Sunteți pe pagina 1din 16

Canonul Morilor

(din Octoihul Mare)


Glas VIII

nC

Cntarea I
IRMOSUL

#J
e 0 0 J q
~ ! ! ! 1J1anC 0
100
!!!A
Tre - cnd a - pa
m - rii ca pe us - cat
i
din
r - u - ta - tea

11q~
!!!1J1anC#
J300Jq!010`
e - gip - te - ni-lor iz - b - vit
stri - ga
Is - ra - el: Cn - ta - vom i J0k
,B@
J11J1'!!JO'!!p!0knC
e,
Iz - b - vi - to - ru -lui nos - tru i Dum-ne -zeu.

Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

#J
e 0 0
J q~ ! ! ! 1J1anC 0
100
!!!A
Cu moar - tea
ur - mnd mor-ii lui Hris - tos
i
cu
p - ti - mi - rea

11q~
!!!1J1anC q
! 0 0
q ! 0 1 0 `
prea - cin - sti - tei Lui p - ti - miri
ve ni - c
vi - a - do - bn - di J0k
,B @
J11J1' ! ! JO' ! ! p ! 0knC
t-au
toi Mu - ce - ni - cii, a - cum ru - g - tori fi - ind.
Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

#J
e
0 0
J q
~ ! ! ! 1J1anC 1
J1'
!0J!!!A
Pe
ro - bii
ti
ca - re au a - dor - mit
i
nu - m - r, Doam - ne,
1

11q~
m - pre - u -!
n!!1J1a
cu cei a - lei nC#
ier J300Jq!010`
- tnd lor
p - ca - te - le
f - cu J0k
!p!0k
te ,B@
din J11J1'
ti - ne - re - !
ea!JO'
i din !
ne-ti
- in - a lor. nC
Slav...,

#J
D e
ce 0
- lor 0
pe J q
ca -~ !
re !
Tu !
i-ai 1
lu J1a
- at nC 1
n J1'
cer, !
bu0
- cu J!
- ri !
- !
aA

11q~
!!!1J1a
i
m - ri-rea
Sfin-i - lor
Ti nC0
ca 000Jq!010`
- re
din des - tul se des - f - tea J0k
z ,B@
n J11J1'
str - lu - ci -!
rea!JO'
Ta ve -!
ni!p!0k
-c, Bu -nu - le. nC
i acum...,

#J
!z 1
Fe - e
cioa 0
- r 0
cu J- q
ra ~ !
- t !
L-ai
- mis J1a
- lit nC 0
pe 100
Dum - ne - zeu !
Fi !-

!Aul 1
Cel 1q~
u - nit !
du -!
p !
i 1
- pos J1a
- tas nC #
cu J300Jq
tru - pul
lu - at !
din 0
ti - 1
ne,
0`J0k
Mai c, ,B@
prin J11J1'
ca - re
ia - !
dul!JO'
cu to -!
tul!p!0k
a fost sur - pat. nC
Cntarea a III-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai fcut...


Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

1
1
!AnC 0
De 1
c J-1'
de - !
rea !
ceaJ !
ve !- !
che !
v-ai
cu ~112Q
- r - it_____ prin!
bo-tez
ba -

000Jq!1J0`01'
ia
ce - lei de-a do - ua
na - teri
a - !
poi !
voi p
ai !
pri J -0
mit anC 0
prin J1
sn 1J1'
ge
un !
alt !
boJ0a
- tez mV !
ca -J!1J100Jq@a
re v-a
dus
c - tre Dom - nulnC 001
i
cu El
2

11'
! !A O' ! ! p ! 0knC
m - p - r - ii Sfin - i - lor Mu - ce - nici.
Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

1
1
J 1
' ! ! J ! ! ! ! 1~ 1 1a 1
' ! !AnC 0
Cel
ce
de bu - n - vo - ie n mor - mnt nou
ai fost pus
iar

000
J q ! 1 J 0 ` 0
! w! ! ! 0anC J01
pe
cei
a - flai n mor - min te Hris - toa - se i-ai scu - lat
bi - ne -

1
J 1' ! ! J 0amV !
J ! 1 J100Jq@a
nC 0J1
vo - ie - te a - cum
ca cei lu - ai
din
vi - a -
s
fi 01J1'
! !A 11'
! ! p ! 0knC
e
s - l - lu - ii n
lo - ca - ul drep - i - lor.
Slav...,

1
1
J 1
' ! ! J ! ! !re !
1~ 1 1a 1
' ! !AnC 0
Cel
ce
sin - gur din fi eti mi - los - tiv
i prea-bun
ca

000
J q ! 1 J 0 `- 0
! w! ! ! 0anC J01
un Dum - ne - zeu d - ru - ie
te ier - ta - re de gre - eli
ce - lor

1
J 1
' ! ! J 0amV !
J !
1 J100Jq@anC 00
la
Ti - ne mu - tai
i
o - dih - ne - te-i St - p - ne
n - tru
111'
! !A O' ! ! p ! 0knC
bu - cu - ri - a Ta cea f - r de sfr - it.
i acum...,

1
1 J 1' ! ! J ! ! ! ! 1~ 1 1
a 1' ! !AnC 0
Iu - bi - to - rul de oa - meni din sfn - tul
tu pn - te - ce
fi -

000
J q ! 1 J 0 `- 0
1'! !p ! 0anC 0
J1
rea
o - me - neas-c lu - n
du-o S-a n -tru-pat vo - ind
s mn1
J 1
' ! ! J 0amV !pe J !
1 J100Jq@a
nC 00
tu ias - c de - plin
om din
por - i - le mor - ii
i
s
3

111'
i
des - chi - !
d !
iarA O
u -' !
i !
- le p
Ra !
- iu 0
- lui. knC
IRMOSUL

1
J !ce !- !lor de-a
! 1
!AnC 0
Zi -1
di - J1'
tor !
fi -!
ind
- su ~112Q
- pra bol
ii !
ce-reti
pre -

000Jq!1J0`01'
cum
i
Bi - se - ri - cii
Doam - ne Tu !
n -!
t p
- re - !
te J 0
- m anC 0
n J1
- tru
1J1'
! !J0a
a
Ta dra-gos
- te mV !
c J!1J100Jq@a
iu - bi - tor eti
de
oa - meninC 001
spri - jin cre 11'
! !
-!`1knC
din - cio - !
i -!
lor0
i O
cul -' mea
do q
- ri -@1a
ri - lor____________.
Cntarea a IV-a
IRMOSUL

q@1J1a
eti J!11Jq~
t - ri - a
i !
bu !p!0a
-cu - ri - a meanC0
Tu 10`
pu - te -

Doam -ne, Tu

J0a
'!0@11J1a
!J2'
!J0a
rea !
Tu Jw
Fi -!
ul !
lui J 0
Dum-ne
- zeu ne - des - pr - it de-al
Ta - !
t-lui
sn nC 0
Cel
010
! ! !
!AnCq
ce
i
a noas-tr
s !
- r 4
- ci z0
- e 0!11'
Tu o ai
cer -!
ce-tat
DreptJ !
ca !
- !1
re cu
1Jw
!!@JO'
Pro - ro - !
culAJ@1J1!
A - va - cum gr1
- iesc Jq@a
i - e nC 1
Sla ~1J1'
- v Doam-ne__
pu - te !
rii !
Ta p
- le !
n 0
veci. anC
Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

q@1J1a
q!1Jq~
!p!0a
Spre a
pri - vi JDoam-ne
n
cer !
toa-t
sla - va Ta nC0
i 10`
lu - mi 4

0a
na 1
cea 0
ne -!
n !
-se 0
- ra -!0!@111a
t
a____ o
do - bn - di 1
Sfin-'!
ii!00a
Mu - ce - nici nC
0J100
! !- nuri
! !
4-z0
!J!AnC q

tot
fe - lul
de J chi
cum-pli
te 0!11'
s-au ne - vo - it rb-dnd
i J !
i__
!
__ !
cn J -1
tau 1
Hris J- w
toa - !
se A J !
Cel !
iu 1
- bi J10Jq@a
- tor
de
oa - meninC 1
Sl ~1J1'
- vim sfn ! t__
!@JO'
pu - te - !
rea !
Ta p
pu !
- ru0
- rea. anC
Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

@11J1a
La Ti - ne
sunt J!11Jq~
lo - ca - uri mul -!
te !
i p
ve -!0a
ni - ce nC 0
m 10
- pr - i -

`0a
! ! 0
!J0a
te 1
n 0
chip vred-nic
tu -!0!@11J1a
tu - ror___ du - p m - su - a!
raJ2'
fap !
- te-lor
lor nC
0J100
4

deci
n - tru
a -J !
ce !
- !
lea !
Hris
-toa z0
- se 0!11'
f-i vred-nici
ca !
sJ!A
steanC q
pe J !
cei_
!
__ !
mu J -1
tai 1
la J w
Ti - !
ne AJ @
ca 1
- re J1!
n - tru 1
cre Jq@a
- din - nC 1
pro ~1J1'
- sl - vesc
!
n !
- @JO'
du - ra -!
rea !
Ta p
pu !
- ru0
- rea. anC
Slav...,

q@1J1a
Om Te-ai f - cut Jq!1Jq~
pre-cum noi, Tu, !
Cel!p!0a
ne -mu -ri - tor nC0
rb 10`
- dnd moar -

0a
!@11J1a
tea 0
pre -q
cum !
toi !
dar 0
ca -!
lea0
cea___
c - tre
vi - a - !
J2'
ne-ai !
a -!
r J -0
tat anC
0J100
! !- nici
! !pe 4
J!AnC q
c - re - ia
f-i J vred
cei z0
n 0!11'
cre - din -
r -!
po-sai
ier J- !
ta ! - !
re J 1
de 1
p J- w
ca - !
te A J @
d -1J1!1Jq
ru - in - du - le Doam@
- ne anC 1
i ~1J1'
f - cn -
5

!
!@JO'
! !
du-i_
pr - tai de
lu p
- mi -!
na 0
Ta. anC
i acum...,

q@1J1a
!11Jq~
Zid i
li - man Jeti
tu Fe - cioa !
-r !p!0a
cre - ti - ni - lor nC0
i 10`
sc - pa -

0a
!@11J1a
re 1
grab 0
- ni - !
c !
i 0
pa -!
v 0
- z___
i
cre - din - cio -!
i 11'
- lor
la - !
u -!
dA nC
0J100
!
c
rogi tot - dea J
-!
u !
- !
na !
pe 4
Fi z0
- ul 0!11'
i Dum -ne - ze -!
ul J!A
tunC q
i Jscapi_
!!J11Jw
! __ din - tru pri - mej !
diiAJ@1J1!1Jq@a
pe cei
ce cu cre - din - nC 1
te ~1J1'
cu - nosc Ns
! - @
! 0
c JO'
- toa !
- re !
de p
Dum-ne
- zeu.anC
Cntarea a V-a
IRMOSUL

!1J100Jq@a
- pu - s
Lu - mi - n J0!1110!11'
pen -tru ce
m
le - pezi de la fa -

Ne - a

!!!0a
a Ta a -cum?nC0
iar J3!!Jq~
eu, ti- c - lo - !
sul,A!
de0J3'
str - in !
n !JO'
-tu - ne - !
ric!p!0a
m simt cu - prins.nC
@
Deci,0
d-mi 1
po -1
c -O
in ' -!
0
i 0
la 0
lu J - U
mi S!-! @
na J11
Le - gii q
ta - !le AJ
21J1'
!!@JO'
n - drep - tea -z-mi_
c - r -!
ri !p!0k
- le, ro - gu - m. nC
Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

!1J100Jq@a
Fe - ri - ci - rii ne - spu - se J0!1110!11'
i m - ri - rii
Ta - le ce - lei mai
6

!!!0a
pre-sus de gnd nC0
i J3!!Jq~
n -vred-ni -ce -!
te A!
pe0J3'
cei
ce !
din!JO'
vi - a -!
!p!0a
au fost mu -tai nC
@
i 0
cu 1
a 1
Ta O
mi -' !
l 0
s -0
l - 0
lu -J U
ie S!-! @
te-i J11
un - de q
es - !
te AJ
21J1'
!@JO'
gla - sul
ve - !
sel___
al
ce -!
lor!p!0k
ce prz-nu - iesc.nC
Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

!1J100Jq@a
n - tru
tot Mi - los - ti - ve, J0!1110!11'
un - de n - ge - re - ti - le pu - teri

!!!0a
!A!
0J3'
!!JO'
!p!0a
i sfin-ii toi nC0
se J3!!Jq~
bu - cu-r pu-ruri
stnd
n
s -nul
P - rin -!
te-lui
A - vra - am nC
@
! 0
S!! @
a 0
- co -1
lo 1
a O
- ea ' -z-i
pe 0
cei 0
mu J - U
tai______
i J11
n - drz -q
ni -!re AJ
21J1'
!@JO'
d - le
lor !
a___
a - vea !
!p!0k
- na - in -tea Ta. nC
Slav...,

!1J100Jq@a
i - re, drep - ta - te J0!1110!11'
i rs -cum - p - ra - re Tu eti no -

Mn - tu -

!!!0a
!!p!0a
u tu-tu - ror, nC0
iar J3!!Jq~
r - ni - le Ta !
- leA!
ne0J3'
- pu - tin -!
e!JO'
- le noas-tre
au vin - de - cat. nC
@
S!! @
Deci,0
Prea - 1
mi - 1
los - O
ti -' !
ve, 0
ce 0
- lor 0
mu J -U
tai______
le J11
d - ru -q
ie !
- te AJ
21J1'
!@JO'
des - f - ta -!
rea__
cea
dul -!
ce!p!0k
a Ra - iu - lui. nC
i acum...,

!1J100Jq@a
a
ta
bu - n - ta - te J0!1110!11'
ai pri - mit, Hris - toa - se, fi - rea noas -

Cu

!!!0a
!JO'
tr a lu - a, nC0
Cel J3!!Jq~
ce din ve - ci -!
e A!
iz 0J3'
- vo - rti !
ha-rul
sla - !
vei!p!0a
dum-ne-ze - ieti nC
@
i 0
trup 1
din 1
Fe - O
cioa ' -!
r, 0
n 0
- treg 0
cu J U
su S!-! @
flet J11
i
cu q
min !
- te AJ
21J1'
!@JO'
!!p!0k
ai
pur - tat !
i___
prin
el moar-tea
ai zdro-bit. nC
Cntarea a VI-a
Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

#J3z
J11J1'
! )
A - le -0
ii 1
Ti @
Mu 1
- ce J- 1
nici, a!
Mn
- tu - i - to - !
ru!J1'
- le, au !
rb-dat

!
3-z0
J !AcC 0
cum-pli
te 1@1J1a
- le chi - nu - iri !
deJO'
dra - !
gos !
-tea !
Ta !
r -nii
do -J3z
rind 0
sla -0
va
1
!- !
ve -1
ni 0
- c a00
i
m J0'
- pr !
- !
t J 1
- i `0a
- rea ,B!
cea 1
cu 2'
Ti - !
ne, Zi
di -p
to !0a
ru - le. nC
Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

#J3z
!J00J1'
)
Cu moar 0
- tea 1
Ta, @
Tu 1
ai J 1
rupt a!
al J 3'
ia - !
du-lui
la - com pn -!
te!
-ce_

!
!d-ru
! J- !
i 3
ce -z0
lor 1@1J1a
le - gai n
el !
vi JO'
- a - !
!
le-ai
it AcC 0
de J3z
ea 0
i 0
pe
1
! p
cei 1
mu 0
- tai a 0
i 0
n - J0'
vred !
- !
ni J1`0a
- ce - te ,B!
ca 1
un 2'
Bi - !
ne !
- f-c
- tor
!0a
n veci. nC
Slav...,

#J3z
!!J1'
! )
Hris - toa 0
- se 1
de @
ori -1
ce J 1
chin a!
i J11J1'
de sus - pi -nul
din iad !
s scapi

!
! !ca !
! J !AcC 0
pe 3
cei z0
de 1@1J1a
la noi mu - tai !
cJO'
n -sui
un prea-bun
ai J3z
ters 0
toa -0
t
1
! ! -!i - p
la -1
cri 0
- ma a 0
de 0
pe J0'
toa !
- !
t J1`0a
fa a ,B!
ce -1
lor 2'
ce Mn-tu
tor
!0a
Te tiu. nC
i acum...,

#J3z
!J1'
Cel din 0
fi -1
re @
Zi 1
- di J- 1
tor a!
n J11J1'
al
tu
pn !
- te-ce
S-a !
zi -!
dit)

!
! J-rt
!AcC 0
i,3
ca z0
Dum 1@1J1a
- ne - zeu de - plin !
nJO'
lu - !
me !
S-a !
po -go
cel J3z
sin -0
gur 0
ne 1
J 1
p
mu 1
- ri -0
tor a 0
n 0
trup J0'
sur !
- !
pnd
moar`0a
- tea ,B!
pen 1
- tru 2'
mn !
- tu !
- i !
-rea
tu !0a
tu - ror. nC
IRMOSUL

#J3z
! )
Cel ce 0
eti 1
Mn -@
tu 1
- i J- 1
tor a!
de J11J1'
a - le
me -!
le!J1'
f - r -!
de-legi

!
J!AcC 0
m3
spa z0
- l 1@1J1a
i din a - dnc !
de JO'
pa - !
timi !
ri -!
di -!
c-m
c J3z
la 0
Ti -0
ne
1
B! 1
! !
am 1
stri 0
- gat a 0
i 0
m J0'
a !
- !
uzi J1`0a
grab - nic ,Dum
- ne -2
ze -' !
ul mn
-tu -!
i02os
a-!ognC
rii
me
- #
le__________.

Cntarea a VII-a
IRMOSUL

cC

cC5
` @ 0 ! ! 11O@am<C0
11'!! + @
Ti - ne - rii e - vre - ieti cl - cat - au
vl - v - ta - ia n cup-

1'
!cu !
! O @acC 1
~ 1
Jq
@ 1 J 10p ! @
tor
n -drz - nea - l
i
n
ro - u schim - bnd v - pa ia

1
1 l !- !e: !
11q ! O' !! !Am<C #11'! !
stri - gau i
n veci eti bi - ne - cu - vn - tat Dum - ne - ze - u - le
!O
@a cC
i Doam - ne.

Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

cC5
` @ 0 ! ! 11O@am<C0
11'
!! + @
Toi____ Mu - ce - ni - cii prin cre - din -
s-au
u - nit du-hov - ni-

1'
! ! ! O @acC 1
~ 1
Jq @ 1 J 1
0p
! @
ce - te cu St - p - nul
i
tin - znd c - tre
El
i
stri - g

1
1
l !- !re: !n 1
1q ! O' !! !Am<C #
11'! !
cu
do - ri
veci eti bi - ne - cu - vn - tat
Dum - ne - ze - u - le
!O
@a cC
i Doam - ne.

Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

cC5
`- @
0 ! ! 11O@am<C0
11'
!! + @
Ce
lor mu - tai n - tru cre - din -
d - le
hai - na sfn - t

1'
! ! ! O @acC 1
~ 1
Jq @ 1
J 10p
! @
a ne - stri - c - ciu - nii
i
ce - reas - ca
lu - mi - n
ca____ s

1
1 l
!- !e: !n 1
1q
! O' !! !Am<C #
11'! !
stri - ge
i
veci eti
bi - ne - cu - vn - tat
Dum - ne - ze - u - le
10

!O
i Doam @
- ne.a cC
Slav...,

cC5
!i 1
Um `
- @
ple 0
de !
har
bu 1O@a
- cu - ri - e m<C0
pe 11'
toi cei !
pe!
ca +- @
re

1'
! -!tat !la O
! @
i-ai mu
Ti - @
ne acC 1
i ~ 1
n Jq
Rai @
o -1
dih J- 1
ne 0p
- te-i ca_____
s
1
! - !tatAm<C #
stri 1
- ge l
i !- !
e: !
n 1
veci 1q
eti
bi -!
ne O
- cu ' -!
vn
Dum11'
- ne - ze -!u !
- le
!O
i Doam @
- ne.a cC
i acum...,

cC5
! 1
Doam `
- @
ne, 0
ns - !
cn-du
- Te 1O@a
cu
tru - pul m<C0
din 11'
Fe - cioa !
- r!
ai + @
stri-

1'
! O
cat !
bles !
- te -mul
E -@
vei acC 1
pen ~ -1
tru Jq
ca -@
re 1
stri J -1
gm 0p
cu - ra !
- @
tei
1
O
Mai -1
cii l
Ta !
- !
le: !
E 1
bi 1q
- ne - cu -!
vn
- tat ' !
Ro!
-!
dulAm<C #
pn 11'
- te - ce -!
lui !
tu,
!O
Cu - ra @
- t. a cC
Cntarea a VIII-a
Irmos: Muzicetile organe...

Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

1~
A m<C0
#
Ne -1
vo 10
- in - e !
pe !
p 1
-mnt1l!
rb - da - !
t-au
do 01!
- bn - dind n schimb

10
' `mari
! p
! - !
! !
n
cer @
cu O
- nu J @
- n acC0J
ai 4
Ti____
ti -1
mi 10
- tori stri - gnd
f -1
r
11

1
!l -!u -1
t -l
ce !!
- re + 1
pe 1'
Dom -!
nul
da ' !- !
i-LA bB1
i ~000l
prea - - nl - a
!!
!@1'
- i-L___
a - cum !
i !
n !
toi O
ve -@
cii. acC
Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

1~
Po - 1
go 10
- rn - du -!
Te !
n 1
Iad 1l!
Hris - toa - !
seA m<C0
pe 01!
cei ca - re #
lo-

10
! !
! -1
cu - iau @
a O
- co -J@a
lo cC0
sco J4
- n ' `
- du-i
cu m
na 10
Ta i-ai !
n -!
vi -1
at
1
din l
moar!!
- te. + 1
Deci, 1'
n - !
sui !
rn !
-du 1
- ie ' !- !
teA bB1
la ~000l
loc
de
o - dih!!
!@1'
! !la O
- n___
pe cei !
mu -tai
Ti -@
ne.acC
Binecuvntm pe Tatl, pe Fiul i pe Sfntul Duh, Domnul.

1~
Cel 1
ce 10
eti
p -!
ru !
al 1
des -1l!
f - t - !
riiA m<C0
i 01!
iz - vor vi -#
e-

10
! -1
ii
ne -@
sfr O
- i J-@a
te cC0
pe J4
ro ' `
- !
bii !
Ti !
a - 1
dor -10
mii
n - !
tru cre
din1
! !
! 1
a l
dreap !!
- t + 1
f-i 1'
vred - nici
ca s-i
cn ' !
- !
te A bB1
i ~000l
s
Te
sl - veas!!
!@1'
!
c___
n cer !
n -!
tru
toi O
ve -@
cii. acC
i acum...,

1~
! ! 1
A m<C0
Ai 1
ns 10
- cut pe Dum-ne
- zeu 1l!
i
O - !
mul,
Prea 01!
- cu - ra - t #
Mai-

10
' ` roa
! - !
!i 1
! !
c
i @
Fe OJ
- cioa @a
- r cC0
pe J4
El____
g-L
a -10
cum de - grab
s 1
mn12

1
tu -l
ias !!
- c + 1
pe 1'
cei !
ce !
cu !
cre 1
- din ' !- !
A bB1
la ~000l
- u - d de-a pu !!
!@1'
!
ruri___
pe Cel !
ns -!
cut
din O
Ti @
- ne. acC
Stih: S ludm, bine s cuvntm i s ne nchinm Domnului cntndu-I i preanlndu-L ntru toi
vecii.

1~
Mu - 1
zi -10
ceti or - !
ga -!
ne 1
- 1l!
nl - nd__ !
glasA m<C0
i 01!
po - poa - re -#
le

10
! din
! De
! -1
!- neri
! 1
cin - stind@
un O
i -J@a
dol cC0
n J4
cm ' `
- pul
i - 10
ra trei ti
dim1
po -l
tri !!
- v + 1
sl 1'
- veau !
pe !
Zi -!
di 1
- to ' !
- !
rulA bB1
doar~000l
Lui
- nl - n!!
!@1'
du-i_
cn - tri !
n -!
tru !
toi O
ve -@
cii. acC

Cntarea a IX-a

Irmos: nfricoatu-s-a tot auzul...

Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

t~
! -!ce -1
Voi, Mu
nici ' !
ai !
lui 1
Hris 1a
- tos 0
cu 11'
pu - te - !
re !
ne !
- n O
- vin ' - !
s !
fi
-!
ind

!
!AcC 1
um-brii
le ~ o
- s 0
gea !
po 3
- triv ' - !
ni -!
c $
ai 2
de - 1
fi -q!
ma -t-oO
i ' !
n -!
de 1
- lung '
!
!A 0
rb-dnd
de x0
la 01@11q!
p - gni cum - pli - te chi-nuriO
Ra ' -!
iul !
ai !
do - !
bn J!A
-dit cC4
i J
1
Am<C 1
! -!tei 0
! !l -!u 2
str -@
lu -3
cii z' !
a -A !
cum
de 1q~
lu - mi -!
na Sfin
Tre 0'
- imi____
- da ' !
!}i : !- S 0
lor. a cC
13

Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

t~
' ! zdro-bin! !
Ia - !
dul!
cel 1
groaz ' -!
nic !
s-a 1
zdro 1a
- bit 0
Iu 11'
- bi - to - !
ru -!
le !
de O
oa-meni

!
AcC 1
~ os 0
! ! $
du-L!
Tu,
iar_______
pe !
cei 3
ce ' dor-meau
i -2
nui 1
n q!
el din O
veac ' !
i-ai !
scu 1
- lat '
!
!A 0
J !A cC4
pe toi
deci x0
i 01@11q!
pe
cei mu - tai
la
Ti - ne,O
Cel ' !
ce !
eti !
Mi !
- los-tiv,
i J
1
!Am<C 1
! !Ta 0
f @
pr -3
tai z' !
n A veci
de 1q~
lu - mi -!
na____
cea 0'
ve !- !
ni !
- c, 2
Bu ' !
!}nu: !-S 0
le. a cC
Slav...,

t~
1
!i !
Tot !
eti,!
Hris
-toa ' -!
se, !
dor 1
ne -1a
spus,0
fru 11'
- mu - se - !
e !
f -!
r O
sea -' !
mn
dra-

!
~ os 0
! -tai
! $
q! O
gos !
-te.AcC 1
Deci______
i !
pe 3
cei ' mu
la 2
Ti -1
ne Doam-ne,
vred -' !
nici !
a -1
ra - '
!
t-i!
TuA 0
de x0
fru 01@11q!
- mu - se - ea fe - ei Ta - leO
ce -' !
lei !
de !
ne -!
gr J!A
- it cC4
a J
1
! !a !se 2
se @
m -3
pr z' - !
tA !
- iAm<C 1
i 1q~
cu ce - !
te !
- le !
ce 0
- lor 0'
drepi___
so ' !
!}co: !- S 0
ti. a cC
i acum...,

t~
! ! 1
1
! O
!
Tu mn-tu
- ie -' !
te -!
m,
te 1a
rog, 0
ce 11'
- ea
ce !
ai !
ns-cut
lu -' !
mii !
pe Dum

!
AcC 1
~ os 0
! $
ne -!
zeu,
Cel______
pur -!
t 3
- tor ' !
de trup,
ca 2
Dum 1
- ne q!
- zeu i O
om ' !
n -!
do 1
- it '
14

!
A 0
! - !
A cC4
n !
firi,
dar x0
nici 01@11q!
- de - cum n
i - pos - tas, CelO
U -' !
nul Ns
cut !fi J -!
ind
pe J
1
A !Am<C 1
! !
! !n 2
Ca -@
re 3
l z' !
sl-vim
cre 1q~
- din - cio !
- ii___
cu 0
- nos 0'
- cn !
- du-L
do ' !
!}
: !S 0
u____
firi. a cC
IRMOSUL

t~
! ! 1
! Dum
!
S-a spi-mn
- tat ' !
a -!
u 1
- zul 1a
tot 0
de 11'
ne - spu - !
s !
po !
- go O
- r ' - !
rea lui

!
AcC 1
~ os 0
ne -!
zeu,
cum______,
dar, !
Cel 3
Prea ' - ! - !
nalt $
S-a 2
po 1
- go q!
- rt, vo O
- ind,' !
p -!
n 1
i '
!
A 0
cC4
n !
trup,
din x0
fe -01@11q!
cio - res - cul pn - te - ce f O
- cn -' !
du -!
se !
om !
de -J!A
plin;
deci J
1
!Am<C 1
! !
toi @
s 3
o z' !
mA -rim
pe 1q~
Cu - ra -!
ta___
Ns 0
- c -0'
toa !
- !
re !
de 2
Dum' !
!}ne: !- S 0
zeu. a cC

15

S-ar putea să vă placă și