Sunteți pe pagina 1din 5

Doxologie

de Pr. Nectarie Schimonahul

S
Sla

la

ce lui cene-ai a

tat

lu

mi

i n

tru

cei

de sus lui Dum ne

zeu

pre

mntpa a

ce

tru oa a meni bu

vo

re

L
chi

mu

te

bi

ne

te

cu

vn

tm

n mu -ne i

e sl

vi

mu

-te

mul

mim

e pen tru sla va

Ta

cea

ma a

re

D
ns

oa mne m

ra

te

ce

resc Dumne ze

le

rin te a tot

to ru le

Doa mne

Fi

u le

nu le

cut

su

se

Hris toa a

se

Du

hu

le

Sfi i

in

te

D
Dum ca

oa mne Dum

ne

ze

le

mi

lu

lul

lui

ne

ze eu

Fi

ul

Ta a t lui

ce el ce ri dici p

tul

lu

u mii

mi

lu

ie

te

-ne

pre

no oi

ce

el

ce

ri

dici

ca a

te

le

lu

mii

P C
sus Ta

ri

me te ru g

ciu

nea

noa str Cel

ce

ezi de-a

dreapta Ta

lui i ne mi

lu

ie tepre noi

Tu eti

nul Sfnt Tu

eti

u nul Do omn I

Hris

tos

tru

sla

va lui Dum ne

ze eu

tl

min

toa

te

zi le le bi ne te voi cu

vn

ta

voi

l u

da

nu

me

le

Tu

vea ac i n

vea

cul

vea cu lui

vred

ni

ce e te -ne

Doa am ne

zi

ua

a cea a sta

r de p

ca at s

ne p zim noi

B
i lor

ne eti cu

vn

tat Doam ne Dumne

ze ul p

ri

in

no

o tri

dat i prea sl vit

ste nu u me le Tu

veci a min

F
i

Doamne e

mi la ta spre noi pre cum am n dj du

it n tru

Ti

ne

B
ri le

neeticu vn

tat Doamne n

va

-m n drep t

Ta

le

D
am -m

oa am ne sc

pa

re te-ai

cu ut

no u n

ne

neam

eu

am

zi

is Doam ne

mi

lu

ie te

vin de

su

u fle

tul

me e e eu c

am

gre

it

D C
n

oam ne c tre

Ti

ne

am

sc

pat

va -m s

fa ac vo

ia

Ta

c Tueti Dum

ne

ze ul meu

la

Ti

ne

e ste iz

vo

rul

vie

ii

tru

lu

mi

na

Ta vom ve

dea

lu

mi

na

T S
Sfi

in

de

mi

la a Ta

ce

e lor ce Te

cu

nosc pre

Ti i ne

fin

te

Dum

ne

ze

le

Sfin

te ta a

re

in

te f r de moa ar te mi lu

ie te -ne pre noi

S
Duh

la

ta

lui

Fi

u lui i Sf

tu

lui

cum i

pu

ru

rea

ve cii

ve ci lor A

min

Sfin te fr'

de

moa a a ar te mi lu

ie te -ne pre noi

S
de

fin te

Du

um

ne

ze

le

Sfi

i in te

ta a

re

Sfin te

f r'

moa a ar te mi

i lu

ie

te

-ne

pre e

no

oi