Sunteți pe pagina 1din 4

Abecedarulmonahului

A - ne - a - nes

Pa Pa Pa Pa Zo Ke Di Pa Pa Pa Pa Pa Di Ga Zo Ke Di

Zo Zo Zo Zo Zo Ke Ke Ke Ke Ke Ga Ga Ga Ga Ga Pa

Di Di Di Pa Pa Pa Pa Ni Pa Zo Ke Di Ni Ni Zo Ni Ke Ga Di

C - lu - g - re Ke Ke Ke Ga Di de schi de u re chea ta!

C - lu - ga - re lund a min te pu ru rea Ni Pa Pa

la toa te c - tei vom n -cre -din -a Di Di Di i nu - le ui ta Ke Ke

Ke Ke Ke Pa Pa Pa Pa Pa Ni Pa Vu Ga Di Ke Zo Ni Pa Ni Zo Ni Pa Pa

Pa toa t via-a ta, n - i ni ma ta s p zeti i s m pli neti

ce a cum ai f g du it . Pri mul n demn .

Zo Zo Zo Ke Di Ke Ke Ke Di Ga Zo Zo Zo Ke Di Ni Ni Ni

Zo Ke Di Pa Ni Pa Vu Vu Pa Pa Ni Pa Zo Ke Di Ni Ni Zo Ni Ke Ga Di

Tu sme rit s fii ! C - lu - g - re ! F r a cr ti Ni Pa

Pa s m pli neti n fi e ca -re zi Di Di Di as -cul -ta -rea ta . Pa Di

Pa Di Di Di Ga Zo Zo Ga Ga Ga Ga Zo Ni Pa Ni Zo Ke Di Pa

Pa Pa Pa Pn la moar -tea ta si - tai vo ia ta ! Bu cu r te n

toa te zi le le ! Pu ru rea bu - cu -r te . Al doi lea n demn .


Zo Zo Zo Ke Di Ke Ke Ke Di Ga Zo Zo Zo Ke Di Ni Ni Ni

Zo Ke Di Pa Ni Pa Vu Vu Pa Pa Ni Pa Zo Ke Di Ni Ni Zo Ni Ke Ga Di

Ru g ciu nea ta ; c - lu - g - re ! n veac nu ui ta Ni Pa

Pa ca o al bi n cu - le-gnd din ea Di Di Di du -hov -ni-cesc nec-tar .

T T T

Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Toa t via -a ta pe - ea

no l sa ! Bu cu r te n toa te zi le le ! Pu ru rea bu - cu-

-r-te ! Al trei lea n demn .

Zo Zo Zo Ke Di Ke Ke Ke Di Ga Zo Zo Zo Ke Di Ni Ni Ni

Zo Ke Di Pa Ni Pa Vu Vu Pa Pa Ni Pa Zo Ke Di Ni Ni Zo Ni Ke Ga Di

La Bi se ri c ; c lu g re ! nu pre ge ta Ni Pa Pa

s lu - crezi la man -tu -i -rea ta Di Di Di i te vei bu-cu-ra T

T T

Ni Pa Vu Ga Di Ke Zo Ni Pa Ni Zo Ni Pa Toa t via a ta sluj- ba

no l sa ! Bu cu r te n toa te zi le le ! Pu ru rea bu - cu-r-te! Ul ti mul n demn.

A ces tea sunt pu i ne sfa turi ce noi i leam dat Zo Zo

Zo Ke Di Ni Ni Ni Zo Ke Di Pa Ni Pa Vu Vu Pa Pa as cul ta rea ta

ru g ciu nea ta ; c lu g re ! i Bi se ri ca tu nu

le ui ta pn la moar-tea ta i - vei ve -dea pla ta ce vei lua . Sme re-

ni a noas tr te he re ti sim i toa t ob tea cu

toa - t i - ni -ma cn -t : O , che ma re sfn t ! O , chip n -ge resc ! Di

Di Di Ga Vu Ga Di Zo Ke Di Al doi lea Bo -tez T T

T T T

T T

T . S te mn -tu -ieti ct -

n via a eti ru gn du te i pen tru ob tea ta i a - a

te vei bu -cu -ra .

TranscrisdeAndreiBrsan,
SeminarulTeologicSf.IoanGurdeAurHui