Sunteți pe pagina 1din 5

Antifonul nti la dumnezeiasca Liturghie

a Sfntului Ioan Gur de Aur, grecete i romnete


glas T grabnic

dup tlmcirea printelui diacon Cornel Constantin ComanA min. Eu lo gei h yu ch mv ton Ku ri on eu lo

gh toj ei Ku ri e eu lo gei h yu ch mv ton Ku ri

on kai pa an ta ta en toj mv to O no ma to a gi on au

tv.

i ne cu vin tea z su fle te al meu pe Dom nul

i nu ui ta toa te rs pl ti i ri le Lui.

T on eu i la teu on ta pa saj taj a no mi aj

sv ton i w me non pa saj taj no svj sv.

e Cel ce iz b ve te din stri c ciu ne vi a
]
a a ta pe Cel ce te n cu nu nea a a z cu mi l

i cu n du rri.

T on em pim plwn ta en a ga qoij thn e pi qu mi an

sv a na kai ni sqh se tai wj a e tv h ne o thj sv.
1

el ce fa ce mi los te ni e Domnul i ju de
]
ca a t tu tu ror ce lor ce li se fa ce strmb ta a a

te.

E gnw ri se taj o dvj au tv tw Mw u sh toij ui

oij Is ra hl ta qe lh ma ta au tv.

n du rat i mi los tiv es te Domnul n de lung rb

d tor i mult mi los tiv nu p n n sfr i it se va iu

i nici n vea ac se va m ni a.

O u ka ta taj a no mi aj h mwn e poi h sen

h min v de ka ta a taj a mar ti aj h mwn an ta pe dw

ken h min.

i du p nl i mea ce ru lui de la p mnt a

n t rit Dom nul mi i la Lui spre ce ei ce se tem de El.

K a qo son a pe cv sin a na to lai a po dus mwn

e ma kru nen af h mwn taj a no mi aj h mwn.
2

re cum mi lu ie te ta tl pe fii a mi lu it Dom

nul pre cei ce se tem de El c El a cu nos cut zi di rea

noa a as tr a du u su i-a + a min te c r n sun

tem.

A n qrw poj w sei cor toj ai h me rai au tv w

sei a an qoj tv a grv v twj e xan qh h h sei.

duh a tre cut prin tr-n sul i nu u va mai fi i

nu se va mai cu noa te n c lo cul su.

T o de e le oj tv Ku ri i v a po tv ai w w w noj

kai e wj tv ai w noj e pi tvj fo bv me nvj au ton.

i drep ta tea Lui spre fi ii fi i lor spre

cei ce p zesc le g m n tul Lui i-i a duc a min te de

po run ci le Lui ca s le m pli nea a as c.

K u ri oj en tw v ra nw h toi ma se ton qro non

au tv v v kai h Ba si lei a au tv pan twn de spo o
3

o zei.

i ne cu vn tai pe Dom nul toi n ge rii Lui

cei tari la vr tu te ca re fa cei cu vn tul Lui i i a u

zi i gla sul cu vi in te lor Lui.

E u lo gei te ton Ku ri on pa sai ai du na meij

au tv lei tvr goi au tv oi poi vn tej to qe lh ma au tv.

i ne cu vn tai pe Dom nul toa te lu cru ri le
T

Lui n tot lo cul st p ni i rii Lui bi ne cu vin tea

z su fle te e al meu pe Dom nul.

D o xa Pa tri i kai Ui w kai a gi w Pneu ma ti.

i a cu um i pu ru rea i n ve cii ve ci lor.A

min.

E u lo o o o o o gei h yu ch mv ton Ku ri on kai pan

ta ta en to o oj mv to O no ma to a a gi on au
] ' '
tv eu lo o gei to oj ei Ku u u ri i i
4

i i e e e e.
5

S-ar putea să vă placă și