Sunteți pe pagina 1din 5

glas 1

QV

S 003000\!!111'! ! ! !A vV
30!11'@1am<C!!111'!! ! !A vV
la

Ta

a cum i

lui

pu

Fi u lui

ru rea

i n ve

Sfn n tu lui Duh

cii

ve ci lor A min

S 0030!12'!!!P@11am<C vV
30!12'!!A00p!1'!!11am<C
la
i

Ta

t lui i

a cum i

Fi

u lui i Sfn

pu rurea i

tu

lui Duh

ve cii ve ci lor A

min

S 0030!1q!0!1@11am<C vV
30!1q@1a011'!!!!11am<C
la
i

Ta

t lui i

a cum i

Fi u lui

pu ru rea

glas 2

i Sfn tu

lui Duh

ve cii ve ci lor A

min

Wt

S @1q!111'!!0U@11am<?
00!110[!A00!110!! !A b<?
la

Ta t lui

a cum i

pu

Fi

u lui i

ru rea i
glas 3

Sfn tu

n ve cii

lui Duh

ve

ci lor A min

eN

S 11!! ! 1110!1'! ! ! !A vV nN
10111! !A 0'_101'!!!+1anN
la

v Ta t lui i

cum

Fi

lui i Sf

pu ru rea i
glas 4

i n

n tu lui Duh

ve

cii

ve ci lor A min

bB

S 00q_1110@02'!! ! 1abB
01101@1am<C00!!2'!!!1abB
la

Ta a t

lui

Fi

cum i

pu

ru rea

lui

www.stavropoleos.ro

Sf

n tu lui Duh

n ve cii ve ci lor A min

glas 5

HqV

F
<I

S 1~0q z!!1a!X2'!!!O'!_1a,<V
01q!w z!!1ac/N00!!2'!!!1a,<V
la

v Ta t lui i Fi

u lui i Sfn tu u lui Duh

cum i pu ru u rea
glas 5

n ve cii ve ci lor A min

HqV

S401')! !11'!!!0`! ! !KvV


40q) !1'! !A !!111'!! ! !KvV
la

Ta

t lui i

Fi

u lui i Sf n tu lui Duh

a cum i pu ru rea i n ve
glas 6

cii

ve ci lor A min

H wg

S 311'!!0q!0!\!!111amM v?
30!12'! !A mM 0_111'!!!!A v?
la
i

Ta t lui i

a cum i

Fi u lui i

pu ru rea

Sf n tu

i n

ve

lui

cii

Duh

ve ci lor A min

glas 7

HEN

S 000'_1110!1PS!! !+ 1anN
11q!1'! !A m<C 000!10!!+ 1anN
la

Ta

a t

lui

cum i pu ru rea

Fi

lui i

Sf

ve cii ve

n tu lui Duh

ci lor A min

glas 8

HrC

S 00e_1110#1OS ! ! ! !A cC
40! ! 3@1a!!!12' ! ! ! !A cC
la

v Ta a t

lui

Fi

a cum i pu ru rea i n ve cii

www.stavropoleos.ro

lui

ve

Sf n tu lui Duh

ci lor A min

QV1
glas

S 011a'!A ! 1O'! ! US !\!1oOSUS


la

Ta t lui i

Fi

u u

lu

ui

i i Sf

tu

!_1s
u u lu u }!0a
ui DuhvV

01 OS @ O'! ! !A 0 1 1 @3z U USS


i

cum

pu ru u rea i

ve

cii

ve

ci

lo

!_1s
o or A
a }!0a
a minvV
Wt
glas 2

S 011a'!A !A11'!!0P'!!!AOS!OS!Am<?
01OS@O'!!!A01q!1'!!!!AOS!
la

Ta

t lui i

cum i

Fi

u lui i

pu ru u rea i

Sf

n tu lu

ve cii ve

ui Du uh

e ci i lor A

OS
mi !
inAm<?
eN
glas 3

S1aYS!+1a\1!s11a1a\!S11aOS!_`
la

Ta

lui

i i

Fi

i i u

PS
u \ 0!
u us P'
lu !
u!
ui!i`OS
i Sf \ 0!S
n\0!P'
tu u
u !};
lu !us \0
ui
\0!:vV
nN
Du uh

!1OS!!) sOS!1`0`0a,<V 011'!U'


i

cu um i i pu u ru

u rea a

ve

ci

!!US
; a\0\0!:
i ii ve !
e !`0`P!}
ci i lo o or A !s
a
mi invV
RV
glas 4

S 1a!+`0`q!sO\!A) s1s}!01O'!!!0
la

a a

v Ta a a

lui

Fi

u u lui i

1'
Sf ! !3PS
n
tu !u_1s
u lu u }!0a
ui DuhvV

01 OS!!`q!sO\!A) s1s}!0avV 01O'


i

cu um i i pu u u

ru u

u rea

!!!A
e e cii1
ve a@
ci 3PS
i
lo !
o _1s
or A
a }!0a
a minvV
www.stavropoleos.ro

Slavele pe mare, Macarie ieromonahul

ve

HqV
glas 5

S 5-z!A0'!U@o1p!SO00O'!) s1
la

Ta a a

lui

Fi

uu

lui

00'
i Sf ! UUS
n
tu !u_1s
u lu
u }!0a
ui DuhvV

40 q ! O'! ) s1a ,<V 00O' ! ! !A q !S


i

a cum i

pu ru u rea

ve

e e cii ve e e

\0!s
ci i O
i S]U
lo S!
o _1s
or A a }!0a
a minvV
Hwg
glas 6

S O~'!!!AOS!OS!1j1O'!!!061'!UUS
la

a a v Ta a t

lui

Fi

u u lui i

Sf

tu

!_1s
u u lu u }!0a
ui Duhv?

01\10[!`OS!_`1a0j1O' !! !AY
i

cu

um i i

pu u u ru u rea

ve

e e cii

1'
ve !
e UUS
ci
lo !
o _1s
or A
a }!0a
a minvV
HEN
glas 7

S 1aYS!+ 1`1aYS!1a1aO'! ! !A `X0 @


la

Ta

lui

Fi

u u lu u

ui

f1
Sf oa
n '!
tuA!
luiA\0!:
Du uhn>

! 11a! `1a @`0a 0 00a 1x0 @3)z


i

cum i i

pu

ru u rea

ve

cii

ve

U\0!:
ci
lo ors!AA\0!:
mi inn>
HrC
glas 8

S O@`1ap!!s] 1`PS\0!s00O'!) s1a


la

Ta

a a a

lui

Fi

u u lui

@a
i 1
Sf `PS

\0!s
nPS
tu !
u_1s
u lu u }!0a
ui DuhcC

00OS!!`1ap!!s] 1`PS\0!s0abB 0
i

cu um i i pu

u u

ru u

u rea

11'
n ve !e UUS
cii ve !e_a
e ci 1
lo `q
o o 'z!
ors\0a
A )
a s1
a s}!0a
a mincC
www.stavropoleos.ro

Slavele pe mare, Macarie ieromonahul

S-ar putea să vă placă și