi #i pe noapte: J0apitolul AC, B #i !n continuareK ;i dup aceea toate secretele lu&inilor #i 1ul4erelor &i*au 1ost ar tate, iar ele lu&ineaz pentru "inecuv(ntarea #i pentru &ul)u&irea P &(ntului: J0apitolul F9,BK$ Pentru c tunetul are locuri de odi'n ale lui, pentru c(nd a#teapt "u"uitul iar tunetul #i 1ul4erul sunt nedesp r)ite, a&(ndou &er4 !&preun prin spirit #i nu se despart$ Pentru c atunci c(nd 1ul4erul lu&ineaz , tunetul !#i 1ace auzit 4lasul:8 J0apitolul EC, CA*CFK @noc' !nva) lucruri pe care noi le*a& !nv )at a"ia c(teva &ii de ani &ai t(rziu, prin cercet ri asidue$ @l scrie despre 7calea ascuns a lunii8 #i despre le4ile privind tunetul #i 1ul4erul, pe care cu 4reu le pute& atri"ui societ )ii epocii de piatr $ .n4erul Triel !l !nva) despre 7o co&oar de lu&ini #i tunete8 J0apitolul CI, BK, care pentru @noc' este 1oarte 4reu de !n)eles$ Ha ur&a ur&ei, si&plul concept de 7co&oar a tunetelor8 nu prea !)i vine pur #i si&plu st(nd pe cocoa#a unei c &ile$ Pe de alt parte, !ntr*o sta)ie spa)ial or"ital , astronau)ii v d 7co&oara tunetelor8 de o &anier zilnic $ @ste uria#ul rezervor de sarcini electrice care se acu&uleaz !n diversele niveluri !nc rcate static ale norilor #i co"oar apoi pe P &(nt ca ni#te 7coloane de 1oc ceresc8 Ja& citat din nou din @noc'K$ Hec)ii de astrono&ie inter4alactic $

Instruirea lui @noc' include soarele, luna, anii "isec)i #i traiectoriile stelelor !n raport cu rota)ia P &(ntului$ 3u&nezeuleP 0(nd v d c o carte cu& este cea a lui @noc' nu se 4 se#te !n 4eneral !n li"r rii #i c pe Internet nu 4 se#ti dec(t cel &ult ni#te co&entarii super1iciale despre ea, eu pot o1eri &ai &ult dec(t ni#te citate din traducerea lui 0'arles, vec'e de &ai "ine de C00 de ani2 0artea cursului despre lu&in torii cerului, rela)iile 1iec ruia, !n con1or&itate cu clasele, do&inioanele #i sezoanele lor, !n con1or&itate cu nu&ele #i locurile de ori4ine #i !n concordan) cu lunile lor, pe care Triel, !n4erul s1(nt, care era cu &ine, care este 4'idul lor, &i le*a ar tat: ;i &ai !nt(i este &arele lu&in tor, nu&it Soarele, iar circu&1erin)a lui este ca #i circu&1erin)a cerului, iar el este 1oarte plin de 1oc care ilu&ineaz #i !nc lze#te: ;i soarele co"oar Gos din cer #i se !ntoarce prin nord, pentru ca s aGun4 iar la est: 0(nd soarele r sare !n cer, el se ridic prin al patrulea portal treizeci de di&ine)i la r(nd #i co"oar cu precizie !n al patrulea portal de la vestul cerului$ Iar !n aceast perioad ziua devine &ai lun4 #i noaptea !ntunecat &ai scurt $ J0apitolul I2, C #i !n continuareK ;i continu pe acela#i 1ilon2 soarele c l tore#te prin aceste 7portaluri8 i&a4inare, iar zilele devin &ai lun4i #i nop)ile &ai scurte, p(n c(nd 7!n acea zi, ziua devine e4al cu noaptea #i noaptea aGun4e s 1ie nou p r)i #i ziua nou p r)i$8 J0apitolul I2, 20*2CK Oricine vede c soarele r sare la est #i apune la vest$ 3ar aceste r s rituri #i apusuri nu au loc !n e+act acelea#i locuri de 1iecare dat $ Punctele !n care soarele r sare #i apune se deplaseaz zilnic, !ntre ni#te li&ite 1i+e, care depind doar de punctul de o"serva)ie$ .n pri&a zi a pri& verii J2C &artieK #i !n pri&a zi a toa&nei J2B septe&"rieK, soarele r sare e+act la est #i apune e+act la vest$ .n oricare alt zi, r s ritul #i apusul sunt pu)in deplasate 1a) de aceste puncte$ %cestea sunt 7portalurile8 lui @noc', cele !n care se deplaseaz soarele$ %sta p(n c(nd devia)ia dispare, dup cu& con1ir& @noc'2 7Iar cu aceasta soarele a traversat diviziunile or"itei lui #i a trecut din nou prin diviziunile acelea ale or"itei lui$8 J0apitolul I2, 2IK 0red !n evolu)ie cu anu&ite rezerve #i !l !n4'it pe @noc' al &eu cu o 1oarte s n toas doz de scepticis&$ @ste pur #i si&plu i&posi"il ca #tiin)a &odern s apar !n c r)i antice, iar 1ilolo4ii, teolo4ii #i e+e4e)ii no#tri 7superde#tep)i8 trans1or& asta !n 7viziuni8 #i 74r dina 1er&ecat a lui @noc'8$ Tneori, a& i&presia c & a1lu !ntr*un 1el de "alet straniu$ .n Gurul &eu danseaz ni&1e pe v(r1ul picioarelor, !nso)ite de " r"a)i e1e&ina)i !n cape z"ur toare, cu to)ii )es(nd un ta"lou al unei lu&i 1antastice care nici & car nu e+ist $ Oare nici & car unul dintre ace#ti oa&eni nu posed & car un 4r unte de i&a4ina)ie/ Sau sunt incapa"ili s arunce peste "ord "alastul 4enera)iilor anterioare/ 9 consider #i & prezint drept un realist cu i&a4ina)ie, dar nu las niciodat i&a4ina)ia s o ia razna$ Nu e+ist 4rani)e 1i+e !ntre reali#tii zilelor noastre oa&enii de #tiin) #i &odul &eu de a privi lucrurile$ 3oar c oa&enii de #tiin) dau "ir cu 1u4i)ii !ndat ce realitatea ia o alur 1antastic $ Pentru noi, cei de azi, realitatea lui @noc' !nc este destul de 1antastic cu& era !n 1apt #i pentru @noc' !nsu#i, !&i a&intesc cu& un o& de #tiin) &i*a spus odat dup o e&isiune televizat despre e+tratere#tri la care a& participat a&(ndoi2 7Nu sunt ni#te lucruri care s ne !n4riGorezeP %r tre"ui s ne preocup & de pro"le&ele noastre curenteP8 Nu voia s cread c trecutul are o puternic in1luen) asupra prezentului nostru$ 3ac e+tratere#trii au vizitat !ntr* adev r planeta noastr acu& &ii de ani #i au trans1erat cunoa#terea lor unei persoane cu& ar 1i @noc', 1aptul este 1oarte i&portant pentru prezent$ G(nde#te*te, sti&ate cititorule, la i&pactul asupra reli4iei, la consecin)ele 1iloso1ice, la posi"ilitatea te'nolo4iei spa)iale care s ne transporte peste ani*lu&in , sau 4(nde#te*te la str vec'ea pro&isiune a unei a doua 0o"or(ri pe p &(nt, care apare practic !n toate reli4iile e+istente$ @vident, e+ist dou tipuri de ipoteze2 cele Genante #i

restul$ Instructorii lui @noc' s le spune& 7!n4eri8, dac dori)i, de#i nu prea se potrive#te !n peisaG #tiau per1ect de "ine de ce !#i instruiesc elevul2 Hu&in torul &ai &ic, care este nu&it Huna: R s ritul #i apusul ei se sc'i&" !n 1iecare lun 2 iar zilele ei sunt ca zilele soarelui, iar c(nd lu&ina ei este uni1or& Qadic la luna plin n$a$R aGun4e la a #aptea parte din lu&ina soarelui$ ;i ast1el se ridic pe cer$ Iar pri&a ei 1az de la r s rit vine !n a treizecea di&inea) 2 iar !n acea zi ea devine vizi"il #i constituie pentru tine pri&a 1az a lunii: Iar c(nd Gu& tatea ei dep #e#te cu a #aptea parte, iar !ntrea4a circu&1erin) este 4oal , 1 r lu&in , cu e+cep)ia unei p r)i din #apte #i o patrusprezeci&e din lu&ina ei: ;i toate acestea Triel, !n4erul cel s1(nt, care este conduc torul lor, al tuturor, &i*a ar tat pozi)iile lor, #i a& scris pozi)iile lor a#a cu& &i le*a ar tat el &ie: .n pri&ele #epti&i !#i !&pline#te lu&ina toat de la est #i !n pri&ele #epti&i !#i !&pline#te tot !ntunericul de la vest: J0apitolul IB*IAK .ntr*o pu"lica)ie &odern , 9anualul spa)iului, citi& e+act acela#i lucru2 Punctul !n care luna traverseaz ecliptica dinspre sud spre nord se nu&e#te nodul ascendent, iar cel lalt se nu&e#te nodul descendent: 0el &ai iz"itor aspect al lunii sunt 1azele ei$ .ntruc(t luna nu are o surs proprie de lu&in , ci doar re1lect lu&ina soarelui, 1azele lunii depind de pozi)iile relative ale acestor dou corpuri cere#ti: %ceasta doar para1razeaz in1or&a)ia pe care ne*o trans&ite @noc', nu&ai c el vor"e#te de 7portaluri8 !n care se deplaseaz soarele #i luna$ 3e ase&enea, el descrie 1azele lunii #i #tie c satelitul P &(ntului !#i pri&e#te lu&ina de la soare$ %se&enea a1ir&a)ii presupun dou lucruri2 o"servatorul !#i d sea&a nu nu&ai c P &(ntul este o s1er , dar #i c el ur&eaz o traiectorie eliptic !n Gurul soarelui$ 0u&va, asta nu se prea potrive#te cu ideile &ele preconcepute despre starea 4(ndirii #tiin)i1ice !n secolul al treilea !$e$n$, data la care se presupune c ar 1i 1ost scris 0artea lui @noc'$ Oo'annes ?epler, Galileo Galilei #i Sir Isaac Ne<ton au ap rut pe scen &ult &ai t(rziu$ .n capitolele IA #i IF, @noc' ne o1er o descriere a anilor "isec)i2 Iar dac cinci ani sunt ad u4a)i !&preun soarele &ai are un surplus de treizeci de zile #i toate zilele adunate la unul dintre cei cinci ani, pe r(nd sunt !&plinite, se adun la BEA de zile: Iar conduc torii: Tre"uie de ase&enea s )in cont de cele patru zile intercalate, 1iind insepara"ile de do&nia lor, dup socoteala anului, iar ace#tia servesc #i !n cele patru zile care nu sunt socotite !n socoteala anului: Pentru se&nele #i ti&purile #i anii #i zilele pe care &i le*a ar tat !n4erul Triel: ;i a& v zut care !n cer, &er4(nd prin lu&e, deasupra acelor portaluri !n care se rotesc stelele care nu apun niciodat $ Iar unul este &ai &are dec(t celelalte, iar el este acela care !#i 1ace dru& prin !ntrea4a lu&e$ @couri din India$ 0(nd a& citit c @noc' a v zut 7care !n cer, &er4(nd prin lu&e, deasupra acelor portaluri care nu apun niciodat 8, 4(ndurile &i s*au !ndreptat pe loc spre India antic , ia privi)i aici2 0arul lui Indra, !&"r cat !n &are str lucire, condus de 9atali, a venit despic(nd norii #i ilu&in(nd 1ir&a&entul, u&pl(nd !ntre4ul cer cu "u"uiturile lui$ @ra o crea)ie cereasc , or"ind privitorii$ %rGuna arz tor ca Soarele el !nsu#i a ridicat carul ceresc: Pe & sur ce se apropia de t r(&ul invizi"il pentru &uritorii de pe P &(nt, el v zu &ii de care de o e+traordinar 1ru&use)e$ ;i !n acel )inut !n care nu era soare sau lun #i nici 1oc s dea lu&in : ;i acele locuri str lucitoare care sunt v zute de pe p &(nt su" 1or& de stele, ca ni#te l &pi, sunt ni#te corpuri cere#ti &ari: Pur #i si&plu nu are nici o noi& s analizezi pove#tile iui @noc' !n a1ara unui conte+t, sau s le tratezi doar !n ter&enii rela)iei lor cu te+tele se&i*reli4ioase #i insipide ale credin)ei iudeo*cre#tine, & tur(nd tot restul su" pre#P 3ar e+ist lu&in la cap tul tunelului c'iar dac e o lu&in care vine dintr*un trecut vec'i de &ii de ani$ Starea cunoa#terii din epoca noastr nu

este apo4eul !n)elepciunii, iar o&enirea nu este cul&ea evolu)iei$ 0redin)a noastr !nc p )(nat !n descoperirile #tiin)ei este Gusti1icat nu&ai !n acele do&enii !n care #tiin)a este o !ntreprindere e+act $ Pe de alt parte, toate deduc)iile "azate pe !n)elepciunea acu&ulat tre"uie tratate cu precau)ie #i puse su" se&nul !ntre" rii !ndat ce se ivesc noi in1or&a)ii$ In1or&a)iile 1urnizate de aceste te+te antice nu sunt nici reverii #i nici dorin)e tratate drept realitate ele e+ist #i vor ui&i #i vor tul"ura societatea noastr , a navi4atorilor prin Internet, produc(nd &ai &ult 'aos c'iar dec(t inventarea radioului$ 0'iar #i ast zi, tr i& !ntr*o lu&e a viselor "ui& citoare2 ecranul T5 este un 1el de o4lind 1er&ecat , care ne aduce i&a4ini ale &anevrelor &ilitare din Ira=, eveni&ente politice din Peru sau e+pedi)ii la Polul Sud toate aduse !n su1ra4eriile noastre la ap sarea unui "uton$ 5ede& asasinarea unui pre#edinte a&erican, apoi, pu)in dup aceea, !l vede& pe acela#i o& parc trezit din &or)i vor"indu*ne #i z(&"ind pe ecranul p(lp(itor$ 5ede& pro4ra&e #tiin)i1ice, prezent(nd descoperiri 1 cute su" &icroscop #i nu #ti& niciodat ce este adev rat #i ce este pur propa4and $ Ne uit & cu 4ura c scat la lans ri de rac'ete #i ne 'ol" & ului)i la Sta)ia Spa)ial Interna)ional care z"(rn(ie undeva, pe deasupra noastr , str lucind ca o stea palid $ 0(nd planeta P &(nt se va scutura !n s1(r#it de specia noastr care o in1esteaz , doar 3u&nezeu 3r 4u)ul #tie cu& vor descrie lu&ea asta cei ce ne vor lua locul$ I&a4ineaz *)i, sti&ate cititor, c P &(ntul este lovit de o catastro1 ce 1el de catastro1 , are &ai pu)in i&portan) $ 3ar undeva, pe un v(r1 izolat din %lpii @lve)ieni, supravie)uiesc c()iva oa&eni &ai ro"u#ti$ Po)i 1i si4ur c vor 1ace tot ce le st !n putin) pentru ca specia s nu dispar #i vor !ncepe s 1ac i&ediat copii, iar un tat &(ndru, )in(ndu*#i 1iul pe 4enunc'i, va ridica privirea #i va vedea un vultur de &unte &utant, uria#, plan(nd deasupra ca"anei2 7Prive#te, 1iule,8 va spune tat l, ar t(nd cu de4etul$ 70(nd eu era& &ai t(n r, erau p s ri de &etal de sute de ori &ai &ari dec(t vulturul acela$ Iar oa&enii st teau !n "urta p s rii #i z"urau &ai repede dec(t o s 4eat peste apa cea &are, spre un loc !n care erau ni#te case at(t de !nalte, !nc(t atin4eau norii: 7 Tat l !&" tr(ne#te #i &oare, iar 1iul devine la r(ndul lui tat $ %cu&, t(n rul tat spune din nou povestea 1iului lui2 7Niule, !nc'ipuie*)i$ Lunicul t u &i*a spus c au 1ost pe vre&uri p s ri uria#e, !n care oa&enii puteau s #ad #i s se uite la P &(ntul de su" ei$ %ceste p s ri z"urau &ai repede dec(t s 4eata #i c'iar puteau s traverseze apa cea &are, !ntr*un loc !n care casele cresc !n nori: 7 %Guns la doar a doua 4enera)ie, povestea este deGa prea 1antastic $ %#a c !ncerca)i s v i&a4ina)i ce se !nt(&pl c(nd, peste &ulte 4enera)ii, teolo4ii !ncearc s analizeze aceste scene din punctul lor de vedere reli4ios*psi*'olo4ic$ S ne*aGute S1(ntul @noc'P %st zi, po)i 4 si &ulte te+te din epoci de &ult uitate, c'iar dac au 1ost rescrise de nenu& rate ori #i adaptate s ai" noi& !n epoca respectiv $ Tnele dintre aceste docu&ente au 1ost trans1or&ate cu "un #tiin) !n coduri, cu& ar 1i 0a"ala evreiasc , ast1el !nc(t nu&ai un cerc select de ini)ia)i pot !n)ele4e con)inutul ci1rat$ %ltele, cu& ar 1i Popol 5u' sau inscrip)iile &a6a#e sunt trei versiuniP - Ne*au parvenit doar !n scurte pasaGe #i c'iar #i acelea pro"a"il prost traduse$ ;i &ai sunt acelea, cu& ar 1i &anuscrisul 5o6nic', care s1ideaz orice !ncercare de a li se !n)ele4e con)inutul$ 0a s nu &ai vor"i& de sutele de &ii de scrieri care au c zut victi& 1ocului sau distru4erii inten)ionate de*a lun4ul secolelor$ 3ar Li"lia, %pocri1ele #i 0artea lui @noc' e+ist pe "une, c'iar dac nu !n 1or&a lor ori4inal $ 0e pute& noi, oa&enii at(t de de#tep)i de azi, s 1ace& cu aceste c r)i/ Interpret & o &uta)ie 4enetic !nt(&pl toare, cu alte cuvinte o sc'i&"are !n codul nostru 4enetic, drept un 7&iracol al na#terii8$ Pute)i descoperi asta !n capitolele C0E #i C0I ale 0 r)ii lui @noc', sau !n Sulul Ha&ec', unul dintre cele"rele 79anuscrise de la 9area 9oart 8$ ;i ce 1ace& noi, cara4'io#ii, cu toate astea/ 9otivul ori4inal al 70oncep)iei i&aculate8P

Noarte precisele descrieri ale pro1etului @ze=iel din "i"lie sunt trans1or&ate !n 7viziuni, vise, inspira)ii8 #i alte "aliverne, de#i o&ul vor"e#te li&pede despre o navet spa)ial $ %poi &e#teri& pu)in la 0artea lui @noc', pe care o trans1or& & !ntr*un 1el de 74r din 1er&ecat 8$ 0e t(&penieP 9o#tenire pentru 4enera)iile viitoare$ Povestea celui de*al #aptelea re4e de dinainte de potop, 7care s*a urcat la ceruri8, cu& spune papirusul, a 1ost 1alsi1icat , adaptat , e+tins , sc'i&"at , rescris #i interpretat reli4ios, #i cu toate acestea con)inutul ei tot poate 1i recunoscut$ ;i pentru c acest 7al #aptelea8 apare #i !n Tora evreiasc #i !n 5ec'iul Testa&ent su" nu&ele de @noc', acest a&al4a& de pove#ti disparate este adunat su" nu&ele de 70artea lui @noc'8$ Nu are i&portan) nu&ele adev rat al scriitorului, poate 1i cu totul altul, eu personal a& s *i spun tot @noc'$ O&ul acesta a 1ost !nv )at &ai &ulte ra&uri ale #tiin)ei de c tre o specie e+traterestr #i, pentru a putea 1ace lucrurile s se &i#te &ai repede, a !nv )at s scrie 1olosind o 7trestie pentru scris repede8$ 3up acest curs ceresc intensiv, a 1ost readus !n &iGlocul se&enilor lui, cu o &isiune ur4ent 2 s *i !nve)e s trans&it &ai departe c r)ile lui, pentru ca acestea s reziste ti&pului$ ;i dou &ii de oa&eni au venit !&preun #i au venit la locul %c'uzan, unde @noc' era cu 1iii lui$ Iar &ai v(rstnicii din popor #i !ntrea4a adunare au venit #i s*au plecat p(n la p &(nt #i au !nceput s *l s rute pe @noc' #i s *i spun :2 3o&nul te*a ales pe tine &ai de4ra" dintre to)i oa&enii de pe p &(nt #i te*a nu&it scriitorul !ntre4ii lui crea)ii$ J0apitolul MHI5, A*F, versiunea lun4 K Tnde este acest loc, 7%c'uzan8, !n care #i*a adunat @noc' poporul/ In1or&a)iile astrono&ice pe care le 1urnizeaz c'iar el ne 1urnizeaz o "un "az de pornire$ .nainte s se !ntoarc !n 7cer8 sau, !n versiunea &odern , la nava*"az , pentru a i se 1ace un tur al spa)iului @noc' 1ace un serios e1ort pentru a le spune alor lui tot ce i s*a !nt(&plat #i pentru a le cere s *i p streze cartea pentru 4enera)iile viitoare2 @noc' s*a n scut !n ziua a #asea a lunii Tsivan #i a tr it trei sute #i #aizeci #i cinci de ani$ % 1ost luat !n cer !n pri&a zi a lunii Tsivan #i a r &as !n cer #aizeci de zile$ @l a scris toate aceste se&ne ale crea)iei, pe care 3o&nul Ie*a creat, #i a scris trei sute #i #asezeci de c r)i #i Ie*a !n&(nat 1iilor iui #i a r &as pe p &(nt ti&p de treizeci de zile #i a 1ost luat din nou !n cer !n ziua a #asea a lunii Tsivan, !n c'iar acea zi #i or !n care s*a n scut: 9atusale& #i 1ra)ii lui, to)i 1ii ai lui @noc', !n &are 4ra" , au !n l)at un altar la locul nu&it %c'uzan, din locul #i !n locul !n care @noc' a 1ost luat la cer$ J0apitolul HM5III, versiunea lun4 K Iar dac &ai r &(ne vreo !ndoial c ave& !ntr*adev r a 1ace cu al #aptelea patriar' antediluvian sau c ar 1i vor"a de alte c r)i: 7$ Zine)i &inte cuvintele tat lui vostru, care toate sunt venite la voi din 4ura 3o&nului$ Hua)i aceste c r)i scrise de &(na tat lui vostru #i citi)i*le:8 J0apitolul MH5II, versiunea lun4 K 7@noc' !nsu#i a scris aceast co&plet doctrin a !n)elepciunii$8 J0apitolul 92, CK 7O alt carte scris de @noc' pentru 1iul s u 9atusale& #i pentru aceia ce vor veni dup el:8 J0apitolul C0D, CK 7;i dup aceea @noc' nu doar a 1 cut cunoscute, ci #i a !nceput s povesteasc din c r)i$8 J0apitolul 9B, CK 7Iar acu&, 1iul &eu, 9atusale&, c'ea& la &ine pe to)i 1ra)ii t i$ ;i adun !&preun la &ine pe to)i 1iii &a&ei tale: 7 J0apitolul 9C, CK 7Iar acu&, 1iul &eu, )i*a& ar tat totul, iar le4ea tuturor stelelor din cer este co&plet $8 J0apitolul I9, IK 7;i 9atusale& se 4r "i #i !#i c'e& 1ra)ii Re4i&, Ri&an, Tc'an, 0'er&ion, 0aidar1#i to)i " tr(nii din popor !n 1a)a tat lui s u @noc': 7 J0apitolul H5II, 2K

3e ase&enea, nu tre"uie s uit & &isiunea pentru viitori&e, pentru c ea ne include #i pe noi2 7;i acu&, 1iul &eu, 9atusale&: Zi*a& ar tat totul #i )i*a& dat c r)ile privind toate acestea2 deci p streaz , 1iul &eu, 9atusale&, c r)ile din &(na tat lui t u #i ai 4riG s le dai &ai departe 4enera)iilor de pe p &(nt:8 J0apitolul D2K Tnde sunt aceste c r)i/ @ste evident c nu e vor"a de le4 turile de per4a&ent vec'i care constituie a#a*nu&itele 0 r)i ale lui @noc'$ 0(ndva, undeva, aceste c r)i disp rute vor ap rea din nou$ @ste lucrul pro1e)it c'iar de 79 re)ia Sa8 iar dac nici el nu #tie:2 Iat , din s &(n)a lor se va ridica alt 4enera)ie, &ult &ai t(rziu, dar dintre ei &ul)i vor 1i 1oarte laco&i$ 0el ce va ridica acea 4enera)ie le va ar ta c r)ile scrise de &(na ta, c r)ile str &o#ilor, Qle va ar taR acelora pe care !i va ale4e drept p zitorii lu&ii, oa&enilor credincio#i #i celor ce lucreaz spre pl cerea &ea, care nu iau nu&ele &eu !n de#ert$ ;i ei vor spune altei 4enera)ii #i ceilal)i care vor citi vor 1i sl vi)i dup aceea, &ai &ult dec(t cei dinainte, J0apitolul MMM5K Nantastice neste&ate de !n)elepciune venite din vre&uri de de&ultP O previziune per1ect adecvat $ 3ocu&entele, care sunt pur #i si&plu prea co&ple+e pentru oa&enii din epoca lui @noc', vor reap rea peste &ii de ani, iar cei care le vor citi vor 1i 7sl vi)i dup aceea, &ai &ult dec(t cei dinainte8$ 0ei ca &ine, care au tendin)a de a arunca priviri &ai departe, !n ce)urile ti&pului, ar putea 1i de 1olos, acceler(nd atin4erea acestui ti&p al de#tept rii$ O sc'i&"are i&portant plute#te !n aer, iar politicienii, oa&enii de #tiin) cu aere #i liderii reli4io#i care "at c(&pii a1ecta)i s*ar putea s doreasc s o opreasc , dar nu vor 1i niciodat !n stare$ Nu e+ist vaccin !&potriva 4(ndirii$ Ideile nu cunosc nici 4rani)e, nici cenzur $ 9ai &ult, ideile au o tendin) periculoas de a se r sp(ndi 1ul4er tor$ 9iracolul dezin1or& rii$ Se !ncearc trans1or&area societ )ii !ntr*un terci uni1or& prin inter&ediul &inunii nu&ite televiziune$ 9anipularea #i controlul 4(ndirii continu ine+ora"il$ O&enirea este 1iltrat , ca s devin un 4rup de &orali#ti plictico#i, care se &int pe ei !n#i#i c ei sunt 7oa&enii "uni8$ 0oncep)ia lor despre lu&e este 1a"ricat de &ass*&edia, iar patronii #i redactorii*#e1i din &iGloacele de in1or&are electronice sunt ni#te si&pli acoli)i ai unor a"solut inutile 7consilii8 #i 7co&itete consultative8 ale unor co&enzi politice #i 7contin4ente8, care nu rateaz nici o #ans de a*#i " 4a nasul !n orice indi1erent dac au sau nu idee despre ce vor"esc$ Pro4ra&ele T5 cu p reri care contrazic reli4ia indi1erent ce reli4ie nu sunt per&ise, Iat unde a& aGunsP 5ie)ile noastre sunt do&inate de natura noastr ne#tiin)i1ic , de u#urin)a cu care d & crezare tuturor neroziilor$ I&ensul 1lu+ de in1or&a)ie e+istent pur #i si&plu ne*a lenevit$ Pre1er & s deveni& ni#te le4u&e !n 1a)a televizorului, !n loc s citi& o carte cu un oc'i atent #i critic, pre1er & s lenevi& pe plaG !n Hur4'ada, &ai de4ra" dec(t s arunc & o privire &ai !ndeaproape 9arii Pira&ide$ Tinerii de azi pre1er s stea !n 1a)a calculatorului> &onitoarele lor &itraliaz in1or&a)ii care nu intereseaz pe ni&eni #i care aGun4 i&ediat la co#ul de 4unoi al uit rii$ 0u ce ne aGut , !n aceast epoc a electronicii, s ave& de &ii de ori &ai &ult in1or&a)ie, dac nu 1ace& ni&ic cu ea/ 3a, navi4 & prin ea, dar nu ne scu1und & niciodat cu adev rat !n ea$ Internetul ne &anipuleaz pe noi, pentru c ne 1ace s crede& c pute& s 4 si& orice #i asta ne 1ace ni#te oa&eni in1or&a)i$ IT [ In1or&a)ii trucate$ Internetul doar 7scuip 8 lucruri pe care cineva le*a introdus acolo$ %#a c , dra4 cititorule, !)i va 1i 4reu s 4 se#ti 1ie te+tele apocri1e, sau lista re4ilor e4ipteni, a lui 9anet'o, ca s nu &ai vor"i& de traducerea co&plet a 9a'a"'aratei, e1ectuat de 0'andra Ro6i !n CDDD$ 9are parte din ceea ce 7#ti&8 despre Internet este o iluzie$ L(G"(i& prin !ntuneric atunci c(nd c ut & te+te antice, care au #anse sla"e de a aGun4e !n re)ea$ Gi4a2 Gunoi !n untru, 4unoi a1ar $ %#a c nu vor e+ista niciodat re1erin)e !ncruci#ate$

%toate#tiitorul Internet este prea unilateral #i !n esen) !i &anipuleaz deGa pe cei care cred c se pot "aza pe el, pentru c in1or&a)iile ar 1i introduse de indivizi cu acelea#i concep)ii$ 9aniacii &ouse*ului de azi se co&port ca to)i acei indivizi care 4(ndesc pe acela#i calapod, din &o&entul !n care se a#eaz !n 1a)a tastaturii$ @+act ca ni#te pacien)i se&i*con#tien)i, care zv(cnesc cu to)ii la unison$ Nici & car nu & &ai &ir, pentru c #tiu cu& 1unc)ioneaz siste&ul$ .n a1ara Internetului nu e+ist re1erin)e !ncruci#ate acestea sunt pur #i si&plu necunoscute$ %st1el s*a n scut un soi de psi'oz a credin)ei o po)i aproape descrie ca pe o cultur a parazi)ilor !n a#a*zisa noastr societate at(t de "ine in1or&at $ Pentru aceste &in)i unilaterale, conectarea trecutului cu viitorul este de neconceput$ 3ar trecutul #i viitorul sunt interconectate total #i to)i cei care nu au !n)eles asta ar 1ace "ine s !nve)e rapid, pentru c viitorul este pe cale s 1ie !n4'i)it de trecut$ 0u& ne vo& co&porta c(nd prietenii e+tratere#tri ai lui @noc' se vor !ntoarce cu adev rat/ Iar 1aptul c ei se vor !ntoarce este li&pede ca "un ziua$ 0elor interesa)i le reco&and cartea &ea 3er Gotter*Sc'oc= J;ocul 3ivinK$ 5o& su1eri oare un #oc al reli4iei/ Naptul c 4(ndirea noastr este &anipulat de c(nd ne na#te& este ilustrat 1ru&os Jsau !n4rozitor, cu& pre1era)iK de ur& torul e+e&plu, care &i*a r &as !n &inte dup ce a& participat la un curs )inut de pro1esorul ?arl Stein"uc' acu& ca& A0 de ani2 !ntr*o )ar , copiii sunt crescu)i s &ear4 la "iseric > !n alta, s 1ie &usul&ani$ Niciuna dintre cele dou societ )i nu consider c dac vor sc'i&"a pur #i si&plu copiii ) rile respective vor deveni din cre#tin , &usul&an #i invers, !n)ele4erea acestui si&plu 1apt de&onstreaz natura 1unda&ental a oric rei !ndoctrin ri$ 3up ce a !nv )at li&"a e+tratere#trilor de la 7!n4eri8, a pri&it lec)ii #i a scris totul pe per4a&ent cu a sa 7trestie de scris repede8, #i apoi a petrecut B0 de zile relat(nd 1iilor lui #i s1atului " tr(nilor !ntre4 episodul, noii lui prieteni 7cere#ti8 vin #i*l iau pentru turul de onoare$ Oa&enii nu !n)ele4 ce se !nt(&pl 2 0(nd @noc' a vor"it cu oa&enii, 3o&nul a tri&is !ntuneric pe p &(nt #i s*a 1 cut !ntuneric #i el a acoperit acei oa&eni st(nd acolo cu @noc' #i ei l*au luat pe @noc' sus, !n cerul cel &ai !nalt: ;i oa&enii care au v zut nu au !n)eles cu& a 1ost luat @noc' #i l*au prea& rit pe 3o&nul #i s*au dus la casele lor$ J0apitolul HM5II, versiunea lun4 K @noc' !#i ia r &as*"un$ He4endele Str vec'i ale evreilor ne dau o versiune oarecu& &ai lun4 a dispari)iei lui @noc'$ @le spun c 7!n4erii8 i*au pro&is lui @noc' c !l vor lua cu ei, dar data plec rii nu a 1ost !nc decis 2 7O c'e&are a venit c tre &ine, cu& c voi pleca !n cer, dar nu #tia& !n ce zi voi pleca de la voi$8 %st1el !nc(t @noc' #i oa&enii lui se adun #i el !&p rt #e#te cu ei tot ce !nv )ase de la !n4erii Triel #i Pravuil$ @l insist asupra 1aptului c &anuscrisele lui nu tre"uie s r &(n secrete, ci tre"uie p strate pentru 4enera)iile viitoare Jlucru cu care sunt per1ect de acordPK$ 3up c(teva zile de !nv ) tur , lucrurile !ncep s devin palpitante2 ;i s*a !nt(&plat !n aceea#i vre&e c(nd oa&enii #i @noc' s*au a#ezat #i @noc' Ie*a vor"it lor$ Oa&enii #i*au ridicat oc'ii #i au v zut ceva ca un "idiviu co"or(nd din cer #i "idiviul se repezea spre p &(nt pe o 1urtun $ ;i oa&enii i*au spus lui @noc' ce au v zut2 7%cest "idiviu a co"or(t pentru &ine$ % venit vre&ea #i ziua ca eu s & duc din &iGlocul vostru #i s nu v &ai v d niciodat $8 %poi "idiviul era acolo #i to)i l*au v zut li&pede$ Se pare c @noc' 1usese avertizat din ti&p de c tre e+tratere#trii Triel #i Pravuil c decolarea va 1i periculoas pentru orice spectator, a#a c el #i*a avertizat adep)ii s se retra4 $ @l i*a avertizat pe spectatorii curio#i !n repetate r(nduri, spun(ndu*le s nu*l ur&eze 7ca s nu &uri)i8$ Tnii dintre ei au !n)eles, dar cei &ai !nc p )(na)i dintre privitori erau dispera)i s vad cu oc'ii lor 7urcarea la cer8 a lui @noc'$ Hucrurile devin dra&atice2 7%u zis ei, te vo& ur&a unde vei pleca nu&ai &oartea poate sta !ntre noi$ ;i pentru c au 1ost !nc p )(na)i el nu a &ai vor"it cu

ei #i ei l*au ur&at #i nu s*au !ntors$ ;i a#a s*a !nt(&plat2 @noc' a urcat !n nori spre cerul 1urtunos pe ar& sarii !n1oca)i, !ntr*un car de 1oc$8 0 l toria din nori a lui @noc' se s1(r#e#te tra4ic pentru adep)ii lui$ .n ziua ur& toare, un 4rup este tri&is s *i 4 seasc pe cei care !l !nso)iser pe st p(n2 ;i ei au c utat !n locul acela de unde @noc' se urcase la cer #i c(nd au aGuns la locul acela, au 4 sit p &(ntul acoperit cu o p tur de z pad #i "olovanii erau ca ni#te "olovani de z pad $ %u vor"it unii cu al)ii #i au spus2 Haide s !ndep rt & z pada, s v de& dac cei ce l*au !nso)it pe @noc' zac su" ea$ ;i au lope)it z pada aceea #i i*au descoperit pe aceia care !l !nso)iser pe @noc' z c(nd &or)i$ @i l*au c utat #i pe @noc', dar pe el nu l*au 4 sit, pentru c el se urcase la cer$ %ceasta s*a !nt(&plat !n al o sut treisprezecelea an de via) al lui Ha&ec', 1iul lui 9atusale&, c(nd @noc' a urcat la ceruri$8 %cest 1inal spectaculos tre"uie s *i 1i l sat pe e+e4e)ii clasici perplec#i, pentru c ei au interpretat dintotdeauna 7urcarea la cer8 a lui @noc' drept pur #i si&plu acceptarea lui la s(nul 3o&nului$ .nc'ipui)ivi*l pe 3u&nezeu 3r 4u)ul privind indi1erent cu& sute de privitori nevinova)i sunt ar#i de vii cu c )el #i purcel #i p(n #i st(ncile sunt arse #i acoperite cu o pul"ere 1in care aduce a z pad $ .n zilele noastre, se #tie c anu&ite roci, de pild calcarul, se !n l"esc c(nd sunt supuse unei te&peraturi e+tre&e #i c nisipul !n 1unc)ie de te&peratur se va topi !n cristale sticloase care sea& n cu cele de sare$ Iar 3u&nezeu*3r 4u)ul a 1 cut a#a ceva/ .n vre&e ce teolo4ii descriu totul drept 7viziuni8 ale lui @noc'/ Oare 3u&nezeu nu are putin)a de a*#i ridica elevul !ntr*o &anier &ai pu)in distructiv / 3e ce s 1ie sacri1ica)i spectaculos #i !n c'inuri at()ia oa&eni, care nu voiau altceva dec(t s *l !nso)easc pe iu"itul lor st p(n @noc'/ % sosit vre&ea pentru o nou a"ordare$ Teolo4ia, 1ilolo4ia, 1iloso1ia toate acestea sunt #tiin)e u&aniste, ne*e+acte$ ;i totu#i, e+act persoane din aceste do&enii & acuz pe &ine #i pe c()iva dintre conte&poranii no#tri care 4(ndesc ca &ine c 7r suci&8 te+tele ca s se potriveasc cu teoriile noastre$ 0e 1el de salt intelectual tre"uie s e+ecu)i ca s trans1or&i !n divinitate pe 70el &ai .nalt8 #i pe 79 re)ia Sa8 din 0 r)ile lui @noc'/ Recunosc, !n)ele4 !ntr*o anu&it & sur aceste interpret ri de #coal vec'e2 la ur&a ur&ei, nu pute& avea preten)ia ca onora)ii no#tri !nainta#i s !n)elea4 ceva despre c l toriile interstelare, a#a c au p strat te+tele !n cadrul lor de re1erin) de tip teolo4ic$ 3ar conservarea este acela#i lucru cu p strarea #i nici cei &ai "uni conservan)i nu p streaz &(ncarea proasp t la in1init$ Te+tele lui @noc' #i &ulte alte docu&ente antice au &are nevoie de o interpretare &ai conte&poran $ 3ar !n societatea noastr , ei sar i&ediat oripila)i #i #oca)i2 7i&posi"il8, 71antezie z"urdalnic 8, sau c'iar 7sacrile4iu8P Oare c(nd va deveni do&inant cunoa#terea #i oa&enii vor !n)ele4e c roata !n)ele4erii nu este !nv(rtit de conta"ili c'iar dac sunt de 1actur acade&ic ci de aceia care nu vor s pun stavil !n)ele4erii/ 3eGa !n C9AE, 0NT a declarat c li"ertatea in1or&a)iei este un drept 1unda&ental al o&ului$ Iar a#a*nu&itele state 7li"ere8 au le4i cu& ar 1i 7He4ea li"ert )ii in1or&a)iei8, cu& este nu&it !n Statele Tnite ale %&ericii$ Hi"ertatea sc'i&"ului de in1or&a)ii este unul dintre cele &ai pre)ioase drepturi$ Oricine ar tre"ui s 1ie li"er s spun , s scrie #i s *#i tip reasc p rerile, este a"solut 1iresc$ Nu/ 0'iar #i noi, !n lu&ea de&ocratic , ne*a& !ntors deGa la stadiul !n care c r)ile sunt interzise prin le4e$ O persoan sau un 4rup reli4ios sau, &ai r u, o ideolo4ie politic se si&te lezat J K #i se "osu&1l indi4nat J K c(nd, din senin, cartea proprie apare pe lista nea4r Juneori, c'iar !nainte s 1ie pu"licat PK, de parc p r)ile a1ectate nu ar 1i !n stare s *l dea !n Gudecat pentru calo&nie, de parc nu s*ar putea instrui cazuri civile de de1 i&are, autentice sau nuP .n unele cazuri e+tre&e, totul este pe c'eltuiala autorului care a " tut to"a, propa4(nd aceste 7calo&nii8 !n

lu&e$ .n zilele noastre, a& aGuns la un punct !n care anu&ite lucruri nu &ai pot 1i spuse !n pu"lic$ @le sunt supri&ate de 7corectitudinea politic 8 sau de le4isla)ia plin de evlavie care cere v vine s crede)i/ - S tra4e& cu urec'ea sau s spion & ca s a1l & cine #i ce a spus$ 9anipularea Guridic , statul de tip or<ellian, sunt asa&"late "ucat cu "ucat de c tre ni#te clo<ni politici care prea se iau !n serios$ Iar "ie)ii Gudec tori, care tre"uie s aplice toate prostiile astea, se convin4 sin4uri c Gudec )ile lor contri"uie la lini#tea su1leteasc a societ )ii, iar asta ar 1i un scop &ai no"il dec(t orice 0onstitu)ie$ .n calitatea &ea de &e&"ru al 0o&itetului Interna)ional P@N, &i*e ru#ine p(n !n & duva oaselor pentru aceste le4i neru#inate care ne !n4r desc li"ert )ile #i care e+ist #i acu& !n )ara &ea natal , @lve)ia$ @ste ui&itor c(t de departe au aGuns ace#ti cara4'io#i politici$ .ntr*o teocra)ie, nu e+ist li"ertatea in1or&a)iei$ 0ei care interzic cuv(ntul spus #i scris au !ntotdeauna &otive s se tea& de el$ Propria lor !ndoctrinare e stri4 toare p(n la cerP Societatea se 7adapteaz 8 iar ur& toarea 1az este 7cu st(n4ul !nainte, &ar#P8$ %& e&is a1ir&a)ia c pe P &(nt e+ist te+te r &ase de la e+tratere#tri #i c e+ist re1erin)e la ele$ 3e e+e&plu2 Ueul T'eut' i*a dat 1araonului scrierile, la Naucratis$ %#a*nu&ita 0arte a lui %da&, !nre4istrat pe un sa1ir$ .n La"ilon, Oannes a dat poporului o carte$ Niin)a divin Y&a, din cartea s1(nt a per#ilor antici, %vesta, o1erea !n dar scrieri$ %ceea#i 1iin) este cunoscut !n Nenicia su" nu&ele de Taul$ .&p ratul c'inez pri&e#te te+tele de la un &onstru nu&it 9an4*'o, un ani&al cu 7trupul unui cal #i capul unui dra4on8$ 3ivinul &aestru Pad&asa&"'ava din Ti"et aduce pe P &(nt scrieri indesci1ra"ile, care sunt p strate p(n !n zilele noastre, pentru vre&urile c(nd 7vor putea 1i !n)elese8$ 3iodor din Sicilia sus)ine c un zeu i*a !nv )at pe oa&eni s citeasc #i s scrie$ @noc'2 7Prive#te, @noc', aceste t "li)e cere#ti, cite#te ce e scris !n ele: 7 !n4erii !l !nva) pe @noc' #i !i dau o 7trestie de scris repede8$ @l !i trans&ite cartea 1iului s u, 9atusale&$ ;i lista &ea nu este co&plet &ii de autori din antic'itate #i scripturile din diverse reli4ii sus)in acela#i lucru$ Lun, ce 1ace& cu toate astea/ Pove#ti cu z(ne, prostii, 4o4o#i, viziuni, i&a4ina)ie, dorin)e luate drept realitate, po4or(ri, 4r dini &a4ice/ Sau nu cu&va noi sunte& pro"le&a/ Nu cu&va este &odul nostru de a privi lucrurile/ Nu cu&va sunte& incapa"ili s vede& ce se a1l !n 1a)a oc'ilor no#tri/ G(ndirea noastr este diriGat de 4(ndirea acade&ic din &o&entul !n care !ncepe& #coala$ @volu)ia este cuv(ntul &a4ic$ @+isten)a evolu)iei este dovedit #i indisputa"il $ %u e+istat c(teva &uta)ii 4enetice diriGate !n istoria o&enirii$ %cest lucru este cel pu)in dovedit de scrierile antice, iar cei care nu cred asta pur #i si&plu nu cunosc te+tele$ @+ist 7zei8 #i 7!nv ) tori8 pe care nu*i pute& 4oni pur #i si&plu pentru c nu intr !n cutia pe care scrie 7evolu)ie8 pentru c ei au 1ost aici #i #i*au l sat a&prenta$ 0are a&prent poate 1i ar tat oricui cunoa#te &aterialul ceilal)i nu au dec(t s arunce o privireP 0redin)a noastr !ncre&enit !n evolu)ie ne 'r ne#te 1or)at "uc )ic cu "uc )ic credin)a c un lucru a condus la altul #i c noi, oa&enii, sunte& cul&ea evolu)iei$ Savan)ii de#tep)i ai vre&ii noastre se a4a) de principiul 7posi"ilit )ii si&ple8 #i de 7solu)ia cea &ai plauzi"il 8$ %ceast a"ordare e+clude toate celelalte &odalit )i de a privi lucrurile$ G(ndurile lor sunt !ncorsetate, pentru c !ndat ce s*a 4 sit 7cea &ai plauzi"il solu)ie8, 4ata, s*a s1(r#it$ 0e rost are s c ut & &ai departe/ %plicat pro"le&elor celor &ai 1unda&entale, aceast &etodolo4ie, c'iar dac este declarat sacrosanct de c tre co&unitatea #tiin)i1ic , ne 1urnizeaz doar Gu& tate din solu)ie asta cel &ultP Platon arunc putin lu&in $

.n dialo4ul Ti&aeus, de pild , Platon nu scrie doar despre %tlantida, ci #i despre 4eo&etrie #i despre crearea P &(ntului$ 3up ce a& citit ti&p de c(teva s pt &(ni scrierile lui Platon, !&i vine 1oarte 4reu s !n)ele4 de ce Galileo Galilei a su1erit at(ta pentru teoriile lui 'eliocentrice #i de ce aproape a 1ost ucis de Inc'izi)ie !n secolul M5III$ Toate !nv ) turile lui Galileo puteau deGa 1i citite !n Platon$ 3e pild , 1aptul c P &(ntul este s1eric #i c or"iteaz !n Gurul Soarelui$ 0aius Plinius Secundus J2B*I9 e$n$K, care de ase&enea i*a studiat pe Platon #i pe @uclid, pune pro"le&a 1oarte tran#ant2 @+ist o !nver#unat dez"atere !n r(ndul !nv )a)ilor #i al vul4ului dac e+ist oa&eni r sp(ndi)i peste tot prin lu&e, ast1el !nc(t ei stau cu picioarele !ndreptate spre al)ii: 3ac cineva se !ntrea" de ce oa&enii din partea cealalt nu cad, !i !ntre" & direct, la r(ndul nostru, dac nu cu&va oa&enii din partea cealalt se !ntrea" de ce nu c de& noi$ @ste !ntr*adev r de &inune c Qp &(ntulR 1or&eaz un 4lo", c(nd e at(t de &ult supra1a) plan pe c(&pii #i pe &are: %st1el !nc(t nu este niciodat noapte #i niciodat zi !n acela#i &o&ent peste tot P &(ntul, pentru c pe Gu& tatea de 4lo" !ndep rtat de soare este noapte:8 Ni&ic nou su" soareP 3eci, cunoa#terea din 0artea lui @noc' ne provine de la 4recii antici/ Nici po&eneal , pentru c , c'iar #i !n vre&ea lui Platon, se #tia c le4ile 1unda&entale ne vin de la zei$ Ne ca& r zvr ti& !n 1a)a unei ase&enea idei, dar pentru 1iloso1ii 4reci pute& s *i nu&i& oa&enii de #tiin) ai epocii era o idee a"solut 1ireasc , Iat un e+e&plu2 Participan)ii din dialo4ul Gor4ias erau Socrate, 0'arep'on, Gor4ias, 0allicles #i Poplus un 4rup cu adev rat intelectual$ Socrate desc'ide discu)ia su"liniind 1aptul c ceea ce ur&eaz s spun reprezint convin4erea lui 1er& #i c el 4aranteaz c a#a este$ %poi a spus c !n)elepciunea #i i&portan)a 4eo&etriei erau cunoscute de c tre zei$ .n al treilea volu& al He4ilor lui Platon, lucrul este e+plicat clar$ %ici se pune !ntre"area dac nu cu&va e+ist un s(&"ure de adev r !n vec'ile le4ende Jvec'i c'iar #i pe atunciPK$ %ici este vor"a !n spe) de acele le4ende 7despre nu&eroasele catastro1e u&ane produse de inunda)ii #i de dezastre si&ilare, de la care nu&ai o 1rac)iune din o&enire a putut 1i salvat $8 3iscu)ia se purta !n Gurul ideii c locuitorii de la &unte au supravie)uit #i dup c(teva 4enera)ii au pierdut toate a&intirile le4ate de civiliza)iile anterioare$ Oa&enii pur #i si&plu credeau 7ceea ce era spus de c tre zei #i tr iau !n con1or&itate8$ Pentru a tr i !&preun !n ar&onie dup Potop, 7oa&enii au 1ost nevoi)i s n scoceasc noi re4uli, pentru c nu &ai r & sese nici un le4iuitor din epocile trecute$8 7%#a cu& nici noi nu 1ace& le4i pentru 1iii zeilor #i ai eroilor, precu& le4iuitorii din vec'i&e, care ei !n#i#i erau z &isli)i de zei: 0are de ase&enea sco"orau din zei, #i asta nu ni se poate i&puta nou : 0ele &ai str vec'i le4i au 1ost date de c tre zei #i acu& ne !ntoarce& la @noc' #i la !n4erii Pravuil #i Triel, care i*au dictat$ 7Niciodat P8 vor stri4a evolu)ioni#tiiP Te+tele lui @noc' au 1ost peticite de preo)ii evrei dup cuno#tin)ele 4recilor anticiP %tunci cu& se e+plic 1aptul c @noc' !#i spune povestea la persoana I, spun(ndu*i 1iului s u 9atusale& c 7!n4erii8 l*au transportat !n cer !ntr*un car de 1oc #i l*au !nv )at !n)elepciunea lor/ .n dialo4urile lui Platon Ti&aeus #i 0ritias se relateaz detaliat !ntrea4a poveste a %tlantidei presupun c cititorii &ei cunosc ce scrie acolo$ %1l & cu& Solon a scris istoria %tlantidei de pe o coloan orna&ental 7a1lat la locul !n care Nilul se ra&i1ic , cunoscut drept Saitic: 9arele ora# Sais: Hocul de na#tere al re4elui %&asis:8 %cest !n)elept, Solon, care a adus povestea %tlantidei din @4ipt la %tena, a tr it apro+i&ativ !ntre EA0 #i FE0 !$e$n$ Solon a copiat povestea unui eveni&ent !nt(&plat cu &ii de ani !naintea epocii lui de pe coloana pe care 1usese inscrip)ionat $ %tunci cine a 1ondat %tlantida/ Poseidon, unul dintre acei 1ii de zei sau, dac introduce& conte+tul &odern, unul dintre descenden)ii ec'ipaGului r zvr tit al lui @noc' care #i*au 1 cut de cap cu 1iicele oa&enilor#i care nu au &ai avut voie s *#i continue c l toria

!&preun cu 79 re)ia Sa8$ S nu uit &, Poseidon la r(ndul lui a l sat 4ravid o 1ru&oas 1at p &(ntean , iar %tlantida a 1ost ini)ial creat pentru a 1urniza ad post noii lui 1a&ilii$ Si&plul 1apt c zeul Poseidon a creat un superstat &ult peste nivelul te'nolo4ic conte&poran, populat cu oa&eni &ult superiori tuturor celorlalte rase u&ane, !n care cl dirile erau acoperite cu un aliaG special nu&it oricalc, pe &ine nu & surprinde deloc$ 3ar ce are a 1ace acest scurt ocol prin %tlantida cu 0 r)ile lui @noc'/ .n toate te+tele lui @noc' nu e+ist nici o &en)iune despre %tlantida sau despre vreo insul disp rut !n vreun potop, sau despre un superstat creat de unul din 7!n4erii c zu)i8$ 3e ce nu/ Pentru c te+tele lui @noc' au 1ost scrise !nainte de potop$ 73oar dou lucruri sunt in1inite8, a spus @instein$ 7Tniversul #i prostia o&eneasc $ Iar despre univers nu sunt prea si4ur$8 @instein nu insulta o persoan anu&e el vor"ea despre societatea !n ansa&"lu$ .napoi la 5o6nic'$ 3ar parc acest capitol era despre &anuscrisul 5o6nic': 0e are a 1ace 5o6nic' cu @noc' sau cu lucrurile descoperite de p rintele 0respi !n @cuador/ 0olec)ia 0respi con)ine scrieri 4ravate !n piatr #i &etal care nu au 1ost niciodat luate !n serios, pentru c ni&eni nu le*a e+a&inat cu& tre"uie$ 3ar panouri cu& ar 1i 4ravurile lui 0respi, sp tarul aurit cu CE si&"oluri, sau pira&ida de &etal cu ele1an)i #i "anda de si&"oluri de la "az , au 1ost 4 site la &ii de =ilo&etri la nord de @cuator, !n Statele Tnite, #i apoi la C2$000 de =ilo&etri spre est, !n Nran)a$ %colo, !n &inusculul c tun Glozel, 1er&ierul @&ile Nradin a descoperit &ii de piese, !ntre anii C92A #i C9B0$ %cestea includ nenu& rate pietre #i oase 4ravate cu si&"oluri de ni&eni analizate$ .n cartea lui, Ge'ei&a=te %rc'\olo4ie, ziaristul elve)ian Huc Lur4in descrie aceste articole !n detaliu 1 r s produc cea &ai &ic i&presie !n 0o&unitatea acade&ic $ 3ar savan)ii ar tre"ui s arunce o privire &ai !ndeaproape, pentru c &ulte dintre si&"olurile de pe pietrele Glozel apar #i pe o"iectele din colec)ia p rintelui 0respi$ Glozel din Nran)a #i 0uenca din @cuador sunt separate de cca$ C2$000 de =ilo&etri, !n linie dreapt $ 0el pu)in unele dintre o"iectele din Glozel au 1ost datate CF*CI$000 de ani !nainte de 0ristos$ %tunci, cine a copiat pe cine/ %lt sit ar'eolo4ic eni4&atic #i e+tre& de controversat se a1l !ntr*o vale izolat din Illinois, !n Statele Tnite$ 0(ndva, !n anii C9D0, au !nceput s apar arte1acte, se spune c descoperite !ntr*o pe#ter , undeva, de c tre ciudatul, e+centricul Russel Lurro<s$ Pe l(n4 ni#te o"iecte aurite, &ai e+ist relicve de piatr cu si&"oluri 4ravate$ 3in ne1ericire, Russel Lurro<s a 1 cut &ult t r "oi pe sea&a 1aptului c va )ine secret locul descoperirii sale$ 3ar Huc Lur4in a 1ost destul de norocos s 1oto4ra1ieze unele dintre arte1acte #i cel pu)in acestea sunt accesi"ile pu"licului$ Si&"olurile de pe o"iectele din pe#tera lui Lurro<s sunt ciudat de si&ilare cu cele de la Glozel #i cu cele din colec)ia 0respi$ Se pare c c'iar #i !n vre&urile preistorice #i &ult !nainte de Potop *au e+istat oa&eni care au 4ravat si&"oluri si&ilare !n piatr , os #i &etal$ 0e pute& 1ace cu ele/ @i "ine, ar tre"ui & car s le arunc & o privire &ai !ndeaproapeP 0ea &ai i&presionant pies din colec)ia 0respi r &(ne panoul aurit !nalt de ca& E0 de centi&etri, cu cele FE de si&"oluri 7#tan)ate8$ 3up cu& &*a asi4urat p rintele 0respi pe care l*a& vizitat !n &ai &ulte r(nduri panoul este doar un e+e&plu de &arc dintr*o !ntrea4 "i"liotec de &etal care zace !n ascunz tori secrete Jvoi reveni !n capitolul ur& torK$ Tnele dintre si&"oluri aduc cu cele din &anuscrisul 5o6nic'$ 3ar acest lucru !n sine nu este su1icient ca s stri4 & 7TraP8 #i s s ri& !n sus de "ucurie$ 9anuscrisul 5o6nic' a rezistat tuturor tentativelor de desci1rare, c'iar dac specialistul indian !n sanscrit , pro1esorul 3$ ?$ ?anGilaal, credea c a 1ost !n & sur s identi1ice !ntre si&"oluri anu&ite caractere "ra'&ane$ 0respi &i*a spus c preo)ii indieni l*au asi4urat c "i"lioteca de &etal descrie o ras de oa&eni din vre&urile dinainte

de potop$ @ste e+act ceea ce 1ace @noc'$ @l este !nv )at de c tre 7!n4eri8 secretele naturii, ale siste&ului solar #i ale universulului$ Pe de alt parte, !n &anuscrisul 5o6nic' e+ist sute de ilustra)ii ale unor plante care pur #i si&plu nu e+ist pe P &(nt$ .n privin)a unora dintre ele, pur #i si&plu nu po)i sc pa de ideea c sunt reprezent ri "otanice 1 cute la nivel &olecular$ %poi sunt diversele )evi, cuve #i c zi de "aie care sunt conectate unele cu altele #i cu plantele$ .n ele stau 1e&ei, care par a se z"en4ui !ntr*un soi de 1(nt(n a tinere)ii$ Ni&ic din acestea nu apare !n te+tele lui @noc'$ Oare asta !nsea&n c nu pute& co&para !n nici un 1el 5o6nic' cu @noc'/ Se spune c @noc' ar 1i scris peste B00 de c r)i$ Pe vre&ea aceea de &ult dus , c r)ile !nse&nau cu totul altceva dec(t azi$ @rau &ai de4ra" papirusuri, sau, !n ter&eni ec'ivalen)i &oderni, "ro#uri$ % nu se uita, @noc' a !n&(nat aceste c r)i 1iului s u 9atusale&, !nainte de turul lui interstelar, pentru a 1i p strate !n nu&ele 4enera)iilor de dup potop$ Nu pute& respin4e ideea c una dintre aceste 7"ro#uri8 a aGuns cu&va !ntr*o vec'e & n stire, pe undeva, iar c lu4 rii au copiat cu s1in)enie te+tul indesci1ra"il$ 3ar poate c e pu)in e+a4erat$ %r 1i de*a dreptul e+traordinar dac ar 1i descoperite te+te inedite ale lui @noc', con)in(nd cuno#tin)e despre plante e+traterestre #i re)etele unor eli+iruri ale ne&uririi$ Privind te+tul &ai !ndeaproape$ 9anuscrisul 5o6nic' con)ine cuvinte care sunt siste&atic repetate, de parc ar 1i un soi de ele&ente 1unda&entale$ Privi)i 1olia IE a &anuscrisului 5o6nic' Jpute)i vedea nu& rul 7IE8 !n col)ul dreapta*susK$ %cu& privi)i &ai Gos, r(nd dup r(nd, 1olosind de pre1erin) o '(rtie al" care s lase s se vad un r(nd dup altul$ .n &iGlocul pri&ului r(nd ve)i vedea o sila" ter&inal pu)in ca& &ic , dar ve)i reu#i care aduce cu nu& rul 7D98$ .n ur& torul r(nd, o ve)i descoperi din nou la st(n4a, iar !n linia a patra se ive#te de cinci ori, inclusiv !n patru cuvinte la r(ndP %cest 7D98 apare adesea de ase&enea spre s1(r#itul acelora#i cuvinte$ Nu&ai !n pa4ina IE, 7sila"a D98 asta dac e o sila" *apare de EA de ori$ Treisprezece dintre aceste apari)ii sunt !n unul #i acela#i cuv(nt$ %& crezut !ntotdeauna c 1recven)a unui cuv(nt ne per&ite s tra4e& concluzii !n privin)a se&ni1ica)iei lui posi"ile$ 3ar aceast re4ul pare s nu se aplice &anuscrisului 5o6nic'$ @+ist o alt liter , care aduce cu 7A8, care apare de ca& C B00 de ori !n acelea#i pa4ini$ Hin4vistul 4er&an @r'ard Hand&ann sus)ine c a !n)eles con)inutul &anuscrisului 5o6nic'$ Iat un e+e&plu2 7Saltul de la !nceputurile noastre !n spa)iu a 1ost cu adev rat unul &are> el este reprezentat !n &anuscrisul 5o6nic'$ .n 1olia 71DErs7 a &anuscrisului 5o6nic', se poate vedea o ilustra)ie a Pleiadelor #i a stelei %lde"aran$ O linie #erpuitoare lea4 Pleiadele de siste&ul nostru solar, reprezentat su" 1or&a unu soare cu 1a) u&an :8 3o&nul Hand&ann crede c Pleiadele sunt sursa pri&ar a o&enirii$ Tn lucru care nu poate 1i ne4at este c &ulte rase dinainte credeau c zeii au venit la ele din direc)ia Pleiadelor J9aza, Inca, 9aori etcK$ Totu#i, nu se poate spune c(t de aproape este dl Hand&ann de adev r$ 9anuscrisul 5o6nic' con)ine &ulte i&a4ini de stele2 uneori, ele sunt !n Gurul &ar4inilor, alteori apar !n diverse culori #i & ri&i, !n susul pa4inii sau Gos, apoi din nou !n aparente e+plica)ii astrono&ice deasupra se&nelor zodiacale, sau par a 1i le4ate de 1e&eile 4oale care 1ac "aie !n c zile lor$ @+ist c'iar #i c(teva care ar indica o oarecare ase& nare cu stelele din te+tele lui @noc'$ Privi)i ilustra)ia din &anuscrisul 5o6nic' care con)ine cele trei "enzi circulare cu te+t #i stele #i cu soarele !n centru, Jvezi desenul &ai GosK Raze ro#u*al"astre sunt dispuse radial dinspre un soare central Jcu o 1a) K !ntre ele se a1l 4rupuri ine4ale de stele$ %)i nu& rat razele ro#u*al"astre/ Sunt !n nu& r de C2$ 3ac ve)i concepe cercul ca pe un ceas, atunci pute)i recunoa#te 7literele8 de la ora trei #i, dia&etral, la ora

nou $ Sunt acelea#i de a&"ele p r)i de#i te+tul de la ora trei este cu susul !n Gos$ @vident, este vor"a de e+pri&area aceleia#i idei de dou ori$ 3ou sprezece raze pornind din soare> !ntre ele, sori, iar totul este t iat !n dou $ 0e citi& !n @noc'/ 7Hu&in torul Soare !#i are r s ritul !n portalurile estice ale cerului #i apusul !n portalurile vestice ale cerului$ Iar eu a& v zut #ase portaluri !n care r sare soarele #i #ase portaluri !n care apune soarele: .n acea zi, ziua este e4al cu noaptea #i devine de aceea#i lun4i&e:8 J0apitolul I2K @noc' vor"e#te de 7dou sprezece portaluri8, #ase #i #ase$ Ilustra)ia din &anuscrisul 5o6nic' prezint e+act acela#i lucru$ 9 ro4, ar putea 1i o coinciden) , dar poate c va aGuta cripto4ra1ii !n lun4a lor !ncercare de a 4 si o solu)ie, pentru c & car acu& au o idee despre ce e vor"a$ Iar !n ceea ce prive#te specula)ia pe te&a ori4inii &anuscrisului 5o6nic', cred c dou dintre op)iunile pe care le*a& &en)ionat pot 1i a"andonate pe loc$ 9anuscrisele nu !#i au ori4inea !n pana nici unui cleric cre#tin$ 3e ce/ Pentru c !n !ntre4 &anuscrisul nu se 4 se#te a"solut nici un si&"ol cre#tin #i nici un pseudo*s1(nt cre#tin nu ar 1i desenat vreodat acele doa&ne 4oale* pu#c !n " ile lor sau toate acele plante$ %cesta este adev rul$ Gol*4olu)$ 3ar ipoteza vis torului din azil/ Nu este i&posi"il , dar "ietul o& ar 1i tre"uit s #tie 1oarte &ult astrono&ie$ Privi)i portalurile lui @noc' !n care soarele r sare #i dia41a&a ec'ivalent din &anuscrisul 5o6nic'$ 7O&ul se va !&piedica ocazional de adev r, dar de cele &ai &ulte ori se va ridica #i va continua$8 JSir Winston 0'urc'ill, CDIA*C9EFK Tn val de indi4nare$ 0artea &ea %ussaat und ?os&os Jap rut !n en4lez su" titlul T'e Gold o1 t'e Gods %urul zeilorK a 1ost pu"licat !n au4ust C9I2$ Hucrarea avea 2EE de pa4ini de te+t, iar eu descria& !n doar C2 pa4ini un siste& su"teran de pe#teri din @cuador, !n %&erica de Sud$ Scria& despre o &as #i ni#te scaune care puteau 1i 4 site !n tuneluri #i caverne, continu(nd ast1el2 .n spatele scaunelor, vezi ani&ale saurieni, ele1an)i, lei, crocodili, Ga4uari, c &ile, ur#i, &ai&u)e, "izoni, lupi !ntre care se t(rau #op(rle, &elci, crustacee$ St teau acolo, aliniate 1iresc, a&ical, parc turnate !n acel loc$ Nu !n perec'i, ca !n ilustra)iile le4ate de arca lui Noe$ Nu clasi1icate dup 4en #i specie, cu& ar 1i pre1erat un zoolo4$ ;i nici dup ierar'ia dat de evolu)ia natural , cu& ar 1i pre1erat un "iolo4$ Nu, este &ai de4ra" un 1el de 4r din zoolo4ic elucu"rant , iar toate ani&alele sunt 1 cute din aur pur: 3e cealalt parte a acestei 4r dini cu ani&ale, !n st(n4a #i !n spatele unui soi de &as de con1erin)e, se poate vedea o "i"liotec 1 cut din panouri &etalice Tnele dintre aceste panouri sunt si&ple 1oi &etalice, 4roase doar de c()iva &ili&etri: @le stau unul l(n4 altul, ca ni#te pa4ini le4ate ale unui volu& uria#$ Niecare panel con)ine !nscrieri, stan)ate #i e4al dep rtate, ca #i cu& ar 1i 1ost scrise de un 1el de &a#in $ 9oricz !nc nu a reu#it s nu&ere toate pa4inile acestei i&ense "i"lioteci &etalice, dar accept esti&area lui c ar 1i c(teva &ii$ Oricine ar 1i creatorul acestei "i"lioteci #i indi1erent c(nd a reu#it el s o asa&"leze, este clar c acest &are "i"lio1il necunoscut #i aGutoarele sale erau &e#teri !n diverse te'nici de producere a pa4inilor &etalice 71 cute pe & sur 8, !n &ari cantit )i$ 3e ase&enea, el cuno#tea literele, cu care pl nuia s co&unice 4enera)iilor ulterioare ceva ce era i&portant pentru el$ %ceast "i"liotec &etalic a 1ost construit s reziste ti&pului, ast1el !nc(t s poat 1i citit de*a pururi:

%ceste scurte pasaGe din carte au 1ost su1iciente pentru a crea un val de indi4nare &ondial$ % !nceput !n ) rile vor"itoare de li&"a 4er&an , unde cele &ai &ulte reviste i&portante &*au acuzat de &inciun , s*a r sp(ndit !n Statele Tnite #i apoi !n lu&ea 'ispanic $ % ap rut !n toate ar'ivele de pres , apoi s*a du"lat #i s*a !&p trit #i a devenit o avalan# care &*a zdro"it co&plet$ Reputa)ia &ea de scriitor a 1ost total distrus $ @ra& cunoscut !n lu&e drept un ne4ustor de povestioare cu z(ne #i un #arlatan care nu &ai &erit s 1ie crezut$ %r'eolo4ii au anun)at c nu e+ist siste&e &ari de pe#teri nee+plorate !n @cuador$ Pe#terile e+istente 1useser deGa e+a&inate centi&etru cu centi&etru$ ;i, evident, nu e+ista nici o "i"liotec &etalic , iar panourile de &etal din curtea p rintelui 0respi nu erau altceva dec(t ni#te 1alsuri ie1tine$ Iar eu !&i prostise& total cititorii cu o poveste n scocit nu&ai #i nu&ai pentru "ani$ @vident, a& !ncercat s & ap r din toate puterile, dar 1 r cel &ai &ic succes$ %tinsese& un &ini& a"solut #i azi & !ntre" cu& a& reu#it s trec peste 4reut )i #i s pu"lic !nc 20 de c r)i non*"eletristice de succes, !n &ulte ) ri di1erite #i !n di1erite li&"i, asta dup %urul zeilor J!n plus, a& pu"licat #i c(teva ro&anePK$ Lun, deci &*a& descurcat "ine, !n ciuda necazurilor> atunci de ce &ai pun pro"le&a pe tapet, aici #i acu&/ Pentru c cei pe care !i crezi &or)i tr iesc adesea &ai &ultP Povestea "i"liotecii de &etal este pe cale s devin &ai actual dec(t oric(nd$ .n cel &ai &are secret, a !nceput deGa o curs pentru 4 sirea unei anu&ite loca)ii !n @cuador$ 0unosc respectivul loc #i !l &ai cunosc alte c(teva persoaneP Uiari#tii de#tep)i vor ur&a aceast pist senza)ional 1ier"inte #i se vor lovi inevita"il de 1ra4&entul acela din %urul zeilor$ ;i iar #i vor 1i puricate ar'ivele #i din nou vor ap rea la supra1a) vec'ile pove#ti despre @ric' von 3\ni=en #i co&porta&entul lui$ Pentru c ni&eni nu #tie *nu are cu& ce s*a !nt(&plat acu& BF de ani$ 0e 3u&nezeu a& 1 cut/ 3e unde vine povestea asta despre o "i"liotec &etalic su"teran / Oare c'iar a& n scocit*o, ca s & pretind &ai i&portant dec(t sunt cu adev rat/ 0(t de t(&pit tre"uie s 1i 1ost #i de ce a& scris c a& 1ost acolo !n persoan , dac ni&ic din ce a& scris nu are cu& s 1ie adev rat/ Ni&ic:/ ;i acu&, ceva adev r$ %u trecut zeci de ani de la pu"licarea %urului zeilor$ %& &en)inut totdeauna o ar'iv &eticulos or4anizat $ %cu&, dup o pauz leGer de BF de ani, sunt !n s1(r#it !n & sur s pu"lic anu&ite docu&ente din acea perioad $ %ceasta nu are ni&ic a 1ace cu dorin)a &ea de a dovedi c a& dreptate #i nici & car cu propria &ea vanitate$ 3ar a# 1i "leste&at pe vecie dac o ase&enea incredi"il co&oar s*ar pierde pentru totdeauna sau &ai r u ar !nc pea pe &(inile cine*#tie* c rei reli4ii$ 5reau s prezint ce s*a !nt(&plat cu adev rat #i care este starea actual a acestei co&ori ascunse$ 0ine a &in)it/ 0(nd/ 3e ce/ 0e e1orturi tre"uie depuse pentru a se li&pezi situa)ia/P .nainte s continui, doresc s l &uresc c(teva puncte esen)iale$ 3in C9EE anul apari)iei pri&ei &ele c r)i, %&intiri despre viitor a& scris 29 de c r)i$ .n tinere)e nu era& la 1el de 4riGuliu ca acu&, nu avea& acel spirit critic #i autocritic #i era& &ult prea !ncrez tor !n sursele &ele de in1or&a)ie$ %desea accepta& in1or&a)iile de la ter)e p r)i drept 7liter de evan4'elie8, & l sa& purtat de propriul &eu entuzias& sau co&itea& erori !n evaluarea diverselor indicii$ % 4re#i este o&ene#te, cu& se zice, #i nu &i*e ru#ine s o recunosc$ @ra inevita"il s apar o eroare*dou !n cele ca& 9$000 de pa4ini pe care le*a& scris sau ca, !n ti&p, s reias c 7adversarii8 au dreptate #i c eu &*a& !n#elat$ .n ziua de azi, c(nd discut ceva cu un e+pert, #tiu de la "un !nceput c el #tie de C0$000 de ori &ai &ulte dec(t &ine !n do&eniul lui de activitate$ .n ziua de azi, accentul se pune pe evitarea cacial&alelor, a &inciunilor> !n special pe a nu a"uri pe a"solut ni&eni$ Niloso1ia &ea de via) este de ani de zile 7ascult #i nu da "uzna8$ 3up 1iecare lun4 discu)ie cu un o& de #tiin) , sunt !n & sur s recunosc c a& !nv )at

ceva nou dar acest lucru e vala"il #i pentru el Jsau eaK, pentru c partenerii &ei de discu)ie tre"uie s recunoasc !ntotdeauna c #i ei cunosc 1oarte pu)ine din do&eniul &eu de e+pertiz $ Gre#elile pot 1i corectate sau !ndreptate$ %ceast concluzie este, !n sine, a"solut nor&al , pentru c este vala"il pentru to)i autorii din lu&ea asta$ .n orice oper de non*1ic)iune #i 1oarte adesea c'iar !n tratate #tiin)i1ice po)i 4 si erori, dac vei c uta su1icient de &ult$ Ti&pul nu st pe loc, cunoa#terea noastr se sc'i&" $ ;tiin)a este un or4anis& viu slav 3o&nului, ve)i spune, pentru c a privi lucrurile dintr*o nou perspectiv este sin4ura &odalitate de a &er4e !nainte$ @+ist oa&eni pentru care o eroare 4 sit !ntr*o teorie anuleaz !ntrea4a idee$ %ud adesea2 73ac o dovad din cartea ta nu este autentic , atunci tre"uie s presupun c toate dovezile sunt 1alse$8 !n con1or&itate cu aceast lo4ic a"surd , ar tre"ui s arunc & la 4unoi toate &anualele #colare sau de alt natur , toate c r)ile #tiin)i1ice de pe planet , pentru c ti&pul ne arat c &ulte lucruri considerate sacrosancte pe vre&uri sunt de 1apt neadev rate$ @+ist o alt cate4orie de oa&eni care !#i per&it s se lase or"i)i de lucruri super1iciale #i se co&port ca ni#te Gudec tori aro4an)i$ %ce#ti oa&eni stri4 &ereu 71raud P8, 7de&ascareP8 @i sunt per&anent indi4na)i #i se co&port ca #i cu& ar purta pe sla"ii lor u&eri toate pro"le&ele lu&ii$ ;i, !n s1(r#it, &ai sunt indivizii de 1actur reli4ioas , care, de#i nu vor s vad sau s aud a"solut ni&ic, spre deose"ire de cele"rul trio de &ai&u)e, nu se pot opri s 1ac pe eternul director de #coal $ %ceast ulti& cate4orie, cu care nici un autor nu prea #tie de 4lu& , const din oa&eni care, de#i nu au citit vreodat o carte, vor cule4e un punct de vedere din vreo recenzie pu"licat !n ziar sau alt pu"lica)ie #i !#i vor n scoci propria lor 7de&ascare8, 1 r ca & car s !ntre"e autorii despre ce e vor"a$ %& citit adesea2 73\ni=en spune:8 sau 7scrie:8, de#i nu a& spus sau scris niciodat respectivele lucruri$ Prietenii "ine inten)iona)i & s1 tuiesc adesea s duc lucrurile !n instan) $ 3ar dac o pornesc pe aceast cale, ar tre"ui s a& avocatul &eu personal #i s petrec o trei&e din ti&p ur& rindu*i pe cei de la care a pornit &inciuna$ 0onsecin)a nepl cut a acestui co#&ar cul&ineaz cu concluzia2 7Nu a ne4at niciodat $8 Ooac'i& Rin4elnatz a scris odat 2 7Lu&eran4ul a z"urat #i nu s*a &ai !ntors !n aceea#i zi$ Oa&enii r "d tori au a#teptat ore !ntre4i !ntoarcerea unei "uc )i de le&n$8 @i "ine, "u&eran4ul revine, c'iar dac a avut nevoie de BF de ani$ 3eci, ce s*a !nt(&plat !n @cuador/ O e+pedi)ie !n necunoscut$ .n C9I0, un cet )ean elve)ian rezident !n @cuador &i*a tri&is o t ietur de ziar cu un "ilet ata#at, !n care scria c si4ur & va interesa con)intul$ Pa4ina era din presti4iosul @l Tele4ra1o, pu"licat !n @cuador, la Gua6aXuil$ Titlul anun)a 7o autentic lu&e su"teran !n %&erica8$ Su"titlul &er4ea &ai departe2 7@+edi)ia 9oricz C9E9 va revolu)iona istoria lu&ii8$ %rticolul, care ocupa !ntrea4a pa4in , era !ntre4it de 1oto4ra1ii al"*ne4ru care nu nu&ai c prezentau ec'ipa intr(nd !ntr*un siste& de pe#teri, dar #i intrarea !ntr*un la"irint su"teran$ %ceast intrare, &ai lar4 dec(t o u# de 'a&"ar, d dea i&presia c e un soi de desc'idere arti1icial , cu ni#te 4rinzi 4roase, strati1icate, &asive$ To)i &e&"rii e+pedi)iei erau a&inti)i2 Ouan 9oricz, Gaston Nernandez, dr$ Gerardo Pena 9at'eus, Hilian Icaza, Hern(n Nernandez, 9ario Polit, Pedro Huna #i Oose RoGas$ .n plus, e+pedi)ia con)inea #i &ilitari, inclusiv un anu&e 70api*tan8 0arlos Guerrero Guerron, ca #i reprezentan)i ai poli)iei na)ionale, poli)i#tii Ortiz, Lenusia #i Sanc'ez$ Ha s1(r#it, e+ista #i o list cu diverse aGutoare, 4'izi #i lideri$ Tna peste alta, o e+pedi)ie "ine or4anizat !n Gun4lele ecuadoriene$ 0e c uta aceast e+pedi)ie/ Revista de li&" 4er&an din %r4entina, Ha Plata Ru1, i*a luat un interviu liderului e+pedi)iei, Ouan 9oricz$ Iat un e+tras din declara)ia lui 9oricz2

.n realitate, nu e vor"a de o descoperire propriu*zis , pentru c #tia& de &ult ti&p de 0uevas de los Ta6os$ Scopul e+pedi)iei a 1ost s 1oto4ra1ie&, s 1il& & #i s docu&ent & o realitate ar'eolo4ic !n &are parte necunoscut sau ne4at : 3e ase&enea, a& vrut s pre4 ti& calea pentru o a doua e+pedi)ie, &ai cuprinz toare, !n care s pute& dovedi c aceast lu&e su"teran redescoperit este locul !n care au tr it #i au &uncit p rin)ii civiliza)iei u&ane: Siste&ul de pe#teri se continu pe &ii de =ilo&etri, !ntinz(ndu*se departe, su" continentul nostru a&erican, !n special su" &asivul 0ordillera$ %erul este curat #i ventila)ia per1ect , iar te&peratura r &(ne constant , de 20 de 4rade 0elsius$ Intrarea se a1l o altitudine de ca& C000 de &etri deasupra nivelului & rii #i la ca& B00 de &etri su" v(r1ul &untelui$ 3up intrarea !n siste&ul de pe#teri prin aceast intrare, lu&ina tor)elor #i a lanternelor arat o priveli#te su"teran uluitoare$ Har4 de E0 p(n la D0 de &etri #i !nalt de C00 p(n la C20 de &etri, arat ca o i&ens sal , cu pere)i #i tavan din "locuri de piatr #i panouri artistic sculptate$ 3ar nu e de 1apt dec(t !nceputul unei colosale #osele: Sec)iunea e+plorat de noi este doar o &ic parte$ %& 1ost !n & sur s descoperi& nu&eroase coridoare, 4alerii #i s li, pornind din 4aleria principal , dar !nc nu le*a& investi4at: %rticolul continu cu descrierea loca)iei intr rii$ 3in ora#ul 0uenca din col)ul sud*estic al @cuadorului, au pornit cu o ec'ip de AB de cat(ri #i 4'izi e+per)i locali c tre @l Pescado, Tres 0opales, Ha @speranza #i Ha Tnion, spre o "az local a ar&atei$ 3e acolo, au c l torit !n canoe p(n la Ha Puntilla, unde Rio Santia4o !nt(lne#te Rio 0oan4os$ %poi a ur&at un &ar# 4reu spre &ica a#ezare GuaGare, unde au !n1iin)at ta" ra de "az a e+pedi)iei$ Povestea, relatat !n c(teva ziare #i reviste J&ult &ai &ulte dec(t cele &en)ionate de &ine aiciK, &*a 1ascinat co&plet #i s*a nu& rat printre cele despre care a& vrut s a1lu &ai &ulte$ Totul se !nv(rtea !n Gurul liderului e+pedi)iei, Ouan 9oricz$ 0ine era el/ %& tri&is o scrisoare redac)iei lui @l Tele4ra1o din Gua6aXuil, cer(ndu*le detaliiP Nu a& pri&it nici un r spuns nici la pri&a, nici la a doua #i nici la a treia scrisoare$ 9 !ntre" dac scrisorile &ele au aGuns la destina)ie$ %#a c a& !ncercat s tele1onez ceea ce !n C9I0 era o adev rat aventur , pentru c nu e+istau le4 turi tele1onice auto&ate cu @cuadorul$ %& cerut s vor"esc cu redac*torul*#e1, Oor4e Llin='orn, care scrisese articolul, dar 1 r succes$ .ntruc(t !n @uropa nu se pu"licase ni&ic despre aceast senza)ional e+pedi)ie, !&i r & sese o sin4ur ale4ere2 avea& s &er4 acolo !n persoan P O !nt(lnire 1ascinant $ Pe C &artie C9I2, a& luat un avion cu reac)ie %ir Nrance spre Gua6aXuil$ %& tras la Hotel %ta'ualpa #i apoi a& pornit direct spre redac)ia lui @l Tele4ra1o$ % durat ceva ti&p, dar !n 1inal a& aGuns !n 1a)a unuia dintre redactori, !ns acesta nu putea sau nu voia s & aGute$ @vident, !l cuno#teau pe Senor Ouan 9oricz, dar ni&eni nu avea adresa lui$ %tunci, cu& r &(ne cu adresa avocatului nu&it Pena, care era #i el &en)ionat !n articol/ @l si4ur avea s *&i spun cu& s aGun4 la 9oricz$ %veau adresa lui Pena #i &i*au dat*o$ Senor dr$ Gerardo Pena 9at'eus &*a pri&it t cut !n "iroul lui &are #i 1oarte r coros din Gua6aXuil$ 0red c avea ca& B0 de ani$ %spectul lui "ine !n4riGit #i &odul lui o"iectiv de a vor"i &*au 1 cut s cred c o&ul &erit !ncrederea &ea$ .n scurt ti&p, a recunoscut c #i el #i Ouan 9oricz citiser pri&ele &ele dou c r)i #i discutaser deGa unele dintre teoriile &ele$ 7Povestea despre e+pedi)ie #i despre siste&ul su"teran de pe#teri este adev rat /8 a& vrut eu s #tiu$ Senor Pena a con1ir&at !nclin(nd din cap #i a continuat spun(ndu*&i c !n C9E9 1useser !n stare s e+ploreze doar dou pe#teri, pentru c Ouan 9oricz nu avea !ncredere !n escorta lor &ilitar $ Po1ti&/ 3a, a repetat Pena2 nu aduseser destule provizii #i at&os1era se deteriora de la o clip la alta$ Spre deose"ire de &ilitari #i de poli)i#ti, civilii din e+pedi)ie erau ne!nar&a)i$ 3ac ar 1i dat de ceva cu adev rat pre)ios, ar 1i tre"uit s se tea& pentru vie)ile lor !n co&pania acelor oa&eni

!nar&a)i$ Pena a r &as per1ect o"iectiv #i &i*a ar tat un nu& r din revista 5istazo din dece&"rie C9E9$ %ceasta con)inea un articol lun4 despre @+pedicion 9oricz C9E9$ %& vrut s #tiu dac are !ncredere !n Ouan 9oricz2 73a, cate4oricP8 Pena a sunat din "iroul lui !n &ai &ulte locuri din @cuador, unde credea c l*ar putea 4 si pe Ouan 9oricz$ 3up o 4r &ad de !ncerc ri, a avut !n s1(r#it noroc #i &i*a spus c a reu#it s *i trans&it un &esaG lui 9oricz, care !l va suna !n cel &ai scurt ti&p posi"il$ 9*a& !ntors la 'otel ca s apuc, !n s1(r#it, dup &ult vre&e, s pun capul pe pern $ Gua6aXuil este situat la &alul Paci1icului, pu)in su" @cuator$ %erul este cald #i u&ed #i a& !n l)at &ul)u&iri !n 4(nd inventatorului cli&atiz rii$ .n seara lui A &artie C9I2, Ouan 9oricz a sosit !n ora#$ L r"at !nalt, "ine 1 cut, cu aer aristocratic$ Oc'ii lui al"a#tri, o)eli)i, &*au e+a&inat la !nceput cu r ceal , apoi &*a clasi1icat drept prieten #i &i*a !ntins &(na$ %& pornit spre un "ar, unde a& discutat despre c r)ile &ele, dup care a& pornit !&preun cu dr$ Pena spre restaurantul de !nalt clas al Hotelului %ta'ualpa, cu vedere la ocean$ %& a1lat c 9oricz este de ori4ine &a4'iar Jnu&ele lui adev rat era JO(nos 9]riczK, dar acu& era cet )ean ar4entinian$ Nu a& insistat pe aceast te& $ Nu & interesa s #tiu dac este re1u4iat politic pur #i si&plu ardea& de dorin)a de a a1la &ai &ulte despre co&ple+ul su"teran$ 9oricz a 1ost reticent la !nceput, dar s*a dez4'e)at vizi"il !n ti&pul serii #i !n cele din ur& a !nceput s *&i spun una din cele &ai incredi"ile povestiri din c(te a& auzit vreodat $ 9oricz &i*a spus c e+ist o str vec'e le4 tur , vec'e de &ii de ani, !ntre &a4'iari #i @cuador$ %1ir&a)ia este sus)inut de nenu& ratele r d cini le+icale co&une ale celor dou popoare, ec'ivalente at(t 1onetic, c(t #i se&antic$ 9oricz a sc'i)at pe un #erve)el o i&presionant list $ Hu&ea su"teran , a spus el, era produsul unuia dintre p rin)ii o&enirii, T(ltoso= Larlan4Ga, prenu&ele lui un4uresc$ T(ltos este cuv(ntul &a4'iar pentru o str vec'e cast preo)easc , iar "arlan4 !nsea&n pe#ter $ %ce#ti T(ltoso= Larlan4Ga tr iser !ntr*un siste& de pe#teri su"terane, proteGa)i de o pas re s1(nt , e+act aceea#i 7tavo8 sau 7turul8, pe un4ure#te dup care este nu&it siste&ul de tuneluri$ 0ur(nd, capul &i se !nv(rtea din cauza lec)iei de lin4vistic co&parat , cu at(t &ai &ult cu c(t nu cunosc deloc li&"a &a4'iar #i nu avea& cu& s veri1ic dac ce spunea 9oricz e adev rat$ %& vor"it despre str vec'ea le4end a lui Ro&ulus #i Re&us, 1ondatorii Ro&ei de pe ale ei #apte coline$ 9oricz &*a asi4urat c le4enda inclusiv cele #apte coline se putea aplica 1oarte "ine ora#ului Yuito, capitala @cuadorului$ 73ar "i"lioteca aceea &etalic /8 a& !ntre"at eu$ 70'iar e+ist /8 9oricz a apro"at din cap 1 r ezitare$ 7%colo, su" p &(nt, este o &as oval , !nconGurat de scaune$ Nu sunt scaune din cele pe care le #ti& noi, &ai de4ra" ni#te 1otolii, ale c ror p r)i in1erioare arat ca un 7n7$ Iar !n partea de sus, un 7u77$ 73in ce sunt 1 cute/8 a& !ntre"at, interesat$ 7Nu #tiu ce &aterial este8, a recunoscut el$ 7Nu e nici le&n, nici &etal, dar !&i d i&presia c ar 1i 1ost turnat$8 %poi a continuat, vor"indu* &i despre un soi de 4r din zoolo4ic cu ani&ale &etalice, cele &ai &ulte din aur sau cel pu)in aurite$ Practic, 4 seai acolo orice ani&al i&a4ina"il, c'iar #i ele1an)i, de#i ace#tia erau necunoscu)i !n %&erica de Sud preistoric $ ;i &ai erau #i tot 1elul de &on#tri, ani&ale 'i"ride, 'i&ere, viet )i Gu& tate o&*Gu& tate ani&al #i ni#te 1or&e pe care nici & car nu le putea recunoa#te$ .ntre acestea erau intercalate c'iar #i ni#te creaturi 1oarte &ici, cu& ar 1i p ianGeni sau &u#te$ .n total, tre"uie s 1i 1ost &ai &ult de o &ie de ani&ale pe care cineva, c(ndva, le turnase !n &etal$ Iar acel repozitar su"teran con)inea #i alte co&ori, produse din cristale #i pietre pre)ioase, 7un adev rat tezaur, vec'i de &ii de ani8$ 73ar "i"lioteca &etalic /8 a& insistat eu$

9oricz a 1 cut o nou pauz , de data asta ceva &ai lun4 , #i a !nceput s se uite insistent pe 1ereastr , spre lu&inile nop)ii din Gua6aXuil$ %poi a !nceput s *&i vor"easc despre c r)ile #i 1oile din &etal2 peste tot, scrieri 4ravate care ar tau ca #i cu& ar 1i 1ost stan)ate !n &etal$ To&urile erau produse din &etal 4al"en #i erau 1oarte 4rele$ % apro+i&at 4reutatea unui sin4ur volu& la ca& B0 de =ilo4ra&e$ %ceast "i"liotec de &etal era distri"uit !n &ai &ulte caverne su"terane$ 0u totul, tre"uie s 1i 1ost &ii de pa4ini con)in(nd o scriere necunoscut , antic $ 7;i de ce crezi c aceast "i"liotec &etalic ar con)ine preistoria o&enirii/ %& citit asta !n @l Tele4ra1o$8 9oricz &*a asi4urat c unele dintre pa4ini con)in siste&e stelare #i ilustra)ii, reprezent ri 4ra1ice care nu puteau 1i interpretate nicicu& alt1el$ Niliera &or&on $ @ra& &ut de ui&ire$ %poi &*a& 4(ndit la @noc', de care 1usese& interesat !nc din liceu$ 3ar de ce s 1i 1ost te+tele lui @noc' !nscrise !n &etal #i cu& 3u&nezeu au putut ele aGun4e !n @cuador din %ra"ia epocii "i"lice/ @cuadorul nu se a1la toc&ai !n dru&ul pro1etului antediluvian sau al ur&a#ilor s i$ .n 1inal, &i*a 5enit o ideeP 9or&oniiP @i spun c str &o#ii lor vin din %ra"ia cel pu)in a#a scrie !n 0artea lui 9or&on$ %ceste povestiri &or&one ar putea avea a 1ace cu "i"lioteca &etalic din @cuador$ 0u& a#a/ Nondatorul Lisericii 9or&one sau, ca s 1olosi& nu&ele utilizat de ei, Liserica lui Iisus Hristos a S1in)ilor Uilei din Tr& 9ister Oosep' S&it' JCD0F*CDAAK a tr it, dup propriile lui spuse, ceva ce s*ar putea descrie drept o !nt(lnire stranie$ @l a spus cu& un !n4er nu&it 9oroni a venit la el #i a anun)at c !ntr*un &unte, a1lat nu departe de locuin)a lui, zace o co&oar !ntr*o ascunz toare de piatr , !n untru, el va 4 si o carte tip rit pe pl ci de aur, ale c rei inscrip)ii con)ineau povestea locuitorilor anteriori ai %&ericii #i ori4inile lor$ Iar l(n4 pl cile de aur va 4 si un pieptar pe care erau lipite dou pietre, nu&ite Tri& #i T'u&&i&$ Nolosind pietrele acelea, el va 1i !n stare s traduc acele scrieri str vec'i$ @l va descoperi #i o 7"usol divin 8$ Toate aceste o"iecte ur&au a 1i 4 site !ntr*un deal cunoscut su" nu&ele de 0u&ora', a1lat la sud de Pal&6ra din co&itatul Wa6ne, Ne< Yor=, nu departe de c tunul 9anc'ester$ Oosep' S&it' a 1 cut cu& i se poruncise #i c'iar a descoperit o"iectele undeva, su" v(r1ul dealului$ 0u& a 1 cut*o, o descrie !n propriile lui cuvinte2 su" o piatr de o & ri&e considera"il , se a1l pl cile, depuse !ntr*o cutie de piatr $ %ceast piatr era 4roas #i rotunGit la &iGloc, !n partea de sus #i &ai su")ire spre &ar4ini, ast1el !nc(t partea din &iGloc era vizi"il deasupra solului, dar &ar4inile din Gurul ei erau acoperite cu p &(nt$ 3up ce a& !ndep rtat p &(ntul, a& o")inut o ran4 , pe care a& 1i+at*o su" &ar4inea pietrei #i a& ridicat*o cu pu)in s1or)are$ 9*a& uitat !n untru #i acolo, !ntr*adev r, iat pl cile, Tri& #i T'u&&i&, #i pieptarul, a#a cu& spuse &esa4erul$ 0utia !n care se a1lau era 1or&at din pietre )inute !&preun de un 1el de ci&ent$ .n 1undul cutiei erau puse dou pietre de*a cur&ezi#ul #i pe aceste pietre erau pl cile #i alte lucruri !&preun cu ele$ Haco&, ca orice v(n tor de co&ori, Oosep' S&it' a !ntins a&"ele &(ini ca s atin4 o"iectele #i a si&)it o scutur tur $ % !ncercat din nou #i a pri&it din nou un #oc puternic$ Ha a treia !ncercare, a 1ost lovit de un tr snet at(t de puternic, !nc(t a r &as !&pietrit pe podea ti&p de c(teva clipe$ .ndat , !n4erul 9oroni, &isteriosul &esa4er nocturn, a ap rut #i i*a poruncit s revin !n 1iecare an, !n aceea#i zi, !n acela#i loc$ 0(nd va veni vre&ea, va pri&i o"iectele sacre$ Uiua aceea a venit peste patru ani$ Pe 22 septe&"rie CD2I, &esa4erul lui 3u&nezeu, 9oroni, i*a o1erit lui Oosep' S&it' pl cile din aur inscrip)ionate, pieptarul #i str lucitoarele pietre traduc toare Tri& #i T'u&&i&$ S&it' descrie pl cile de aur ca 1iind oarecu& &ai su")iri dec(t te*ai a#tepta la ni#te 1oi de &etal> 7pa4inile8 individuale erau asa&"late !&preun cu trei inele> cartea avea !n Gur de CF

centi&etri l )i&e, 20 de centi&etri !n l)i&e #i CF centi&etri 4rosi&e$ % reu#it cu u#urin) s r s1oiasc pri&a trei&e a 1oilor de &etal, dar restul erau topite !&preun !ntr*un "loc unic, erau 7pecetluite8$ %zi, 0artea lui 9or&on, editat de Liserica lui Iisus Hristos a S1in)ilor din Uilele din Tr& , se "azeaz pe traducerile acelor &isterioase pl ci$ Tnsprezece &artori au con1ir&at c au v zut pl cile, dar dup ter&inarea lucr rii !n4erul 9oroni le*a dus !ntr*un loc si4ur, ca s le p streze pentru o viitoare 4enera)ie$ .n 0artea lui 9or&on, cele 2A de pl ci cunoscute su" nu&ele de 0 r)ile JluiK @t'er #i Nep'i spun povestea poporului Oared$ Oaredi)ii ar 1i 1ost crescu)i de 3u&nezeu !n epoca !n l) rii Turnului La"el$ Ini)ial, el i*ar 1i !ndru&at !n )inuturi s l"atice #i apoi peste &arele ocean, spre coasta %&ericii, !n &ici a&"arca)iuni, care erau 7er&etice, ca !ntr*o strac'in 8$ .n vasele !ntunecate, lu&ina era 1urnizat de CE pietre str lucitoare, dou pentru 1iecare vas, care au produs lu&in ti&p de BAA de zile$ @i aveau #i o "usol al c rei ac ar ta per&anent direc)ia !n care tre"uia s &ear4 $ %t(t lu&ina, c(t #i "usola veneau de la acela#i &isterios 3u&nezeu, care i*a aGutat pe Garedi)i #i !n alte situa)ii$ ;i a 1ost s 1ie c ei au 1ost de &ulte ori !n4ropa)i !n ad(nci&ile & rii, din cauza valurilor c(t &un)ii care se sp r4eau deasupra lor #i de ase&enea &arile #i !n4rozitoarele 1urtuni care erau provocate de t ria v(ntului$ ;i a 1ost s 1ie c #i dac erau !n4ropa)i !n ad(nc nu era deloc ap s le 1ac r u, vasele nu l sau apa, ca o strac'in #i erau at(t de "ine str(nse ca %rca lui Noe$ Prin ur&are, c(nd erau !nconGura)i de &ulte ape, ei stri4au c tre 3o&nul, iar el i*a adus !napoi, deasupra apelor$ J@t'er, versetele E #i IK Piesele !ncep s se asa&"leze$ 3ar ce le4 tur au &or&onii cu "i"lioteca &etalic din @cuador sau c'iar #i cu 0artea lui @noc'/ .n ti&p ce Ouan 9oricz !#i spunea palpitanta poveste !n restaurantul Hotelului %ta'ualpa din Gua6aXuil, iar eu asculta&, 1er&ecat de povestea lui, o parte din su"con#tientul &eu 1 cea per&anent cone+iuni, at(t cu 0artea lui 9or&on, c(t #i cu 0artea lui @noc'$ N cuse& cuno#tin) cu 0artea lui 9or&on !nc din liceu Jdoi din cei &ai "uni prieteni ai &ei erau &or&oniK, a#a c #tia& c Garedi)ii erau descenden)ii unuia dintre 1ra)ii lui Oared, iar Oared !nsu#i era a)i 4'icit/ - Tat l lui @noc'P .n cartea &ea Ueii #i & re)ul lor proiect, a& a"ordat #i alte aspecte ale acestei pove#ti$ %st1el !nc(t Ouan 9oricz #i co&orile lui din @cuador ar 1i putut cu si4uran) avea a 1ace cu c r)ile lui 9or&on @t'er #i Nep'i$ Iar le4 tura cu @noc' nu este nici ea c'iar at(t de a"surd 2 Garedi)ii din 0artea lui 9or&on sunt descenden)ii lui @noc'$ ;i asta nu e tot$ S arunc & o privire !n ur& $ .n cartea @t'er, Garedi)ii c l toresc spre noul lor c &in !n opt vase 1 r 4ea&uri, 1iecare dintre ele 7str(ns8 pecetluite$ %ceea#i traversare este practic descris !n epopeea didactic a crea)iei, @n^&a @lis'$ %ceasta descrie un &are potop, dar supravie)uitorul nu se nu&e#te Noe, ci %tra*Hasis$ Nra4&entele din epopee care au aGuns la noi ne povestesc cu& zeul @n=i !i d supravie)uitorului ales de el, %tra*Hasis, instruc)iuni precise pentru construirea unei cor "ii$ 0(nd %tra*Hasis se pl(n4e c nu cunoa#te ni&ic despre construc)ia cor "iilor, zeul @n=i !i traseaz pe p &(nt conturul unei cor "ii #i i*o e+plic $ Orientalistul a&erican Uec'aria Sitc'in scrie2 @n=i a vor"it despre o cora"ie 7cu acoperi# rar deasupra #i dedesu"t er&etic si4ilat cu calupuri de s&oal 8$ Nu tre"uie s 1ie nici punte, nici desc'iz turi, 7ast1el !nc(t soarele s nu vad !n untru8$ Tre"uie s 1ie o cora"ie 7ca vasele lui %psu, o Sulili8> este e+act ter&enul 1olosit !n zilele noastre !n li&"a e"raic pentru su"&arine2 solelet'$ 7Nie ca vasul8, spune @n=i, 7s 1ie un 9%$ GTR$ GTR8 7o cora"ie care poate s se r stoarne #i s 1ac tu&"e8$ %cela#i lucru !n cartea &or&on @t'er$ @t'er are acelea#i o"iec)ii ca %tra*Hasis anu&e, 'a"ar n*a& cu& s 1ac o cora"ie iar &isteriorul 3u&nezeu !i d acelea#i instruc)iuni, J!n Li"lie,

Noe pri&e#te #i el de la 73u&nezeu8 oricine ar 1i 1ost acesta instruc)iuni despre cu& s *#i construiasc %rca$ Noe este #i el unul dintre ur&a#ii lui @noc':K @sen)a tuturor acestor o"serva)ii co&plicate const !n 1aptul c Oosep' S&it' sus)ine c #i* a pri&it pl cile de aur de la !n4erul 9oroni, !n CD2I$ Ha vre&ea aceea, nu e+istau lin4vi#ti sau al)i speciali#ti capa"ili s traduc te+tele "a"iloniene sau su&eriene inclusiv @popeea lui G'il4a&e#, cu pove#tile ei despre potop$ 3eci, cu& e+plic & si&ilitudinile dintre 0artea @t'er #i celelalte te+te, care au ie#it la iveal &ult &ai t(rziu/ Oare cronicarii antici ai lui @n^&a @lis' au &in)it c(nd au descris &odul !n care %tra*Hasis a pri&it instruc)iuni de la zeul @n=i pentru a*#i construi vasul/ 3e ce Noe #i Ttnapis'ti& din @popeea lui G'il4a&e# au nevoie s 1ie i&pulsiona)i de zeii r u*prevestitori !nainte s le vin ideea de a construi cor "ii etan#e, rezistente la orice vre&e, ca s supravie)uiasc / .n ce 1el de atelier &a4ic au 1ost asa&"late lu&inile arti1iciale #i "usola 1olosite de Garedi)i/ ;i cine era capa"il s &anipuleze 4enele sau s e1ectueze inse&in ri arti1iciale, &en)ionate de 0artea lui @noc' J#i de &ulte alteleK/ @vident, nu &arele 3u&nezeu al universului, at(t de &ult l udat de reli4ii$ %sta ne aduce inevita"il !napoi la e+tratere#trii lui @noc', 7!n4erii c zu)i8 sau 7le4iunile cere#ti8$ ;i ce destin i*a 1ost ' r zit lui @noc'/ S 1ie un scriitor, o&ul care a pri&it c(teva sute de c r)i #i care le*a !n&(nat 1iului s u 9atusale&, pentru ca s le 7trans&it 4enera)iilor lu&ii8 dup potop$ ;i de unde veneau locuitorii ini)iali ai %&ericii/ 7Li"lia8 &a6a# Yuic'e ne d r spunsul2 ;i ast1el au disp rut #i s*au dus Lala&*Yuitze, Lala&*%ca", 9a'ucata' #i OaXu*Lala&2 pri&ii oa&eni care au venit de peste &are de la !nceputurile soarelui$ 9ulte epoci de atunci ei au venit #i au &urit doar la o v(rst !naintat $ ;i erau cunoscu)i drept 7sluGitorii lui 3u&nezeu8: ;i au adus cu ei de peste & ri scrierile Jde laK Tula$ %#a nu&eau ei scrierile !n care toat istoria lor era scris , 3iscursul lui 9ontezu&a$ .n CFC9, pe c(nd spaniolii 1 ceau ta" r !n 1a)a capitalei lor, Tenoc'titlan J0iudad de 9e+ico de aziK, conduc torul aztec 9ontezu&a JCAEE*CF20K a )inut !n 1a)a propriilor preo)i #i de&nitari un discurs i&presionant, cara !ncepea ca& a#a2 7;i voi #i eu #ti& c !nainta#ii no#tri nu provin de pe p &(nturile !n care tr i& acu&$ @i au venit !n acest loc, condu#i de un &are prin) de departe$8 0uno#tea& deGa aceste pove#ti !n C9I2, pentru c !nc din C9F9 studiez &arile istorisiri ale o&enirii$ ;ez(nd acolo, 1a) !n 1a) cu liderul e+pedi)iei, Ouan 9oricz, a& !nv )at din nou s & &inunez$ @l sus)inea c #tie toate aceste pove#ti din e+perien) proprie$ Oare putea& avea !ncredere !n el/ %vocatul lui, Pena, care !l cuno#tea de &ul)i ani #i care !l !nso)ise !n e+pedi)ia din C9E9, avea i&plicit !ncredere !n 9oricz$ 9*a& 4(ndit din nou la &or&oni #i la @noc' #i &i*a& spus2 ni&ic din toate astea nu e i&posi"il$ %ceste scrieri str vec'i e+ist undeva, pe planeta noastr de ce nu !n @cuador/ %poi l*a& !ntre"at pe 9oricz ce planuri de viitor are$ 9i*a spus c vrea s scrie o carte despre e+perien)ele lui2 o carte care va cutre&ura din te&elii lu&ea #i reli4iile lu&ii$ 0artea aceea, a spus el, va tre"ui s 1ie pu"licat si&ultan !n toate locurile$ %ici &i*a& e+pri&at ni#te !ndoieli 1oarte Gusti1icate$ 0ele &ai &ulte edituri nu sunt dispuse s lanseze !n acela#i ti&p c r)i !n ) ri di1erite, !n li&"i di1erite$ Poate c una din editurile 1oarte i&portante va 1i !n & sur s pu"lice cartea !n aceea#i zi, !n cinci ) ri di1erite, dar !n nici un caz !n 20 de ) ri$ 9oricz nu &i*a luat !n sea& pesi&is&ul$ %& insinuat c a# putea scrie eu ceva despre aceast lu&e 1antastic !n ur& toarea &ea carte ca s zic a#a, s arunc o &o&eal , s 1ac editurile s se intereseze de Ouan 9oricz$ 3e ase&enea, era& 1oarte si4ur c putea& s o")in 1onduri din Ger&ania #i @lve)ia pentru o a doua e+pedi)ie a lui Ouan 9oricz$ %& &en)ionat ceva !n Gur de 200$000 de dolari$ @vident, ar 1i 1ost 1oarte interesant pentru &ine s a& ocazia unei avanpre&iere dar su" ce 1or& / .nc & rodeau ni#te !ndoieli$ 0u& putea& s *l 1ac pe 9oricz

credi"il !n 1a)a 1oarte criticului &eu editor din Ger&ania #i a cititorilor &ei/ 7@+ist vreun docu&ent a"solut incontesta"il8, a& !ntre"at eu, 7le4at de descoperirea ta/8 9oricz #i Pena au sc'i&"at o privire #i apoi au !nclinat din cap$ He era clar c !nc a& !ndoieli$ .ntre ti&p, ceasul ar ta &ult peste &iezul nop)ii> un trio ecuadorian c(nta la c'itar , deplas(ndu*se de la &as la &as #i c(nt(nd c(ntece de o1 #i ini& al"astr $ 3eGa d duse& 4ata trei sticle de vin ro#u #i era& u#or atin#i la ora aceea$ 7@+ist un ase&enea docu&ent8, a a1ir&at 9oricz$ 7Zi*l vo& ar ta &(ine$8 Uiua ur& toare, dr$ Pena &i*a !n&(nat un docu&ent cu aspect o1icial$ Pri&a pa4in avea titlul 7@scritura8, iar deasupra ste&a na)ional a @cuadorului$ 3ocu&entul 1usese autenti1icat de un notar, dr$ Gustavo Nalconi H, #i era datat 2C iulie C9E9$ %& pu"licat pa4ina de titlu !n pa4ina nou a %urului zeilor$ %cu& BF de ani, a& dat pu"licit )ii doar o &ic por)iune din con)inutul lui e+ploziv, lat , aici, con)inutul inte4ral al te+tului, tradus !n en4lez 2 0opia C, Titlu de !nre4istrare$ .n anul C9E9, de c tre al A*lea notar cantonal din Gua6aXuil, 2C iulie C9E9 Sti&ate &inistru al 1inan)elor$ Su"se&natul, Ouan 9oricz, cet )ean al %r4entinei prin naturalizare, n scut !n Tn4aria, nu& r de pa#aport ABECED9, din proprie voin) #i prin inter&edierea 3vS$ Na) de "iroul @+celen)ei Sale, Pre#edintele Repu"licii, declar prin prezenta c 2 !n re4iunea estic , !n provincia 9orona*Santia4o, !n interiorul 4rani)elor Repu"licii @cuador, a& descoperit valoroase o"iecte, de o &are valoare cultural #i istoric pentru o&enire$ %cestea constau !n panouri &etalice care au 1ost create de &(na o&ului #i con)in un su&ar al istoriei unei civiliza)ii disp rute, a c rei e+isten) o&enirea nici nu o " nuie#te la ora actual #i nici nu posed dovezi$ %& 1 cut aceast descoperire aGutat de un &are noroc, !n ti&p ce e1ectua& cercet ri !n calitatea &ea de o& de #tiin) specializat !n aspectele 1olclorice, etnolo4ice #i lin4vistice ale tri"urilor ecuadoriene$ O"iectele pe care le*a& descoperit pot 1i descrise dup cu& ur&eaz 2 C$ O"iecte de diverse 1or&e #i & ri&i, 1 cute din &etal #i piatr $ 2$ Panouri &etalice care au 4ravate si&"oluri #i !nscrisuri ideo4ra1ice$ @ste vor"a de o autentic "i"liotec din &etal, care con)ine !n rezu&at istoria o&enirii> ori4inile o&ului pe P &(nt, ca #i cuno#tin)e #tiin)i1ice despre o civiliza)ie disp rut $ Naptul acestei descoperiri & trans1or& !n posesor le4al al acestor o"iecte, !n con1or&itate cu %rticolul EEF al 0odului 0ivil$ Totu#i, deoarece aceste o"iecte posed o valoare cultural incalcula"il #i cu& nu le*a& descoperit pe propriul &eu teren sau proprietate, se aplic %rticolul EEE al 0odului 0ivil$ .ntruc(t terenul #i pe#terile !n care a& 1 cut descoperirile apar)in statului @cuador, !n con1or&itate cu %rticolul FF al constitu)iei politice actuale, sunt o"li4at s !&part descoperirea &ea cu &ai sus &en)ionatul stat$ .n con1or&itate cu 0odul civil, proprietarii terenului de)in drepturi asupra descoperirii$ Prin ur&are, !n con1or&itate cu %rticolul FD al constitu)iei, & adresez du&neavoastr $ %rticolul FD stipuleaz c valoarea artistic #i ar'eolo4ic a unei descoperiri r &(ne su" controlul statului$ .n con1or&itate cu articolele B #i 9 ale le4isla)iei a4ricole, &onitorizarea le4ilor privind proprietatea statului #i in1or&area Pre#edintelui Repu"licii cad !n saracina 9inisterului de Ninan)e$ 3rept se&n al "unei &ele credin)e #i al dorin)ei &ele de a proteGa drepturile statului @cuador, !&i !nre4istrez descoperirea la @+celen)a 5oastr , Pre#edintele Repu"licii$ Nac acest lucru pentru a & asi4ura c Repu"lica @cuador este !n & sur de a proteGa at(t drepturile proprii, c(t #i drepturile &ele$ %# dori s cer !n1iin)area unei co&isii ecuadoriene de control$ 5oi prezenta nu&itei co&isii pozi)ia #i situarea e+acte ale pe#terilor, ca #i ale o"iectelor din untru$ .&i rezerv dreptul de a ar ta persoanelor nu&ite de 3vS$ Noto4ra1ii, 1il&e #i de ase&enea #i desenele

ori4inale$ 9ai &ult, a# dori s declar c !ntru !&plinirea drepturilor &ele de descoperitor #i proprietar al acestei descoperiri #i !n con1or&itate cu le4ea nu voi dezv lui situarea e+act a descoperirii p(n !n &o&entul !n care vor 1i 1ost nu&i)i &e&"rii co&isiei$ %ceast co&isie ar tre"ui s con)in #i &e&"ri pe care s *i pot nu&i eu$ JSe&nat #i si4ilat de Ouan 9oricz #i de avocatul s u, dr$ PenaKCE Tn 4entle&enSs a4ree&ent$ %cest certi1icat de proprietate &*a iz"it !n plin$ %sta !nse&na c nu vor"ea& despre speran)a sla" de a vedea undeva o "i"liotec &etalic , ci li&pede ca lu&ina zilei *7o"iectele pe care le*a& descoperit$ @rau &en)ionate panouri &etalice 4ravate #i scrieri ideo4ra1ice2 7@ste o autentic "i"liotec din &etal, care con)ine rezu&atul istoriei o&enirii$ H*a& 1elicitat pe 9oricz, dar a& si&)it nevoia s adau4 c , !n ciuda aparentei li&pezi&i a situa)iei le4ale, nu putea& scrie despre ceva !n cartea &ea ur& toare 1 r s 1i v zut & car o p rticic cu propriii &ei oc'i$ 9oricz a spus c acest lucru nu prea este posi"il, pentru c ar 1i nevoie s or4aniz & o !ntrea4 e+pedi)ie nu&ai pentru a aGun4e la pe#terile su"terane$ 3ar putea s *&i arate 1oto4ra1ii ale intr rii principale, iar dac dorea&, putea s 1ac copii$ @ra& 1ericit, dar nu !ntru totul &ul)u&it$ Plin de entuzias& dup ce a& auzit povestea lui 9oricz #i v z(nd docu&entul notarizat, ardea& de dorin)a de a &er4e !n Gun4l , ca s v d cu oc'ii &ei$ 3ac siste&ul de pe#teri era at(t de e+tins pe c(t sus)inea 9oricz, !n &od si4ur tre"uia s &ai e+iste #i alte intr ri, prin care se putea intra #i 1 r s or4anizezi o e+pedi)ie &aGor $ Nu se putea 1olosi un elicopter/ 9oritz a respins su4estia, e+plic(nd c !n @cuador nu se 4 sesc prea &ulte elicoptere #i c pu)inele e+istente apar)in ar&atei #i co&paniilor petroliere$ %poi a venit cu o propunere care &*a !nsu1le)it$ 0uno#tea o ra&ur secundar a siste&ului de pe#teri$ Nu era &are lucru de v zut acolo, dar curiozitatea &ea putea 1i satis1 cut $ 3ar a pus o condi)ie2 nu avea& voie s dezv lui loca)ia #i tre"uia s sus)in ulterior c a& 1olosit intrarea principal $ 3e ce/ 9oricz a insistat c dac scria& !n carte c &ai e+ist o intrare &ai &ult, o intrare u#or a"orda"il sau poate c'iar dezv luia& pozi)ia ei, c ut torii de co&ori ar 1i !nceput s &i#une peste tot$ Nu era nevoie s &ai dezvolte su"iectul$ %& " tut pal&a$ Sincer s 1iu, a# 1i acceptat #i condi)ii &ult &ai drastice$ %t(t era& de entuzias&at de descoperirea lui 9oricz, #i co&plet i&presionat de &odul cal& #i pro1und !n care vor"ea despre ea$ Pe l(n4 asta, eu !nc din tinere)e & a1la& pe ur&ele e+tratere#trilor #i 1usese& adesea luat peste picior sau !nt(&pinat cu z(&"ete co&p ti&itoare$ Iar acu&, din senin, avea& #ansa s aduc la cuno#tin)a pu"licului e+isten)a unei "i"lioteci &etalice, care *dup spusele lui 9oricz avea s sus)in &ulte din teoriile &ele$ 0e descoperireP Tlti&ele &ele r & #i)e de !ndoial 1useser pur #i si&plu & turate de acel certi1icat notarial$ % doua zi, a& pornit !ntr*o To6ota ro#ie de teren, &er4(nd ore !ntre4i spre sud, urc(nd #i co"or(nd &un)i, p(n c(nd a& aGuns !n ora#ul 0uenca$ %colo, 9oricz a u&plut rezervorul, a veri1icat nivelul apei #i ai uleiului #i canistra de rezerv , iar apoi a& pornit din nou prin s l" ticie$ Pentru &ine, @cuadorul era 7terra inco4nita8, o )ar necunoscut $ Nu avea& nici cea &ai &ic idee !ncotro &er4e&$ 9oricz conducea pe dru&uri !n4uste, printre tu1i#uri, copaci 4i4antici #i coli"e ale indienilor$ % oprit &a#ina !n repetate r(nduri> de 1iecare dat , !ntorcea #i &er4ea c()iva =ilo&etri !napoi$ Ha un &o&ent dat, a& v zut &eandrele unui 1luviu Gos, 9%NTS0RISTH 5OYNI0H$ 9anuscrisul 5o6nic' este o &isterioas carte ilustrat , nedesci1rat , scris c(ndva !n secolul al M5*lea sau al M5I*lea$ %utorul #i li&"a !n care a 1ost redactat &anuscrisul au r &as necunoscute$

Hiniile de la Nazca sunt 4eo4li1e localizate !n de#ertul Nazca din Peru$ Se crede c au 1ost create de c tre popula)ia Nazca !ntre anii 200 !$e$N$ ;i I00 e$n$ 5izi"ile doar din aer, liniile alc tuiesc 1or&e interesante, cu& ar 1i cea a unei &ai&u)e Jdedesu"tK #i a unui p ianGen JGosK$ .n vale$ 9oricz a oprit, a ie#it #i s*a uitat !n Gur, dup care a urcat !n &a#in #i a condus !n Gurul unui c(&p cultivat, pornind apoi !ntr*o nou direc)ie$ Lrusc, a stri4at2 7%colo eP .n susP % ar tat !n sus, c tre o cul&e st(ncoas a"rupt , total acoperit de tu1i#uri$ %& ie#it din &a#in #i ne*a& c znit s ur& & o potec de cat(ri, ca s aGun4e& !n v(r1$ Nu se vedea nici o a#ezare, dar dintr*o dat un peon indian #i copiii lui s*au ivit la st(n4a #i la dreapta$ @rau !&"r ca)i !n ponc'ouri ne4re #i pe cap purtau p l rii cu "or lat$ 9oricz i*a vor"it o&ului nu putea& !n)ele4e un cuv(nt$ Lrusc, !n 1a)a oc'ilor ni se ivi o intrare &l #tinoas de pe#ter $ .n spatele ei, o cavern ad(nc #i !ntunecat $ Ne*a& 4'e&uit pe podeaua de piatr , iar 9oricz #i*a a#ezat lanterna de &are putere pe podea, !ntre picioare$ .&i d duse o lantern !nainte s !ncepe& urcu#ul$ %& pro1itat c(t a& putut de ocazie #i &i*a& a#ezat aparatul 1oto Ni=on pe o ie#itur , ap s(nd pe "utonul de ac)iune !nt(rziat $ 3up aceea, ne*a& t(r(t c()iva &etri !n interiorul pe#terii$ 3in ad(ncuri se auzea "u"uitul apei$ .&i l sase& a1ar ec'ipa&entul 1oto4ra1ic, p zit de p stor #i de copiii lui$ .n a1ar de c(teva personaGe stranii #i sculpturi !n piatr care se !n l)au !n lu&ina insta"il a lanternei, ni&ic de&n de v zut, !n &od si4ur, nici o "i"liotec &etalic $ .ntor#i la Gua6aXuil, 9oricz &i*a !n&(nat o tip ritur pe '(rtie lucioas , cu 1oto4ra1ii al"* ne4ru, din e+pedi)ia din C9E9, #i &i*a o1erit dreptul e+clusiv de a o 1olosi !n noua &ea carte$ Ha scurt ti&p dup aceea, a& z"urat !napoi !n @lve)ia #i a& !nceput s scriu pri&ul capitol din %urul zeilor$ 3ar nu !n &odul !n care a ap rut !n cartea tip rit $ 5oi reveni ulterior la acest su"iect$ 9ai !nt(i, a# dori s prezint un scurt 71il&8 despre cu& s*au petrecut lucrurile$ Pe vre&ea aceea, e+ista un periodic elve)ian nu&it Sie _ @r J@a #i elK$ %cesta reu#ise s *l convin4 pe editorul &eu din 3usseldor1, Ger&ania, s *i o1ere dreptul de a pu"lica !n avanpre&ier #i e+clusiv e+trase din c r)ile &ele noi$ 0u c(teva luni !nainte de apari)ia c r)ii, !n Sie _ @r au !nceput s apar 1ra4&ente$ 3ar te+tul nu &ai avea tonul so"ru pe care !l 1olosise& ini)ial$ %#a c a& s rit !n avion cu un e+e&plar din Sie _ @r !n 4ea&antan #i a& z"urat spre @cuador$ He*a& ar tat lui Ouan 9oricz #i dr$ Pena e+trasul din revist , inclusiv 1oto4ra1iile$ 9oricz vor"ea pu)in ne&)e#te, dar nu su1icient c(t s !n)elea4 te+tul$ H*a& tradus, r(nd cu r(nd$ 9oricz a considerat c a"ordarea teatral a lucr rii &ele este !n re4ul $ 9i*a spus c e ca !n vitrinele &a4azinelor, unde &ar1a este prezentat !ntr*o lu&in &ai spectaculoas $ 3ar tot ce era scris despre "i"lioteca &etalic #i despre celelalte o"iecte era destul de precis$ Peste c(teva luni, %urul zeilor ie#ea de su" tipar #i aici !ncepe adev rata dra& $ 0orecturi nea#teptate$ 0u& a aGuns cartea &ea s 1ie pu"licat !ntr*o 1or& di1erit de &anuscrisul ori4inal/ @i "ine, iat cu& s*au petrecut lucrurile2 toate editurile 1olosesc corectori care citesc operele !n special cele ale autorilor tineri sau &ai pu)in cunoscu)i #i le corecteaz , le revizuiesc acolo unde este necesar #i uneori scurteaz sau u&plu pa4inile$ Tn ase&enea corector era do&nul Ttz Tter&ann, care lucrase &ai !nainte !n industria 1il&ului #i, dup r z"oi, trans1or&ase c(teva scenarii !n ni#te 1il&e e+celente$ %vea& &are respect pentru calit )ile lui u&ane #i de scriitor #i a& !nv )at &ulte de la el$ J!n %urul zeilor, la 7&ul)u&irile8 din partea de sus a pa4inii a treia, Ttz Tter&ann apare ca unul dintre cei care au contri"uit la carte, su" pseudoni&ul lui din acea vre&e, Wil'el& Ru44ersdor1$K @ditorul &eu, do&nul @r<in Lart' von We'renalp, #e1ul editurii @0ON din 3`sseldor1, l*a contactat pe redactorul s u Ttz Ttter&an, ca s a1le c(t de "un este povestea din @cuador$ Pe vre&ea aceea, eu & a1la& !n @4ipt, iar Ttz Ttter&an 1usese &andatat s !ntoc&easc o versiune spectaculoas a pove#tii pentur Sie _ @r$ Pe I octo&"rie C9I2, el i*a

r spuns lui @r<in Lart' von We'renalp printr*o scrisoare$ Posed o copie a acesteia$ .n scrisoare se e+plic apari)ia versiunii ne1ericite Jcel pu)in pentru &ineK, iat*o, !n !ntre4i&e2 3ra4 do&nule von We'renalp, 3up c(teva zile a4itate petrecute la T(r4ul de 0arte, care ne*au 1or)at s e1ectu & c(teva apeluri tele1onice e+plicative, cred c v datorez o e+plica)ie #i dvs$ @vident, a& avut c(teva clipe de !n4riGorare, !ntre"(ndu*& dac nu cu&va a# 1i putut e1ectua &ai &ulte investi4a)ii !n privin)a pro"le&ei @cuador$ 3up cu& #ti)i, a& petrecut !n luna &ai un ti&p cu do&nul 3\ni=en la Lonsetten, pe c(nd lucra& la &anuscris, !n seara zilei de CA &ai, do&nul 3\ni=en &i*a pus o "and !n care dictase capitolul despre pe#teri #i despre aur$ Pri&a &ea reac)ie a 1ost2 7@ at(t de 1antastic, !nc(t ni&eni nu va crede dac nu o1eri& ni#te dovezi docu&entare2 1oto4ra1ii, docu&ente etc$8 3 ni=en &i*a ar tat apro+i&ativ CF 1oto4ra1ii al"*ne*4ru #i diapozitive color le4ate de su"iect$ %cestea sus)ineau ad oculos te+tul dictat de el$ %tunci c(nd a& insistat s pu"lice toate 1oto4ra1iile, 3\ni=en &i*a spus c !i pro&isese lui 9oricz c anu&ite 1oto4ra1ii nu vor 1i pu"licate$ Nu&ai 1oto4ra1iile apro"ate !n &od e+plicit de 9oricz puteau s apar !n carte$ .n ciuda insisten)ei &ele !nc p )(nate, 3\ni=en a r &as neclintit$ 7Nu8, a spus el, 7i*a& pro&is lui 9oricz c nu voi pu"lica nici o 1oto4ra1ie !n a1ara acestora$ LastaP8 %poi a scos dintre '(rtiile lui certi1icatul notarial din 2C iulie C9E9 Ja#a cu& apare !n pa4ina 9 a c r)iiK$ 0erti1icatul aK !l con1ir& pe 9oricz drept descoperitor al pe#terilor #i "K descrie o"iectele a1late !n untru$ %& pus certi1icatul !n carte drept eviden) docu&entar convin4 toare$ 3\ni=en &i*a ar tat de ase&enea un articol care ocupa o !ntrea4 pa4in dintr*unul din principalele ziare ecuadoriene 7@l 9ercurio8 con)in(nd un raport asupra inspec)iei o1iciale a pe#terilor, e1ectuat de reprezentan)i ai statului, ar&atei etc$ Raportul con)ine lista no&inal a &e&"rilor e+pedi)iei$ @ste 4reu de crezut c ziarul cel &ai &are al ) rii ar putea scrie despre ceva ce nu &ai e+ist $ %& cercetat toat eviden)a docu&entar colectat de 3\ni=en !n )ara aceea, ca s vede& dac este ceva ce pute& 1olosi$ %& descoperit o carte de vizit apar)in(nd unui avocat, dr$ Pena, care se ocup de interesele lui 9oricz$ %& spus2 7%r tre"ui s introduce& !n carte #i o copie a acesteia, cu o not cu& c orice o& de #tiin) care este interesat !n cercet ri serioase ar tre"ui s *l contacteze pe dr$ Pena, pentru a aranGa accesul !n pe#terile lui 9oriczP8 3 ni=en a considerat c este o idee e+celent $ % 1ost i&ediat de acord cu ea 1 r nici o rezerv $ 7@+actP %sta e ce le tre"uie lui 9oricz #i Penna$ @i sunt !n c utarea unei serioase sus)ineri #tiin)i1ice #i sper s o o")in cu aGutorul c r)ii &ele$8 Oricine se !ndoie#te c aK 3\ni=en a 1ost !ntr*o &ic por)iune J!n carte nu se sus)ine &ai &ultK din pe#terile lui 9oricz sau c "K aceste pe#teri despre care 9oricz sus)ine c sunt construc)ii arti1iciale e+ist sau nu, ar tre"ui s r spund la o !ntre"are esen)ial 2 3ac 3\ni=en avea orice !ndoial cu privire la autenticitatea re1eratelor lui, de ce ar 1urniza el deni4ratorilor #ansa de a*l de&asca, pu"lic(nd cartea de vizit a lui Pena/ Oare oa&enii !l consider at(t de ne"un !nc(t s ascut cu &(na lui cu)itul cu care s i se ia scalpul/ 3ac nu era a"solut si4ur c 1aptele enun)ate sunt adev rate, atunci putea s scrie pur #i si&plu despre pe#terile pe care le v zuse !n persoan , dar su" Gur &(nt a c ror loca)ie nu o putea sau nu i se per&itea s o dezv luie$ 0'iar #i a#a, cartea ar 1i 1ost "un #i Gun4la era su1icient de !ntins ca s *i acopere orice ur&e$ Tn lucru este si4ur2 1 r dezv luirea adresei do&nului Pena, orice anc'et Gurnalistic ar 1i 1ost practic i&posi"il $ 0eea ce & aduce la punctul sla" al ar4u&entului2 Oare do&nii 9oricz #i Pena nu " nuiau c vor e+ista repercusiuni dup pu"licarea unei c r)i de c tre @ric' von 3\ni=en/ Hui

3\ni=en !i era clar$ @l se "ucur de o discu)ie !n contradictoriu$ ;i, 1ie #i nu&ai pentru acest &otiv, el nu ar 1i 4arantat niciodat pove#tile lui cu dovezi at(t de sla"e$ @l ar 1i putut ale4e calea cea &ai u#oar , u#ur(ndu*#i vizi"il via)a prin a1ir&a)ii pe care ni&eni nu le poate veri1ica$ Oare consider cineva c e at(t de ne"un !nc(t s lase !n ur& indicii care s conduc la propria lui distru4ere/ 3ac 3\ni=en ar 1i un tip #&ec'er #i 1 r scrupule, cu& !ncearc unii s *l etic'eteze, atunci nu are a"solut nici o noi& s le 1urnizeze celor care !l veri1ic &iGloacele pentru distru4erea ar4u&entelor lui$ 3eci, ce s*a !nt(&plat !n @cuador dup ce 3\ni=en a e1ectuat cele dou vizite/ Sunt 9oricz #i Pena total consterna)i de reac)ia care acu& aduce at()ia ziari#ti !n )ara lor/ 3ac *#i nu v d nici un &otiv pentru care &*a# !ndoi de 1aptele relatate de revista 3ie Stern 9oricz #i Pena c'iar au reac)ionat cu& se spune, care este &otivul/ Oare, !n ulti& instan) , ei c'iar doresc s proteGeze pe#terile 7lor8 1 r interven)ia statului/ Oare, dup cu& a spus*o #i 3\ni=en, sunt ei at(t de !n4rozi)i de perspectiva unor !ntre4i 'oarde de v(n tori de co&ori/ He*a tradus oare cineva articolul din Spie4el, !n care scria c 3\ni=en a c(#ti4at B &ilioane de & rci 4er&ane din pri&ele lui dou c r)i/ Poate c cineva le*a spus2 7Iat P % 1ost !n vizit la voi #i o s 1ac #i din pe#terile voastre o 4r &ad de "aniP8 Naptul acesta i*ar putea 1ace pe cei doi " r"a)i invidio#i pe 3\ni=en, pe care !l vor 1i a"andonat ca pe o & sea stricat , ceea ce &ie &i se pare o reac)ie destul de u&an , c'iar dac nu deose"it de pl cut $ 3ar, !n !ncercarea de a arunca oarece lu&in asupra acestor eveni&ente du"ioase, tre"uie s lu & !n considera)ie toate posi"ilit )ile$ Totul devine cu at(t &ai curios #i incredi"il c(nd lu & !n considera)ie 1aptul c 3\ni=en, !n ti&pul celei de*a doua vizite la 9oricz #i Pena, din au4ust, le*a ar tat celor doi do&ni trei episoade din versiunea !n avanpre&ier din revista elve)ian Sie _ @r, care con)inea !ntre4 capitolul despre pe#teri #i aurP 3e ase&enea, el le*a tradus toate acestea$ Pe CA au4ust, di&inea)a, devre&e, doa&na 3\ni=en &*a sunat #i &i*a spus c pri&ise un tele1on de la un o& din 0uenca, iar acesta !i spusese c 9oricz #i Pena sunt peste & sur de indi4na)i de carteP %ceast a1ir&a)ie & intereseaz pe &ine !n special, pentru c eu pentru a ad u4a ceva culoare #i a 1urniza cititorului o i&presie de &ai lun4 durat a& ad u4at c(teva 7e1ecte speciale8 ori4inalului lui 3\ni=en$ 0(nd s*a !ntors, l*a& !ntre"at pe 3\ni=en ce spusese 9oricz despre 7licen)a artistic 8$ 3\ni=en a spus c 9oricz era total pentru$ @l ar 1i spus2 7@ ca &ar1a din vitrinele &a4azinelor, pe care tre"uie s o pui su" re1lectoare, ca s se v(nd &ai "ine$8 5 z(nd c 9oricz #i*a dat "inecuv(ntarea pentru 7e1ectele &ele speciale8, a& 1ost u#urat$ 9i*a# dori ca unele dintre relat rile din ziare s con)in acest adaos de culoare, !n loc s r st l& ceasc tot ti&pul realitatea$ %st1el, ne &ai r &(ne doar aurul de la 0uenca, apar)in(nd p rintelui 0respi$ 3\ni=en nu a sus)inut niciodat c operele din proprietatea lui 0respi ar 1i altceva dec(t panouri de ala& #i ar4int doar c nu a scris acest lucru e+plicit !n carte$ %cest 1apt nu a reie#it !n niciuna dintre a#a*nu&itele 7dezv luiri8 din Stern sau de pe canalul T5 U3N$ %cestea au prezentat unele o"iecte, dar nu pe acelea 1oto4ra1iate de 3\ni=en #i introduse !n carte$ Se&nat2 Ttz Tter&ann, Ro44ersdor1 O scrisoare destul de lun4 #i care l &ure#te destul de &ulte, dar care nu & e+onereaz pe &ine de r spunderile de autor Jc'iar dac pa4inile apri4 criticate ulterior nu au 1ost scrise de &ineK$ 3eci, ce s*a !nt(&plat cu adev rat/ 3e ce au survenit atacuri "ru#te #i !ncerc ri de a & ridiculiza/

Presa se i&plic $ 3up pu"licarea %urului zeilor, doi coresponden)i din %&erica de Sud ai revistei 3er Stern l*au vizitat pe do&nul Pena la Gua6aXuil$ 0on1or& anc'etei lor, !ntrea4a poveste despre "i"lioteca de &etal #i vizita la intrarea secundar a co&ple+ului de pe#teri era o total inven)ie$ .n cea &ai "un tradi)ie Gurnalistic , unul dintre redactorii de la Stern &i*a cerut o reac)ie, !nainte de pu"licarea articolului, l*a& r spuns pe CI septe&"rie C9I22 Sti&ate do&nule Llu&ensc'ein, 3oresc s solicit o !ntrevedere cu dvs, pentru a prezenta versiunea &ea asupra eveni&entelor, !nainte ca reputa)ia &ea s 1ie a1ectat irepara"il de c tre o prezentare unilateral #i p rtinitoare a pove#tii$ 3up cu& #ti)i, orice retract ri #i corec)ii, ca #i orice, alte dovezi prezentate ulterior nu sunt citite de ni&eni #i ni&eni nu le ia !n sea& $ 3o&nul Haa1 Qredactor la SternR a avut o scurt convor"ire tele1onic cu &ine, a1ir&(nd c do&nii 9oricz #i Pena ar 1i sus)inut ca eu nu a& intrat niciodat !n siste&ul de tuneluri su"terane #i c toate 1oto4ra1iile nu&itului siste& de tuneluri care apar !n cartea &ea %urul zeilor ar 1i 1ost 1 cute de do&nul 9oricz$ Noto4ra1iile sunt 1 cute de 9oricz #i este adev rat c nu a& 1ost niciodat !n loca)iile care apar !n ele$ 3ar nu a& a1ir&at nic ieri !n %urul zeilor a#a ceva$ Iar !n te+tul a1erent este scris clar2 1oto4ra1ii de Ouan 9oricz$ Pe de alt parte, a& avut ocazia s o"serv o &ic por)iune a siste&ului de tuneluri, 1olosind o intrare secundar , despre care 9oricz a spus c ar 1i !n &od nor&al su" ape$ .n ti&pul ulti&ei &ele vizite !n @cuador din au4ust, 9oricz &i*a spus c lucrurile v zute de &ine sunt 7ni&ic8, erau 7derizorii8$ Prin 7ni&ic8 #i 7derizorii8, el !n)ele4ea raportul dintre &ica por)iune v zut #i !ntre4 ansa&"lul de pe#teri$ .n acest sens, ceea ce a& v zut eu era !ntr*adev r 7ni&ic8$ 3ar s sus)in c nu a& vizitat intrarea secundar sau c lucrurile scrise de &ine !n %urul zeilor sunt pur 1ic)iune, acest lucru este de neiertat$ %r tre"ui s 1iu incredi"il de prost ca s pu"lic *!n propria &ea carteP - %dresa unicei persoane care ar putea ne4a toate a1ir&a)iile &ele$ 9ai &ult, !n %urul zeilor nu a& pu"licat nici & car una din 1oto4ra1iile 1 cute de &ine, de#i posed c(teva$ Ouan 9oricz &i*a cerut s nu 1ac pu"lic ni&ic care ar putea dezv lui loca)ia intr rii secundare oa&enilor care cunosc re4iunea$ .n s1(r#it, doresc s spun c !ntrea4a specula)ie privind locul !n care a& 1ost #i ce a& v zut acolo este co&plet ridicol $ 0ea &ai i&portant !ntre"are ar tre"ui s 1ie2 este adev rat/ Oare acest siste& de tuneluri e+ist !n realitate/ .n aceast privin) , 9oricz este cel care tre"uie s vin cu o declara)ie de1initiv $ @ste prea t(rziu pentru el s dea !napoi #i s spun c 74r dina zoolo4ic 8, &asa, scaunele #i &ulte altele Jdespre care nu a& scrisK sunt pur #i si&plu n scociri ale &in)ii lui$ 5 se&nalez actul notarial din 2C iulie C9E9, e&is de dr$ Gustavo Nalconi din Gua6aXuil J3ocu&entul M5IIK$ 3e ase&enea, poate c ar tre"ui s !l !ntre"a)i de ce s*a 1oto4ra1iat !&preun cu &ine #i dac lanternele pe care le avea& !n &(ini erau doar de decor$ Restul scrisorii se ocupa de p rintele 0respi> voi reveni la el &ai Gos$ .n ciuda acestei clari1ic ri, nu& rul din C octo&"rie C9I2 al lui 3er Stern a pu"licat un articol devastator despre &ine$ 9oricz #i Pena ar 1i ne4at cu indi4nare toate cele scrise de &ine$ @ra& 1 cut pra1$ 0u nu&ai trei s pt &(ni !nainte, pe C2 septe&"rie C9I2, pri&ise& o scrisoare e+tre& de prietenoas cul&eaP - 3e la dr$ Pena2 Toc&ai a& pri&it scrisoarea dvS$ 3in 2C au4ust$ 5oia& s v anun) c do&nii Hero Luss #i Perr6 ?retz de la revista Stern au 1ost la Gua6aXuil, !n c utare de in1or&a)ii pentru un articol

despre ulti&a dvS$ 0arte$ 0a !ntotdeauna, a& 1ost 1erici)i s *i pri&i& aici #i le*a& ar tat 1oto4ra1ii ale lu&ii su"terane$ @ra e+act contrariul celor ap rute !n Stern$ Revista sus)inea c do&nii 9oricz #i Pena au 7desc'is oc'ii celor doi ziari#ti 4er&ani !n privin)a lui @ric' von 3\ni=enn$ 0u& r &(ne atunci cu adev rul/ Oare ziari#tii de la Stern #i*au inventat pur #i si&plu relatarea, sau avocatul Pena & &in)ea/ %& tri&is !nc dou scrisori !n @cuador, dar nu a& pri&it nici un r spuns, ceea ce nu &* a &irat peste & sur , pentru c serviciul po#tal ecuadorian nu era deose"it de serios$ .nt(&plarea a 1 cut s o cunosc pe dra Pia Luo", a c rei &eserie de ste<ardes o ducea destul de des !n @cuador, i*a& dat o scrisoare pe care s o !n&(neze personal do&nului Pena$ 3ra Luo" s*a dovedit un &esa4er e+celent$ H*a vizitat pe Pena la Gua6aXuil #i apoi &i*a scris2 .ntoars cu "ine !n @lve)ia, &*a& 4(ndit s v scriu o scurt in1or&are despre vizita &ea la dr$ Pena din Gua6aXuil$ .ndat ce a& ie#it din va& , a& &ers s *l caut pe dr$ Pena, c ruia i*a& dat scrisoarea pe care &*a)i ru4at s i*o livrez$ 3r$ Pena a 1ost deose"it de a&a"il cu &ine$ @l &*a invitat acas la el #i &*a prezentat 1a&iliei$ To)i voiau s #tie ce &ai 1ace)i #i vor"eau cu &ult entuzias& despre vizitele dvS$ Ha Gua6aXuil$ 3r$ Pena a 1ost de*a dreptul !n4rozit citind articolul din Stern pe care l*a)i inclus !n scrisoare$ 0uvintele lui au 1ost2 !ntre4 articolul este o &inciun $ 0eea ce a declarat el reporterilor de la Stern 1usese r st l& cit #i citat !n a1ara conte+tului$ 3r$ Pena &i*a pro&is c v va scrie !n acest sens !ndat ce Ouan 9oricz se va 1i !ntors din c l toria sa la pe#teri$ 5oia ca &ai !nt(i s discute c'estiunea cu 9oricz$ 3r$ Pena #i 1a&ilia lui voiau s #tie c(nd v ve)i !ntoarce la Gua6aXuil$ %"ia a#teapt s v vad #i v trans&ite toate ur rile de "ine$ %lte contraziceri$ 3up ce a& citit acest r spuns, &*a& si&)it e+tre& de u#urat$ Hu&ea revenise la nor&al, totul era o e+a4erare a reporterilor de la Stern$ @roareP Haosul a"ia !ncepeaP 0analele T5 de li&" 4er&an au prins din z"or su"iectul$ ;e1ul de la @0ON, do&nul von We'renalp, a 1ost invitat la o dez"atere T5 !&preun cu cunoscutul etnolo4, pro1esorul Tdo O"ere& din Lonn$ O&ul de #tiin) a ne4at ve'e&ent c p rintele 0respi ar 1i 1ost !n posesia oric ror co&ori de valoare #i c lu&ea ar 1i #tiut de &ai &ult ti&p de e+isten)a pe#terilor lui Ouan 9oricz$ Patronul @0ON l*a invitat pe o&ul de #tiin) s participe la o e+pedi)ie #tiin)i1ic !n @cuador e+pedi)ie care, 1iresc, &*ar 1i avut pe &ine #i pe al)ii !n co&ponen) $ Ha doar o s pt &(n dup aceea, 3er Stern care nu a pu"licat niciodat ni&ic care s *&i spele reputa)ia scria c pro1esorul O"ere& a respins invita)ia de a c l tori !n @cuador$ 3in nou, eroareP 3e 1apt, O"ere& acceptase o1erta pe C2 octo&"rie C9I2$ Patronul editorii @0ON din 3usseldor1, @r<in Lart' von We'renalp, un o& e+tre& de corect, &*ar 1i ' ituit #i &*ar 1i a"andonat pu"lic, dac povestea &ea din %urul zeilor se va 1i dovedit o !ncren4 tur de &inciuni$ Ho4ic, el a apelat la a&"asadorul @cuadorului !n Ger&ania, pro1esorul Ra&]n @duardo Lurneo, c ruia i*a cerut aGutorul !n aceast pro"le& delicat $ @l dorea ca a&"asadorul s a1le !n @cuador oa&eni de #tiin) care, !&preun cu Ouan 9oricz #i cu &ine, s li&pezeasc situa)ia$ @ditorul &ai scria2 %& 1ost in1or&at c a)i 1 cut, !n ?]lnisc'er Rundsc'au anu&ite declara)ii ne4ative privind cartea lui @ric' von 3\ni=en$ .ntruc(t noi veri1ic & tot ce ni se relateaz , c'iar #i zvonurile, v*a# 1i 1oarte recunosc tor dac &*a)i in1or&a cu& stau lucrurile cu adev rat: %&"asadorul &i*a r spuns dup doar o s pt &(n 2

3oresc s con1ir& c sunt pre4 tit s v aGut !n e1orturile dvs$ .ntre ti&p, a& contactat autorit )ile co&petente din @cuador #i a& cerut nu&ele unei persoane care s 1ie un &e&"ru adecvat al e+pedi)iei$ .ndat ce voi 1i pri&it un r spuns, v voi anun)a$ 3e ase&enea, doresc s v asi4ur c nu a& 1 cut niciodat , nici unei pu"lica)ii, nici*o declara)ie de vreun 1el privind cartea do&nului 3\ni=en: Pentru nu&ele lui 3u&nezeu, ce se !nt(&pl aici/ @vident, ziari#tii n scoceau titluri deni4ratoare, care & loveau tot ti&pul ca ni#te ciocane, 1urniz(nd adversarilor &ei tot &ai &ult &uni)ie cu care s *&i d r(&e teoriile$ Iar asta se !nt(&pla !n lu&ea !ntrea4 P %rticolele din Ger&ania au 1ost preluate rapid de presa din 9area Lritanie #i Statele Tnite #i au 1ost cani"alizate, pentru a produce pove#ti #i &ai senza)ionale$ Sin4ura pro"le& era c ni&ic nu era adev rat$ 3ar redactorii unor ziare din ) ri !ndep rtate nu aveau de unde #ti$ Nu 1 ceau dec(t s citeze respecta"ile ziare #i alte pu"lica)ii, care se ad u4au unei !ntre4i ar'ive te&atice$ %#a se prezint situa)ia2 ziari#tii se servesc din ce au la !nde&(n $ Ha ur&a ur&ei, nu po)i s *i ceri unui ziarist a&erican s !nceap s cerceteze totul de la zero &ai ales c(nd altcineva a 1 cut deGa asta$ %&ericanul !#i va spune2 7Nea&)ul st c lare pe sursa in1or&a)iei, !nsea&n c are in1or&a)ii &ult &ai &ulte #i &ult &ai "une dec(t a# putea eu s o")in8$ Siste&ul se nu&e#te pin4*pon4$ Toat lu&ea preia &ateriale de la con1ra)i$ 3up prietenoasa co&unicare pri&it de la dr$ Pena #i dup vizita drei Luo" !n @cuador, a& tri&is !n %&erica de Sud c(teva scrisori lun4i #i detaliate, cer(nd o e+plica)ie, iat , de pild , scrisoarea din CC noie&"rie C9I2, e+pediat c tre dr$ Pena #i 9oricz$ 3up cu& pro"a"il #ti)i deGa, dup ce a& a1ir&at c !n @cuador e+ist un siste& de tuneluri arti1iciale, ca #i o "i"liotec &etalic , a& 1ost s1(#iat de presa european , !n ti&pul unui interviu la o televiziune 4er&an , editorul &eu de la editura @0ON din 3iisseldor1 a anun)at c este dispus s 1inan)eze o e+pedi)ie !n @cuador, pentru a dovedi autenticitatea a1ir&a)iilor #i a 7@scriturii8 pe care o ave)i dvs$ Pro1esorul Tdo O"ere&, de la departa&entul de Studii %&ericane al Tniversit )ii din Lonn, va c l tori !&preun cu &ine din Ger&ania !n @cuador$ .n @cuador, ec'ipei i se vor al tura un custode de &uzeu #i posi"il #i un 4eolo4$ .ntrea4a !ntreprindere tre"uie s ai" loc la !nceputul lunii &artie C9IB$ 3in ne1ericire, niciunul dintre noi nu are la dispozi)ie cele c(teva luni necesare pentru o e+pedi)ie cu cat(ri #i 'a&ali$ Prin ur&are, consider & c solu)ia cea &ai "un este s z"ur & cu elicopterul p(n la intrarea principal $ 0osturile vor 1i suportate de @ditura @0ON$ C$ @ste Senor 9oricz dispus #i doritor s conduc o &ic e+pedi)ie pe C &artie C9IB sau !n Gurul acestei date, spre intrarea principal sau spre una din intr rile secundare &ai interesante/ 2$ @ste Ouan 9oricz doritor s ne arateWpoate el 4aranta c &ica e+pedi)ie va aGun4e s vad o parte din siste&ul de pe#teri arti1iciale/ 5a 1i su1icient s 1ie v zut o &ic parte care este indiscuta"il arti1icial #i nu ar 1i putut 1i produs prin eroziunea apei sau prin pr "u#ire de straturi$ B$ @ste Senor 9oricz dispus s ne duc su1icient de departe, pentru a putea vedea o parte din co&orile su"terane !n special "i"lioteca &etalic / @vident, nu !ncape discu)ie c ne a#tept & ca dr$ Pena s ne !nso)easc !n aceast e+pedi)ie$ %cest tip de e+pedi)ie nu are drept scop principal dec(t con1ir&areaWcerti1icarea e+isten)ei siste&ului su"teran de pe#teri #i a tezaurului cultural #i istoric a1lat acolo$ O e+pedi)ie &aGor , care s i&plice #i ziari#ti, nu este plani1icat dec(t &ult &ai t(rziu$ .n scopul veri1ic rii, nu este a"solut necesar s z"ur & direct spre intrarea principal , !ntruc(t Senor 9oricz cunoa#te #i intr ri secundare$ @l ar putea 1oarte "ine s ne conduc spre una din acestea, !n situa)ia !n care

vo& 1i !n continuare !n & sur s con1ir& & c siste&ul este produs de o& #i vo& vedea o parte din co&oara su"teran $ 3ac Senor 9oricz pre1er s nu ne conduc la una dintre intr rile secundare #i &ai de4ra" ar z"ura direct c tre intrarea principal , atunci este esen)ial ca Senor 9oricz s ne poat spune c(t ti&p este necesar s r &(ne& su" p &(nt pentru a vedea cel pu)in o parte din "i"lioteca &etalic $ Ha nevoie, pute& tri&ite un 4rup de 'a&ali !nainte, sau elicopterul va tre"ui s 1ac &ai &ulte curse, p(n c(nd ec'ipa #i ec'ipa&entele ei vor 1i aduse la intrarea principal $ 9isiunea propus cu aGutorul elicopterului va 1i posi"il , at(t pentru &ine, c(t #i pentru pro1esorul O"ere&, pe C &artie C9IB, sau !n Gurul acestei date$ Prin ur&are, ne "az & pe un r spuns rapid #i cuprinz tor la !ntre" rile ridicate !n scrisoare$ .ndat ce Senor 9oricz #i dr$ Pena vor 1i con1ir&at c ave& per&isiunea de a vedea o parte din siste&ul su"teran #i "i"lioteca &etalic , vo& intra !n le4 tur ca s sta"ili& structura #i plani1icarea c l toriei$ 5 tri&it a&(ndurora cele &ai cordiale ur ri #i sper s ne vede& cur(nd, cel &ai t(rziu !n &artie C9IB$ JSe&nat2 @ric' von 3\ni=enK %#teptare !n zadar$ %& tot a#teptat, a& tri&is !n @cuador patru e+e&plare ale aceleia#i scrisori 1olosind de 1iecare dat alt rut #i alt &etod $ 3ar nu a& pri&it nici un r spuns$ 0are s 1i 1ost &otivul acestei lipse de reac)ie/ Sincer s 1iu, eu personal a# 1i s rit !n pri&ul avion spre Gua6aXuil, dar avea& un pro4ra& de con1erin)e plin pe !ntrea4a lun noie&"rie, ca #i, par)ial, !n dece&"rie$ P(n #i o scurt vizit !n @cuador ar 1i necesitat cel pu)in cinci zile, dus*!ntors, iar eu nu avea& !n nici un caz cinci zile li"ere la r(nd$ 0r ciunul era la doi pa#i, cu toate "ucuriile 1a&iliale #i !ndatoririle lui$ 9*a& convins c r spunsul lui Pena era undeva !n de"andada coresponden)ei de 0r ciun$ 3ar pro1esorul O"ere& #i ceilal)i & 4r "eau$ %veau nevoie de un r spuns de1initiv, pentru a*#i putea 1ace planuri$ %#a c , pe 29 dece&"rie C9I2, a& tri&is !nc o scrisoare transoceanic , spre @cuador2 Pe CC noie&"rie v*a& tri&is o lun4 scrisoare privind planurile pentru o e+pedi)ie cu elicopterul, pentru a vizita o parte din siste&ul de pe#teri su"terane descoperit de Ouan 9oricz$ Pentru a & asi4ura c scrisoarea va aGun4e, a& tri&is patru 1otocopii ale ei, !n di1erite zile$ .n scrisoarea &ea din CC noie&"rie, scria& c @ditura @0ON este dispus s !#i asu&e costurile unei ase&enea e+pedi)ii, iar pro1esorul 4er&an de etnolo4ie Tdo O"ere& este #i el dispus s ne !nso)easc $ %u trecut aproape dou luni #i !nc nu a& pri&it nici un r spuns privind su4estiile #i !ntre" rile &ele$ %ceast situa)ie !ncepe s devin di1icil pentru &ine, ca s nu spun i&posi"il $ Nu nu&ai &e&"rii e+pedi)iei, ci #i sus)in torii 1inanciari @ditura @0ON e+ercit presiuni asupra &ea: Qur&eaz o sec)iune care repet , !n &are & sur , con)inutul precedentei scrisoriR: 0osturile transportului sunt &ari #i de aceea ne este i&posi"il nou , europenilor, s veni& !n @cuador 1 r o asi4urare cate4oric din partea do&nului 9oricz: 3ac nu voi pri&i nici o veste de la dvS$ P(n pe C0 ianuarie, voi !ncerca s v contactez prin tele1on$ %& petrecut aGunul %nului Nou din C9I2 cu 1a&ilia, !ntr*un &inunat 'otel &ontan din %lpii @lve)ieni$ 9ul)i dintre oaspe)i unii dintre ei interesa)i sincer, al)ii doar si&ul(nd voiau s #tie &ai &ulte despre "i"lioteca &etalic din @cuador$ 3ar nu putea& 1ace ni&ic pentru ei$ % trecut #i ter&enul de C0 ianuarie, pe care i l*a& dat lui Pena, 1 r s pri&esc vreun r spuns$ Patronul @diturii @0ON a su4erat s ne 1ace& "a4aGele #i s plec & !n @cuador, c'iar 1 r sus)inerea lui 9oricz$ %& 1ost co&plet !&potriva ideii, o1erind ar4u&entele de &ai Gos2

0 l toria plani1icat !n @cuador este de dorit #i tre"uie e1ectuat $ 3ar unicul &otiv pentru e1ectuarea ei este "i"lioteca &etalic $ 3e aceea, tre"uie !ndep rtate toate o"stacolele puse !n cale de 9oricz #i Pena$ 0'iar dac planurile noastre sunt !nt(rziate de cei doi do&ni, tre"uie s accept & cu cal& situa)ia #i s nu intr & !n panic $ Tre"uie s in1or& & toate p r)ile interesate !ntr*o &anier o"iectiv #i re)inut : Naptul c 9oricz #i Pena !nc nu au r spuns nu & !n4riGoreaz prea &ult$ Pot totu#i spune cu oarecare si4uran) c aceast t cere nu este un a1ront la adresa &ea, pentru c dra Luo" a 1ost !n vizit la Pena dup relatarea ziari#tilor de la Stern$ .ncep s & !ntre" dac celelalte p r)i interesate s*au i&plicat !n pro"le& oricare ar 1i ea$ %cei ziari#ti care & atac #i & s1(#ie at(t pe &ine, c(t #i su"iectul !n sine nu sunt interesa)i deloc de ce vo& aduce din @cuador, c(t vre&e siste&ul de tunele #i "i"lioteca &etalic nu 1ac parte din rezultate$ Pentru &ine, cel &ai i&portant era s con1ir& cele &ai i&portante pasaGe din %urul zeilor, iar asta era i&posi"il 1 r aGutorul lui 9oricz$ @l era personaGul*c'eie pentru rea"ilitarea &ea !n oc'ii lu&ii$ 0'iar #i ast zi, dup BE de ani, pot scrie toate acestea #i pot cita din vec'ea &ea coresponden) 1 r cea &ai &ic a& r ciune #i 1 r s ur sc pe ni&eni dintre cei i&plica)i$ 3up cu& #ti&, ti&pul vindec orice r ni$ 9otivul deza& 4irii &ele de atunci a 1ost o 1oarte lun4 scrisoare pri&it de la dr$ Pena Je pur #i si&plu prea lun4 ca s o redau aici !n !ntre4i&eK, care e1ectiv &*a zdro"it$ Oare tr ia& !ntr*o lu&e 'alucinant / Sau ceilal)i trecuser !n ta" ra opus / Pena scria2 %& pri&it scrisorile dvs din CC #i B0 noie&"rie, ca #i pe aceea din 29 dece&"rie$ .n aceast privin) , !n calitate de avocat al lui Senor Ouan 9oricz, v in1or&ez:2 Senor 9oricz #i eu !nsu&i crede& a&(ndoi c ar tre"ui s reveni)i la Gua6aXuil cu cea &ai apropiat ocazie, pentru a ne da e+plica)ii despre ilustrarea &ai de4ra" colorat #i inventiv a descoperirii do&nului 9oricz !n cartea dvs$ J%urul zeilorK, ca #i !n ceea ce prive#te pu"licarea anu&itor 1oto4ra1ii 1 r a avea per&isiunea noastr , !ntr*adev r, vi s*au trans&is detalii speci1ice privind aceast e+pedi)ie, !n ideea c ve)i sus)ine 1inanciar o e+pedi)ie ulterioar cu su&a de 200$000 dolari a&ericani$ %ceast a doua e+pedi)ie ur&a s 1ac detaliile descoperirii lui 9oricz cunoscute !ntre4ii lu&i: 0ontrar oric rei pozi)ii le4ale, a)i 1olosit &aterialul 1urnizat dvS$ 3e#i vi s*a spus de la "un !nceput c Senor 9oricz dore#te s p streze pentru el drepturile de autor #i intelectuale asociate cu descoperirea lui, a#a cu& 4aranteaz certi1icatul se&nat de to)i &e&"rii e+pedi)iei ini)iale pe care l*a)i v zut$ Includ aici o copie pentru dvs: %st1el, a)i uzurpat drepturile de pu"licare a rezultatelor cercet rii &ai sus &en)ionate$ 3e ase&enea, a)i "ene1iciat co&ercial de o descoperire #i de alte in1or&a)ii de)inute de alt persoan , 1 r ca & car s 1i)i de acord cu o co&pensa)ie " neasc : Prin e+ploatarea a4ita)iei #i a curiozit )ii o&ene#ti 1ire#ti ridicate de povestea 1antasticei descoperiri a lui Senior 9oricz, inten)iona)i s 1olosi)i nu&eroasele dvS$ Pu"lica)ii pentru a ne presa s or4aniz & o e+pedi)ie ulterioar , de care nu&ai dvS$ 5e)i "ene1icia$ Tita)i c planul era s or4aniz & o e+pedi)ie care s aduc descoperirile lui 9oricz !n 1a)a lu&ii, nu din dorin)a 1ilantropic de a ar ta tuturor c do&nul @ric' von 3\ni=en are dreptate$ %)i incitat !n &od ile4al curiozitatea cititorilor dvS$ Pentru descoperirea altcuiva$ %cu& dori)i s e+ploata)i situa)ia, ca s dovedi)i c a1ir&a)iile dvS$ Sunt corecte: Lui& citP %ceast lovitur &*a tri&is direct la podeaP Ti&p de c(teva zile, parc a& "(ntuit printr* un la"irint$ Slav cerului, nu sunt de tipul u&an care su1er de depresii> &artie C9IB ar 1i tre"uit s 1ie luna decisiv $ Pur #i si&plu nu &ai #tia& ce s cred$ .n %urul zeilor pu"licase& doar c(teva pa4ini despre descoperirea lui Ouan 9oricz, pentru c el, Jca #i &ine, de alt1elK a#a dorise, pentru

ca el s poat pu"lica &ai u#or propria carte pe te&a respectiv $ @l !&i d duse acele 1oto4ra1ii al"*ne4ru e+act !n acest scop$ %cu& a1ir&au c le 1olosise& 1 r per&isiune$ @ra& prezentat drept un tic los ire&edia"il de sus p(n Gos pentru c 7"ene1iciase& co&ercial8 de descoperirile lui 9oricz$ 9oricz a 1ost de ase&enea oripilat cel pu)in a#a spunea scrisoarea lui Pena de &aniera !n care !i pu"licase& descoperirile$ .n realitate, eu !i ar tase& avanscripturile din Sie _ @r #i i le tradusese& cuv(nt cu cuv(nt$ Scrisoarea lui Pena includea #i un docu&ent pe care eu !n ciuda spuselor lui contrare nu*l v zuse& !n via)a &ea$ @u #tia& doar de 7@scritura8 Jdeclara)ia notarial K, dar nu v zuse& niciodat ur& torul docu&ent2 Su"se&na)ii, cu to)ii &e&"ri ai e+pedi)iei de cercetare !n pe#terile descoperite de Senor Ouan 9oricz !n @cuador, ne an4aG & s nu pu"lic & nici un &aterial sau 1oto4ra1ie su" nici o 1or& Gurnalistic , pe calea radioului sau a televiziunii, sau orice alte e+plica)ii le4ate de e+pedi)ie, incidentele ei sau o"iectele valoroase din pe#teri, pozi)ia 4eo4ra1ic a sitului, teoriile #i ipotezele care au dus la descoperire sau orice alte ele&ente privind e+pedi)ia$ Orice declara)ie pu"lic sau o1icial c tre &ass*&edia privind succesul, e#ecul, repercusiunile, scopul, realiz rile #i alte aspecte ale e+pedi)iei, pot 1i 1 cute nu&ai de Senor Ouan 9oricz, care este nu&it !n &od e+plicit conduc torul e+pedi)iei #i autorizat !n &od e+pres s ia & suri le4ale !&potriva oricui contravine prezentului acord, ca #i pentru !&piedicarea pu"lic rii oric rei 1oto4ra1ii sau declara)ii care s !ncalce prezentul acord$ Nu&ai descoperitorul, Senor Ouan 9oricz, are dreptul de a revoca datoriile #i restric)iile descrise !n prezentul docu&ent, la orice &o&ent consider el a 1i oportun$ JSe&nat de &(n de to)i &e&"rii 7@+pedition C9E98, pe 2B iulie C9E9K %cu& !ncepea& s & 4(ndesc c poate 9oricz era pus su" presiune de cole4ii lui de e+pedi)ie, care Guraser cu to)ii p strarea secretului$ 0on1or& cu aceast idee, acest 3\ni=en din @lve)ia nu se potrivea deloc !n ta"loul de ansa&"lu$ @l strica totul #i !ntre ti&p &ai #i c(#ti4a 4r &ezi de "ani Ja#a se spuneaPK$ 3ar realitatea era cu totul alta$ Ha ur&a ur&ei, de ce &ai z4(nd r povestea asta vec'e, dup at()ia ani/ 0ui !i &ai pas / %urul zeilor nu &ai e de &ult pe pia) $ 0ititorii &ei din vre&ea aceea sunt acu& 1ie &or)ii, 1ie interesa)i de alte c'estiuni$ Iar eu &i*a& revenit din toate #ocurile #i trau&ele$ %tunci, de ce &ai sap dup aceast poveste de &ult &oart #i !n4ropat / Pentru c "i"lioteca &etalic a 1ost v zut #i descris !n detaliu$ 3e c tre alt surs P ;i pentru c acu& cunosc e+act loca)ia 4eo4ra1ic a intr rii !n cavern P 0'iar su" nasul nostru se a1l ni#te descoperiri senza)ionale$ 5ec'ea poveste a devenit "rusc din nou una de &are actualitate$ .nainte s pun capacul peste toat aceast coresponden) vec'e de BF de ani, care ea !ns #i este un capitol de istorie, #i !nainte s v spun &ai &ulte despre descoperirea "i"liotecii &etalice, s*ar putea s v intereseze ce s*a !nt(&plat cu rela)ia dintre 9oricz #i Pena #i &ine$ %& r spuns la 7lovitura de & ciuc 8 a lui Pena dup doar o s pt &(n Ja& o carcas dur PK2 @+pedi)ia pe care a& propus*o avea drept inten)ie doar s dovedeasc lu&ii c "i"lioteca de &etal #i toate celelalte tezaure e+ist cu adev rat #i se 4 sesc !n pe#terile lui 9oricz$ PersonaGul principal a 1ost !ntotdeauna Ouan 9oricz, nu @ric' von 3\ni=en: Scopul nu era s dovedeasc 1aptul c 7@ric' von 3\ni=en are dreptate8, &ai de4ra" era ideea de a dovedi c ceea ce a a1ir&at 9oricz, de pild !n 7@scritura8, este adev rat$ .n ti&pul vizitei &ele !n @cuador, !n au4ust anul trecut, v*a& ar tat pri&ele tip ruturi din revista Sie _ @r #i a& discutat !n a& nun)i&e despre &etodele pe care un autor tre"uie s le 1oloseasc pentru a*#i prezenta povestea !ntr*o lu&in 1avora"il $ 9oricz a spus atunci c pentru el prezentarea este secundar ca i&portan) $ 5 rea&intesc 1aptul c nu a& scris tratate #tiin)i1ice #i c un scriitor tre"uie s se "ucure de pu)in li"ertate artistic , !n "iroul dvs$, 9oricz &i*a dat per&isiunea de a 1olosi 1oto4ra1iile pe care &i le*a dat$ %cesta este &otivul principal pentru care

a& &ers la la"oratorul 1oto #i a& co&andat copiile$ 9ai &ult, secreto&ania apropo de 1oto4ra1ii este a"surd , dat 1iind c ele au 1ost oricu& pu"licate !n presa ecuadorian $ @ste adev rat c !n ti&pul uneia dintre discu)iile noastre de sear a& 1 cut o1erta de a 4 si surse de 1inan)are pentru o e+pedi)ie ulterioar , pentru ca lu&ea s a1le despre 1antasticele descoperiri din @cuador$ %ceast 1inan)are ar 1i 1ost 1urnizat de @ditura @0ON #i dac aceasta nu ar 1i acceptat, a# 1i convins alt co&panie$ 3ac Senor 9oricz crede c !#i poate 1inan)a propria e+pedi)ie, atunci este pro"le&a lui, iar eu sunt si4ur c are &otivele lui s ac)ioneze ast1el$ 3ar ceea ce &i se pare total incorect este s 1iu prezentat drept un soi de r u1 c tor care a dat !n vilea4 secretele rezervate pentru Senor 9oricz$ Nu a& 1 cut parte din @+pedicion C9E9 #i nu a& se&nat docu&entul pe care &i l*a)i tri&is$ 9ai &ult, nu a& avut niciodat nici cea &ai &ic idee c un ast1el de docu&ent ar e+ista$ 0 a venit vor"a, pro1it de ocazie pentru a v &ul)u&i c &i*a)i tri&is copia$ Oricu&, docu&entul nu se re1er la su"iectele tratate de noi !n @cuador$ 5 era li&pede at(t dvS$ 0(t #i lui Senor 9oricz c voi scrie despre siste&ul de tuneluri su"terane la ur&a ur&ei, acesta a 1ost &otivul lun4ilor noastre !ntrevederi$ %# dori, dr$ Pena, s v a&inti)i de discu)iile noastreP 0unoa#te)i pozi)ia &ea #i a lui 9oricz !n privin)a ar'eolo4iei #i a ori4inilor #i r sp(ndirii lui Ho&o sapiens$ 3e ase&enea, ave)i cuno#tin) de 1aptul c #i eu #i 9oricz #ti& &ai &ulte dec(t scrie& sau spune&$ 5 a&inti)i a doua noastr !nt(lnire de la ora cinei/ 9oricz #i cu &ine era& e+act pe aceea#i lun4i&e de und intelectual $ .n privin)a unora dintre su"iectele a"ordate, era su1icient s !nclin & din cap unul spre cel lalt, pentru c 1iecare !#i d dea sea&a c #i cel lalt #tie despre ce este vor"a$ 0e crede)i c s*ar 1i !nt(&plat dac pu"lica& !ntrea4a poveste/ Nu pot s !n)ele4 !n special dup !nt(lnirile noastre de ce a&(ndoi a&(ndoi v purta)i "rusc de parc v*a# 1i 1 cut vreun r u$ 9oritz vrea 7la 4uerra8, sau c'iar 7norte 4uerra8P 3e 1apt, el a 1ost acela care a vrut s scoat la iveal !n 1a)a pu"licului lar4 adev rul despre preistoria o&ului$ 9oricz ar tre"ui pro"a"il s 1ie recunosc tor c oa&enii nu discut doar despre descoperirile lui, ci #i despre el personal$ Nu a& pretins niciodat aceste descoperiri pentru &ine a& su"liniat !ntotdeauna c este descoperirea lui 9oricz$ @l nu are #i 3u&nezeu #tieP - Nici un &otiv s 1ie 1urios pe &ine #i pe pu"lica)iile &ele$ 3ac Ouan 9oricz c'iar este !n & sur s *#i pun !n aplicare ideea de a pu"lica pl nuita carte !n B0 de li&"i, si&ultan, atunci asta se va datora nu !n &ic & sur u#ii pe care i*a& desc'is*o eu$ Nu&ai prin pu"lica)iile &ele lu&ea #tie acu& c !n @cuador e+ist un siste& de tuneluri #i c descoperitorul lui !i cunoa#te seretele$ 9ult sti&ate dr$ Pena, v ro4 s accepta)i salut rile &ele cele &ai cordiale #i s i le trans&ite)i #i lui Senor 9oricz$ JSe&nat2 @ric' von 3\ni=enK 0o&plotul se ra&i1ic $ .n acea perioad , !ntre C9I2 #i C9IF, 1oarte &ult lu&e din presa interna)ional & acuza c nu &*a& ap rat !&potriva unor acuza)ii 1oarte serioase$ %u spus c nu a& 1 cut ni&ic ca s l &uresc adev rul, c &*a& co&portat &izera"il, c a& evitat s *&i asu& orice r spundere$ .n plus, unii au aruncat inten)ionat cu titluri !n care sus)ineau c a# 1i recunoscut c nu a& 1ost niciodat !n vreo pe#ter !n @cuador$ 0(t i&postur P Ha pri&a con1erin) de pres , a& spus 1oarte r spicat c nu a& 1ost la intrarea principal a lu&ii su"terane a lui Ouan 9oricz, ci 1usese& doar !ntr*un tunel lateral ilustrat 1oarte li&pede de 1oto4ra1ii$ Toate 1aptele reale au 1ost aruncate pe 1ereastr , pentru a se 1a"rica te+te de tipul2 73\ni=en a recunoscut c nu a 1ost niciodat !n vreo pe#ter din @cuador8$ %ceste articole r st l& cite sunt #i !n zilele noastre

"leste&ul ar'ivelor de pres #i *evident al Internetului, unde oricine poate scrie ce !i place, c'iar #i &inciuni s1runtate$ %sta !&i a&inte#te de un &oderator T5 care voia ca invita)ii lui s r spund la !ntre" rile puse de el doar cu 7da8 sau 7nu8$ Pe "une/ .ncerca)i, de pild , s r spunde)i cu da sau nu la ur& toarea !ntre"are2 %i de 4(nd s !ncetezi s *)i &ai "a)i nevasta !n 1iecare sear / 3a sau nu/ 5*a)i prins/ 5ariantele 7sau*sau8 adesea nu sunt "une de ni&ic$ 3e aceea, a& decis ca parte a pove#tii neter&inate despre &isterioasa "i"liotec &etalic s l &uresc !n s1(r#it controversa privind cele c(teva pa4ini din %urul zeilor$ Iar acu& a&, !n s1(r#it, ocazia de a v spune cu& a& !ncercat s arunc pu)in lu&in asupra !ntre4ii pro"le&e$ 3up scrisoarea &ea e+plicativ tri&is lui Pena, a& pri&it prin po#t un r spuns prin care &i se cereau "ani$ 9i se cerea s pl tesc 7procentul corespunz tor din drepturile de autor datorate lui Senor 9oricz8, pe care !l datora& pentru veniturile c p tate din 1olosirea 1oto4ra1iilor, cercet rilor #i a#a &ai departe$ .n acela#i ti&p, a& pri&it o scrisoare de la un anu&e do&n Oa&es L$ 9o"le6, de la 79edia %ssociates 0o&pan68, o 1ir& produc toare de 1il&e din Statele Tnite ale %&ericii, care & anun)a c vor 1ace un 1il& despre pe#terile su"terane din @cuador #i c !#i asi4urase drepturile de ecranizare$ Senor 9oricz re1uzase #ansa de a se i&plica direct, dar prezen)a lui nu era necesar , pentru c ec'ipa va 1i condus de un anu&e Senor Pino Turrola$ Spre ui&irea &ea, a& a1lat c do&nul Turrola e+plorase pe#terile &ai !n detaliu dec(t oricine altcineva #i c o 1 cuse cu un an #i Gu& tate !nainte de e+pedi)ia lui 9oriczP 3o&nul 9o"le6 & asi4ura !n scrisoarea lui c 1ir&a lui se&nase un contract cu 4uvernul ecuadorian #i !#i !nre4istrase drepturile la G'ilda Scriitorilor din %&erica$ 3ar ceea ce &*a electrizat cel &ai &ult a 1ost a1ir&a)ia lui 9o"le6 c 7panourile produse din &etale stranii, o"iecte de aur etc$8 nu 1useser 4 site !n pe#terile lui 9oricz 7&ai de4ra" ele se a1lau !ntr*o !nc pere, la c(teva &ile dep rtare$ Puteai intra !n ea doar !not(nd !n r(u #i ie#ind !n pe#ter $8 %sta da, vesteP 3ac ceea ce spunea 9o"le6 era adev rat, atunci 9oricz ceruse un act notarial 1 r vreo le4 tur cu adev rulP %sta !nse&na c a"uzase de !ncrederea 4uvernului lui #i c !l &in)ise cu neru#inare #i pe avocatul lui, !ncrez torul dr$ Pena ca #i pe &ineP 9ai !nse&na #i c vizita de la intrarea secundar era o #arad indesci1ra"il , i*a& tri&is dr$ Pena o copie a scrisorii #i !n acela#i ti&p l*a& 1elicitat pe produc torul de 1il&, do&nul 9o"le6, asi4ur(ndu*l de !ntrea4a &ea sus)inere c(nd va scoate 1i&ul pe pia) $ .ntr*o alt scrisoare lun4 tri&is dr$ Pena pe CE &artie C9IB, i*a& e+plicat punctul &eu de vedere !n privin)a preten)iilor lui 9oricz Jparte procentual K, dar nu a& pri&it nici un r spuns$ .n sc'i&", peste alte c(teva luni, &i s*a depus la u# o cerere pentru un &ilion de dolari$ 3e necrezutP 0ineva & d dea !n Gudecat pentru un &ilion de dolari din cauza c(torva pa4ini din cartea &ea %urul zeilor$ %cele c(teva pa4ini aveau le4 tur cu doar o &ic por)iune dintr*o &inunat poveste, care era 1oarte posi"il s 1i 1ost n scocit de persoana care & d dea !n Gudecat JOuan 9oriczK #i care nu ridicase nici & car un de4et ca s dovedeasc adev rul pove#tii lui asta de#i & o1erise& s *i 1inan)ez e+pedi)iaP .n ce 1el de lu&e 'alucinant tr ia&/P Pe CI iunie C9IB, do&nul Ronald Nic'olas, pre#edintele National Heisure 0orporation din Holl6<ood, !i declara ziaristului Ron T'o&pson2 7@ste incredi"il$ @c'ipa de 1il&are a 1 cut !n tuneluri peste o &ie de 1oto4ra1ii$ %u descoperit caverne destul de &ari ca s ad posteasc F 000 p(n la E 000 de oa&enin$ 9ie !&i convenea$ Nu conta cine aduce 1oto4ra1iile, c(t vre&e era con1ir&at povestea &ea$ %u trecut anii$ %& re1uzat cererea pentru daune a lui 9oricz #i a& c(#ti4at !n instan) $ @l a continuat s insiste !n ziare #i !n discu)ii cu oricine voia s *l asculte c pe#terile #i "i"lioteca

&etalic e+istau$2D,29 %poi, c(ndva, spre s1(r#itul toa&nei lui C9IE Jnu& rul lipse#te din ar'iva &eaK, revista 4er&an Lunte a pu"licat un 1a"ulos articol despre @cuador$ O ec'ip interna)ional de e+ploratori, condus de speolo4ul sco)ian Stanle6 Hall, e1ectuase o e+pedi)ie de anver4ur 7pe ur&ele lui @ric' von 3\ni=en8$ Oaspetele lor de onoare era pri&ul o& aGuns pe Hun , Neil %r&stron4$ Scria acolo c to)i participan)ii 1useser teri"il de deza& 4i)i din cauza &ea, pentru c pe#terile su"terane nu con)ineau nici & car o ur& de co&oar $ Nu auzise& !n via)a &ea de speolo4ul Stanle6 Hall> pe de alt parte, toat lu&ea !l cunoa#te pe Neil %r&stron4$ I*a& scris acestuia o scrisoare pe CD 1e"ruarie C9II, cer(ndu*i &ai &ulte detalii$ %& pri&it r spunsul cu pu)in peste o s pt &(n &ai t(rziu$ 3o&nul %r&stron4 se distan)a de declara)ia de pres $B0,BC Pute)i citi sin4uri scrisoarea lui Neil %r&stron4$ Jvezi &ai GosK Necazul cu presa$ .nc de atunci renun)ase& deGa s & &ai tot !ntre" ce nai"a se !nt(&pl cu presa$ Ha vre&ea aceea era& o victi& "ine sta"ilit #i lovit din plin a siste&ului$ 0iti)i scrisoarea #i ve)i vedeaP ;tia&, c'iar #i pe atunci, cu& 1unc)ionau lucrurile !n &ass*&edia #i c ziari#tii pur #i si&plu Ge1uiau sursele e+istente pentru a econo&isi ti&p$ %sta nu*i trans1or& !n ni#te tic lo#i$ %#a c practic nici nu a& tres rit c(nd unul din i&portantele cotidiene 4er&ane a pu"licat pe 2 octo&"rie C9D2 un articol despre o e+pedi)ie 4er&an din nou, 7pe ur&ele lui 3\ni=en8 care c l torise !n @cuador #i studiase pe#terile Ta6os, aGun4(nd acolo cu u#urin) , 1 r aGutorul a zeci de 4'izi #i 'a&ali #i care de ase&enea a descoperit !n colec)ia p rintelui 0respi doar panouri de ala& #i alte =itsc'uri$ Tniversitatea din 0incinnati$ 0incinnati, O'io AF22C 2A 1e"ruarie C9II %IR9%IH$ 3o&nului @ric' von 3\ni=en D9BE Lonstetten JU`ric'K Stalli=onerstrasse$ Sti&ate do&nule 3\ni=en2 5 &ul)u&esc pentru scrisoarea de pe CD 1e"ruarie C9II$ @+pedi)ia Hos Ta6os, un proiect co&un "ritanic #i ecuadorian, a 1ost 1or&at pentru a e1ectua un studiu #tiin)i1ic al 7caves de Hos Ta6os8$ 9i s*a dat a !n)ele4e c %r&ata Lritanic s*a i&plicat !n C9IE !n apro+i&ativ A00 de ase&enea e+pedi)ii$ 3at 1iind descenden)a &ea sco)ian , ca #i 1aptul c partea "ritanic a acestui proiect era !n &aGoritate sco)ian , a& 1ost invititat s particip !n calitate de pre#edinte onori1ic$ %& acceptat$ %& vizitat situl e+plorat la !nceputul lunii au4ust din vara trecut $ Nu citise& niciuna din c r)ile dvS$ ;i nu #tia& de nici o re1erire pe care a)i 1i 1 cut*o la pe#teri$ Nu a& 1 cut nici o declara)ie privind ipotezele pe care le*a)i 1i e&is du&neavoastr $ .n)ele4 c au ap rut articole !n reviste din Ger&ania #i %r4entina !n care se scria despre e+pedi)ie #i se 1 cea le4 tura dintre aceasta #i teoriile dvs$ @rau incluse #i 1oto4ra1ii care & prezentau pe &ine la 1a)a locului$ Nu a& 1ost intervievat de reprezentan)ii nici unei pu"lica)ii$ .n @cuador, a& 1ost !ntre"at dac a& o"servat dovezi privind e+isten)a !n zon a unei societ )i 1oarte avansate, iar r spunsul &eu a 1ost c nu$ Nu accept nici o r spundere pentru ceea ce a)i citit eventual !n presa european $ %preciez a&a"ila dvS$ Invita)ie de a & al tura viitoarei dvS$ @+pedi)ii, dar nu sunt !n & sur s o accept$ 3*lui @ric' von 3\ni=en 2A 1e"ruarie C9II Pa4ina 2 %preciez curtoazia scrisorii dvs$

%l dvs$, sincer, Neil %r&stron4$ Pro1esor de In4inerie %erospa)iale #i 9ecanic %plicat cc2 Stanle6 Hali 9aG$ 0$ O$ W$ Lro<ne$ Line, dar parc 7@+pedition 9oricz C9E98 avusese nevoie de o !ntrea4 coloan de 'a&ali #i de protec)ia ar&atei$ 0u& au reu#it acei 7turi#ti8 4er&ani s aGun4 la pas leGer la Pe#terile Ta6os/ R spunsul este si&plu2 se !nt(&pla la C2 ani distan) #i ecuadorienii construiser o #osea care acoperea cea &ai &are parte a distan)ei p(n acolo$ Situa)ia din C9D2 era inco&para"il cu cea din C9E9$ 3ar cu& r &(nea cu p rintele 0respi/ Nu se sta"ilise deGa de &ult vre&e c toat colec)ia lui era constituit din =itsc'uri #i re"uturi &oderne/ 3eGa !n C9I2 #tia& c p rintele 0respi 1usese pentru un ti&p, !n via)a de dinainte, custodele 9uzeului %urului din 0uenca$ 3e aceea, nu prea !&i venea s cred c nu #tie s deose"easc aurul de alte &etale$ 9uzeul aurului a ars pe 20 iulie C9E2$ .n ti&pul celor trei vizite ale &ele la 0uenca, " tr(nul a adus t(r(# a1ar panourile, pentru a 1i 1oto4ra1iate, spun(nd, pentru &ai toate, 7oro: Oro: Oro8 Jaur: %ur: %urK$ P rintele era un 4lu&e) #i*i pl cea s le 1ac ren4'iuri vizitatorilor$ .n ti&pul celei de*a doua vizite a &ea, dorea 1oarte tare ca eu s 1ac o 1oto4ra1ie a ulti&ei lui piese de 7aur8, i*a& 1 cut cu pl cere pe plac, de#i oricine, inclusiv eu, putea vedea c este o "ucat ie1tin de ala& $ %poi a t(r(t a1ar un vec'i 1ier de c lcat cu a"uri ru4init #i &i*a spus, 1 c(ndu*&i cu oc'iul, c asta era dovada c inca#ii #tiau s calce ru1e$ @+tre& de a4er, dup ce pri&ii vizitatori !i 1uraser din o"iecte, el !#i p zea co&oara cu str #nicie$ 0u 4reu &*a l sat s & apropii de o sin4ur pies iar c(nd a& !ncercat s 1ac & sur tori, el )inea speci&enele su" ni#te un4'iuri inco&ode sau le proptea de zid$ 0e putea& s 1ac/ 3ar s *l acuzi pe p rinte s nu uit &, era un respectat &e&"ru al Lisericii #i e+pert !n aur c ar 1i &in)it, asta era prea de tot$ Nu putea& dec(t s *l ascult spun(nd 7aur8 #i s z(&"esc$ %sta cu at(t &ai &ult cu c(t vizitase& &uzeele aurului din Hi&a #i Lo4ota, care aveau piese care se& nau cu cele din colec)ia p rintelui 0respi$ %#adar, la C2 ani dup vizitele &ele, o 4r &ad de turi#ti ne&)i invadaser curtea p rintelui 0respi$ P rintele &urise cu pu)in vre&e !nainte #i succesorul lui era &ai &ult dec(t "ucuros s le arate turi#tilor cu rucsaci 4rei !n spate tot 1elul de o"iecte scoase din colec)ia lui 0respi, inclusiv c(teva dintre panourile pe care eu le descrisese& drept 7aur8$ @vident, toate piesele cu adev rat valoroase din colec)ie 1useser ridicate #i apoi ad postite la %r'ivele de Stat @cuadoriene$ 0'iar #i a#a, cu 4reu se putea concepe c acele piese sunt 74unoaie 1 r valoare8, cu& scria !n articolul 4er&an$ Nu ai nevoie de un sei1 ca s p strezi 4unoaie vec'i$ .&i pot 1oarte "ine !nc'ipui c &ulte dintre o"iecte erau duplicate> un ori4inal, o copie$ Nu scriu asta doar pentru a*&i acoperi spatele, ci #i din e+perien) , pentru c &ulte din &uzeele lu&ii con)in i&ita)ii ale altor piese$ %sta c'iar #i !n )inutul %nzilor$ Oricu&, nu era& !n & sur s deose"esc ce era ori4inal #i ce era copie, a#a c a& scris !n cartea &ea %urul zeilor c piesele erau produse din aur, ar4int, cupru #i ala& $ .n ur& toarea &ea carte, !n c utarea zeilor antici, pu"licat peste doar un an, a& 1ost ceva &ai precis2 7piese din ala& , cupru, &etal ie1tin, !n 1oi, zinc, piatr #i le&n: Iar !n tot acel 'aos, ni#te adev rate co&ori din aur sau placate cu aur, din ar4int sau placate cu ar4int7 Jp$ CA9K$ @tic'etele de su" 1oto4ra1ii erau #i &ai prudente2 7panou &etalic7, 71oaie &etalic placat cu aur7, 7sculptur 7, 7disc din ar4int #i zinc7 #i 71oi de ar4int cu 4ravuri8 Nici nu au aGuns "ine acas , c liderul 4rupului de turi#ti 4er&ani a #i scris o carte !n care !&i respin4ea relat rile #i !n care era& din nou cu& alt1el/ 7de&ascat8, 7e+pus8 #i 7ne4at8 #i s nu uit & de o"li4atoria 7indi4nare8 !n nu&ele poporului 4er&an$ Nu &ai lipseau dec(t 1etele care dansau #i lu&inile 1eerice$ 0artea vor"e#te de parc eu a# 1i scris tot ti&pul nu&ai #i nu&ai despre aur, aur #i iar aurul din colec)ia p rintelui 0respi$ 3e la "un !nceput tre"uie spus c nu e

adev rat$ .n al doilea r(nd, cartea &ea de 1oto4ra1ie docu&entar , .n c utarea zeilor antici, a 1ost, convena"il, total i4norat $ Iar !n al treilea r(nd, nu avea& de unde s #tiu c !ntre C9E9 J9oriczK #i C9D2, ecuadorienii construiser o #osea pe care puteau circula &a#ini, care 1 cea o e+pedi)ie costisitoare cu& 1usese a lui 9oricz *a"solut inutil $ Turi#tii 4er&ani au 4 sit rapid c(teva panouri ale lui 0respi #i au apreciat ca ni#te 7e+per)i8, nu&ai pe "aza unei 4reut )i prea &ici, c nu puteau 1i 1 cute din aur Jl*a& de&ascat pe 3\ni=en, uraPK !n C9I2, #tia& deGa c 4reutatea unui o"iect nu spune &are lucru despre con)inutul lui !n aur$ Pro1esorul Ge"'ardt, directorul Institutului 9a+ Planc= pentru 9etalur4ie de la Stutt4art, !&i spusese2 7Greutatea #i culoarea nu spun &ai ni&ic despre concentra)ia aurului8$ Pro1esorul Ge"'ardt studiase & iestria &etalur4ic a inca#ilor ti&p de zeci de ani #i era considerat un e+pert de v(r1$ Peste al)i c()iva ani, pro1esoara Heat'er Hec't&ann, #e1a 0entrului pentru 0ercet ri 9ateriale de la Institutul pentru %r'eolo4ie #i @tnolo4ie de la 9assac'usetts Institute o1 Tec'nolo46, a pu"licat un studiu detaliat despre aurul inca# 71als8$ .n raportul ei, citi& ur& toarele 1raze2 %& analizat !n la"orator &ici e#antioane e+trase din descoperiri$ %& a1lat c placarea avea adeseori o 4rosi&e de doar O, F p(n la 2 &icroni #i era 1oarte 4reu de v zut, c'iar #i la o & rire de F00+: St p(nii i&periului inca# 1oloseau o"iecte care ar tau ca #i cu& ar 1i 1ost 1 cute din aur sau ar4int pur$ 9etodele 1olosite de locuitorii pre*colu&"ieni ai %&ericii pentru placarea unor &etale ordinare, pentru a le da un aspect de &etale pre)ioase, !nc nu pot 1i duplicate$ 0u& r &(ne atunci cu acele a#a*zise 7revela)ii8 #i cu per&anentele stri4 te de 7ru#ine8/ %'a, da$ 9otivul este dat de arte1actele lui 0respi$ .n ulti& analiz , #i ar'eolo4ii sunt oa&eni #i uneori se 1ac c nu v d sau e&it Gudec )i pre&ature, atunci c(nd o"iectele nu se potrivesc !n siste&ul acceptat$ 3in acest punct de vedere, colec)ia 0respi este ca un cu" !ntr*o 4aur circular P %r distru4e co&plet o 1oarte popular preGudecat despre cultura precolu&"ian , care este perpetuat !n nenu& rate c r)i de re1erin) $ 0ea &ai rapid cale de a sc pa de a#a ceva este s *i a4 )i etic'eta de 71als8$ %tunci ni&eni nu*#i &ai pierde ti&pul cercet(nd, !n special studen)ii$ Nu a& nici o !ndoial c unele din piesele lui 0respi erau &oderne, dar cele &ai &ulte dintre ele si4ur nu erau$ @le au 1ost p strate !n 9uzeul %urului din 0uenca p(n pe 20 iulie C9E2 #i au 1ost clasi1icate drept autentice #i valoroase$ %poi &uzeul a ars$ %r'eolo4ul a&erican 9anson 5alentine, custode de onoare al 9uzeului ;tiin)ei din 9ia&i #i cercet tor asociat al 9uzeului Lis'op din Honolulu, a clasi1icat e+act acelea#i arte1acte cele prezentate de &ine !n 1oto4ra1iile din %urul zeilor drept 7autentice8$ .n capitolul anterior, v*a& prezentat panourile lui 0respi cu si&"oluri 4ravate care se pot vedea #i la &ii de &ile dep rtare de @cuador$ 3ata viitoare, vor !ncerca s & convin4 c Indios au vizitat &icu)ul &uzeu din Glozel JNran)aK !nainte s !nve)e s lucreze cu ciocanele #i cu &etalul lor$ Nu a& ni&ic !&potriva unei critici ra)ionale, c'iar #i c(nd este !&potriva eviden)ei$ @u !nsu&i sunt &e&"ru !n nu&eroase asocia)ii ale scriitorilor, na)ionale #i interna)ionale$ 0unosc nenu& ra)i ziari#ti 1iica &ea este una dintre ace#tia #i nu a& nici o pro"le& dac e s st & !&preun ca s discut & pro #i contra unei anu&ite c'estiuni$ Sunt "ucuros c(nd a& ocazia s r(d #i s 1iloso1ez al turi de cole4ii &ei din "reasla scrisului$ 3ar a& un dinte !&potriva acestei &inorit )i per&anent o1ensate #i indi4nate, care din opera de o via) a unui o& nu iau dec(t un &ini& necesar pentru a e&ite Gudec )i despre restul lucrurilor, pe care nu se o"osesc s le cerceteze$ Tn sco)ian onora"il$ Lun$ Tnde este "i"lioteca aceea &etalic / %urul zeilor a 1ost pu"licat !n C9IA li&"a spaniol , su" titlul @l Oro de los 3ioses, d(nd na#tere unei 1urtunoase dez"ateri !n Gurul pe#terilor Ta6os$ J0a o curiozitate2 nici titlul en4lezesc,

T'e Gold o1 Gods, nici cel spaniol, @l Oro de los 3ioses, nu !&i apar)in$ Titlurile !n li&"i str ine sunt decise adesea de edituri$K Oricu& ar 1i, cartea a inspirat or4anizarea altor e+pedi)ii pe ur&ele acestor pe#teri disputate$ Uiarele au pu"licat relat ri despre ele, iar siste&ul su"teran de pe#teri a 1ost descris, cel pu)in par)ial$ Tnul dintre cei inspira)i de c r)ile &ele a 1ost do&nul Stanle6 Hall$ .n C99A, era& !n Yuito pentru a )ine o con1erin) or4anizat de a&"asada @lve)iei #i de Institutul Goet'e din Ger&ania$ % doua zi dup discurs, &*a& !nt(lnit cu Stan *a#a !#i spune el la casa acestuia$ .nt(lnirea 1usese or4anizat de Will6 3unnen"er4er, care 1usese &ult vre&e secretarul #i prietenul &eu #i care acu& locuia de &ul)i ani !n Yuito$ %& a1lat c Stan este de ori4ine sco)ian$ .i cuno#tea& nu&ele din ziar2 el este cel care or4anizase de la zero e+pedi)ia Neil %r&strd1i4 din C9IE$ @l &i*a spus c acea e+pedi)ie durase o sin4ur zi, !ntruc(t !ntrea4a ec'ip *inclusiv pri&ul o& aGuns pe Hun , Neil %r&stron4 1usese transportat cu elicopterul direct la intrarea principal a pe#terii$ Stan !l cuno#tea de ani "uni pe Ouan 9oricz #i evident #i pe avocatul acestuia, Gerardo Pena$ I*a& e+pus lui Stan punctul &eu de vedere !n privin)a lor, 1 r s 1ac re1erire la vreun docu&ent, iar el &i*a spus c !nc este pasionat de 4 sirea "i"liotecii &etalice povestea era prea 1antastic pentru a 1i l sat s se piard !n ce)urile ti&pului$ %vea& un &are respect pentru Stan, at(t ca o& c(t #i ca persoan pe al c rei cuv(nt te puteai "izui #i ca e+plorator e+tre& de co&petent$ ;i credea& c , dac cineva va 4 si orice aici, !n @cuador, el va 1i acela cu at(t &ai &ult cu c(t avea o serioas reputa)ie !n )ar #i de ase&enea era c s torit cu o ecuadorian $ .n ti&pul discu)iei noastre, Stan &i*a spus c are pozi)ia 4eo4ra1ic a "i"liotecii &etalice$ 3up el, aceasta nu se a1la !n Pe#terile Ta6os$ 3ar era prea devre&e pentru ca in1or&a)ia s 1ie adus la cuno#tin)a pu"licului$ .n to)i ace#ti ani, Stanle6 Hali r & sese !nc p )(nat !n c ut rile lui #i cuno#tea e+act pozi)ia intr rii "i"liotecii &etalice$ Nu a 1 cut nici un secret din asta #i !nainte de &oartea lui pre&atur din 200D a pu"licat o poveste suculent #i pe alocuri 1oarte &inu)ioas !n cartea lui2 %urul de la Ta6os2 ar'ivele %tlantidei J!n care eu apar aproape ca un 1el de unc'i adoptiv$K Hall s* a !nt(lnit cu unicul &artor ocular care v zuse "i"lioteca &etalic #i celelalte o"iecte cu propriii lui oc'i2 Senor Hucio Petronio Oara&illo %"arca$ Petronio %&arillo 1usese condus !n 1eno&enalele pe#teri su"terane cu &ult !naintea lui Ouan 9oricz, de c tre un indio din tri"ul S'uar Jcunoscut !nainte su" nu&ele de 7Oivaros8, un tri" devenit oarecu& cele"ru pentru o"iceiul de a &iniaturiza capetele du#&anilor uci#iK$ 3in cauza eroziunii avansate, oa&enii au 1ost o"li4a)i s aGun4 la intrare scu1und(ndu*se !ntr*un r(u #i !not(nd p(n la una dintre pe#teri, unde au petrecut o zi !ntrea4 #i noaptea ur& toare e+a&in(nd co&oara$ 0eea ce a v zut el acolo apare !n cartea lui Stan !ncep(nd cu pa4ina CDF$ 3in &otive de cop6ri4't, dar #i pentru a respecta &ul)ii ani dedica)i de Stan acestor c ut ri, pur #i si&plu nu pot s citez aici aceste revela)ii e+traordinare$ 3ar pot spune c Petronio vor"ea de 7&ii de ani&ale cioplite8, de 'i&ere, de 7coloane de diverse culori, ca de cristal8 #i !n s1(r#it de "i"lioteca &etalic , !n &ii de pa4ini, !n care 1iecare 7panou &etalic QeraR de ca& A0 + 20 centi&etri8$ 0eea ce !&i spusese Ouan 9oricz !n acea sear !n Gua6aXuil, cele c(teva e+trase pe care le*a& scris &ai sus, !n prezenta carte, erau ni&ic !n co&para)ie cu descrierile &artorului ocular Petronio Oara&illo$ %ceast lu&e su"teran ne va o1eri in1or&a)ii care pentru unii vor constitui o puernic lovitur , dar pentru al)ii o 1or&ida"il revela)ie$ .ns !nainte ca aceasta s se !nt(&ple, a#a* nu&itul spirit al vre&ii, zeit4eist, tre"uie s per&it ie#irea la lu&in a "i"liotecii &etalice$ @l tre"uie s per&it cercetarea la un nivel posi"il doar !n cercurile #tiin)i1ice$ 3ar care #tiin) / %r'eolo4ia prezerv rii, etnolo4ia sau teolo4ia de #coal vec'e/ Pe l(n4 aceasta, un 4rup va tre"ui s ai" sus)inere 4uverna&ental pentru a !ntreprinde o e+pedi)ie atotcuprinz toare, pe scar lar4 $ O vor "loca/ Se vor l sa &itui)i/ 5or !ncerca s ne spun total o"iectiv #i cu o

&or4 serioas , ca dintotdeauna c revela)iile lui Stan Hall #i pove#tile lui Petronio Oara&illo sunt pur 1antezie/ Nu sunt un &are adept al teoriei conspira)ioniste, dar cunosc dou cazuri !n care e+act asta s*a !nt(&plat2 7&anuscrisele de la Yu&ran8, descoperite l(n4 9area 9oart , #i ca&erele ascunse de su" 9area Pira&id $ Pentru a pre!nt(&pina orice ac)iune de acoperire sau e+ploatare secret a pe#terilor, Stan Hall a decis s dea pozi)ia e+act a "i"liotecii &etalice$ JTr iasc Goo4le @art'P .ndrepta)i ca&era satelitului spre Ca FES 007 latitudine sudic , IIa AIS BA8 lon4itudine vestic PK Line, dar de ce nu !l vede& la televizor pe acest &artor ocular al 1eno&enalei co&ori/ Petronio Oara&illo a 1ost !&pu#cat !n 1a)a propriei case, !n &ai C99D$ % l sat !n ur& un 1iu de CA ani, 9ario$ Stan Hall #i 9ario au !ncercat s aGun4 !&preun la intrarea co&orii su"terane, dar, din cauza eroziunii avansate #i a altor pro"le&e descrise de Stan !n cartea lui, ec'ipa a tre"uit s a"andoneze !ncercarea cu &ult !nainte de a*#i atin4e )inta$ 3ac este s te !ncrezi !n Internet, au !ncercat #i al)ii$ Uiaristul %le+ 0'ionetti sus)ine c a 1ost !&piedicat s *#i atin4 )inta de c tre &e&"rii tri"ului S'uar$ 0u& r &(ne atunci cu Senor Pino Turolla, care se presupune c ar 1i vizitat pe#terile cu un an #i Gu& tate !naintea lui Ouan 9oricz #i a avut cu el o ec'ip de 1il&are/ 0e s*a !nt(&plat cu produc torul de 1il& Oa&es L$ 9o"le6/ Tnde sunt &iile de 1oto4ra1ii pe care se presupune c le* au 1 cut !n acea lu&e su"teran / Stan Hall !l descrie pe Pino Turolla drept un conte de ori4ine italian care era !n c utarea dovezilor e+isten)ei vie)ii e+traterestre$ Nu&ai 3u&nezeu #tie pentru cine lucra el$ Ha"ar nu a& dac a 4 sit vreodat ceva care s sus)in teoriile lui asupra Pe#terilor Ta6os$ 9*a& !nt(lnit &ul)i ani dup aceea cu 9o"le6 la Hos %n4eles #i l*a& !ntre"at despre 1il&ul lui #i toate acele 1oto4ra1ii realizate !n pe#teri$ % 1ost prietenos, dar 1oarte discret, spun(n* du*&i c 1il&ul nu va vedea niciodat lu&ina zilei, ceea ce era vala"il #i pentru 1oto4ra1ii$ 73e ce nai"a/8 a& vrut eu s #tiu$ 70o&pania voastr a investit "ani serio#i !n proiectul acela$8 9i*a z(&"it #&ec'ere#te #i &i*a e+plicat destul de a&"i4uu c 1ir&a lui pri&ise !napoi &ult &ai &ul)i "ani dec(t investise$ 73e la cine/ Pentru 3u&nezeuP Pur #i si&plu nu credP8 9o"le6 #i*a )inut 4ura &i*a &ul)u&it pentru " utur #i a plecat$ %se&enea !nt(lniri & !n1urie, c'iar 1 r s & duc 4(ndul la su"iectul conspira)iilor 4lo"ale$ 3ar cu& r &(ne cu Ouan 9oricz/ @vident, & car el tre"uie s 1i avut tot interesul s *#i dovedeasc povestea #i s *i 1ac pu"licitate !n toat lu&ea$ Ouan a &urit pe 2I 1e"ruarie C99C, la scurt ti&p dup cea de*a E9 aniversare$ 3escoperise din nou aur #i nu a ratat nici*o ocazie de a sus)ine c povestea lui este adev rat $ 0u& se poate/ 3up ce s*a ar tat 1 r ur& de !ndoial c "i"lioteca &etalic nu se a1l !n Pe#terile Ta6os/ Intrarea real se a1l la ca& C00 de =ilo&etri dep rtare de Pe#tera Ta6os$ 0e ar tre"ui s cred acu& despre a1ir&a)iile lui 9oricz/ Nu l*a& Gudecat niciodat #i a& r &as, !n ciuda pro"le&elor pe care le*a& avut unul cu cel lalt, la p rerea c a 1ost un o& &are$ 0uno#tea 1oarte &ulte, !n special !n do&eniul &eu de activitate, citise 1oarte &ult #i s*a purtat !ntotdeauna ca un 4entle&an$ Privind !n ur& , acu& pot c'iar s !n)ele4 de ce a reac)ionat at(t de &(nios la ac)iunile &ele, !n special dup ce a 1ost supus unei tensiuni tot &ai &ari !n ur&a pu"lic rii c r)ii &ele Jdin &otive si&ilare, a avut acelea#i pro"le&e cu Stan HallK$ %st zi, eu cred c pe#terile lui Ouan 9oricz pro"a"il au con)inut tezaurul$ Iar tezaurul a 1ost &utat altundeva dup pu"licarea %urului zeilor #i din cauza a&enin) rii v(n torilor de co&ori$ Totu#i, nu pot 1i acelea#i &ateriale pe care le*a v zut #i descris Petronio Oara&illo, la unica lui prezen) acolo, !nainte de C9EA$ 3ar avocatul, dr$ Pena/ Tn do&n no"il #i e+tre& de inteli4ent, ri4uros #i onest, care nu a 1 cut ni&ic altceva dec(t s reprezinte interesele clientului s u, Ouan 9oricz$ 0(t de &ult a crezut el !nsu#i din povestea lui 9oricz, nu pot spune$

0otitur dra&atic $ @+ploziva poveste a "i"liotecii &etalice este a"ia la !nceput, &ul)u&it lui Stanle6 HallP 3in cartea lui #i din conversa)iile ulterioare pe care le*a& avut cu el J&*a vizitat !n @lve)iaK, a& a1lat c o &ic e+pedi)ie a &or&onilor deGa vizitase pe#terile !n C9ED cu un an !naintea e+pedi)iei lui 9oriczP %cu& e cazul s ciuli& urec'ileP S ne a&inti& pu)in2 &or&onii sunt descenden)ii declara)i ai Garedi)ilor$ Oared a 1ost tat l lui @noc'$ 3ac v a&inti)i, acesta a scris ni#te c r)i care i*au 1ost dictate de e+tratere#tri #i pe care le*a !n&(nat 1iilor s i, spre a 1i p strate pentru 4enera)iile viitoare$ 0ondu#i de un 7zeu8, Garedi)ii au aGuns la coasta sud*a&erican dup BAA de zile !n vase 1 r 4ea&uri$ 0 r)ile &or&one @t'er #i Hevi descriu !n detaliu c l toria$ 0e au a 1ace ace#ti str &o#i ai &or&onilor de azi sau descenden)ii lui Oared cu scrierile de pe panourile &etalice/ 0(teva citate din 0artea lui 9or&on ne arat c e vor"a e+act de acel tip de panou &etalic transportat de ei$ .nainte de c l toria peste &arele ocean, panourile au tre"uit asi4urate2 Jcuvintele #i nu&erele din paranteze arat cartea #i capitolul din 0artea lui 9or&onK JNep'i B2BK 3e aceea, iat , Ha"an are !nscrisele evreilor #i de ase&enea ar"orele !nainta#ilor &ei, iar ele sunt !nscrise pe pl ci de ala& $ JB2AK 0 ci 3o&nul &i*a poruncit ca tu #i 1ra)ii t i s &er4e)i c tre casa lui Ha"an #i s c uta)i !nscrisele: JB22AK ;i s*a !nt(&plat c a& intrat la Ha"an #i a& dorit ca el s ne dea nou !nscrisele care erau 4ravate pe pl ci de ala& , pentru care lui i*a& dat aurul nostru #i ar4intul nostru #i toate lucrurile noastre pre)ioase$ JA2CEK ;i eu de ase&enea #tia& c le4ea a 1ost !ncrustat pe pl ci de ala& $ JA2CIK ;i iar #i, #tia& c 3o&nul !l dase pe Ha"an !n &(inile &ele pentru aceast pricin ca eu s cap t !nscrisele dup cu& a poruncit el$ JF2C0K ;i dup ce ei au !n l)at &ul)u&iri 3u&nezeului lui Israel, tat l &eu, He'i, a luat !nscrisele ce erau 4ravate pe pl ci de ala& #i le*a c utat s vad !nceputul$ JF2CCK ;i el s*a uitat #i a v zut c ele au !n ele cele cinci c r)i ale lui 9oise, care a povestit despre Nacerea lu&ii, #i de ase&enea despre %da& #i @va, care au 1ost pri&ii no#tri p rin)i$ JF2CDK: 0 aceste pl ci de ala& ar tre"ui s aGun4 !n 1a)a tuturor na)iilor, a tuturor nea&urilor #i li&"ilor #i oa&enilor care sunt din s &(n)a lui$ JF$C9K 3in aceast pricin , el a spus c aceste pl ci de ala& nu tre"uie s piar niciodat nici s &ai 1ie su")iate de ti&p: JF222K 3e aceea, a 1ost !n)elepciunea 3o&nului ca noi s le c r & cu noi, c(nd a& c l torit prin s l" ticie spre p &(ntul 1 4 duin)ei$ 0artea ne vor"e#te despre 7pl ci de ala& 8, de#i poate c nu ar tre"ui s lu & cuv(ntul 7ala& 8 ad*litera&$ Ha ur&a ur&ei, inten)ia era ca pl cile s reziste de*a lun4ul unor &ilenii J#i s nu &ai 1ie su")iate de ti&pK$ 0uv(ntul ala& poate s 1i ap rut 1ie ca rezultat al traducerii, 1ie pentru a proteGa adev rul$ 3ac , de pild , traduc torul 1olosea cuv(ntul aur, atunci dorin)a de a poseda aceste pl ci ar 1i 1ost de &ulte ori &ai &are$ ;i, oricu&, era necesar doar o &icro* acoperire cu aur$ G(ndi)i*v la 1eno&enalele te'nici de prelucrare a &etalelor ale tri"urilor inca#e

precolu&"iene, care, la ur&a ur&ei, tre"uie s 1i !nv )at de undeva sau de la cineva aceste &e#te#u4uri$ Oricu& ar 1i, aceste pl ci de ala& con)in povestiri 7despre crearea lu&ii #i de ase&enea despre %da& #i @va, care au 1ost pri&ii no#tri p rin)i8$ Iar ele tre"uie distri"uite 7tuturor na)iunilor, nea&urilor, li&"ilor #i oa&enilor8$ %scult tori, Garedi)ii au dus cu ei peste &are, !n %&erica, aceste i&portante docu&ente$ Odat aGunse !n %&erica, nu& rul pl cilor a crescut, pentru c noi relat ri erau ad u4ate2 JNep'i 92AK Pe celelalte ar tre"ui !nscrise relat ri despre do&niile re4ilor #i r z"oaiele #i toate disputele din s(nul poporului &eu: J92FK Prin ur&are, 3o&nul &i*a poruncit &ie s 1ac aceste pl ci pentru un !n)elept scop al lui, pe care scop eu nu !l !n)ele4$ 3eci noi pl ci erau per&anent ad u4ate celor vec'i #i dup cu& descrie a doua carte a lui Nep'i, !ncep(nd cu capitolul CB erau produse copii at(t pentru pl cile vec'i, c(t #i pentru cele noi, 1olosindu*se 7&inereu8$ 0olec)ia a crescut, pentru c ur&a#ii lui Nep'i #i*au scris #i ei istoria tot pe pl ci &etalice, deci "i"lioteca &etalic a str &o#ilor &or&onilor de azi tre"uie s 1i constat !n &ii de pl ci$ O c l torie 1antastic $ Petronio Oara&illo, &artorul ocular asasinat al co&orilor su"terane, a vor"it nu doar de panouri 4ravate, ci #i despre lucruri ine+plica"ile, cu& ar 1i, dup cartea %urul din Ta6os a lui Hall, 7coloane ca de cristal de di1erite culori8$ @l a &en)ionat #i un 1el de lu&in arti1icial #i pietre colorate, ca #i &isterioase ziduri care 7p reau de cristal8$ 5e)i spune c e prea de tot$ 3ar ia sta)i pu)inP Oaredi)ii au traversat oceanul !n opt vase$ 3ar din ce erau construite aceste vase/ JC Nep'i, CD22K %cu&, eu, Nep'i, nu a& lucrat le&nele dup !nv ) tura dat de oa&eni, nici nu a& construit cora"ia dup cu& o 1ac oa&enii> dar a& construit*o dup !nv ) tura ar tat &ie de 3o&nul> prin ur&are, nu a 1ost 1 cut dup cunoa#terea oa&enilor, 0or "iile 1 cute 1 r a se 1olosi &etodele oa&enilor *cu alte cuvinte, &etode 7terestre8 pot 1i construite doar 1olosind &etode e+traterestre$ %cestea pro"a"il au i&plicat 1olosirea de noi &ateriale, !&"in ri, aliaGe #i unelte pe care oa&enii nu le cuno#teau la vre&ea aceea$ 3ar @T le aveauP Petronio Oara&illo a v zut aceste tipuri de aliaGe #i le*a co&parat cu cristale, cu cuar)ul$ 0u 4reu ar putea 1i acestea ni#te 7cor "ii 1anto& 8, cu& si4ur vor ar4u&enta ni#te psi'olo4i &ai iste)i$ 0or "iile erau co&plet etan#e #i a"solut i&une la 1urtuni$ Iar lu&ina arti1icial #i celelalte lucruri descrise de Petronio, de unde vin/ JC Nep'i CE2C0K ;i a 1ost s 1ie c tat l &eu s*a trezit di&inea)a #i a &ers spre u#a cortului #i spre &area lui uluire a v zut pe p &(nt o "il rotund de o lucr tur ciudat > #i era 1 cut din ala& 1in $ Iar !n untrul "ilei erau dou osii$ Tna ar ta spre direc)ia !n care tre"uia s &er4e& !n s l" ticie: JCE2CEK ;i noi a& ur& rit !ntr*adev r direc)iile date de "il , care ne*au condus !n p r)ile &ai 1ertile ale s l" ticiei$ %ceast "il ciudat pare a 1i &ai &ult dec(t o si&pl "usol $ @a !ndepline#te #i alte 1unc)iuni vitale$ JC Nep'i CE22EK ;i a 1ost s 1ie c 4lasul 3o&nului i*a spus lui2 ridic "ila #i prive#te lucrurile care sunt scrise$

JCE22IK ;i a 1ost s 1ie c atunci c(nd tat l &eu a privit lucrurile care erau scrise pe "il , s* a te&ut #i a tre&urat peste & sur $, O "il z"ur toare, vor"itoare #i produc toare de i&a4ini$ 0u& se 1ace c 73o&nul8 nu a 1 cut totul &ai si&plu/ Nu era !n stare/ Toate aceste o"iecte &isterioase "usol , "il vor"itoare cu 1unc)ii 'olo4ra1ice inte4rate au aGutat Garedi)ii !n c l toriile lor peste ocean$ 3ar lu&ina arti1icial pe care sus)ine Petronio Oara&illo c ar 1i v zut* o/ 3up ce Garedi)ii au construit cor "iile lor unice cu aGutorul 73o&nului8 lor, ei #i*au dat sea&a c !n untru va 1i !ntuneric*"ezn 2 J@t'er 22CDK ;i a 1ost s 1ie c 1ratele lui Oared a stri4at c tre 3o&nul, spun(nd2 O, 3oa&ne, a& 1 cut lucrarea pe care ai poruncit*o #i a& 1 cut " rcile a#a cu& &*ai !ndru&at$ J22C9K ;i, iat , o, 3oa&ne, !n ele nu este lu&in cu& vo& putea noi c(r&i/ ;i, de ase&enea, vo& pieri, pentru c !n ele nu pute& respira, doar cu aerul care este !n ele: Pro"le&e si&ple ca aceasta au 1ost at(t de u#or de rezolvat pentru 73o&nul8$ @l a creat pietrele str lucitoare Jvezi @t'er E22K, !n total CE, #i le*a dat Garedi)ilor$ J@t'er E2BK ;i ast1el 3o&nul a 1 cut ca pietrele s str luceasc !n !ntuneric, s lu&ineze asupra " r"a)ilor, 1e&eilor #i copiilor, pentru ca ei s nu traverseze apele cele &ari !n !ntuneric$ Pentru a se asi4ura c poporul lui va respira aer proasp t, el a poruncit s se 1ac 4 uri speciale, care s lase aerul !n untru, dar s )in apa a1ar $ %st zi, acestea se nu&esc supape 1 r !ntoarcere$ 3e o per1ec)iune te'nic $ @+ist c'iar #i o e+plica)ie pentru pietrele str lucitoare$ %nu&ite su"stan)e c'i&ice !ncep s sclipeasc !n contact cu o+i4enul$ .n ca&erele su"terane vizitate de Petronio Oara&illo, aerul era, se spune, u&ed, cu toate acestea pl cut$ 0u alte cuvinte, era destul o+i4en care s &en)in o reac)ie c'i&ic de lun4 durat $ 7Pietrele 3o&nului8 !nc 1unc)ionau, la &ii de ani dep rtare$ Petronio Oara&illo nu a inventat acest lucru$ Totul pare pu)in ca& deplasat, toate aceste lucruri cu care ne con1runt & dintr*o dat $ 3ar !n spatele lor e+ist o anu&it lo4ic $ 3oresc s aGut la elucidarea acestor &isterioase 1apte #i s di4resez pu)in asupra lor, 1olosind standardele de azi ale cunoa#terii$ 0onsecin)ele acestei analize vor 1i convin4 toare #i !n acela#i ti&p stranii$ .n cartea @t'er din 0artea lui 9or&on, 1ratele lui Oared ne dezv luie c a pri&it porunca de a ascunde din nou pl cile 4ravate J@t'er A2BK #i continu 2 J@t'er A2AK Iat , a& scris pe aceste pl ci c'iar lucrurile pe care le*a v zut 1ratele lui Oared> #i nu au 1ost niciodat lucruri &ai &ari 1 cute s apar dec(t acelea care au 1ost 1 cute s apar !n 1a)a 1ratelui lui Oared$ JA2FK Prin ur&are, 3o&nul &i*a poruncit s le scriu> #i eu le*a& scris$ Iar el &i*a poruncit s le pecetluiesc> #i el de ase&enea &i*a poruncit s pun pecete #i pe interpretarea acestora: %ceast dezv luire a lui @t'er Jcare este #i &otivul pentru care este cunoscut drept 0artea lui @t'erK nu se re1er la acele pl ci de &etal care au 1ost scrise pentru pri&a oar !n %&erica, ci !n &od e+pres la pl cile ori4inale2 J@t'er C2BK: Pri&a parte a acestui !nscris, care vor"e#te despre crearea lu&ii #i de ase&enea despre %da& #i o relatare de la acel ti&p p(n la &arele turn #i toate lucrurile cele cunoscute !ntre copiii oa&enilor p(n la acel ti&p, este p strat printre evrei$

JC2AK Prin ur&are, eu nu voi scrie despre acele lucruri care s*au petrecut din zilele lui %da& p(n la acea vre&e> dar ele sunt scrise pe pl ci> #i acela care le va 4 si, acela#i o& va avea puterea de a avea !ntrea4a povestire, Pl cile tre"uie ascunse #i !n consecin) sunt con#tiincios t inuite$ 3ar de c tre cine/ 3e c tre 9oroni, o persoan care a tr it &ult ti&p dup Garedi)i$ Ne*o spune el !nsu#i2 7@u sunt 1iul lui 9or&on$8 J9or&on D2CBK$ ;i ce 1ace el/ J9or&on D2CAK ;i eu sunt acela#i care ascuns*a acest !nscris de la 3o&nul porunc > pl cile cu privire la aceasta nu au valoare, din cauza poruncii 3o&nului$ Pentru c el adev r spune c ni&eni nu le va avea ca s ai" c(#ti4> dar !nscrisa privind acestea este de &are valoare> #i cel ce o va aduce la lu&in , el va avea "inecuv(ntarea 3o&nului$ 0ercurile se !n4usteaz concluziile sunt tot &ai convin4 toare$ 3ar !nc ne lipse#te ulti&a pic tur de culoare, pentru a trans1or&a totul !ntr*un portret se&nat de un &are &aestru$ 0el care !nc'ide cercul este 9oroni$ Tr&(nd instruc)iunile 73o&nului8 lui, acesta ne spune c 7din p &(nt8 se va ivi co&oara$ ;i iat #i cirea#a de pe tort$ @l ne spune cu apro+i&a)ie #i c(nd$ J9or&on D2CEK ;i "inecuv(ntat 1ie cel care va aduce acest lucru la lu&in , pentru c va 1i adus de la !ntuneric la lu&in , dup rostirea 3o&nului da, din p &(nt va 1i scos #i va str luci !n !ntuneric #i va veni spre cuno#tin)a oa&enilor: JD22EK: ;i ni&eni nu poate s spun > #i va veni !ntr*o zi c(nd se va spune c &inunile s* au ter&inat> #i va veni ca #i cu& cineva ar vor"i dincolo de &oarte$ JD229K 3a, va veni !ntr*o zi !n care se va auzi de 1ocuri #i 1urtuni #i vapori de 1u& !n ) ri str ine> JD2B0K ;i de ase&enea se va auzi de r z"oaie, zvonuri de r z"oi #i cutre&ure !n di1erite locuri$ Per&ite)i*&i o recapitulare2 - 3oi e+tratere#tri J7cu& nu a& v zut pe p &(nt niciodat 8K !l dezin1ecteaz pe @noc' cu o past &inunat &irositoare #i !l !&"rac !n 'aine noi$ - @i !l aduc pe nava*"az $ - @l !nva) s scrie #i i se d 7o trestie de scris repede8$ I se dicteaz &ulte c r)i$ - .nainte de a p r si de1initiv P &(ntul, el !n&(neaz aceste c r)i 1ratelui #i 1iilor lui, 7pentru 4enera)iile de dup potop8$ - 0 r)ile lui @noc' sunt ascunse$ Tnele dintre ele se a1l , posi"il, su" 9area Pira&id > altele aGun4 la Ha"an, care este undeva l(n4 Ierusali&$ - Tnul din 1ra)ii lui @noc' pri&e#te, de la un 73u&nezeu8 neidenti1icat, sarcina de a recupera de la Ha"an panourile &etalice$ - 9e&"rii acestui 4rup !#i spun Garedi)i, adic ur&a#ii lui Oared, tat l lui @noc'$ - 3o&nul7 !i aGut s creeze ni#te cor "ii 1eno&enale 7nu dup cunoa#terea oa&enilor7, le d o &isterioas "il care vor"e#te #i produce i&a4ini 'olo4ra1ice, !&preun cu CE 7pietre str lucitoare8$ - Oaredi)ii aGun4 !n %&erica, !&preun cu scrierile str vec'i pe panouri &etalice, !ncep(nd s creeze noi pl ci, pentru a !nre4istra propria lor istorie din %&erica$ Pro"a"il c aici sunt copiate #i pl cile cele vec'i$

- Oosep' S&it' pri&e#te ordinul de a traduce aceste pl ci$ J5oi !ncerca s ar t &ai t(rziu o &odalitate !n care acest lucru s 1ie posi"il$K Rezultatul este 0artea lui 9or&on, 7"i"lia8 Lisericii lui Iisus Hristos a S1in)ilor Uilei din Tr& $ - %ceast carte ne spune c "i"lioteca de &etal este ascuns la loc si4ur, dar va ap rea la lu&ina zilei c(nd se va spune c 7&inunile s*au ter&inat8, Jadic au !ncetatK$ 3e ase&enea, va veni un ti&p al 71ocurilor #i 1urtunilor #i vaporilor de 1u& !n ) ri str ine8 #i 7r z"oaie, zvonuri de r z"oi #i cutre&ure !n di1erite locuri8$ - Scrierile de pe pl cile &etalice vor ap rea !n 1a)a oa&enilor 7c'iar dac cineva ar vor"i dincolo de &oarte8 Jcu alte cuvinte, ca #i cu& &or)ii #i*ar spune propria povesteK$ .n @cuador se descoper o "i"liotec &etalic , !&preun cu lu&ini arti1iciale #i alte lucruri &inunate$ - 9artorul ocular Petronio Oara&illo descrie detalii ale 1antasticului siste& de pe#teri su"terane, inclusiv o "i"liotec 1 cut din &etal$ - Tn &ic 4rup de &or&oni &oderni viziteaz !n C9ED Pe#terile Ta6os din @cuador, !n speran)a de a descoperi &o#tenirea l sat de !nainta#ii lor, Garedi)ii$ 0el pu)in ciudat, ca s nu spun &ai &ult$ Oosep' S&it', 1ondatorul credin)ei &or&one, nu avea cu& s #tie, !n CD2I, de e+isten)a unei "i"lioteci su"terane din &etal a1late !n @cuador #i !n &od si4ur ni&ic despre epopeea "a"ilonian a crea)iei, @n^&a @lis', !n care se descrie aceea)i poveste a construirii de cor "ii ca !n 0artea lui @t'er$ %tunci, cine este 3u&nezeu/ Realitatea este &ai 1antastic dec(t 1antezia$ .nc o dat ca !n c r)ile anterioare sunte& o"li4a)i s r spunde& la !ntre"area2 cine au 1ost 3u&nezeu sau zeii care se 4 seau printre noi acu& &ii de ani/ .n calitate de persoan reli4ioas , care !nc se roa4 zilnic, credin)a &ea !ncepe cu crearea universului$ Ideea &ea despre 3u&nezeu este aceea a unei 1iin)e eterne, u"icue, ate&porale #i atotputernice, care nu va si&)i niciodat nevoia de a se pli&"a pe deasupra P &(ntului !n nici un 1el de ve'icul care arunc nori de nisip, 1ace o 4r &ad de z4o&ot, iradiaz o lu&in str lucitoare #i, &ai &ult, este 1oarte periculos pentru orice o& a1lat !n apropiere Jvezi Geneza sau pro1etul @ze=iel din 5ec'iul Testa&entK$ 0unosc opere inteli4ente ale unor 1iloso1i #i teolo4i despre 73u&nezeu ca 1iin) , dar niciuna dintre ele nu a creat o de1ini)ie satis1 c toare a lui 3u&nezeu$ J3ac este cineva interesat despre teoriile &ele privind identitatea lui 3u&nezeu, !i su4erez s citeasc o carte a &ea, Ueii erau astronau)i S$K Independent de 79arele Spirit al 0rea)iei, cu& l*a# descrie eu pe 3u&nezeu, anu&ite 1iin)e au 1ost !n &od evident active pe P &(nt cu &ii de ani !n ur& , iar o&enirea a crezut c ele sunt zei$ @+plicarea de tip psi'olo4ic cu& c !nainta#ii no#tri ar 1i interpretat !n &od 4re#it & re)ele 1or)e ale naturii drept vizite divine nu rezist deloc atunci c(nd zeii !ncep s vor"easc , s dea instruc)iuni sau s !&p rt #easc ni#te cuno#tin)e astrono&ice sau te'nice despre care societ )ile o&ene#ti de acu& c(teva &ii de ani nu puteau s ai" nici o idee$ S 1i 1ost o si&pl 1or) a naturii cea care a !n&(nat o 7trestie de scris repede8/ %poi l*a dezin1ectat, l*a !&"r cat #i l*a transportat !n nori !ntr*un car de 1oc/ ;i apoi i*a dictat in1or&a)ii le4ate de 1azele lunii #i de traiectoriile soarelui/ S 1i 1ost 1urtuna, stelele t cute de pe 1ir&a&ent, or"itorul 1ul4er din norii ne4ri acelea care i*au !nv )at s scrie pe str &o#ii no#tri proasp t co"or()i ei !n#i#i din copaci/ %tunci cine a 1ost acest du&nezeu cu totul aparte pe care l*au ur&at Garedi)ii cu pl cile lor &etalice/ 3ac 9arele Spirit al 0rea)iei ar 1i vrut s &ute un 4rup de oa&eni pe un continent !ndep rtat cunoscut azi de noi drept %&erica atunci de ce ar 1i avut el nevoie s *#i "at capul cu &i4 losul proces de construire a opt cor "ii &ititele/ Oare 3u&nezeul atotputernic al o&enirii nu ar 1i putut s *i transporte acolo cu un se&n al &(inii sau cu un si&plu 4(nd/ Sau cu& scrie

!n Sura 2, versetul CCI din 0oran *7c(nd @l vrea un lucru s 1ie, @l doar spune acelui lucru2 7Nii7 #i atunci este$8 Oare nu cu&va 73o&nul8 Garedi)ilor nu are nici un 1el de puteri divine/ Naptul c el a transportat Garedi)ii #i pl cile lor &etalice !n acele vase &ici, 1 cute de &(na o&ului, pare s indice acest lucru$ 3e ce a tre"uit ca 73o&nul8 s 1urnizeze instruc)iuni te'nice despre cu& s se construiasc vasele/ % uitat el pur #i si&plu c e nevoie de lu&in #i ventila)ie #i a tre"uit s i se rea&inteasc acestea de c tre oa&eni/ 0'iar dac zeul Garedi)ilor nu a si&)it nevoia s co&it nici un &iracol> c'iar dac el a vrut !n &od e+pres ca poporul lui s &unceasc din 4reu pentru propria iz" vire, r &(ne de ne!n)eles de ce el nu a 1urnizat planuri pentru un vas &ai serios, cu& ar 1i %rca lui Noe$ Iar dac vasele tre"uia s 1ie i&per&ea"ile, ca ni#te coGi de nuc , nu putea eternul zeu al v(nturilor #i norilor & car s creeze ni#te & ri &ai cal&e pentru c l tori/ Toate acestea sunt pline de contradic)ii &ai de4ra" iritante$ Oare zeul Garedi)ilor a !ncercat !n &od deli"erat s provoace !ntre"area2 de ce te'nolo4ie #i nu &iracol/ 3e ce aceast c l torie periculoas peste ape 1urtunoase/ Oare 73o&nul8 ar 1i putut interveni dac oa&enii lui ar 1i avut necazuri/ 0ontradic)ia dintre conceptul de 9are Spirit al 0rea)iei J[ 3u&nezeuK #i personaGele dei1icate de scrierile antice este li&pede$ Intelectul &eu & r4init & !ndea&n s caut ace#ti zei ai antic'it )ii, pentru c ei au l sat !n &od v dit se&ne i&portante$ 0oncluzia, pentru to)i cei care cunosc acest do&eniu iar eu & includ printre ace#tia, dup F0 de ani de cercet ri #i B0 de c r)i scrise pe aceast te& *este a"solut si4ur $ 3ac s1redele#ti su1icient de &ult, la#i !n ur& o 4aur $ R spunsurile aparente, Gu& t )ile de adev r #i &inciunile din literatur nu &ai 1ac 1a) $ 0uriozitatea este un ani&al niciodat !&"l(nzit, care, c'iar #i pe patul de &oarte, !nc se intereseaz de ur& torul r spuns$ @a !ntrea" , !ntrea" #i iar !ntrea" 2 0u& era pe atunci/ 3e ce s*a !nt(&plat asta/ 0ine erau ace#ti zei care au i&presionat at(ta pri&ii oa&eni !nc(t !n Gurul lor s*au n scut reli4iile &ondiale/ Tn lucru se poate spune cu certitudine2 zeii din &arile reli4ii nu apar !n costu&e de talcioc #i nu #i*au dus oa&enii dintr*un loc !n altul 1olosind "a4'ete &a4ice$ @ drept, zeii antici c'iar z"urau dintr*un loc !n altul, dintr*o )ar !n alta #i, ocazional cazurile individuale sunt docu&entate c'iar luau pasa4eri u&ani$ Totu#i, ei nu au luat niciodat popoare !ntre4i !n &onstruozit )ile lor z"ur toare$ 3ar toate acestea )in de te'nolo4ie, nu de &iracole$ 3e ce/ Oare ace#ti a#a*nu&i)i zei nu aveau acces la 1eno&enalele posi"ilit )i ale 9arelui Spirit al 0rea)iei/ Oare toate aceste c r)i s1inte, inclusiv 0artea lui 9or&on, sunt si&ple inven)ii/ 5aticanul a anun)at recent c Liserica Ro&ano*0atolic este unica "iseric a lui Iisus Hristos, iar "isericile protestante #i cele evan4'elice 7nu sunt "iserici !n adev ratul !n)eles al cuv(ntului8 Jase&enea declara)ii apar !n &od re4ulat, o dat la c(teva zeci de aniK$ Ha 3iensta4s 0lu", un pro4ra& T5 elve)ian, a& ur& rit recent o dez"atere !ntre un teolo4 catolic #i unul evan4'elic$ 0atolicul, care !n &od evident trecuse prin !nalte #coli teolo4ice, a e+plicat cu& tre"uie !n)eleas a1ir&a)ia 1 cut de con4re4a)ia ro&ano*ca*tolic , !n vre&e ce clericul protestant ap ra ecu&enis&ul #i insista c toate co&unit )ile cre#tine tr iesc !n con1or&itate cu aceea#i doctrin #i cu !nv ) turile lui Iisus Hristos, 1ondatorul cre#tinis&ului$ S1inte SisoeP Oare ace#ti oa&eni nu au auzit ni&ic sau pur #i si&plu nu vor s #tie despre 7te+tele pri&are8 #i de !n#el toria vec'e de &ii de ani din aceste evan4'elii/ @ste oare aceea#i poveste cu aceea din cronicile lui @t'er #i Hevi din 0artea lui 9or&on/ Sunt aceste pl ci &etalice, care se presupune c au 1ost scrise acu& &ii de ani, pur #i si&plu produsul i&a4ina)iei cuiva/ O s1(nt &inciun / 0ine este, la ur&a ur&ei, acest Oosep' S&it'/ ;i cu& a descoperit el pl cile/ ;i cu& le*a tradus/ Oosep' S&it'$ .n &ul)i&ea de oa&eni care au aGuns !n Hu&ea Nou !n ti&pul &arilor valuri de i&i4ra)ie care au avut loc acu& CD0 de ani se nu& ra #i o 1a&ilie sco)ian cu opt copii, care s*a sta"ilit !n

Pal&6ra, !n statul Ne< Yor=$ Uona !n care s*a sta"ilit 1a&ilia S&it' era c'iar la &ar4inea civiliza)iei, unde tre"uia s te lup)i zi de zi nu&ai ca s supravie)uie#ti$ Nou*veni)ii din @uropa erau un 4rup de oa&eni &uncitori2 au adus cu ei nu nu&ai unelte #i o i&presionant etic a &uncii, dar #i nu&eroase concep)ii reli4ioase, pe care au !ncercat s le r sp(ndeasc !ntr*o 1ervoare de &isionari$ Peste tot ap reau secte #i 4rupuri reli4ioase noi$ %postolii iz" virii a nenu& rate credin)e propov duiau la toate col)urile de strad , se !ntreceau care &ai de care !n " t liile ver"ale, !n pro&isiuni !ndr zne)e #i adesea !ncercau s atra4 su1letele credincio#ilor cu pro&isiuni pentru lu&ea de dincolo$ 0apele, te&ple #i "iserici ie#eau din p &(nt ca ciupercile, ca #i cu& dracul !n persoan a"ia ar 1i sosit !n ora# ca s a& 4easc su1letele i&i4ran)ilor$ 9a&a S&it' #i trei dintre copiii ei s*au al turat Lisericii Pres"iteriene$ Niul Oosep', acu& !n v(rst de CD ani, avea totu#i pro"le&ele lui$ @l !l c uta cu disperare pe 3u&nezeu cel adev rat, pentru c nu voia s accepte to)i acei iz" vitori care aveau o credin) nezdruncinat c au dreptate #i !n acela#i ti&p erau dispu#i s lupte p(n la &oarte !n nu&ele lui Iisus$ Oosep' S&it' era un ni&eni p(n !n acea noapte de po&in din 2C septe&"rie CD2B, c(nd a avut straniile lui viziuni$ % 1ost nevoie de patru ani, p(n pe 22 septe&"rie CD2I, p(n c(nd &esa4erul 3o&nului, 9oroni, i*a dat, !n s1(r#it, pl cile de &etal$ 0ine era acest !n4er 9oroni/ Niul lui 9or&on, iar 9or&on era unul dintre ur&a#ii Garedi)ilor care traversaser oceanul cu &ii de ani !n ur& $ 3eci, cu& putea 9oroni, care !n CD2I era &ort de &ult vre&e, s apar !n 1a)a lui Oosep' S&it'/ 3e unde proveneau pl cile &etalice descoperite ulterior de S&it' !n dealul nu&it 0u&ora', l(n4 satul 9anc'estser din Statele Tnite/ ;i din ce depozit s*au ivit "rusc &isterioasa "i"liotec &etalic #i celelalte co&ori din !ndep rtatul @cuador/ Naptul c aceste pl ci &etalice au e+istat !n realitate este cel pu)in din punct de vedere le4al incontesta"il, dat 1iind c CC oa&eni au atestat e+isten)a lor !ntr*un docu&ent se&nat de ei$ Pe l(n4 aceasta, 0artea lui 9or&on a"und de a& nunte privind dispute 1a&iliale, r z"oaie, &i4ra)ii, 4enealo4ii J#irul de 4enera)ii, cu nenu& ratele lor !ncren4 turiK, cu nu&e co&plicate, cu citate aiuritoare, cu peisaGe #i loca)ii #i a#a &ai departe, ast1el !nc(t pare 1oarte i&pro"a"il ca o sin4ur persoan s 1i inventat toate acestea !n ti&pul unei sin4ure vie)i$ Oosep' S&it' a &ai tr it doar CI ani dup viziunile luiP 3rept co&para)ie, te+tele din 5ec'iul Testa&ent au necesitat sute de ani pentru a 1i !ntoc&ite$ O interpretare alternativ $ Pentru a 1urniza o posi"il solu)ie tuturor acestor nenu& rate contradic)ii, tre"uie s & scu1und pu)in !ntr*o realitate oarecu& 1antastic 2 Tn 4rup de e+tratere#tri re1uz s &ai ur&eze ordinele co&andantului lor, 70el &ai !nalt8, 79 re)ia Sa8, cu& este nu&it !n 0artea lui @noc'$ %sta s*a !nt(&plat cu &ii de ani !n ur& $ %ce#ti e+tratere#tri, nu&i)i 7!n4erii c zu)i8 #i 7p zitori ai cerului8, au venit pe p &(nt #i au avut rela)ii neper&ise cu 1etele p &(ntene, iar unii dintre ei au !nte&eiat 1a&ilii$ 0(teva nu&e #i &eserii ale acestor 1iin)e ne sunt cunoscute din listele din @noc'$ 79 re)ia Sa8 a dezl n)uit un potop asupra P &(ntului posi"il prin oarece &iGloace te'nolo4ice de pild o "o&" cu 'idro4en deasupra unei calote polare, sau c derea diriGat a unui &eteorit$ Grupul de re"eli !#i d sea&a de pericol #i unii dintre ei reu#esc s se pun la ad post #i s supravie)uiasc $ Pe P &(nt !ncepe un 7r z"oi al zeilor8, descris 1iind !n nenu& rate &ituri #i le4ende$ .n realitate, este pur #i si&plu lupta pentru putere dintre r zvr ti)ii supravie)uitori, pentru c 1iecare dintre ei vrea o "ucat &ai &are din pl cint $ %ce#ti supravie)uitori *care 1oloseau ni#te &etode nu toc&ai "l(nde voiau s 1ie servi)i$ %veau nevoie de &inerale, 'ran etc$ @vident, toat &unca 7de Gos8 era e1ectuat de oa&eni$ .n naivitatea lor, ace#tia credeau c #e1ii lor sunt zei$ 7S nu ai alt 3u&nezeu !n a1ar de &ineP8 spune Li"lia$ Se !n1iin)eaz castele preo)e#ti> ni&eni nu se &ai poate apropia de 73u&nezeu8 dec(t dac este per1ect curat #i o1er sacri1icii J'ran K$

R zvr ti)ii nu &ai au acces la ar&a&entul lor de !nalt te'nic totul r &(ne la "ordul navei*"az a 70elui &ai !nalt8$ Totu#i, ei !nc pot s se 1oloseasc de cunoa#terea lor$ Ni&eni nu le*o poate lua$ 3e pild , 1iecare &e&"ru al ec'ipei cunoa#te cu& se poate construi un "alon cu aer cald cu& este atestat !n ?e"ra Ne4ast, 0artea @tiopian a Gloriei Re4ilor$ To)i #tiu cu& 1unc)ioneaz un laser, ce su"stan)e c'i&ice sunt necesare pentru a produce e+plozi"ili, sau ce a&estecuri de &etale duc la aliaGe dura"ile$ Iar ei se 1olosesc de aceste cuno#tin)e pentru a i&presiona o&enirea$ Tnul dintre ace#ti pseudo*zei, sau unul dintre ur&a#ii lor cel &ai "ine antrena)i, a e1ectuat z"oruri de recunoa#tere #i a descoperit un continent !ndep rtat, nelocuit %&erica din zilele noastre$ @l tri&ite acolo un 4rup al propriilor adep)i, c rora le ordon s ia cu ei pl cile antice din &etal$ %cestea sunt panourile pe care este 4ravat istoria !ntrea4 a o&enirii de la Nacere de la %da& #i @va$ %ceast 1iin) , nu&it 73o&nul8 de c tre discipolii tere#tri, nu &ai are posi"ilit )ile te'nnolo4ice de a transporta peste ocean 4rupuri &ari de oa&eni #i ani&alele lor, ca #i !ntrea4a &ul)i&e de pl ci &etalice$ 3e aceea, !i deter&in s construiasc vase, o1erindu*le asisten) te'nic atunci c(nd !i vine lui$ Ha ce "un aceste e1orturi/ 0e vrea acest 73u&nezeu8 cu toate acele 4ravuri !n &etal/ ;i la ce !i e de 1olos s ai" !n %&erica oa&eni care !n &od si4ur nu vor crea o civiliza)ie avansat !nainte s treac ni#te &ii de ani/ Ia sta)i pu)inP @+ist o e+plica)ie conte&poran pentru orice$ 3ac este corect sau nu se va con1ir&a c(nd vo& citi con)inutul "i"liotecii &etalice din @cuador$ %c)iunile 73o&nului8 1ac parte dintr*un plan !ntins pe &ii de ani$ Pentru a !n4'i)i &ai "ine ideea, tre"uie s 1ace& un &ic ocol intelectual2 0u& !i avertiz & pe ur&a#ii no#tri de peste C0 000 de ani asupra pericolului depozitelor de de#euri radioactive/ %cu& ca& un s1ert de secol, 0o&isia de Re4ularizare Nuclear a 3eparta&entului a&erican al @ner4iei a !n1iin)at un su"co&itet special, 7Hu&an Inter1erence Tas= Norce8, care s analizeze e+act aceast pro"le& $ T'o&as Se"eo= era pe atunci unul din cei &ai e&inen)i se&ioticieni ai lu&ii$ @l a reco&andat plasarea unor uria#e se&ne de avertizare la 4ropile de de#euri$ 0u& pro"a"il ni&eni nu va !n)ele4e li&"a de ast zi peste C0$000 de ani ti&pul necesar pentru ca de#eurile nucleare s devin nepericuloase, 4rupul a optat pentru o co&unicare con)in(nd un a&estec de si&"oluri, 4ra1ice #i picto4ra&e$ @+per)ii au su4erat #i 1olosirea !nclina)iei u&ane spre supersti)ie2 pl cile con)in #i avertis&ente criptice, ast1el !nc(t oa&enii din viitor s cread c orice p trundere !n acele locuri va ec'ivala cu 7declan#area unui 1el de 7act supranatural de pedepsire77$ Periodicul 4er&an 3er Spie4el scria la vre&ea aceea2 7!ntruc(t ase&enea avertis&ente &ai de4ra" vor atra4e dec(t vor 4oni curio#ii, Se"eo= a reco&andat de ase&enea !n4roparea !n sol a unor "o&"e ur(t &irositoare de lun4 durat $8 %l)i cercet tori din 4rup au su4erat 1olosirea unor 7sirene nucleare8 care s dea la iveal radia)ia stocat , c'iar dup &ii de ani$ Sau o pisic &odi1icat 4enetic, care, din cauza radioactivit )ii, va avea oc'i 4elatino#i care str lucesc 4al"en*violet$ 9iturile #i pove#tile vor perpetua &esaGul 7pisicii sclipitoare8 de*a lun4ul celor C0 000 de ani$ Roland Posner, pro1esor de se&iotic la Lerlin, sus)ine c societatea tre"uie pre4 tit pentru 7o plani1icare a viitorului la un nivel 1 r precedent8$ Nu cu&va "i1 & o pro"le& vec'e/: .n ianuarie C9D0, o adunare de preo)i #i #a&ani indieni din diverse p r)i ale lu&ii a avut loc la 9ontreal, 0anada$ Reprezent(nd tri"ului Yano&ano din 5enezuela a relatat2 .n zona unde locuie#te poporul &eu sunt &ul)i &un)i$ %ce#tia sunt locuri s1inte pentru noi$ Pe unul dintre ei !l nu&i& 7Trsul8, pe altul 79ai&u)a8 #i pe al treilea, 7Pas rea8$ 0u &ult !nainte s vin oa&enii al"i, vracii no#tri 1 ceau pelerinaGe re4ulate pe acei &un)i$ Ni&eni altul

nu avea voie s viziteze acele locuri$ 9un)ii erau sursa unei &ari puteri #i " tr(nii !n)elep)i ai poporului nostru vor"eau de un &aterial 1oarte periculos care era ascuns acolo$ Tradi)iile noastre spun c dac ace#ti &un)i ar 1i vreodat distru#i, o &are nenorocire va c dea pe capul poporului nostru$ .ntre ti&p, 4uvernul venezuelean a descoperit e+act !n acei &un)i &ari z c &inte de uraniu$ 3e unde provine !n)elepciunea poporului Yano&ano/ Nu&ai reli4iile pot trans&ite &esaGe peste sute de 4enera)ii$ @+act pentru acest &otiv, T'o&as Se"eo=, #e1ul 7Hu&an Inter1erence Tas= Norce8, a su4erat !n1iin)area unui 1el de preo)i&i ato&ice pentru a*i proteGa pe ur&a#ii no#tri$ Nu&ai o preo)i&e de elit sau un soi de co&itet &asonic ar 1i !n & sur s trans&it cuno#tin)ele de*a lun4ul 4enera)iilor #i a &ii de ani$ 0redin)a, care este de 1apt lipsa cunoa#terii, ca #i incapacitatea de a !n)ele4e adev rul, ca #i per&anenta a&enin)are a unei pedepse divine, va p stra &esaGul viu$ %cest lucru a 1ost dovedit de reli4iile noastre de azi$ Hipsa cunoa#terii, 1rica #i preo)i&ea 1ac posi"ile lucruri de nei&a4inat$ Iar &ecanis&ul acesta 1unc)ioneaz de &ii de ani$ S*ar putea s ne !n#el & cu to)ii asupra ori4inilor reli4iilor noastre$ 3ac credin)a, #i includ aici #i 0artea lui 9or&on, este 1olosit drept ve'icul pentru a proteGa un &esaG l sat de e+tratere#tri pentru epoca noastr , atunci tre"uie s c ut & noi c i de !n)ele4ere$ %cestea ar putea 1i de#i asta nu e neap rat inevita"il a"solut "ui& citoare$ Totul depinde de punctul din care vezi pro"le&a$ 0u to)ii sunte& !n c utarea unei &odalit )i de a le co&unica ur&a#ilor no#tri din viitorul !ndep rtat pericolele de#eurilor nucleare$ Nu s*ar putea ca al)ii, !n epoca lui @noc', s 1i !ncercat acela#i lucru/ Iner)ia 7"unului si&)28 Nace& parte dintr*o societate de con1or&i#ti$ Tnii sunt de acord cu orice din cauza convin4erilor reli4ioase$ %l)ii pentru c nu au ni&ic &ai "un de 1 cut #i al)ii din &otive cu totul opuse$ Nici o scuz nu pare prea e+a4erat , c(t vre&e a&orul nostru propriu nu este !n pericol nici o clip $ Sunte& cu to)ii pre4 ti)i cu&va s reac)ion & de o &anier asi4ur toare dac ceva !ncearc s r stoarne &icile noastre turnuri de 1ilde# inataca"ile$ .ns #i ideea de e+tratere#tri este respins de la "un !nceput pentru c s n toasa ra)iune u&an ne spune c 2 aK ei nu e+ist , "K dac ei c'iar e+ist , tre"uie s 1ie co&plet di1erit de noi #i cK ar 1i at(t de departe !nc(t oricu& nu ar reu#i vreodat s aGun4 la noi$ Oricine 4(nde#te ast1el pur #i si&plu se te&e s priveasc 1aptele drept !n oc'i$ @+act ca !n cele"rul citat rostit de savantul dr$ Hee 3e Norest, care spunea nu &ai devre&e de C9FI2 7O&ul nu va aGun4e niciodat la Hun , oric(te pro4rese #tiin)i1ice vor avea loc !n viitor$ Peste doar C2 ani, pe 20 iulie C9E9, %pollo CC aseleniza$ 3e Norest nu era sin4urul$ Sir Harold Spencer Oones, cele"rul astrono& "ritanic, #e1ul O"servatorului Re4al din Green<ic', a e&is cele"ra a1ir&a)ie 7c l toria spa)ial este o a"surditate8, !n C9FI, cu doar dou s pt &(ni !nainte de lansarea lui Sputni=$ Istoria #tiin)ei ne !nva) c p(n #i cele &ai respectate &in)i au sus)inut teorii a"surde$ @+ist &ulte c r)i delicios de a&uzante pe aceast te& P .n al doilea secol !nainte de Hristos, cele"rul astrono& Ptole&eu din %le+andria !#i !nv )a studen)ii2 73oresc s 1iu "ine !n)eles2 P &(ntul este centrul universului #i toate celelalte corpuri cere#ti se rotesc !n Gurul lui$ Oa&enii de #tiin) pot contesta erorile din &eseria lor$ ;tiin)a este un corp viu, adapta"il #i spre deose"ire de reli4ie este dispus s !nve)e$ Reli4iile se co&port ca prover"ialele trei &ai&u)e2 pri&a !#i acoper oc'ii, a doua !#i acoper urec'ile, iar a treia !#i acoper 4ura$ .n ciuda lipsei de in1or&a)ii, ele ridic per&anent un de4et avertizator$ @le vor s ne !nve)e #i sunt "ine inten)ionate$ 0ine poate s zic ceva !&potriva unor oa&eni at(t de "ine*inten)iona)i/ .n calitate de specialist !n e+tratere#tri, #tiu pardonP 0red c e+tratere#trii au vizitat P &(ntul acu& &ii de ani$ %ceast vizit a dat na#tere reli4iilor #i s1intelor scripturi de azi$ 3up

cu& #ti&, orice reli4ie !n acest "ala&uc nu&it P &(nt sus)ine c s1intele ei scripturi sunt sin4urele adev rate$ Pe cine pentru nu&ele lui 3u&nezeuP - %r tre"ui s crede&/ ;i ce ar tre"ui s crede&/ 0ele &ai &ulte reli4ii sus)in c va 1i un soi de Gudecat de apoi$ Tnele reli4ii ne anun) c necredincio#ii vor 1i 1ier)i de vii, !neca)i, o&or()i !n " t i, !nGun4'ia)i, otr vi)i Jcu 7ap a&ar 8K, !&pu#ca)i, zdro"i)i de cutre&ure sau & tura)i de o &oli& sau alta$ 3in 1ericire, asta e vala"il doar pentru necredincio#i dar ia sta)iP 0are necredincio#i/ %ceia care nu cred !n do4&a catolic / 0ei care au 4'inionul s se 1i n scut !n ) ri ara"e sau asiatice #i nu au auzit !n via)a lor de !nv ) turile Isla&ului sau ale 'induis&ului/ 0ei care au avut 4'inionul s creasc !ntr*o sect cre#tin sau !n alta/ 0ei care sunt &e&"ri ai reli4iei S'into din Oaponia, sau cei care nu cred !n 0artea lui 9or&on sau !n !nv ) turile Lisericii Scientolo4ice/ 0'iar #i cel &ai pu)in inteli4ent creier tre"uie c vede deGa pro"le&a$ %dev ratul 3u&nezeu, 9arele Spirit al 0rea)iei, nu este responsa"il pentru uria#ul tal&e#*"al&e# de reli4ii #i do4&e p &(ntene$ Pe de alt parte, aceste reli4ii !&preun cu c r)ile lor s1inte !nc e+ist $ 3ac !l a"solvi& pe 9arele Spirit al 0rea)iei de toate acestea *pentru c el !n &od si4ur este in1aili"il #i nu ar avea vreodat nevoie s 1ac ni#te corec)ii ulterioare ale oric ror posi"ile 4re#eli, pentru c el nu ar !nde&na niciodat oa&enii s sar la "ere4ata vecinului atunci pe cine s d & vina/ Te+tele sunt aici2 5ec'iul Testa&ent, Tora, Li"lia, 0artea lui 9or&on #i &ulte altele$ Nu prea ave& cu& s *l 1ace& pe creatorul universului responsa"il pentru puzderia de c r)i s1inte e+istente pe planeta noastr , a#a c tre"uie s c ut & alt surs ca s 4 si& o solu)ie accepta"il pentru 'aosul e+istent$ %lternativa este s arunc & la 4unoi toate s1intele scripturi$ 3ar nici asta nu &er4e$ %r !nse&na s *i acuz & pe to)i pro1e)ii, de la @noc' la Oosep' S&it', c ne*au &in)it 1 r !ncetare pentru c ei scriu la persoana I, din propria lor e+perien) $ ;i ar !nse&na #i s i4nor & toate detaliile te'nice, &edicale #i astrono&ice din te+tele antice$ 3ictate direct de un soi de 73u&nezeu8 sau 73o&n8$ 0a& GenantP 3ac toate aceste reli4ii antice au 1ost inspirate total sau & car par)ial de e+tratere#tri, atunci ar tre"ui s ne pune& !ntre" rile2 Tnde nai"a sunt ei acu&/ Pe P &(nt sau !n alt parte/ 3ac 73o&nul8 din 0artea lui 9or&on nu a 1 cut dec(t s aprind un 1itil scurt care s 4enereze, peste &ii de ani, o e+plozie intelectual , ce 1el de Goc Guca el/ 0e avea de c(#ti4at/ Nu sunt nici pe departe sin4ura persoan care !#i pune ase&enea !ntre" ri$ Tratatele #tiin)i1ice privind strate4iile @T sunt do&inate de pro1esorii Lrace<ell #i 3eardor11$ O 4r din zoolo4ic u&an $ @+ist o ipotez care sus)ine c P &(ntul este v zut de e+tratere#tri ca un 1el de 4r din zoolo4ic , un re1u4iu$ 0ea &ai i&portant condi)ie pree+istent pentru "una 1unc)ionare a unei 4r dini zoolo4ice este ca at(t personalul c(t #i vizitatorii s 1ie !n si4uran) $ 3e aceea, vizitatorilor le este interzis s distru4 locurile de cui" rit ale p s rilor rare, s 'r neasc crocodilii cu c(ini vii, s nec Geasc leii sau s 1ac disp ru)i #erpii venino#i$ Iar to)i vizitatorii tre"uie s respecte re4ulile$ %ni&alele sunt acolo doar pentru a 1i ad&irate #i studiate de la distan) $ Pe de alt parte, paznicii sunt acolo ca s asi4ure respectarea re4ulilor de c tre toat lu&ea$ .n acest caz, paznicii #tiu c o specie este &ai inteli4ent dec(t celelalte$ %ceast specie o&enirea este capa"il de 4(ndire 1iloso1ic , de a"stractiz ri, de a crea diverse culturi #i te'nolo4ii$ Paznicii &ai #tiu #i c e doar o c'estiune de ti&p p(n c(nd o&enirea va !ncerca s ias din cu#c $ %r tre"ui ei s lase o&ul s ias / Nu cu&va va deveni un pericol pentru paznici #i pentru vizitatorii 4r dinii/ .n calitate de oa&eni, nu #ti& Jdeoca&dat K c(t de &ulte civiliza)ii 4alactice e+ist $ Nu pute& e+clude posi"ilitatea ca !ntre ele s se a1le #i societ )i a4resive$ Poate e+ist 1iin)e e+traterestre care au un &eta"olis& co&plet di1erit de al nostru, sau au o structur corporal #i un

ciclu de via) care a&inte#te &ai &ult de insecte$ Noarte posi"il, o ase&enea 1iin) nu ne va respecta cine*#tie*c(t$ Poate c'iar e+ist o civiliza)ie e+tre& de a4resiv , ca a noastr , care a c(#ti4at un r z"oi interstelar #i este pe cale s !nceap o politic de e+pansiune ali&entat de aceast a4resiune$ @ste 1oarte plauzi"il s e+iste specii care s reprezinte !n &od e4oist interesele planetelor lor natale, 1iecare 1iind interesat nu&ai !n e+tinderea propriei s1ere de in1luen) $ Poate caut aur sau uraniu$ Pentru a contracara ase&enea tipuri de societ )i, e+tratere#trii no#tri 1or&eaz un 1el de 7clu" 4alactic8, un 1el de Na)iuni Tnite e+traterestre, cu un statut care interzice oric rei civiliza)ii e+traterestre s intervin !n dezvoltarea oric rei civiliza)ii tinere p(n c(nd aceast civiliza)ie va 1i capa"il s se al ture prin propriile 1or)e clu"ului 4alactic$ Paznicii tre"uie s )in ani&alele !n 1r(u$ 3ar nu pentru totdeauna$ Nu po)i s *)i opre#ti copiii s creasc > nu po)i opri o&enirea s n zuiasc la c l torii inter4alactice$ %celea#i re4uli se aplic tuturor 1iin)elor inteli4ente din univers$ Totu#i, e+ist un 'op care tre"uie trecut !nainte ca e+ponatul din 4r dina zoolo4ic nu&it 7o&8 s 1ie l sat a1ar din cu#c 2 tre"uie s se dovedeasc dispus s ac)ioneze pa#nic$ Iar asta nu se va !nt(&pla niciodat c(t vre&e reli4iile do4&atice continu s atace adep)ii altor credin)e$ Iu"i& noi pacea/ Sunte& noi pre4 ti)i s renun) & la a4resiune/ Sunte& noi capa"ili, !n ciuda credin)elor noastre di1erite, s conlucr & ar&onios/ %ceste !ntre" ri vor c p ta un r spuns &ai devre&e sau &ai t(rziu$ P &(ntul, cu !ntrea4a sa evolu)ie nu a 1ost niciodat un siste& !nc'is$ 0'iar de la !nceputurile noastre, p(n departe, !n viitor, ave& o continu le4 tur cu evolu)ia cos&osului$ 3eoca&dat , !nc sunte& !n 74r dina noastr zoolo4ic 8, cu toate rasele #i reli4iile noastre, cu toate tipurile #i caracterele, cu toate diversele alte ani&ale #i plante care tr iesc pe planeta noastr $ Gr dina zoolo4ic este !n acela#i ti&p #i un 1el de #coal $ 3ac vo& trece de perioada de pro" !n zoo, pro"a"il vo& 1i pre4 ti)i s lu & contact cu universul$ 3ac nu vo& reu#i, atunci pro"a"il ne vo& distru4e pe noi !n#ine #i, pro"a"il, !ntrea4a 4r din zoolo4ic $ @ste un 1el de selec)ie natural cos&ic $ .nainte ca acest clu" 4alactic s ne !ntind &(na, o&enirea tre"uie s supravie)uiasc !n 4r dina zoolo4ic 1olosindu*se de propria inteli4en) , &inte, dialo4uri #i natura ei pa#nic $ %sta e+plic e&"ar4oul> t cerea !n4riGitorilor$ @ste at(t spre "inele o&enirii ca specie, c(t #i pentru a proteGa de noi !n4riGitorii #i vizitatorii 4r dinii zoolo4ice$ 3ar e&"ar4oul contra 7Uoo P &(nt8 nu este total$ @+tratere#trii au voie s ne aGute s e1ectu & &ici salturi, !n & sura !n care sunte& doritori de aGutor #i ne dovedi& de&ni de el$ 3ar cu& ar putea 1i posi"il aGutarea noastr !n pa#i &ici, c(nd ideea de e&"ar4o este total contrarie/ ;i ce !nsea&n 7s ne dovedi& de&ni de aGutor8/ Nu !ncearc toate reli4iile s se dovedeasc de&ne de &(ntuitorii lor/ Pro1esorul de radioastrono&ie Ronald Lrace<ell de la Tniversitatea Stan1ord din 0ali1ornia crede c orice 4uvern terestru va !ncerca ini)ial s supri&e in1or&a)iile despre se&nalele radio venind de la 1iin)e e+traterestre, &otivul 1iind c pri&ul 4uvern care va decodi1ica se&nalele e+traterestre va spera s utilizeze cunoa#terea o")inut ast1el pentru a o")ine avantaGe asupra altora$ Nu vor"i& aici doar despre avantaGe &ilitare> e+ist #i aspecte sociolo4ice, econo&ice, te'nolo4ice, reli4ioase #i culturale$ 0'iar dac &esaGele e+tratere#trilor vor 1i interceptate de c tre cercet tori particulari sau c'iar de c tre a&atori entuzia#ti, 4uvernele #i universit )ile vor 1i !n & sur s denun)e &esaGele drept 71arse proste#ti8, 71an1aronade8 sau 71alsuri8 #i apoi le vor lovi cu 'ot r(ri Gudec tore#ti de interdic)ie$ 3eci, cu& ar putea e+tratere#trii s ne 1urnizeze aGutor 7!n pa#i &ici8, 1 r ca acesta s 1ie su4ru&at la nivel na)ional/ 0u& pute& rezolva pro"le&a/ Orice !ndoctrinare care e &enit s ai" loc 7!n pa#i &ici8 tre"uie s 1ie su1icient de su"til pentru a nu 1i detectat de vreun 4uvern sau universitate, pentru evitarea represiunii$ 9esaGul venit din spa)iu tre"uie, pe de o parte, s 1ie adus la cuno#tin)a pu"licului, dar pe de alta

s nu 1ie 7accepta"il sau plauzi"il8 pentru &ilitari sau #tiin) $ 0on1or& unei tradi)ii str vec'i, tot ce este 7neplauzi"il8 este cate4orisit drept ridicol$ Iar tot ce este ridicol nu se &ai "ucur de aten)ia or4aniza)iilor 4uvena&entale sau a universit )ilor$ .n societatea noastr , reli4ia este considerat ne#tiin)i1ic > ea se ocup de credin) $ Prin ur&are, &esaGele sunt codi1icate !n te+te reli4ioase #i nu vor 1i luate !n serios de #tiin) $ %st1el, e&"ar4oul r &(ne !n vi4oare #i o&enirea devine tot &ai con#tient , !n pa#i &ici$ 70el pu)in, nu este &ai rapid dec(t este o&enirea pre4 tit s accepte orice &esaG e+traterestru8, spune pro1esorul Lrace<ell$ Tn adev r inco&od/ 0e au toate acestea a 1ace cu scripturile reli4ioase #i cu 0artea lui 9or&on/ TotulP %ceste te+te antice deGa con)in in1or&a)ii despre e+tratere#tri #i ac)iunile lor$ %cu&, s ne !nc'ipui& c 73o&nul8 din 0artea lui 9or&on o s apar cu toat po&pa !n OUN*ul lui ulti&ul r cnet, deasupra unui stadion de 1ot"al$ Sau a unui loc de pelerinaG, a unui ora# &are, a unei &osc'ei isla&ice, a unui te&plu "udist sau a venera"ilei catedrale a &or&onilor din Salt Ha=e 0it6$ 0e vor crede credincio#ii/ 0e vor "(i4ui oa&enii de #tiin) !n 'alate al"e, cu reputa)ii i&peca"ile, con1runta)i "rusc cu realitatea c tot ce au sus)inut ei pe te&a vie)ii e+traterestre #i a str "aterii distan)elor interstelare este "un de aruncat/ 0e vor spune evreii sau &or&onii c(nd 3u&nezeul lor se va dovedi "rusc a 1i un e+traterestru/ 0e va trece prin capetele tuturor &ilitarilor care au investit trilioane de dolari din "anii contri"ua"ililor !n rac'ete de1ensive, avioane de intercep)ie #i siste&e radar, c(nd un e+traterestru le apare c'iar su" nas/ 0u& se vor si&)i &iile de antropolo4i #i &ilioanele lor de adep)i c(nd li se va dezv lui ca s zic a#a, c(t ai pocni din de4ete c dezvoltarea speciei u&ane nu este nu&ai produsul evolu)iei, ci #i al unor interven)ii arti1iciale diriGate !n 4eno&ul u&an/ Rezultatul va 1i un 1el de #oc de clas #i cultural$ Pur #i si&plu nu sunte& pre4 ti)i psi'olo4ic$ O situa)ie #i &ai rea ar 1i dac e+tratere#trii ar !ncepe s ne u&ple cerul$ %sta s*ar vedea ca un soi de a4resiune$ O&ul se te&e !n &od o"i#nuit de a4resorii care !i pun !n pericol &ult*iu"ita proprietate sau &ai r u a&enin) s introduc ceva str in !n vie)ile noastre$ ;ocul produs de zei va 1i unul totalP Pentru a evita aceste reac)ii re1le+e, ac)iunea tre"uie s 1ie plani1icat cu &are 4riG #i de*a lun4ul a &ii de ani$ Reli4iile 1ac toate acestea posi"ile$ O&enirii i se d cu lin4uri)a o c'estie 7divin 8, dar la nivelul su"con#tientului, ast1el !nc(t s nu !#i dea sea&a dec(t c(nd este a"solut necesar, !ndat ce evolu)ia te'nolo4ic a aGuns la nivelul cerut de pild , !n privin)a c l toriilor interstelare$ %ce#ti e+tratere#tri erau &ult &ai avansa)i dec(t noi, alt1el, din capul locului, nu ar 1i reu#it s str "at ani*lu&in ca s aGun4 la noi$ @i ne cunosc psi'icul #i co&porta&entul, pentru c ei au creat o&ul dup c'ipul #i ase& narea lor: %sta nu contrazice teoria evolu)iei, pentru c aici discut & !n ter&eni de &uta)ii, !ntruc(t ei ne cunosc pe noi a#a cu& se cunosc pe ei !n#i#i, dru&ul c tre stele ni se va desc'ide treptat, cu "l(nde)e, !ntr*un &od adecvat actualului zeit4eist$ @vident, acesta se sc'i&" !n ti&p$ Noi pri&i& pur #i si&plu ocazional &ici i&pulsuri, pentru ca procesele noastre &entale s se !ndrepte !n direc)ia dorit dar nu i&pulsuri serioase$ .ndat ce vo& 1i !n stare s e+plic & a#a*zisele &iracole ale zeilor !n ter&eni te'nici #i vo& 1i capa"ili, & car !n parte, s le duplic & noi !n#ine, atunci vo& 1i !n & sur s !n)ele4e& zeii$ Te'nolo4iile de peste c(teva 4enera)ii ne vor p rea !ntotdeauna 7&a4ice8, 7&isterioase8$ 0u& ar reac)iona str "unicul t u la vederea unei proiec)ii 'olo4ra1ice !n propriul dor&itor/ %r 1i crezut c !l viziteaz !n4eriiP 3e ce au 1 cut zeii din vec'i&e toate acestea at(t de co&plicate/ Nu puteau s ne e+plice pur #i si&plu cine sunt #i ce vor/ La au 1 cut*oP 3ar 4enera)iile ur& tore, !n &ania lor psi'o*reli4ioas de a 1urniza o e+plica)ie pentru con)inutul te+telor antice, au venit cu prostiile lor despre le4ende$ 9ai &ult, cu str &o#ii no#tri nu se puteau purta discu)ii despre te'nolo4ia super*so1isticat $ @+tratere#trilor le

era li&pede c te+tele vor 1i adaptate de*a lun4ul &ileniilor, pentru a 1i !n pas cu cunoa#terea epocii curente$ Totu#i, su" toate acele denatur ri r &(ne destul de &ult din con)inutul ori4inal pentru ca 4enera)iile ulterioare s poat e+tra4e in1or&a)ia dorit $ Se !n)ele4e/ 79ul)i oa&eni cred c 4(ndesc, c(nd de 1apt ei nu 1ac dec(t s *#i rearanGeze preGudec )ile$8 JWillia& Oa&es, 1iloso1, CDA2*C9C0K Sunt convins c analiza &ea conte&poran privind situa)ia nu va insulta pe #i nici nu va 1ace vreun r u zeilor din vec'i&e$ %ceast !n)ele4ere este esen)a !ntre4ii pro"le&e$ 3ar cu& dovede#ti a#a ceva/ Po4or(rea lui 9oroni$ Nondatorul reli4iei &or&one, Oosep' S&it', !#i descrie ast1el viziunea &esa4erului 9oroni2 .n ti&p ce era& !n actul c'e& rii 3o&nului, a& descoperit o lu&in ce ap rea !n ca&era &ea, care continu s creasc p(n c(nd ca&era era ilu&inat ca la ora pr(nzului, apoi i&ediat la &ar4inea patului &eu a ap rut un personaG, drept, suspendat !n aer, pentru c picioarele lui nu atin4eau podeaua: 3up aceast co&unicare, a& v zut lu&ina din ca&er !ncep(nd s se adune i&ediat !n Gurul persoanei celui care !&i vor"ise &ie, #i a continuat s 1ac a#a p(n c(nd ca&era era din nou !ntunecat , &ai pu)in !n Gurul lui: %ceea#i apari)ie, cu acelea#i cuvinte, se repet de trei ori, de parc acela#i disc 'olo4ra1ic este redat de 1iecare dat $ 3ar vocea/ Oare a 1ost trans&is telepatic sau trans1erat sonor direct !ntr*un punct al capului lui Oosep' S&it'/ Tlti&a versiune o ave& deGa ast zi, !n ti&p ce la pri&a se lucreaz intens !n &ulte la"oratoare$ 3ar de ce Oosep' S&it' #i de ce !n CD2B/ @l locuia !n apropierea dealului 70u&ora'8, !n care 1useser ascunse ti&p de &ii de ani at(t pl cile, c(t #i pietrele traduc toare$ JOosep' S&it' a spus2 70'iar l(n4 satul 9anc'ester, !n co&itatul Ontario, Ne< Yor=, se !nal) un deal de o !n l)i&e considera"il #i locul cel &ai !nalt din toat re4iunea$ .n partea de vest a dealului, nu departe de v(r1, su" o piatr de o considera"il & ri&e, st teau pl cile, depuse !ntr*o cutie de piatr 8$K Toat aceast te'nolo4ie 1usese ascuns &ult ti&p !n acest deal$ Pro"a"il c Oosep' S&it' trecuse de zeci de ori pe l(n4 ea, iar starea lui &ental rezultat al c ut rii lui 3u&nezeu l*a 1 cut receptiv la &esaG$ 0ele c(teva pl ci 4 site de el !n cu1 rul de piatr nu ar 1i putut niciodat s con)in !ntrea4a 0arte a lui 9or&on aceasta este pur #i si&plu prea &are$ 3ar 4(nde#te*te, sti&ate cititorule, la cartea lui %da&, cea p strat !ntr*un sa1ir, &en)ionat !n pri&ul capitol$ Pietrele traduc toare, Tri& #i T'u&&i&, ar 1i putut avea un rol si&ilar$ @le con)ineau !nre4istr rile #i serveau drept dispozitiv de redare$ @le redau te+tul 0 r)ii lui 9or&on direct !n capul t(n rului Oosep' S&it', cople#it #i pro1und i&presionat$ %ud deGa protestele credincio#ilor, care vor stri4a 7Sacrile4iuP8 9ai do&ol, sti&a)i critici din lu&ea reli4iei$ Scripturile du&neavoastr r &(n 1unda&ental corecte #i con1ir& !n esen) cunoa#terea co&unit )ii voastre spirituale$ 0on)inutul 0 r)ii lui 9or&on este co&plet adev rat *cu c(teva inser)iuni ulterioare$ 3ar interpretarea &odern sc'i&" percep)ia asupra 73o&nului8$ @l este acela care a co&andat pl cile &etalice special 1 cute pentru oa&enii viitorului$ 9ai &ult, 73o&nul8 nu se arat a 1i o 1iin) a spiritului$ S ne !ntoarce& la 0artea lui 9or&on2 J@t'er B2EK ;i v lul a 1ost ridicat de pe oc'ii 1ratelui lui Gared, iar el a v zut de4etul 3o&nului> #i era ca de4etul unui o&, ca #i cu& era din carne #i s(n4e: JB2DK ;i el a 4r it c tre 3o&nul2 %& v zut de4etul 3o&nului #i &*a& te&ut c & va iz"i> c ci eu nu #tia& c 3o&nul era din carne #i s(n4e$

JB29K ;i 3o&nul a 4r it c tre el2 Pentru c credin)a ta a v zut c eu pot lua asupr *&i carne #i s(n4e #i niciodat nu a venit un o& !n 1a)a &ea cu at(t de &ult credin) ca tine> pentru c dac nu era, nu ai 1i v zut de4etul &eu$ %i v zut &ai &ult de at(ta:/ JB2CFK 5ezi tu c tu ai 1ost creat dup ase& narea &ea/ 3a, to)i oa&enii au 1ost crea)i la !nceput dup ase& narea &ea$IA Ti&itor$ 73o&nul8 posed o 1or& u&an #i !ntrea" o&ul dac a v zut &ai &ult de un de4et$ Tn 3u&nezeu atoate#tiutor ar 1i cunoscut deGa r spunsul$ @l se prezint !ntr*o 1or& corporal , dar ne asi4ur c poate lua #i o 1or& spiritual Jnici & car 9oise cel din Li"lie nu l*a v zut direct pe 3u&nezeu, ci doar i s*a per&is s priveasc !n direc)ia luiK$ Lun$ %tunci, pentru nu&ele lui: 3u&nezeu, nu poate acest 73o&n8 s 1ie 9arele Spirit al 0rea)iei/ C$ @l 1olose#te te'nolo4ie2 construc)ii de vase, pietre lu&inoase, "ile vor"itoare, "usol , pl ci &etalice$ 2$ 73o&nul8 1ace o c l torie !n %&erica pentru a 7corecta8 propria lui reli4ie, pentru c aceasta s*ar 1i dezvoltat !n direc)ia 4re#it J& rea)a #i vec'ea "iseric cre#tin este descris !n 0artea lui 9or&on drept 7o &are t(r1 8$K 9arele Spirit al 0rea)iei, ate&poral #i o&niprezent, cu 4reu ar avea nevoie de corec)ii #i !n &od si4ur nu #i*ar rene4a contractele$ J.n 5ec'iul Testa&ent, el a !ntoc&it cele dou contracte eterne cu Noe #i cu %"ra'a&$K Te&ple &a4ni1ice$ .n dru&ul lor dinspre %&erica de Sud spre %&erica de Nord, str &o#ii &or&onilor de azi au construit &ulte te&ple$ %1ir&a)ia este scris !n 0artea lui 9or&on$ 0'iar #i te&ple 7dup 1elul te&plului lui Solo&on8$ Tnul dintre aceste siste&e de ne!n)eles se a1l la altitudine &are, !n &un)ii %nzi, !n Peru2 te&plul 0'avin de Hu(ntar$ Nici un ar'eolo4 nu are vreo idee cine a construit acest i&presionant co&ple+ de te&ple, la o altitudine de ca& BCD0 &etri deasupra nivelului & rii, a#a c se vor"e#te cu respect despre o 7cultur 0'avin8$ P(n #i datarea construc)iilor este incert $ @+per)ii sus)in c 0'avin de Hu(ntar a 1ost un loc de pelerinaG, centrul reli4ios al unui popor necunoscut care a ap rut "rusc !n !nalta vale a r(ului 9osna #i a do&inat re4iunea ti&p de c(teva secole$ 0entru de pelerinaG/ Ha ce zeu 1 ceau indienii pelerinaG/ .n 0'avin de Hu(ntar e+ist &ulte coloane ine+plica"ile #i 1antastice relie1uri cu zeit )i z"ur toare$ Su" te&plu, !n pia)a principal , un cole4 al ar'eolo4ului Oulio 0$ Tello a 4 sit un o"elisc, a1lat acu& !n 9uzeul %r'eolo4ic din Hi&a$ .ntruc(t ni&eni nu a reu#it p(n acu& s *l !n)elea4 , v voi prezenta 4ravurile &ai Gos$ Nie ca lu&ina desci1r rii s str luceasc asupra voastr P Ha 1el de ine+plica"il este #i Stela Rai&ondi, 4 sit de ase&enea !n 0'avin de Hu(ntar #i a1lat acu& tot la 9uzeul %r'eolo4ic din Hi&a$ Llocul este t iat !n diorit , un tip de roc vulcanic , av(nd o !n l)i&e de C,IF &etri #i o 4rosi&e de CI centi&etri$ %r'eolo4ii speculeaz c ar 1i un 7zeu Ga4uar8, 7zei #erpi sau 1eline8, 7sceptre, &on#tri, & #ti8 sau c'iar 7i&a4inea supre& a !ncarn rii a du&nezeirii, zeul crea)iei 5iracoc'a8$ Wol14an4 5ol=rodt, in4iner de clas !nalt , este sin4ura persoan care are o a"ordare di1erit $ @l a analizat !n detaliu Stela Rai&ondi #i a 1ost !n & sur s de&onstreze c relie1urile sunt !n 1apt 7un desen te'nic e+tre& de precis #i si&etric8$ %cesta prezint per1ect structura unui &otor cu a"uri cu 7clic'e)i, pistoane rotative, p(r4'ii, arcuri elicoidale, articula)ii s1erice8$ 9a#ina putea 1i 1olosit la !ntinderea 1uniilor #i la trac)iunea 4reut )ilor$ In4inerii privesc lucrurile cu al)i oc'i dec(t ar'eolo4ii$ @i posed un rezervor specializat di1erit$ 0'iar dac analiza lui 5ol=rodt este i&aculat #i poate 1i atestat p(n la ulti&ul detaliu,

asta nu deranGeaz ar'eolo4ii c(tu#i de pu)in$ Oc'elarii lor de cal nu per&it alt interpretare !n a1ara celei proprii$ 0 r)ile unor autori cu& ar 1i 5ol=rodt sau Llu&ric', in4iner principal la N%S%, care con)in o analiz des v(r#it #i cuv(nt*cu*cuv(nt a navei spa)iale descrise de pro1etul @ze=iel !n 5ec'iul Testa&ent, nu sunt considerate parte a literaturii de specialitate necesare !n &eseria lor$ ;i totu#i, lucr rile unora ca 5ol=rodt #i Llu&ric' adau4 !n &od pl cut o nou di&ensiune acestei !n4'esuite #i pline de in'i"i)ii viziuni asupra lu&ii$ 3ar )ine)i oc'ii str(ns !nc'i#iP 0e nu #tii nu*)i poate 1ace r uP %lt lucru sup r tor2 1iin)ele !naripate din relie1urile de pe Stela Rai&ondi sunt at(t de 1in scoase !n eviden) #i at(t de precis s pate !n 1oarte dura roc dioritic , !nc(t uneltele o"i#nuite, cu& ar 1i o dalt ascu)it , nu ar 1i putut 1i 1olosite$ 3e asta !#i d sea&a p(n #i un nespecialist$ 3e aceea v #i prezint 1oto4ra1iile$ Pentru un ase&enea nivel de precizie, tre"uie 1olosite 1reze rotative e+tre& de dure$ 0ine avea o ase&enea te'nolo4ie pe vre&ea aceea/ Pot s pariez c un 4rup de oa&eni condu#i de un 73o&n8 e+tre& de "ine in1or&at, care le 1urniza oa&enilor lui te'nolo4ie atunci c(nd aveau nevoie de ea, nu nu&ai pentru a s pa !n diorit cu aceast precizie, ci #i pentru a 4rava cu e+actitate pl ci de &etal$ ;i le reco&and 'arnicilor &or&oni, a1la)i &ereu !n c utarea "i"liotecii &etalice a str &o#ului lor, s !ncerce s 1ac & sur tori su" te&plul de la 0'avin de Hu(ntar$ O 0'estiune de credin) $ %& un &are respect pentru 0artea lui 9or&on #i pentru cunoa#terea con)inut !n ea #i ad&ir #i credin)a &or&on din istorisirile din @t'er #i Nep'i dar e+ist un punct !n care & distan)ez$ .n 0artea lui 9or&on 4 se#ti !n &od repetat inser ri de la JpresupusulK Iisus, care este JpresupusulK !nte&eietor al cre#tinis&ului$ Liserica lui Iisus, dup cu& spune 73o&nul8 din 0artea lui 9or&on, nu se dezvolt a#a cu& se prev zuse, ea evolueaz !ntr*o direc)ie cu totul 1als , #i prin ur&are el, 1iul lui 3u&nezeu, tre"uie s vin !n %&erica, pentru a !nte&eia o nou "iseric , adev rat , Liserica lui Iisus a S1in)ilor Uilei din Tr& $ Pot s !n)ele4 aceste intercal ri$ Oosep' S&it' #i "ravii lui adep)i se a1lau su" o uria# presiune !n Statele Tnite$ Sin4ura reli4ie per&is c'iar dac su" nenu& rate versiuni era cre#tinis&ul, iar &esaGele a"solut noncon1or&iste din @t'er #i Nep'i pur #i si&plu nu se !ncadrau !n peisaG$ S&it' #i adep)ii lui ar 1i 1ost v(na)i, deni4ra)i, u&ili)i, ' r)ui)i$ 9ul)i tineri &or&oni c'iar au s1(r#it !n !nc'isoare, inclusiv Oosep' S&it' !nsu#i$ @rau a"solut esen)iale ni#te corec)ii, !n spe) introducerea !n scenariu a lui Iisus, 1iul lui 3u&nezeu$ %st1el au ap rut inser)iile$ 9otiva)ia lor este per1ect de !n)eles, dar 1als Ja#a cu& 1alse sunt #i inser)iile evreie#ti ulterioare din 0artea lui @noc', e1ectuate de un scri" de &ai t(rziu #i nee+ist(nd nic ieri !n te+tul ori4inalK$ .ntrea4a poveste a lui Iisus, !ncep(nd cu p catul ori4inar, cu i&aculata concep)ie, iz" virea, re!nvierea #i &er4(nd direct la !n l)area la cer toate 1unda&entale !n credin)a cre#tin este ala&"icat de la "un !nceput$ %ici nu v vor"e#te @ric' von 3\ni=en atoate#tiutorul ce v spun vine de la renu&i)i pro1esori de teolo4ie, cu& ar 1i savan)ii catolici pro1esorul H$ ?`n4 #i pro1esorul O$ 3re<er&ann, sau cercet torul #i criticul "isericii ?arl'einz 3esc'ner$ 3ac , totu#i, "iserica se "azeaz pe o 1unda)ie 4re#it dac nu a e+istat nici un p cat ori4inar #i deci nu e+ist nici nevoia de iz" vire atunci, lo4ic vor"ind, nici un 1iu al lui 3u&nezeu nu avea cu& s vin !n %&erica pentru a !&"un t )i #i a corecta propria lui reli4ie$ @rrare 'u&anu& est, spuneau vec'ii ro&ani$ S 4re#e#ti este o&enesc$ Nu divin$ 3e ce o "i"liotec &etalic !n @cuador/ 3up ce 73o&nul8 a e#uat at(t de evident #i vre&e de &ii de ani !n a se releva drept 9arele Spirit al 0rea)iei #i pentru c a 1olosit te'nolo4ie !n loc de &iracole, el !#i asu& sarcina de a veni cu dovezi$ .n viitorP @l vrea s dovedeasc o&enirii, !n ter&eni lipsi)i de a&"i4uitate, c el a 1ost acela care a tras s1orile !n vre&ea aceea$ %cest lucru se poate 1ace nu&ai !ntr*o societate cu spirit critic, care se !ndoie#te de orice, care

1alsi1ic 1oto4ra1ii 1olosindu*se de co&puter, care nu &ai crede !n &iracole #i care crede !n 4(ndirea de tip #tiin)i1ic, dar nu va &ai accepta vreodat pseudo*&iracolele J!n special &iracolele care sunt u#or de de&ascat dup 20 #i ceva de ani, c(nd te'nolo4ia vine din ur& cu e+plica)iiK$ O&enirea cere dovezi &ateriale, solide, #tiin)i1ice, 1 r cusur$ Tre"uie s 1ie ceva tan4i"il, 1oto4ra1ia"il, data"il #i cate4oric se&ni1icativ$ Tre"uie s 1ie, cu& spune 0artea lui 9or&on, 7de &are valoare8$ Nu pentru oa&enii de acu& c(teva &ii de ani$ Noi sunte& pu"licul*)int $ %ceast concluzie este lo4ic li&pede, deoarece 73o&nul8 a pus s se 4raveze pl cile acu& c(teva &ii de ani, e+act pentru a putea 1i citite !n viitor$ %ceste dovezi ale 73o&nului8 se presupune c vor ap rea 7c(nd se va spune c s*a zis cu &iracolele> #i va veni c'iar dac va 1i ca #i cu& cineva va vor"i de dincolo de &oarte8 J9or&on D2CEK$ 0u "i"lioteca &etalic din @cuador, ne a1l & e+act !naintea acestei &ari realiz ri$ Pute& cel &ult specula cu privire la &otiva)ia acestui co&porta&ent 7divin8$ 3ar &esaGele !n sine sunt total li&pezi$ 73o&nul8 din antic'itate nu este identic cu 9arele Spirit al 0rea)iei$ @vident, acesta nu ar 1ace nici o 4re#eal , din capul locului, a#a c nu ar avea nevoie de nici o corec)ie ulterioar $ %st1el !nc(t acest 73o&n8 a co&andat pl ci &etalice 1 cute !n &od speci1ic pentru oa&enii viitorului, pentru c el vrea s dovedeasc 1aptul c el a 1ost &arele p pu#ar$ 9arele Spirit al 0rea)iei nu are nevoie s dovedeasc ni&ic$ 9ie &i se pare c ace#ti a#a*zi#i zei din trecut pl nuiau c'iar de atunci s se !ntoarc , dorind s se asi4ure c !i vo& respecta pentru ce au 1 cut pentru noi pe vre&ea aceea$ @i ne*au creat 7dup c'ipul #i ase& narea lor8$ J9or&on D2CA #i !n continuareK ;i "inecuv(ntat 1ie cel ce va aduce acest lucru la lu&in > pentru c !l va aduce de la !ntuneric la lu&in : ;i acela care !l va aduce Qrelatarea istoric R la lu&in va 1i "inecuv(ntat de 3o&nul$ .napoi !n Peru 79isterul de la Nazca !n s1(r#it desci1ratP8 anun)au titlurile unuia dintre cele &ai respectate ziare din Ger&ania, Nran=1urter %ll4e&eine Ueitun4, pe CA iulie 200I$C Su"titlul ad u4a2 7Geo4li1ele din de#ert nu sunt pentru e+tratere#tri, ci pentru procesiunile reli4ioase8$ 0red c nu &ai e nevoie s spun, dar a& pri&it partea &ea de aten)ie2 7Hiniile lun4i de un =ilo&etru #i desenele de ani&ale care &arc'eaz de#ertul de &ii de ani au 1ost &en)inute !n aten)ia pu"licului !n special de c tre teoriile OUN ale ar'eo*1antezistului @ric' von 3 ni=en$8 @i "ine, & car pe &ine &*au luat !n sea& $ %rticolul arat c ar'eolo4ul peruvian Oo'n6 Isla crede cu t rie c a 4 sit !n s1(r#it solu)ia eni4&aticelor #an)uri$ @l sus)ine c acestea sunt str vec'i rute pentru procesiuni$ %cest lucru a 1ost con1ir&at 1 r ec'ivoc de o ec'ip de ar'eolo4i elve)ieni, 4er&ani #i peruvieni$ 9ar=us Reindel, de la Institutul Ger&an pentru %r'eolo4ie #i Oo'n6 Isla au adunat !&preun o ec'ip interdisciplinar de e+per)i pentru a investi4a 1eno&enul$ 9ar=us Reindel a prezentat ulterior rezultatele la 0entrul pentru ;tiin) de la Lonn, Ger&ania$ Na"ulos$ .nc un caz de 7cea &ai plauzi"il solu)ie8, care 1ace inutil orice cercetare ulterioar $ Hu&ea a 1ost !nc o dat salvat $ Slav 0elui*de*SusP 3ar, cu& scria pe vre&uri poetul 4er&an liric Wil'el& Lusc', 70a de o"icei, se va dovedi alt1el dec(t ne a#tepta&$8 S arunc & o privire asupra 1aptelor2 % 1ost pe vre&uri un or #el so&noros, undeva, ascuns dup #apte &un)i, !n sudul Peru* ului$ @ra le4at de capitala ) rii, Hi&a, printr*un dru& lun4 #i pr 1uit, pe care ni&eni nu o pornea dec(t dac nu avea !ncotro$ %cest dru& se !ntindea pe sute de =ilo&etri, printr*un de#ert 1or&at din nisip #i pietri# #i continua &ai departe spre 0'ile$ Ha circa o or #i Gu& tate, d deai de un sat lovit de s r cie, de 1iecare dat la locul !n care un arro6o sau un torent cur4ea dinspre !ndep rta)ii %nzi, !ncerc(nd s *#i 4 seasc dru&ul spre Oceanul Paci1ic$

.n zilele noastre, ca& Gu& tate din #oseaua dintre Hi&a #i Nazca, ca& F00 de =ilo&etri, este o autostrad cu patru "enzi care #erpuie#te prin de#ert printre dealurile uscate ca iasca$ Or #elul so&noros de pe vre&uri a devenit un loc plin de via) , cu un &uzeu, un &ic parc, &a4azine #i dou " nci$ Hoteluri de diverse cate4orii se !ntrec !n a atra4e turi#tii, iar la &ar4inea ora#ului se a1l un aerodro&, cu turn de control #i un "ar$ 3e acolo, vizitatorii pot pentru ca& CF0 de dolari s porneasc !n z"or spre cele"ra !n !ntrea4a lu&e 7Pa&pa de Nazca8$ 9ul)i dintre ei cu 4reu !#i pot p stra pr(nzul !n sto&ac, c(nd pilotul trece de la un viraG str(ns la ur& torul$ Oos, su" avion, cea &ai &are carte de desen din lu&e se !ntinde prin peisaG$ Lrusc, pe supra1a)a de#ertului din nisip #i pietri# &aroniu, r sare un p ianGen$ %poi un coli"ri, o &ai&u) , c(teva spirale, un pe#te #i, !ntre toate acestea, linii per1ect drepte !ntinse pe =ilo&etri !ntre4iP @+ist #i alte diverse desene pe versan)ii &un)ilor, iar !ntre ele un o& care sea& n #i nu pu)in cu un astronaut$ ;i &ai sunt #i 7las pistas8$ @le arat ca ni#te piste de aterizare erodate, de &ult a"andonate, cu contururi a"ia vizi"ile !n nisip$ 0ea &ai lun4 dintre ele se !ntinde pe aproape trei =ilo&etri$ 0e nai"a &ai e #i asta/ 0e este Nazca/ @i "ine, un lucru e si4ur2 Nazca este eni4&atic , &isterioas #i nu !n ulti&ul r(nd destul de stranie$ Ha Nazca, de#ertul pare s 1ie destul de o"i#nuit, dar !n acela#i ti&p a&enin) tor$ @ste &a4ic, seduc tor, lo4ic #i totu#i a"surd$ Nazca este un loc care s1ideaz "unul*si&), ca C00 de tr snete care lovesc !n acela#i loc$ 3ac oc'ii ar putea urla, si4ur ar 1ace*o la Nazca$ 9esaGul de la Nazca este !nv luit, ascuns vederii, rezist(nd oric rei tentative de e+plica)ie$ Oricine crede c e+ist o solu)ie si&pl pentru acest &ister pro"a"il c &ai crede #i acu& !n Iepura#ul de Pa#te$ PeisaGul este insonda"il, nerezolva"il, ilo4ic, lipsit de sens$ Ha Nazca, ra)iona&entele lo4ice dispar !n 1u&, pentru c nu &ai vor s se !nv(rt !n cerc$ Nazca s1ideaz orice in4eniozitate, de#i an dup an vin aici 'oarde !ntre4i de ar'eo*cri&inolo4i care sus)in c au rezolvat, !n s1(r#it, &isterul$ ;tiin)a !n cazul de 1a) , ar'eolo4ia !ncearc din r sputeri s i&pun cunoa#terea #i 4(ndirea noastr conte&poran unor civiliza)ii str vec'i, care aveau o viziune asupra lu&ii co&plet di1erit $ P trun#i de propria noastr i&portan) , ne declar & de#tep)i, !n)elep)i, !nzestra)i cu o acuitate &ental pe care de 1apt nu o ave&$ 0rede& c &etodolo4ia #tiin)i1ic ne va conduce inevita"il la nirvana !n)ele4erii$ %st1el, !n ulti&ele c(teva decenii, au ap rut nenu& rate specula)ii despre Nazca, 1antezii av(ntate le4ate de Nazca, si&ple prostii le4ate de Nazca$ Iar la ur& , niciuna din ele nu poate 1urniza un r spuns cate4oric$ Nazca este ca o &a#in a ti&pului care ne tri&ite !napoi !n trecut #i oricine vrea s se apropie c(t de pu)in de rezolvarea &isterului Nazca tre"uie s ai" o 4(ndire noncon1or&ist $ @ste drept, a"ordarea ar'eolo4ic vine cu c(teva posi"ilit )i interesante> dar nu&ai Gu& t )i de adev r$ O descoperire uluitoare$ .n pri& vara lui C92I, ar'eolo4ul peruvian Tori"io 9eG(a Messpe lucra !n valea unui &ic a1luent al lui Rio de Nazca$ % escaladat un versant al v ii #i, !n ti&p ce se odi'nea pu)in, s*a uitat !n Gos, spre pa&pa$ % v zut ceva ce i s*a p rut ca& ciudat2 acolo, Gos, !n de#ertul ne4ru*&aroniu, vedea linii clare !ntinz(ndu*se !n dep rtare$ 3ar a scris despre descoperirile lui a"ia peste CB ani, dup ce a parcurs la pas dou dintre straniile linii$ .n iunie C9A0, istoricul din Ne< Yor= Paul ?oso= a z"urat !ntr*un avion de sport pe deasupra platoului Nazca$ @l a v zut c(teva pistas, 7l(neas8 Jcele &ai &ici, &ai !n4usteK #i spirale$ %rticolul lui pe aceast te& a 1ost pu"licat a"ia !n C9AI$ Ha acea vre&e, 4eo4ra1a #i &ate&atician dr$ 9aria Reic'e s*a &utat de la 3resda !n Peru$ 3r$ Reic'e nu #tia ni&ic despre liniile de la Nazca> era &ai interesat !n in1eren)ele calendaristice dintre diverse locuri de o"serva)ie care pot 1i 4 site !n Peru$ Printr*o coinciden)

norocoas , ea l*a !nt(lnit pe Paul ?oso=, care, entuzias&at, i*a vor"it despre straniile &arcaGe descoperite de el din aer$ 9aria Reic'e a !nceput s cerceteze su"iectul$ Ha !nceput, a 1ost doar un proiect de i&portan) secundar , dar cur(nd a devenit prada 1ascina)iei acelor stranii linii$ .&preun cu Paul ?oso=, ea a pu"licat un lun4 articol despre platou !n revista %rc'aeolo46$ .n anii care au ur&at, 9aria Reic'e a r &as lipit de Nazca$ 0ercet rile e1ectuate de ea !n platoul dde#ertic au devenit via)a ei #i ea petrecut &ul)i ani !ncerc(nd s desci1reze eni4&a Nazca$ Pe atunci, c'iar #i 9aria Reic'e ase& na unele dintre 7pistas8 cu ni#te aerodro&uri2 7%poi pasa4erul aerian va descoperi &ari triun4'iuri #i p trate care 1lanc'eaz at(t de precis supra1a)a &ai desc'is la culoare din Gur, !nc(t par desenate cu o ri4l : Po)i s le ase&eni cu ni#te piste de aterizare$8 0(nd a& scris c(te ceva despre acelea#i linii, !n C9EI *!ntr*o vre&e c(nd cartea pu"licat de dr$ Reic'e prin &iGloace proprii nu era disponi"il a& 1ost 1 cut ar#ice de c tre critici$ 3e atunci !ncoace, &i s*au atri"uit tot 1elul de citate pe aceast te& !n toate &ediile de in1or&are i&a4ina"ile lucruri pe care nu le*a& spus !n via)a &ea$ Ironia 1ace ca unele dintre pu"lica)iile presupus 7serioase8 s r sp(ndeasc cele &ai ridicole prostii i&a4ina"ile despre &ine$ @ste un e+e&plu per1ect de a1ir&a)ii citate !n &od 1als #i care aGun4 !n ar'ivele de pres , din care sunt dez4ropate tot ti&pul, pentru a 1i din nou citate 4re#it$ Pe l(n4 asta, &ul)i oa&eni a1ir& re4reta"il, c'iar #i !n pu"lica)ii #tiin)i1ice pe un ton de indi4nare sincer , c eu a# 1i spus c Platoul Nazca este un 1el de 7loc de aterizare pentru vase spa)iale8$ Niciunul dintre ace#ti & celari de cuvinte nu &i*a citit vreodat c r)ile, !n special cartea &ea despre Nazca, Ueic'en 1`r die @<i4=eit JSi&"ol pentru eternitateK$ 3ac ar 1i citit*o #i ar 1i venit !n continuare cu o"i#nuitele neadev ruri, atunci a# 1i 1ost o"li4at s *i acuz pe autori de &inciun $ Hucrurile stau a#a2 un autor copiaz pur #i si&plu 4re#elile altuia #i &ai adau4 pu)in din propriile lui Jsau eiK idei$ 3e aceea, #i !&i pare r u s o spun, nu pot s *i &ai iau deloc !n serios pe ace#ti a#a*zi#i autori #tiin)i1ici care scriu despre Nazca$ 3r$ 9aria Reic'e nu a descoperit solu)ia eni4&ei Nazca$ 0u pu)in !nainte de &oartea ei, !n C99D, venera"ila cercet toare spunea, cu a& r ciune, c poate Nazca are a 1ace cu #a&ani sau spirite$ Se pare c e+ist &ai &ulte teorii despre Nazca dec(t pe#ti !n ocean$ %& !ntoc&it o list c(t a& putut de cuprinz toare !n cartea &ea despre Nazca, a#a c o s trec peste "i"lio4ra1ie #i sar direct la lista unora dintre cele &ai populare teorii$ Nazca este2 Tn calendar astrono&ic$ Se&ne tri"ale ale indienilor$ 0ultul unui zeu al apei$ 0ultul unui &unte de aur$ Tn cult a4ricol$ O diviziune 1unciar a4ricol $ Rute ale unor procesiuni$ In1or&a)ii 4eo&etrice$ Tn loc pentru activit )i cere&oniale$ 0opii ale unor viziuni$ O colosal 1a"ric de te+tile$ O 'art $ Tn atlas cultural$ Hocul unor Oocuri Oli&pice preinca#e$ Tn loc preistoric de lansat "aloane$

O or4ie a tot 1elul de culte$ Necazul cu ar'eolo4ii$ 3up cu& a)i v zut, ar'eolo4ii s*au ocupat serios de Nazca$ Ha c()iva ani o dat , literatura #tiin)i1ic "ate to"a ulti&ei solu)ii de1initive$ %#a c tre"uie s ne pune& !ntre"area2 ce 1ac acolo ace#ti ar'eolo4i #i studen)ii lor n du#i)i/ @i "ine, 1ac ce 1ac to)i ar'eolo4ii, !ntotdeauna2 sap $ @ste o &unc #tiin)i1ic 1 r cusur, iar ec'ipele participante, !n cea &ai &are parte o &(n de oa&eni, constau !n " r"a)i #i 1e&ei de !nalt )inut , inte4ri$ @i se uit la straturile de piatr , la oase, r & #i)e de cl diri, te+tile, cera&ic #i le&n$ .n 1inal, tra4 concluzii$ %cestea sunt de o"icei e&ise de c tre #e1ii e+pedi)iei, care !n 4eneral sunt teleporta)i din &odul de 4(ndire al ar'eolo4iei clasice !n "ala&ucul de la Nazca$ %r'eolo4ii tr iesc din resturi$ 0oncep)ia lor este lu&ea evolu)iei, orice lucru ur&(nd !n &od or4anizat dup altul$ Pe "aza c(torva 1ra4&ente &inuscule, ei !#i tra4 concluziile #i le aplic apoi la !ntre4 ansa&"lul platourilor Nazca #i Palpa$ Orice !ntre" ri ulterioare sunt nenecesare #i nedorite> !ndoielile sunt ridiculizate$ Studen)ii nu au nici o #ans !n rata !n)elepciunii &onolitice, de neclintit a pro1esorilor, Gu& t )i de cunoa#tere sunt pro&ovate pe post de !n)elepciune 1inal , pe care ur& toarea 4enera)ie de studen)i tre"uie s o !n4'it $ ;i, !nainte s *)i dai sea&a, toate opiniile, de la o& de #tiin) la ziarist, ur&eaz acela#i calapod$ 0e pute& 1ace pentru a spar4e calapodul/ 3in 1ericire, e+ist oa&eni de #tiin) care se ocup de & sur tori o"iective #i care cred !n & sur torile lor #i nu !n ideolo4ii$ ;tia& c pro1esorul Gunter Reppc'en de la HTW 3resden Juniversitate polite'nic #i econo&ic K deGa 1 cuse ni#te & sur tori la Nazca, pe la &iGlocul anilor nou zeci$ Pro1esorul Reppc'en este #e1ul departa&entului de carto4ra1ie #i topo4ra1ie, iar departa&entul lui 1usese atras de Nazca pentru c #i dr$ 9aria Reic'e provenea tot din 3resda$ Oa&enii de #tiin) de la universitate doreau s e+a&ineze toate 4eo4li1ele #i liniile din !ntrea4a zon Nazca, pentru a crea un &odel di4ital$ 9*a& !nt(lnit pentru pri&a oar cu pro1esorul Reppc'en la 1acultatea lui din 3resda, pe c(nd or4aniza o e+pozi)ie pe te&a Nazca$ %cest savant so"ru, care a e1ectuat cercet ri inclusiv !n %ntarctica, nu se 4(nde#te la e+tratere#tri, dar acord o &are i&portan) in1or&a)iei concrete Jadic & sura"ile #i veri1ica"ileK$ Ha !nt(lnirile noastre ulterioare, l*a& !ntre"at dac departa&entul lui ar 1i dispus s e1ectueze un proiect de cercetare la Nazca, la ani*lu&in dep rtare 1a) de ar'eolo4ia standard$ .n cele din ur& , a& dez4ropat un nu& r de e+celente 1oto4ra1ii din ar'iva &ea Nazca a& peste F$000 #i a& !nceput s &arc'ez cu un &ar=er ro#u anu&ite zone$ %poi a& pus !ntre" ri la care nici un ar'eolo4 nu &i*ar 1i putut r spunde Jpentru c le*ar 1i considerat super1lueK, !ntre" ri cu& ar 1i2 C$ Oare liniile !n zi4*za4, care se pot vedea !n 1oto4ra1ie, c'iar se a1l su" pista, sau sunt o iluzie optic / 2$ Hiniile !n4uste, late de ca& un &etru, constau !n acela#i &aterial cu pistas, sau e vor"a de &aterial !ndep rtat de pe supra1a) / B$ @ste posi"il s se sta"ileasc dac e+ist o di1eren) !ntre c(&pul &a4netic pentru pistas, I1neas #i pietri#ul !nconGur tor, !n special la punctele de intersec)ie #i !n co&para)ie cu de#ertul vir4in/ A$ @+ist ano&alii !n conductivitatea solului, !n raport cu pistas #i zona !nconGur toare/ F$ @+ist vreo radia)ie detecta"il / E$ Se poate detecta prezen)a unui &aterial care nu ar 1i de a#teptat !n &od nor&al !n respectivele cantit )i, cu& ar 1i &inereuri, aur, &ic / I$ @+ist di1eren)e !ntre v(rstele di1eritelor pistas, !n special la punctele de intersec)ie/ ;i a#a &ai departe$ Toate !ntre" rile &ele se re1ereau la lucruri care pot 1i & surate cu precizie de c tre #tiin) $ Pro1esorul Reppc'en a !n)eles i&ediat c asta va presupune o ec'ip de

cercetare interdisciplinar #i c va tre"ui i&plicat o universitate peruvian $ Platoul Nazca este pe lista World Herita4e a TN@S0O, ceea ce !nsea&n c ni&eni nu are voie s se pli&"e pur #i si&plu pe acolo, ca s nu &ai vor"i& de " 4at nasul peste tot #i 1 cut & sur tori$ .n ur& toarele c(teva luni, a !nceput s prind contur o re)ea de oa&eni de #tiin) , alc tuit din e+per)i de la un nu& r de universit )i, 1iecare dintre ei un specialist do&eniul s u de activitate$ .n 1runtea acestei trupe, str lucitoarea dr$ ?erstin Hartsc', o 4eoloa4 e+tre& de dotat , care se "ucur c(nd a"ordeaz pro"le&e neconven)ionale$ Proiectul de cercetare a 1ost co&andat de Nunda)ia @ric' von 3\ni=en, care s*a ocupat de !ntrea4a 1inan)are$ HTW 3resden s*a aliat cu Ponti1icia Tniversidad 0atolica del Peru JPT0PK$ Pro"le&a cea &ai serioas a 1ost o")inerea per&isului de a vizita pur #i si&plu Nazca$ %ceste per&ise au 1ost e&ise !n parte #i &ul)u&it aGutorului dat de a&"asada 4er&an de c tre Instituto Nacional de 0ultura JIN0K$ .n ti&pul !ntre4ii perioade de teren, ec'ipa noastr a 1ost per&anent !nso)it de un reprezentant al IN0, ca #i de un ar'eolo4 de la Tniversidad Nacional 9a6or de San 9arcos din Hi&a$ 0ei doi savan)i neo"osi)i, Reppc'en #i Hartsc', au c l torit !n Peru de &ulte ori, pentru a aGuta la asa&"larea tuturor pieselor &ozaicului$ % 1ost nevoie de 4 sirea de instru&ente de & sur ultra&oderne #i e+tre& de scu&pe, per&ise de va& , ne4ocieri cu diverse institute #i oa&eni de #tiin) #i c'iar c'estiuni "anale, cu& ar 1i unde vor 1i caza)i studen)ii$ Hucrul cel &ai ciudat este ur& torul2 ni&eni nu &ai e1ectuase p(n atunci & sur tori de c(&p &a4netic !n Nazca nu &ai vor"esc de studii 4eoc'i&ice #i de & sur tori 4eoelectrice$ Pentru !nceput, ec'ipa a investi4at supra1a)a de#ertului$ Tre"uia s se 4 seasc ce ele&ente #i &inerale sunt nor&ale !n zon $ .n zonele acoperite cu 4r un)e 1ine de nisip su1late de v(nt, nu&ite 7'a&adas8, ei au descoperit &an4an, potasiu, cupru, aur #i adesea !n apropierea desenelor e+cavate lut2 &ateriile pri&e pentru cera&ic $ Totu#i, ni&ic neo"i#nuit$ 9untele retezat$ .n zona de#ertic de la Nazca, po)i vedea un &unte cu aspect straniu, pe care l*a& nu&it 7&untele retezat8$ @vident, 4eolo4ii v d lucrurile di1erit$ Spun 7retezat8 pentru c nu are v(r1, doar o cul&e plat , care nu se potrive#te cu niciunul dintre &un)ii din Gur$ To)i ace#tia se ter&in cu un v(r1 ascu)it, cu& ne*a& #i a#tepta$ Pe l(n4 asta, supra1a)a 7&untelui retezat8 prezint o linie !n zi4*za4, care poate 1i u#or recunoscut din aer$ %cest &unte cu o linie !n zi4*za4 su" pista asociat lui & interesa !n &od deose"it$ Nu se potrivea deloc cu 4enerala 7or4ie de culte8$ .n partea sudic a pistei, c'iar pe acel &unte, ar'eolo4ii descoperiser &ici construc)ii cu ziduri din piatr $ %cestea au 1ost cate4orisite *cu& pare s 1ie o"iceiul drept un soi de locuri cere&oniale$ 3intre toate siturile de la Nazca, acesta era unul dintre cele &ai i&portante, dar din ne1ericire ec'ipa interdisciplinar nu a c p tat per&isiunea de a lucra acolo$ %r'eolo4ul 4er&an 9ar=us Reindel de la Lonn, e+act acela#i care !n vara lui 200I anun)ase triu&1 tor c liniile erau rutele unor procesiuni, interzisese orice 1el de & sur tori$ Nu po)i s nu te !ntre"i2 ce &otive a avut s o 1ac / O ec'ip de oa&eni de #tiin) 4er&ani a venit !n Peru$ @i au lucrat !&preun cu Tniversidad 0atolica din Hi&a #i un reprezentant al Instituto Nacional de 0ultura #i au e1ectuat & sur tori pe platou$ ;i aveau per&ise$ 3e#i acele & sur tori au 1ost a"solut 1 r consecin)e pentru loc #i nu ar 1i produs nici o distru4ere pentru sol sau pentru orice r & #i)e ar'eolo4ice, un ar'eolo4 4er&an a interzis lucrul$ .i era 1ric de ce s*ar 1i putut & sura acolo/ 3in 1ericire, !ntre" rile &ele nu se aplic e+clusiv 7&untelui retezat8, iar ec'ipa interna)ional de cercet tori pur #i si&plu a ales un punct de pornire di1erit$ @+istau nere4ularit )i !n zon , !n special !n pistas #i !n Gurul lor/ 0antitatea de 4eoelectricitate pe care te a#tep)i s o 4 se#ti depinde de capacitatea solului de a conduce electricitatea$ .ntr*o "aie plin de a"uri, este 1oarte u#or s 1ii electrocutat &ortal$ 3ar !ntr*un de#ert uscat te*ai a#tepta la o conductivitate

destul de redus $ Pentru & surarea 4eoelectricit )ii, !n p &(nt sunt !n1ip)i electrozi, c rora li se aplic u#oare pulsuri de curent alternativ$ @lectrozii sunt &uta)i de*a lun4ul pro1ilului solului, pas cu pas, & sur(nd sc'i&" rile !n rezisten)a electric $ .n 1unc)ie de distan)a dintre electrozi, rezisten)a electric poate 1i & surat p(n la o ad(nci&e de c()iva &etri$ %ici s*au descoperit pri&ele nere4ularit )i$ .n &od nor&al, este practic i&posi"il s e1ectuezi ase&enea & sur tori !n de#ert, din cauza aridit )ii e+tre&e a solului #i a di1icult )ii de a introduce electricitatea !n sol, asociat cu aceasta$ 3ar, &ul)u&it nou*introduselor ec'ipa&ente aduse de ec'ip #i !&potriva tuturor a#tept rilor, a& o")inut rezultate "une #i e+tre& de detaliate$ %u descoperit c rezisten)a 4eoelectric a solului nor&al era relativ redus , co&parativ cu cea a 4eo4li1elor$ Lrusc asta se !nt(&pla la cap tul uneia dintre pistas, ca #i al uneia dintre lineas & sur torile sar din scal , dep #ind valorile nor&ale cu un 1actor de peste o &ie$ 5ede)i acest lucru !n zonele !ntunecate din ta"ele$ .n zona nu&it 7%rea NA8, au 4 sit "enzi cu o rezisten) electric e+tre& de !nalt , & surat !n apropiere sau de*a lun4ul &ar4inii pistei$ .n 7Pa&pa del 0alendario8, &a+i&ul rezisten)ei electrice se a1l la doi &etri ad(nci&e$ %u 1ost & surate puternice ano&alii electrice #i !n alte loca)ii$ 0auza acestora este necunoscut $ 3ar sta)iP Povestea e tot &ai interesant $ He pusese& !ntre" ri despre c(&purile &a4netice din diverse puncte$ Laza de re1erin) pentru & sur torile 4eo&a4netice este c(&pul &a4netic propriu al P &(ntului$ Pentru a e1ectua & sur tori, e nevoie de un &a4neto&etru cu cesiu$ Rezultatele de la Nazca au ar tat i&portante di1eren)e !ntre diverse lineas #i solul neatins din Gurul lor$ .n 7Pa&pa del 0alendario8, ec'ipa a descoperit o verita"il re)ea de ano&alii &a4netice, !n interiorul uneia dintre pistas$ Petele al"e din 1oto4ra1ie reprezint concentra)ii 'i&erice ale unor i&posi"ilit )i &a4netice$ %cestea erau at(t de ne"une#ti, !nc(t aparatul nu &ai era capa"il s a1i#eze rezultatele erau deGa !n a1ara scaleiP Noarte ciudat$ .n zona topo4ra1iat , 7%rea P28 JSacra&entoK, au ap rut noi ano&alii electrice !n Gurul #i su" liniile !n zi4*za4$ 3e#i ar'eolo4ul dr$ Reindel interzisese orice & sur tori e1ectuate pe 7&untele retezat8, ec'ipa interdisciplinar a reu#it totu#i s o")in & sur tori !n dou puncte$ .n apropierea liniei !n zi4*za4, c'iar la s1(r#itul por)iunii de sud*vest, au 1ost descoperite ano&alii electrice care se potrivesc e+act cu 1or&a liniei zi4*z(4ate !ns #i$ 0'iar a#a/ Ni&ic special la Nazca/ 3oar o 4r &ad de dru&uri pentru procesiuni/ Pista care aduce cu o pist de aterizare de pe v(r1ul 7&untelui retezat8 nu acoper !ntre4ul platou$ 3e a&"ele p r)i ale pistei se a1l &ar4ini care se intersecteaz !n nu&eroase locuri cu liniile !n zi4*za4$ 0ol)urile acestor zi4*za4uri se 4 sesc acolo unde solul s*a cr pat$ @+ist , de ase&enea, "razde de &oloz, care se datoreaz ploilor rare, dar toren)iale, c(nd sunt$ .n &od lo4ic apa de ploaie tre"uie s 1i curs direct peste liniiile !n zi4*za4, pentru a crea un r(u de*a lun4ul &ar4ini platoului, care a dus cu el &olozul$ Noto4ra1iile o arat clar$ 3e ce !n nu&ele s1(ntului %ta'ualpaP - Nu au disp rut #i liniile !n zi4*za4/ 0analele de eroziune care se !ntind de la &ar4inile platoului spre locurile &ai Goase au l )i&i de peste un &etru$ Tre"uie s 1i plouat cu 4 leata, cu cisternaP Pe acest 7&unte retezat\, cu pista lui #i cu liniile !n zi4*za4, acolo unde s*a colectat apa !nainte de a se rosto4oli la vale, ar 1i tre"uit s se 4 seasc ni&ic altceva dec(t resturi de eroziune$ 3ar 1oto4ra1iile arat contrariul$ 9ai &ult, ec'ipa a 1ost !n & sur s & soare #i aici ano&alii &a4netice clare ca lu&ina zilei$ Ha s1(r#itul Jsau poate !nceputul/K pistei, a 1ost descoperit o &ic cl dire dreptun4'iular , lat de ca& doi &etri #i lun4 de pu)in peste trei &etri$ Ha vre&ea descoperirii ar'eolo4ice, zidurile care &ai r & seser aveau o !n l)i&e de 92 de centi&etri$ 0on1or& cu ideea de cult, aceasta nu putea 1i dec(t un loc s1(nt2 un loc !n care pelerinii veneau sau !n care preo)ii !#i e1ectuau cere&oniile$

3e ce nu !#i pune ni&eni !ntre"area2 ce 1el de cere&onii/ ;i !ntre"area supli&entar 2 de ce la !nceputul Jsau s1(r#itulK unei pista, din c(te locuri sunt/ 0e este at(t de interesant aici, !nc(t ei au si&)it nevoia sau au )inut s vad / Hucruri ce nu prea sunt ce par a 1i: 0 tot a& aGuns aici, a# dori s li&pezesc o alt prostie pe care o pute)i citi !n literatura #tiin)i1ic anu&e, c ar 1i 1oarte si&plu s construe#ti lineas #i pistas$ %utorii sus)in c soarele a " tut de#ertul ti&p de &ii de ani #i prin ur&are supra1a)a este de un &aroniu &ai !nc'is dec(t stratul de dedesu"t$ Nu tre"uie dec(t s z4(nd re#ti pu)in solul, s !ndep rtezi c(teva pietre #i ceva nisip #i voilbP - Se ive)te stratul &ai desc'is la culoare$ 3a, e+ist anu&ite locuri !n care asta &er4e> a& !ncercat eu !nsu&i$ 3ar !n alte locuri este i&posi"il$ 3ac 7&untele retezat8 a ap rut printr*un si&plu proces de z4(riere a supra1e)ei, atunci linia !n zi4*za4, care se 4 se#te su" pista, tre"uie s 1i 1ost #i ea 7z4(riat 8$ 0ul&ile de &ar4ine care !nso)esc pista de a&"ele p r)i ar 1i tre"uit s ai" aceea#i culoare$ 3ar nu au$ Tot &ai crede)i c sunt rute de procesiune/ 3ar !n Nazca #i !n Gur lucrurile nu sunt pe c(t de naturale ar tre"ui s 1ie, sau cel pu)in a#a ar dori s ne 1ac s crede& savan)ii cu vor"a &ieroas $ 3ac v a&inti)i, a& pus #i !ntre"area despre v(rsta pistelor din 7Pa&pa San I4natio8 J%rea FK$ %ici, dou pistas se intersecteaz #i se suprapun la un cap t$ @c'ipa de cercetare a 1ost !n & sur s con1ir&e c pista care apare la st(n4a 1oto4ra1iei de la pa4ina de &ai sus este &ult &ai vec'e dec(t cea din dreapta$ %cest rezultat nu ne spune dec(t c una dintre ele este &ai vec'e dec(t cealalt , dar nu #i c(t sunt ele de vec'i$ ;i totu#i, !ntre4ul cult Nazca s *i spune& cult car4o Jcultul i&ita)ieiK tre"uie oricu& s 1ie &ult &ai vec'i dec(t sus)in ar'eolo4ii$ 3e ce/ Pentru c &ulte dintre pistas #i lineas de la supra1a) practic nu se &ai pot discerne, ci se a1l su" supra1a)a pietri#ului$ 3eci, ni&ic neo"i#nuit la Nazca/ 0e zice)i de ele&entele c'i&ice/ 0u& ne a#tepta&, ec'ipa de cercetare a descoperit toate ele&entele o"i#nuite$ 3ar c(nd s*a aGuns la arsenic, acul a s rit direct la cap tul scalei$ 0oncentra)ia de arsenic din unele locuri este de C0 p(n la CI ori &ai &are dec(t ar 1i tre"uit s 1ie$ 0'estia asta este 1oarte otr vitoareP 3e ce ar vrea cineva s 1oloseasc arsenic/ %st zi, el se a&estec cu aliaGe de plu&", pentru a le & ri consisten)a$ @ste 1olosit #i !n te'nolo4ia se&iconductorilor #i !n electronic , unde, su" 1or&a arsenurii de 4aliu JGa%sK, Goac un rol i&portant !n producerea de co&ponente de !nalt 1recven) , cu& ar 1i circuitele inte4rate #i circuite lo4ice pentru co&puter$ %rsenicul apare #i !n 1otodiode #i diode laser$ 0oncentra)ia de arsenic !n punctele de & surare este !n &od evident &ult prea &are$ Nu se potrive#te deloc cu &ediile 4enerale ale altor ele&ente din zona NazcaWPalpa$ ?erstin Hartsc', doctor !n 4eolo4ie, a re&arcat #i alt lucru interesant$ Pe Pana&ericana, autostrada care duce de la Hi&a p(n !n 0'ile #i care traverseaz platoul Nazca, !ntre 4r &ezile &aronii de &oloz se v d #i &ai &ulte straturi desc'ise la culoare$ %cestea sunt vizi"ile 1 r pro"le&e &ai ales pe !n l)i&ile Sacra&ento #i dincolo de &ica #coal din Ilipata$ 0e sunt ele/ .n ti&pul pri&ei &ele vizite la Nazca, a& e+tras pu)in su"stan) al" , care a&intea de sare, 1olosind un "ricea4> a& dus*o la 'otel #i a& !ncercat s o dizolv !n ap 1ier"inte #i rece$ N r succes$ Oa&enii de #tiin) au e1ectuat o analiz , ar t(nd c este !n propor)ie de I0 la sut un &aterial a&or1, 1 r ur& de ar4il $ O analiz ulterioar , 1olosind un &icroscop electronic cu "aleiaG, a scos !n eviden) structuri de tip sticl , care apar !n &od nor&al doar c(nd &aterialul este r cit rapid dup o te&peratur e+tre& de !nalt $ 0u& e posi"il a#a ceva/ 3oar nu &ai e+ist nici un &ister !n Nazca: @c'ipa de cercetare 4er&ano*peruvian #i*a sintetizat descoperirile !ntr*un raport #tiin)i1ic, care a tras ur& toarele concluzii2

C$ Rezultatele & sur torilor &a4netice au ar tat o di1eren) net !ntre lineas #i pistas #i zona neatins din Gur$ 2$ 9 sur torile 4eoelectrice au scos !n eviden) li&pede ni#te ano&alii la p(n la doi &etri su" 4eo*4li1e$ B$ 9ediul 4eolo4ic din zona NazcaWPalpa este caracterizat de depozite localizate de arsenic de !nalt concentra)ie$ A$ H(n4 anu&ite 4ro'oti#uri, s*a descoperit un &aterial al" const(nd !n principal din sticl $ Ori4inea acestui &aterial nu a putut 1i e+plicat $ 0(t de si&pl #i neco&plicat este lu&ea din punct de vedere ar'eolo4icP Ni&ic &isterios/ Totul este e+plicat/ %cu& &ii de ani, locuitorii din re4iune au construit uria#e rute de procesiune pentru a*#i cinsti zeii$ LuunP Nu a& ni&ic !&potriva acestei teorii$ 0'iar au e+istat rute de procesiuneP 3ar, #i este un 7dar8 uria#, cele &ai "une dintre pistas din Nazca #i Palpa pornesc #i se s1(r#esc: Nic ieri$ ;i unde sunt dru&urile care ar tre"ui s duc spre aceste rute pentru procesiuni/ Sau credincio#ii au z"urat p(n acolo/ Greu de crezut$ 0u& reu#e#te ruta pentru procesiuni s &ear4 dreapt ca a)a, c'iar #i pe versantul &untelui/ ;i ce 1el de zei erau venera)i aici/ Pentru ce 1el de zei scriGele#ti pe p &(nt si&"oluri care cu doar c(teva e+cep)ii sunt vizi"ile doar din aer/ %cu& !n)ele4e)i ta"loul de ansa&"lu/ 0ei care nu sunt 1a&iliariza)i cu str vec'ea literatur indian , !n care sunt descrise diverse ve'icule z"ur toare *nu&ite 5i&ana> cei care nu #tiu ni&ic despre carul z"ur tor al re4elui Solo&on> cei care nu au 'a"ar despre naveta spa)ial descris de @ze=iel> cei care nu au auzit niciodat de 7perlele din cer8 ti"etane sau de 7" rcile zeilor8 din @4ipt, ar tre"ui s a#tepte !nainte de a tra4e o concluzie 1inal !n privin)a platoului Nazca$ Ni&eni nu ar tre"ui s e&it Gudec )i de1initive despre un lucru at(t de &isterios #i de &inunat ca Nazca> &ai devre&e sau &ai t(rziu, aceste Gudec )i se vor dovedi a"surde$ .n s1(r#it, doar ca s &ai lini#tesc dintele pe care !l a& pentru deni4ratori2 nu a& scris !n niciuna dintre c r)ile &ele c e+tratere#trii ar 1i construit 7piste de aterizare8 la Nazca, sau c locul ar 1i un soi de 7port spa)ial8P 70ei care nu pot s atace 4(ndul, !l atac pe 4(nditor$8

SNcR;IT